Byla 2A-1578-153/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič (pranešėja), Albinos Rimdeikaitės ir Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovių D. R. ir G. M. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-100-308/2015 pagal ieškovės bankrutuojančios UAB „AM transportas“ ieškinį atsakovėms D. R. ir G. M. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl juridinio asmens valdymo organo narių pareigos atlyginti juridinio asmens bankroto proceso metu turėtas administravimo išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Varėnos rajono apylinkės teismas 2015-03-16 sprendimu ieškovės BUAB „AM transportas“ ieškinio reikalavimą patenkino, priteisė solidariai iš atsakovių D. R. ir G. M. 4836,08 Eur turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-12-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priteisė iš atsakovių po 72,50 Eur žyminio mokesčių valstybei.

7Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi civilinėje byloje B2-1635-413/2014 iškėlė bankroto bylą UAB „AM transportas“ (juridinio asmens kodas – 300116125, registracijos adresas – Žalioji g. 27, Varėna), administratoriumi paskyrė UAB „Elmeda“. UAB „AM transportas“ vadove (direktore) nuo 2007-01-29 iki 2014-04-25 buvo D. R.. Įmonės savininkė (visų akcijų savininkė) nuo 2009-01-20 yra G. M.. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo konstatuota, kad UAB „AM transportas“ jau nuo 2011 metų veikia nuostolingai (nuostoliai siekė 6853 Lt). Už 2011 metus viso turto vertė nurodyta 37562 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 36396 Lt. Už 2012 m. ir 2013 m. įmonė finansinių dokumentų VĮ Registrų centrui nepateikė. Kauno apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi patvirtino BUAB „AM transportas“ administravimo išlaidų sąmatą – 13800,00 Lt + PVM (16698,00 Lt). Teismas nurodė, kad atsakovės (įmonės vadovė ir savininkė), esant įmonei nemokiai, nevykdė įstatyminės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl jos privalo atlyginti bankroto administravimo išlaidas (ĮBĮ 2 str. 9 d., 4 str. 4 p., 8 str., 4 d., 10 str. 11 d., ABĮ 19 str. 8 d., CK 2.87 str. 1–3 d., 6.37 str., 6.210 str., 6.6 str. 3–5 d., 6.248 str. 1 d., 6.279 str.).

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimo pateikė atsakovės D. R. ir G. M.. Apeliantės prašo panaikinti skundžiamą teismo sprendimą ir ieškinį dėl turtinės žalos ir procesinių palūkanų priteisimo atmesti. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimas civilinėje byloje yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas.

9UAB ,,Elmeda“ nėra pateikusi jokių duomenų, jog atsakovės, t. y. buvusi įmonės vadovė D. R. bei savininkė G. M., būtų atlikusios veiksmus, dėl kurių įmonei būtų buvusi padaryta žala, ar sudariusios sandorius, kurie būtų pripažinti negaliojančiais ar akivaizdžiai prieštaraujančiais bendrovės interesams, o tuo pačiu ir padariusiais žalą bendrovei. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, jog įmonei buvo padaryta žala dėl to, jog laiku nebuvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

10Administravimo išlaidos būtų atsiradusios bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo to, kada pradėta įmonės bankroto procedūra. Tai yra bankroto administratoriaus išlaidos, susijusios su bankrutuojančios įmonės administravimu, šiuo atveju visiškai nėra susijusios su tuo, kada buvo inicijuota bankroto procedūra, todėl priteisti iš atsakovių administravimo išlaidas, vadovaujantis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str. 11 d. nuostata, nėra teisinio pagrindo.

11Teismas gali priteisti tik faktiškai turėtas išlaidas, tačiau ieškovas teismui nepateikė jokių dokumentų, pagrindžiančių administravimo išlaidas.

12Bankroto administratorius nėra nustatęs nei vieno fakto, kuris patvirtintų, jog atsakovės savo veiksmais lėmė kokios nors žalos bankrutuojančiai įmonei atsiradimą. Tai tik patvirtina, jog UAB „AM transportas“ bankrotas buvo nulemtas susiklosčiusių rinkoje aplinkybių, dėl kurių įmonė, vykdydama savo veiklą, patyrė nuostolių ir dėl to negalėjo laiku atsiskaityti su kreditoriais.

13Įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygas bankroto bylose turi įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis).

14Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimo dėl ieškinio patenkinimo iš esmės visiškai nemotyvavo, o tik pacitavo pateiktą ieškinį ir rėmėsi sprendimais kasacinėse bylose, savo prasme nesusijusiose su nagrinėjamu ieškiniu.

15Atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikė Bankrutavusios UAB „AM transportas administratoriaus UAB „Elmeda“ įgaliotas asmuo R. U.. Ieškovės įgaliotas asmuo prašė Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-100- 308/2015 palikti nepakeistą.

16Ieškovės įgalioto asmens manymu žalos dydis yra aiškus, jis remiantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 11 d. laikytinas bankroto proceso metu įsiteisėjusia teismo nutartimi patvirtintomis bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidomis (4836,08 EUR) (taigi bankroto administravimo išlaidos ir yra atsakovių padaryta žala, todėl nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas neprivalėjo teismui pateikti jokių kitų žalą pagrindžiančių dokumentų). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ieškovas neturėjo pareigos įrodinėti, jog žala atsirado ir padidėjo dėl atsakovių neteisėto delsimo, kiek padidėjo ši žala ir kt.

17Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, priežastys, dėl kurių įmonė tapo nemoki, nėra teisiškai reikšmingos sprendžiant dėl civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimą. Nepriklausomai nuo įmonės nemokumo priežasčių, kurios gali būti tiek objektyvios, tiek subjektyvios, įstatyme įtvirtinta įmonės administracijos vadovo pareiga inicijuoti bankroto bylą išlieka, o šios pareigos pažeidimas gali lemti ją pažeidusio asmens civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-130/2011). Remiantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, jog atsakovių apeliacinis skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas, todėl naikinti teisėto pirmos instancijos teismo sprendimo nėra jokio pagrindo.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir, neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šiuo atveju tokių pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

21Byloje nagrinėjamas juridinio asmens vadovo, juridinio asmens savininko civilinės atsakomybės, kylančios konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu – pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, klausimas.

22Įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011).

23Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo mėn. 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

24Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimas vertinamas kaip neteisėti veiksmai. Bankroto byla keliama nustačius vieną iš ĮBĮ 7 straipsnio 1, 2 dalyse įtvirtintų pagrindų, todėl ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta įmonės vadovo, savininko pareiga sisteminio ĮBĮ nuostatų aiškinimo kontekste reiškia pareigą kreiptis į teismą įmonei tapus nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-321/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

25Dėl įmonės nemokumo ir atsakovių neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, nustatymo

26Įmonės nemokumas yra tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Tai yra vienas iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų pagrindų iškelti bankroto bylą.

27Bylos medžiaga įrodyta, kad Kauno apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi patenkino VMI prie LR finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „AM transportas“ (b. l. 7–8). Iš paskutinio VĮ Registrų centrui pateikto UAB „AM transportas“ balanso teismas nustatė, kad 2011 m. gruodžio 31 d. įmonės turto vertė buvo 37 562 Lt (iš kurio ilgalaikis turtas – 7 422 Lt, trumpalaikis turtas – 30 140 Lt), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 36 396 Lt, visi bendrovės įsipareigojimai buvo trumpalaikiai. Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, 2011 m. gruodžio 31 d., teismo vertinimu, įmonė dirbo nuostolingai – nuostoliai siekė 6 853 Lt. VSDFV 2014 m. balandžio 14 d. duomenimis, UAB „AM transportas“ dirbo 2 darbuotojai, ir įmonė yra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 88,31 Lt. Iš ieškovės pareiškimo teismas nustatė, kad atsakovė valstybės biudžetui yra skolinga 25 355,37 Lt, o mokestinė nepriemoka susidarė dar nuo 2009 metų. Iš kartu su pareiškimu pateiktų įrodymų teismas nustatė, kad antstoliai, vykdydami ieškovės nurodymą dėl skolos išieškojimo iš atsakovės, konstatavo, jog UAB „AM transportas“ veiklos nevykdo, įmonės vardu registruotose sąskaitose piniginių lėšų nėra, įmonės vardu registruotas turtas yra menkavertis, o turto, į kurį būtų galima nukreipti išieškojimą, nėra. Aplinkybes dėl UAB „AM transportas“ nemokumo, teismo vertinimu, taip pat patvirtino VĮ Registrų centro bei VĮ „Regitra“ išrašai, iš kurių teismas nustatė, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto ir registruotų transporto priemonių nėra. Teisėjų kolegija vadovaujasi šiuo procesiniu dokumentu (Kauno apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi) byloje ir laiko įrodyta, kad UAB „AM transportas“ dirbo nuostolingai nuo 2011 metų (CPK 182 str. 1 d. 2 p.).

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014, kt.).

29VĮ „Registrų centras“ duomenimis (12-16), UAB „AM transportas“ bendrovės direktore įregistruota D. R. (nuo 2007-02-27 iki 2014-05-08), bendrovės akcininkė nuo 2009-01-20 yra G. M.. Kaip nustatyta anksčiau, UAB „AM transportas“ bylos duomenimis, 2011 m. gruodžio 31 d. įmonė dirbo nuostolingai, vėliau įmonės turtinė padėtis nepagerėjo, remiantis į bylą pateiktu UAB „AM transportas“ 2013 metų balansu, nuo 2011 m. gruodžio 31 d. įmonės turtinė situacija gerokai pablogėjo. UAB „AM transportas“ iki 2011 m. buvusio: 7 422 Lt ilgalaikio turto neliko, trumpalaikis turtas nuo 30 140 Lt sumažėjo iki 5871 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai išaugo nuo 36 396 Lt iki 38 690 Lt, o įmonės nuostoliai padidėjo nuo 6 853 Lt iki 23 617 Lt. UAB „AM transportas“ 2014-04-24 balanso duomenimis, ši bendrovė: ilgalaikio turto neturi, trumpalaikio turto vertė – 8 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 29 441 Lt, o įmonės nuostolis sudaro 3309 Lt (b. l. 17–22).

30Pirmiau nurodyti duomenys apie įmonės finansinę padėtį sudaro pagrindą daryti išvadą, kad UAB „AM transportas“ nemokumas 2011 m. buvo akivaizdus, nes bendrovės pradelstos skolos žymiai viršijo įmonės turimą turtą. Atsakovė D. R., pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 8 punktą, organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalį, būdama atsakinga už įmonės apskaitos organizavimą, jau nuo darbo pradžios įmonėje galėjo ir turėjo sužinoti, kokia yra įmonės finansinė padėtis. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės buvo susipažinusios su įmonės finansiniais dokumentais, būdamos rūpestingos ir veikdamos atidžiai, o atsakovė D. R. ir būdama atsakinga vadove, nustačiusios sunkią įmonės turtinę padėtį ir jos nemokumą, galėjo ir turėjo kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau šios pareigos nevykdė. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės neginčijo įmonės nemokumo teismo nutartyje iškelti bankroto bylą nurodytu laikotarpiu (b. l. 7–8), jos sutiko su kreditorės (VMI) ieškiniu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir taip užtikrinti įmonės bei jos kreditorių teisių ir teisėtų interesų kuo didesnę apsaugą.

31Dėl kaltės

32Kaip jau ir buvo minėta, nagrinėjamu atveju apeliančių kaltė dėl jų veiksmais padarytos žalos yra preziumuojama. Apeliantės, dėl kurių veiksmų (neveikimo) atsirado žala, privalėjo įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo jų kaltės nėra (CK 6.248 str. 1 d.), o apeliantėms to nepadarius, konstatuotina, kad apeliantas šioje byloje nepaneigė savo kaltės prezumpcijos, tad nėra pagrindo jį atleisti nuo atsakomybės už neteisėtu neveikimu padarytą žalą. Apeliančių argumentai, kad administravimo išlaidos būtų atsiradusios nepriklausomai nuo to, kas kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, neatleidžia apeliančių nuo žalos atlyginimo, kadangi tapusios bendrovės savininke ir vadove, apeliantės privalėjo išsiaiškinti realią įmonės finansinę padėtį, o nustačiusios, kad įmonė yra nemoki, turėjo įstatyme imperatyviai įtvirtintą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Nevykdydamos įstatyme numatytų pareigų, apeliantės turi prisiimti neigiamų padarinių atsiradimo riziką. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad bylos duomenys sudaro pakankamą pagrindą išvadai, jog nagrinėjamoje byloje yra nustatytas apeliančių, kaip įmonės vadovės ir akcininkės, neteisėtas neveikimas (nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo).

33Dėl žalos dydžio

34Šioje byloje ieškovo prašomus priteisti nuostolius sudaro suma, kurios neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, t. y. 16 698 Lt.

35Kauno apygardos teismo 2014-08-06 nutartimi buvo patvirtina suma (13 800,00 + PVM) 12 (dvylikai) mėnesių, kurią administratorius turėjo teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti (b. l. 11). Kauno apygardos teismo 2014-07-14 nutartimi BUAB „AM transportas“ taikytas supaprastintas bankroto procesas. Taikant supaprastintą bankroto procesą kreditorių susirinkimai nešaukiami, o jo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia bankroto administratorius ir teismas, taigi laikytina, kad teismas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, įvertino bankroto procedūroms atlikti reikalingų lėšų dydį. Bankroto administratorius, įvykdęs įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Taigi, administratorius turi galiojančią reikalavimo teisę į įmonę gauti teismo patvirtintą administravimo išlaidų sumą, o bankrutuojanti įmonė turi galiojantį ir teisėtą įsipareigojimą administratoriui šią sumą sumokėti. Esant tokioms aplinkybėms laikoma, kad reikalaujama priteisti iš atsakovių administravimo išlaidų suma yra įrodyta įsiteisėjusiu procesiniu dokumentu, todėl jos dydžio papildomai įrodinėti nereikia (CPK 182 str. 1 d. 2 p.)

36Dėl priežastinio ryšio

37Sprendžiant, ar apeliantės yra atsakingos už tai, kad įmonė negali sumokėti administratoriui administravimo išlaidų, t. y. dėl priežastinio ryšio kaip civilinės atsakomybės sąlygos egzistavimo, pažymėtina, kad, siekiant išvengti situacijos, kai administratorius, įvykdęs administravimo procedūras, negali realizuoti savo teisės į administravimo išlaidas, nes tam neužtenka įmonės turto, ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, išskyrus šio įstatymo 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus. Tai yra teisminės bankroto procedūros paprastai nepradedamos esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms. Siekiant, kad teismas iškeltų bankroto bylą, nesant įmonės turto ar jo nepakankant teismo administravimo išlaidoms apmokėti, asmuo, pateikęs pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, turėtų įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą pinigų sumą, naudotiną teismo ar administravimo išlaidoms apmokėti (ĮBĮ 10 str. 10 d.). Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 12 dalį, ši suma teismine tvarka išieškoma iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei.

38Taigi, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad įmonės vadovas (akcininkas) yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu apeliantės būtų kreipusios į teismą, nelaukdamos, kol įmonėje faktiškai neliks turto, administravimo išlaidos būtų apmokėtos iš lėšų, gautų pardavus įmonės turtą. Jeigu apeliantės būtų kreipusios dėl bankroto bylos iškėlimo esant situacijai, kai įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti, jos būtų įpareigotos įmokėti į depozitą pinigų sumą, reikalingą administravimo išlaidoms padengti, tad šiuo atveju administravimo išlaidos irgi būtų apmokėtos. Taigi, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju tarp atsakovių neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos yra priežastinis ryšys, nes būtent apeliančių, kaip įmonės vadovės ir akcininkės, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas sąlygojo situaciją, kai įmonė negali įvykdyti įsipareigojimo sumokėti administratoriui jam priklausančio atlyginimo.

39Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką, įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

40Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, todėl teisėjų kolegija dėl jų procesiniame dokumente nepasisako.

41Išdėstytų aplinkybių kontekste konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė tiek materialinės, tiek proceso teisės normas, pagrįstai įvertino ir nustatė atsakovių civilinės atsakomybės sąlygas, todėl naikinti ar keisti teisėto ir pagrįsto žemesnės instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Apeliacinis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

42Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333 straipsniais, kolegija

Nutarė

43Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo nekeisti.

1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl juridinio asmens valdymo organo narių pareigos... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015-03-16 sprendimu ieškovės BUAB „AM... 7. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 14 d.... 8. Apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-03-16 sprendimo... 9. UAB ,,Elmeda“ nėra pateikusi jokių duomenų, jog atsakovės, t. y. buvusi... 10. Administravimo išlaidos būtų atsiradusios bet kuriuo atveju, nepriklausomai... 11. Teismas gali priteisti tik faktiškai turėtas išlaidas, tačiau ieškovas... 12. Bankroto administratorius nėra nustatęs nei vieno fakto, kuris patvirtintų,... 13. Įmonės vadovo civilinės atsakomybės sąlygas bankroto bylose turi įrodyti... 14. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. kovo 16 d. sprendimo dėl ieškinio... 15. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pateikė Bankrutavusios UAB „AM... 16. Ieškovės įgalioto asmens manymu žalos dydis yra aiškus, jis remiantis LR... 17. Vadovaujantis kasacinio teismo formuojama praktika, priežastys, dėl kurių... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Byloje nagrinėjamas juridinio asmens vadovo, juridinio asmens savininko... 22. Įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl... 23. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina... 24. Civilinės atsakomybės prasme pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo... 25. Dėl įmonės nemokumo ir atsakovių neteisėtų veiksmų, kaip civilinės... 26. Įmonės nemokumas yra tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 27. Bylos medžiaga įrodyta, kad Kauno apygardos teismas 2014-04-14 nutartimi... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 29. VĮ „Registrų centras“ duomenimis (12-16), UAB „AM transportas“... 30. Pirmiau nurodyti duomenys apie įmonės finansinę padėtį sudaro pagrindą... 31. Dėl kaltės... 32. Kaip jau ir buvo minėta, nagrinėjamu atveju apeliančių kaltė dėl jų... 33. Dėl žalos dydžio... 34. Šioje byloje ieškovo prašomus priteisti nuostolius sudaro suma, kurios... 35. Kauno apygardos teismo 2014-08-06 nutartimi buvo patvirtina suma (13 800,00 +... 36. Dėl priežastinio ryšio... 37. Sprendžiant, ar apeliantės yra atsakingos už tai, kad įmonė negali... 38. Taigi, vadovaujantis šiuo teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad... 39. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką, įstatyminė teismo pareiga... 40. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant... 41. Išdėstytų aplinkybių kontekste konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 42. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–333... 43. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. kovo 16 d. sprendimo nekeisti....