Byla 2S-1540-430/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Eksploit“ (toliau – UAB „Eksploit“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-25614-566/2019 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inovatyvi inžinerija“ (toliau – UAB „Inovatyvi inžinerija“) ieškinį atsakovei UAB „Eksploit“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Inovatyvi inžinerija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Eksploit“ dėl skolos priteisimo. Kartu su ieškiniu ieškovė pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 12 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

61.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.2-25614-566/2019 tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo atsakovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir (ar) kilnojamąjį turtą, o nesant tokio turto ar esant trūkstamai sumai, areštavo turtines teises ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias atsiskaitomosiose sąskaitose (bendra arešto suma – 24 813,91 Eur). Teismas nutarė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdyti skubiai.

82.

9Teismas nustatė, kad ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalavimo suma atsakovei, kaip juridiniam asmeniui, yra didelė, dėl to įvertinus byloje pateiktus duomenis ir kilusio ginčo pobūdį, tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

103.

11Teismas taip pat pabrėžė, kad parenka tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet kartu išlaikytų šalių interesų pusiausvyrą,

12t. y. nepadarytų atsakovei nuostolių arba šie nuostoliai būtų minimalūs.

13III. Atskirojo skundo argumentai

144.

15Atsakovė UAB „Eksploit“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-25614-566/2019, prašydama panaikinti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

165.

17Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, dėl to turi būti panaikinta.

186.

19Teigia, kad ieškovės pareikštas ieškinys nėra prima facie (preliminairiai) pagrįstas ir laikytinas ieškovės piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, kadangi pati ieškovė nevykdė tinkamai savo prievolių atsakovei ir ieškovė nei ieškinio, nei šio atskirojo skundo pareiškimo metu neturėjo galiojančios reikalavimo teisės atsakovės atžvilgiu.

207.

21Teigia, kad vien ieškinyje nurodyta ieškinio suma nesudaro ir negalėjo sudaryti teisinio pagrindo teismui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsakovės pateikiami įrodymai patvirtina, jog atsakovės finansinė padėtis yra gera, nėra jokios grėsmės dėl galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymo, dėl to laikinosios apsaugos priemonės ginčo atveju negalėjo būti taikomos. Pažymi, kad atsakovės 2019 m. I pusmečio pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, jog atsakovės veiklos rezultatai yra teigiami, grynasis pelnas sudaro 59 209 Eur.

228.

23Prašo, nagrinėjant atskirąjį skundą, vadovautis aktualia teismų praktika (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-995-370/2019 ir kt.).

249.

25Teigia, kad ginčo atveju ieškovė nepateikė ir teismas nenustatė jokių aplinkybių ir (ar) įrodymų, kurie leistų manyti, jog atsakovė elgiasi nesąžiningai, t. y. siekia slėpti jai priklausantį turtą, perleisti jį kitiems asmenims, ar kitaip apsunkinti išieškojimą.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Atskirasis skundas tenkinamas.

2810.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

3011.

31Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 336 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes, kad būtų galima įvertinti šio teismo procesinio sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 336 straipsnio 1 dalis).

3212.

33Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3413.

35Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-25614-566/2019, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

3614.

37Atsakovė UAB „Eksploit“ pateikė prie atskirojo skundo papildomus dokumentus – atsakovės atsakymo į ieškovės pretenziją kopiją; atsakovės mokėjimų nurodymų ieškovei 2019 m. gegužės–liepos mėn. kopijas; atsakovės ir ieškovės elektroninio susirašinėjimo kopijas; 2019 m. birželio 30 d. bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitą; 2019 m. birželio 30 d. balansą. Pažymėtina, kad CPK 314 straipsnyje suformuluota taisyklė, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, priėmus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir paaiškėjus, kad neužteko įrodymų kurioms nors svarbioms bylos aplinkybėms įrodyti. Pažymėtina, kad nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218-916/2016). Atsižvelgiant į tai, kad pateikti nauji įrodymai padeda atskleisti atskirajame skunde išdėstytas faktines aplinkybes ir šių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, pateiktus naujus dokumentus apeliacinės instancijos teismas priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 straipsnis).

3815.

39Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jeigu nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti tikėtinai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir kartu garantuoti jo privalomumą. Šiomis priemonėmis užtikrinami byloje pareikšti materialinio teisinio pobūdžio reikalavimai,

40t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais suvaržomos konkrečių asmenų materialinės teisės. Įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, viena iš jų – ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga, leidžianti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-995-370/2019; 2019 m. rugpjūčio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-625-516/2019).

4116.

42Pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalavimo suma yra didelė, taip pat atsižvelgdamas į ginčo pobūdį ir prie ieškinio pateiktus dokumentus, dėl to sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

4317.

44Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad atliko preliminarų ieškovės ieškinio pagrįstumo vertinimą. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad nenurodydamas teismo nutartyje apie tai, jog teismas preliminariai įvertino ieškinio (pareiškimo) reikalavimų tikėtiną pagrįstumą, savaime nereiškia, kad teismas tokio vertinimo neatliko. Jei teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones ir nurodo, kad jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, vadinasi, teismui nekilo abejonių dėl to, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Kai pirmosios instancijos teismo nutartyje preliminarus ieškinio (pareiškimo) reikalavimų vertinimas atskirai neaptariamas, toks vertinimas, atsižvelgiant į atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, gali būti pateikiamas pareikštų atskirųjų skundų nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1320/2014; 2015 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-368-943/2015).

4518.

46Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, atlikdamas preliminarų ieškinio vertinimą, turi įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, kad pareikšti reikalavimai yra, galbūt, nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o kartu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363/2013; 2015 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-79-196/2015; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-739-180/2016; 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-221-178/2017). Kita vertus, tai nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, ir neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui. Teismas šioje proceso stadijoje tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą.

4719.

48Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, preliminariai (prima facie) įvertinęs ieškovės pateiktą ieškinį ir prie jo pridėtus rašytinius įrodymus, daro išvadą, jog nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštus ieškinio reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas. Iš turimų duomenų nėra pagrindo nustatyti, kad ieškovės reikalavimai būtų akivaizdžiai nepagrįsti, ar ieškovė pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą. Ieškovė aiškiai suformulavo ieškinio dalyką, pakankamai išsamiai išdėstė jo faktinį pagrindą, pateikė reikalavimus pagrindžiančius įrodymus, o atsakovės atskirajame skunde (ir atsiliepime į ieškinį) dėstomi nesutikimu su ieškiniu pagrįstumu motyvai yra susiję su kilusio ginčo nagrinėjimo iš esmės dalyku, o ne su aplinkybėmis, kurios vertinamos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, dėl to apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl atsakovės atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškovės ieškinio pagrįstumu, nes šie argumentai bus vertinami bylą nagrinėjant iš esmės pirmosios instancijos teisme. Dėl šių nurodytų aplinkybių visumos, darytina išvada, jog egzistuoja pirmoji būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – pareiškimo prima facie (preliminarus) pagrįstumas.

4920.

50Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Atkreiptinas dėmesys, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, kadangi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgiant į atsakovo finansines galimybes. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, jog nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi vien didelė ieškinio (pareiškimo) suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-43-186/2016; 2016 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-24-407/2016). Todėl tam, kad būtų pagrindas šioje byloje pripažinti antrosios būtinosios sąlygos buvimą (t. y. grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui), ieškinio reikalavimų dydis atsakovei turėtų būti laikomas didelis, palyginus jį su atsakovės nuosavybės teise valdomo turto verte, gaunamu pelnu ir t.t., arba ieškovė turi įrodyti atsakovės nesąžiningumą, kuris daro grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui, kad atsakovė tikėtinai atliks veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, o teismas turi įvertinti ar tokių duomenų byloje yra (CPK 12, 178 straipsniai). Nesant duomenų apie tokią grėsmę ir atsakovės nesąžiningumą, nesudaro pagrindo varžyti asmens teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartis Nr. 2-667-407/2016).

5121.

52Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, jog byloje būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kad priimto sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas ar taptų negalimas, nepateikė duomenų apie atsakovės nesąžiningumą ir ketinimą slėpti ar perleisti turtą tretiesiems asmenims arba kaip nors kitaip apsunkinti savo turtinę padėtį. Vien tos aplinkybės, kad tarp šalių yra ginčas dėl atsiskaitymo, dar nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėtina, kaip matyti iš atsakovės pateiktų duomenų, tarp šalių kartu yra ginčas dėl projektavimo darbų kokybės, ne tik dėl atsiskaitymo. Be to, atsakovė pateikė aktualius bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus (rengtus 2019 m. birželio 30 d.), kurie patvirtina, jog atsakovė veikia pelningai (per 2019 m. 1 pusmetį gavo 59 209 Eur pelno), turi turto 441 844 Eur sumai. Juridinių asmenų registre esantys atsakovės 2018 m. finansinės atskaitomybės dokumentai taip pat patvirtina, jog atsakovė 2018 m. dirbo pelningai, o turtas sudarė 451 477 Eur, t. y. byloje nėra duomenų apie atsakovės turto mažėjimą, ar kad atsakovė galėtų veikti nuostolingai. Pateikti atsakovės daliniai mokėjimai (2019 m. gegužės–liepos mėn.) ieškovei taip pat patvirtina, kad atsakovė turi piniginių lėšų. Visų šių aplinkybių visuma tikėtinai rodo, jog atsakovė yra pajėgi vykdyti įsipareigojimus ir nėra duomenų, kad likusi reikalavimų suma atsakovei būtų didelė ir atsakovė jos negalėtų padengti, ar būtų grėsmė būsimo teismo sprendimo vykdymui. Kitokių argumentų, susijusių su teismo sprendimo neįvykdymo grėsme, išskyrus reikalavimo dydį (kuris šiuo metu jau nėra svarbus), skundžiamoje nutartyje nesama. Todėl darytina išvada, kad nėra antrosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, taip pat nenustatytas atsakovės nesąžiningumas.

5322.

54Apibendrindamas anksčiau nurodytas aplinkybes ir teisinius argumentus apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai taikė ieškovės prašomą laikinąją apsaugos priemonę – nepagrįstai sprendė, kad iš esmės vien tik didelė ieškinio suma sudaro savarankišką pagrindą taikyti byloje laikinąją apsaugos priemonę, byloje nesant įrodymų apie grėsmę būsimo, galbūt ieškovei palankaus, teismo sprendimo įvykdymui, taip pat nesant duomenų apie atsakovės nesąžiningumą (CPK 185 straipsnis). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsakovei taikyta laikinoji apsaugos priemonė, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės prašymas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo atmestinas (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

55Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

56apeliantės UAB „Eksploit“ atskirąjį skundą tenkinti.

57Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-25614-566/2019 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės UAB „Inovatyvi inžinerija“, j. a. k. 304108040, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės UAB „Eksploit“, j. a. k. 302638855, atžvilgiu, atmesti.

58Šios nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė UAB „Inovatyvi inžinerija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. 1.... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 12 d. nutartimi civilinėje... 8. 2.... 9. Teismas nustatė, kad ieškovės reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 10. 3.... 11. Teismas taip pat pabrėžė, kad parenka tokias laikinąsias apsaugos... 12. t. y. nepadarytų atsakovei nuostolių arba šie nuostoliai būtų minimalūs.... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. 4.... 15. Atsakovė UAB „Eksploit“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto... 16. 5.... 17. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir... 18. 6.... 19. Teigia, kad ieškovės pareikštas ieškinys nėra prima facie (preliminairiai)... 20. 7.... 21. Teigia, kad vien ieškinyje nurodyta ieškinio suma nesudaro ir negalėjo... 22. 8.... 23. Prašo, nagrinėjant atskirąjį skundą, vadovautis aktualia teismų praktika... 24. 9.... 25. Teigia, kad ginčo atveju ieškovė nepateikė ir teismas nenustatė jokių... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Atskirasis skundas tenkinamas.... 28. 10.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 30. 11.... 31. Pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio... 32. 12.... 33. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 34. 13.... 35. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 12... 36. 14.... 37. Atsakovė UAB „Eksploit“ pateikė prie atskirojo skundo papildomus... 38. 15.... 39. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 40. t. y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos procesiniais tikslais... 41. 16.... 42. Pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi... 43. 17.... 44. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad atliko... 45. 18.... 46. Pagal susiformavusią teismų praktiką, teismas, atlikdamas preliminarų... 47. 19.... 48. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, preliminariai (prima... 49. 20.... 50. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo... 51. 21.... 52. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovė nepateikė teismui įrodymų, jog... 53. 22.... 54. Apibendrindamas anksčiau nurodytas aplinkybes ir teisinius argumentus... 55. Vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, apeliacinės instancijos... 56. apeliantės UAB „Eksploit“ atskirąjį skundą tenkinti.... 57. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 12 d. nutartį civilinėje... 58. Šios nutarties kopiją pateikti Turto arešto aktų registro tvarkytojui....