Byla 2-818-285/2017
Dėl nuostolių atlyginimo priteisimo regreso teise

1Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Almai Veiverytei, dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“ atstovui advokatui Edgarui Jautakiui,

2viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Altolėkis“, trečiajam asmeniui M. T. dėl nuostolių atlyginimo priteisimo regreso teise.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras prašo priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“ 25 641,26 Eur nuostolių atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 3–5). Ieškovas ieškinyje (t. 1, b. l. 3–5), dublike (t. 2, b. l. 3–6) ir 2016 m. sausio 19 d. pareiškime (t. 2, b. l. 152–155) nurodė, kad 2010 m. rugpjūčio 13 d. Didžiojoje Britanijoje dėl M. T., vairavusio transporto priemonę Mercedes Benz 2536, valst. Nr. ( - ), kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo padaryta žala. Eismo įvykis įvyko M. T. esant samdomam atsakovės ir einant darbines pareigas. Be to, eismo įvykio dieną atsakovė buvo transporto priemonės Mercedes Benz 2536, valst. Nr. ( - ), naudotojas pagal lizingo sutartį, t. y. atsakingas už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą asmuo. Lietuvos Respublikoje registruota transporto priemonė Mercedes Benz 2536, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kaip tai numato Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 straipsnio 1 dalies, 41 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatos. Nurodo, kad atsakovės su Rusijos draudimo įmone sudaryta draudimo sutartis neatitinka teisės aktų reikalavimų, o Rusijos draudimo bendrovė neįtrauktina dalyvauti trečiuoju asmeniu, nes sprendimas šioje byloje neužkerta atsakovei teisės nustatyta tvarka reikšti reikalavimus tokiai bendrovei atskiroje byloje.

5Lietuva ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės yra tarptautinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sistemos (žaliosios kortelės sistemos) dalyvės. Sistemos tikslas yra palengvinti žalos atlyginimą nukentėjusiems asmenims. Žalos atlyginimo klausimus valstybių nacionaliniai draudikų biurai sprendžia vadovaudamiesi Biurų tarybos Vidaus nuostatais (paskelbti su 2003 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimu dėl Direktyvos Nr. 72/166/EEB, susijusios su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimu, taikymo (2003/564/EB)). Esant neapdraustai įvykio kaltininko vairuojamai transporto priemonei, eismo įvykio valstybės nacionalinis draudikų biuras, vadovaudamasis minėtais nuostatais, administruoja žalą ir atlygina ją nukentėjusiems, atlyginęs žalą patirtas išlaidas pateikia reikalavimą grąžinti išmokėtas sumas bei atlyginti administravimo išlaidas žalą sukėlusios neapdraustos transporto priemonės registracijos valstybės nacionaliniam draudikų biurui.

6Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Didžiojoje Britanijoje ir kad jo metu žala buvo padaryta Lietuvos Respublikoje registruota, bet transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdrausta transporto priemone bei vadovaudamasis Biurų tarybos Vidaus nuostatais (3 ir 5 straipsniai), eismo įvykio valstybės – Didžiosios Britanijos nacionalinis draudikų biuras (MOTOR INSURERS' BUREAU - UK) atlygino eismo įvykio metu padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 20 306,00 GBP sumai ieškovui, t. y. transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui. Ieškovas sumokėjo Didžiosios Britanijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 20 306,00 GBP ir, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsniu, raštu kreipėsi į atsakovę, reikalaudamas grąžinti Didžiosios Britanijos nacionaliniam draudikų biurui sumokėtus 25 641,27 Eur, tačiau atsakovas reikalaujamos sumos ieškovui nesumokėjo.

7Dėl įrodymų, pagrindžiančių M. T. kaltę tinkamumo pažymėjo, kad tokio pobūdžio bylose, kuomet atlyginama ne Lietuvoje, o kitose valstybėse įvykusių eismo įvykių metu padaryta žala, civilinės atsakomybės sąlygų turinys yra nustatomas remiantis ne Lietuvos, o eismo įvykio šalies (šiuo atveju – Didžiosios Britanijos) teisės normomis ir pagal eismo įvykio šalies (šiuo atveju – Didžiosios Britanijos) teisę nustatytomis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2014). Šiuo atveju, eismo įvykio valstybės – Didžiosios Britanijos nacionalinis draudikų biuras 2010 m. rugpjūčio 13 d. Didžiojoje Britanijoje įvykusio eismo įvykio metu padarytą žalą administravo visiškai savarankiškai, vadovaudamasis eismo įvykio šalyje (šiuo atveju – Didžiojoje Britanijoje) galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį draudimą, civilinę atsakomybę bei žalos atlyginimą nukentėjusiems asmenims. Atsakovė, vadovaudamasi Didžiosios Britanijos aktų nuostatomis, nepaneigia Didžiosios Britanijos nacionalinio draudikų biuro išvadų dėl eismo įvykio kaltininko. Šiuo atveju išimtinai kompetentingas subjektas – Didžiosios Britanijos nacionalinis draudikų biuras – tinkamai ir kompetentingai nustatė eismo įvykio kaltininką bei žalos dydį. Be to, pati atsakovė turėjo tiek laikytis teisės aktų reikalavimų ir pasirūpinti, kad jai priklausanti bei jos darbuotojo valdoma transporto priemonė būtų apdrausta TPVCAPDĮ reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, tiek turėjo ir galėjo pasidomėti pagal lizingo sutartį naudojama transporto priemone padaryta žala, jos aplinkybėmis, esant prieštaravimams – teikti argumentuotus prašymus/paaiškinimus kompetentingoms Didžiosios Britanijos institucijoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2014; Šiaulių apygardos teismo 2014 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-425-440/2014; Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-618-555/2014; Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1913-480/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-491/2012). To šiuo atveju atsakovė nepadarė.

8Su prašymu sustabdyti šią civilinę bylą ieškovas nesutinka, nes atsakovės nurodomos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 3K-7-439-313/2015 (dabartinis Nr. 3K-7-338-313/2017) ir šios bylos faktinės aplinkybės yra skirtingos. Civilinėje byloje Nr. 3K-7-439-313/2015 (dabartinis Nr. 3K-7-338-313/2017) nagrinėjamas atvejis dėl Vokietijoje įvykusio eismo įvykio, kur taikytinos Vokietijos nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintos taisyklės, kai šiuo atveju eismo įvykis įvyko Didžiojoje Britanijoje ir taikytinos Didžiosios Britanijos nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintos taisyklės. Civilinėje byloje Nr. 3K-7-439-313/2015 (dabartinis Nr. 3K-7-338-313/2017) buvo nuspręsta kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šioje byloje nekylančiais klausimais, nes šioje byloje atsakovė buvo tinkamai informuota tiek apie Didžiojoje Britanijoje įvykusį eismo įvykį, tiek apie jo metu padarytos žalos atlyginimo procedūras, t. y. jai buvo sudarytos visos galimybės teikti prieštaravimus tiek dėl kaltės, tiek dėl žalos dydžio, tačiau M. T. (t. y. uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“ vairuotojas) dalyvauti Didžiosios Britanijos teisme atsisakė. Dėl šių priežasčių, atsakovės nurodomoje byloje priimtas sprendimas neturės įtakos šios bylos nagrinėjimui, todėl nėra teisinio pagrindo stabdyti civilinės bylos nagrinėjimą.

9Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Altolėkis“ atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 143–146) bei triplike (t. 2, b. l. 143–146) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovė neginčija aplinkybės, kad uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“ transporto priemonė nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, tačiau ji buvo apdrausta civilinės atsakomybės draudimu Rusijos „Alfa Strakhovanie“ VSK kompanijoje, todėl ši draudimo bendrovė turėtų būti įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu. Teisės aktai atsakovei nedraudžia civilinę atsakomybę apdrausti savanoriškuoju draudimu, o iš tokios sutarties atsiradę teisiniai santykiai turi reikšmės sutartį sudariusių šalių teisių ir pareigų apimčiai.

10Šioje byloje ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies nuostata, atgręžtinio reikalavimo teise siekia išreikalauti kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui išmokėtą išmokų sumą iš galimai kalto asmens Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Taigi prievolė atsakovei sumokėti išmokos sumą regreso tvarka ieškovui gali atsirasti pirmiau nurodyto įstatymo pagrindu, o atgręžtinis reikalavimas gali būti patenkintas tik nustačius, kad asmuo, reikalaujantis sumos grąžinimo, pagrįstai ją išmokėjo, remdamasis jo pareigą nustatančiais teisės aktais, ir tik tokios apimties, kokio dydžio žala buvo realiai padaryta kaltojo asmens veiksmais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2014 m. kovo 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2014 yra nurodęs, kad kadangi atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, draudikų biurų tarpusavio santykiuose nedalyvauja ir todėl neturi galimybės išdėstyti savo pozicijos dėl valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktų taikymo, tai teismas, nagrinėdamas ginčą, kuriame Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras siekia išieškoti kitam nacionaliniam draudikų biurui pagal Bendradarbiavimo nuostatus atlygintą žalą, turi iš esmės vertinti atsakovu patraukto asmens prieštaravimus. Draudikų biurų tarpusavio bendradarbiavimas, dėl kurio Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras pasitiki kitos valstybės narės biuro atliktu žalos administravimu, jo atliktu eismo įvykio šalies teisės aktų taikymu ir dėl to automatiškai atlygina visas mokėtinas sumas, negali būti besąlygiškai išplėstas ir dėl trečiųjų asmenų, nedalyvaujančių biurų tarpusavio santykiuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2014). Taigi pagal formuojamą praktiką vien ieškovo pateikti duomenys apie faktą, kad kitos valstybės nacionalinis draudikų biuras išmokėjo nukentėjusiems asmenims žalos atlyginimą, negali būti pripažinti pakankamais ir patikimai pagrindžiančiais padarytos žalos sudedamąsias dalis ir atitinkamai žalos dydį, kada atsakingas už žalą asmuo draudikų biurų tarpusavio santykiuose nedalyvauja ir žalos dydžio nepripažįsta.

11Ieškovas nepateikė tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų M. T., vairavusio transporto priemonę Mercedes Benz 2536, valst. Nr. ( - ), kaltę dėl 2010 m. rugpjūčio 13 d. Didžiojoje Britanijoje įvykusio eismo įvykio kurio metu buvo padaryta žala, kadangi kaltas asmuo turi būti nustatytas Didžiojoje Britanijoje (kaip tai numato tiek TPVCADĮ, tiek Bendradarbiavimo nuostatai) pagal Didžiosios Britanijos teisę, atitinkamu kaltės nustatymo dokumentu, o ieškovas, įrodinėdamas savo regreso teisės egzistavimo pagrindus, privalo tokį dokumentą pateikti teismui. Teismas, nagrinėdamas bylą turi nustatyti, ar ieškovo regreso teisė į atsakovą realiai egzistuoja, t. y. ar žalos procesą reguliavęs Didžiosios Britanijos nacionalinis draudikų biuras nustatė ir įformino M. T. kaltę dėl eismo įvykio, ar nustatė ir įformino žalos dėl kaltų jo veiksmų atsiradimo faktą ir dydį ar Didžiosios Britanijos nacionalinis draudikų biuras, vadovaudamasis Bendradarbiavimo nuostatais, realiai atlygino žalą nukentėjusiam asmeniui. Pagal Bendradarbiavimo nuostatų 5 straipsnio 1 ir 4 dalis, ieškovas yra įpareigotas atlyginti tik tokias sumas, kurios pagrindžiamos objektyviais įrodymais, kam, kokiu pagrindu ir kokio dydžio reikalaujama suma buvo išmokėta.

12Be to, šios civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytinas, nes byloje sprendžiami teisės klausimai yra analogiški tiems dėl kurių Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. spalio 23 d. priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-439-313/2015 (dabartinis Nr. 3K-7-338-313/2017), kur šalys iš esmės nesutaria dėl: a) dėl nacionalinių draudikų biurų tarpusavio santykių, inter alia, žalos sureguliavimo išlaidų padengimo, įtakos eismo įvykio kaltininkui ar draudimo pareigos neįvykdžiusiam asmeniui; b) dėl regresinio reikalavimo proceso įrodinėjimo dalyko ir šalims tenkančios įrodinėjimo naštos, keiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą.

13Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai, prašė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (t. 3, b. l. 172).

14Teismo posėdžio metu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“ atstovas advokatas Edgaras Jautakis (t. 1, b. l. 153) palaikė atsiliepime į ieškinį ir triplike išdėstytas aplinkybes, prašė ieškinį atmesti.

15Trečiasis asmuo M. T. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jis informuotas tinkamai, jokių prašymų negauta.

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

17Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 13 d. Didžiojoje Britanijoje įvyko eismo įvykis, kuriame dalyvavo transporto priemonė Mercedes Benz 2536, valst. Nr. ( - ), kurią vairavo trečiasis asmuo M. T.. Trečiasis asmuo buvo samdomas atsakovės ir eismo įvykis įvyko trečiajam asmeniui einant darbines pareigas (t. 1, b. l. 11). Atsakovė buvo nurodytos transporto priemonės naudotoja pagal lizingo sutartį (t. 1, b. l. 12; t. 3, b. l. 74), transporto priemonė nebuvo apdrausta Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) reikalavimus atitinkančiu transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Didžiosios Britanijos nacionalinis draudikų biuras atlygino padarytą žalą bei pateikė reikalavimą 25 641,26 Eur sumai ieškovui, t. y. transporto priemonės registracijos valstybės – Lietuvos nacionaliniam draudikų biurui (t. 1, b. l. 13–129). Ieškovas, vadovaudamasis Didžiosios Britanijos nacionalinio draudikų biuro pateiktais trečiojo asmens kaltę ir padarytą žalą patvirtinančiais dokumentais, sumokėjo Didžiosios Britanijos nacionaliniam draudikų biurui reikalaujamus 25 641,26 Eur (t. 1, b. l. 128; t. 2, b. l. 7–136; t. 3, b. l. 61–67, 70–73, 132–157) bei raštu kreipėsi į atsakovę, reikalaudamas grąžinti Didžiosios Britanijos nacionaliniam draudikų biurui sumokėtą sumą (t. 1, b. l. 129).

18Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, sumokėjusio išmoką kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui, pareikšto atgręžtinio reikalavimo asmeniui, atsakingam už žalos padarymą, pagrįstumo, kai transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis buvo sudaryta su ne Lietuvos Respublikoje registruota ir ne Europos Sąjungoje esančia draudimo bendrove ar jos filialu, registruotu Lietuvos Respublikoje, teisėtumo ir priteistinų nuostolių atlyginimo dydžio. Pagal 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (reglamentas „Roma II“) 4 straipsnį, nesutartinei prievolei taikoma šalies, kurioje atsirado žala, teisė.

19Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnį bei Lietuvos Respublikos Transporto priemonių vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – TPVCAPDĮ) 4 straipsnio 2 dalį ir 23 straipsnio 1 dalį, ieškovas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į atsakingą už eismo įvykio metu padarytą žalą transporto priemonės vairuotoją arba jos savininką. Dėl šios priežasties ieškovas pretenzija kreipėsi į atsakovę dėl nuostolių atlyginimo, tačiau atsakovė žalos neatlygino, todėl ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės 25 641,26 Eur nuostolių.

20TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad transporto priemonė, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol ji yra nustatyta tvarka įregistruota. Byloje nustatyta, kad autoįvykio metu atsakovės lizinguojama transporto priemonė Mercedes Benz 2536, valst. Nr. ( - ), nebuvo apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Remiantis TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalimi, pareiga sudaryti draudimo sutartį yra nustatyta savininkui ar pagal sutartį (finansinės, išperkamosios nuomos ar kt.) naudojančiam asmeniui.

21Vadovaujantis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalimi, ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakingas už žalos padarymą asmuo arba asmuo, neįvykdęs pareigos sudaryti draudimo sutartį, grąžintų dėl padarytos žalos išmokėtą sumą, jei ji išmokėta pagal TPVCAPDĮ 17 straipsnio 1 dalies 1 punktą – jeigu kaltininkas padarė žalą Europos Sąjungos valstybėje, naudodamas neapdraustą nustatytą (identifikuotą) transporto priemonę, kurios įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, kai dėl žalos padarymo atsiranda transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė.

22Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ) Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suteikta teisė reikalauti visos išmokos, sumokėtos tretiesiems asmenims už žalą, padarytą neapdrausta transporto priemone, tiek iš asmens, atsakingo už žalos padarymą, tiek iš asmens, neįvykdžiusio pareigos sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-300/2010; 2014 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2014; Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1023-555/2013, 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1947-343/2013 ir kt.). Todėl ieškovas turi teisę reikšti atsakovei reikalavimą dėl ieškovo sumokėtos žalos atlyginimo išmokos priteisimo.

23Teismas nesutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovas neįrodė nei nuostolių, nei savo reikalavimo teisės į atsakovė. Vadovaujantis Bendradarbiavimo nuostatų 3 straipsnio 4 dalies nuostata, Biuras yra išimtinai kompetentingas spręsti visus reikalus, susijusius eismo įvykio šalyje taikomų teisės aktų aiškinimu (net kai remiamasi kitoje šalyje taikomomis teisės aktų nuostatomis) ir žalos sureguliavimu, tačiau esant aiškiai išreikštam prašymui informuoja draudiką arba atitinkamą draudimo biurą prieš priimdamas galutinį sprendimą. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras išmoką dėl kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje nukentėjusiems tretiesiems asmenims padarytos ir administruotos žalos išmoka žalą atlyginusiam kitos valstybės nacionaliniam draudikų biurui atsižvelgdamas į Bendradarbiavimo nuostatus ir valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus (TPVCAPDĮ 17 straipsnio 5 dalis). Įstatymu Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui nustatyta pareiga išmokėti kitos ES valstybės narės žalos atlyginimo institucijai jos reikalaujamą sumą, sumokėtą nukentėjusiajam trečiajam asmeniui, ir nustatytą atlygį už žalos administravimą, jei kaltininko, kurio transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, civilinė atsakomybė nebuvo apdrausta (TPVCAPDĮ 17 straipsnio 6 dalies 2 punktas).

24Šioje byloje ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies nuostata, atgręžtinio reikalavimo teise siekia išreikalauti kitos valstybės (Didžiosios Britanijos) nacionaliniam draudikų biurui išmokėtą išmokų sumą iš kalto asmens Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Taigi prievolė atsakovei sumokėti išmokos sumą regreso tvarka ieškovui atsirado pirmiau nurodyto įstatymo pagrindu, o atgręžtinis reikalavimas gali būti patenkintas tik nustačius, kad ieškovas pagrįstai ją išmokėjo, remdamasis jo pareigą nustatančiais teisės aktais, ir tik tokios apimties, kokio dydžio žala buvo realiai padaryta kaltojo asmens veiksmais. Atsakovės šių civilinės atsakomybės sąlygų turinys yra nustatomas remiantis Didžiosios Britanijos teisės normomis ir pagal Didžiosios Britanijos teisę nustatytomis aplinkybėmis.

25Byloje ieškovo yra pateikti papildomi įrodymai, kurie patvirtina ieškovo teisę į atsakovę prašomai priteisti sumai, t. y. Biurų tarybos vidaus nuostatus, pasirašytus tarp Lietuvos ir Didžiosios Britanijos biurų (t. 1, b. l. 13–14), Biurų tarybos 37-os asamblėjos sprendimus ir rekomendacijas apie administravimo mokestį (t. 1, b. l. 114–115), 2004 m. balandžio 2 d. ir 2013 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimą dėl direktyvos 72/166/EEB, susijusios su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo tikrinimu, taikymo (t. 1, b. l. 116, 127), Europos ekonominės erdvės valstybių narių ir kitų asocijuotų valstybių nacionalinių draudikų biurų susitarimą (t. 1, b. l. 117–126), Didžiosios Britanijos nacionalinio draudikų biuro žalos nukentėjusiajam detalizavimą su išlaidas pagrindžiančiais dokumentais, paaiškinimais, eismo įvykio schemomis (t. 1, b. l. 15–111; t. 3, b. l. 61–62, 133–157), Biuro žalų administravimo departamento 2015 m. spalio 9 d. išvadą (t. 2, b. l. 7–9) bei 2016 m. lapkričio 14 d. išvadą (t. 3, b. l. 70–73) su prie jų pridėtais dokumentais, detalizuojančiais Didžiosios Britanijos nacionalinio draudikų biuro veiksmus nustatant atsakingą už eismo įvykį asmenį bei žalos apskaičiavimo procedūrą (t. 2, b. l. 10–136; t. 3, b. l. 63–67), duomenis apie pavedimą Didžiosios Britanijos draudikų biurui (t. 1, b. l. 128), iš kurių darytina išvada, kad, kad Didžiosios Britanijos draudikų biuras atlygino dėl nukentėjusiojo autoįvykio metu asmens W. C. sužalojimo bei transporto priemonės Vauxhall Vectra, valst. Nr. ( - ) apgadinimo patirtas išlaidas. Didžiosios Britanijos draudikų biuras yra išimtinai kompetentingas spręsti žalos atlyginimo klausimus dėl eismo įvykių, įvykusių Didžiojoje Britanijoje; Didžiosios Britanijos draudikų biuro pateikti dokumentai, susiję su eismo įvykio metu padarytos žalos administravimu, vertintini kaip oficialūs rašytiniai įrodymai, turintys didesnę įrodomąją galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis). Teismo vertinimu, atsakovės kartu su atsiliepimu į ieškinį į bylą pateiktas bendrovės darbuotojo N. D. paaiškinimas (t. 1, b. l. 150) su jo nubraižyta įvykio schema (t. 1, b. l. 151), nepaneigia ieškovo pateiktų įrodymų dėl trečiojo asmens M. T. kaltės dėl 2010 m. rugpjūčio 13 d. Didžiojoje Britanijoje įvykusio eismo įvykio metu padarytos žalos. Pažymėtina, kad atsakovė, turėdama teisę ir galimybę, nedalyvavo žalos administravimo procese ir neįrodinėjo jos darbuotojo nekaltumo bei priskaičiuojamos žalos dydžio nepagrįstumo, o ir vėliau neteikė jokių įrodymų, patvirtinančių jos argumentus.

26Eismo įvykio valstybės draudikų biuras sureguliavo padarytos žalos atlyginimą ir nustatęs neapdraustą Lietuvos Respublikoje registruotą transporto priemonę vairavusio asmens kaltę dėl eismo įvykio, pateikė ieškovui reikalavimą remdamasis Bendradarbiavimo nuostatų – Biurų tarnybos vidaus nuostatų 5 straipsniu. Esant įstatyme nustatytoms sąlygoms yra numatyta ieškovo pareiga išmokėti kitos Europos Sąjungos valstybės narės žalos atlyginimo institucijai jos reikalaujamą sumą, galimybė ginčyti ar nesutikti su prašoma išmokėti suma nėra numatyta. Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras savarankiškai nenustatinėja kitose valstybėse įvykusių eismo įvykių aplinkybių ir kaltininkų ar eismo įvykio metu padarytos žalos dydžio, o vadovaujasi tik eismo įvykio valstybės nacionalinio draudikų biuro pateikta informacija ir dokumentais.

27Teismas sprendžia, kad ieškovas pateikė pakankamai įrodymų apie Didžiosios Britanijos civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančių teisės aktų turinį, jų taikymo praktiką, byloje pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys tiek išmokos dydį, tiek atsakovės darbuotojo, sukėlusio eismo įvykį, kaltę, jo neteisėtus veiksmus bei priežastinį ryšį tarp jo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, ir yra pakankami išvadai, kad prašomas priteisti sumas ieškovas pagrįstai sumokėjo eismo įvykio valstybės draudikų biurui.

28Įvertinus tai kas nurodyta, ieškovo reikalavimas dėl 25 641,26 Eur nuostolių atlyginimo laikytinas pagrįstu, įrodytu, todėl tenkintinas visiškai. Ieškovo Lietuvos Respublikos transporto priemonių biuro Didžiosios Britanijos nacionaliniam draudikų biurui atlyginta nedraustos transporto priemonės padaryta žala – 25 641,26 Eur priteistina iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“ (TPVCAPDĮ 4 straipsnis, 17 straipsnis, 23 straipsnis, CK 6.38 straipsnis, 6.246–6.247 straipsniai, 6.249 straipsnis, 6.251 straipsnis, 6.263 straipsnis, 6.270 straipsnis, 6.280 straipsnis, CPK 177 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

29Atsakovė nurodo, kad transporto priemonę ji transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdraudė Rusijos draudimo bendrovėje „Alfa Strakhovanie“ (t. 1, b. l. 147–149). Pagal TPVCAPDĮ 2 straipsnio 8, 9, 18 dalis bei 6 straipsnio 4 ir 6 dalis, transporto priemonių, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje (t. y., transporto priemonių, registruotų Lietuvos Respublikoje), įprastinė privalomojo draudimo sutartis, kurią sudarius, gali būti išduodama žalioji kortelė, sudaroma tik įmonėse, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir kurios yra Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro narės. Viešai internete skelbiamais Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro duomenimis Rusijos draudimo bendrovė „Alfa Strakhovanie“ nėra biuro narė (t. 1, b. l. 112–113). Atsakovė, pasirinkdama draudimo bendrovės, kuri nėra biuro narė, pasiūlytą draudimo apsaugą, veikia savo rizika ir jo atsakomybės ieškovo atžvilgiu negali eliminuoti TPVCAPDĮ nuostatų nesilaikymas (Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1940-273/2013, 2013 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1913-480/2013). Teismas pažymi, kad prievolę tinkamai apdrausti transporto priemonę turėjo atsakovė (TPVCAPDĮ 4 straipsnio 2 dalis, 43 straipsnis). Nagrinėjamu atveju ieškovas reikalavimo teises kildina dėl atsakovei įstatyme nustatytos pareigos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, arba iš delikto – norminių aktų (draudimo teisinių santykių) pažeidimo. Teismas sprendžia, kad atsakovės prašymas įtraukti Rusijos Federacijos draudimo bendrovę į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nepagrįstas ir atmestinas.

30Atsakovė triplike prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus priimtas prejudicinis sprendimas Europos Sąjungos Teisingumo teisme ir procesinis sprendimas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr. 3K-7-439-313/2015 (dabartinis Nr. 3K-7-338-313/2017), nes abejose bylose yra panašios nagrinėjamos aplinkybės, ir keliami panašūs aspektai. Teismas pažymi, jog bylą galima sustabdyti tik dėl objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą iš esmės. Nagrinėjamu atveju nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių ar kliūčių bylą nagrinėti iš esmės, todėl atsakovės prašymas dėl bylos sustabdymo atmestinas.

31Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi atsakovė prievolių tinkamai nevykdė, iš jos ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugpjūčio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

32CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus apie 769,00 Eur žyminio mokesčio sumokėjimą (t. 1, b. l. 10) bei 523,96 Eur (492,98 Eur + 30,98 Eur) už pateikiamų priedų vertimą į valstybinę kalbą (t. 1, b. l. 130–131; t. 3, b. l. 68–69) ir prašo bylinėjimosi išlaidas priteisti iš atsakovės, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 769,00 Eur žyminio mokesčio ir 492,98 Eur vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išlaidų (CPK 88 straipsnio 9 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

33Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra 35,91 Eur, todėl ieškinį patenkinus visiškai, šios išlaidos valstybei priteistinos iš atsakovės (CPK 96 straipsnis).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

35Ieškinį tenkinti visiškai.

36Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“, įmonės kodas 134770635, buveinė Kauno r. sav., Garliava, K. Aglinsko g. 19A, ieškovui Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui, įmonės kodas 125709291, buveinė Vilniaus m., Algirdo g. 38, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB SEB banke, 25 641,26 Eur (dvidešimt penkis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 26 ct) nuostolių atlyginimo, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (25 641,26 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. rugpjūčio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 769,00 Eur (septynis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 00 ct) žyminio mokesčio ir 523,96 Eur (penkis šimtus dvidešimt tris eurus 96 ct) vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išlaidų.

37Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“, įmonės kodas 134770635, buveinė Kauno r. sav., Garliava, K. Aglinsko g. 19A, valstybei 35,91 Eur (trisdešimt penkis eurus 91 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodyta suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Janina Narkevičiūtė, sekretoriaujant Almai... 2. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras prašo... 5. Lietuva ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės yra tarptautinės... 6. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas eismo įvykis įvyko Didžiojoje... 7. Dėl įrodymų, pagrindžiančių M. T. kaltę tinkamumo pažymėjo, kad tokio... 8. Su prašymu sustabdyti šią civilinę bylą ieškovas nesutinka, nes... 9. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Altolėkis“ atsiliepime į ieškinį... 10. Šioje byloje ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies... 11. Ieškovas nepateikė tinkamų įrodymų, kurie pagrįstų M. T., vairavusio... 12. Be to, šios civilinės bylos nagrinėjimas sustabdytinas, nes byloje... 13. Ieškovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio laiką ir... 14. Teismo posėdžio metu atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 15. Trečiasis asmuo M. T. teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2010 m. rugpjūčio 13 d. Didžiojoje... 18. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl Lietuvos Respublikos transporto... 19. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.280 straipsnį... 20. TPVCAPDĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad transporto priemonė, kurios... 21. Vadovaujantis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalimi, ieškovas turi teisę... 22. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatyme (TPVCAPDĮ)... 23. Teismas nesutinka su atsakovės argumentais, kad ieškovas neįrodė nei... 24. Šioje byloje ieškovas, vadovaudamasis TPVCAPDĮ 23 straipsnio 1 dalies... 25. Byloje ieškovo yra pateikti papildomi įrodymai, kurie patvirtina ieškovo... 26. Eismo įvykio valstybės draudikų biuras sureguliavo padarytos žalos... 27. Teismas sprendžia, kad ieškovas pateikė pakankamai įrodymų apie... 28. Įvertinus tai kas nurodyta, ieškovo reikalavimas dėl 25 641,26 Eur... 29. Atsakovė nurodo, kad transporto priemonę ji transporto priemonių valdytojų... 30. Atsakovė triplike prašė sustabdyti bylos nagrinėjimą iki bus priimtas... 31. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 32. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 33. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 35. Ieškinį tenkinti visiškai.... 36. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“,... 37. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Altolėkis“,... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...