Byla 2-636/2014
Dėl proceso atnaujinimo BUAB „Pokomsta“ bankroto byloje Nr. B2-61-622/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) A. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti A. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo BUAB „Pokomsta“ bankroto byloje Nr. B2-61-622/2012.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas.

5Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje, kurioje buvo iškelta bankroto byla BUAB „Pokomsta“. Pareiškėjas nurodė, kad bankroto byla išnagrinėta neištyrus faktinių bylos aplinkybių, neįvertinus galimai neteisėtų administratoriaus veiksmų. Pareiškėjas prašė teismo atnaujinti procesą paaiškėjus naujoms aplinkybėms ir tinkamai įvertinti bankroto bylos aplinkybes.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakė priimti.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą BUAB „Pokomsta“ bankroto byloje, kurioje Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. spalio 2 d. sprendimu pripažinta, kad įmonės veikla pasibaigė. LR CPK 366 str. 3 d. nustatyta, kad prašymas atnaujinti procesą negali būti pateikiamas bankroto bylose. Dėl to teismas atsisakė priimti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo kaip nenagrinėtiną teisme (LR CPK 366 str., 137 str. 2 d. 1 p.) ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas A. S. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo priedermė pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją yra teisingai išspręsti bylą ir nustatyti objektyvią tiesą.
  2. Bankroto procedūrų prasmė, iškėlus įmonei bankroto bylą, yra kuo didesnis kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimas, tačiau turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Kreditoriaus interesas negali dominuoti kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų atžvilgiu.
  3. Pagal LR CPK įsiteisėjęs teismo nuosprendis yra privalomas teismui, nagrinėjančiam civilines bylas dėl asmens, kurio atžvilgiu jis priimtas. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytas privalomas bylos sustabdymo pagrindas, taikytinas tais atvejais, kai baudžiamojoje byloje nustatinėjamos aplinkybės, kurios turės reikšmės nagrinėjamai civilinei bylai, o įsiteisėjęs teismo nuosprendis turi prejudicinę galią dėl asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių (CPK 182 str. 3 p.).
  4. Išnagrinėjus baudžiamąją bylą Nr. 1A-125-174/2013, paaiškėjo nauji faktai, dėl kurių yra pagrindas pakeisti patvirtintus finansinius reikalavimus. Prieštaravimai tarp faktų civilinėje ir baudžiamojoje byloje leidžia daryti išvadą dėl melagingų faktų pateikimo, kas nebuvo patikrinta nagrinėjant bylą, nes teismas apie faktų skirtingumą nežinojo.
  5. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo P. P., kreipdamasis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos, neturėjo įgaliojimo, kadangi jo galiojimo terminas buvo pasibaigęs. Teismas skiria juridinį asmenį vykdyti įmonės bankroto procedūras, o juridinis asmuo savo nuožiūra skiria įgaliotą asmenį visam arba nustatytam laikotarpiui. Šiuo atveju įgaliojimo laikotarpis buvo vieneri metai, t. y. nuo 2009 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 26 d.
  6. Teismas, atsisakydamas priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo kaip nenagrinėtiną teisme, turėjo nurodyti pareiškėjui, į kokį teismą ar kitą instituciją reikia kreiptis su tokiu prašymu.
  7. CPK 366 straipsnio 3 ir 4 punktuose nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies ar trečiojo asmens paaiškinimai, liudytojo parodymai, žinomai melaginga eksperto išvada, žinomai neteisingas vertimas, dokumentų ar daiktinių įrodymų suklastojimas, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

12Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos Klaipėdos apygardos teismas teisėtai ir pagrįstai atsisakė priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-96-71/2011.

13Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Būtent tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą. Proceso atnaujinimo institutas yra savarankiška išimtinė civilinio proceso stadija, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą civiliniame procese, panaikinti teismų klaidas, kurios gali paaiškėti dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3-K3-282/2012 kt.). Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK 2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7 str.), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-647/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2013).

14Proceso atnaujinimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos CPK XVIII skyriuje. Pagal CPK 370 straipsnio 1 dalį, spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus. Jeigu prašymas atnaujinti procesą neatitinka jo formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba jeigu už jį nesumokėtas žyminis mokestis, teismas CPK nustatyta tvarka išsprendžia šio prašymo trūkumų pašalinimo klausimą, o kai yra CPK 137 straipsnio 2 dalies 1, 2, 7 ir 8 punktuose numatyti pagrindai, atsisako prašymą priimti. CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis sąrašas proceso atnaujinimo pagrindų, o šio straipsnio 3 dalyje – imperatyvi nuostata, kad prašymas atnaujinti procesą negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose. Šioje nuostatoje nurodytas teisinis terminas “sprendimas” turi būti aiškinamas kaip priimtas procesinis teismo sprendimas. Tokio sprendimo forma – sprendimas ar nutartis – neturi teisinės reikšmės. Bankroto byla užbaigiama įsiteisėjus teismo sprendimui dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.), kuris sudaro pagrindą bankrutavusią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, arba nutarčiai, kuria byla nutraukiama (ĮBĮ 27 str., 28 str., 29 str.). Tik priėmus šiuos procesinius sprendimus, galima konstatuoti, kad bankroto procedūros, kurių sudėtinė dalis yra priverstinis turto pardavimas, yra užbaigtos. Pastebėtina, kad teisminė praktika, draudžianti proceso atnaujinimą bankroto bylose, nėra nauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-362/2007, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-395/2012; 2008 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-258/2008; 2009 m. spalio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1210/2009).

15Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti prašymą dėl proceso atnaujinimo BUAB “Pokomsta” bankroto byloje, kurioje 2012 m. spalio 2 d. yra priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Apeliantas prašo atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, dėl kurių, jo nuomone, gali keistis kreditorių reikalavimų dydžiai, taip pat kelia klausimą dėl bankroto administratoriaus įgaliojimų. Kaip minėta, įstatymas numato, kad proceso atnaujinimas negalimas bankroto byloje (CPK 366 str. 3 d.). Vadinasi, pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą priėmimas būtų akivaizdus šios imperatyvios proceso normos pažeidimas, kas lemtų tokio procesinio teismo sprendimo neteisėtumą. Dėl to vien šiuo pagrindu remiantis, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

16Kita vertus, VĮ Registrų centro duomenimis nustatyta, kad UAB ,,Pokomsta“ 2012 m. lapkričio 8 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro (CPK 179 str. 3 d.). CK 2.95 straipsnio 3 dalis nustato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Civilinėse bylose proceso šalimi gali būti tik civilinį procesinį teisnumą ir veiksnumą turintys juridiniai asmenys (CPK 38 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog, išregistravus bankrutavusią įmonę iš registro, tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2003; 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. kovo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-168/2005; 2006 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-158/2006; 2006 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-577/2006).

17Remiantis šiomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad UAB ,,Pokomsta“ išregistravus iš Juridinių asmenų registro, neliko civilinės bylos šalies (atsakovo), įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, o tai reiškia, kad nuo įmonės išregistravimo dienos šis juridinis asmuo yra pasibaigęs, tuo pačiu pasibaigęs bankroto bylos nagrinėjimas. Dėl to visi kiti atskirojo skundo argumentai šioje byloje yra teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

18Kartu apeliantui išaiškinama, jog pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, kol teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Tokios praktikos nuosekliai laikomasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008; 2010 m. kovo 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-88/2010; 2011 m. balandžio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-545/2011; 2012 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012; 2013 m. birželio 19 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013; 2013 m. spalio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2013; 2014 m. vasario 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2014). Tačiau, kaip minėta, šis teisinis reguliavimas ir nurodyta teismų praktika dėl patvirtintų kreditorių reikalavimų ir jų sąrašo bankroto byloje tikslinimo yra aktuali tik tuo atveju, jei byloje nėra priimta ir įsiteisėjusi teismo nutartis nutraukti bankroto bylą arba sprendimas dėl įmonės pabaigos. Kaip minėta, šioje byloje ne tik priimtas teismo sprendimas dėl bankrutavusios įmonės pabaigos, bet juo remiantis įmonė jau yra ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro.

19Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutarties, nenustatė pagrindų, įtvirtintų CPK 329 straipsnio 1 dalyje bei 330 straipsnyje, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais. Teismas taip pat nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 338 str.). Todėl konstatuojama, kad A. S. prašymą dėl proceso atnaujinimo atsisakyta priimti pagrįstai, atskirasis skundas netenkinamas, o Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Byloje sprendžiamas prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimas.... 5. Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą prašydamas atnaujinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą BUAB... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. S. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 12. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos... 13. Teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo... 14. Proceso atnaujinimo tvarka reglamentuojama Lietuvos Respublikos CPK XVIII... 15. Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžia pirmosios instancijos teismo nutartį,... 16. Kita vertus, VĮ Registrų centro duomenimis nustatyta, kad UAB ,,Pokomsta“... 17. Remiantis šiomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 18. Kartu apeliantui išaiškinama, jog pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį... 19. Teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs apelianto atskirąjį skundą dėl... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą....