Byla 2-286-154/2013
Dėl neperduoto turto vertės priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Adevela“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, advokatui Gintarui Žičkui,

4atsakovo A. A. atstovui advokatui Arūnui Koskui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo - Bankrutavusios UAB „Adevela“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, ieškinį atsakovams A. A. ir T. E. dėl neperduoto turto vertės priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovas Bankrutavusi UAB „Adevela“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, teismui pateikė ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriais iš atsakovų (buvusių įmonės direktorių) T. E. ir A. A., prašo solidariai priteisti 1 426 185,02 Lt žalą, padarytą neperdavus bankroto administratoriui UAB „Tytus“, 2008 metų UAB „Adevela“ balanse apskaityto turto. Taip pat prašė priteisti 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 20 d. Šiaulių apygardos teismas iškėlė bendrovei UAB „Adevela“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. Ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. birželio 2 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti 2011 m. balandžio 20d. Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas įpareigojo UAB „Adevela“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus.

8Nuo 2005-06-01 UAB „Adevela“ direktoriumi dirbo atsakovas T. E.. Nuo 2009-01-05 T. E. atleistas iš direktoriaus pareigų ir nuo 2009-01-05 direktoriumi paskirtas A. A.. A. A. direktoriumi buvo iki pat bankroto bylos iškėlimo, tačiau jis nutartyje nustatytu laiku dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavė. 2011-08-31 atsakovas A. A. bankroto administratoriui perdavė UAB „Adevela“ registracijos pažymėjimą, PVM pažymėjimą ir apvalų antspaudą, o 2011-10-07 perdavimo – priėmimo aktu Nr. 2011/10/07 perdavė UAB „Adevela“ pirminius buhalterinius dokumentus iki 2007 metų: kasos dokumentus už laikotarpį nuo 2004 iki 2007 metų; „Ūkio banko“ dokumentus už laikotarpį nuo 2004 iki 2007 metų; VMĮ ataskaitas už laikotarpį nuo 2005 iki 2007 metų; finansines ataskaitas už už 2003 metus; darbuotojų darbo pažymėjimų registrą už 2003 metus. Kitų įmonės dokumentų bei turto A. A. bankroto administratoriui neperdavė.

9Neturėdamas dokumentų ir galimybės sudaryti balansą, bankroto administratorius iš VšĮ „Registrų centro“ išsireikalavo paskutinį UAB „Adevela“ pateiktą balansą už 2008 metus, sudarytą 2009 m. gegužės 18 d., iš kurio nustatė, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai UAB „Adevela“ turėjo: ilgalaikio turto už 3 129 878 Lt; trumpalaikio turto – atsargų ir išankstinių mokėjimų už 594 303 Lt; 516 419 Lt pinigais ir jų ekvivalentu (2008-12-31 įmonės kasoje buvo 523 113 Lt, o sąskaitose buvo -6 694 Lt); 2008-12-31 dienai debitoriai įmonei buvo skolingi 233 650 Lt.

10Vadovaudamasis 2008 metų balansu ir baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09 esančia Kriminologinių tyrimų biuro 2011-01-25 specialisto išvada, bankroto administratorius nustatė, kad bankrutavusiai UAB „Adevela“ atsakovai T. E. ir A. A. padarė žalos už 1 426 185,02 Lt :

111. A. J. K. pagal UAB „Adevela“ 2009-01-07 kasos išlaidų orderį išmokėti 48300,- Lt, pagal 2009-01-15 kasos išlaidų orderį išmokėti 48 300,- Lt ir pagal 2009-01-30 kasos išlaidų orderį išmokėti 48 272,- Lt, t.y. iš viso išmokėti 144872,00 Lt, tačiau nei ant vieno šių orderių nėra gavėjo parašo, be to, neaišku, kada ir kaip J. K. sumokėjo avansą, kuris jam grąžintas šiais orderiais.

122. Kasos apyvartos žiniaraštyje 2009-04-30 nurašyta 130 000,- Lt neišrašius kasos išlaidų orderio.

133. Nėra apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, todėl nėra galimybės nustatyti, kur buvo panaudoti 2008 metais išgryninti: 44320,- UAH (Ukrainos grivinos) už 19 417,27 Lt; 57 800 USD už 153 791,81 Lt ir 1000,- AZN (Azerbaidžano manatų) už 3 353,05 Lt, iš viso už 176 562,13 Lt.

144. UAB „Adevela“ nepateikė apskaitos dokumento ar apskaitos registrų, kuriuose būtų nurodyta, kada ir už ką R. S. sumokėjo avansą įmonei, kokiu pagrindu ir už ką 2009-01-30 iš UAB „Adevela“ kasos 2009-01-30 buvo grąžintas 217 987, 89 Lt avansas R. S..

155. Pagal 2008 m. UAB „Adevela“ balansą 2008-12-31 įmonės kasoje buvo 523 113,- Lt pinigų likutis. Byloje nėra duomenų, kad šiuos pinigus buvęs direktorius T. E. 2009-01-05 perdavė direktoriui A. A. ir šie pinigai nebuvo perduoti bankroto administratoriui, todėl ieškovas mano, kad už šiuos pinigus yra atsakingi abu atsakovai.

166. Iš 2008 metų balanso matyti, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai įmonei UAB „Adevela“ debitoriai buvo skolingi 233 650,- Lt, tačiau atsakovams nepateikus debitorių sąrašų, bankroto administratorius neturi galimybęs išieškoti šių skolų.

17Ieškovas teigia, kad buvę UAB „Adevela“ vadovai T. E. ir A. A. vienas kitam, o po to ir bankroto administratoriui neperdavė turto už 1 426 185,02 Lt, todėl turi solidariai atlyginti šią žalą įmonei.

18Nurodė, kad CK 2.87 str. numato, jog juridinio asmens organo narys, nevykdantis ar netinkamai vykdantis jam priklausančias pareigas, tame tarpe pareigos elgtis sąžiningai, būti lojaliam, nepainioti savo ir įmonės interesų, nepainioti juridinio asmens turto su savo turtu, tinkamai organizuoti įmonės buhalterinę apskaitą, rengti ir teikti įmonės finansines atskaitomybes, privalo juridiniam asmeniui atlyginti visą padarytą žalą. Šiuo atveju atsakovai nevykdė pareigos perduoti turtą ir dokumentus, todėl bankroto administratorius turi pagrindą teigti, kad turtas nebeegzistuoja - yra atsakovo iššvaistytas arba pasisavintas, kas reiškia, kad buvo pažeisti lojalumo, sąžiningumo, turto atskyrimo principai. Todėl sprendžia, kad atsakovai privalo padengti dėl jų kaltų veiksmų įmonei atsiradusią žalą, šiuo atveju – kompensuoti neperduoto ir nežinia kur esančio turto vertę. Paskutiniu vienasmeniu įmonės vadovu buvo atsakovas A. A., todėl jis turi pareigą šioje byloje įrodyti, kur yra turtas, o to nepadaręs, - atlyginti neperduoto turto vertę. K. T. E. įmonės direktoriumi buvo iki 2009-01-05 ir nuo to laiko praktiškai nutrūko įmonės veikla, ieškovas daro prielaidą, kad ankstesnis įmonės vadovas galimai neperdavė A. A. (dalies) įmonės turto ir dokumentų, t.y. tikėtina, jog dėl įmonės turto ir dokumentų neperdavimo ir iš to atsiradusios žalos yra atsakingas ir ankstesnis įmonės direktorius T. E.. Mano, kad abu atsakovai turi atsakyti solidariai, nes žala yra padaryta bendrais jų veiksmais, o CK 6.279 str. numato, kad bendrai žalą padarę asmenys atsako solidariai.

19A. T. E. atsiliepime į ieškinį (t.1, b. l. 146-147) ir teismo posėdžio metu (t.2, b. l. 58-63) su ieškiniu nesutiko.Nurodė, kad UAB „Adevela“ direktoriumi jis buvo iki 2009-01-05, todėl, 2011-04-20 įmonei iškėlus bankroto bylą, jis neturėjo pareigos perduoti dokumentus ir turtą bankroto administratoriui, nes tai pagal Įmonių bankroto įstatymą turėjo padaryti iki bankroto bylos iškėlimo dirbęs direktorius A. A.. Ieškovo argumentai, kad jis, t.y. T. E., galimai 2009-01-05 nebuvo perdavęs A. A. dokumentus ir turtą, paremti tik ieškovo prielaidomis ir neatitinka tikrovės, nes visi UAB „Adevela“ finansiniai dokumentai, kurie tuo laiku buvo buhalterinę apskaitą tvarkiusioje UAB „Vaikonta“, faktiškai buvo perduoti A. A., ir tai A. A. yra patvirtinęs baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09, prijungtoje prie šios bylos (t.1, b.l. 147). Nors jis, T. E., nuo 2005-05-17 iki 2009-01-05 oficialiai buvo UAB „Adevela“ direktoriumi, tačiau dėl visų finansinių operacijų sprendė kartu su tuomet buvusiu vieninteliu akcininku A. A., buhalterinę apskaitą tuo laiku vedė UAB „Vaikonta“, buhalterė Š. P. suruošdavo reikalingus dokumentus. Ant kasos išlaidų orderių iki 2009-01-05 rašydavosi jis (T. E.) ir Š. P., o kas buvo įmonės kasininku - neprisimena. Jis T. E.) įmonės vadovu buvo priimtas dėl to, kad įmonė prie Rekyvos ežero planavo statyti viešbutį ir užsiimti šiuo verslu. Įmonės veiklą papildžius pervežimų verslu, šia veikla užsiėmė tik A. A. ir visus finansinius reikalus tvarkė tik pats A. A., nes jis tuo metu buvo vienintelis akcininkas ir visas kapitalas priklausė jam. Kaip oficialus direktorius T. E. pasirašydavo ant dokumentų, tačiau A. A. jam tvirtindavo, kad už viską bus atsakinga įmonė kaip juridinis asmuo. Įmonės perdavimo metu 2009-01-05 kasoje „galėjo būti virš 500 000 Lt“, viską su A. A. kruopščiai apžiūrėjo, suskaičiavo pinigus, kurie liko kasoje, perdavė antspaudus, čekių knygeles. Neprisimena, ar buvo surašytas perdavimo aktas.

20Atsakovas A. A. atsiliepimais į ieškinį (t. 1, b. l. 29-32, 81-83, t. 2, b. l. 17-19), o taip pat teismo posėdžių metu (t. 2, b. l. 58-63, 65-67, 115-117) su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad UAB „Adevela“ vadovu jis buvo nuo 2009-01-05 iki pat bankroto bylos iškėlimo. Nors iki 2009-01-05 direktoriumi oficialiai buvo T. E., tačiau jis, kaip iki 2009-01-05 buvęs vienintelis akcininkas, iš esmės sprendė visus UAB „Adevela“ finansinius ir ūkinius klausimus. Teigė, kad kai T. E. pradėjo vadovauti, įmonė turėjo pradėti veiklą restoranų versle, tačiau šis verslas nepavyko. 2008 metais bankas įmonei pasiūlė perimti vienos bankrutuojančios įmonės transportą, todėl UAB „Adevela“ pradėjo krovinių pervežimo verslą. Viskas, kas buvo susiję su transportu, vadovavo jis, t. y. A. A.. 2008 metais kitos veiklos nebebuvo, nuo 2008 m. pradžios T. E. „nelabai ir bevadovavo, jis tik pasirašydavo dokumentus“. Nuo 2009-01-05 direktoriumi tapo A. A.. Teigia, kad buvęs direktorius T. E. 2009-01-05 jam perdavė visus dokumentus ir visą turtą, tame tarpe įmonės kasoje buvusius pinigus – virš 500 000 Lt. Galimai buvo surašytas perdavimo raštas, bet dabar tokio rašto jis neturi.

21Dėl konkrečių ieškovo argumentų atsakovas nurodė, kad 2008 metais UAB „Adevela“ buhalterinę apskaitą tvarkė UAB „Vaikinta“, o nuo 2009 metų pradžios apskaitą tvarkė UAB „Grajotina“.

22J. K. buvo pervežimo užsakovo atstovas. Paties užsakovo pavadinimo neatsimena, bet pagal gautus išrašus iš AB Šiaulių banko, teigia, kad tai „Azerbaidžano“ pinigai, kad „2009-01-09 buvo padarytas mokėjimas 56 000 JAV dolerių sumai, tai avansiniai pinigai; kadangi užsakymas buvo neįvykdytas, tie pinigai buvo grąžinti“ (t. 2, b. l. 116). Kodėl ant J. K. pagal 2009-01-07, 2009-01-15 ir 2009-01-30 kasos išlaidų orderių nėra J. K. parašų, paaiškinti negali, parašai turėjo būti (t. 2, b. l. 62).

23Kodėl 2009-04-30 Kasos apyvartos žiniaraštyje nurašyta 130 000,- Lt neišrašius kasos išlaidų orderio, A. A. paaiškinti negalėjo (t. 2, b. l. 62).

24Dėl 2008 metais išgrynintų 44320,- UAH (Ukrainos grivinų) už 19 417,27 Lt; 57 800 USD už 153 791,81 Lt ir 1000,- AZN (Azerbaidžano manatų) už 3 353,05 Lt (iš viso už 176 562,13 Lt) atsakovas A. A. nurodė, kad visi išgryninti pinigai buvo panaudoti pervežimams, buvo mokamos labai didelės sumos keltams, bilietams, kurui. Kur pinigai buvo gryninti, ten jie ir buvo panaudoti. Išlaidose tie pinigai gal ir nepasirodė. 2008 metais įmonė jau turėjo problemų. Visus dokumentus vairuotojai pristatydavo į įmonę, tačiau, vykdydami pervežimus susidūrė su sudėtinga buhalterija. Kai dokumentai grįždavo iš kitų šalių, jų būdavo labai daug ir jis (A. A.) jų nevyzuodavo. Apskaitą atliekančiai įmonei dokumentus teikdavo arba jis (A. A.), arba vairuotojas R. S., kuris turėjo antspaudus ir galėjo pasirašyti sutartis. Pinigus išgrynindavo R. S., tačiau jis (A. A.) negali atsakyti, ar turi dokumentus, kurie patvirtintų pinigų išgryninimo faktą (t. 2, b. l. 62).

25Dėl R. S. iš UAB „Adevela“ kasos 2009-01-30 grąžinto 217 987, 89 Lt avanso nurodė, kad iš pervežimų užsakovų buvo surinkti pinigai ir juos turėjo R. S.. Kai R. S. būdavo išvykęs į užsienį, gaudavo pinigų, UAB „Adevela“ tuos pinigus užsakovams grąžino per R. S..

26Atsakovas nurodė, kad ieškovo nurodyti pagal 2008 metų UAB „Adevela“ balansą 2008 m. gruodžio 31 d. įmonės kasoje buvę pinigai būtent ir buvo sumokėti J. K. pagal 2009-01-07, 2009-01-15 ir 2009-01-30 kasos išlaidų orderius (iš viso 144872 Lt), pagal 2009-04-30 Kasos apyvartos žiniaraštį nurašyti 130 000,- Lt, R. S. iš UAB „Adevela“ kasos 2009-01-30 grąžintas 217 987, 89 Lt avansas, tai yra tie patys pinigai, buvę 2009-01-05 įmonės kasoje. Be to, šie pinigai 2009 metais buvo naudojami įmonės reikmėms – mokėta už telefoną ir pan. Kai 2009 m. antroje pusėje UAB „Adevela“ tikrino Ekonominių nusikaltimų tarnyba, kasoje pinigų nebebuvo („kasa buvo minusinė“).

27Dėl 2008 metų balanse nurodyto 233 650,- Lt debitorinio įsiskolinimo atsakovas A. A. paaiškino, kad jis nebeatsimena, kas ir kiek buvo skolingas įmonei UAB „Adevela“, reikėtų surasti dokumentus. Prisimena, kad 40 000 Lt avansas buvo sumokėtas architektui K. J., su juo buvo sudaryta projektavimo sutartis, tačiau jis projektuoti atsisakė, o pinigų negrąžino, tikisi pateikti dokumentus.

28Atsakovas A. A. mano, kad ieškovas yra neteisus, teikdamas, jog jis (A. A.) pasisavino ar iššvaistė ieškovo nurodytas pinigų sumas, kas atitiktų BK 183 ir BK 184 straipsnius. Baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09 jo (A. A.) veiksmuose nebuvo nustatyta nei viena iš šių nusikalstamų veikų. Jam buvo pareikštas įtarimas tik pagal BK 223 str. 1 dalį, t.y. dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, tačiau 2011-04-14 Šiaulių miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi buvo patvirtintas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2011-03-28 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, tuo atleidžiant A. A. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą už nusikalstamos veikos, numatytos pagal BK 223 str. 1 dalį, padarymą. Bankroto administratorius kartu su ieškiniu pateikė 2011-11-08 Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą kopiją, iš kurios matyti, jog bankroto administratorius pareiškimu kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą atsakovo atžvilgiu dėl galimo turto pasisavinimo ar iššvaistymo, tačiau buvo atsakyta pradėti ikiteisminį tyrimą tuo pagrindu, jog baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09 buvo tiriamos analogiškos aplinkybės dėl galimo turto pasisavinimo ar iššvaistymo ir šių veikų požymių nenustatyta. Todėl daro išvadą, kad atsakovų veikoje nėra neteisėtų veiksmų, kaip būtinosios civilinės atsakomybės sąlygos CK 6.246 str. prasme.

29Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas G.Žičkus palaikė ieškovo pareikštą patikslintą ieškinį ir nurodė, kad ieškovas reikalauja priteisti pagal 2008 metų balansą ne visą turtą, o tik tą dalį turto, dėl kurio ikiteisminio tyrimo medžiagoje specialistai nustatė akivaizdžius finansinius pažeidimus. Atsakovas A. A. žadėjo pateikti atitinkamas išlaidas pateisinančius dokumentus, tačiau jų taip ir nepateikė. Kadangi byloje nėra duomenų, jog anksčiau buvęs vadovas T. E. perdavė dokumentus ir turtą paskutiniam vadovui A. A., žala įmonei yra padaryta bendrais abiejų atsakovų veiksmais, prašo taikyti solidariąją jų abiejų atsakomybę. Tai, kad A. A. yra atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jo neatleidžia nuo civilinės atsakomybės.

30A. T. E. ir A. A. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems pranešta.

31Atsakovų T. E. ir A. A. atstovas advokatas Arūnas Koskus prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovas A. A. daugiau įrodymų neteiks, liudytojos G. J. kviesti nebepageidauja, ieškinį prašo atmesti. Teigia, kad byloje nebegali kilti neaiškumų dėl to, kad T. E. 2009-01-05 perdavė turtą ir dokumentus A. A., nes šias aplinkybes patvirtino pats A. A.. Atsakovas A. A. tvirtina, kad J. K. buvo grąžintas avansas, tačiau tai patvirtinančių dokumentų pateikti negali. Išgryninti pinigai buvo panaudoti per 3-4 reisus, tačiau tai patvirtinančių įrodymų atsakovai neturi. Kasoje buvę pinigai panaudoti muitinei, kurui, draudimui, baudoms ir kitiems su pervežimu susijusiems reikalams. Kad R. S. buvo grąžintas avansas, patvirtina jo parašas. Jei tie pinigai R. S. buvo išmokėti neteisėtai, bankroto administratorius turi teisę reikšti R. S. ieškinį. Ieškovas dubliuoja atitinkamų sumų išmokėjimą. Baudžiamojoje byloje yra nustatyta, kad lėšų iššvaistymo ir pasisavinimo nebuvo, o dokumentų neišsaugojimas ir jų nepateikimas nesukelia civilinės atsakomybės tuo pagrindu, kokiu yra pareikštas ieškinys.

32Ieškinys tenkintinas dalinai.

33Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.

34Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi atsakovui UAB „Adevela“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Tytus“. Ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. birželio 2 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus galioti 2011 m. balandžio 20d. Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo. Nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas įpareigojo UAB „Adevela“ valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus.

35Pagal bylos duomenis ir Juridinių asmenų registro duomenis (t. 2, b. l. 5-9) nuo 2005-06-01 iki 2009-01-05 (užregistruota 2009-01-14) vieninteliu UAB „Adevela“ akcininku buvo A. A., o nuo 2009-01-05 buvo du akcininkai: M. J. ir Ž. A. (t.1, b. l. 8). Nuo 2005-06-01 UAB „Adevela“ direktoriumi buvo atsakovas T. E.. Akcininkų M. J. ir Ž. A. 2009-01-05 sprendimu nuo 2009-01-05 T. E. iš direktoriaus pareigų atleistas ir nuo 2009-01-05 direktoriumi paskirtas A. A.. A. A. direktoriumi buvo iki pat bankroto bylos iškėlimo, atleistas 2011-06-13 (t.1, b.l. 8, t.2, b.l. 5-9).

362011-07-21 buvo išduotas vykdomasis raštas, kuriuo UAB „Adevela“ vadovas buvo įpareigotas perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus. Dėl dokumentų ir turto neperdavimo bankroto administratoriui A. A. Šiaulių apygardos teismo 2011-10-21 nutartimi buvo nubaustas 1000,- Lt bauda. 2011-08-31 A. A. bankroto administratoriui perdavė UAB „Adevela“ registracijos pažymėjimą, PVM pažymėjimą ir apvalų antspaudą, 2011-10-07 perdavimo – priėmimo aktu Nr. 2011/10/07 bankroto administratoriui perdavė UAB „Adevela“ pirminius buhalterinius dokumentus iki 2007 metų: kasos dokumentus už laikotarpį nuo 2004 iki 2007 metų; „Ūkio banko“ dokumentus už laikotarpį nuo 2004 iki 2007 metų; VMI ataskaitas už laikotarpį nuo 2005 iki 2007 metų; finansines ataskaitas už už 2003 metus; darbuotojų darbo pažymėjimų registrą už 2003 metus. Kitų įmonės dokumentų bei turto A. A. bankroto administratoriui neperdavė.

37Bankroto administratorius UAB „Tytus“ 2011-11-02 kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės prokuratūrą, prašydamas nustatyti, ar UAB „Adevela“ buvusio direktoriaus A. A. veiksmuose nėra nusikaltimų, numatytų BK 222 str. (apgaulingas apskaitos tvarkymas), 223 str. (aplaidus apskaitos tvarkymas), 245 str. (teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas), 246 str. (aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas), 208 str. (skolininko nesąžiningumas), 209 str. (nusikalstamas bankrotas), 183 str. (turto pasisavinimas), 184 str. (turto iššvaistymas) arba kitais pagrindais, tačiau Šiaulių miesto apylinkės prokuroro 2011-11-08 nutarimu, atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodžius, kad 2009-06-04 jau yra pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09 pagal BK 222 str. 1 dalį dėl UAB „Adevela“ apgaulingo apskaitos tvarkymo; A. A. buvo pareikštas įtarimas pagal BK 223 str. 1 dalį ir 2011 m. balandžio 14 d. Šiaulių miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi, buvo patvirtintas Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2011-03-28 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, tuo atleidžiant A. A. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Prokuroras nurodė, kad minėtoje byloje buvo tiriamos „analogiškos aplinkybės dėl A. A. padarytų nusikalstamų veikų kaip ir nurodytos UAB „Tytus“ direktoriaus <...> prašyme“ (t.1, b.l. 17-18).

38Neturėdamas dokumentų ir galimybės sudaryti balansą, bankroto administratorius iš VšĮ „Registrų centro“ išreikalavo paskutinį UAB „Adevela“ pateiktą balansą už 2008 metus, sudarytą 2009 m. gegužės 18 d., iš kurio nustatė, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai UAB „Adevela“ turėjo: ilgalaikio turto už 3 129 878 Lt; trumpalaikio turto (atsargų ir išankstinių mokėjimų) už 594 303 Lt; 516 419 Lt pinigais ir jų ekvivalentu; 2008-12-31 dienai debitoriai įmonei buvo skolingi 233650 Lt (t.1, b. l. 68-76).

39Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. patvirtino, kad balansą už 2008 metus yra pasirašęs jis, tik paaiškinimą prie 2008 m. balanso ir ataskaitą galimai yra pasirašęs kitas asmuo (t.2, b.l. 66).

40Pirminiu ieškiniu bankrutavusios UAB „Adevela“ bankroto administratorius iš atsakovų T. E. ir A. A. prašė priteisti 4 471 708, 00 Lt, tame tarpe 3 129 878 Lt už neperduotą ilgalaikį turtą (t.1, b.l. 2-6). Atsakovui A. A. pateikus dokumentus, kad lizingo sutarčių pagrindu įgytos transporto priemonės 2009-2010 metais buvo gražintos lizingo davėjams, ieškovas patikslino savo ieškinį ir iš atsakovų T. E. ir A. A. prašė solidariai priteisti 1426185, 02 Lt.

41Reikalavimo sumą sudaro: 144 872,00 Lt avansas, išmokėtas J. K.; be pirminio dokumento nurašyti 130 000,- Lt; konvertuota valiuta už 176 562,13 Lt; 217 987, 89 Lt avansas, išmokėtas vairuotojui R. S.; 2008-12-31 įmonės kasoje buvęs 523 113,- Lt pinigų likutis ir 2008 m. gruodžio 31 dienai buvusi 233 650,- Lt, debitorių skola.

42Dėl įmonės vadovo atsakomybės.

43Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovų atsakomybės prieš įmonę ir prieš šios įmonės kreditorius už įmonės turto neišsaugojimą ir jo neperdavimą bankroto administratoriui, įmonei iškėlus bankroto bylą, klausimas (LR CK 2.87 str.).

44Atsakovas A. A. ir jo atstovas byloje teigia, kad piniginės lėšos, kurias priteisti reikalauja ieškovas, tikrai buvo panaudotos UAB „Adevela“ veikloje, tik nebuvo tinkamai ir laiku sutvarkyti finansiniai dokumentai, o kai kurie dokumentai ir dokumentų registrai buvo prarasti dėl neapdairumo ar kitų priežasčių; kad A. A. baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09 buvo pareikštas įtarimas pagal BK 223 str. 1 dalį dėl UAB „Adevela“ aplaidaus apskaitos tvarkymo, tačiau byla buvo nutraukta atidavus pagal laidavimą; kad nei minėtoje byloje, nei kitose bylose atsakovų atžvilgiu nebuvo nustatytos nusikalstamos veikos dėl svetimo turto iššvaistymo ar pasisavinimo požymių, todėl nėra atsakovų kaltės dėl žalos padarymo.

45Teismas su šia atsakovo A. A. pozicija nesutinka. Tai, kad įmonės vadovas baudžiamąja tvarka pripažintas aplaidžiai vedęs buhalterinę apskaitą bei neišsaugojęs dokumentus, arba tai, kad jo atžvilgiu nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto pasisavinimo ar jo iššvaistymo, nereiškia, kad įmonės vadovas neatsako CK 2.87 str. pagrindu. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką teismo nuosprendžiu nustatyti faktai turi ribotą prejudicinę galią civilinėje byloje. Teisiamojo veiksmai baudžiamojoje byloje tiriami ir vertinami baudžiamojo proceso ir baudžiamųjų įstatymų taikymo aspektu. To paties asmens veiksmai civilinėje byloje vertinami pagal civilinio proceso ir civilinių įstatymų reikalavimus. Įrodinėjimo dalykai baudžiamojoje ir civilinėje bylose paprastai yra skirtingi.

46Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalfikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonė ir jos valdymo organai privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Vadovo atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žalos, civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek prieš jos kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; teisėjų kolegijos 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

47Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovams dėl žalos atlyginimo pareiškė bankroto administratorius, kurio teigimu, vadovų (atsakovų) neteisėtais veiksmais padaryta žalos tretiesiems asmenims - UAB „Adevela“ kreditoriams, galėjusiems visiškai ar iš dalies patenkinti savo reikalavimus iš įmonės turto, jeigu atsakovų neteisėtais veiksmais (neveikimu) nebūtų padaryta žalos. Teismas pažymi, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visumos interesų gynimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-12-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2010). Bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti; kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai. Kreditorių patiriama žala yra išvestinė iš įmonės patirtos žalos. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala, be kita ko, yra turto netekimas, negautos pajamos, o 2 dalyje – jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų gavo naudos, tai gauta nauda kreditoriaus reikalavimu gali būti pripažinta nuostoliais. Taigi žala atsiranda kaip tiesioginiai nuostoliai (turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos), taip pat negautos pajamos. Ieškovo teigimu, žalos įmonei padaryta dėl turto (piniginių lėšų) netekimo (neišsaugojimo, pasisavinimo) ir prarastos galimybės susigrąžinti įmonei teisėtai priklausančias lėšas (debitorių įsiskolinimą), A. A. praradus dokumentus. Pažymėtina, kad už civilinio teisinio pobūdžio pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą bendrovės vadovui, kaip bendrovės valdymo organui, kyla pareiga atlyginti jo neteisėtais veiksmais, nesilaikant įstatymuose įtvirtintų pareigų, padarytą žalą. Šią pareigą ir jos teisinį pagrindą nustato civilinės teisės normos. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Kad tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-11-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą. Turi būti įrodyta, kad atsakovų neteisėti veiksmai (neveikimas) lėmė turto netekimą: jo neišsaugojimą ar pasisavinimą (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Žalos galėjo būti padaryta, jeigu atsakingas asmuo (kasatorius) iš neteisėtų veiksmų būtų gavęs naudos, kuri kreditoriaus reikalavimu galėtų būti pripažinta nuostoliais (CK 6.249 straipsnio 1, 2 dalys).

48Dėl A. A. atsakomybės.

49Pagal bylos duomenis A. A. nuo 2005-06-01 iki 2009-01-05 buvo vieninteliu UAB „Adevela“ akcininku, o nuo 2009-01-05 buvo paskirtas direktoriumi ir dirbo šį darbą iki 2011 m. birželio 13 d., t. y. iki buvo atleistas bankroto administratoriaus (t. 2, b. l. 5-9).

50Bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus, teisės ir pareigos nustatytos LR Civilinio kodekso 2.87 straipsnyje, Akcinių bendrovių įstatyme (ABĮ), Bendrovės įstatuose.

51Civilinio kodekso 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai; turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo; privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams; negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba naudoti jį ar informaciją, kurią jis gauna būdamas juridinio asmens organo nariu, asmeninei naudai ar naudai trečiajam asmeniui gauti be juridinio asmens dalyvių sutikimo. „Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip“ (CK 2.87 str. 7 dalis).

52ABĮ 19 str. 8 dalis nustato, kad „Bendrovės valdymo organas privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais“. ABĮ 37 str. nustato, kad „Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais“. „Bendrovės vadovas atsako už:1) bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; 2) metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą; 3) sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti. Tarpiniam pranešimui mutatis mutandis taikomos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatos, reglamentuojančios metinio pranešimo rengimą ir skelbimą; 6) bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui; 11) kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą“.

53Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnį už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas.

54Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 dalies 1 punkte imperatyviai nurodyta, kad valdymo organas po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat perduoti visus bendrovės dokumentus.

55Atsakovas A. A. bankroto administratoriui UAB „Tytus“ nepateikė dokumentų ir dokumentų apskaitos registrų, reikalingų sudaryti finansinę atskaitomybę nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai, taip pat nebuvo sudaręs finansinės atskaitomybės už 2009 ir 2010 metus. Šios aplinkybės yra nustatytos prijungtoje baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120/2009, jų taip pat neginčijo atsakovas A. A..

56Ieškovas bankrutavusi UAB „Adevela“ pagal paskutinį sudarytą 2008 metų balansą patikslintu ieškiniu reikalavo tik dalies patirtos žalos atlyginimo dėl: 144 872,00 Lt avanso, gražinto J. K.; be pirminio dokumento nurašytų 130 000,- Lt; nepateisinto konvertuotos valiutos už 176 562,13 Lt panaudojimo; 217 987, 89 Lt avanso, grąžinto vairuotojui R. S.; 2008-12-31 įmonės kasoje buvusių ir neperduotų bankroto administratoriui 523 113,- Lt grynųjų pinigų ir nepateikto 2008 m. gruodžio 31 dieną buvusių debitorių sąrašo 233 650,- Lt sumai.

57Teismas iš dalies sutinka su atsakovo A. A. byloje pareikštais argumentais, kad ieškovas, reikalaudamas iš atsakovų priteisti J. K. grąžintą 144 872,00 Lt avansą, be pirminio dokumento nurašytus 130 000,- Lt ir R. S. grąžintą 217 987, 89 Lt avansą bei kartu reikalaudamas priteisti 2008-12-31 įmonės kasoje buvusius 523 113,- Lt grynus pinigus, dubliuoja savo reikalavimą, t.y. du kartus reikalauja priteisti tuos pačius pinigus, nes ieškovas nurodo, kad vadovaujasi 2008 m. gruodžio 31 d. balansu, kuriame nurodytas pinigų likutis šiai dienai yra 516 419 Lt. Nurodydamas, kad neteisėtai, pažeidžiant teisės aktus buvo išmokėti pinigai 144872 Lt J. K., be kasos išlaidų orderio nurašyta 130 000,- Lt, R. S. grąžintas 217 987, 89 Lt avansas, ieškovas tik įrodinėja tų pačių grynųjų pinigų išmokėjimo neteisėtumą. Be to, Balanso eilutėje „pinigai ir pinigų ekvivalentai“ yra nurodyta ne 523 113,00 Lt, o 516 419 Lt. Nurodydamas 523 113,- Lt, ieškovas vadovaujasi ne balansu, bet „Aiškinamuoju raštu“, tačiau 6694 Lt suma ten nurodyta „minusinė“, kas reiškia, jog galėjo būti išstatytas inkasinis pavedimas, t.y. šių pinigų faktiškai nėra (t.1, b.l. 70-75).

58Teismas sprendžia, kad šioje byloje reikalinga nustatyti, ar teisėtai atsakovas A. A. panaudojo (išleido) 516 419 Lt grynųjų pinigų, buvusių 2009 m. gruodžio 31 d. įmonės kasoje.

59Iš 2011-01-25 „Specialisto išvados“, esančios prijungtoje baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09, matyti, kad asmeniui J. K. pagal UAB „Adevela“ 2009-01-07 kasos išlaidų orderį išmokėti 48 300,- Lt, pagal 2009-01-15 kasos išlaidų orderį išmokėti 48 300,- Lt ir pagal 2009-01-30 kasos išlaidų orderį išmokėti 48 272,- Lt, t.y. iš viso išmokėta 144 872,00 Lt, tačiau nei ant vieno šių orderių nėra gavėjo parašo, be to, neaišku, kada ir kaip J. K. (ar jo atstovaujamas juridinis asmuo) sumokėjo avansą įmonei. Tokiais veiksmais yra pažestas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių II dalies 5 punkto reikalavimas, kuris nustato: „Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį fiziniam asmeniui, kuris nėra to ūkio subjekto darbuotojas, nurodomas šio fizinio asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta. Pinigų gavėjas, priimdamas pinigus, pasirašo kasos išlaidų orderyje, kuriame įrašoma gautoji suma<...>“.

60Apklausiamas įtariamuoju A. A. pripažino, kad kažkokios užsienio įmonės sumokėtą 144 872 Lt avansą įmonės atstovui J. K. pagal tris kasos išlaidų orderius iš UAB „Adevela“ kasos sumokėjo jis pats (baudž byla, b.l. 179). Nors bylą nagrinėjant teisme atsakovas tikino, kad ant visų trijų kasos išlaidų orderių buvo J. K. parašas, tačiau nei baudžiamojoje byloje, nei civilinėje byloje tokių dokumentų atsakovas nepateikė. Teikdamas, kad 144 872 Lt avansas buvo grąžintas teisėtai, neįvykdžius užsakyto pervežimo, A. A. pateikė išrašą iš UAB „Adevela“ sąskaitos, esančios AB Šiaulių banke, kad 2009-01-09 į UAB „Adevela“ sąskaitą pervesta 56 000 JAV dolerių (kas atitinkamai 142 335,20 Lt) ir buvo tas avansas, kuris buvo grąžintas J. K., tačiau išeitų, kad dalis avanso (48 000 Lt) buvo gražinta anksčiau (2009-01-07), negu buvo įmokėtas pats avansas, todėl toks atsakovo aiškinimas yra nelogiškas ir neobjektyvus ( t. 2, b.l. 111-112, 115-117). Kadangi atsakovas A. A. nuo 2009-01-05 atliko ne tik vadovo, bet ir kasininko pareigas, jis ne tik nekontroliavo įmonės buhalterinės apskaitos, tačiau pats akivaizdžiai pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, išmokėdamas (grąžindamas) J. K. 144 872 Lt avansą, todėl ši suma priteistina iš atsakovo A. A..

61Iš 2011-01-25 „Specialisto išvados“, esančios prijungtoje baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09, matyti, kad pagal pateiktą 2009 m. balandžio mėnesio Kasos apyvartos žiniaraštį, 2009-04-30 šiame žiniaraštyje nurašyta 130 000,- litų kaip apyvartinės lėšos, tačiau šiai sumai nebuvo išrašytas kasos išlaidų orderis. Tokiais veiksmais yra pažestas Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių II dalies 4 punkto reikalavimas, kuris nustato: „Pinigai iš kasos išmokami pagal kasos išlaidų orderį“. Apklausiamas įtariamuoju 2011-02-28 A. A. pripažino, kad šią sumą iš kasos jis paėmė kaip atskaitingas asmuo pagal kasos išlaidų orderį, o pinigus išleido įmonės reikmėms. Bylą nagrinėjant teisme A. A. negalėjo atsakyti, kodėl 2009-04-30 Kasos apyvartos žiniaraštyje nurašyta 130 000,- Lt neišrašius kasos išlaidų orderio, žadėjo surasti ir pateikti dokumentus, tačiau jų nepateikė (t.2, b.l. 62).

62Kaip jau minėta, kadangi atsakovas A. A. nuo 2009-01-05 atliko vienasmenio vadovo ir kasininko pareigas, jis nekontroliavo įmonės buhalterinės apskaitos, t.y. pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. 1 p., 11 str. 1 p. ir 3 p., 21 str. 1p. ir 2 p., pats akivaizdžiai pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles, pats iš kasos pasiimdamas be kasos išlaidų orderio 130 000 Lt bei nepateikdamas šių išlaidų pateisinimo dokumentų, todėl ši suma priteistina iš atsakovo A. A..

63Nors ikiteisminio tyrimo metu G. J., tvarkiusi UAB „Adevela“ apskaitą nuo 2009 m. sausio mėnesio iki 2009 m. balandžio mėnesio, 2011-02-25 teigė, kad J. K. buvo pasirašęs kasos išlaidų orderiuose, ir kad direktoriui A. A. 130 000 Lt buvo išduoti pagal kasos išlaidų orderį, tačiau finansinių dokumentų tyrimą baudžiamojoje byloje atlikusiai specialistei tokie dokumentai nebuvo pateikti, dokumentus teikė pats direktorius A. A., be to, visi dokumentai, kurių pagrindu baudžiamojoje byloje buvo 2011-01-25 surašyta „Specialisto išvada“, pagal 2011-07-19 „Pakvitavimą“ buvo grąžinti atsakovui A. A. (t. 2, b.l. 29), tačiau nei bankroto administratoriui, nei teismui, A. A. šių dokumentų neperdavė, nurodęs, kad šių dokumentų jis neberanda. Pažymėtina, kad nors A. A. 2011 m. liepos 19 d. nebebuvo UAB „Adevela“ direktoriumi, nes 2011-06-02 buvo įsiteisėjusi nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo ir 2011 m. birželio 13 d. buvo atleistas iš direktoriaus pareigų, todėl kaip „UAB Adevela“ direktorius“ jis akivaizdžiai nebeturėjo teisės iš Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus paimti UAB „Adevela“ dokumentus, jis šiuos dokumentus pasiėmė.

64Ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų R. S. grąžintą (išmokėtą) 217 987, 89 Lt avansą vien dėl to, kad UAB „Adevela“ nepateikė apskaitos dokumento ar apskaitos registrų, kuriuose būtų nurodyta, kada ir už ką R. S. sumokėjo avansą įmonei, kokiu pagrindu ir už ką 2009-01-30 iš UAB „Adevela“ kasos 2009-01-30 buvo grąžintas 217 987, 89 Lt avansas R. S., teismas laiko neįrodytu, todėl netenkina.

65Kaip jau buvo minėta, bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą. Turi būti įrodyta, kad atsakovo neteisėti veiksmai (neveikimas) lėmė turto netekimą: jo neišsaugojimą ar pasisavinimą (CK 6.249 straipsnio 1 dalis); žalos galėjo būti padaryta, jeigu atsakingas asmuo iš neteisėtų veiksmų būtų gavęs naudos, kuri kreditoriaus reikalavimu galėtų būti pripažinta nuostoliais (CK 6.249 straipsnio 1, 2 dalys). Šiuo konkrečiu atveju 2011-01-25 surašyta „Specialisto išvada“ baudžiamojoje byloje yra nustatyta, kad R. S. pinigai yra išmokėti, kasos išlaidų orderyje yra pinigus gavusio asmens parašas. Nors R. S., apklaustas liudytoju, tvirtino, kad 2009-01-30 jam nebuvo grąžintas 217 987, 89 Lt avansas, niekada tokios pinigų sumos į įmonės kasą nebuvo įnešęs, tačiau tai galėjo būti susiję su tuo, kad įmonė turėjo kortelę, į ją būdavo pervedami pinigai, kurie buvo naudojami kelionėse, patvirtino, kad įmonės kortelė, į kurią buvo pervedami pinigai, buvo tik pas R. S. ir pinigai buvo skirti penkiems vairuotojams (t. 2, b.l. 42-43). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad 2009-01-30 kasos išlaidų orderis buvo pasirašytas ne R. S., o kito asmens, arba kad šiomis lėšomis pasinaudojo atsakovai, tame tarpe A. A.. Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. paaiškino, kad iš pervežimų užsakovų buvo surinkti pinigai ir juos turėjo R. S., nes jis turėjo antspaudus, galėjo sudarinėti sutartis. Kai R. S. būdavo išvykęs į užsienį, gaudavo pinigų ir UAB „Adevela“ tuos pinigus užsakovams grąžino per R. S.. Apklausiamas įtariamuoju 2011-02-28 A. A. tvirtino, kad 217 987, 89 Lt R. S. buvo išmokėti, nes jis pateikė dokumentus apie patirtas išlaidas (baudž byla, b.l. 179). Kitų įrodymų byloje nėra.

66Vien tai, kad UAB „Adevela“ direktorius A. A. nepateikė apskaitos dokumento ar apskaitos registrų, kuriuose būtų nurodyta, kada ir už ką R. S. sumokėjo avansą įmonei, kokiu pagrindu ir už ką 2009-01-30 iš UAB „Adevela“ kasos 2009-01-30 buvo grąžintas 217 987, 89 Lt avansas, nesudaro pagrindo priteisti šią sumą iš atsakovo.

67Ieškovas, reikalaudamas iš atsakovų priteisti 176 562,13 Lt, pats nurodė, kad nėra apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, todėl nėra galimybės nustatyti, kur buvo panaudoti 2008 metais išgryninti: 44320,- UAH (Ukrainos grivinos) už 19 417,27 Lt; 57 800 USD už 153 791,81 Lt ir 1000,- AZN (Azerbaidžano manatų) už 3 353,05 Lt, iš viso 176 562,13 Lt (t.1, b.l. 2-6, t.2, b.l. 2-4).

68Atsakovas A. A. teisme nurodė, kad visi išgryninti pinigai buvo panaudoti pervežimams, nes buvo mokamos labai didelės sumos keltams, bilietams, kurui. Kur pinigai buvo iš gryninti, ten jie ir buvo panaudoti. Visus dokumentus vairuotojai pristatydavo į įmonę, tačiau dalis dokumentų galėjo būti neparodyta apskaitoje. Apskaitą atliekančiai įmonei dokumentus teikdavo arba jis (A. A.), arba vairuotojas R. S., pinigus išgrynindavo R. S. (t. 2, b. l. 61-62). Ikiteisminio tyrimo metu A. A. pripažino, kad pervežimų apskaitą jis vykdė aplaidžiai (baudž. byla, b.l. 179).

69Teismas sprendžia, kad vien tai, jog trūksta atitinkamų finansinių dokumentų, patvirtinančių atitinkamų lėšų panaudojimą, negali būti pagrindu priteisti šias lėšas iš įmonės vadovo. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas- neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-11-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

70Šiuo atveju, ieškovas tik daro prielaidą, kad konvertuotos lėšos galėjo būti atsakovų pasisavintos, tačiau teismas negali vadovautis prielaidomis. Pažymėtina, kad 2008 metais ir iki 2009 m. pirmąjį pusmetį, UAB “Adevela” vykdė pervežimus, tame tarpe užsienyje, dirbo penki vairuotojai, todėl konvertuotos lėšos galėjo būti panaudotos įmonės ūkinėje veikloje.

71Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo A. A. 233 650,- Lt 2008 metų balanse nurodytą debitorinę skolą, buvusią, 2008 m. gruodžio 31 dienai, nes bankroto administratoriui nebuvo pateiktas debitorių sąrašas ir bankroto administratorius neturi galimybęs išieškoti šių skolų, yra akivaizdžiai nepagrįstas ir netenkintinas.

72Pirma, 233 650,- Lt debitorinė skola nurodyta 2008 m. gruodžio 31dienai, t.y. likus beveik dviem su puse metų iki bankroto bylos iškėlimo (2011-04-20). Per šį laikotarpį šios skolos dydis galėjo ženkliai pasikeisti, antra, nėra jokios garantijos, kad bankroto administratorius, net ir turėdamas debitorių sąrašus, būtų šią skolą išieškojęs. Todėl teismas sprendžia, ieškovas neįrodė žalos fakto ir priežastinio ryšio tarp debitorių sąrašo nepateikimo prie 2008 metų balanso ir ieškovo nurodytos žalos.

73Dėl ieškovo reikalavimo priteisti pagal 2008 m. UAB „Adevela“ balansą 2008-12-31 įmonės kasoje buvusį 523 113,- Lt pinigų likutį, teismas jau yra pasisakęs, kad šis reikalavimas yra dubliuojamas, todėl negali būti tenkinamas kaip atskiras reikalavimas.

74Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad bankrutavusios UAB “Adevela” ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo A. A. priteistini 274 872 litai, nes išmokėdamas ir išsimokėdamas šias lėšas, atsakovas tiesiogiai pažeidė teisės normas, reglamentuojančias buhalterinę apskaitą ir kasos vedimo taisykles, tokiu būdu padarydamas BUAB “Adevela” 274 872 litų žalą, kurią, vadovaujantis LR CK 2.87str. 7 dalimi, privalo atlyginti.

75Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo A. A. priteistinos ieškovui 5 procentų metinės palūkanos nuo teismo priteistos 274 872 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-12-21 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

76D. T. E. atsakomybės.

77A. T. E., iki 2009-01-05 dirbusio UAB „Adevela“ direktoriumi, atsakomybę ieškovas grindė tuo, kad nuo 2009 m. sausio 5 d. praktiškai nutrūko įmonės veikla, todėl daro prielaidą, kad ankstesnis įmonės vadovas galimai neperdavė A. A. (dalies) įmonės turto ir dokumentų, t.y. tikėtina, jog dėl įmonės turto ir dokumentų neperdavimo ir iš to atsiradusios žalos yra atsakingas ir ankstesnis įmonės direktorius T. E.. Mano, kad abu atsakovai turi atsakyti solidariai, nes žala yra padaryta bendrais jų veiksmais, o CK 6.279 str. numato, kad bendrai žalos padarę asmenys atsako solidariai.

78Kaip jau buvo minėta, teismas negali vadovautis prielaidomis.

79T. E. teisme nurodė, kad jau nuo 2008 metų pradžios, įmonei jis vadovavo tik formaliai, nes faktiškai vadovavo įmonei vadovavo tuo metu buvęs vienintelis akcininkas A. A., ir kad 2009-01-05 naujajam direktoriui A. A. jis perdavė visą turtą ir visus dokumentus (t.2, b.l. 58-63). Atsakovas A. A. teisme patvirtino, kad nors iki 2009-01-05 direktoriumi oficialiai buvo T. E., tačiau jis, kaip iki 2009-01-05 buvęs vienintelis akcininkas, iš esmės sprendė visus UAB „Adevela“ finansinius ir ūkinius klausimus. Viskas, kas buvo susiję su transportu, vadovavo jis, t.y. A. A.; 2008 metais kitos veiklos nebebuvo, nuo 2008 m. pradžios T. E. „nelabai ir bevadovavo, jis tik pasirašydavo dokumentus“. Patvirtino, kad buvęs direktorius T. E. 2009-01-05 jam perdavė visus dokumentus ir visą turtą, tame tarpe įmonės kasoje buvusius pinigus – virš 500 000 Lt ( t. 2, b. l. 58-63). Liudytojas R. S. teisme patvirtino, kad visus reikalus, susijusius su krovinių pervežimu ir visus piniginius reikalus sprendė tik su A. A., o T. E. įmonėje yra matęs gal vieną kartą (t. 2, b. l. 42-43). Šiaulių miesto apylinkės prokuroro 2011-03-03 nutarimu ikiteisminis tyrimas T. E. atžvilgiu buvo nutrauktas nustačius, kad jis nepadarė nusikaltimo, numatyto BK 223 str. 1 dalyje (Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas).

80Ieškovui nepateikus objektyvių įrodymų, kad žala atsirado dėl buvusio direktoriaus T. E. veiksmų ar neveikimo, ieškinys atsakovo T. E. atžvilgiu atmestinas.

81Dėl akcininkų atsakomybės.

82Nuo 2009-01-05 UAB „Adevela“ akcininkais buvo M. J. ir Ž. A. (t.1, b.l. 8). Ieškovas jokių reikalavimų akcininkams nereiškė.

83LR CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad juridinis asmuo neatsako pagal juridinio asmens dalyvio prievoles, o pastarasis neatsako pagal juridinio asmens prievoles. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Nuo 2009-01-05 iki 2011-06-13 UAB „Adevela“ direktoriumi buvęs A. A. nenurodė, kad įmonės akcininkai jam būtų trukdę vadovauti įmonei ar davę neteisėtus nurodymus. Tokių įrodymų nėra ir prijungtoje baudžiamojoje byloje.

84Dėl bylinėjimosi išlaidų

85Patenkinus BUAB „Adevela“ ieškinį iš dalies (20 proc.), iš atsakovo A. A. proporcingai priteistinos bylinėjimosi išlaidos Valstybei.

86Ieškovas BUAB „Adevela“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra atleistas pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl, patenkinus ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidos – 6497,00 Lt žyminio mokesčio ir 10 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (iš viso 6507 Lt) (t.1, b.l. 24), priteistinos iš atsakovo A. A. Valstybei (CPK 80, 88, 96 str.).

87Ieškovas BUAB „Adevela“ ir atsakovas A. A. duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas (pvz., advokato samdymo išlaidas) nepateikė.

88A. T. E. turėtos 1600,00 Lt advokato samdymo išlaidos (t. 2,b.l. 23,25, 27) priteistinos iš BUAB „Adevela“, nes ieškinys atsakovo T. E. atžvilgiu atmestas.

89Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

90Šiaulių apygardos teismo 2011-12-21 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovui A. A. priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o neesant turto, ir piniginės lėšos, neviršijant 4 471 708 litų.

91Kadangi ieškovas BUAB „Adevela“ ieškinio reikalavimus yra sumažinęs iki 1426185,02 Lt, o šiuo sprendimu ieškovui iš atsakovo yra priteista 274 872,00 Lt žalos atlyginimo, Valstybei priteista 6 507,00 Lt bylinėjimosi išlaidų, tai turto ir lėšų arešto mastas pagal Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartį sumažintinas iki 282 000,00 litų, tokias laikinąsias apsaugos priemones paliekant galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

92Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str., teismas

Nutarė

93Bankrutavusios UAB (BUAB) „Adevela“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Tytus“, ieškinį A. A. patenkinti iš dalies: priteisti iš A. A. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Bankrutavusiai UAB „Adevela“ (į. k. 145426938, bankroto administratorius UAB „Tytus“) 274 872,00 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis tūkstančius aštuonis šimtus septyniasdešimt du litus) nuostolių atlyginimo, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos 274 872,00 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. gruodžio 21 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

94Kitoje dalyje BUAB „Adevela“ ieškinį atsakovui A. A. atmesti.

95Priteisti iš A. A. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 6 507,00 Lt (šešis tūkstančius penkis šimtus septynis litus) žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, (lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ) arba Nr. ( - ), įmokos kodas 5660).

96BUAB „Adevela“ ieškinį atsakovui T. E. (a. k. 371110290316) atmesti.

97Iš Bankrutavusios UAB „Adevela“ (į. k. 145426938, bankroto administratorius UAB „Tytus“) priteisti atsakovui T. E. (a. k. ( - ), gyvenančiam ( - )) 1600,00 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus litų) advokato samdymo išlaidų.

98Sumažinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių - A. A. (a.k. ( - ) priklausančio turto ir piniginių lėšų arešto mąstą nuo 4 471 708,00 Lt iki 282 000,00 Lt (dviejų šimtų aštuoniasdešimt dviejų tūkstančių litų) ir tokias laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki šio teismo sprendimo įvykdymo.

99Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Adevela“, atstovaujamos bankroto... 4. atsakovo A. A. atstovui advokatui Arūnui Koskui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo -... 6. Ieškovas Bankrutavusi UAB „Adevela“, atstovaujama bankroto... 7. Ieškovas nurodė, kad 2011 m. balandžio 20 d. Šiaulių apygardos teismas... 8. Nuo 2005-06-01 UAB „Adevela“ direktoriumi dirbo atsakovas T. E.. Nuo... 9. Neturėdamas dokumentų ir galimybės sudaryti balansą, bankroto... 10. Vadovaudamasis 2008 metų balansu ir baudžiamojoje byloje Nr. 40-2-120-09... 11. 1. A. J. K. pagal UAB „Adevela“ 2009-01-07 kasos išlaidų orderį... 12. 2. Kasos apyvartos žiniaraštyje 2009-04-30 nurašyta 130 000,- Lt... 13. 3. Nėra apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų, todėl nėra galimybės... 14. 4. UAB „Adevela“ nepateikė apskaitos dokumento ar apskaitos registrų,... 15. 5. Pagal 2008 m. UAB „Adevela“ balansą 2008-12-31 įmonės kasoje buvo 523... 16. 6. Iš 2008 metų balanso matyti, kad 2008 m. gruodžio 31 dienai įmonei UAB... 17. Ieškovas teigia, kad buvę UAB „Adevela“ vadovai T. E. ir A. A. vienas... 18. Nurodė, kad CK 2.87 str. numato, jog juridinio asmens organo narys,... 19. A. T. E. atsiliepime į ieškinį (t.1, b. l. 146-147) ir teismo posėdžio... 20. Atsakovas A. A. atsiliepimais į ieškinį (t. 1, b. l. 29-32, 81-83, t. 2, b.... 21. Dėl konkrečių ieškovo argumentų atsakovas nurodė, kad 2008 metais UAB... 22. J. K. buvo pervežimo užsakovo atstovas. Paties užsakovo pavadinimo... 23. Kodėl 2009-04-30 Kasos apyvartos žiniaraštyje nurašyta 130 000,- Lt... 24. Dėl 2008 metais išgrynintų 44320,- UAH (Ukrainos grivinų) už 19 417,27 Lt;... 25. Dėl R. S. iš UAB „Adevela“ kasos 2009-01-30 grąžinto 217 987, 89 Lt... 26. Atsakovas nurodė, kad ieškovo nurodyti pagal 2008 metų UAB „Adevela“... 27. Dėl 2008 metų balanse nurodyto 233 650,- Lt debitorinio įsiskolinimo... 28. Atsakovas A. A. mano, kad ieškovas yra neteisus, teikdamas, jog jis (A. A.)... 29. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas G.Žičkus palaikė ieškovo... 30. A. T. E. ir A. A. į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą jiems... 31. Atsakovų T. E. ir A. A. atstovas advokatas Arūnas Koskus prašė ieškinį... 32. Ieškinys tenkintinas dalinai. ... 33. Byloje nustatytos šios faktinės aplinkybės.... 34. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. balandžio 20 d. nutartimi atsakovui UAB... 35. Pagal bylos duomenis ir Juridinių asmenų registro duomenis (t. 2, b. l. 5-9)... 36. 2011-07-21 buvo išduotas vykdomasis raštas, kuriuo UAB „Adevela“ vadovas... 37. Bankroto administratorius UAB „Tytus“ 2011-11-02 kreipėsi į Šiaulių... 38. Neturėdamas dokumentų ir galimybės sudaryti balansą, bankroto... 39. Teismo posėdžio metu atsakovas A. A. patvirtino, kad balansą už 2008 metus... 40. Pirminiu ieškiniu bankrutavusios UAB „Adevela“ bankroto administratorius... 41. Reikalavimo sumą sudaro: 144 872,00 Lt avansas, išmokėtas J. K.; be pirminio... 42. Dėl įmonės vadovo atsakomybės.... 43. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs įmonės vadovų atsakomybės prieš įmonę... 44. Atsakovas A. A. ir jo atstovas byloje teigia, kad piniginės lėšos, kurias... 45. Teismas su šia atsakovo A. A. pozicija nesutinka. Tai, kad įmonės vadovas... 46. Dėl įmonės vadovo atsakomybės pagal CK 2.87 straipsnį kasacinio teismo yra... 47. Nagrinėjamojoje byloje ieškinį įmonės vadovams dėl žalos atlyginimo... 48. Dėl A. A. atsakomybės.... 49. Pagal bylos duomenis A. A. nuo 2005-06-01 iki 2009-01-05 buvo vieninteliu UAB... 50. Bendrovės vadovo, t. y. direktoriaus, teisės ir pareigos nustatytos LR... 51. Civilinio kodekso 2.87 str. nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo... 52. ABĮ 19 str. 8 dalis nustato, kad „Bendrovės valdymo organas privalo veikti... 53. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį už apskaitos... 54. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 dalies 1 punkte imperatyviai... 55. Atsakovas A. A. bankroto administratoriui UAB „Tytus“ nepateikė dokumentų... 56. Ieškovas bankrutavusi UAB „Adevela“ pagal paskutinį sudarytą 2008 metų... 57. Teismas iš dalies sutinka su atsakovo A. A. byloje pareikštais argumentais,... 58. Teismas sprendžia, kad šioje byloje reikalinga nustatyti, ar teisėtai... 59. Iš 2011-01-25 „Specialisto išvados“, esančios prijungtoje baudžiamojoje... 60. Apklausiamas įtariamuoju A. A. pripažino, kad kažkokios užsienio įmonės... 61. Iš 2011-01-25 „Specialisto išvados“, esančios prijungtoje baudžiamojoje... 62. Kaip jau minėta, kadangi atsakovas A. A. nuo 2009-01-05 atliko vienasmenio... 63. Nors ikiteisminio tyrimo metu G. J., tvarkiusi UAB „Adevela“ apskaitą nuo... 64. Ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų R. S. grąžintą (išmokėtą)... 65. Kaip jau buvo minėta, bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų... 66. Vien tai, kad UAB „Adevela“ direktorius A. A. nepateikė apskaitos... 67. Ieškovas, reikalaudamas iš atsakovų priteisti 176 562,13 Lt, pats nurodė,... 68. Atsakovas A. A. teisme nurodė, kad visi išgryninti pinigai buvo panaudoti... 69. Teismas sprendžia, kad vien tai, jog trūksta atitinkamų finansinių... 70. Šiuo atveju, ieškovas tik daro prielaidą, kad konvertuotos lėšos galėjo... 71. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo A. A. 233 650,- Lt 2008 metų... 72. Pirma, 233 650,- Lt debitorinė skola nurodyta 2008 m. gruodžio 31dienai, t.y.... 73. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti pagal 2008 m. UAB „Adevela“ balansą... 74. Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad bankrutavusios... 75. Vadovaujantis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo A. A.... 76. D. T. E. atsakomybės.... 77. A. T. E., iki 2009-01-05 dirbusio UAB „Adevela“ direktoriumi, atsakomybę... 78. Kaip jau buvo minėta, teismas negali vadovautis prielaidomis.... 79. T. E. teisme nurodė, kad jau nuo 2008 metų pradžios, įmonei jis vadovavo... 80. Ieškovui nepateikus objektyvių įrodymų, kad žala atsirado dėl buvusio... 81. Dėl akcininkų atsakomybės.... 82. Nuo 2009-01-05 UAB „Adevela“ akcininkais buvo M. J. ir Ž. A. (t.1, b.l.... 83. LR CK 2.50 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad juridinis... 84. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 85. Patenkinus BUAB „Adevela“ ieškinį iš dalies (20 proc.), iš atsakovo A.... 86. Ieškovas BUAB „Adevela“ nuo žyminio mokesčio išlaidų mokėjimo yra... 87. Ieškovas BUAB „Adevela“ ir atsakovas A. A. duomenų apie turėtas... 88. A. T. E. turėtos 1600,00 Lt advokato samdymo išlaidos (t. 2,b.l. 23,25, 27)... 89. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 90. Šiaulių apygardos teismo 2011-12-21 nutartimi buvo taikytos laikinosios... 91. Kadangi ieškovas BUAB „Adevela“ ieškinio reikalavimus yra sumažinęs iki... 92. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 265 – 271 str.,... 93. Bankrutavusios UAB (BUAB) „Adevela“, atstovaujamos bankroto... 94. Kitoje dalyje BUAB „Adevela“ ieškinį atsakovui A. A. atmesti.... 95. Priteisti iš A. A. (a. k. ( - ) gyvenančio ( - )) Valstybei 6 507,00 Lt... 96. BUAB „Adevela“ ieškinį atsakovui T. E. (a. k. 371110290316) atmesti.... 97. Iš Bankrutavusios UAB „Adevela“ (į. k. 145426938, bankroto... 98. Sumažinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartimi... 99. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...