Byla 2-765-847/2012
Dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo pagal ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 15“ ieškinį atsakovui A. T

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėja Valentina Paliulionienė, sekretoriaujant Linai Strautininkienei, nedalyvaujant ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 15“ atstovui, dalyvaujant atsakovui A. T., žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų išieškojimo pagal ieškovo UAB „Žemės vystymo fondas 15“ ieškinį atsakovui A. T. ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu (1 t., b.l. 21-23) prašė priteisti iš atsakovo 781,42 Lt delspinigių, susidariusių nesumokėjus pagal tarp šalių sudarytas 2009-05-29 d. privačios žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) ir 2012-04-05 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ). Ieškovas ieškinyje nurodo, kad atsakovas laiku nesumokėjo 7992 Lt žemės nuomos mokesčio už 2011 m. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), o atsiskaitė iš dalies tik 2011-12-22, sumokėdamas 5500 Lt, likusią sumą už žemės nuomą – 2492 Lt atsakovas sumokėjo tik 2012-03-22. Be to, atsakovas laiku nesumokėjo 329,61 Lt žemės mokesčio už 2011 m. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), o atsiskaitė tik 2011-12-22. Taip pat ieškovas prašo priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo posėdyje ieškovo atstovas nedalyvavo. Prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, kartu pažymėdamas, jog mažinti ieškovo prašomus delspinigius negalima ir dėl to, kad atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis (b.l. 53).

4Atsakovas teismo posėdyje nurodė, kad su ieškovu atsiskaitė visiškai, liko nesumokėti delspinigiai, kuriuos prašo mažinti iki 0,02 procento už dieną, nes jie per dideli. Jokių papildomų pajamų, išskyrus išmokas iš Nacionalinės mokėjimo agentūros negavo, todėl negalėjo laiku atsiskaityti su ieškovu. Pasirašydamas sutartis buvo jauno amžiaus, iš viso su AB „Agrowill group“ yra pasirašęs daugiau nei 100 žemės nuomos sutarčių, tačiau jas pasirašinėjo neįsigilinęs. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra 78 procentai metinių palūkanų, šios netesybos yra per didelės. Kai ieškovas kreipėsi į teismą anksčiau, norėdamas toliau ūkininkauti visiškai atsiskaitė tik gavęs teismo dokumentus, sumokėjo visas prašomas sumas nesigilinęs.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Pateikti duomenys rodo, kad tarp šalių 2009-05-29 d. buvo sudarytos privačios žemės nuomos sutartys: Nr. ( - ). Minėtų sutarčių 1.2.8 p., 2.2 p., 4.1-4.2 p. nurodyta, kad šalys susitarė, kad ieškovas suteikia nuomai ir perduoda naudotis atsakovui ieškovui nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus Sutartyse nurodytomis sąlygomis ir tvarka, o atsakovas išsinuomoja sklypus, tinkamai ir laiku moka ieškovui nuomos mokestį ir susijusius mokėjimus.

7Sutarčių 4.1-4.2 p. nurodyta, kad šalys susitarė, kad nuomos mokestis už žemės sklypo vieną žemės ūkio naudmenų hektarą yra 240 Lt (nepriklausomai nuo sklypo). Šalys susitarė, kad nuomos mokestis už kiekvienus einamuosius metus turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 1 d. (b.l. 24-37). Teismui pateikti rašytiniai įrodymai - AB DNB banko išrašai patvirtina ieškovo ieškinyje nurodytus argumentus, kad atsakovas laiku nesumokėjo 7992 Lt žemės nuomos mokesčio už 2011 m. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), o atsiskaitydavo iš dalies 2011-12-22 ir 2012-03-22, taip pat, kad atsakovas laiku nesumokėjo 329,61 Lt žemės mokesčio už 2011 m. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), o atsiskaitė 2011-12-22 (b.l. 38-39). 2012-05-04 Skolos aktas taip pat įrodo, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitydavo dalimis (b.l. 40).

8Netesybos – tai įstatymų ar sutarties nustatyta pinigų suma, kuria kaltoji sutarties šalis (skolininkas) privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.53 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.260 straipsnio 1 dalis). Netesybos turi atlikti kompensuojamą funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo (CK 6.73 str. 2 d.). Nors šalys netesybų dydį nustatė tarpusavio susitarimu, tačiau netesybos neturi būti pernelyg didelės, nes sutarties dalyviai tarpusavio santykius privalo grįsti protingumo, sąžiningumu ir teisingumu, o šaliai prašant priteisti netesybas, teismui pavesta kontroliuoti šalių elgesį ir tikrinti netesybų dydį. CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas vien dėl to, kad jos pernelyg didelės (neprotingos), ir tai vertinama kaip teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti.

9Bylos medžiaga patvirtina, kad tarp šalių sudarytose žemės nuomos sutartyse numatyti 0,2 proc. delspinigiai (b.l. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37) ir iš viso jų pagal teismui pateiktą paskaičiavimą - 2012-04-05 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) - atsakovui priskaičiuota 781,42 Lt (b.l. 41). Tokios netesybos yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) formuojamai praktikai. Ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad dėl nesumokėtų prievolių jis patyrė nuostolius. Atsižvelgiant į tai, kad netesybos atsirado žemės nuomos sutarties pagrindu, atsižvelgiant į šalių interesų pusiausvyrą ir principinius teisingumo, protingumo, sąžiningumo reikalavimus, pripažintina, kad netesybų dydis mažintinas iki 0,1 procento, t.y. pusiau. Netesybos priteistinos už 182 dienas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Tokiu būdu delspinigiai sudaro 390,71 Lt. Tai atitinka ir formuojamą teismų praktiką nagrinėjamu klausimu (LAT CBS teisėjų kolegijos nutartys: 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 civ. b. Nr. 3K-3-503/2007 ir kt.; apygardos teismų nutartys 2009-01-29 civ. byl. Nr. 2A-36-212/2009, 2009-11-09 civ. b. 2A-580-372/2009 ir kt.).

10Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, žyminis mokestis priteisiamas ieškovui iš atsakovo proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Kadangi teismas delspinigius sumažino nuo 781,42 Lt iki 390,71 Lt, tai ieškinio reikalavimas patenkintas šioje dalyje 50 procentų ir iš atsakovo priteistina ieškovui 35,50 Lt žyminio mokesčio (71 Lt: 2 = 35,50 Lt) (b.l. 3, 20).

11Iš atsakovo priteistinos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 96 str., b.l. 2).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 390,71 Lt (tris šimtus devyniasdešimt litų septyniasdešimt vieną centą) delspinigių ir 35,50 Lt (trisdešimt penkis litus penkiasdešimt centų) žyminio mokesčio ieškovui UAB “Žemės vystymo fondas 15”, esančiam ( - ), įmonės kodas ( - ).

15Priteisti iš atsakovo A. T., a.k. ( - ) 27.45 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai