Byla 2-1740-217/2017
Dėl administravimo išlaidų priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir BUAB) „Magvija“ bankroto administratoriaus Mažosios bendrijos (toliau – ir MB) „Alba prima“ ieškinį atsakovui A. G. dėl administravimo išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu, prašo priteisti ieškovui BUAB „Magvija" (JA kodas 302589835) iš atsakovo A. G., a. k. ( - ) gyv. ( - )., 4880,00 Eur administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

5Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 130 str. 1 d.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo teismui nepateikė. Ieškovui prašant, priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad bankrutavusios UAB „Magvija“ vadovu nuo 2012-04-25 iki 2012-07-23 ir nuo 2012-08-27 iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas A. G. (b.l.14-18). 2016 m. rugsėjo 9 d. įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi UAB „Magvija" (įm. k. 302589835) buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta MB „Alba prima“ (b.l.19-20). Bankroto administratorius buvusiam įmonės vadovui A. G. ir įmonės buveinės adresu siuntė reikalavimus dėl turto dokumentų ir antspaudo perdavimo, tačiau reikalavimai grįžo neįteikti (b.l.29-32). Dokumentų ir antspaudo nepavyko gauti ir vykdomojo dokumento pagalba perantstolį A. Š.. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. spalio 4 d. nutartimi patvirtino BUAB „Magvija“ 1740,00 Eur administravimo išlaidų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti adminstravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą (b.l.22). 2017 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą taikyti supaprastintą bankroto procesą (b.l.23-24). 2017 m. vasario 24 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi bankroto proceso laikotarpiui buvo patvirtinta sąmata: 2140 Eur administravimo išlaidų, iš jų - 1140 Eur administratoriaus atlyginimas ir 2000 Eur kitų administravimo išlaidų) ir šešių mėnesių supaprastinto bankroto proceso trukmė – iki 2017 m. liepos 27 d. ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2016 m.lapkričio 21 d. nutartimi patvirtinti BUAB „Magvija“ kreditorių finansiniai reikalavimai (b.l.26-27). Bankrutuojanti įmonė jokio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto neturėjo ir neturi (b.l.33-34). Ieškovas nurodo, jog dėl įmonės nemokumo ir jokio turto neturėjimo nuo pat bankroto bylos iškėlimo momento, jam nebuvo apmokėtos patirtos bankroto administravimo išlaidos, o kadangi atsakovas, kaip BUAB „Magvija“ vadovas, neteisėtai neveikė, t. y. savalaikiai nedelsdamas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir tokiu būdu pablogino įmonės finansinę padėtį, BUAB „Magvija“ nebegali įvykdyti esamų įsipareigojimų ieškovui ir negali sumokėti ieškovui administravimo lėšų.

8Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 dalis nustato, kad prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

9Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas BUAB „Magvija“ bankroto administravimo paslaugas, turėjo administravimo išlaidų, kurios yra neapmokėtos, kadangi administruota įmonė neturėjo turto. Todėl bankroto administratorius yra kreditorius, kuris patyrė žalą ir ji turi būti jam atlyginta. Žala yra patirti nuostoliai ir negautos pajamos už pavedimo sutarties vykdymą. Kitaip tariant, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti ĮBĮ nustatyta tvarka, kadangi tam neužtenka įmonės turto. Kreditoriui, šiuo atveju – administratoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį nurodytą žalą privalo atlyginti įmonės savininkas, t. y., jam kyla civilinė atsakomybė. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą (nuostolius), priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniai).

10ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui ar dalyviui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Todėl šios bylos aplinkybių kontekste aiškinant ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, konstatuotina, kad įmonės vadovas ar dalyvis, esant įmonės nemokumo faktui, privalo nedelsdamas pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

11Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl vadovaujamos įmonės bankroto bylos iškėlimo, būtina nustatyti aplinkybes, patvirtinančias įstatyme nurodytas sąlygas tokiai pareigai atsirasti, šios bylos atveju – įmonės nemokumo fakto atsiradimą.

12Iš Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarties matyti, jog dėl bankroto bylos UAB „Magvija“ iškėlimo į teismą kreipėsi Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, motyvuodama tuo, jog atsakovė UAB „Magvija“ nevykdo prievolių valstybės biudžetui ir yra skolinga 12 503,08 Eur, įmonė yra nemoki, neturi jokio turto. Šia nutartimi Vilniaus apygardos teismas konstatavo, jog įmonė yra nemoki ir nutarė iškelti bankroto bylą UAB „Magvija“ (b.l.19-20). Iš kitų bylos duomenų matyti, jog BUAB „Magvija“ skolos susidarė A. G. vadovavimo įmonei laikotarpiu nuo 2012-04-25 (b.l.8-10-12).

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.). Atsakovas, pagal Lietuvos Respublikos individualių įmonių įstatymo 6 straipsnį, organizuoja kasdienę įmonės veiklą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalį, būdamas atsakingas už įmonės apskaitos organizavimą, galėjo ir turėjo žinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Teismo vertinimu, atsakovas buvo susipažinęs su įmonės finansiniais dokumentais, būdamas rūpestingas ir veikdamas atidžiai, nustatęs sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu ir tai leidžia konstatuoti, kad UAB „Magvija“ vadovas A. G. laiku nesikreipė su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, t. y., atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą).

14Vilniaus apygardos teismo nutartimis konstatuota, jog ieškovo prašomus priteisti nuostolius sudaro BUAB „Magvija“ administravimo išlaidų suma, t. y. 4880,00 Eur (b.l.22, 26-27). Bankroto administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Paminėtina, kad aukštesnės instancijos teismai analogiškose bylose nekvestionuoja ir neanalizuoja administravimo išlaidų sudėties ar dydžio, patvirtinto bankroto bylą nagrinėjančio teismo, kai yra taikomas supaprastintas bankroto procesas, laikant, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį bei kad administravimo išlaidų suma yra įrodyta įsiteisėjusiu procesiniu dokumentu, todėl jos dydžio papildomai įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 1 d. 2 p.) (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013; Vilniaus apygardos teismo 2015-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2332-577/2015; Vilniaus apygardos teismo 2015-05-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1323-798/2015; Kauno apygardos teismo 2015-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1578-153/2015; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, daroma išvada, kad atlyginimas bankroto administratoriui paskaičiuotas nepažeidžiant teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų, o žalos dydis yra įrodytas rašytiniais byloje esančiais įrodymais.

15Sprendžiant, ar atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti administratoriui administravimo išlaidų, t. y. dėl priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo, pažymėtina, kad, siekiant išvengti situacijos, kai administratorius, įvykdęs administravimo procedūras, negali realizuoti savo teisės į administravimo išlaidas, nes tam neužtenka įmonės turto, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio įstatymo 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus. Tai yra teisminės bankroto procedūros paprastai nepradedamos esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms. Siekiant, kad teismas iškeltų bankroto bylą, nesant įmonės turto ar jo nepakankant teismo administravimo išlaidoms apmokėti, asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, turėtų įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą, naudotiną teismo ar administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalis). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 12 dalį, ši suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Taigi, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad individualios įmonės savininkas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis į teismą, nelaukdamas, kol įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu atsakovas būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jis būtų įpareigotas įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju administravimo išlaidos irgi būtų apmokėtos. Taigi nagrinėjamu atveju tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent atsakovo, kaip individualios įmonės savininko, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo.

16CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę, jog civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas. CK 6.248 straipsnio 3 dalis įtvirtina objektyvią kaltės sampratą: laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Tai reiškia, kad atsakymas į klausimą, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas ar ne, turi būti pateikiamas vertinant ne jo psichikos, psichologinę būklę, bet elgesį, remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus (lot. bonus pater familias) elgesio standartu. Jeigu apdairus, rūpestingas, atidus žmogus tokioje pat situacijoje būtų pasielgęs kitaip ir žalos išvengęs, tokiu atveju žalos padaręs asmuo yra kaltas. Kitaip nei kitos civilinės atsakomybės sąlygos, kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Taigi konstatavus, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurie lėmė žalos (nuostolių) atsiradimą, kaltė būtų preziumuojama, todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovai kalti (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009, kt.). Kadangi kaltė yra preziumuojama, pats bendrovės vadovas, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, turėjo įrodyti, kad žala atsirado ne dėl jo kaltės (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gruodžio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-1590/2002, kt.).

17Taigi atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jo kaltės nėra (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), o atsakovui to nepadarius, konstatuotina, kad atsakovas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, todėl nėra pagrindo jį atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą.

18Iš aptarto daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos, taigi ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 4880,00 Eur administravimo išlaidos.

19Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4880,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.).

20Tenkinus ieškinį iš atsakovo valstybei priteistinas 146 Eur žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas yra atleistas LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnis).

21Ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistina 5,75 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

22Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 150 straipsnio 3 dalis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti visiškai.

25Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - )., ieškovui BUAB „Magvija“ (JA kodas 302589835) 4880,00 Eur (keturis tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt eurų) administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos (4880,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) valstybei 146 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio ir 5,75 Eur (penkis eurus 75 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas už žyminį mokestį ir pašto išlaidas – 5660).

272017 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

29Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymu,... 5. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 130 str. 1 d.).... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, nustatyta, kad... 8. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 9. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius, teikdamas BUAB „Magvija“... 10. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga... 11. Sprendžiant, ar įmonės vadovas ar dalyvis pažeidė teisinę pareigą... 12. Iš Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 9 d. nutarties matyti, jog dėl... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 14. Vilniaus apygardos teismo nutartimis konstatuota, jog ieškovo prašomus... 15. Sprendžiant, ar atsakovas yra atsakingas už tai, kad įmonė negali sumokėti... 16. CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato bendrą taisyklę, jog civilinė... 17. Taigi atsakovas, dėl kurio veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo... 18. Iš aptarto daroma išvada, kad yra visos civilinės atsakomybės sąlygos,... 19. Ieškinį tenkinus visiškai iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 (penkių)... 20. Tenkinus ieškinį iš atsakovo valstybei priteistinas 146 Eur žyminis... 21. Ieškinį patenkinus iš atsakovo valstybei priteistina 5,75 Eur išlaidų,... 22. Atsižvelgiant į tai, jog ieškinys tenkintinas visiškai, 2017 m. gegužės... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 24. ieškinį tenkinti visiškai.... 25. Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta (... 26. Priteisti iš atsakovo A. G., a.k. ( - ) valstybei 146 Eur (vieną šimtą... 27. 2017 m. gegužės 10 d. nutartimi atsakovo turtui taikytas laikinąsias... 28. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 29. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...