Byla e2-3467-553/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė, sekretoriaujant Almai Jokužytei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui E. Z., atsakovui T. P. ir jo atstovui advokatui Pauliui Svirskiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. J. ieškinį atsakovui T. P. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui T. P. dėl nuostolių atlyginimo, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 72 405,00 EUR žalos atlyginimą, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2006-09-04 iki 2009-05-18 vadovavo UAB „Nabukas“. 2009-05-05 UAB „Nabukas“ buvo iškelta bankroto byla. 2007-11-19 UAB „Nabukas“, atstovaujama atsakovo, sudarė kreditavimo sutartį Nr. KS/784 (toliau – Kreditavimo sutartis), kuria AB „Parex bankas“ (toliau – Bankas) suteikė UAB „Nabukas“ 217 215,00 EUR paskolą apyvartinėms lėšoms, kurią kredito gavėjas UAB „Nabukas“ turėjo grąžinti iki 2010-11-18. Kredito gavėjo UAB „Nabukas“ prievolių pagal kreditavimo sutartį įvykdymas buvo užtikrintas žaliavų ir pagamintos produkcijos įkeitimu Bankui bendrai 1 670 000,00 Lt sumai, bei T. J. subsidiariu laidavimu, t.y. 2007-11-22 T. J. pasirašė laidavimo sutartį Nr. LS/KS/784 (laidavimo sutartis), kuria kaip subsidiarus laiduotojas laidavo Bankui už kredito gavėjo UAB „Nabukas“ įsipareigojimų Bankui tinkamą įvykdymą pagal UAB „Nabukas“ su Banku 2007-11-19 sudarytą paskolos sutartį Nr. KS/784, kurios pagrindu UAB „Nabukas“ gavo 217 215,00 EUR paskolą. Remiantis laidavimo sutartimi, T. J., subsidiariai laidavo Bankui už kredito gavėją UAB „Nabukas“ ir įsipareigojo subsidiariai atsakyti Bankui, jeigu kredito gavėjas UAB „Nabukas“ neįvykdys Bankui visų ar dalies prievolių pagal kreditavimo sutartį. Atsakovas, būdamas UAB „Nabukas“ vienasmeniu valdymo organu – bendrovės generaliniu direktoriumi, 2007-11-23 pasirašė įkeitimo lakštą Nr. 01/2/2007/0033623, kuriuo banko skolininkas UAB „Nabukas“, remiantis paskolos sutarties Nr. KS/784 sąlygomis, kreditoriaus, t.y. Banko naudai įkeitė skolininko apyvartoje esančias prekių atsargas bendrai 1 689 889,60 Lt sumai. Įkeitimo lakšte, kurį pasirašė atsakovas, aiškiai buvo nustatytos sąlygos, kad įkeičiamo turto savininkas turi teisę keisti įkeičiamų prekių atsargų sudėtį ir formą su sąlyga, kad nemažės bendra jų vertė, fiksuota lakšte. Administratoriui bankroto proceso metu realizavus visą jam perduotą BUAB „Nabukas“ turtą, tame tarpe ir įkeistą turtą, buvo gauta tik 22 246,75 Lt suma. Kadangi BUAB „Nabukas“ Banko naudai įkeistas turtas, kaip paaiškėjo bankroto procese, buvo išvaistytas, UAB „Nabukas“ pagal kredito sutartį liko skolingas Bankui 790 898,93 Lt sumą. Gindamas savo teise Bankas ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš T. J., kaip subsidiaraus skolininko, priteisti Banko naudai skolininko UAB „Nabukas“ negrąžintos paskolos dalį. Proceso metu Bankas ir T. J., kaip skolininko laiduotojas, byloje sudarė taikos sutartį, pagal kurią susitarė, kad T. J. išmoka Bankui 250 000,00 Lt sumą, o Bankas T. J. atžvilgiu, kaip skolininko UAB „Nabukas“ laiduotojo atžvilgiu atsisakė reikalavimo į likusią neišmokėtą UAB „Nabukas“ paskolos dalį pagal kredito sutartį Nr. KS/784. T. J. atitinkamai patyrė 250 000,00 Lt nuostolius, kurių jis nebūtų patyręs, jei atsakovas kaip UAB „Nabukas“ valdymo organas būtų tinkamai ir sąžiningai vykdęs savo kaip UAB „Nabukas“ valdymo organo pareigas ir užtikrinęs tinkamą įkeisto Bankui turto būklę bei apimtis kaip, kad buvo įsipareigojęs pagal kreditavimo sutarties Nr. KS/784 ir įkeitimo lakšto Nr. 01/2/2007/0033623 sąlygas. Dėl neteisėtų ir nesąžiningų atsakovo, kaip UAB „Nabukas“ valdymo organų veiksmų, ieškovas patyrė žalą 250 000,00 Lt sumai, kurią atsakovas privalo ieškovui atlyginti (CK 6.263 str., 6.251 str. 1 d.). Dėl atsakovo, kaip bendrovės vienasmenio valdymo organo, priimtų neteisėtų sprendimų ir veiksmų buvo išvaistytas UAB „Nabukas“ Bankui įkeistas turtas, kuriuo buvo užtikrintas prievolių pagal kreditavimo sutartį Nr. KS/784 įvykdymas Bankui. Esą atsakovas atliko nesąžiningus veiksmus, sukeliančius jo atsakomybę pagal CK 2.50 str. 3 d., bei pažeidė bendro pobūdžio pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 1.5 str. 1 d., 6.253 str. 1-2 d.). Be to ieškovas atkreipia dėmesį, kad keli mėnesiai iki iškeliant UAB „Nabukas“ bankroto bylą, atsakovas visą UAB „Nabukas“ aktyvą perkėlė į naujai jo įsteigtą UAB „Virtuvės baldų prekyba“. Ieškovas nurodo, kad atsakovo atsakomybei atsirasti yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.

5Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad šioje byloje teisiniai santykiai susiklostė ne tarp ieškovo ir atsakovo, bet tarp ieškovo ir UAB „Nabukas“. Todėl bet kokius reikalavimus ieškovas turėjo reikšti ne atsakovui, o minėtai bendrovei, nes būtent dėl šio juridinio asmens neatsiskaitymo su AB „Parex bankas“, pastarasis minėtos laidavimo sutarties pagrindu dėl paskolos atlyginimo kreipėsi į ieškovą. Ieškovas, dar esant veikiančiai UAB „Nabukas“, dėl bankui atliktų mokėjimų pretenzijų nėra pareiškęs, nors pats ieškinyje nurodo, kad su banku taikos sutartis buvo sudaryta dar 2013-12-04. Todėl atsakovas mano, kad jis yra netinkamas atsakovas šioje byloje. Atsakovas pažymėjo, kad jo veiksmuose nėra visų būtinų sąlygų, reikalingų kilti jo civilinei atsakomybei prieš ieškovą. Iš prie atsakovo skundo dėl laikinųjų apsaugos priemonių pridėto 2013-10-16 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad nebuvo nustatyta jokių atsakovo tyčinių neteisėtų veiksmų dėl UAB „Nabukas“ neatsiskaitymo su kreditoriais ir/ar neteisėto aktyvų perkėlimo naujai bendrovei. Bankroto administratorius nenustatė tyčinio bankroto požymių, taip pat jis nenustatė pažeidimų, susijusių dėl sandorio su UAB „Virtuvės baldų prekyba“. UAB „Nabukas“ bankroto administratoriaus manymu, pagrindinės priežastys, privedusios bendrovę prie bankroto, buvo ne įmonės vadovo neteisėti veiksmai, bet ženkliai sumažėjęs gaminamos produkcijos poreikis, nepagrįstai aukštos gaminių kainos, mokėjimai už lizingu paimtus įrenginius. Atsakovas atkreipė dėmesį, kad į UAB „Virtuvės baldų gamyba“ iš UAB „Nabukas“ buvo perkelta tik pastarosios bendrovės įsipareigojimai, UAB „Nabukas“ paliekant gautus avansus, taigi, buvo perkelti tik įsipareigojimai, bet ne materialinės vertybės ar aktyvai. Nors ieškovas nurodė, kad patyrė ieškinio sumą atitinkančią žalą, tačiau minimos taikos sutarties nepateikė, o pateikta UAB „NIF Lietuva“ pažyma tokių aplinkybių niekaip neįrodo. Ieškovo pateikti du mokėjimai, kuriais ieškovas sumokėjo AS Reverta iš viso 250 000,00 Lt, nepatvirtina, kad ieškovo mokėtos lėšos buvo sumokėtos Bankui pagal 2007-11-22 laidavimo sutartį. Atsakovas nurodė, kad pagrindinė priežastis dėl kurios UAB „Nabukas“ nesugebėjo atsiskaityti su Banku yra ta, kad UAB „Libros holdingas“, kuriai vadovavo ieškovas, 2008-10-28 UAB „Nabukas“ akcijų pardavimo sutartyje su priedu, be kita ko, įsipareigojo UAB „Nabukas“ sutartyje nurodytais būdais pervesti 500 000,00 Lt, kurie turėjo būti skiriami minimos paskolos bankui grąžinimui, tačiau šio savo įsipareigojimo neįvykdė. Atsakovas negali atsakyti už įmonės įprastą ūkinę riziką ar už ieškovo valdomos bendrovės sutartinių įsipareigojimų pažeidimą. Atsakovas daro išvadą, kad neegzistuoja nei viena civilinės atsakomybės sąlyga.

6Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovas ieškinį prašė tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovo ieškinys netenkinamas.

8Byloje nėra ginčo dėl aplinkybių, susijusių su 2007-11-19 UAB „Nabukas“ ir AB „Parex bankas“ (toliau – Bankas) sudaryta kreditavimo sutartimi Nr. KS/784 (toliau – Kreditavimo sutartis), kuria UAB „Nabukas“ buvo suteikta 217 215,00 EUR paskolą apyvartinėms lėšoms, jos užtikrinimo būdais (žaliavų ir pagamintos produkcijos įkeitimu bendrai 1 670 000,00 Lt sumai bei T. J. subsidiariu laidavimu), bankroto bylos UAB „Nabukas“ iškėlimu ir prievolių Bankui pagal Kreditavimo sutartį neįvykdymu. Atsakovo vertinimu, neįrodytos yra tik aplinkybės, patvirtinančios taikos sutarties su Banku sudarymą ir 250 000 Lt sumokėjimą, nes esą UAB „NIF Lietuva“ 2014-11-27 Pažyma apie atsiskaitymą su AS Reverta tokių aplinkybių nepatvirtina.

9Ieškovas 250 000 Lt, kuriuos jis įvardijai kaip nuostolius, patirtus, vykdant Laidavimo ir Taikos sutartis, reikalauja priteisti iš buvusio UAB „Nabukas“ generalinio direktoriaus T. P., teigdamas, kad nuostoliai atsirado todėl, jog įmonės vadovas netinkamai ir nesąžiningai vykdė įsipareigojimus Bankui ir neužtikrino, kad nesumažėtų bendra įkeistų prekių ir atsargų vertė, priėmė neteisėtus sprendimus, perkėlė UAB „Nabukas“ aktyvą į UAB „Virtuvės baldų prekyba“, todėl įkeistas turtas buvo iššvaistytas.

10Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvaus elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Dėl šios priežasties įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovo veikla prieštarauja įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims (kreditoriams), kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Panevėžio spaustuvė“ v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012; kt.).

11Vadovas yra saistomas pareigų, reglamentuotų DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatų, bendrovės įstatų, pareiginių nuostatų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB„LRG farmacija“ kreditorius UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ v. D. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-234/2013), todėl privalo derinti visų juridinio asmens interesų grupių (akcininkų, darbuotojų, o kai įmonei kyla nemokumo pavojus – ir kreditorių) interesus ir ši jo pareiga neperduodama (CK 2.87 straipsnis, Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 2 dalis, 19 straipsnio 6 dalis). Juridinio asmens valdymo organo nariai turi fiduciarines pareigas juridiniam asmeniui, t. y. pareigas veikti išimtinai juridinio asmens interesais (CK 2.87 straipsnis), ir šių pareigų nevykdymas ar netinkamas vykdymas lemia valdymo organo nario atsakomybę pagal CK 2.87 straipsnio 7 dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Alaja“ ir ko“ v. K. A. ir kt., bylos Nr. 3K-3-509/2008).

12Pagrindo taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę atsiradimą gali lemti tiek imperatyviai teisės aktuose nustatytų, tiek fiduciarinių pareigų įmonei, taip pat ir aptartais aspektais kreditoriams pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę, būtina nustatyti jo civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę. Nustačius, kad bendrovės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui. Kartu pažymėtina, kad bendrovės vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas, todėl paprastas neatsargumas, susijęs su įmonės ūkinės komercinės veiklos rizika, neturėtų būti pagrindas atsirasti įmonės vadovo civilinei atsakomybei. Pažymėtina, kad bendrovės vadovo civilinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai bendrovė pati negali patenkinti kreditorių reikalavimų, t. y. bendrovės vadovo atsakomybė yra subsidiaraus pobūdžio (CK 6.245straipsnio 5 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB Panevėžio spaustuvė v. R. Š. ir kt., bylos Nr. 3K-3-19/2012).

13Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006).

14Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012 BUAB „IBCA trobos“ (teisių perėmėjas M. D. ) v. A. G.).

15Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.).

16Teismo vertinimu, ieškovas jam tenkančios įrodinėjimo pareigos neįvykdė.

17Ieškovas, nurodydamas, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog jis pažeidė pareigą elgtis teisėtai ir sąžiningai bei priėmė nesąžiningus ir neteisėtus sprendimus, nei ieškinyje, nei pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje, nei ją nagrinėjant iš esmės neatskleidė, kuo konkrečiai pasireiškė veiksmų, sprendimų ir elgesio neteisėtumas ir nesąžiningumas. Ieškovo vienintelis argumentas šiuo aspektu buvo tai, kad atsakovas neužtikrino, jog keičiant įkeistų prekių atsargų sudėtį ir formą nemažėtų bendra jų vertė, fiksuota Įkeitimo lakšte.

18Nustatyta, kad 2007-11-19 Kreditavimo sutartis Nr. KS/784 su Banku buvo sudaryta tam, kad UAB „Nabukas“ gautų apyvartinių lėšų, kurios buvo būtinos bendrovės veiklai vykdyti. Šios sutarties įvykdymas buvo užtikrintas dvejopai: prekių/atsargų įkeitimu bei T. J. subsidiariu Laidavimu. 2007-11-23 Įkeitimo lakštu UAB „Nabukas“ įkeitė Bankui prekių/atsargų bendrai 1 689 889,60 Lt sumai ir įsipareigojo, keičiant įkeičiamų prekių/atsargų sudėtį ir formą, išlaikyti būseną, kad nemažėtų bendra jų vertė, užfiksuota šiame lakšte. Realiai tokį įsipareigojimą UAB „Nabukas“ galėjo įvykdyti tik tokiu atveju, jeigu bendrovės vykdoma veikla būtų užtikrinusi pastovias pajamas, iš kurių būtų buvęs galimas prekių/atsargų atstatymas. Aplinkybė, kad prekių/atsargų sudėtis ir forma neišvengiamai turėjo kisti, t. y. kad prekėmis turėjo būti prekiaujama, o medžiagos turėjo būti naudojamos baldų gamyboje, buvo apspręsta pačios Kreditavimo sutarties paskirties. Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas gautą kreditą būtų panaudojęs ne pagal paskirtį ar kad turimas prekes/atsargas būtų iššvaistęs, pasisavinęs. Atsakovas nuo pareikšto reikalavimo ginasi aplinkybėmis, kad įkeistų atsargų kiekis UAB „Nabukas“ nuo 2008 metų vidurio ėmė mažėti ir jo nepavyko atstatyti dėl ekonominės krizės ir jos sąlygoto užsakymų sumažėjimo. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2009-02-23 vykusiame neeiliniame UAB „Nabukas“ akcininkų susirinkime , atsižvelgiant į duomenis apie susidariusią bendrovės finansinę padėtį (nuostolis už 2008 metus sudarė 1 317 809 Lt, pirkėjų įsiskolinimas – 1 427 327,28 Lt, bendrovės įsiskolinimas tiekėjams – 5 040 367 Lt, o darbuotojams – 59 354,71 Lt), buvo nutarta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Bankroto byla bendrovei buvo iškelta 2009-05-05, UAB „Nabukas“ dokumentus ir turtą perėmė bankroto administratorius. 2013-12-12 Likvidavimo akto duomenimis, bankroto administratoriui buvo perduota turto už 276 160,88 Lt, tarpe jo ir įkeisto turto Bankui už 136 609,52 Lt. Atsakovas teismui pateikė Vilniaus apygardos prokuratūros 2013-10-16 nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, atliktą dėl buvusio UAB „Nabukas“ vadovo T. P. nesąžiningumo pagal Baudžiamojo kodekso 208 straipsnio 1 dalies požymius. Kaip matyti iš šio procesinio sprendimo, buvo tirti bendrovės sudaryti sandoriai, atlikti mokėjimai, nebaigtų užsakymų perdavimo UAB „Virtuvės baldų prekyba“ aplinkybės, atlyginimo išmokėjimo darbuotojams aplinkybės ir t. t., tačiau ikiteisminio tyrimo pareigūnai nenustatė neteisėtų T. P. veiksmų ir vertino, kad prekių/atsargų panaudojimas, atsiskaitant su darbuotojais ir kitais kreditoriais, buvo padiktuotas verslo logikos, siekiant sumažinti skolą darbuotojams ir tiekėjams. Ikiteisminio tyrimo metu bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ įgaliotas asmuo S. G. parodė, kad tikrinant įmonės dokumentus buvo atidžiai nagrinėjamos priežastys, privedusios įmonę prie bankroto, aiškintasi, ar nėra tyčinio bankroto požymių, tačiau tokios aplinkybės nebuvo nustatytos. Įgalioto asmens vertinimu, pagrindinės priežastys, sąlygojusios įmonės bankrotą, buvo ženkliai sumažėjusios gaminamos produkcijos poreikis, nepagrįstai aukštos gaminių kainos, mokėjimai už lizingu paimtus įrenginius. Aplinkybes, kad UAB „Nabukas“ slėgė dideli įsipareigojimai tiekėjams, patvirtino ir šioje bendrovėje vyriausiosios finansininkės pareigose nuo 2007-05-21 iki 2009-02-21 dirbusi A. G., kuri taip pat parodė, kad įmonės gamybos apimtys buvo žymiai mažesnės, negu buvo numatyta, ir dėl to veikla nebuvo pelninga. Šiais įrodymais nustatytų aplinkybių ieškovas nepaneigė jokiu būdu, todėl teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, vertina, kad T. P. nepažeidė reikalavimo elgtis rūpestingai, apdairiai ir protingai, o jo atlikti veiksmai neperžengia leistinos įmonės ūkinės komercinės veiklos rizikos ribų.

19Ieškovas, teigdamas, kad atsakovas perkėlė UAB „Nabukas“ aktyvą į UAB „Virtuvės baldų prekyba“, tokių aplinkybių įrodymais taip pat nepagrindė – byloje nėra jokių duomenų, kad viena bendrovė kitai neatlygintinai ar nuostolingai būtų perleidusi/perkėlusi kokį nors turtą, žaliavas, medžiagas ar prekes. Liudytojas S. G. paliudijo, kad UAB „Virtuvės baldų prekyba“ buvo parduota dalis mažiau vertų įrengimų, tačiau už juos bendrovė iš esmės atsiskaitė. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-02-19 sprendime yra užfiksuota, kad UAB „Virtuvės baldų prekyba“ iš UAB „Nabukas“ perėmė tik nebaigtas vykdyti sutartis (užsakymus), o už tiekiamus baldus pirkėjų (klientų) sumokėti avansai buvo palikti bankrutuojančiai UAB „Nabukas“.

20Nesant jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus, likusių būtinų civilinei atsakovo atsakomybei atsirasti sąlygų analizavimas tampa neaktualiu. Tačiau teismas ištyrė ir įvertino atsakovo nurodytas aplinkybes ir pateiktus rašytinius įrodymus, paneigiančius priežastinio ryšio tarp neteisėtais įvardijamų veiksmų ir nuostolio konstatavimo galimybę, o būtent 2008-10-08 UAB „Nabukas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį bei 2008-11-19 Papildomą susitarimo protokolą. Šiais rašytiniai įrodymais nustatytos aplinkybės apie ieškovo T. J. vadovaujamos UAB „Libros holdingas“ įsipareigojimą UAB „Nabukas“ padengti bendrovės kaštus ir nupirkti žaliavų bei produkcijos viso už 500 000 Lt plius PVM, sumą be PVM, pervedant tiesiogiai Bankui pagal kreditavimo sutarties Nr. KS/784 grąžinimo grafiką, bei atsakovo nepaneigtais paaiškinimais nustatytos aplinkybės, kad UAB „Libros holdingas“ tokio įsipareigojimo neįvykdė, sudaro pagrindą išvadai, kad UAB „Nabukas“ nemokumą ir neatsiskaitymą su Banku bei ieškovo pareigos pagal Laidavimo sutartį vykdymą didele dalimi sąlygojo ir UAB „Libros holdingas“ sutartinių prievolių pažeidimas.

21Atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė visų būtinų elementų atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti ir žalos atlyginimo institutui taikyti (CPK 178 str.).

22Atsakovas pareiškė prašymą atlyginti jo patirtas 750 EUR atstovavimo išlaidas (t. 1, b. l. 172-173).

23Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbą ir laiko sąnaudas, yra priteisiamo ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Todėl teismas, atsižvelgdamas į Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio nuostatas, suteiktų paslaugų pobūdį, sprendžia, kad 750 EUR suma atstovavimo išlaidoms atlyginti yra pagrįsta ir protinga. Todėl iš ieškovo atsakovo naudai priteisiami 750 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 98 str. 1 ir 2 d.).

24Iš ieškovo priteisiamos 6,84 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,

Nutarė

26Ieškovo T. J. ieškinio netenkinti.

27Priteisti iš ieškovo T. J., asmens kodas ( - ) atsakovo T. P., asmens kodas ( - ) naudai 750 EUR atstovavimo išlaidoms atlyginti.

28Priteisti iš ieškovo T. J. 6,84 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybės naudai.

29Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui T. P. dėl nuostolių... 4. Nurodė, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2006-09-04 iki 2009-05-18 vadovavo UAB... 5. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad šioje... 6. Teismo posėdžio metu, ieškovo atstovas ieškinį prašė tenkinti ir... 7. Ieškovo ieškinys netenkinamas.... 8. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybių, susijusių su 2007-11-19 UAB... 9. Ieškovas 250 000 Lt, kuriuos jis įvardijai kaip nuostolius, patirtus, vykdant... 10. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens vadovas privalo... 11. Vadovas yra saistomas pareigų, reglamentuotų DK, CK, Akcinių bendrovių ir... 12. Pagrindo taikyti bendrovės vadovui civilinę atsakomybę atsiradimą gali... 13. Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad bendrovės vadovo ir jos dalyvių... 14. Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako... 15. Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo... 16. Teismo vertinimu, ieškovas jam tenkančios įrodinėjimo pareigos neįvykdė.... 17. Ieškovas, nurodydamas, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog... 18. Nustatyta, kad 2007-11-19 Kreditavimo sutartis Nr. KS/784 su Banku buvo... 19. Ieškovas, teigdamas, kad atsakovas perkėlė UAB „Nabukas“ aktyvą į UAB... 20. Nesant jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus,... 21. Atsižvelgdamas į visas išdėstytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad... 22. Atsakovas pareiškė prašymą atlyginti jo patirtas 750 EUR atstovavimo... 23. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis reglamentuoja, kad šaliai, kurios... 24. Iš ieškovo priteisiamos 6,84 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidos... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str. 270 str.,... 26. Ieškovo T. J. ieškinio netenkinti.... 27. Priteisti iš ieškovo T. J., asmens kodas ( - ) atsakovo T. P., asmens kodas (... 28. Priteisti iš ieškovo T. J. 6,84 EUR procesinių dokumentų įteikimo... 29. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...