Byla 2-179-122/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, dalyvaujant sekretorei Salomėjai Paulauskienei, atsakovės UAB „Valdela“ atstovui advokatui Kęstučiui Dzedulioniui, trečiojo asmens UAB „Restatum“ ir UAB „Arūno projektai“ atstovui A. D., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ekvada“ patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Valdela“, tretiesiems asmenims BUAB „Restructus“, UAB „Arūno projektai“, UAB „Restatum“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 24740,00 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimo ribose, areštuojant atsakovei priklausantį turtą bei pinigines lėšas. Bylos eigoje atsisakė 3640,00 Lt ieškinio dalies, kadangi atsakovė dalį skolos sumokėjo.

3Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 21100,00 Lt pagrindinės skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal statybos rangos sutartį UAB „Restructus“ atliko atsakovei statybos – montavimo darbus, įvertintus 43000,00 Lt, už kuriuos atsakovė sumokėjo 15000,00 Lt ir liko skolinga 28000,00 Lt. UAB „Restructus“ sutartimi perleido reikalavimo teisę ieškovei į 24740,00 Lt skolos dalį. Todėl atsakovei atsirado pareiga atsiskaityti su ieškove, tačiau UAB „Valdela“ ir UAB „Restructus“ atliko priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, t. y. atsakovė sumokėjo skolą pirminiam kreditoriui atlikdama priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Mano, kad atsakovės priešpriešinis reikalavimas pradiniam kreditoriui negalėjo būti užskaitytas, nes pranešimas dėl įskaitymo buvo surašytas jau iškėlus bylą teisme. Kadangi apie reikalavimo perleidimą atsakovei buvo pranešta, pastarajai atsirado pareiga reikalavimą įvykdyti naujajam kreditoriui. Pranešimai apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovei buvo siunčiami registruota paštu, tačiau atsakovė laiškus atsisakydavo priimti, per antstolį dokumentų įteikti taip pat nepavyko. Apie šią aplinkybę buvo informuota elektroniniu paštu bei žodžiu, todėl vadovaujantis Civilinio kodekso 2.49 straipsnio 3 dalimi laiko, kad atsakovė korespondenciją gavo. Ieškovė teigia, jog įskaitymas neteisėtas, kadangi Civilinio kodekso 6.134 straipsnis draudžia įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2011, Vilniaus apygardos teismo 2012-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-3331-467/2012). Sudarius reikalavimo perleidimo sutartį ir apie tai tinkamai informavus skolininką, pasibaigia mokėjimo pareiga pirminiam kreditoriui ir atsiranda pareiga naujajam kreditoriui. Civilinio kodekso 6.109 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo paskirtis yra apsaugoti skolininko interesus, kad jis žinotų kam priklauso vykdyt prievolę ir išvengtų ginčo dėl dvigubo apmokėjimo šiuo atveju, tai siejama ir su naujojo kreditoriaus teisių apsauga (LAT 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

4Teismas 2013-04-15 nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones - atsakovei UAB „Valdela“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, jo nesant, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ar esančių pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, areštą už 24740,00 Lt (b. l. 22-23).

5Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su pareikštu ieškiniu nesutinka, prašo atmesti ir panaikinti 2013-04-15 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad nėra skolinga ieškovei, nes dali skolos, t. y. 21100,00 Lt sumokėjo įskaitydama priešpriešinį vienarūšį reikalavimą UAB „Restructus“, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.107, 6.108, 6.131, 6.136 straipsniais, nepažeisdama 6.134 straipsnyje numatytų įskaitymo apribojimų, nes nei ieškovės reikalavimai, nei trečiojo asmens BUAB „Restructus“ reikalavimai teisme nebuvo ir nėra ginčijami. Likusią skolos dalį sumokėjo bankiniu pavedimu į ieškovės sąskaitą.

6Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Arūno projektai“ ir UAB „Restructus“ sudarė dvi sutartis dėl projektų parengimo. UAB „Arūno projektai“ juos paruošė ir perdavė „Restructus“, tačiau pastaroji tik iš dalies sumokėjo už atliktus darbus pagal išrašytas sąskaitas faktūras ir liko skolinga 21100,00 Lt. Žodžiu susitarė, kad bus ieškoma kita įmonė, kuri sudarytų sutartį, pagal kurią UAB „Restructus“ atliks darbus, o tada UAB „Arūno projektai“ perleis reikalavimo teisę tai įmonei, o naujasis kreditorius ir UAB „Valdela“ padarys priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą. Pirmasis reikalavimo perleidimas buvo atliktas UAB „Restatum“. UAB „Restatum“ perleido reikalavimą UAB „Valdelai“. UAB „Valdela“ kaip užsakovas turėjo sumokėti rangovui „Restructus“. Kadangi turėjo priešpriešinį reikalavimą, tai pagal žodinį susitarimą turėjo būti atliktas užskaitymas, tačiau tam sutrukdė UAB „Restructus“ akcininkas, kuris nesutiko, ir reikalavimo teisę perleido ieškovei UAB „Ekvada“. Atsakovė, jog susidariusi skola UAB „Restructus“ perleista ieškovei, sužinojo tik gavusi procesinius dokumentus iš teismo. Įskaitymą padarė esant iškeltai bylai, nes nebuvo gavę dokumentų, kad reikalavimas yra perleistas. Įskaitymas buvo atliktas, nes reikalavimai nėra ginčijami. Taip pat nesutinka su ieškovės poziciją, jog įskaitymas buvo atliktas neteisėtai. Mano, jog ieškovė neteisingai traktuoja teismų suformuotą praktiką. Dalis skolos buvo padengta atliekant priešpriešinių reikalavimų įskaitymą pradiniam kreditoriui, likusi skolos suma buvo apmokėta pervedant pinigus per banką ieškovei.

7Trečiojo asmens UAB „Restatum“ ir UAB „Arūno projektai“ atstovas A. D. teismo posėdžio metu nurodė tokias pat reikalavimo teisės perleidimo aplinkybes, kaip ir atsakovė.

8Apie posėdžio vietą bei laiką ieškovei pranešta tinkamai. Tačiau ieškovės atstovė advokatė Ingrida Krolienė į posėdį paaiškinti byloje susidariusių aplinkybių neatvyko. Gautas prašymas dėl posėdžio atidėjimo. Teismo posėdžio metu teismas vadovaujantis proceso koncentracija, ekonomiškumu ir rungimosi principu, atsakovės prašymu, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, nusprendė bylą nagrinėti ieškovės atstovei nedalyvaujant (Civilinio proceso kodekso 7, 12 straipsniai).

9Trečiajam asmeniui BUAB „Restructus“ apie posėdžio vietą bei laiką buvo pranešta tinkamai (b. l. 127), tačiau į posėdį paaiškinti byloje susidariusių aplinkybių neatvyko, neatvykimo priežasčių nenurodė, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

10Ieškinys atmestinas

11Pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus Civilinio proceso kodekse nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009.).

12Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB „Arūno projektai“ (vykdytojas) ir UAB „Mažeikių betonas“ (šiuo metu BUAB „Restructus“) (užsakovas) 2007-05-04 pasirašė sutartį Nr. ( - ), kuria vykdytojas įsipareigojo paruošti metalinių konstrukcijų, darbo projekto brėžinius spausdinimui už 23600,00 Lt (b. l. 40-43). Sutarties pagrindu buvo surašytas 2008-02-05 atliktų darbų aktas Nr. ( - ) (b. l. 44) bei išrašyta PVM sąskaita – faktūra serija ( - ) 23600,00 Lt sumai (b. l. 45). Tarp tų pačių šalių 2007-11-05 buvo pasirašyta sutartis Nr. ( - ), kuria vykdytojas įsipareigojo paruošti statybos medžiagų ir gaminių metalinių konstrukcijų darbo projekto brėžinius už 59000,00 Lt (b. l. 46-48). Sutarties pagrindu buvo surašytas 2008-02-05 atliktų darbų aktas Nr. ( - ) (b. l. 49) bei išrašyta PVM sąskaita – faktūra serija ( - ) 59000,00 Lt sumai (b. l. 50). UAB „Restructus“ pilnai neatsiskaitė ir liko skolinga UAB „Arūno projektai“ 21100,00 Lt sumą. Tai patvirtina 2010-01-10 aktas Nr. ( - ) dėl skolų suderinimo (b. l. 124).

13Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ), sudaryta 2012-01-10 UAB „Arūno projektai“ (pradinis kreditorius) perleido UAB „Restatum“ (naujajam kreditoriui) reikalavimo teisę į UAB „Restructus“ (buvęs pavadinimas UAB „Mažeikių betonas“) (skolininkas) 21100,00 Lt skolą (b. l. 36-37) ir apie tai informavo UAB „Restructus“ (b. l. 58). Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ), sudaryta 2012-10-10 UAB „Restatum“ (pradinis kreditorius) perleido UAB „Valdela“ (naujajam kreditoriui) reikalavimo teisę į UAB „Restructus“ (buvęs pavadinimas UAB „Mažeikių betonas“) (skolininkas) 21100,00 Lt skolą (b.l. 38-39). UAB „Restatum“ 2013-01-09 pranešimu Nr. ( - ) informavo UAB Restructus“, kad UAB „Restatum“ perleido reikalavimo teisę į UAB „Restructus“ 21100,00 Lt dydžio skolą naujajam kreditoriui UAB „Valdela“ (b. l. 57).

14Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad trečiajam asmeniui BUAB „Restructus“ atsirado pareiga atsiskaityti su naujuoju kreditorium, t. y. atsakove UAB „Valdela“.

15Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012-10-22 UAB „Restructus“ ir UAB „Valdela“ sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu UAB „Restructus“ atsakovei atliko statybos – montavimo darbus, adresu ( - ), už 43000,00 Lt (b. l. 6-8). UAB „Valdela“ įsipareigojo su subrangovu atsiskaityti per 25 dienas nuo pilno ir kokybiško darbų pridavimo, pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą ir pateikiant sąskaitą faktūrą (Sutarties 3.4. p.). 2012-12-21 sutarties šalys pasirašė pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę už 2012 m. gruodžio mėn. (b. l. 10) bei UAB „Restructus“ išrašė UAB „Valdela“ PVM sąskaitą – faktūrą ( - ) 43000,00 Lt sumai (b. l. 9). Atsakovė sumokėjo 15000,00 Lt, tačiau liko skolinga 28000,00 Lt. UAB „Restructus“ 2013-02-04 reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) perleido reikalavimo teisę UAB „Ekvada“ į UAB „Valdela“ skolos dalį už 24740,00 Lt (b.l. 11-12). UAB „Restructus“ surašė atsakovei pranešimą apie reikalavimo teisės perleidimą, kuriame nurodė, jog skola turi būti sumokėta naujajam kreditoriui (b. l. 13). UAB „Restructus“ kreipėsi į antstolį A. S. dėl dokumentų įteikimo skolininkei, tačiau jų nepavyko įteikti, net susisiekus su bendrovės vadovu telefonu ir nuvykus jo nurodytu adresu bei laiku, durų niekas neatidarė (b. l. 14-16). Dokumentai taip pat buvo siunčiami elektroniniu paštu bei registruota pašto siunta, tačiau atsakovė neatsiliepė į pranešimus (b. l. 17-18).

16Kaip matyti, UAB „Restructus“ 2013-04-12 pranešimu Nr. ( - ) informavo UAB „Valdela“, jog perleido reikalavimo teisę UAB „Ekvada“ į 24740,00Lt skolą ir UAB „Valdela“ visus klausimus turi spręsti su UAB „Ekvada“. Pažymėjo, kad reikalavimo teisės perleidimus tarp UAB „Arūno projektai“ ir UAB „Restatum“ bei tarp UAB „Restatum“ ir UAB „Valdela“ nepripažįsta, kadangi nėra gavę reikalavimo perleidimo sutarčių ir informavo apie atsakovės 3260,00 Lt skolos likutį (b. l. 89).

17UAB „Valdela“ 2013-05-30 pranešimu Nr. ( - ) informavo UAB „Ekvada“, kad turėdama priešpriešinį reikalavimą UAB „Restructus“, įskaito šį reikalavimą UAB „Ekvada“ reikalavimo daliai, t. y. 21100,00 Lt sumai bei pareiškė, jog likusią 3640,00 Lt skolą ieškovei sumokės artimiausiu metu (b. l. 52). TYokiu būdu, UAB „Valdela“ 2013-06-03 bankiniu pavedimu pervedė 3640,00 Lt sumą ieškovei UAB „Ekvada“, pagal skolos perleidimo sutartį Nr. ( - ) (b.l. 51).

18Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog tarp šalių nėra ginčo dėl susidariusios skolos sumos ar paties skolos fakto. Ginčas kilo dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo teisėtumo.

19Ieškovė vienarūšių reikalavimų įskaitymo neteisėtumą argumentuoja tuo, kad: 1. atsakovės priešpriešinis reikalavimas pradiniam kreditoriui negalėjo būti užskaitytas, nes pranešimas dėl įskaitymo buvo surašytas jau iškėlus bylą teisme, o Civilinio kodekso 6.134 straipsnis draudžia įskaityti reikalavimus, kurie yra ginčijami teisme; 2. kadangi atsakovei apie reikalavimo perleidimą buvo pranešta, pastaroji turėjo pareigą reikalavimą įvykdyti naujajam kreditoriui, ne pradiniam.

20Svarbu paminėti, kad įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo pagrindų. Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas yra suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu. Įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (Civilinio kodekso 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi tam, kad prievolė pasibaigtų įskaitymu, užtenka vienos prievolės šalies valios, apie kurią turi būti informuojama kita šalis. Įskaitymo teisiniai padariniai (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Kad įskaitymas įvyktų, pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo kitai prievolės šaliai (Civilinio kodekso 6.131 straipsnio 1, 2 dalys). Iš įstatyme duotos prievolės pabaigos įskaitymu sąvokos matyti, kad tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti tam tikros sąlygos. Aiškindamas ir taikydamas įskaitymo institutą, kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, kad, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.130 straipsniu, tam, jog būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010-04-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010; 2010-10-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2010; 2011-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2011; kt.).

21Iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų darytina išvada, jog reikalavimo perleidimo sutartimis UAB „Arūno projektai“ perleido reikalavimo teisę UAB „Restatum“, pastaroji reikalavimą perleido UAB „Valdela“ į UAB „Restructus“ susidariusią skolą, tikintis, kad skolininkė UAB „Restructus“ naujiems kreditoriams atliks tam tikrus darbus ir šalių susitarimu įskaitys jų turimus vienarūšius priešpriešinius reikalavimus. Dar iki 2013-02-04 reikalavimo teisės perleidimo sutarties Nr. ( - ) sudarymo dienos, atsakovė turėjo galiojančią ir neįvykdytą reikalavimo teisę į UAB „Restructus“ skolą 21100,00 Lt sumai.

22Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, suformuotą teismų praktiką bei byloje esančią medžiagą, nustatyta, kad šioje konkrečioje situacijoje įskaitymas buvo atliktas teisėtai, kadangi yra visos sąlygos: UAB „Restructus“ yra skolinga UAB „Valdela“, o UAB „Valdela“ yra skolinga UAB „Restructus“, reikalavimai yra vienarūšiai, galiojantys ir vykdytini, todėl darytina išvada, kad įskaitymas buvo atliktas nepažeidžiant teisės aktų bei yra teisėtas ir atsakovė neturi pareigos atsiskaityti su ieškove.

23Ieškovė nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įskaitymas nagrinėjamoje byloje nebuvo galimas, nes jau vyko ginčas teisme.

24Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio. Civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas taikytinas tais atvejais, kai skolininkas apskritai ginčija savo prievolę kreditoriui, o kai skolininkas dalį reikalavimo pripažįsta, tai nurodytas įstatymo draudimas įskaityti reikalavimus netaikomas, tik būtina nustatyti neginčijamos prievolės apimtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006; 2009-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009).

25Teismas nesutinka su ieškovės poziciją, jog vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymas buvo neteisėtas, šioje byloje nėra ginčijama nei reikalavimo suma, nei pats skolos faktas, reikalavimas yra aiškus ir konkretus dėl jo ginčo nėra. Atsižvelgiant į suformuotą teismų praktiką bei bylos aplinkybes, darytina išvada, kad atsakovė įskaitymą atliko teisėtai 2013-05-30 pranešimu Nr. ( - ) informuodama atsakovę, kad turėdama priešpriešinį reikalavimą UAB „Restructus“, įskaito šį reikalavimą UAB „Ekvada“ reikalavimo daliai, t. y. 21100,00 Lt sumai (b. l. 52).

26Nepagrįstu laikytinas ir ieškovės teiginys, jog atsakovė turėjo pareigą reikalavimą įvykdyti naujajam kreditoriui, kadangi apie reikalavimo perleidimą atsakovei buvo pranešta. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-04-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010 yra aiškiai nurodęs, jog skolininkas, turintis priešpriešinį reikalavimą, kurį įgijo iki reikalavimo perleidimo, pradiniam kreditoriui gali įskaityti naujojo kreditoriaus reikalavimą (Civilinio kodekso 6.108, 6.136 straipsniai). Vadinasi, atsakovė pasinaudojo jai suteikta teise įskaityti naujojo kreditoriaus, t. y. ieškovės reikalavimą jos turimu vienarūšiu priešpriešiniu reikalavimu pirminiam kreditoriui UAB „Restructus“, taip sumokėdama ieškovei dalį skolos.

27Išnagrinėjęs objektyviai, išsamiai ir visapusiškai visus esamus įrodymus, šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimus, teismas daro išvadą, jog ieškovės reikalavimas laikytinas neįrodytu, todėl atmestinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178, 185 straipsniai).

28Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu atsisakė dalies ieškinio reikalavimų, t. y. 3640,00 Lt, šioje dalyje byla nutrauktina (Civilinio proceso kodekso 140 straipsnis).

29Atsakovė šioje byloje patyrė 2500,00 Lt advokato pagalbos išlaidų. Pagal Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškinį atmetus bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsakovei iš ieškovės.

30Pagal Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį, jei pradėjus bylą nagrinėti iš esmės ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, šalims grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio sumos. Žyminio mokesčio dalis grąžinama ir tuo atveju, jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad, pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atsisakė dalies ieškinio, t. y. 3640,00 Lt, ieškovei gražintina 75 procentai žyminio mokesčio nuo atsisakytos ieškinio sumos 81,75 Lt (109x75 proc.= 81,75 Lt).

31Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistina 27,00 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma į Valstybės biudžetą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

32Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-15 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovei UAB „Valdela“ priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, jo nesant, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ar esančių pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, areštą už 24740,00 Lt). Priėmus nagrinėjamoje byloje procesinį sprendimą ir ieškinį atmetus, sprendimui įsiteisėjus laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (Civilinio proceso kodekso 144, 145 straipsniai, 150 straipsnio 2 dalis).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 140, 150, 259, 260, 263-268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškinį atmesti.

35Priimti ieškovės UAB „Ekvada“ atsisakymą nuo 3640,00 Lt skolos iš atsakovės UAB „Valdela“ priteisimo ir šioje dalyje bylą nutraukti.

36Priteisti iš ieškovės UAB „Ekvada“ 2500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Valdela“.

37Sugrąžinti ieškovei UAB „Ekvada“ 81,75 Lt žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2013-04-08 elektroninės bankininkystės būdu AB SEB banke, mokėjimo nurodymu Nr. ( - ).

38Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-04-15 nutartimi atsakovės UAB „Valdela“ atžvilgiu, sprendimui įsiteisėjus panaikinti.

39Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, dalyvaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 24740,00 Lt... 3. Patikslintu ieškiniu ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 21100,00 Lt... 4. Teismas 2013-04-15 nutartimi tenkino ieškovės prašymą ir taikė... 5. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriuo su... 6. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Arūno... 7. Trečiojo asmens UAB „Restatum“ ir UAB „Arūno projektai“ atstovas A.... 8. Apie posėdžio vietą bei laiką ieškovei pranešta tinkamai. Tačiau... 9. Trečiajam asmeniui BUAB „Restructus“ apie posėdžio vietą bei laiką... 10. Ieškinys atmestinas... 11. Pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas... 12. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad UAB... 13. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ), sudaryta 2012-01-10 UAB „Arūno... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad trečiajam asmeniui BUAB... 15. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 16. Kaip matyti, UAB „Restructus“ 2013-04-12 pranešimu Nr. ( - ) informavo UAB... 17. UAB „Valdela“ 2013-05-30 pranešimu Nr. ( - ) informavo UAB „Ekvada“,... 18. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog tarp šalių nėra ginčo dėl... 19. Ieškovė vienarūšių reikalavimų įskaitymo neteisėtumą argumentuoja tuo,... 20. Svarbu paminėti, kad įskaitymas – vienas iš prievolės pasibaigimo... 21. Iš bylos medžiagos bei šalių paaiškinimų darytina išvada, jog... 22. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, suformuotą teismų... 23. Ieškovė nurodė, kad pagal Civilinio kodekso 6.134 straipsnio 1 dalies 1... 24. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama... 25. Teismas nesutinka su ieškovės poziciją, jog vienarūšių priešpriešinių... 26. Nepagrįstu laikytinas ir ieškovės teiginys, jog atsakovė turėjo pareigą... 27. Išnagrinėjęs objektyviai, išsamiai ir visapusiškai visus esamus įrodymus,... 28. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė bylos nagrinėjimo metu atsisakė dalies... 29. Atsakovė šioje byloje patyrė 2500,00 Lt advokato pagalbos išlaidų. Pagal... 30. Pagal Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį, jei pradėjus bylą... 31. Ieškinį atmetus iš ieškovės priteistina 27,00 Lt procesinių dokumentų... 32. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-04-15 nutartimi taikė laikinąsias... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 140, 150,... 34. ieškinį atmesti.... 35. Priimti ieškovės UAB „Ekvada“ atsisakymą nuo 3640,00 Lt skolos iš... 36. Priteisti iš ieškovės UAB „Ekvada“ 2500,00 Lt bylinėjimosi išlaidų... 37. Sugrąžinti ieškovei UAB „Ekvada“ 81,75 Lt žyminio mokesčio dalį,... 38. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 39. Sprendimą per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, galima apskųsti Klaipėdos...