Byla A2-400-124/2011
Dėl proceso atnaujinimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvės Aleknavičienės, kolegijos teisėjų Jolantos Badaugienės, Danutės Matiukienės, sekretoriaujant Renatai Kovierei, Irenai Dominauskienei, dalyvaujant ieškovei A. B. V., atsakovui T. M., jo atstovei adv. Rasai Užkuraitienei,

2apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. B. V. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 19 d. papildomo sprendimo ir atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A-14-660/2010 pagal ieškovės A. B. V. prašymą atsakovams uždarajai akcinei bendrovei (toliau UAB) „Vartų technika“ ir T. M., trečiajam asmeniui G. V. dėl proceso atnaujinimo, ir

Nustatė

3Ieškovė A. B. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą, prašydama atnaujinti procesą Kauno rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-310-214/2008, panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2008 m. gegužės 29 d. sprendimo, kuriuo atmestas ieškovės A. B. V. ieškinys dėl 9020 Lt priteisimo, dalį dėl 5128 Lt priteisimo ir priimti naują sprendimą – priteisti iš solidariųjų atsakovų UAB „Vartų technika“ ir T. M. ieškovės A. B. V. naudai 5128 Lt ir bylinėjimosi išlaidas (5 t., 1–7 b. l.).

4Pareiškėja nurodė, kad 2009 m., kai byla jau buvo išnagrinėta 2008-10-16 apeliacine ir 2009-04-29 kasacine tvarka, ieškovė kreipėsi į raštotyros specialistę socialinių mokslų daktarę J. I., sudarė paslaugų teikimo sutartį, ir pavedė jai atsakyti į klausimą „Ar piniginėse avansinėse apyskaitose už 2000 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius eilutėse: Atskaitingo asmens parašas A. V. vardu pasirašyta 2000 metais, ar 2008 metais ?“.

5Atlikusi išsamų pateiktų dokumentų rašysenos rekvizitų tyrimą dr. J. I. nurodė, kad teismui pateiktos A. V. 2000 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių finansinės apyskaitos (civ. b. Nr. 2-0310-214/2008; 3 t, 147, 148,169, 170 b. l.) A. V. pasirašytos ne 2000 metais. Antrojoje išvadoje suformuluotas teiginys, jog labai tikėtina, kad minėtos finansinės apyskaitos A. V. pasirašytos 2008 metais ar šiek tiek ankstesniu laikotarpiu (t. y., kai A. V. UAB „Vartų technika“ jau nebedirbo). Nagrinėjama aplinkybė turėjo esminę reikšmę bylai. Jeigu bylos nagrinėjimo metu teismui būtų žinoma, kad A. V. 2000 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių finansinės apyskaitos surašytos ne 2000 metais, bet 2008 metais ar šiek tiek ankstesniu laikotarpiu, teismas būtų priėmęs kitokį sprendimą. Pažymėtina, kad UAB „Vartų technika“ pirmosios instancijos teismui pateikus kaip papildomus įrodymus pinigines avansines apyskaitas, pasirašytas ne 2008 m., bet A. V. pasirašytas neva 2000 m., minėtos apyskaitos tapo konkuruojančiais įrodymais 2000-09-14 grynųjų pinigų priėmimo kvitui (forma 10). Teismas, tik įvertinęs įrodymų visumą ir ypač pabrėžęs A. V. surašytų finansinių apyskaitų svarbą priimant 2008-05-29 teismo sprendimą (taip pat atsižvelgdamas ir į liudytojų A. V. bei R. M. parodymus, kurie, akivaizdu, buvo nesąžiningi ir melagingi), konstatavo, kad 5128 Lt sumą už garažo vartus sumokėjo G. V., o A. V. sumokėjo 3892 Lt.

6Atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą (5 t., 34–36 b. l.) atsakovai T. M. ir G. V. prašė ieškovės prašymą atmesti, priteisti iš ieškovės A. B. V. išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodė, kad ieškovės prašymas turi būti atmestas, nes ieškovė yra praleidusi 3 mėnesių senaties terminą. Nurodyta aplinkybė, jog tariamai A. V. pasirašė finansines apyskaitas ne 2000 metais, o galbūt 2008 metais, neturėjo ir negali turėti esminės reikšmės priimant sprendimą. Kauno rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu 2004 m. balandžio mėn. 6 d. sprendimu nustatyta aplinkybė, kad už T. M. avansą, 5128 Lt, yra sumokėjęs trečiasis asmuo, todėl pagal Lietuvos respublikos civilinio proceso kodeksą (toliau CPK) 182 str. 2 d. 2 p. ši aplinkybė iš naujo neįrodinėtina. Be to, ieškovės pateikta specialisto išvada negali būti laikoma tinkamu įrodymu, nes CPK 177 str. 2 dalis nenumato tokio įrodymo, kaip specialisto išvada. Specialisto išvada neatitinka ir rašytinio įrodymo sąvokos, kadangi pagal su CPK 197 str. 1 dalį rašytiniai įrodymai – tai dokumentai, dalykinio ir asmeninio susirašinėjimo medžiaga, kitokie raštai, kuriuose yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai.

7Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 8 d. nutartimi (5 t., 65–71 b. l.) atmetė A. B. V. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-310-214/2008. Teismas nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2000 m. liepos 28 d. nutartimi patvirtinta ieškovės A. B. V. ir atsakovo T. M. taikos sutartis, kuria ieškovė įsipareigojo iki 2000 m. gruodžio 30 d. grąžinti atsakovui 11156 Lt. Ieškovė 2006 m. rugpjūčio 24 d. kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš solidariųjų atsakovų pagal 2000 m. rugsėjo 14 d. pinigų priėmimo kvitą ieškovės atsakovui UAB „Vartų technika“ sumokėtus 9020 Lt. Ieškovė nurodė, kad ji ir atsakovas T. M. žodžiu susitarė, jog ieškovė skolą grąžins statybinės paskirties prekėmis. Ieškovės teigimu, laikydamasi taikos sutartyje nurodytų terminų, ji pateikė atsakovui prekių iš viso už 15821,80 Lt, tačiau atsakovas T. M. neįskaitė ieškovės įsiskolinimui dengti dviejų garažo vartų už 9020 Lt iš UAB „Vartų technika“ ir apdailos bei santechnikos prekių už 6801,80 Lt. Ieškovė nurodė, kad atsakovo UAB „Vartų technika“ darbuotojui netinkamai įforminus pinigų priėmimo operaciją pagal 2000 m. rugsėjo 14 d. kvitą, įmonės apskaitos dokumentuose įsivėlė klaida, kuriai esant, UAB „Vartų technika“ teismams klaidingai nurodydavo, jog aptariamasis pinigų priėmimo dokumentas išduotas atsakovui T. M..

8Teismas nurodė, kad A. B. V. aplinkybę, jog T. M. nemokėjo už vartus, buvo nurodžiusi 2007-03-23 patikslintame ieškinyje, nurodydama, kad „už T. M. pagamintus garažo vartus pinigus sumokėjo ne pats T. M. – vartų gavėjas ar jo interesus atstovavęs ir jo vardu veikęs T. M. žentas G. V., pasirašydamas už T. M. UAB „Vartų technika“ vadybininko A. V. užpildytą 2000-08-28 užsakymą Nr. 48 dviejų vartų pagaminimui, bet atsakovo T. M. skolininkė A. B. V., kuri tokia forma suderinusi su T. M., dengė savo įsiskolinimą jam“ (civilinė byla Nr. 2-0310-214/2008, 128 b. l.). Taip pat 2007-10-28 patikslintame ieškinyje A. B. V. nurodė, kad už T. M. pagamintus garažo vartus pinigus sumokėjo ne T. M. ar jo vardu veikęs G. V., bet A. B. V. (3 t., 83, 84, 85 b. l.).

9Teismas pripažino nepagrįstu pareiškėjos A. B. V. teiginį, kad teismo sprendimas priimtas remiantis UAB „Vartų technika“ atskaitingo asmens, vadybininko A. V., 2000 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių piniginėmis avansinėmis apyskaitomis, kaip pagrindine įrodinėjimo priemone. Teismas nurodė, kad 2008-05-19 Kauno rajono apylinkės teismo sprendimas pagrįstas įrodymų visuma – ieškovės, atsakovo, trečiojo asmens, liudytojų parodymais, byloje esančiais dokumentais. Be to, aplinkybė, kad T. M. nemokėjo už garažo vartus, buvo įrodinėjimo dalykas, pareiškėja visos bylos metu ir įrodinėjo šią aplinkybę.

10Pareiškėja A. B. V. pateikė 2010-03-30 specialisto išvadą Nr. 20091015/05//20100330, tačiau teismas konstatavo, kad CPK normos, reglamentuojančios įrodymus ir įrodinėjimą civilinėje byloje, nenumato tokios įrodinėjimo priemonės kaip specialisto išvada. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos pateikta specialisto išvada negali būti laikoma įrodinėjimo priemone – ekspertizės aktu, kadangi, remiantis CPK 212 str., 213 str., ekspertizę skiria tik teismas, be to, išvadoje nėra nurodyta metodika, kuria remiantis J. I. davė šią išvadą. J. I., rašydama 2010-03-30 specialisto išvadą, pateikė tikrovę neatitinkančias žinias – nurodė, kad išvadą surašė asmuo, turintis teismo rašysenos eksperto kvalifikaciją. Iš 2009-12-24 LR Teisingumo ministro Įsakymo Nr. IR-409, įsigaliojusio 2009-12-31, nustatyta, kad J. I. išbraukta iš ekspertų sąrašo, pasibaigus teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo laikui.

11Teismas nurodė, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Paslaugų teikimo sutarties tęsiniu Nr. 20090918/05//20100324 nustatyta, kad paslaugų teikėja J. I. įsipareigojo atlikti tyrimą pagal A. B. V. užsakymą iki 2010-03-30. Pareiškėja A. B. V., žinodama konkrečią darbų atlikimo datą – 2010-03-30, nurodytą dieną nepasidomėjo pas J. I., ar padarytas pagal jos užsakymą parašų tyrimas, ir specialisto išvadą atsiėmė tik 2010-04-09, žinodama apie įstatyme nustatytą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, nesielgė kaip apdairus, protingas žmogus. Į teismą su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo A. B. V. kreipėsi 2010-07-09, t. y. ji praleido įstatyme numatytą trijų mėnesių terminą.

12Kauno rajono apylinkės teismas papildomu sprendimu priteisė iš A. B. V. atsakovui T. M. 1000 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (5 t., 101–102 b. l.). Teismas nurodė, kad papildomą sprendimą priėmė, vadovaudamasis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų teikimo pobūdį ir laiką.

13Atskiruoju skundu dėl 2010-10-08 nutarties (5 t., 109–119 b. l.) ieškovė A. B. V. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą, atnaujinus procesą bylą perduoti Kauno rajono apylinkės teismui. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas 2010-10-08 nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės pateikta specialisto išvada neatitinka eksperto išvados, kaip įrodinėjimo priemonės, formai bei turiniui CPK 216 straipsnio 1 dalyje keliamų reikalavimų. Tokia apylinkės teismo išvada neatitinka tiek CPK 197 straipsnio prasmės, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos. Rašytiniai aktai (šioje byloje – specialisto išvada), kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio, gali būti naudojami kaip įrodymai civilinėse bylose, priskiriant juos CPK 177 straipsnio 2 dalyje numatytai įrodinėjimo priemonei – rašytiniam įrodymui tais atvejais, jeigu jie atitinka dvi būtinąsias sąlygas, t. y., jeigu tyrimą atliko ir rašytinį aktą surašė specialias žinias turintis asmuo, ir tik tada, kai jame esama duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai. J. I. atlikus A. V. parašų 2000 m. finansinėse apyskaitose tyrimą paaiškėjo, jog 2000 m. rugpjūčio ir rugsėjo finansinės apyskaitos 2008 m. galbūt buvo perrašytos (arba jos iš viso iki 2008 m. nebuvo surašytos), be to, labai tikėtina, galbūt suklastojant jų turinį, t. y. padarant apyskaitose palankius atsakovams įrašus.

152. Teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėja pažeidė įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą prašymui atnaujinti procesą paduoti.

162010-03-30 J. I. surašė specialisto išvados aprašomąją (tekstinę) dalį ir informavo ieškovę, jog visus su specialisto išvados įforminimu susijusius darbus užbaigs po keleto dienų ir juos baigusi pranešė paslaugų gavėjai apie galimą atvykimo laiką. Susipažinus su visa specialisto išvados medžiaga, 2010-04-09 buvo pasirašytas darbų atlikimo aktas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, laikytina, jog pareiškėja apie savo teisės pažeidimą sužinojo ir galėjo sužinoti tik tada, kai buvo surašytas 2010-04-09 darbų atlikimo aktas. Esant tokioms aplinkybėms, visiškai pagrįstai laikytina, kad prašymo atnaujinti procesą senaties termino eigos pradžia yra 2010 m. balandžio 9 diena.

173. Prašymo atnaujinti procesą pateikimo teismui datą (2010-07-09) nulėmė svarbios priežastys, susijusios su pareiškėjos sveikatos būkle. Teismas turėtų pripažinti svarbiomis senaties termino praleidimo priežastis ir atnaujinti terminą prašymui paduoti.

184. Teismas ne tik nesivadovavo, bet ir akivaizdžiai ignoravo LAT suformuotos praktikos rekomendacijas bei išaiškinimus. Sureikšmindamas atsakovų atstovų teisiškai nepagrįstus išvedžiojimus, remdamasis vien formaliais argumentais, neobjektyviai įvertinęs kai kurias bylos aplinkybes ir juridinius faktus, teismas siekė nepagrįstai apginti atsakovo T. M. interesą, atsisakydamas tenkinti pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą.

19Apeliaciniu skundu dėl 2010 m. lapkričio 19 d. papildomo sprendimo (5 t., 131–133 b. l.) ieškovė A. B. V. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 19 d. papildomą sprendimą ir, jei būtų patenkintas jos skundas dėl proceso atnaujinimo, panaikinti papildomą sprendimą, ir sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas, atmesti trečiojo asmens G. V. prašymą priteisti jo patirtas išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Tiriant advokatės R. Užkuraitienės atstovavimo sutartį, 1000 Lt sumos priėmimo kvitą, patvirtinantį, kad advokatė iš atsakovo gavo nurodytą sumą, aiškėja, kad ši suma apima, neva, abiems jos atstovaujantiesiems (atsakovui T. M. ir trečiajam asmeniui G. V.) suteiktų teisinių paslaugų apmokėjimą, nenurodant, kokia apmokėtos sumos dalis priklauso atsakovui, o kuri – trečiajam asmeniui.

202. Bylos sudėtingumo požiūriu, akivaizdu, byla yra nesudėtinga, bylos medžiaga telpa viename tome, joje proceso šalimi nėra užsienio valstybės asmens, į bylą nekviečiami liudytojai, nedaug byloje dalyvaujančių asmenų, įvyko tik vienas teismo posėdis, ir pan. Vertinant pagal kitus 2004-04-02 rekomendacijų kriterijus, pažymėtina, kad byloje sprendžiami klausimai nepasižymi naujumu, advokatė R. Užkuraitienė dalyvavo bylos ankstesnėse stadijose (t. y. nagrinėjant bylą pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijų teismuose), ginčo suma nėra didelė ir jos struktūra yra paprasta, byla nagrinėjama pagal atsakovo ir jo atstovės gyvenamąją (darbo) vietovę ir kt.

213. Teismas neteisingai įvardijo procesinį dokumentą, kuriuo išsprendė bylinėjimosi išlaidų klausimą, papildomu sprendimu, nors akivaizdu, kad byloje nutartimi išsprendus klausimą dėl proceso atnaujinimo, klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų privalu buvo išspręsti papildoma nutartimi, nustatant 7 dienų terminą ją apskųsti atskiruoju skundu.

22Atskirasis skundas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

23Byloje nustatytos aplinkybės

24Apeliantė prašo atnaujinti procesą dalyje, kuria atmestas jos reikalavimas dėl 5128 Lt priteisimo. Byloje nustatyta, kad civ. byloje Nr. 2-0310-214/2008 Kauno rajono apylinkės teismo 2008-05-29 sprendimu buvo atmestas apeliantės ieškinys dėl žalos atlyginimo, pateiktas atsakovams UAB „ Vartų technika“, T. M. dėl 9020 Lt skolos priteisimo (4t., 24–29 b. l.). Ginčo esmė yra 9020 Lt, kurie buvo sumokėti įmonei „Vartų technika“ pagal 2000-09-14 pinigų priėmimo kvitą už T. M. pagamintus garažo vartus. Kauno apygardos teismas šį sprendimą paliko nepakeistu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų teisėjų kolegija 2009-04-29 nutartimi dalyje priėmė naują sprendimą –ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo T. M. apeliantei A. B. V. 3892 Lt be pagrindo įgyto turto (4t., 172–182 b. l.). Apeliantė anksčiau Kauno rajono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-63-03/04 irgi buvo pareiškusi tapatų reikalavimą, tik kitu pagrindu, toje byloje prašė pripažinti, jog ji atsakovui T. M. yra grąžinusi 2000-07-28 taikos sutartyje nurodytą 11 156 Lt skolą. Šiame ieškinyje ji nurodė, kad skolą grąžino, be kita ko, sumokėjusi 9020 Lt už T. M. iš UAB „Vartų technika“ įsigytus garažo vartus. Apeliantės ieškinys šioje byloje 2004-04-06 sprendimu buvo atmestas. Ši byla buvo 2004-12-21peržiūrėta apeliacine tvarka, 2005-11-27–kasacine tvarka. Tiek šios bylos nagrinėjimo metu, tiek anksčiau nagrinėtos Kauno rajono apylinkės teismo bylos Nr. 2-63-03/04 metu, tiek proceso atnaujinimo metu, pareiškėja siekė įrodyti, kad apeliantė, o ne atsakovas T. M. sumokėjo už vartų pagaminimą visą sumą, t. y. 9020 Lt, nors teismas jai priteisė tik 3892 Lt. Prašymą atnaujinti procesą byloje pareiškėja grindžia po bylos išnagrinėjimo atlikta ir 2010-04-09 gauta specialisto išvada, kurioje raštotyros specialistė J. I., atlikusi ieškovės prašymu UAB „Vartų technika“ atskaitingo asmens vadybininko A. V. 2000 metų rugpjūčio ir rugsėjo mėnesių piniginėse avansinėse apyskaitose esančių A. V. parašų rašysenos tyrimą, nustatė, kad jos pasirašytos ne 2000 metais, o labai tikėtina, kad jos pasirašytos 2008 metais ar šiek tiek ankstesniu laikotarpiu. Apeliantė nurodo, kad šie įrodymai buvo pagrindiniai, kuriais remiantis teismas darė išvadas apie tai, kuris asmuo – ieškovė ir atsakovas T. M. sumokėjo už vartų pagaminimą ir kiek sumokėjo. Kauno rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos prašymą, padarė išvadą, kad ši išvada negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe, jai buvo žinoma ir anksčiau, ja vis tiek nebūtų įrodyta, jog šią sumą sumokėjo apeliantė (5t., 65–71 b. l.) Be to, teismas konstatavo, kad šis įrodymas neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų bei tai, kad pareiškėja praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti.

25Šios civilinės bylos pagrindiniai klausimai yra šie: pirma, ar buvo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas pagrindas atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą, ir antra, ar pareiškėja nepraleido CPK 368 straipsnyje numatytų terminų prašymui pateikti.

26Dėl termino pateikti prašymą atnaujinti procesą

27Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl termino praleidimo. CPK 368 straipsnis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį pateikęs asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Proceso atnaujinimo pagrindu byloje gali būti ne tik naujos paaiškėjusios faktinės bylos aplinkybės, bet ir naujai paaiškėję faktines bylos aplinkybes pagrindžiantys ar paneigiantys įrodymai. Kai procesui atnaujinti pagrįsti pateikiami nauji įrodymai apie esmines bylos aplinkybes, CPK 368 straipsnyje nustatytas trijų mėnesių terminas skaičiuojamas nuo naujų įrodymų gavimo dienos. Todėl teismas, nustatydamas, ar pareiškėja praleido terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, turėjo jį skaičiuoti nuo momento, kada pareiškėja sužinojo ar turėjo sužinoti apie specialistės išvadą, kuriuo grindžiamas prašymas atnaujinti procesą byloje, ir jo turinį. Pareiškėjos teigimu, apie specialistės išvadą ji sužinojusi tik 2010-04-09, kai ši išvada jai buvo perduota. Nors išvada surašyta 2010-03-30, tačiau darbų atlikimo aktas bei prekių paslaugų pirkimo-pardavimo kvitas patvirtina, kad ši išvada pareiškėjai buvo perduota 2010-04-09 (5 t., 10–11 b. l.). Nuo šio momento apeliantė sužinojo apie šias aplinkybes, kurias nurodo esant pagrindu atnaujinti procesą. Apeliantė į teismą kreipėsi 2010-07-09, t. y. per 3 mėnesius nuo sužinojimo dienos, todėl kolegija konstatuoja, kad pareiškėja termino prašymui paduoti procesui atnaujinti nepraleido.

28Dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo

29Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto paskirtis ir reikšmė asmens teisių apsaugai ir pažymėta, kad šis institutas dažniausiai taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo neturi galimybės apginti pažeistų teisių ir teisėtų interesų kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės, t. y. instancinės sistemos būdais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. V. K. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-303/2007; 2007 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje E. P. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-380/2007; 2007 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. M. ir kt. v. V. ir S. M. prekybos centras, bylos Nr. 3K-7-362/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, L. B., D. Ž. ir kt., bylos Nr. 3K-3-183/2010; kt.). Šio proceso teisės instituto tikslas toks pats, kaip ir teismo sprendimų instancinės kontrolės mechanizmo – užtikrinti teisingumo vykdymą ir tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis) nepažeidžia įstatymų saugomų asmens teisių ar teisėtų interesų. Kartu teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis nebūtų priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Lietgalis” v. B. J., bylos Nr. 3K-3-356/2006; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“, UAB „Deklitas“, J. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. R. v. I. R., Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bylos Nr. 3K-3-403/2008; 2008 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno apskrities viršininko administracija v. UAB „Narėpų metaliniai garažai“, bylos Nr. 3K-3-499/2008; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija, L. B., D. Ž. ir kt., bylos Nr. 3K-3-183/2010; kt.).

30Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjos nurodytų aplinkybių, kurias ji įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjos nurodyto proceso atnaujinimo pagrindas yra analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste ir, esant abejonių dėl priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, yra atnaujinamas procesas byloje. Dėl to, proceso atnaujinimą reglamentuojančios teisės normos turi būti taikomos ne formaliai, bet atsižvelgiant į tai, kad paprastai galimybė atnaujinti procesą užbaigtoje byloje šaliai, kurios interesai pažeidžiami neteisėtu ar nepagrįstu sprendimu, yra vienintelė priemonė pašalinti asmens teisių ir interesų pažeidimams. Taigi pareiškėjos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas vertintinas bylos aplinkybių kontekste, siekiant išaiškinti, ar nurodytos aplinkybės leidžia protingai abejoti byloje priimto teismo sprendimo teisėtumu ir pagrįstumu. Tačiau bet kuriuo atveju šis civilinis procesinis institutas privalo būti taikomas atsižvelgiant ir į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą ir pan.

31Pareiškėjos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas – naujai paaiškėjusios aplinkybės (CPK 366 str.1 d. 2 p.). Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Pagal CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo, t. y. turi būti vertinami ne tik subjektyvūs, bet ir objektyvūs sužinojimo kriterijai. Ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai, t. y. didelis konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumas, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai.

32Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nei teismui, nei pareiškėjai nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą. Vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kuriais remiantis pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės.

33Esminė aplinkybė šioje byloje būtų tai, jei byloje būtų rasti nauji įrodymai, kuris asmuo-ieškovė ar atsakovas-sumokėjo už pagamintus T. M. garažo vartus ir kokią sumą sumokėjo. Ši aplinkybė buvo įrodinėjama ne tik šioje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, tačiau ir Kauno rajono apylinkės teisme išnagrinėtoje byloje Nr. 2-63-03/04, kuri pradėta dėl tos pačios sumos, tik kitu pagrindu. Kolegija sprendžia, kad apeliantė turėjo pagrindą šias aplinkybes nustatyti ir anksčiau. Šios bylos nagrinėjimo dalykas kaip tik ir buvo-sumokėtos sumos už vartus dydžio bei to, kas sumokėjo, klausimas. Bylos nagrinėjimo metu šalys teikė įrodymus, tarp jų buvo pateikti ir kai kurie rašytiniai įrodymai, buvo pateikta ir UAB „Vartų technika“ vadybininko A. V. sudaryta 2000 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio finansinė apyskaita (3t.,169–170 b. l.), kuria iš dalies teismai rėmėsi kaip vienu iš įrodymu, priimdami sprendimą. Apeliantė siekia atnaujinti procesą šioje byloje, pateikdama raštotyros specialistės išvadą, kad vienas iš įrodymų, kuriais rėmėsi teismas, priimdamas sprendimą, t. y. finansinė apyskaita buvo pasirašytas ne jos surašymo metu, o vėliau. Apeliantė turėjo galimybę bylos nagrinėjimo metu prašyti ištirti šiuos įrodymus, prašyti skirti ekspertizę įvertinti jos pasirašymo laiką, tačiau šių įrodymų nerinko, nors aplinkybes apie tai, kad atsakovas T. M. nemokėjo už vartus, ji nurodė ir ieškinyje, patikslintuose ieškiniuose (1 t., l4, 128, 3 t., 84, 85 b. l.). Be to, rašytiniai įrodymai turėtų būti pateikti neutralūs, o šiuo metu pateikiami ne duomenys, bet išvada, kuria atliekamas įrodymų tyrimas po bylos išnagrinėjimo tiek apeliacine, tiek kasacine tvarka.

34Kolegija sprendžia, kad apeliantė teismui nepateikė esminę reikšmę bylai turinčių aplinkybių, kurios suponuotų išvadą, kad nustatymas fakto, jog UAB „Vartų technika“ finansinės apyskaitos surašymas kitu laiku, negu 2000 metais, turėtų įtakos kitoms teismų išvadoms, negu jos buvo priimtos teisėtumui. Taigi principium et fons turi būti pateiktos esminę reikšmę bylai turinčios aplinkybės, dėl kurių būtų pagrindas konstatuoti esant konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumą, ir tik tada atsiranda pagrindas iš naujo įrodinėti aplinkybes, kurios jau buvo nustatytos anksčiau priimtuose teismų sprendimuose toje pačioje byloje. Nustatinėdamas aplinkybes, kas mokėjo už 2000 rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais pagamintus vartus, Kauno rajono apylinkės teismas 2008-05-29 d. sprendime rėmėsi įrodymų visuma, t. y. ne tik ieškovės A. B. V. paaiškinimu, bet ir atsakovo T. M., trečiojo asmens G. V. paaiškinimais, liudytojo A. V. parodymais. Finansine apyskaita teismas rėmėsi kaip vienu iš įrodymų. Tai, kad pinigai užsakant vartus buvo mokėti per kelis kartus, patvirtina daug įrodymų, t. y. 2000-08-28 užsakymas Nr. 43, kuriuo buvo užsakyta pagaminti garažo vartus T. M., kuriame pažymėta apie 5 218 Lt avanso sumokėjimą užsakymo metu. Šį užsakymą T. M. vardu pasirašė trečiasis asmuo G. V. bei užsakymą priėmęs vadybininkas A. V.. Užsakyme yra atžyma, jog yra gautas 5128 Lt avansas, tai patvirtino savo parašu A. V., nurodydamas šių pinigų sumokėjimą. Byloje nustatyta, kad, priimant pinigus, nebuvo išduotas pinigų priėmimo kvitas. Aplinkybes, kad šią sumą sumokėjo G. V., patvirtina apklausto liudytojo A. V. parodymai, trečiojo asmens G. V., atsakovo paaiškinimai tiek šioje byloje, tiek ir anksčiau išnagrinėtoje Kauno rajono apylinkės teismo prijungtoje byloje Nr. 2- 63- 03/04, kurie buvo nuoseklūs ( 3 t.,183–184,188,190–191 b. l, civ. byla Nr. 2-63-03/04, 1 t.,162–164 b. l.), atsakovas tai nurodė procesiniuose dokumentuose. Teismas byloje nustatė, jog UAB „Vartų technika“ darbuotojas A. V. pažeidė „Kasos organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles“ ir neišdavė kvito, priimant pinigus, o vėliau išduodant 2000-09-22 kasos orderį apie šių pinigų sumokėjimą, neteisingai nurodė, kad visa suma gauta iš T. M.. Finansinėse apyskaitose yra užfiksuota, kokia suma iš kokių asmenų ir kada buvo gauta. Joje užfiksuota, jog 2008-08-28 iš T. M. buvo gauta 5128,00 Lt, o rugsėjo mėnesio finansinėje apyskaitoje užfiksuota, kad 2009-09-14 vadybininkas A. V. iš A. V. priėmė 3892,00 Lt (3t.,169–170 b. l.).Tačiau ieškovės pateikta išvada, kad ši apyskaita pasirašyta ne 2000 metais, nieko neįrodo, t. y. neįrodo, kad duomenys, kuriuos liudytojas vadybininkas A. V. patvirtino jau 2004-03-24 teismo posėdyje, yra suklastoti (civ. byla Nr. 2-63-03/04, 1t.,162–165 b. l.). Tai yra vidinis įmonės apskaitos dokumentas, jis nėra griežtos atskaitomybės dokumentas, yra surašytas paties A. V., kuris, kaip minėta, jau 2004 metais patvirtino tas pačias aplinkybes dėl pinigų sumokėjimo, jos nurodytos ir šioje finansinėje apyskaitoje. Atsižvelgtina į anksčiau minėtą aplinkybę, kad teismas nustatė, jog A. V. nesilaikė kasos organizavimo, vedimo taisyklių, neišdavė kvito, priimant pinigus, dėl to vėliau įformino pinigų priėmimą vienu kvitu, t. y.2000-09-14 pinigų priėmimo kvitu Nr.0663143, kuriame nurodyta, jog iš atsakovo priimta 9020 Lt už garažo vartus. Taigi ši finansinė apyskaita tik patvirtina anksčiau minėtų asmenų parodymus– liudytojo A. V. parodymus apie gautą 5218 Lt avansą iš G. V., sumokėjusio užsakymo metu už vartų užsakytoją T. M., tas pačias aplinkybes apie pinigų sumokėjimo laiką, sumokėtas sumas patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai. Pati apeliantė dar 2002-11-06 Kauno m. apylinkės teismui pateiktame 2002-10-31 ieškinyje buvo nurodžiusi, kad yra sumokėjusi už T. M. pagamintus vartus tik 3800,19 Lt, o ne visą 9020 Lt sumą (1 t.,74–75 b. l. bei civ. byla Nr. 2-63-03/04,1t.,42 b. l.). Apeliantė teismo procese elgiasi prieštaringai. Apeliacinėje instancijoje ji analizavo šios finansinės apyskaitos įrašų atitikimą su įrašais kasos knygoje. Tuo apeliantė siekia įrodyti, kad byloje neteisingai buvo įvertinti pateikti įrodymai, t. y. kad jie nebuvo analizuoti. Kartu pareiškėja pripažįsta buvus surašytą šią finansinę apyskaitą ir tuo siekia peržiūrėti bylą, iš naujo pervertinti įrodymus. Kolegija sprendžia, kad apeliantė tokiu būdu kelia klausimą, ar teisingai teismas rėmėsi šiomis finansinėmis apyskaitomis, nes nurodo, kad įrašai jose nesutampa su kasos knyga.

35Taip pat sutiktina su teismo išvadomis, kad pateikta išvada nėra patikimas įrodymas, ji neatitinka eksperto išvados, išvadoje nėra nurodyta metodika, kuria remiantis specialistė davė išvadas. Ji vertintina kaip rašytinis įrodymas, tačiau ji atlikta, vertinant A. V. parašus, esančius finansinės apyskaitos kopijoje. Tačiau ir atlikus ekspertizę, ši aplinkybė netaptų esmine, nepatvirtintų naujų aplinkybių, kurios buvo ištirtos teisme.

36Kolegija sutinka su teismo padarytomis išvadomis, kad ši aplinkybė negali būti pagrindu atnaujinti procesą, nes neatitinka naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamų reikalavimų, jos jau galėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu ir neturi esminės reikšmės.

37Kolegija nenustatė, kad teismas būtų netinkamai taikęs teisės normas ar nukrypęs nuo kasacinio teismo praktikos.

38Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad aplinkybių, kurios būtų pagrindu panaikinti arba pakeisti skundžiamą pagrįstą ir teisingą pirmosios instancijos priimtą procesinį sprendimą dėl atsisakymo atnaujinti procesą, nenustatyta, todėl skundžiama teismo nutartis dėl proceso atnaujinimo paliekama galioti nepakeista.

39Dėl 2010 m. lapkričio 19 d. papildomo Kauno rajono apylinkės teismo sprendimo

40Šiuo papildomu sprendimu papildomai buvo išspręstas klausimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nors apeliantė šį procesinį dokumentą įvardija atskiruoju skundu, tačiau jis paduotas dėl priimto sprendimo, be to, apeliantė vadovavosi apeliacinio skundo padavimo terminais, todėl laikytinas apeliaciniu skundu. Kauno rajono apylinkės teismas papildomu sprendimu priteisė iš pareiškėjos A. V. 1 000 Lt bylinėjimosi-atstovavimo išlaidų, su jų dydžiu apeliantė nesutinka. Sutiktina su apeliantės argumentais, kad sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, turėjo būti priimtas kitas procesinis dokumentas, t. y. nutartis, tačiau tai neturi įtakos procesinio dokumento teisėtumui.

41Pagal civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi 2010 m. spalio 8 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi buvo atmestas apeliantės prašymas, todėl esant priešingos šalies reikalavimui, teismas turėjo spręsti atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai.

42CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. Išlaidos suprantamos kaip išleistos lėšos. Bylinėjimosi išlaidų realumas reiškia, kad tai yra tikrai patirti nuostoliai dėl pinigų sumokėjimo dėl bylos sprendimo teisme. Realumo kriterijus yra taikomas teismų praktikoje (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2003 m. kovo 6 d. sprendimą, priimtą byloje S. J. v. Lietuva; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje G. S. v. K. M., byla Nr. 3K-3-533/2008).

43Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens visa sumokėta suma pripažįstama bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginama. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai. Išvadą dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies pagrįstumo teismas turi motyvuoti (CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 270 straipsnio 4 dalies 4 punktas ir kt.). Spręsdamas jų dydį, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje G. S. v. K. M., byla Nr. 3K-3-533/2008).

44Kolegija nesutinka su apeliantės argumentais dėl atstovavimo išlaidų dydžio bei prašymo jas išskirstyti į atsakovo ir trečiojo asmens išlaidas. Pagal 2010-09-02 atstovavimo sutartį (5 t., 37 b. l.) advokatė R. Užkuraitienė atstovavo atsakovą T. M. ir G. V.. Nors G. V. atsiliepime ir pateikė prašymą atlyginti atstovavimo išlaidas, tačiau jam nepateikus įrodymų apie turėtas išlaidas, jos ir nebuvo priteistos. Papildomu sprendimu šios išlaidos buvo priteistos atsakovui T. M., kuris už suteiktas teisines paslaugas sumokėjo 1000 Lt, tai patvirtina pinigų priėmimo kvitas (5 t., 48 b. l.).

45Taigi šios išlaidos buvo realiai patirtos. Esant tokiems įrodymams, teismas turėjo išspręsti atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimą. Nors iš atsakovo pateikto mokėjimo nurodymo negalima tiksliai nustatyti honoraro struktūros ir apskaičiavimo, tai nebuvo kliūtis teismui įvertinti prašomų priteisti išlaidų dydžio protingumą, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, suteiktų teisinių paslaugų apimtį, pobūdį, kitas svarbias šioje byloje aplinkybes ir, įvertinus šias aplinkybes, taip pat vadovaujantis Rekomendacijoje nurodytomis taisyklėmis, nustatyti atlygintinų išlaidų dydį. Atsakovo prašomos priteisti atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytų maksimalių dydžių (8 punktas). Atstovė byloje paruošė atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, iš kurių vienas buvo ilgos trukmės (5t., 50–62, 93–94 b. l.). Nors advokatė ir anksčiau dalyvavo nagrinėjant civilinę bylą, kurioje atnaujintas procesas, tačiau byla yra didelės apimties, priimta daug procesinių dokumentų, todėl byloje buvo reikalingos didelės darbo sąnaudos. Kolegija priteistas išlaidas pripažįsta realiomis, pagrįstomis ir protingomis, todėl atmeta apeliantės skundą, kaip nepagrįstą.

46Atmetus skundus, iš apeliantės priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, t. y. atstovavimo išlaidos ir dalis vykimo į teismą išlaidų, kurios yra pagrįstos rašytiniais įrodymais. Atsakovas apeliacinėje instancijoje patyrė 700 Lt atstovavimo išlaidų dėl procesinių dokumentų- atsiliepimo į 2 skundus surašymo bei atstovavimo teismo posėdžiuose. Šios išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, yra realios, protingos, yra priteistinos (CPK 98 str.). Atsakovas pateikė įrodymus apie kitas išlaidas, t. y. vykimo į teismo posėdžius išlaidas, kurios yra priteistinos iš dalies (CPK 88 str.1 d. 9p.). Atsakovas pateikė paskaičiavimą, kad kelionės išlaidos sudaro 359,20 Lt (5 t., 218–219, 221–224 b. l). Šios išlaidos yra mažintinos ir priteistinos, vadovaujantis LR Susisiekimo ministerijos 1995-10-12 ministro įsakymu Nr. 405 patvirtinta „Automobilių kuro normų nustatymo metodika“, skaičiuojant pagal formulę su dyzeliniais varikliais Nk = 6,6 ?Vh * 0,6, 1 / 100 km, kur 6,26 l / 100 km*632 km x 4,13 Lt, iš viso 163.39 Lt.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį bei Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 19 d. papildomą sprendimą palikti nepakeistus.

49Priteisti iš A. B. V. 863,39 Lt(aštuonis šimtus šešiasdešimt tris litus 39 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovui T. M..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. B. V.... 3. Ieškovė A. B. V. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą, prašydama... 4. Pareiškėja nurodė, kad 2009 m., kai byla jau buvo išnagrinėta 2008-10-16... 5. Atlikusi išsamų pateiktų dokumentų rašysenos rekvizitų tyrimą dr. J. I.... 6. Atsiliepimu į prašymą atnaujinti procesą (5 t., 34–36 b. l.) atsakovai T.... 7. Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 8 d. nutartimi (5 t., 65–71 b.... 8. Teismas nurodė, kad A. B. V. aplinkybę, jog T. M. nemokėjo už vartus, buvo... 9. Teismas pripažino nepagrįstu pareiškėjos A. B. V. teiginį, kad teismo... 10. Pareiškėja A. B. V. pateikė 2010-03-30 specialisto išvadą Nr.... 11. Teismas nurodė, kad prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3... 12. Kauno rajono apylinkės teismas papildomu sprendimu priteisė iš A. B. V.... 13. Atskiruoju skundu dėl 2010-10-08 nutarties (5 t., 109–119 b. l.) ieškovė... 14. 1. Teismas 2010-10-08 nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad ieškovės... 15. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, jog pareiškėja pažeidė įstatymo... 16. 2010-03-30 J. I. surašė specialisto išvados aprašomąją (tekstinę) dalį... 17. 3. Prašymo atnaujinti procesą pateikimo teismui datą (2010-07-09) nulėmė... 18. 4. Teismas ne tik nesivadovavo, bet ir akivaizdžiai ignoravo LAT suformuotos... 19. Apeliaciniu skundu dėl 2010 m. lapkričio 19 d. papildomo sprendimo (5 t.,... 20. 2. Bylos sudėtingumo požiūriu, akivaizdu, byla yra nesudėtinga, bylos... 21. 3. Teismas neteisingai įvardijo procesinį dokumentą, kuriuo išsprendė... 22. Atskirasis skundas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.... 23. Byloje nustatytos aplinkybės ... 24. Apeliantė prašo atnaujinti procesą dalyje, kuria atmestas jos reikalavimas... 25. Šios civilinės bylos pagrindiniai klausimai yra šie: pirma, ar buvo CPK 366... 26. Dėl termino pateikti prašymą atnaujinti procesą... 27. Kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl... 28. Dėl prašymo atnaujinti procesą pagrįstumo... 29. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta proceso atnaujinimo instituto... 30. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl... 31. Pareiškėjos nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas – naujai... 32. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 33. Esminė aplinkybė šioje byloje būtų tai, jei byloje būtų rasti nauji... 34. Kolegija sprendžia, kad apeliantė teismui nepateikė esminę reikšmę bylai... 35. Taip pat sutiktina su teismo išvadomis, kad pateikta išvada nėra patikimas... 36. Kolegija sutinka su teismo padarytomis išvadomis, kad ši aplinkybė negali... 37. Kolegija nenustatė, kad teismas būtų netinkamai taikęs teisės normas ar... 38. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismo teisėjų... 39. Dėl 2010 m. lapkričio 19 d. papildomo Kauno rajono apylinkės teismo... 40. Šiuo papildomu sprendimu papildomai buvo išspręstas klausimas dėl... 41. Pagal civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai... 42. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu,... 43. Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 44. Kolegija nesutinka su apeliantės argumentais dėl atstovavimo išlaidų... 45. Taigi šios išlaidos buvo realiai patirtos. Esant tokiems įrodymams, teismas... 46. Atmetus skundus, iš apeliantės priteistinos atsakovo turėtos bylinėjimosi... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 48. Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 8 d. nutartį bei Kauno rajono... 49. Priteisti iš A. B. V. 863,39 Lt(aštuonis šimtus šešiasdešimt tris litus...