Byla e2-2824-635/2016
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Jazbutienė, teismo posėdyje, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BnP Finance, AB (buvusi AB „Bobutės paskola“) ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis numato, kad tokiais atvejais, jei atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai 2016-10-01 registruotu paštu (CPK 123 straipsnis). Pranešimu atsakovas informuotas, kad privalo per 14 dienų nuo pranešimo įteikimo dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė bei į tai, kad ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, atsakovo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių.

3Atsakovo atsiliepimas į ieškinį negautas.

4Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 43,44 Eur negrąžinto kredito, 225,11 Eur mokėjimo palūkanų, 4,28 Eur netesybų už netinkamą prievolės vykdymą, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminį mokestį, 121,00 Eur kitų bylinėjimosi išlaidų ir nurodo, kad tarp vartojimo kredito davėjos UAB „Kubis“ ir atsakovo - vartojimo kredito gavėjo – R. K. 2012-03-16 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 6491, kuria atsakovui buvo suteiktas 150 Lt (43,44 Eur) vartojimo kreditas 30 dienų terminui, bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą iki 2012-04-15.

52016-08-18 tarp Pradinio kreditoriaus ir ieškovės BnP Finance, AB buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į Pradiniam kreditoriui skolingus asmenis. Ieškovė 2016-08-22 elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui Pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su Reikalavimo perleidimo sutarties kopija.

6Atsakovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, liko skolingas ieškovei 43,44 Eur negrąžintos vartojimo kredito.

7Be to, ieškovė surašant šį ieškinį, kreipėsi pagalbos į advokatų profesinę bendriją „Euroteisės biuras“, dėl ko patyrė 121 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, tarp vartojimo kredito davėjos UAB „Kubis“ ir atsakovo - vartojimo kredito gavėjo – R. K. 2012-03-16 buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 6491, kuria atsakovui buvo suteiktas 150 Lt (43,44 Eur) vartojimo kreditas 30 dienų terminui, bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą iki 2012-04-15.

102016-08-18 tarp Pradinio kreditoriaus ir ieškovo BnP Finance, AB buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria Pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į Pradiniam kreditoriui skolingus asmenis. Ieškovė 2016-08-22 elektroniniu paštu išsiuntė atsakovui Pranešimą dėl reikalavimo įvykdyti prievolę, kartu su Reikalavimo perleidimo sutarties kopija. Atsakovas neįvykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų, liko skolingas ieškovei 43,44 Eur negrąžintos vartojimo kredito.

11Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 43,44 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.), bei 4,28 Eur netesybų už netinkamą prievolės vykdymą.

12Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 225,11 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 str. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl paskaičiuotos palūkanos mažintinos dviem trečdaliais – iki 75,04 Eur.

13Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

14Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai : 15 Eur žyminio mokesčio, 121,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų ieškovei (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-287 str., 262 str. 2 d., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Priteisti iš R. K., asmens kodas ( - ) BnP Finance, AB, juridinio asmens kodas 302447985, naudai 43,44 Eur negrąžinto kredito, 75,04 Eur palūkanų, 4,28 Eur netesybų už netinkamą prievolės vykdymą, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 122,76 Eur sumą nuo 2016-09-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 Eur žyminio mokesčio, 121,00 Eur teisinės pagalbos išlaidų.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai