Byla B2-2823-881/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“, tretieji asmenys – Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, VšĮ „Paslaugų teikimo centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“, tretieji asmenys – Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, VšĮ „Paslaugų teikimo centras“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui KB „Šiaulių kooperacija“. Nurodė, kad atsakovas valstybinio socialinio draudimo įmokų nemoka nuo 2009 metų antro ketvirčio, 2012 m. spalio 1 d. atsakovas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo skolingas 82 449,20 Lt. Antstoliams pateikti sprendimai dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo priverstinio išieškojimo nėra įvykdyti, kaip informavo antstoliai, piniginių įplaukų į skolininko areštuotas sąskaitas negauta, nekilnojamojo turto bendrovė neturi, turi daug įsiskolinimo. Be to, įmonėje 2012 m. gruodžio 7 d. buvo vienas darbuotojas, todėl darytina išvada, kad atsakovas veiklos nevykdo. Ieškovo nuomone, KB „Šiaulių kooperacija“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Atsakovo bankroto administratoriumi prašo skirti UAB „Verslo konsultantai“.

3Teisėjos rezoliucija į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukta VšĮ „Paslaugų teikimo centras“. Trečiasis asmuo nurodo, kad atsakovas jam skolingas 7 929,38 Lt pagal tris reikalavimo perleidimo sutartis. Atsakovo bankroto administratoriumi trečiasis asmuo prašo skirti UAB „Genora“.

4Atsakovas KB „Šiaulių kooperacija“ prašo ieškovo pareiškimą atmesti. Nurodo, kad nesutinka su ieškovo pareiškime išdėstytais argumentais, nes jie neatitinka faktinių aplinkybių bei juridinių požymių, būtinų keliant bankroto bylą. Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio mėnesį jau yra atmetęs ieškovo pareiškimą ir pripažinęs, kad nėra pagrindų iškelti atsakovui bankroto bylą. Kadangi situacija per šį laikotarpį nėra pasikeitusi, atsakovui yra nesuprantamas ieškovo siekis vėl tais pačiais pagrindais inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

5Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo netenkinamas.

6Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, o ne formaliai taikant Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus nemokumo nustatymo kriterijus. Tai reiškia, jog bankroto procese, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, prioritetas turi būti taikomas reabilitaciniam tikslui ir bankroto byla įmonei turi būti keliama tik tuomet, kai teismui išanalizavus visus įrodymus, nelieka abejonių, kad įmonė yra nemoki (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2009-01-29 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-182/2009; 2009-06-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-754/2009; 2009-06-25 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-759/2009).

7Atsakovo 2012 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenimis, atsakovo turtas įvertintas 6 644 460 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 3 218 998 Lt (iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 252 539 Lt, o po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 2 966 459 Lt). Iš atsakovo pateikto 2012 m. rugpjūčio 1 d. kreditorių sąrašo matyti, kad atsakovas skolingas kreditoriams 3 077 836,48 Lt, tačiau ieškovo pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovo įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. padidėjo iki 82 449,20 Lt, todėl kreditorių sąraše nurodyta įsiskolinimų kreditoriams suma didintina iki 3 085 274,82 Lt. Kadangi pagal pateiktą kreditorių sąrašą, atsakovo atsiskaitymo su KU Vilniaus taupomąja kasa terminai nėra suėję, teismas sprendžia, kad pradelsti atsakovo įsiskolinimai yra lygūs 260 444,11 Lt. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, taigi ir konstatuoti, kad įmonė yra nemoki.

8Taip pat pažymėtina, kad nors pagal pateiktą kreditorių sąrašą atsakovas nėra atsiskaitęs su šešiais įmonės darbuotojais, pagal teismų formuojamą praktiką, vien formalus skolos darbuotojams fakto nustatymas, neįvertinus kitų bylos duomenų, negali būti pakankamu pagrindu iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-606/2009), todėl teismas, įvertinęs įmonės turimo turto vertę, skolų darbuotojams dydį, taip pat tai, kad nė vienas iš darbuotojų nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, daro išvadą, kad ir šiuo pagrindu atsakovui negali būti keliama bankroto byla. Kitų pagrindų, t. y. kad atsakovas būtų viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriams, kad neketina vykdyti įsipareigojimų, byloje taip pat nenustatyta.

9Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, LR civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

10atsisakyti iškelti bankroto bylą KB „Šiaulių kooperacija“ (į. k. 175751371, Jogailos g. 4, Vilnius).

11Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai