Byla 2-606/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Donato Šerno ir Egidijaus Žirono (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedimex“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 25 d. nutarties, kuria atsisakyta kelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei ,,Nidulus“, civilinėje byloje Nr. B2-1059-264/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Gedimex“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Nidulus“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Gedimex“ kreipėsi į teismą, prašydama atsakovui UAB ,,Nidulus“ iškelti bankroto bylą. Ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra nemokus, nevykdo sutartinių įsipareigojimų pagal UAB „MK statyba“ ir atsakovo UAB „Nidulus“ 2008 m. balandžio 10 d. sudarytas Statybos rangos sutartis Nr. 2008/04-01 ir Nr. 2008/04-04. 2008 m. spalio 28 d. sutartimi UAB „MK statyba“ perleido ieškovui UAB „Gedimex“ 96 286,58 Lt dydžio reikalavimo teisę atsakovui pagal minėtas Statybos rangos sutartis. 2008 m. gruodžio 2 d. ieškovas informavo atsakovą apie reikalavimo teisės perleidimą ir paragino atsiskaityti, tačiau atsakovas 96 286,58 Lt skolos nesumokėjo.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 25 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą UAB ,,Nidulus“. Teismas nurodė, kad pagal 2008 m. gruodžio 31 d. UAB „Nidulus“ balanso duomenis įmonės turtas sudarė 5 358 244 Lt (ilgalaikis turtas – 2 514 504 Lt, trumpalaikis turtas – 2 843 740 Lt), pradelsti įsipareigojimai (per vienerius metus mokėtinos sumos) - 2 005 745 Lt, t.y. įmonės pradelstų įsipareigojimų suma yra mažesnė nei pusė į įmonės balansą įrašyto turto vertė. Teismas sprendė, kad byloje pateikti duomenys nepagrindžia įmonės nemokumo, o kitų duomenų, patvirtinančių Įmonių bankroto įstatyme numatytus pagrindus bankroto bylai iškelti, nepateikta.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Gedimex“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atsakovui UAB ,,Nidulus“ iškelti bankroto bylą. Skunde išdėsto šiuos argumentus:

61. Byloje pateikti atsakovo finansiniai duomenys už 2008 metus nepatvirtina geros įmonės finansinės būklės skundžiamos nutarties priėmimo metu.

72. Iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad įmonė turi pradelstų įsipareigojimų darbuotojams (nemoka atlyginimo). Šio pagrindo kelti bankroto bylą teismas netyrė ir nevertino.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Nidulus“ prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad teismas tinkamai įvertino pateiktus duomenis ir pagrįstai nustatė, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumą. UAB ,,Nidulus“ balanso sudaryto 2009 m. kovo 31 d. duomenimis, įmonės turtas sudaro 5 312 477 Lt, o įmonės pradelsti įsipareigojimai 1 949 502 Lt. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad įmonės skola darbuotojams, nevertinant įmonės finansinės būklės, gali būti pagrindu kelti bankroto bylą. Šiuo metu atsakovas su darbuotojais yra atsiskaitęs.

9Atskirasis skundas netenkinamas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

11Bankroto bylos nagrinėjamos pagal civilinio proceso kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja specialus įstatymas - Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Toks teisinis reguliavimas būtinas dėl to, kad bankroto teisiniai santykiai dažniausiai apima platų subjektų ratą. Bankroto proceso paskirtis yra tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu metu įmonei skolininkei visiškai ar iš dalies likviduojant skolų naštą ir taip apsaugant kreditorius nuo dar ilgesnio bankrutuojančios įmonės atsiskaitymų uždelsimo. Kita vertus, bankroto procese negali būti apsiribojama vien tik kreditorių finansinių interesų išsprendimu. Vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyvesnis būtinų bankroto procedūrų užbaigimas nutraukiant bankroto bylą ĮBĮ 27 straipsnio pagrindais arba likviduojant bankrutavusią įmonę ir išregistruojant ją iš įmonių registro ĮBĮ 32 straipsnio nustatyta tvarka. ĮBĮ įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kuris leidžia nuosekliai vykdyti įmonės bankroto procedūras tam tikromis stadijomis ir eiliškumu.

12Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės ( ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Spręsdamas klausimą dėl įmonės nemokumo bei bankroto bylos iškėlimo teismas vadovaujasi tiek prie ieškinio pridėtais dokumentais, tiek ir įstatymo 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta tvarka gautais duomenimis, privalo išanalizuoti jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus ir atsižvelgti į įmonės finansinės būklės pasikeitimą per laikotarpį nuo ieškinio gavimo iki bylos iškėlimo.

13Ieškovas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimą ir teigia, kad teismas neįvertino įmonės finansinės padėties kitimo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. vasario 2 d., be to iš atsakovo pateiktų duomenų matyti, kad įmonė skolinga darbuotojams, o tai yra ĮBĮ numatytas pagrindas iškelti bankroto bylą.

14Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, rėmėsi atsakovo finansinės apskaitos dokumentais už 2008 metus bei kitais dokumentais, patvirtinančiais ar paneigiančiais atsakovo turimas skolas. Iš teismui pateikto balanso už 2008 metus matyti, kad įmonės 2008 m. gruodžio 31 d. ilgalaikis turtas sudaro 2 514 504 Lt, o trumpalaikis – 2 843 740 Lt, viso turto vertė – 5 358 244 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 2 005 745 Lt (t.1 b.l. 63). Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo yra padavęs tik vienas iš kreditorių, tai yra ieškovas šioje byloje, kurio reikalavimo sumą, jo teigimu, sudaro 96 286,58 Lt. Daugiau kreditorių reikalavimų atsakovui nepareiškė. Pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ir netyrė kokią dalį atsakovo balanse nurodytų per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų sudaro pradelsti įmonės įsipareigojimai. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu visas minėtas skolas laikyti pradelstais įmonės įsipareigojimais, kurių suma 2 005 745 Lt, nėra pagrindo pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir kad yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą, nes minėta suma nesudaro pusės į balansą įrašyto turto vertės.

15Atsakovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2009 m. kovo 31 d. balansą iš kurio matyti, kad įmonės turto vertė – 5 312 477 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 949 502 Lt (t.2 b.l. 48-49). Šie duomenys paneigia atskirajame skunde išdėstytas prielaidas, jog atsižvelgiant į sunkią Lietuvos ekonominę padėtį atsakovo finansinė padėtis 2009 m. vasario 2 d. buvo blogesnė nei 2008 m. gruodžio 31 d.

16Iš UAB ,,Nidulus“ 2008 m. gruodžio 31 d. sudarytos per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų detalizuotos lentelės duomenų matyti, kad su darbo santykiais susijusios skolos dydis yra 15 663,11 Lt (t.2 b.l. 74-75). Didžiąją dalį šios skolos sudaro mokėjimai už gruodžio mėnesį. Byloje nėra duomenų, kad įmonės darbuotojai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl, atsižvelgiant į įmonės turimo turto vertę, į nedidelį skolos darbuotojams dydį ir praleistą terminą, darytina išvada, kad vien formalus skolos darbuotojams fakto nustatymas, neįvertinus kitų bylos duomenų, negali būti pakankamu pagrindu iškelti bankroto bylą.

17Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atsakovui UAB ,,Nidulus“ kelti bankroto bylą yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 25 d. palikti nutartį nepakeistą.