Byla 2-2578-894/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Danguolei Muravjovienei, dalyvaujant atsakovei I. S., jos atstovei advokatei R. Č., nedalyvaujant ieškovės Akcinės Bendrovės „SEB bankas“ atstovui, atsakovui V. S., uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Akcinės Bendrovės „SEB bankas“ ieškinį atsakovams I. S. ir V. S., dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė priteisti iš atsakovų 22068,04 litų skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 1).

3Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2006-09-06 tarp V. S. ir I. S. (toliau - Atsakovai) ir AB „SEB bankas“ (toliau - Ieškovas) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0350618053382-90 (toliau - Sutartis), pagal kurią buvo suteiktas 20000,00 Lt vartojimo kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-09-05. Sutarties bendrosios dalies 6.1. punkte numatyta, kad Atsakovams laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, Ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Atsakovai nuo 2007-11-06 netinkamai vykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tai yra nemoka dalinių kredito grąžinimų bei palūkanų. Atsižvelgiant į tai, Ieškovas įspėjo Atsakovus, tačiau Atsakovai įspėjime nurodyto reikalavimo neįvykdė. Vadovaudamasis Sutarties bendrosios dalies 6.1. punktu, Ieškovas nutraukė Sutartį su Atsakovais. Atsakovai iki šiol Bankui negrąžino 22068,04 Lt skolos, iš jų: 14218,07 Lt nesugrąžinto kredito, 2878,71 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 4971,26 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas.

4Atsakovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies, nesutinka tik su paskaičiuota per didele delspinigių suma.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2006-09-06 tarp šalių buvo pasirašyta vartojimo kredito sutartis 20000,00 Lt sumai (b.l. 4-6), šalys sudarė kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką (b.l. 6-7), 2012-08-24 ieškovas atsakovams siuntė įspėjimą dėl kredito sutarties nutraukimo (b.l. 11), pagal ieškovo 2012-08-03 sudarytą pažymą atsakovų įsiskolinimas ieškovui sudaro viso 22068,04 Lt (b.l. 3).

7Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

8Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu, arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 str. 1 d.). Tarp šalių sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.200 str., 6.205 str.). Savo įsipareigojimų nevykdanti šalis, privalo mokėti įstatyme nustatytas ar šalių sutartyje numatytas palūkanas, delspinigius (CK 6.210 str. 1 d.). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovai, žinodami apie savo pareigą mokėti jiems suteiktą paskolą, šios pareigos tinkamai nevykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą dėl skolos priteisimo (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2, 3 p.). Pagal ieškovės pateiktus duomenis, atsakovai tinkamai nevykdė vartojimo kredito sutarties Nr. 0350618053382-90 įsipareigojimų ir liko skolingi ieškovei 22068,04 Lt, kuriuos sudaro negrąžinta vartojimo kredito suma, priskaičiuotos ir nesumokėtos palūkanos bei delspinigiai (b.l. 3). Atsakovė sutinka, kad yra skolinga negrąžintą kreditą 14218,07 Lt bei palūkanas 2878,71 Lt, tačiau nesutinka dalyje su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo, t. y. dėl 4971,26 Lt. Atsakovai teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad jie ieškovei sumokėjo palūkanas ir grąžino likusią negrąžintą kredito sumą, todėl, atsižvelgiant į išdėstytą teisinį reguliavimą ir faktines aplinkybes, pilnai tenkintina ieškovės ieškinio reikalavimo dalis dėl 14218,07 Lt negrąžinto kredito ir 2878,71 Lt palūkanų priteisimo solidariai iš atsakovų pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618053382-90, t.y. dėl 17096,78 Lt priteisimo (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.886 str. 1 d., CPK 178 str., 185 str., 268 str. 5 d.).

9Dėl delspinigių.

10Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovai už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir uždelstas sumokėti palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos privalo ieškovei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (sutarties bendrosios dalies 5.3 p., 5.4 p.) (b.l. 5-6). Ieškovė prašo priteisti iš atsakovų 4971,26 Lt delspinigių pagal 2006-09-06 sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0350618053382-90 (b.l. 3-7). Nustatyta, kad atsakovai neįvykdė paskolos sutarties sąlygų, todėl vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, jiems kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Kaip nurodyta sutartyje (5.3, 5.4 p), atsakovai už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku negrąžinto kredito dalies ir palūkanų privalo ieškovei mokėti po 0,1 proc. dydžio delspinigius (b.l. 5-6).

11Iš atsiliepime ir teismo posėdžio metu išdėstytų motyvų matyti, kad atsakovė prašo taikyti sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą ieškovo prašomiems delspinigiams (b.l. 22-29, CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). CK 6.258 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Tačiau reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių), taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Iš ieškovės pateiktos apskaičiuotų ir apmokėtų delspinigių ataskaitos (b.l. 57) matyti, kad už laikotarpį nuo 2006-12-07 iki 2010-05-23 priskaičiuota 4971,26 Lt delspinigių, kuriuos ieškovė ir prašo priteisti iš atsakovų.

12Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Pagal Civilinio kodekso 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Teisė reikalauti delspinigių atsiranda nuo to momento, kai skolininkas praleidžia terminą atsiskaityti. Taigi, ieškovui teisė į delspinigių skaičiavimą atsirado nuo tada, kai atsakovas laiku neatsiskaitė. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju kai prašoma priteisti delspinigius, o pagrindinė skola vis dar nesumokėta kreditoriaus teisių pažeidimas laikomas tęstiniu. Tačiau tai, kad kreditoriaus teisių pažeidimas yra tęstinis reiškia, kad pažeidimas prasideda kiekvieną kitą pažeidimo dieną (CK1.127 str. 5 d.) ir kreditoriui atsiranda teisė į delspinigių skaičiavimą, tačiau tai nereiškia, kad šiam reikalavimui nėra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas. Taigi, vadovaujantis Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalimi ir 1.127 straipsnio 5 dalimi, ieškovė nagrinėjamu atveju turi teisę reikalauti priteisti delspinigius už paskutinių šešių mėnesių laikotarpį. Vadovaujantis išdėstytu ir ieškovės pateikta apskaičiuotų ir apmokėtų delspinigių ataskaita (b.l. 57), iš atsakovų ieškovei priteistina 230,16 Lt delspinigių suma.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010 pabrėžė, kad netesybos (bauda, delspinigiai) - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti.

14Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatymo nesukonkretintos. Kriterijus, pagal kuriuos sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos netesybas vertina teismai, nagrinėdami konkrečias bylas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netesybų dydis turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Teismas, spręsdamas dėl tinkamo netesybų dydžio, pažymi, kad nagrinėjamu atveju netesybų instituto civilinėje teisėje paskirtis yra kompensacinė, o ne baudinė. Netesybos turi kompensuoti kreditoriaus nuostolius dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo jos vykdymo, tačiau kreditorius negali nepagrįstai turtėti bausdamas skolininką.

15Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovės naudai priteistini delspinigiai – 230,16 Lt sudaro tik apie 1 procentą nuo negrąžintos skolos ir palūkanų sumos (17096,78 Lt), todėl, teismo vertinimu, nėra pagrindo šio dydžio netesybas pripažinti aiškiai per didelėmis ar neprotingo dydžio netesybomis. Konstatuotina, kad 230,16 Lt dydžio delspinigių priteisimas neprieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams.

16Dėl procesinių palūkanų.

17Kadangi atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, yra pagrįstas ieškovės reikalavimas dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo (CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str.). Iš atsakovų priteistina ieškovui 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų.

19Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingos patenkintų reikalavimų daliai. Bendra ieškinio suma 22068,04 Lt, teismas priteisdamas 17326,94 Lt (17096,78 Lt + 230,16 Lt) patenkina 78 procentus ieškinio reikalavimų. Ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 662,04 Lt žyminio mokesčio (b.l. 2). Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteistina žyminio mokesčio dalis t.y. po 258,19 Lt iš kiekvieno atsakovo. A. I. byloje patyrė 1000,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 125-126). Ieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo atsakovei priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga atmestiems ieškinio reikalavimams, t.y. 220,00 Lt (CPK 93 str. 1 d. 2 d.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti solidariai iš atsakovų I. S., a.k. ( - ), ir V. S., a.k. ( - ), ieškovės AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai 17096,78 Lt (septyniolika tūkstančių devyniasdešimt šeši litai 78 ct) skolos, 230,16 Lt (du šimtai trisdešimt litų 16 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme (2012-09-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš kiekvieno atsakovų: I. S., a.k. ( - ) ir V. S., a.k. ( - ), ieškovės AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai po 258,19 Lt (du šimtai penkiasdešimt aštuoni litai 19 ct) žyminio mokesčio.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovės AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, a. s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, atsakovės I. S., a.k. ( - ), naudai 220,00 Lt (du šimtai dvidešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, kuriuo prašė priteisti iš... 3. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad 2006-09-06 tarp V. S. ir... 4. Atsakovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu ir iš byloje esančių... 7. Dėl skolos ir palūkanų priteisimo.... 8. Įstatymas numato, kad vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar... 9. Dėl delspinigių.... 10. Vartojimo kredito sutartimi šalys susitarė, kad atsakovai už kiekvieną... 11. Iš atsiliepime ir teismo posėdžio metu išdėstytų motyvų matyti, kad... 12. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-02 nutartyje civilinėje byloje Nr.... 14. Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar... 15. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 16. Dėl procesinių palūkanų.... 17. Kadangi atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, yra... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 19. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovei priteistinos jos... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268- 270 str.,... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti solidariai iš atsakovų I. S., a.k. 23. Priteisti iš kiekvieno atsakovų: I. S., a.k. 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš ieškovės AB „SEB bankas“, juridinio asmens kodas 112021238,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...