Byla e2-20980-475/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Justinai Brazaitytei, dalyvaujant ieškovui ieškovo akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ atstovui advokatui R. B., atsakovei L. V., nedalyvaujant atsakovės Daugiabučio namo savininkų bendrijos „I-oji gera bendrija“ atstovei advokatei G. B., atsakovams A. J. M., I. G., R. D., M. B., J. B., J. V., M. P., D. J., A. E., V. J., K. B., A. K., Ž. N., S. N., L. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės draudimo bendrovės „Gjensidige“ ieškinį atsakovams A. J. M., L. V., I. G., R. D., M. B., J. B., J. V., M. P., D. J., A. E., V. J., K. B., A. K., Ž. N., S. N., L. P., Daugiabučio namo savininkų bendrijai „I-oji gera bendrija“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė akcinė draudimo bendrovė (toliau – ADB) „Gjensidige“ patikslintu ieškiniu ir ieškinio dalyko patikslinimu prašo priteisti solidariai iš atsakovų Daugiabučio namo savininkų bendrijos (toliau – DNSB) „I-oji gera bendrija“ ir A. J. M. 3,79 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir L. V. 4,16 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir I. G. 4,06 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir R. D. 1,42 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir M. B. 2,37 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir J. B. 2,49 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir J. V. 4,16 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir M. P. 3,79 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir D. J. 2,49 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir A. E. 4,16 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir V. J. 4,06 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir K. B. 3,79 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir A. K. 2,49 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“, Ž. N. ir S. N. 4,16 Eur; solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir L. P. 4,06 Eur. Priteisti ieškovui ADB „Gjensidige“ iš atsakovo DNSB „I-oji gera bendrija“ 6 procentų dydžio metines palūkanas, o iš atsakovų A. J. M., L. V., I. G., R. D., M. B., J. B., J. V., M. P., D. J., A. E., V. J., K. B., A. K., Ž. N. ir S. N., L. P. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisti ieškovui ADB „Gjensidige“ iš atsakovų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (15 Eur už sumokėtą žyminį mokestį, 924,21 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidas).

5Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d. ieškovas draudėjui E. Z. išdavė Gyventojų turto draudimo liudijimą Nr. PZULT 1841479, kuris patvirtina, jog laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 10 d. iki 2016 m. sausio 9 d. buvo apdraustas draudėjo turtas, esantis ( - ), Kaune. 2015 m. vasario 21 d. ieškovo draustas turtas, butas Nr. 82, buvo užlietas. Patalpos buvo užlietos dėl kanalizacijos vamzdžio trūkimo tarpblokinėje perdangoje tarp 90 ir 94 butų. Ieškovė 2015 m. vasario 21 d. įvykį pripažino draudiminiu ir draudėjui išmokėjo 377,34 Eur draudimo išmoką. Ieškovo nuomone, dėl užliejimo metu padarytos žalos yra atsakingi jo nurodyti namo ( - ) Kaune, patalpų savininkai. Atsakomybės pagal prievolę, susijusią su bendrais daiktais, namo stogo ir vamzdyno nepriežiūra, dėl kurios padaryta žala draudėjui apimtis priklauso nuo bendraturčių dalies bendrosios dalinės nuosavybės teisėje. Bendras visų patalpų plotas name - 839,95 kv.m., todėl ieškovei subrogacijos teise žalos (kurios dydis 377,34 Eur) atlyginimas priteistinas iš namo patalpų savininkų, išskyrus apdrausto buto Nr. 82 savininkus R. Z. ir E. Z., proporcingai pagal priklausančių patalpų plotą name. Atsižvelgiant į tai, kad buto Nr. 82 plotas - 28,79 kv. m, reikalavimo suma iš R. Z. ir E. Z. sudarytų 12,93 Eur, tačiau kadangi butas Nr. 82 buvo apdraustas ieškovo, ieškovas į draudėjus teisės į žalos atlyginimą subrogacijos tvarka neturi. Iš to išplaukia, kad bendra ieškovo ieškinio reikalavimo suma lygi žalos dydžio ir reikalavimo sumos draudėjui skirtumui - 364,41Eur.

6Be to, pareigą užtikrinti gyvenamojo namo (jo patalpų, konstrukcijų ir inžinerinės įrangos) bei namo aplinkos naudojimą pagal paskirtį, tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo vamzdžių sistemas turėjo DNSB „I-oji gera bendrija“ paskirtas asmuo - pastato vamzdyno prižiūrėtojas. Namo bendrija, vykdydama savo funkcijas, privalo nuolat stebėti namo, jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninę būklę, atlikti apžiūras ir tyrinėjimus. Bendrijai priskiriama pareiga ne tik vizualiai tikrinti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninę būklę, bet ir vykdyti kasmetines apžiūras, kurių metu bendrija, pasitelkusi specialistus, privalo detaliai apžiūrėti ir patikrinti pagrindinių namo konstrukcijų ir bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos techninę būklę. Tokias namo bendrijos pareigas nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (7, 9 punktai). Ieškovo nuomone, atsakovas rūpestingai ir atidžiai neprižiūrėjo namo, nesiėmė veiksmų, kad būtų išvengta žalos padarymo, todėl buvo padaryta žala ieškovės draustam turtui, todėl atsakovas DNSB „I-oji gera bendrija“ taip pat atsakinga už butui, adresu ( - ), Kaune, padarytą žalą.

7Pagal CK 6.6 ir 6.279 straipsnius bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, už žalą butui Nr. 82 atsako tiek bendraturčiai, tiek namo bendrija DNSB „I-oji gera bendrija“ solidariai. Vadovaujantis CK 6.1015 straipsnio 1 dalimi, ieškovas išmokėjęs draudimo išmoką (atlyginęs žalą) įgijo subrogacijos teisę į žalos atlyginimą. Tokiu būdu, ieškovas prašo priteisti žalą solidariai iš atsakovų namo bendraturčių (visų kartu, proporcingai padalijant priteistiną sumą pagal bendraturčių dalį bendrosios dalinės nuosavybės teisėje) bei namo bendrijos DNSB „I-oji gera bendrija“.

8Tokiu būdu, ieškovui subrogacijos teise dalies žalos atlyginimas priteistinas iš namo butų savininkų, išskyrus apdrausto buto Nr. 82 savininkus R. Z. ir E. Z., bendrasavininkius G. V. ir R. V., S. P., R. G., V. J., A. Č., kurių atžvilgiu ieškovas ieškinio atsisakė. Ieškovė pateikė detalizuotą žalos paskaičiavimą:

9A. J. M. (85 buto plotas – 43,93 kv. m) 3,79 Eur,

10L. V. (87 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16 Eur,

11I. G. (88 buto plotas – 47,04 kv. m) 4,06 Eur,

12R. D. (89 buto plotas – 43,91 kv. m, pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą atsakovei priklauso 3/8 buto dalis – 16,47 kv. m) 1,42 Eur,

13M. B. (89 buto plotas – 43,91 kv. m, pagal Nekilnojamojo turto registro išrašą atsakovei priklauso 5/8 buto dalis – 27,44 kv. m) 2,37 Eur,

14J. B. (90 buto plotas – 28,79 kv. m) 2,49 Eur,

15J. V. (91 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16 Eur,

16M. P. (93 buto plotas – 43,93 kv. m) 3,79 Eur,

17D. J. (94 buto plotas – 28,79 kv. m) 2,49 Eur,

18A. E. (95 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16Eur,

19V. J. (96 buto plotas – 47,04 kv. m) 4,06 Eur,

20K. B. (97 buto plotas – 43,93 kv. m) 3,79 Eur,

21A. K. (98 buto plotas – 28,79 kv. m) 2,49 Eur,

22Ž. N. ir S. N. (99 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16 Eur solidariai (CK 4.86 straipsnio 1 dalis),

23L. P. (100 buto plotas – 47,04 kv. m) 4,06 Eur.

24Atsakovė DNSB „I-oji gera bendrija“ su patikslintu ieškiniu, ieškinio dalyko patikslinimu nesutinka, ieškinį prašo atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Patikslintame ieškinyje ieškovas teigia, kad „žalos atlyginimas priteistinas iš namo patalpų savininkų“, tačiau pats sau prieštaraudamas atsakovais byloje nurodo tik dalį namo patalpų savininkų (17 butų savininkų), nors daugiabučiame name ( - ) Kaune viso yra 100 butų. Ieškovė patikslintame ieškinyje nenurodė, kodėl nors ir teigia, kad žalos atlyginimas priteistinas iš visų namo patalpų savininkų, tačiau realiai žalos atlyginimo reikalauja tik iš dalies - 17 butų savininkų. Taip pat, nėra aišku, kokiu principu ir kokia tvarka ieškovas iš 100 butų savininkų atsirinko būtent šiuos 17 butų savininkų, kuriuos kartu su Bendrija patraukė solidariais atsakovais byloje. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai priklauso visiems butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, todėl ieškovas nepagrįstai žalos priteisimo reikalauja iš 17 butų savininkų, kai savininkų yra 100 butų.

25Ieškovas patikslintu ieškiniu net neįrodinėja ir visiškai nieko nepasisako dėl bendrijos neteisėtų veiksmų, kaltės, priežastinio ryšio tarp žalos ir neteisėtų veiksmų.

26Bendrija nuo 2011 metų pabaigos į ilgalaikių Bendrijos darbų sąrašą yra įtraukusi kompleksinį kanalizacijos ir vandentiekio stovų keitimą (nuspręsta 2011 m. lapkričio 23 d. visuotiniame susirinkime, protokolo 4 klausimas). Namo bendrųjų inžinerinių sistemų keitimas vyko ir tebevyksta palaipsniui, t.y. keičiama ne visa sistema (stovai) iš karto, tačiau keičiama etapais iš kaupiamųjų lėšų. Taigi, nuo 2011 metų iki dabar, šalia kitų darbų nuolat yra vykdomi ir stovų keitimo darbai. Šiuo metu name yra pakeista daugiau kaip 14 iš 20 bendrojo naudojimo stovų ir keitimo darbai nuolat vykdomi toliau. Taigi Bendrija atidžiai ir rūpestingai vykdo savo pareigas, tinkamai prižiūri bendras inžinerines sistemas, etapais jas keičia pagal Bendrijos narių priimtus sprendimus, todėl Bendrijos neteisėti veiksmai nenustatyti, o be kita ko, ieškovas patikslintu ieškiniu, neteisėtų veiksmų kaip ir kitų civilinės atsakomybės sąlygų, net neįrodinėja. N. B. neteisėtų veiksmų nėra pagrindo Bendrijos civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškovo patikslintas ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

27Taip pat visiškai nepagrįstai ieškovė patikslintu ieškiniu reikalauja iš bendrijos žalą atlyginti solidariai su kiekvienu atsakovu atskirai. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad solidarioji prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Tai reiškia, kad kiekvienu nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl kelių asmenų solidariosios prievolės, turi nustatyti, ar yra konkreti įstatymo norma ir (ar) šalių susitarimas, nustatantys, jog prievolė solidarioji. Ieškovei neįrodžius Bendrijos civilinės atsakomybės sąlygų nėra pagrindo Bendrijos civilinei atsakomybei, tuo labiau solidariai, kilti.

28Be to, paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų; 1) asmenis sieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens^;veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje y. M. Š. v. Vį Registrų centro Kauno filialas, bylos Nr. 3K-7-59/2008). Nagrinėjamu atveju, ieškovė patikslintame ieškinyje nenurodė, kurios sąlygos pagrindu kildina Bendrijos su atskirų dalies butų savininkų solidariąją atsakomybę.

29Solidariosios atsakomybės taikymas dalies butų savininkams su Bendrija nėra galimas dar ir dėl to, kad ieškovas reikalavimus dėl žalos atlyginimo skirtingiems atsakovams reiškia visiškai skirtingais teisiniais pagrindais; iš butų ir kitų patalpų savininkų - daiktinių teisinių santykių pagrindu, o iš Bendrijos – prievolinių teisinių santykių pagrindu.

30Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos sąlygoja tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne Bendrija, o butų savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų savininkai yra butų savininkai (valdytojai), todėl daugiabučio namo savininkų bendrija negali atsakyti CK 6.266 straipsnio pagrindu kaip statinių savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-7-3-15/2007; 200S m. rugpjūčio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/200S). Taigi, atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne Bendrija. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Taigi, daugiabučio namo vamzdynas yra bendroji dalinė namo butų ir kitų patalpų savininkų, o ne Bendrijos nuosavybė, todėl Bendrija šiuo atveju yra netinkamas subjektas. Būtent butų ir kitų patalpų savininkai turi ir atitinkamų pareigų, susijusių su šiais objektais (pvz., pareigų atlyginti dėl jų trukumų padarytą žalą). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2013.

31Nepagrįstai reikalaujama iš Bendrijos priteisti 6 procentų metinės palūkanos, nes bendrija nėra verslininkas, bendrija yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo.

32Ieškovė teikia teismui nepagrįstą bylinėjimosi išlaidų detalizaciją, joje nurodant realiai nepatirtas bylinėjimosi išlaidas už dublikų parengimą, nes dublikas byloje nebuvo ruošiamas, bei nepagrįstai du kartus paskaičiavo išlaidas už atstovavimą pirmosios instancijos teisme.

33A. R. D. ir M. B. atsiliepime nurodė, kad atsakove byloje turi būti DNSB „I-oji gera bendrija“, kadangi Partizanų g. 49 namo butų savininkai įgyvendindami pareigą bendro naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, kitaip tvarkyti įsteigė bendriją ir kuriai viso namo buto savininkai, nepriklausomai nuo to , ar yra bendrijos naria moka mokesčius už statinio nuolatinės techninės būklės priežiūrą, šiluminio punkto priežiūrą, taip pat moka kaupiamąsias eksploatacines lėšas. Surinktos lėšos naudojamos viso namo bendrų naudojimo patalpų, įrenginių priežiūrai, remonto darbams. Lėšos nėra paskirstomos už tam tikrose bendruose įrenginiuose atliekamą priežiūrą ir remontą ir nepriskaičiuojamos konkrečių butų savininkams, jei atsitinka avarija, o naudojamos viso namo buto savininkų surinktos lėšos. Bendrija ne kartą svarstė klausimus dėl namo bendrojo naudojimo patalpų, įrenginių priežiūros ir remonto, aptardavo darų vertes ir išlaidas (1 t., el. b. l. 111-112).

34Atsakovai A. J. M., L. V., I. G., J. B., M. P., A. E., V. J., K. B., A. K., Ž. N., S. N., L. P. sutinka, kad jie kaip namo bendraturčiai atsako ieškovei dėl reiškiamo reikalavimo dėl žalos atlyginimo (atsakovų pateiktos paskaičiuotos kiekvienam atsakovui tenkančios žalos dalys sutampa su ieškovės pateiktais paskaičiavimais). Atsakovai pažymi, kad ieškovas į juos nesikreipė su pretenzija ir nesirūpino ekonomišku žalos atlyginimo prievolės vykdymu. Ieškovė nesilaikė tokiais atvejais įprastos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir pažeidė kooperacijos ir ekonomiškumo principus, tokiu būdu kelis kartus nepagrįstai padidindamas atlygintiną sumą. Dėl šios priežasties bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (1 t., el. b. l. 131-133).

35A. J. V. taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė tuos pačius argumentus, sutiko su iš jo prašoma priteisti 4,16 Eur žalos dalimi (1 t., el. b. l. 164-165).

36A. D. J. atsiliepimo nėra pateikusi.

37Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus ir reikalavimus. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė apdraudė butą. Butas buvo aplietas dėl susidėvėjusio stovo. Padaryta žala 377,74 Eur. Tą sumą ieškovė padalino proporcingai visiems namo savininkams. Paskaičiavimų bylos šalys neginčija. Dėl pačio įvykio yra pateiktas 2016 m. vasario 8 d. bendrijos raštas prie buvusios atsakovės V. J. atsiliepimo, kuriame nurodyta, kad vamzdžio trūkimas įvyko dėl natūralaus susidėvėjimo, bendrija sutvarkė ir lokalizavo įvykį. Kaip matyti iš pateiktų protokolų, bendrijos nariai (namo bendraturčiai) nubalsavę priėmė sprendimą keisti vamzdžius, tačiau bendrija laiku nesiėmė veiksmų, kad būtų išvengta žalos atsiradimo. Jei yra žinoma, kad vamzdis susidėvėjęs, tai turi būti prioritetinis darbas, kad išvengti žalos. Iki įvykio buvo žinoma, kad stovas susidėvėjęs, tačiau iki įvykio nebuvo pakeistas. Apeliacinės instancijos teismas 2017 m. birželio 30 d. nutarties 17 punkte taip pat nurodė, kad bendrija yra tinkamas atsakovas, nes namo bendraturčiai perdavė Bendrijai pareigą prižiūrėti statinio būklę, bendro naudojimo patalpas ir įrenginius.

38Name 100 butų, 5 laiptinės, tačiau ieškovas reiškia reikalavimą, Ieškovas visą 377,74 Eur žalą paskirstė proporcingai visiems 100 butų savininkų pagal kiekvieno jų gyvenamojo ploto ir viso namo naudingojo ploto santykį, tačiau reikalavimą reiškia 55,61 Eur apimtyje tik tų butų savininkams, kurių laiptinėje įvyko avarija. Šie butų savininkai nenukenčia, nes iš jų prašomos priteisti žalos dalys yra proporcingos viso namo plotui.

39Pirmą kartą nagrinėjant, ieškovė prašė priteisti visą išmokėtą žalą 377,74 Eur tik iš 5 laiptinės butų savininkų, tačiau jau apeliaciniu skundu buvo patikslintos prašomos priteisti sumos, išdalinant išmokėtos žalos sumą visiems namo bendraturčiams, o reikalavimą reiškiant tik 5 laiptinės butų bendraturčiams, todėl atsakovai galėjo susimokėti.

40A. L. V. teismo posėdyje paaiškino, kad sutinka su ieškovės paskaičiuota žala, tačiau nesutinka su bylinėjimosi išlaidomis. Prašo teismo įvertinti situaciją objektyviai.

41Atsakovės DNSB „I-oji gera bendrija“ atstovė teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas prašymas nagrinėti bylą jos atstovei nedalyvaujant (4 t., el. b. l. 81-82).

42Kiti atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuoti tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos.

43Teismas

konstatuoja:

44Ieškinys tenkintinas visiškai.

45Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015 m. vasario 21 d. buvo užlietas E. Z. ir R. Z. bendraja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), Kaune (1 t., el. b. l. 9). Butas buvo apdraustas Būsto draudimu (1 t, el. b. l. 5). Įvykio metu trečiajam asmeniui E. Z. padaryta 480,54 Eur turtinė žala (1 t., el. b. l. 22). Atsižvelgiant į tai, kad trečiajam asmeniui priklausantis butas buvo apdraustas, ieškovė (draudikas) atlygino trečiojo asmens patirtą žalą, sumokėdama 480,54 Eur draudimo išmoką (1 t., el. b. l. 26). Byloje nustatyta, kad butas, esantis ( - ), Kaune, užlietas dėl trūkusio bendro naudojimo kanalizacijos vamzdžio tarp butų Nr. 90 ir Nr. 94, esančio sienos perdangoje. Vamzdžio trūkimas įvyko dėl natūralaus susidėvėjimo (korozijos) (DNSB „I-oji gera bendrija“ 2016 m vasario 8 d. pažyma, 1 t., el. b. l. 52).

46Ieškovė (draudikas), atlyginusi trečiajam asmeniui E. Z. žalą, regreso tvarka reiškia ieškinį atsakovei kaip bendrijai, kuri turėjo pareigą pareiga prižiūrėti statinio techninę būklę, bendrojo naudojimo patalpas ir įrenginius, bei namo 5 laiptinės butų savininkams (išskyrus E. Z. ir R. Z., kuriems draudikas atlygino žalą) dėl žalos atlyginimo, motyvuodama tuo, kad atsakovė netinkamai vykdė vamzdžių priežiūrą, todėl privalo atlyginti žalą padarytą avarijos metu, o kiti atsakovai atsako kaip namo bendro naudojimo įrenginių bendraturčiai.

47Taigi byloje nėra ginčo dėl ieškovės išmokėtos draudimo išmokos dydžio ir aplinkybių, dėl kurių atsirado žala. Tarp šalių kilo ginčas dėl ieškovės reikalavimo teisės atlyginti subrogacijos tvarka išmokėtą draudimo sumą iš atsakingo asmens teisėtumo.

48CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius (CK 6.1015 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad subrogaciniam reikalavimui taikomos tos normos, kurios reglamentuoja prievolę, siejančią nukentėjusį ir žalą padariusį asmenis. Kasacinio teismo praktikoje subrogacija apibūdinama kaip įstatymo pagrindu pereinanti draudikui draudėjo (naudos gavėjo) reikalavimo teisė asmeniui, atsakingam už atsiradusią žalą (nuostolius), kuri draudėjui buvo atlyginta draudimo sutarties pagrindu. Šią reikalavimo teisę, perimtą iš draudėjo, draudikas įgyvendina išmokėtos draudimo išmokos apimtimi. Būtent subrogacija užtikrina tai, kad tiek draudėjas, tiek draudikas žalos atlyginimo santykiuose nepatirtų nei praradimų, nei nepagrįstai praturtėtų, o atsakingam už žalos padarymą asmeniui išliktų teisinė prievolė atlyginti nuostolius nukentėjusiam asmeniui (draudėjui), o po subrogacijos įvykimo – draudikui pagal jo išmokėtos draudimo išmokos ribas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Coface A. K. AG, veikiantis per Coface A. K. AG Lietuvos filialą v. UAB „Klaipėdos mėsinė“, bylos Nr. 3K-3-415/2012; kt.).

49Deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuoja CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus normos, pagal kurias tam, kad atsirastų civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, būtina nustatyti visų atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei kaltės – buvimą. Kadangi kaltė yra preziumuojama (CK 6.263 straipsnio 1 dalis), tai ieškovė privalėjo įrodyti atsakovų neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Civilinei atsakomybei kilti būtinas visų šių sąlygų buvimas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, deliktinė civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Atsakovai, savo ruožtu, privalėjo įrodyti, jog jie nėra kalti dėl atsiradusios žalos.

50Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kurio 2 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatyta, kad bendroji inžinerinė įranga yra daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendro naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė. Taigi remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu namo bendrojo naudojimo kanalizacijos vamzdynai bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų savininkams.

51Tuo atveju, kai žala yra sąlygota pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje, tai atsiradusią žalą turi atlyginti kaltas dėl žalos asmuo, remiantis bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (CK 6.263, 6.246-6.249 straipsniai). Nagrinėjamu atveju asmuo patyręs žalą, ir gavęs draudimo išmoką (trečiasis asmuo) kartu su kitais pastato savininkais (valdytojais) yra pastato bendraturčiai ir atsakingi už žalą be kaltės CK 6.266 straipsnio pagrindu tretiesiems asmenims. Tačiau šiuo atveju, kai žalos padaryta vienam iš bendraturčių dėl pastato defekto bendrojoje dalinėje pastato savininkų (valdytojų) nuosavybėje, CK 6.266 straipsnio nuostatos netaikytinos. Minėta, tokiu atveju žala atlyginama bendraisiais žalos atlyginimo pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009). Atsakovai, namo 5 laiptinės butų bendraturčiai, pažeidė bendrojo pobūdžio prievolę elgtis atidžiai ir rūpestingai, kad susidėvėjęs vamzdis būtų laiku pakeistas, todėl turi atlyginti ieškovės prašomą priteisti žalą.

52Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu). Pagal CK 4.82 str. 7 d. buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Taigi gyvenamojo namo ( - ) Kaune, naudingasis plotas yra 4 371,13 m2 (12 t., el. b. l. 10, 11). Viso name, adresu ( - ) Kaune, yra 100 butų (14 t., Nekilnojamojo turto centrinio duomenų banko išrašas tarp el. b. l. 155-183). Ieškovė žalos sumą proporcingai padalino 99 butams (išskyrus aplietą butą) pagal naudingojo ploto ir viso namo naudingojo ploto santykį. Žalą prašo priteisti tik iš aplieto buto laiptinės butų bendraturčių (viso 55,61 Eur). Todėl atmestini atsakovės bendrijos argumentai, kad žala paskaičiuota tik aplieto buto laiptinės butų savininkams. Pažymėtina, jog atsakovai, butų savininkai, iš kurių prašoma priteisti žalą, ieškovės atlikto paskaičiavimo neginčijo ir sutiko (išskyrus atsakovę D. J., kuri atsiliepimo nepateikė). Teismo vertinimu ieškovės atliktas kiekvienam atsakovui tenkančios priteistinos žalos dalies paskaičiavimas pagrįstas ir teisėtas.

53Nors namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų savininkai yra butų savininkai, tačiau CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Nagrinėjamu atveju, daugiabučio namo, esančio Kaune, ( - ) butų savininkai yra įsteigę daugiabučio namo savininkų bendriją bendro naudojimo objektų valdymui (1 t., el. b. l. .50, Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2A-1157-390/2017 17 punktas)., t. y. bendrijai yra perduota bendrojo naudojimo objektų – vamzdynų valdymas ir priežiūra.

54Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 9 punktu, bendrija atsako už pastato, jo priklausinių ir pastato bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą. Taigi, pareigą užtikrinti gyvenamojo namo (jo patalpų, konstrukcijų ir inžinerinės įrangos) bei namo aplinkos naudojimą pagal paskirtį, tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo vamzdžių sistemas turėjo DNSB „I-oji Gera Bendrija“ paskirtas asmuo - pastato vamzdyno prižiūrėtojas. Namo bendrija, vykdydama savo funkcijas, privalo nuolat stebėti namo, jo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų techninę būklę, atlikti apžiūras ir tyrinėjimus. Bendrijai priskiriama pareiga ne tik vizualiai tikrinti gyvenamojo namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techninę būklę, bet ir vykdyti kasmetines apžiūras, kurių metu bendrija, pasitelkusi specialistus, privalo detaliai apžiūrėti ir patikrinti pagrindinių namo konstrukcijų ir bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos techninę būklę. Tokias namo bendrijos pareigas nustato Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ (7, 9 punktai).

55Atsakovė DNSB „I-oji gera bendrija“ visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2011 m. lapkričio 23 d. protokolo 4 klausimu nutarė, kad būtina iš eilės keisti visus senus stovus naujais. DNSB „I-oji gera bendrija“ visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2012 m. spalio 11 d. protokolo 2 klausimu nutarė, kad per 2013 metus būtina atlikti tam tikrus darbus, tarp kurių – keisti namo bendrąsias inžinerines sistemas (šalto, karšto vandens, cirkuliacinį stovus ir bendruosius fekalo stovus). DNSB „I-oji gera bendrija“ visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2014 m. lapkričio 26 d. protokolo 4 klausimu paskirstė namo kaupiamųjų lėšų biudžetą 2015 metams ir nutarė šias lėšas panaudoti nutarime nurodytiems darbams apmokėti, tame tarpe ir skirti sukauptų lėšų dalį susidėvėjusių namo vandentiekio stovų keitimui. Po to, kai jau buvo užlietas butas, DNSB „I-oji gera bendrija“ visuotinio bendrijos narių susirinkimo 2016 m. gegužės 5 d. protokolo 6 klausimu nutarė, kad dėl visiško susidėvėjimo būtina keisti namo fekalo stovus ir karšto, šalto ir cirkuliacinio vandentiekio vamzdyno stovus ir šiuos darbus vykdyti bendrijos lėšomis (Minėti bendrijos protokolai pateikti prie 2016 m. rugpjūčio 9 d. prašymo dėl papildomų duokumentų). Taigi iš šių protokolų aišku, kad bendrijai buvo žinoma prasta vamzdžių būklė, tačiau bendrija savalaikiai nesiėmė jokių veiksmų, kad išengtų žalos atsiradimo. Todėl akivaizdu, kad tokiu savo elgesiu – neveikimu, bendrija ir namo bendraturčiai prisiėmė atsakomybę dėl bendro naudojimo objektų avarijų, galinčios kilti žalos.

56CK 6.6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad solidarioji prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymo nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Tai reiškia, kad kiekvienu nagrinėjamu atveju teismas, spręsdamas dėl kelių asmenų solidariosios prievolės, turi nustatyti, ar yra konkreti įstatymo norma ir (ar) šalių susitarimas, nustatantys, jog prievolė solidarioji. Šiuo atveju pareiga atsakovams atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008). Butų savininkai, atsako kaip namo bendraturčiai CK 4.76 straipsnio pagrindu, o bendrija prievolinių teisinių santykių pagrindu. Kalto asmens elgesys suprantamas kaip nemokėjimas užtikrinti reikiamo atidumo, rūpestingumo ir apdairumo, kuris buvo būtinas konkrečiomis sąlygomis (Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1157-390/2017). Teismo vertinimu byloje nustatytos visos sąlygos (neteisėti veiksmai (šiuo atveju neveikimas), žala (nuostoliams), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančių atsakyti subjektų kaltė) atsakovų solidariai civilinei atsakomybei taikyti. Ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas.

57CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalyje įtvirtintas už termino praleidimą mokėtinų palūkanų dydis – 5 procentų dydžio metinės palūkanos, ir 6 procentų dydžio metinės palūkanos, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys. Sutiktina su atsakovės argumentu, kad bendrija nėra pelno siekiantis juridinis asmuo, tačiau yra privatus juridinis asmuo, iš kurios galėtų būti priteistos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovė prašo taikyti solidariąją atsakomybę atsakovų atžvilgiu, o iš kitų atsakovų, kaip fizinių asmenų ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, tai taikant solidariąją atsakomybę iš atsakovės DNSB „I-oji gera bendrija“ taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

58Dėl bylinėjimosi išlaidų.

59Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Šalies procesinis elgesys laikomas tinkamu, jeigu ji sąžiningai naudojosi procesinėmis teisėmis ir sąžiningai atliko procesines pareigas CPK 93 straipsnio 4 dalis).

60Ieškovė turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 15 Eur žyminio mokesčio (1 t., b. l. 6), 15 Eur už apeliacinį skundą (3 t., el. b. l. 94), 133,17 Eur už ieškinio parengimą, 302,50 Eur už atstovavimą pirmosios instancijos teisme, 210,54 Eur už apeliacinio skundo parengimą, ir 260,00 Eur už atstovavimą antrą kartą, pirmosios instancijos teisme, iš viso bylinėjimosi išlaidos kartu su žyminiu mokesčiu sudaro 954,21 Eur (4 t., b. l. 29, 15 t., el. b. l. 122 (žalos Nr. 2015/022858), 123, 16 t., el. b. l. 7, 8, 17 t., el. b. l. 135, 136, 18 t., el. b. l. 109-110).

61Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turi pirmiausia nustatyti: 1) ar šios išlaidos patirtos (CPK 88 straipsnis); 2) pagal išvardytus reikalavimus nustatyti jų dydį, o ne vien vadovautis atliktais mokėjimais (CPK 98 straipsnis); 3) nustatytą bylinėjimosi išlaidų sumą paskirstyti pagal bylos nagrinėjimo rezultatus (CPK 93 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidų dydžio kontrolė yra vertinama kaip teismo pareiga įgalinanti jį veikti ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Rekomendacijų 2 punkte numatyta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti ne tik maksimalius dydžius, tačiau ir į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas bei kitas svarbias aplinkybes. Nors ieškovės patirtos išlaidos neviršija rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, tačiau įvertinus tai, kad dėl bylinėjimosi išlaidų susidarymo iš dalies kalta ir pati ieškovė, nes tik apeliaciniu skundu buvo sumažintos iš atsakovų priteistinos žalos sumos (CPK 93 straipsnio 4 dalis), bendra ieškinio suma 55,61 Eur, ieškovės reikalavimas dėl 6 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo sumažintas iki 5 procentų dydžio, ieškovės patirtos teisinių paslaugų 924,21 Eur išlaidos mažintinos iki 462,10 Eur, o kartu su žyminiu mokesčiu sudaro 492,10 Eur, todėl iš kiekvieno atsakovo priteistina po 28,95 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei.

62Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 214,87 Eur, todėl ieškinį patenkinus šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis, po 12,63 Eur (214,87/17=11,62 Eur) iš kiekvieno atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 2 dalis, 3 t., b. l. 2, 110, 4 t., b. l. 2).

63Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 - 267 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

64Ieškinį tenkinti visiškai.

65Ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, į. k. 110057869, priteisti:

66solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“, į. k. 302441676, ir A. J. M., ( - ), 3,79 Eur (tris eurus 79 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3,79 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

67solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir L. V., gim. ( - ), 4,16 Eur (keturis eurus 16 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4,16 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

68solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir I. G., gim. ( - ), 4,06 Eur (keturis eurus 6 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4,06 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

69solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir R. D., gim. ( - ), 1,42 Eur (eurą 42 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1,42 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

70solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir M. B., gim. ( - ), 2,37 Eur (du eurus 37 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2,37 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

71solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir J. B., gim. ( - ), 2,49 Eur (du eurus 49 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2,49 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

72solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir J. V., gim. ( - ), 4,16 Eur (keturis eurus 16 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4,16 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

73solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir M. P., gim. ( - ), 3,79 Eur (tris eurus 79 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3,79 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

74solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir D. J., gim. ( - ), 2,49 Eur (du eurus 49 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2,49 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

75solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir A. E., gim. ( - ), 4,16 Eur (keturis eurus 16 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3,79 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

76solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir V. J., gim. ( - ), 4,06 Eur (keturis eurus 6 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4,16 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

77solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir K. B., gim. ( - ), 3,79 Eur (tris eurus 79 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3,79 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

78solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir A. K., gim. ( - ), 2,49 Eur (tris eurus 79 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (2,49 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

79solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“, Ž. N., gim. ( - ), ir S. N., gim. ( - ), 4,16 Eur (keturis eurus 16 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4,16 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

80solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir L. P., ( - ), 4,06 Eur (keturis eurus 6 ct) žalos atlyginimo 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4,06 Eur ) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. sausio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

81Priteisti ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, į. k. 110057869, iš atsakovų A. J. M., gim. ( - ), L. V., gim. ( - ), I. G., gim. ( - ), R. D., gim. ( - ), M. B., gim. ( - ), J. B., gim. ( - ), J. V., gim. ( - ), M. P., gim. ( - ), D. J., gim. ( - ), A. E., gim. ( - ), V. J., gim. ( - ), K. B., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), Ž. N., gim. ( - ), ir S. N., gim. ( - ), L. P., ( - ), DNSB „I-oji gera bendrija“, į. k. 302441676, po 28,95 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 95 ct) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo.

82Priteisti iš atsakovų A. J. M., gim. ( - ), L. V., gim. ( - ), I. G., gim. ( - ), R. D., gim. ( - ), M. B., gim. ( - ), J. B., gim. ( - ), J. V., gim. ( - ), M. P., gim. ( - ), D. J., gim. ( - ), A. E., gim. ( - ), V. J., gim. ( - ), K. B., gim. ( - ), A. K., gim. ( - ), Ž. N., gim. ( - ), ir S. N., gim. ( - ), L. P., ( - ), DNSB „I-oji gera bendrija“, į. k. 302441676, valstybei po 12,63 Eur (dvylika eurų 63 ct) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo, sumokant šią sumą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

83Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė akcinė draudimo bendrovė (toliau – ADB) „Gjensidige“... 5. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2014 m. gruodžio 19 d. ieškovas draudėjui... 6. Be to, pareigą užtikrinti gyvenamojo namo (jo patalpų, konstrukcijų ir... 7. Pagal CK 6.6 ir 6.279 straipsnius bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam... 8. Tokiu būdu, ieškovui subrogacijos teise dalies žalos atlyginimas... 9. A. J. M. (85 buto plotas – 43,93 kv. m) 3,79 Eur,... 10. L. V. (87 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16 Eur,... 11. I. G. (88 buto plotas – 47,04 kv. m) 4,06 Eur,... 12. R. D. (89 buto plotas – 43,91 kv. m, pagal Nekilnojamojo turto registro... 13. M. B. (89 buto plotas – 43,91 kv. m, pagal Nekilnojamojo turto registro... 14. J. B. (90 buto plotas – 28,79 kv. m) 2,49 Eur,... 15. J. V. (91 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16 Eur,... 16. M. P. (93 buto plotas – 43,93 kv. m) 3,79 Eur,... 17. D. J. (94 buto plotas – 28,79 kv. m) 2,49 Eur,... 18. A. E. (95 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16Eur,... 19. V. J. (96 buto plotas – 47,04 kv. m) 4,06 Eur,... 20. K. B. (97 buto plotas – 43,93 kv. m) 3,79 Eur,... 21. A. K. (98 buto plotas – 28,79 kv. m) 2,49 Eur,... 22. Ž. N. ir S. N. (99 buto plotas – 48,22 kv. m) 4,16 Eur solidariai (CK 4.86... 23. L. P. (100 buto plotas – 47,04 kv. m) 4,06 Eur.... 24. Atsakovė DNSB „I-oji gera bendrija“ su patikslintu ieškiniu, ieškinio... 25. Ieškovas patikslintu ieškiniu net neįrodinėja ir visiškai nieko nepasisako... 26. Bendrija nuo 2011 metų pabaigos į ilgalaikių Bendrijos darbų sąrašą yra... 27. Taip pat visiškai nepagrįstai ieškovė patikslintu ieškiniu reikalauja iš... 28. Be to, paprastai solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma... 29. Solidariosios atsakomybės taikymas dalies butų savininkams su Bendrija nėra... 30. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Ji, kaip... 31. Nepagrįstai reikalaujama iš Bendrijos priteisti 6 procentų metinės... 32. Ieškovė teikia teismui nepagrįstą bylinėjimosi išlaidų detalizaciją,... 33. A. R. D. ir M. B. atsiliepime nurodė, kad atsakove byloje turi būti DNSB... 34. Atsakovai A. J. M., L. V., I. G., J. B., M. P., A. E., V. J., K. B., A. K., Ž.... 35. A. J. V. taip pat pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė tuos... 36. A. D. J. atsiliepimo nėra pateikusi.... 37. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė procesiniuose dokumentuose... 38. Name 100 butų, 5 laiptinės, tačiau ieškovas reiškia reikalavimą,... 39. Pirmą kartą nagrinėjant, ieškovė prašė priteisti visą išmokėtą... 40. A. L. V. teismo posėdyje paaiškino, kad sutinka su ieškovės paskaičiuota... 41. Atsakovės DNSB „I-oji gera bendrija“ atstovė teismo posėdyje nedalyvavo,... 42. Kiti atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuoti tinkamai,... 43. Teismas... 44. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 45. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015 m. vasario 21 d. buvo užlietas E.... 46. Ieškovė (draudikas), atlyginusi trečiajam asmeniui E. Z. žalą, regreso... 47. Taigi byloje nėra ginčo dėl ieškovės išmokėtos draudimo išmokos dydžio... 48. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo... 49. Deliktinę civilinę atsakomybę reglamentuoja CK šeštosios knygos III dalies... 50. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams... 51. Tuo atveju, kai žala yra sąlygota pastato defekto bendrojoje dalinėje... 52. Vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai... 53. Nors namo bendrųjų inžinerinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo... 54. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos... 55. Atsakovė DNSB „I-oji gera bendrija“ visuotinio bendrijos narių... 56. CK 6.6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad solidarioji prievolė... 57. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 58. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 59. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 60. Ieškovė turėjo šias bylinėjimosi išlaidas: 15 Eur žyminio mokesčio (1... 61. Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, spręsdamas dėl išlaidų advokato... 62. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 214,87 Eur, todėl ieškinį... 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 64. Ieškinį tenkinti visiškai.... 65. Ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, į. k. 110057869,... 66. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“, į. k. 302441676, ir... 67. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir L. V., gim. ( - ),... 68. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir I. G., gim. ( - ),... 69. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir R. D., gim. ( - ),... 70. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir M. B., gim. ( - ),... 71. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir J. B., gim. ( - ),... 72. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir J. V., gim. ( - ),... 73. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir M. P., gim. ( - ),... 74. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir D. J., gim. ( - ),... 75. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir A. E., gim. ( - ),... 76. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir V. J., gim. ( - ),... 77. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir K. B., gim. ( - ),... 78. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir A. K., gim. ( - ),... 79. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“, Ž. N., gim. ( - ), ir... 80. solidariai iš atsakovų DNSB „I-oji gera bendrija“ ir L. P., ( - ), 4,06... 81. Priteisti ieškovei akcinei draudimo bendrovei „Gjensidige“, į. k.... 82. Priteisti iš atsakovų A. J. M., gim. ( - ), L. V., gim. ( - ), I. G., gim. (... 83. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...