Byla 2A-1014-302/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almos Urbanavičienės ir Andžejaus Maciejevskio,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Rotas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimo civilinėje byloje pagal UAB “Rotas” ieškinį atsakovėms K. V. ir O. V. (santuokos metu pavardė pakeista į P.), dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB “Rotas” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės K. V. 26 440 Lt sumą žalai atlyginti, o iš atsakovės O. P. (buvusi V.) 20 000 Lt sumą žalai atlyginti.

5Ieškovas nurodė, kad 2003-04-12 19 val. 48 min. internetinės bankininkystės Hansa.net pagalba buvo prisijungta prie UAB “Rotas” sąskaitos Nr. 10002424526 ir atlikti mokėjimai į atsakovių atidarytas sąskaitas. Iš šių sąskaitų pinigai buvo paimti atsakovėms panaudojant jų mokėjimų korteles ir paimti 2003-04-12 d. nuo 20 val. 41 min. iki 22 val. 43 min. įvairiuose AB Hanza-LTB filialuose, esančiuose Vilniaus mieste. Ieškovas nurodė, kad žalą bendrovei padarė atsakovės, todėl LR CK 1.43 str., 6.237 str., 6.240 str., 6.245 str. pagrindu prašė tenkinti ieškinį pilnai.

6Atsakovė K.V. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jai tapus interneto pažinčių svetainės nare, 2003 metų pradžioje ji susipažino su vaikinu, kurio vardas Valdas, su juo buvo susitikusi tik vieną kartą, o bendravo tik laiškų pagalba. Praėjus mėnesiui po jų pažinties, Valdas paprašė, kad ji atidarytų tris sąskaitas banke Hansa LTB, kas jam palengvintų atsiskaitymus vykdant automobilių pirkimą-pardavimą. Valdo prašymu ji perdavė jam visas tris mokėjimo korteles ir PIN kodus. Po to kontaktas su Valdu nutruko. Ji 2003-07-03 gavo informaciją, kad ji kaltinama įsilaužimu į ieškovo sąskaitą ir pinigų išėmimu, tačiau šių kaltinimų nepripažįsta, nes 2003-04-12 d. ji buvo Kaune ir nežinojo, kad į jos sąskaitas buvo pervesti pinigai.

7Atsakovė O.P. su pareikštu ieškiniu ji nesutiko, prašo atmesti. Prie ieškovo sąskaitos buvo prisijungta tik panaudojus ieškovo vyr.buhalterei suteiktus slaptažodžius, ji UAB “Rotas” darbuotojų nepažįsta ir slaptažodžio nežino. Ja buvo pasinaudota, nes ji taip pat internetinėje svetainėje susipažino su vaikinu vardu Valdas, buvo su juo susitikusi vieną kartą, po to gavo laišką, kuriame jis prašė atidaryti tris sąskaitas Hansa LTB banke, nes tai jam palengvintų atsiskaitymus automobilių versle. Ji Valdo prašymą patenkino, atidarė sąskaitas ir su PIN kodais banko korteles perdavė autobusų vairuotojui, kuris vyko į Anykščius, t.y. išpildė Valdo prašymus. Po to bendravimas su Valdu nutrūko. Atsakovė nurodė, kad tik išnagrinėjus baudžiamąją bylą bus galima nustatyti ieškovui padarytos žalos kaltininką.

8Trečiasis asmuo “Swedbank” AB (buvusi AB bankas “Hansa) atsiliepime nurodė, kad 2003-04-14 d. gavus ieškovo pretenziją buvo atliktas išsamus aplinkybių tyrimas ir ieškovui pateiktas atsakymas, kuriuo bankas atsisakė (t.1 b.l. 4) tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 46440 Lt sumos grąžinimo, kuri 2004-04-12 d. buvo nurašyta iš ieškovo sąskaitos. Tarp ieškovo ir trečiojo asmens buvo sudaryta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurios pagrindu ieškovui buvo išduotos saugumo priemonės, kurios turėjo tokią pačią galią kaip ir ieškovo įgalioto atstovo parašas. Nurodymai bankui atlikti operacijos ieškovo sąskaitoje buvo pateikti elektroniniais kanalais panaudojant ieškovui išduotas ir tik jam žinomas saugumo priemones. Už šių saugumo priemonių išsaugojimą (identifikavimo kodų ir slaptažodžių) ir panaudojimą yra atsakingas ieškovas ar asmuo, kuriam suteikti tokie įgaliojimai. Tuo atveju, jeigu tretieji asmenys operacijas ieškovo sąskaitoje atliko pasinaudojant ieškovui suteiktomis saugumo priemonėmis, vadovaujantis ieškovo prisiimtais sutartiniais įsipareigojimais, yra laikoma, kad tokią galimybę tretieji asmenys įgijo tik dėl ieškovo atstovų veiksmų ar naudojimosi neapsaugota kompiuterine technika. Visos operacijos atliktos nepažeidus banko informacinės sistemos saugumo, tačiau panaudojus tik ieškovui sutaiktas saugumo priemones.

9Su atsakovėmis bankas buvo sudaręs banko sąskaitų sutartis, išdavęs mokėjimo korteles, atsakovei K. V. buvo atidarytos trys sąskaitos, o atsakovei O. V. (pavardė po santuokos Petraitienė) – dvi. Visos bankinės operacijos atsakovėms išduotomis mokėjimo kortelėmis buvo tinkamai autorizuotos, t.y. patvirtintos, todėl banko operacijos buvo tinkamai įvykdytos, panaudojant tik atsakovėms kartu su kortelėmis suteiktus PIN kodus. Jeigu atsakovėms išduotomis kortelėmis turėjo galimybę pasinaudoti nenustatyti tretieji asmenys, tai tik dėl atsakovių neatsakingų veiksmų. Kortelių sutarčių sąlygos numato, kad visi nuostoliai, susiję su mokėjimo kortelių, saugumo priemonių praradimu, atskleidimu ar netinkamu saugojimu, atsiradę iki pranešimo dėl kortelių blokavimo pateikimo bankui, tenka kortelių terėtojoms, nes tik jos atsakingos už visas su banko kortelėmis susijusias ir PIN kodais patvirtintas operacijas.

10Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad CK 6.253 str. 4 d. pagrindu atsakovių atžvilgiu civilinė atsakomybė negali būti taikoma, nes nenustatyta atsakovių katė dėl ieškovui atsiradusios žalos. Byloje nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad prie ieškovo sąskaitos galėjo prisijungti atsakovės, taip pat nėra įrodymų, kad pinigines lėšas pasisavino atsakovės, teismas padarė išvadą, kad atsakovių kaltė dėl atsiradusios žalos neįrodyta.

11Banko korteles, kurios buvo išduotos atsakovėms pasirašant banko sąskaitų sutartis atsakovės perdavė nenustatytam asmeniui, su kuriuo susipažino internetinėje svetainėje ir kurio prašymu atidarė sąskaitas, iš kurių ir buvo paimti pinigai. Atsakovių teigimu jos nežinojo, kad į jų sąskaitas buvo pervestos tam tikros pinigų sumos. Teismas, įvertinęs tai, kad nuo ieškovo sąskaitos pinigai buvo nuimti ir atliktos kitos operacijos teisingai įvedus PIN kodą iš pirmo karto, sprendė, kad dėl ieškovo darbuotojų neatsargumo tretiesiems asmenims tapo žinomas ieškovui išduotas PIN kodas. Niekas, išskyrus asmenį, kuriam išduota kortelė ir vokas su PIN kodu, šių duomenų negali žinoti net ir esant šiuolaikinėms technologijoms, nes voką su PIN kodo duomenimis ieškovo atstovė privalėjo sunaikinti. Teismas nurodė, jog civilinė atsakomybė yra galima tik esant visoms būtinosioms jos sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai (nuostoliams), priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) bei privalančio atsakyti subjekto kaltei (CK 6.246 – 6.249 str.). Bylos nagrinėjimo metu nebuvo analizuojamas banko vaidmuo šiame ginčo procese, nes ieškovas reikalavimų bankui nebuvo pareiškęs, keisti šalių procesinę padėtį ar patraukti atsakovais kitus asmenis, bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas atsisakė.

12Ieškovas UAB ”Rotas” apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo sprendimą panaikinti ir priimtą sprendimą – ieškinį tenkinti.

13Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas be pagrindo netaikė CK 6.237 str. nuostatų, reglamentuojančių asmens pareigą grąžinti be pagrindo įgytą turtą. Išnagrinėtoje byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad iš ieškovo banko sąskaitos į atsakovių sąskaitas buvo pervestos pinigų sumos, viso – 46 440 Lt. Ginčo atveju yra visos būtinos sąlygos prievolei dėl nepagrįsto praturtėjimo atsirasti, nes į atsakovių sąskaitas buvo pervestos UAB ”Rotas” priklausančios piniginės lėšos, buvusios ieškovo banko sąskaitoje, tarp ieškovo iš atsakovių nebuvo susiklostę jokie teisiniai santykiai, kurie būtų pagrindas atsakovėms gauti nurodyto dydžio pinigines lėšas iš ieškovo. Kadangi ieškovui priklausančios lėšos į atsakovių sąskaitas banke buvo pervestos be teisinio pagrindo, joms kilo prievolė šias pinigines lėšas grąžinti. Kadangi šios prievolės neįvykdė, šios lėšos turi būti iš jų priteistos. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, dėl tokios atsakovių prievolės ir jos nevykdymo nepasisakė ir nepagrįstai atmetė ieškinį, tokiu būdu pažeidė materialinės teisės normas.

14Teismo sprendime išdėstytos aplinkybės, kad pinigines lėšas iš atsakovių sąskaitų banke išėmė kažkoks nenustatytas asmuo, viena vertus, neturi reikšmės nagrinėjamam ginčui, atsakovių prievolei grąžinti be pagrindo įgytas lėšas atsirasti ir šios prievolės vykdymui, kita vertus, ši aplinkybė nėra pagrįsta jokiais byloje surinktais įrodymais, išskyrus pačių atsakovių paaiškinimus.

15Byloje nėra jokių duomenų, kad pinigines lėšas iš atsakovių sąskaitų išėmė ne atsakovės, ar tai buvo padaryta be jų žinios ir sutikimo.

16Atsakovės yra atsakingos už visas su joms išduotomis debetinėmis kortelėmis atliktas ir suteiktais PIN kodais patvirtintas operacijas.

17Atsakovė O.P. (buvusi V.) atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškinį, nes byloje nėra įrodymų, kad buvo atlikti neteisėti atsakovių veiksmai, sąlygoję žalos atsiradimą ieškovui. Pinigai iš ieškovo banko sąskaitos į atsakovių banko sąskaitas buvo pervesti nenustatyto ikiteisminio tyrimo metu asmens nusikalstamu būdu, šis asmuo pasinaudojo atsakove, kad gautų mokėjimo korteles ir galėtų atlikti nusikalstamą veiką. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ir kita atsakovė atliko neteisėtą pavedimą, pasisavino ieškovo lėšas ar kitaip prisidėjo prie nusikaltimo įvykdymo. Šiuo atveju nepagrįsto praturtėjimo nėra, nes apie iš ieškovo sąskaitos pervestas pinigines lėšas atsakovė sužinojo tik iš policijos, šiais pinigais ji nedisponavo, ką patvirtina ikiteisminio tyrimo ir pirmosios instancijos teismo bylos metu surinkti duomenys.

18Apeliantas neturi teisės vadovautis atsakovių su banku debitinės mokėjimo kortelės sutarčių 7.1 ir 7.2.1 p., nes šios sutartys sukuria teisinius santykius tik tarp banko ir atsakovių.

19Kadangi prie UAB „Rotas“ sąskaitos Hanza.net buvo prisijungta iš karto sėkmingai, naudojant tik UAB „Rotas“ vyr. buhalterei suteiktą ID, nuolatinį slaptažodį ir automatikšai pareikalautą bei atsitiktinai parinktą slaptažodį iš kodų lentelės, tai rodo, kad nusikaltimą padarę asmenys įgijo pinigines lėšas tik dėl ieškovo ir jo darbuotojos atliktų veiksmų: banko išduotus identifikavimo kodus ir kitus dokumentus ji nešiojasi rankinėje, o jos asmeninė sąskaita sujungta su ieškovo sąskaita.

20Atsakovė K.V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas, jo motyvai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms ir CK, CPK nuostatoms. Teismas pagrįstai atmetė ieškinį nenustatęs atsakovių veiksmuose civilinės atsakomybės sąlygų.

21Trečiasis asmuo AB Swedbank atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad sutinka su apeliaciniu skundu, nes teismas neįvertino visų reikšmingų bylai aplinkybių.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, todėl pasisako tik dėl apeliacinio skundo argumentų.

24Bylos medžiaga nustatyta, kad 2003-04-12 19 val. 48 min. internetinės bankininkystės Hanza.net pagalba buvo prisijungta prie UAB “Rotas” sąskaitos Nr. 10002424526 teisingai įvedus tik UAB “Rotas” vyr.buhalterei V. D. (po santuokos pavardė R.) suteiktą ID nuolatinį slaptažodį ir automatiškai pareikalautą bei atsitiktinai parinktą slaptažodį iš kodų kortelės. Prisijungus prie ieškovo sąskaitos buvo atliktos ne tik pinigų nurašymo operacijos, bet buvo atlikta ir 6000 Anglijos svarų sterlingų konvertacija į 30051 Lt, keletą kartų patikrintas sąskaitos likutis ir į O. V. sąskaitą Nr. ( - ) pervesta 10000 Lt, į O. V. sąskaitą Nr. ( - ) pervesta 10000 Lt, į K. V. sąskaitą Nr. ( - ) pervesta 10000 Lt, į K. V. sąskaitą Nr. ( - ) pervesta 6440 Lt, į K. V. sąskaitą Nr. 10077004777 pervesta 10000Lt. Iš šių sąskaitų gryni pinigai, panaudojant O. V. ir K. V. išduotas mokėjimo korteles, buvo paimti 2003-04-12 d. nuo 20.41 val. iki 22.43 val. įvairiuose bankomatuose, esančiuose Vilniaus mieste (t.2 b.l. 7, 23, 30, 40, 47, 54). Viso iš ieškovo sąskaitos Nr. 10002424526 į minėtas atsakovių sąskaitas pervesta 46440 Lt. Šie mokėjimo nurodymai ieškovo sąskaitoje buvo suformuluoti ir patvirtinti internetinio banko pagalba su V. D. (Ručinskienei) išduotomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis, naudoto ID 057043 pagalba, nes ieškovo 2002-05-22 d. prašymo pagrindu (t.2 b.l. 10).

25Apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimu, kadangi teismas atmesdamas ieškinį neanalizavo nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančių teisės normų, kuriomis vadovavosi ieškovas, nesiaiškino visų sąlygų, kurioms esant kyla pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą.

26Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjamam ginčui netaikė materialinės teisės normų, reglamentuojančių nepagrįstą praturtėjimą, o vadovavosi teisės normomis, reglamentuojančiomis žalos atlyginimą, taip pat civilinės atsakomybės sąlygas, būtinas civilinei atsakomybei atsirasti, o nenustatęs visų sąlygų civilinei atsakomybei kilti, pagrįstai ieškinį atmetė.

27Kaip matyti iš į bylą pateikto ieškinio, ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas atlyginti 46 440 Lt žalą, kaip faktinį ieškinio pagrindą nurodydamas, kad ieškovui buvo padaryta žala, nes iš UAB „Rotas“ sąskaitos atlikus mokėjimo pavedimus į atsakovių sąskaitas buvo neteisėtai pervestos atitinkamos sumos, teisiniu ieškinio pagrindu nurodė tokias materialinės teisės normas: CK 1.43 str., 6.237 str., 6.240 str., 6.245 str.

28Kolegija pažymi, kad pagal Civilinio proceso kodekso 135 straipsnį, ieškinį sudaro materialinis teisinis reikalavimas – ieškinio dalykas ir faktinio pobūdžio aplinkybės, kurių turinį ir apimtį lemia faktinės pažeidimo aplinkybės, - ieškinio pagrindas. Materialinis teisinis reikalavimas turi būti grindžiamas faktais, patvirtinančiais asmens turimą teisę ar interesą, taip pat faktais, patvirtinančiais asmens teisės ar intereso pažeidimą arba ginčijimą. Šie faktai sudaro ieškinio pagrindą, kurį ieškinyje ieškovas turi nurodyti ir privalo įrodyti. Taigi, asmuo, manydamas, kad jo materialinė subjektinė teisė ar įstatymo saugomas interesas pažeistas, ieškinyje nurodo tokio pažeidimo aplinkybes (faktinį pagrindą) bei pasirenka teisių gynimo būdą (ieškinio dalyką). Ieškinio reikalavimo tenkinimo faktinis pagrindas yra ieškovo įrodytos ieškinio pagrindą sudarančios faktinės aplinkybės, o teisinis pagrindas – teisė, kurią teismas nurodo savo sprendime, kvalifikuodamas įrodytus faktus. Reikalavimas yra pagrįstas ir tenkinamas tokia apimtimi, kokia buvo pažeistos ar ginčijamos ieškovo teisės ar teisėti interesai. Pareiškus ieškinį, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalykas apibrėžiamas ieškinio ribomis, kurios nustatomos pagal ieškinio dalyką ir pagrindą.

29Pagal bendrąją taisyklę teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti ieškinio ribų, t. y. negali keisti nei ieškinio dalyko, nei ieškinio pagrindo. Tačiau nuo faktinio reikia skirti teisinį ieškinio pagrindą – ginčo santykiui taikytinas materialiosios teisės normas. Nors įstatymas neįpareigoja nurodyti teisinį ieškinio pagrindą, tačiau ieškovui nėra draudžiama ieškinyje, be faktinio ieškinio pagrindo, nurodyti ir teisinį ieškinio pagrindą. Taigi ieškinyje ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui, kvalifikuoti faktines aplinkybes pagal tas teisės normas, išdėstyti teisinius argumentus, kurie tai pagrindžia, ir pan. Tačiau, kaip ne kartą savo nutartyse yra nurodęs kasacinis teismas, teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje LAB Tauro bankas v. UAB Kaišiadorių agrofirma, bylos Nr. 3K-3-101/2001; 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Okseta“, byla Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Dujų ūkio prekės“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija; byla Nr. 3K-3-338/2008; kt., 2011 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-457/2011). Vadinasi, kai ieškovas, ieškinyje išdėstęs faktinį ieškinio pagrindą, klaidingai nurodo materialiosios teisės normą, teismas turi pritaikyti normą, atitinkančią išdėstytą ieškinio faktinį pagrindą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje AB Ūkio bankas v. B. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-124/2005; 2010 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Telegausa“ v. UAB ,,TELE2“, bylos Nr. 3K-3-176/2010; kt.).

30Tokiu būdu kolegija, įvertindama tai, kad teismas neprivalėjo vadovautis ieškovo nurodytomis teisės normomis kvalifikuodamas ginčo teisinį santykį, o taikydamas žalos atlyginimą bei civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas, atliko tinkamą teisinio santykio, siejančio šalis, teisinę kvalifikaciją, sprendžia, kad apelianto argumentai dėl netinkamo teisės normų taikymo yra nepagrįsti, todėl atmestini.

31Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas tiek ieškinyje, tiek dublike nurodė, kad atsakovės jam padarė žalos, bylos nagrinėjimo metu, kuris užsitęsė labai ilgą laiką, jis netikslino ieškinio faktinio pagrindo, nenurodė, kad iš atsakovių prašoma priteisti sumas, susidariusias dėl nepagrįsto praturtėjimo ar pinigų gavimo be teisėto pagrindo ar kokiu nors kitu teisiniu pagrindu.

32Pažymėtina ir tai, kad taikyti teisės normų, reglamentuojančių nepagrįstą praturtėjimą teismui nebūtų teisinio pagrindo, nes iš ieškinyje dėstomų aplinkybių, byloje surinktų įrodymų nebūtų visų sąlygų jų taikymui. Nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas yra savarankiška prievolės rūšis. Šiuos santykius reglamentuoja Civilinio kodekso šeštosios knygos II dalies normos, kuriose nustatytos turto išreikalavimo taisyklės taikomos tada, kai konstatuojami specialūs prievolės grąžinti turtą atsiradimo pagrindai: turtas gautas be teisinio pagrindo (CK6.237 str. 1 d.), pagrindas, kuriuo įgytas turtas, išnyksta paskiau (CK6.237 str. 2 d.), asmuo be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėja (CK6.242 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinių teisių gynybos būdų atžvilgiu. Nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) nėra įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-593/2008).

33Nors ieškovas, apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė minėtas materialinės teisės normas, tačiau iš bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme aplinkybių negalima nustatyti, kad ieškovas būtų įrodinėjęs šias sąlygas, reikalingas nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams konstatuoti, nors pagal Civilinio proceso kodekso 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Be to, kolegija pažymi, kad kaip matyti iš nagrinėjamos bylos aplinkybių, yra tik viena sąlyga, reikalinga atsirasti nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams, t.y. ieškovo piniginės lėšos buvo pervestos į atsakovių banke atidarytas sąskaitas nesant įstatymo ar sandorio, įpareigojančio tai daryti, tačiau kitų sąlygų, reikalingų taikyti šį institutą, nenustatyta: kaip nurodo pats ieškovas, į atsakovių vardu atidarytas banko sąskaitas piniginės lėšos buvo pervestos neteisėtai; byloje nėra duomenų ir ieškovas neįrodinėjo, kad jis nurodytus veiksmus būtų atlikęs savo interesais ir rizika, taip pat nenuginčyta galimybė turtą išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais, vienas tokių, kurį teismas ir pasirinko – žalos atlyginimo institutas.

34Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles reglamentuojančias procesinės teisės normas, tačiau kolegija su tokiais argumentais nesutinka.

35Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Teismas civilinei bylai reikšmingas aplinkybes nustato remdamasis įrodymais. Įrodymai – civilinei bylai reikšmingi faktiniai duomenys, gauti Civilinio proceso kodekso 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis. Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims buvo paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų; taip pat reikia įvertinti įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. v. Kauno apskrities viršininko administracija; bylos Nr. 3K-3-177/2006).

36Spręsdamas dėl civilinės atsakomybės sąlygų, teismas turi nustatyti esant visetą civilinės atsakomybės sąlygų, nes priešingu atveju civilinė atsakomybė nėra galima. Civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį.

37Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįrodė, kad jis patyrė žalos dėl atsakovių kaltės, todėl pagrįstai ieškinį atmetė. Kolegija sutinka su teismo padaryta išvada, kad ieškovas, reikalaudamas iš atsakovių atlyginti patirtą žalą, neįrodė, kad prie jo sąskaitos banke galėjo prisijungti ieškovės, taip pat, kad jos pasisavino ieškovo pinigines lėšas. Be to, į bylą pateikti įrodymai patvirtina priešingą aplinkybę, kad prie ieškovo UAB „Rotas“ banko sąskaitos Nr. 10002424526 teisingai įvedus tik UAB “Rotas” vyr.buhalterei V. D. (po santuokos pavardė Ručinskienė) suteiktą ID nuolatinį slaptažodį ir automatiškai pareikalautą bei atsitiktinai parinktą slaptažodį iš kodų kortelės, buvo prisijungta ir atliktos pinigų nurašymo operacijos, į O. V. sąskaitą Nr. 10001923688 pervesta 10000 Lt, į O. V. sąskaitą Nr. 10077063116 pervesta 10000 Lt, į K. V. sąskaitą Nr. 10077004984 pervesta 10000 Lt, į K. V. sąskaitą Nr. ( - ) pervesta 6440 Lt, į K. V. sąskaitą Nr. 10077004777 pervesta 10 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovo ir AB banko – Hansa-LTB (šiuo metu – AB „Swedbank“) buvo pasirašyta Elektroninių paslaugų teikimo sutartis ir šia sutartimi ieškovas prisiėmė įsipareigojimų, susijusių su identifikavimo kodų ir slaptažodžių apsauga ir tinkamu naudojimu, darytina išvada, kad dėl paties ieškovo darbuotojų neatsargumo ieškovo banko sąskaitos PIN kodas bei slaptažodžiai tapo žinomi tretiesiems asmenims ir tai sąlygojo žalos ieškovui padarymą.

38Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju teismui nebuvo pagrindo nustatyti ir kitos civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėtų veiksmų, kurie sąlygojo žalos ieškovui padarymą. Ta aplinkybė, kad atsakovės pažeidė Mokėjimo kortelės sutarčių, sudarytų su banku, sąlygas, reikalaujančias naudotis kortele tik sutartyje nurodytam kortelės turėtojui, kurio vardas ir pavardė nurodyti kortelėje; kortelės turėtojas turi teisę duoti nurodymus bankui nurašyti lėšas iš sąskaitos, operacijos atlikimą kortelės turėtojas patvirtina PIN kodu arba parašu (sutarties 3.1-3.3 p.) ir perdavė mokėjimo korteles bei jų PIN kodus nenustatytam asmeniui, pasivadinusiam Valdu, kurio paieška šiuo metu vykdoma atliekamame ikiteisminiame tyrime, būtų reikšminga atsakovių ir banko teisiniuose santykiuose, tačiau ši aplinkybė nėra pagrindas pripažinti, kad tokiais veiksmais jos padarė žalos ieškovui. Įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovės būtų neteisėtai prisijungusios prie ieškovo banko sąskaitos ir pervedusios atitinkamas pinigų sumas į savo sąskaitas, į bylą nepateikta ir ši aplinkybė nenustatyta, taip pat byloje esantys duomenys nepatvirtina ieškovo teiginio, kad iš ieškovių sąskaitos nuskaičius pinigų sumas, kurios buvo pervestos į jų sąskaitas iš UAB „Rotas“ vardu atidarytos sąskaitos, tokiais savo veiksmais atsakovės jam padarė žalos, nes byloje esantys įrodymai, t.y. ikiteisminio tyrimo medžiaga, paneigia tą faktą, kad atsakovės pinigų pervedimo į jų sąskaitas bei nuskaitymo nuo jų sąskaitų metu būtų turėjusios galimybę naudotis joms priklausančiomis banko mokėjimo kortelėmis bei nuimti pinigus nuo jų vardu atidarytų sąskaitų.

39Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, apeliacinis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.).

40Apeliacinės instancijos teismo turėtos pašto išlaidos (3,00 Lt) neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 str. 6 d.).

41Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

42Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB “Rotas” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Ieškovas nurodė, kad 2003-04-12 19 val. 48 min. internetinės bankininkystės... 6. Atsakovė K.V. su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad jai tapus interneto... 7. Atsakovė O.P. su pareikštu ieškiniu ji nesutiko, prašo atmesti. Prie... 8. Trečiasis asmuo “Swedbank” AB (buvusi AB bankas “Hansa) atsiliepime... 9. Su atsakovėmis bankas buvo sudaręs banko sąskaitų sutartis, išdavęs... 10. Vilniaus miesto 3-iasis apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimu... 11. Banko korteles, kurios buvo išduotos atsakovėms pasirašant banko sąskaitų... 12. Ieškovas UAB ”Rotas” apeliaciniu skundu prašo skundžiamą teismo... 13. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas be pagrindo netaikė CK 6.237... 14. Teismo sprendime išdėstytos aplinkybės, kad pinigines lėšas iš atsakovių... 15. Byloje nėra jokių duomenų, kad pinigines lėšas iš atsakovių sąskaitų... 16. Atsakovės yra atsakingos už visas su joms išduotomis debetinėmis... 17. Atsakovė O.P. (buvusi V.) atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 18. Apeliantas neturi teisės vadovautis atsakovių su banku debitinės mokėjimo... 19. Kadangi prie UAB „Rotas“ sąskaitos Hanza.net buvo prisijungta iš karto... 20. Atsakovė K.V. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundžiamą teismo... 21. Trečiasis asmuo AB Swedbank atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 24. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2003-04-12 19 val. 48 min. internetinės... 25. Apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo sprendimu, kadangi teismas... 26. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjamam... 27. Kaip matyti iš į bylą pateikto ieškinio, ieškovas kreipėsi į teismą,... 28. Kolegija pažymi, kad pagal Civilinio proceso kodekso 135 straipsnį, ieškinį... 29. Pagal bendrąją taisyklę teismas, priimdamas sprendimą, negali peržengti... 30. Tokiu būdu kolegija, įvertindama tai, kad teismas neprivalėjo vadovautis... 31. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovas tiek ieškinyje, tiek dublike nurodė, kad... 32. Pažymėtina ir tai, kad taikyti teisės normų, reglamentuojančių... 33. Nors ieškovas, apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė... 34. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 35. Pažymėtina, kad pagal Civilinio proceso kodekso 176 straipsnio 1 dalį... 36. Spręsdamas dėl civilinės atsakomybės sąlygų, teismas turi nustatyti esant... 37. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad... 38. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju teismui nebuvo pagrindo nustatyti ir... 39. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 40. Apeliacinės instancijos teismo turėtos pašto išlaidos (3,00 Lt) neviršija... 41. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 str.... 42. Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 17 d. sprendimą...