Byla e2-338-204/2017
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Bagdonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BnP Finance, AB ieškinį atsakovui E. U. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė BnP Finance, AB ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. U. 115,85 Eur negrąžinto kredito, 250,84 Eur palūkanų, 10,43 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, nurodydama, kad tarp vartojimo kredito davėjos UAB „Credit day“ (toliau – pradinė kreditorė) ir atsakovo – vartojimo kredito gavėjo E. U. 2014-12-15 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui buvo suteiktas 115,85 Eur vartojimo kreditas 40 dienų terminui, bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 14,77 Eur kredito mokestį sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. 2016-11-23 tarp pradinės kreditorės ir ieškovės BnP Finance, AB buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 str. 1 d., Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 221 str. 1 d., bei nepažeidžiant kredito gavėjo teisių, pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teises į pradinei kreditorei skolingus asmenis. Ieškovė 2016-11-23 elektroniniu paštu ir 2016-11-24 registruotu paštu išsiuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su Reikalavimo perleidimo sutarties kopija. Taip pat nurodo, kad atsakovas laiku nemokėjo mėnesio įmokų, nereagavo į ieškovės siųstą pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę ir per pranešimuose nurodytą terminą susidariusio įsiskolinimo nepadengė, prievolę įvykdyti vengia nuo 2015-01-24. Sutarties 6 p. numato, kad už faktiškai kredito davėjo kredito gavėjui išmokėtą ir negrąžintą kredito sumą skaičiuojamos ir kredito gavėjas privalo mokėti kredito davėjui sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas palūkanas už naudojimąsi kredito davėjo suteiktais pinigais. Kredito palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos (imtinai) iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo. Atsakovas laiku neatsiskaitė ir negrąžino 115,85 Eur kredito, todėl turi mokėti sutartyje numatytas palūkanas. Pagal sutartį palūkanų norma – 116,34 proc. Nuo termino įvykdyti prievolę pasibaigimo dienos -2015-01-24 iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos - 2016-11-23 atsakovas vėluoja atsiskaityti 670 dienų, susidarė mokėti 250,84 Eur palūkanų. Taip pat skaičiuotini delspinigiai po 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą dieną. Už 180 dienų susidaro mokėti 10,43 Eur delspinigių.

3Atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp pradinės kreditorės UAB „Credit day“ ir atsakovo – vartojimo kredito gavėjo E. U. 2014-12-15 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui buvo suteiktas 115,85 Eur vartojimo kreditas 40 dienų terminui, bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 14,77 Eur kredito mokestį sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. 2016-11-23 tarp pradinės kreditorės ir ieškovės BnP Finance, AB buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis, kuria, vadovaujantis CK 6.101 str. 1 d., VKĮ 221 str. 1 d., bei nepažeidžiant kredito gavėjo teisių, pradinė kreditorė perleido ieškovei reikalavimo teises į pradinei kreditorei skolingus asmenis. Ieškovė 2016-11-23 elektroniniu paštu ir 2016-11-24 registruotu paštu išsiuntė atsakovui pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su Reikalavimo perleidimo sutarties kopija. Atsakovas laiku nemokėjo mėnesio įmokų, nereagavo į ieškovės siųstą pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę ir per pranešimuose nurodytą terminą susidariusio įsiskolinimo nepadengė, prievolę įvykdyti vengia nuo 2015-01-24.

6Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 115,85 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.). Taip pat iš atsakovo priteistina 10,43 Eur delspinigių, skaičiuotinų po 0,05 proc. už kiekvieną pradelstą mokėti dieną už 180 dienų (CK 6.71 str.. 6.72 str.).

7Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 250,84 Eur palūkanų. Pagal sutartį palūkanų norma – 116,34 proc. Nuo termino įvykdyti prievolę pasibaigimo dienos -2015-01-24 iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos - 2016-11-23 atsakovas vėluoja atsiskaityti 670 dienų.

8Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis, jos viršija skolos sumą. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, reikalaujamą sumą, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos reikalaujamos palūkanos mažintinos iki 50 Eur.

9Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 15 Eur žyminio mokesčio ir 56,87 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t. y. iš viso 71,87 Eur ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 - 270 str., 441 str.,

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš E. U., asmens kodas ( - ) 115,85 Eur skolos, 10,43 Eur delspinigių, 50 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 176,28 Eur sumą nuo 2016-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,87 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei BnP Finance, AB, įmonės kodas 302447985.

14Kitą ieškinio dalį atmesti.

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai