Byla e2-1349-939/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš vartojimo kredito sutarties nevykdymo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance“ ieškinį atsakovui M. M. dėl įsipareigojimų, kylančių iš vartojimo kredito sutarties nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš atsakovo M. M. 144,81 Eur skolą, 14,48 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 218,67 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovas M. M. ir ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ 2011 m. balandžio 27 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 1615702, pagal kurią atsakovas pasiskolino 144,81 Eur su 121,67 procentų dydžio metine palūkanų norma (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 218,87 procentų) iki 2011 m. liepos 26 d. ir 2011 m. liepos 26 d. turėjo grąžinti ieškovei 144,81 Eur skolą bei 14,48 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino. Atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.59 straipsnių, 6.873 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Atsakovui laiku negrąžinus paskolos, remiantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi ir sutarties 7.1. punktu, atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytas palūkanas iki kredito grąžinimo termino - 14,48 Eur, skaičiuotas laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 27 d. iki 2011 m. liepos 26 d. (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 121,67 proc.) bei palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 218,67 Eur, skaičiuotas nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. balandžio 23 d. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 218,87 proc.).

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis, sąskaitos išrašu, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitu, Gyventojų registro tarnybos pažyma, palūkanų skaičiavimo paaiškinimu.

6Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovo teisę per keturiolikos dienų terminą pateikti atsiliepimui pranešta 2016 m. rugsėjo 20 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2016 m. spalio 4 d. Atsakovas M. M. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

9Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir atsakovo 2011 m. balandžio 27 d. sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 144,81 Eur paskolą, 2011 m. balandžio 27 d. sąskaitos išrašas patvirtina, jog ieškovė pervedė paskolos sumą atsakovui. Atsakovas nustatytais terminais paskolos negrąžino.

11Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Tinkamai ir sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų, kad atsakovas būtų įvykdęs prievolę ar pareiškęs ieškovei pretenzijas dėl skolos priskaičiavimo, nėra. Esant nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 144,81 Eur negrąžinto kredito, kaip pagrįstas, tenkintinas.

12Be negrąžinto kredito ieškovė taip pat reikalauja priteisti 233,15 Eur palūkanų, kurias sudaro: fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditorės pinigais) – 14,48 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2011 m. balandžio 27 d. iki 2011 m. liepos 26 d., taikant paskolos sutartyje nustatytą metinę palūkanų norma –121,67 proc.; palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 218,67 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. balandžio 23 d., taikant bendrą vartojimo kredito kainos metinę normą – 218,87 proc.

13CK 6.874 straipsnio 1 dalis suteikia kredito davėjui teisę iš kredito grąžinimo terminą praleidusio skolininko reikalauti sutartyje numatyto dydžio mokėjimo palūkanų. Atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą ir tai, jog atsakovas negrąžino kredito Sutartyje nustatyta tvarka ir tuo pažeidė Sutarties 3.1 punkto reikalavimus, tenkintinas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 14,48 Eur bendrą vartojimo kredito kainą (mokėjimo palūkanas).

14Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 218,67 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, skaičiuotų laikotarpiu nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m. balandžio 23 d., t.y. palūkanas (metinė palūkanų normą – 121,67 %, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 218,87 procentų) nuo negrąžintos kredito sumos ir priskaičiuotų palūkanų už 267 pradelstas dienas, nes tai yra ieškovės nuostoliai (negautos pajamos), remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.249 straipsnio 1 dalimi ir 6.261 straipsniu. Reikalavimas sumokėti kompensuojamąsias palūkanas, kitaip tariant, atlyginti dėl piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimo atsiradusius nuostolius, laikytinas reikalavimu skolininkui taikyti civilinę atsakomybę. Prašymas dėl palūkanų po kredito grąžinimo termino priteisimo tenkintinas iš dalies.

15Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004 m. kovo 3 d nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007 m. birželio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Šios nuostatos įtvirtintos ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje, kuriame nurodyta, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Preziumuojama, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu yra didesnė kaip 200 procentų. Teismas, įvertinęs šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, gali sumažinti bendrą vartojimo kredito kainą. Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovui įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

16Atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos, nuo kurios skaičiuotos palūkanos, ir prašomų priteisti palūkanų santykį (prašomos priteisti palūkanos 1,5 karto viršija skolos sumą), kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio ir kt.), teismas daro išvadą, kad šalių sudarytoje sutartyje įtvirtinta sąlyga dėl palūkanų dydžio nustato neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šitokiu būdu yra pažeidžiama šalių teisių ir pareigų pusiausvyra ir ekonomiškai silpnesnės sutarties pusės – vartotojo – teisės ir interesai. Be to, nors atsakovas nustatytu terminu iki 2011 m. liepos 26 d. negrąžino skolos ir nesumokėjo palūkanų, tačiau ieškinys pateiktas praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo skolos sumokėjimo termino pabaigos, 121,67 proc. dydžio metinės palūkanos (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 218,87 proc.) skaičiuotos už 267 dienas. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei ketverius metų nuo sutarties nutraukimo delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų nuostolių (palūkanų) dydis atitinkamai sumažintinas. Vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, išanalizavus bylos aplinkybes ir remiantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, sutartinių kompensacinių palūkanų po kredito grąžinimo termino dydis mažintinas tris kartus iki teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus atitinkančio dydžio – 72,89 Eur.

17Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

18Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73 straipsnio 2 dalimi, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.245 straipsniu, 6.248 straipsnio 4 dalimi, 6.253 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsniu, 6.258 straipsnio 3 dalimi, 6.259 straipsniu, 6.260 straipsniu, 6.261 straipsniu, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, ir esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 144,81 Eur skola, 14,48 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 72,89 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. rugsėjo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 61,43 procentų. Už ieškinį, kurio suma – 377,96 Eur, ieškovė sumokėjo 15,00 Eur žyminio mokesčio, iš atsakovės priteista suma – 232,18 Eur, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 9,21 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

20Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96 straipsnio 6 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr.1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2014, Nr. 2014-12793) valstybei nepriteistinos.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

22Ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo M. M., asmens kodas ( - ) 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) negrąžintos paskolos, 14,48 Eur (keturiolika eurų 48 ct) palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 72,89 Eur (septyniasdešimt du eurus 89 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 232,18 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. rugsėjo 2 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 9,21 Eur (devynis eurus 21 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, įmonės kodas 301881644, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ( - ) AB banke „Swedbank“, banko kodas 73000.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį gali apskųsti Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Laima Lubauskienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „4finance“ prašo priteisti iš... 5. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 6. Atsakovui adresuoti procesiniai dokumentai įteikti bei apie atsakovo teisę... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 9. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tarp ieškovės ir... 11. Vadovaujantis CK 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis, prievolės turi... 12. Be negrąžinto kredito ieškovė taip pat reikalauja priteisti 233,15 Eur... 13. CK 6.874 straipsnio 1 dalis suteikia kredito davėjui teisę iš kredito... 14. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 218,67 Eur palūkanų po kredito... 15. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 16. Atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (į nesumokėtos skolos sumos,... 17. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, terminą įvykdyti... 18. Vadovaujantis CK 1.5, 6.62, 6.63 straipsniais, 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.73... 19. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 20. Teismo patirtos pašto išlaidos nesiekia 3,00 Eur, todėl pagal CPK 96... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 22. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo M. M., asmens kodas ( - ) 144,81 Eur (vieną šimtą... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą... 26. Šalis, kurios prašymu buvo priimtas sprendimas už akių, per 30 dienų jį...