Byla 2S-229-262/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto valdymas ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Norfos mažmena“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 37 015,47 Lt įsiskolinimą už jam suteiktų patalpų nuomos paslaugas, 1 258,53 Lt delspinigių bei 574 Lt žyminio mokesčio, 8,05 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje suformulavo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškinio reikalavimo sumai areštuoti atsakovo turtą.

4Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino. Ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo nekilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti kitiems asmenims ieškinio reikalavimo sumai - 38 274,00 Lt. Nesant ar nepakankant reikalavimams užtikrinti atsakovo nekilnojamojo turto, buvo areštuotas kilnojamais turtas arba piniginės lėšos, esančios atsakovo atsiskaitomosiose sąskaitose kredito įstaigose, leidžiant atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose esančiomis lėšomis, atsiskaitant su ieškovu, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei. Bendra areštuoto turto vertė turi atitikti 38 274,00 Lt. Surasti ir aprašyti areštuojamą atsakovo turtą pavesta ieškovo pasirinktam antstoliui.

5Atsakovas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutarties pateikė atskirąjį skundą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas susipažinęs su atsakovo atskirojo skundo argumentais, 2011 m. balandžio 22 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto 2011 m. balandžio 12 d. nutartį. Teismas nurodė, kad nors reikalavimas yra turtinio pobūdžio, šis faktas pats savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teismo nuomone, atsakovo pateikti duomenys apie bendrovės finansinius rodiklius (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), rodė, kad įmonės turto vertė 2010 m. rugsėjo 30 d. buvo 125 599 862 Lt, per devynis mėnesius mokėtinos sumos sudarė 81 613 190 Lt, tačiau ilgalaikių skolų įmonė neturėjo, įmonės trumpalaikis turtas iš esmės viršija per metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus, grynasis pelnas per 2010 metų devynis mėnesius siekė 15 754 365 Lt, o pardavimo pajamos – 932 586 230 Lt. Teismo vertinimu nurodyti duomenys patvirtino atsakovo argumentus, kad atsakovas turi pakankamai pajamų ir turto įvykdyti galimai jam nepalankų teismo sprendimą. Įvertinęs atsakovui pareikšto ieškinio reikalavimo dydį (38 274,00 Lt), atsižvelgęs į jo turtinę padėtį, teismas padarė išvadą, jog ieškinio suma jam nėra didelė, todėl nėra grėsmės, jog ieškinio tenkinimo atveju, teismo sprendimo įvykdymas negalės būti realiai įgyvendintas. Kadangi ieškinio reikalavimo suma – 38 274 Lt buvo pripažinta ieškovui nedidele ir negalinčia apsunkinti teismo sprendimo įvykdymo, teismas konstatavo, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas atskiruoju skundu prašo skundžiamąją teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovo finansinė padėtis yra gera, todėl nepagrįstai panaikino laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovo reikalaujama priteisti suma – 38 247 Lt atsakovui yra didelė, todėl esant didelei reikalavimo sumai laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preziumuojamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1656-48/2007, 2007 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-344/2007). Priimdamas skundžiamą nutartį teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo finansinė padėtis yra itin sudėtinga. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. balandžio 28 d. civilinėje byloje 2-1279/2011 priėmė nutartį, kuria atnaujino procesą byloje pagal kito kreditoriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Atsakovo pajamos 2009 metais sumažėjo 123 milijonais litų (8,5 proc.), prekių pardavimo pajamos sumažėjo 96,3 milijonais litų, suteiktų paslaugų pardavimo pajamos sumažėjo beveik dvigubai t.y. nuo 64,8 milijono litų iki 37,2 milijonų litų, atsakovo skolos tiekėjams apytiksliai sudarė 98,6 milijonus litų, kurios yra didesnės už prekių atsargas (89,3 mln. Lt). Pažymi, kad prekių atsargos ne tik, kad priklauso kitiems kreditoriams ir už jas nėra atsiskaityta su jų savininkais, bet ir tai, jog atsakovas prekių atsargas balanse nurodo jau pardavimo kaina, kai tuo tarpu jos dar nėra realizuotos ir tol kol bus realizuotos atsakovas bus priverstas į jas investuoti. Teigia, kad pridedami finansiniai dokumentai patvirtina, jog bet kokie rinkos svyravimai ar ekonomikos pokyčiai neigiamai atsilieps atsakovo ūkinei – komercinei veiklai, todėl iškils grėsmė atsakovo veiklos tęstinumo galimybei, įskaitant ir galimybes atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe su ieškovu. Ieškovo teigimu atsakovas daugelį savo veiklos vykdo svetimose nuomojamuose patalpose, turi trumpalaikio turto, o turimo ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra didelis. Iš ieškovo teismui pateiktos UAB ,,Creditreform“ ataskaitos matyti, kad atsakovas turi daugiau kaip 40 kreditorių įsiskolinimų. Todėl ieškovas mano, kad virš nurodytos aplinkybės patvirtina, kad netaikant laikinųjų apsaugos priemonių gali iškilti didelė rizika, kad atsakovui galimai nepalankus teismo sprendimas liks neįvykdytas. Nurodo, kad atsakovo įsiskolinimas vien ieškovui (sutartinių įsipareigojimų nevykdymas) siekia 1 101 730,61 Lt. Dėl skolos priteisimo ieškovas yra kreipęsis į Vilniaus apygardos teismą kuriame vyksta teisminiai ginčai, skolos suma už negyvenamųjų patalpų nuomą bei nuostoliai viršija 678 761,64 Lt. Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme ieškovas atsakovui taip pat yra pareiškęs eilę ieškinių, kurių bendra suma siekia 422 968,97 Lt. Ieškovas teismui pateikia Hipotekos registro išrašus, iš kurių matyti, kad atsakovas didžiąją dalį savo turimo turto (prekių atsargos, prekybinė įranga, esamos ir būsimos lėšos ir pan.) daugiau kaip už 86 800 000,00 Lt yra įkeitęs už UAB ,,Rivona“ paskolas bankams. UAB ,,Rivona“ už atsakovo įkeistą turtą yra gavusi paskolų už 47 000 000,00 Lt. Atsakovas nuosavybės teise nevaldo jokio nekilnojamojo turto. UAB ,,Rivona“ kreditoriui AB ,,Swedbank“ 2011 m. vasario 28 d. turėjo grąžinti 19 999 999,36 Lt paskolą, tačiau jos negrąžino. Todėl ieškovas mano, kad laiku negrąžinta skola gali būti išieškota pardavus atsakovo bankui įkeistą turtą. Taip pat teigia, kad 2011 m. liepos 23 d. suėjo terminas kai UAB ,,Rivona“ kreditoriui AB SEB bankui turės grąžinti 17 000 000 Lt dydžio paskolą, 2011 m. spalio 31 d. taip pat suėjo terminas grąžinti kreditoriui UniCredit Bank - 14 358 400,00 Lt paskolą. Todėl ieškovas mano, kad jo pateikti įrodymai sudaro pagrindą atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nesutinka su apylinkės teismo išvada, kad vien didelė ieškinio suma negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. gruodžio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-809/2007 yra nurodęs, kad ,,Teismas taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kaip pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, kadangi didelė ieškinio kaina gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką“.

10Atsiliepime atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą, todėl nėra pagrindo objektyvaus pobūdžio prielaidoms, kad egzistuoja grėsmė būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui. Atsakovo pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai akivaizdžiai liudija apie tai, kad pagal ieškovo ieškinyje nurodytas sąskaitas atsakovas yra visiškai atsiskaitęs. Todėl jokios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nekyla. Teigia, kad atsakovas valdo 120 prekybos centrų ,,Norfa“ kuriuose turi daug ir įvairaus turto, kuris ženkliai viršija ieškinio sumą, dėl to nėra jokios rizikos, kad ieškovui galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas. Nesutinka su ieškovo nurodyta 1 101 730,61 Lt atsakovo skola, nes ieškovas nepateikė jokių skolą pagrindžiančių dokumentų. Nesutinka su ieškovo argumentais dėl UAB ,,Rivona“, nes ši įmonė nėra atsakovo dukterinė įmonė, o 19 999 999,36 Lt suma ir AB ,,Swedbank“ aplamai imta nebuvo. Teigia, kad visos kitos ieškovo minimos sutartys yra kredito linijos arba overdrafto sutartys, kurios skirtos trumpalaikiam apyvartinių lėšų trūkumui padengti ir 2011 m. kovo 30 d. buvo išimta tik 207 394,72 Lt suma, kurios grąžinimo terminas - 2012 m. vasario 18 d. Už nurodytą paskolą atsakovas nėra įkeitęs jokių savo atsargų. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl analizuotinas faktinis bei teisinis atskirojo skundo pagrindas.

13Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis paliktina nepakeista.

14Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144 straipsnio 1 dalyje – tokios priemonės gali būti taikomos, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatyme neįtvirtintas kriterijų, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika, sąrašas. Ar taikyti ir kokia apimtimi laikinąsias apsaugos priemones, nustato teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ekonomiškumo, proporcingumo ir kitus laikinųjų apsaugos priemonių taikymui aktualius principus. Teismų praktikoje yra susiformavę tam tikri laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijai bei aplinkybės, kurie turi būti įvertinti sprendžiant dėl tokių priemonių taikymo. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu.

15Apylinkės teismas padarė išvadą, jog atsakovui ieškinio reikalavimo suma - 38 274,00 Lt yra nedidelė ir atsakovas pajėgus įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir nevaržant atsakovo galimybių vykdyti įprastą ūkinę - komercinę veiklą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šia apylinkės teismo išvada.

16Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-782/2007, 2008 m. birželio 12 d. nutartis byloje Nr. 2-428/2008 ir kt.). Tačiau didelė ieškinio suma, nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi į šį kriterijų ypatingai būtina atsižvelgti tuomet, kai atsakovo nuosavybės teise valdomas turtas, juridinio asmens įstatinis kapitalas yra žymiai mažesni už ieškinio sumą. Ieškinio sumos dydį reikia vertinti ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus asmens finansines galimybes, patikimumą verslo santykiuose, reputaciją ir kitas aplinkybes. Tada, kai yra įrodymų, kad ieškinio suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, tai yra, kai atsakovas paneigia objektyvios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008).

17Nagrinėjamu atveju atsakovas teismui pateikė 2010 m. balandžio 16 d. balansą už ataskaitinį 2009 metų laikotarpį, iš kurio matyti, kad atsakovas 2009 metais turėjo turto už 145 646,797 Lt sumą, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 117 454,928 Lt, o nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) sudarė 14 859 869 Lt sumą (b.l. 26-27). Grynasis atsakovo pelnas 2009 metais siekė 2 805 215 Lt (b.l. 28). Įrodinėdamas savo mokumą atsakovas taip pat pateikė neaudituotą 2010 m. rugsėjo 30 d. balansą bei 2010 m. 9 mėnesių pelno (nuostolių) ataskaitą iš kurių matyti, kaip pagrįstai nurodė ir apylinkės teismas, kad atsakovas yra pajėgus įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą (b.l. 104-106).

18Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nežiūrint to, kad 2010 m. rugsėjo 30 d. atsakovo turimas turtas sumažėjo nuo 145 646,797 Lt iki 125 599 862 Lt sumos, tačiau atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo sumą - 38 274,00 Lt, nėra pagrindo teigti, kad atsakovas nebūtų pajėgus įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, nes kaip jau minėta, pagal atsakovo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį ieškinio suma jam nėra didelė. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, jog pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo. Pažymėtina ir tai, kad pagal teismų sistemos ,,Liteko“ duomenis Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 17 d. išnagrinėjo civilinę bylą priimdamas sprendimą byloje, kuriuo priėmė ieškovo atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų – 37 015,47 Lt ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė. Likusioje dalyje ieškinį tenkino iš dalies ieškovo naudai priteisdamas 740,31 Lt delspinigių, 8,05 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (740,31 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-04-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 22 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas įsiteisėjęs. Todėl nustačius ir papildomas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad ieškovui buvo priteista 740,31 Lt delspinigių suma bei 8,05 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, bei įvertinus virš nurodytas aplinkybes apie atsakovo turimą turtą, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamosios apylinkės teismo nutarties nėra teisinio pagrindo. Negalima sutikti ir su ieškovo atskirojo skundo argumentais dėl atsakovo pradelstų kreditorinių įsiskolinimų, tarp ginčo šalių vykstančių teisminių ginčų, kurių vertė atskiruose ieškiniuose siekia 1 101 730,61 Lt, atsakovo turimo turto (prekių atsargų, prekybinės įrangos, esamų ir būsimų lėšų) įkeitimo bankams, gautų kreditų, nes atsižvelgiant į virš nurodytus argumentus, paminėti atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti, kad teismo sprendimo įvykdymas dėl ieškinio sumos išieškojimo gali pasunkėti. Todėl sutiktina su atsakovo argumentu, kad jam pareikštas 38 274,00 Lt dydžio ieškinio reikalavimas, lyginant jį su šios bendrovės turimu turtu, gaunamu pelnu bei apyvarta, nepriklausomai nuo to, kad turto vertė santykinai sumažėjo, nėra didelis ir paneigia prezumpciją, jog yra reali grėsmė galimo teismo sprendimo įvykdymui. Juo labiau, apskritai menkai tikėtina, kad dėl tokio dydžio reikalavimo atsakovas imtųsi veiksmų, kuriais siektų paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims turimą turtą ar pajamas, tuo apsunkindamas savo paties vykdomą ūkinę - komercinę veiklą. Tokios grėsmės įrodymų nepateikė ir ieškovas.

19Dėl šių priežasčių spręstina, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ona Gasiulytė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 37 015,47 Lt įsiskolinimą... 4. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi... 5. Atsakovas dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 12 d.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas susipažinęs su atsakovo atskirojo skundo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas atskiruoju skundu prašo skundžiamąją teismo nutartį panaikinti... 10. Atsiliepime atsakovas prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo... 12. Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo... 13. Atskirasis skundas atmestinas. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m.... 14. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nustatytas CPK 144... 15. Apylinkės teismas padarė išvadą, jog atsakovui ieškinio reikalavimo suma -... 16. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovas teismui pateikė 2010 m. balandžio 16 d.... 18. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu nežiūrint to, kad 2010 m. rugsėjo... 19. Dėl šių priežasčių spręstina, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų... 20. Teismas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartį palikti...