Byla e2A-1258-264/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Baubienės (kolegijos pirmininkė, pranešėja), Virginijos Lozoraitytės ir Arvydo Žibo,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kredas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2230-1070/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Artsema“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kredas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5I. Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (tolau – UAB) „Artsema“ ieškinyje prašė priteisti iš atsakovės 2 852,66 Eur skolos, 55,87 Eur delspinigių, 6 procentų metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškinyje nurodė, kad su atsakove 2017 m. birželio 9 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 062017/1 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu šalys susitarė dėl statybos rangos darbų objekte ( - ). Ieškovė (rangovė) įsipareigojo priduoti atsakovei (užsakovei) UAB „Kredas“ faktiškai atliktus darbus tarpiniais aktavimais kas antrą penktadienį, o užsakovė įsipareigojo atsiskaityti pagal suderintą atliktų darbų faktinį kiekį per 3 kalendorines dienas po atliktų darbų pridavimo aktų pasirašymo. Ieškovė atliko sutartus statybos darbus, bei perdavė juos atsakovei atliktų darbų aktais už 2017 m. birželio mėn., 2017 m. liepos mėn., o atsakovė priėmė šiuos darbus, pasirašydama minėtus atliktų darbų aktus. Ieškinyje ieškovė teigia, kad atsakovė nepriėmė darbų, nurodytų atliktų darbų akte už 2017 m. rugpjūčio 7 d., nenurodė objektyvių tai pateisinančių priežasčių. Atsakovė už ieškovės atliktus darbus atsiskaitė tik iš dalies, pervesdama į ieškovės sąskaitą bendrą 7 271,40 Eur sumą. Atsakovei iš esmės pažeidus Sutartį, o ieškovei dėl to patiriant nuostolius, statybos rangos darbai buvo sustabdyti.

103.

11Atsakovė UAB „Kredas“ prašė ieškinį atmesti.

124.

13Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad tarp šalių visi darbai buvo atliekami pasirašant papildomus susitarimus (Sutarties 4 punktas). Buvo pasirašyti priedas Nr. 1 dėl 4 400 Eur sumos ir priedas Nr. 2 dėl 4 031,60 Eur sumos. Ieškovė atliko visus darbus pagal suderintus priedus ir jai buvo sumokėta 7 596,60 Eur (be PVM) dydžio suma. Likusi suma (835 Eur be PVM) buvo sulaikyta dėl nekokybiškai atliktų (iš dalies nebaigtų) darbų. Atsakovė kvietė ieškovę atvykti į objektą ir ištaisyti esamas neatitiktis, tačiau ieškovė tai ignoravo ir netaisė defektų, neatvyko į objektą ir neužfiksavo esamų neatitikčių. Dėl to atsakovė, pasinaudodama Sutartyje numatyta sutarties nutraukimo teise, nutraukė Sutartį. Jokie papildomi darbai, dėl kurių ieškovei turi būti sumokėta 2 509,46 Eur suma, ieškovės nebuvo vykdomi.

14II.

15II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį tenkino.

186.

19Priteisė ieškovei UAB „Artsema“ iš atsakovės UAB „Kredas“ 2 852,66 Eur skolos, 55,87 Eur delspinigių, 6 procentų palūkanas už priteistą sumą (2 908,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 865 Eur bylinėjimosi išlaidų.

207.

21Dėl Statybos rangos sutarties sąlygų aiškinimo ir vykdymo. Teismas atsakovės argumentus, jog dėl papildomai atliktų darbų turėjo būti pasirašytas papildomas susitarimas, o šiam nesant pasirašytam, nėra atsakovės prievolės mokėti ieškovei už darbus, nenumatytus Sąmatoje Nr. 1 ir Nr. 2, atmetė kaip nepagrįstus, konstatavus, kad Sąmatose Nr. 1 ir Nr. 2 buvo numatyti tik preliminarūs darbų kiekiai ir jų kaina, o faktinis darbų kiekis ir jų kaina buvo derinami atliktų darbų aktais. Teismas pažymėjo, kad šalys susitarė, jog Sąmatose nurodomos kainos yra preliminarios.

228.

23Atsižvelgiant į tarp šalių sudarytą Sutartį bei Sutarties priedus, teismas darė išvadą, kad darbų dydis ir kaina galėjo kisti ir nepasirašius atskiros sąmatos, bet priklausomai nuo atliktų darbų akte, pasirašytame abiejų šalių, nurodyto darbų kiekio ir kainos.

249.

25Dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškove pagal šios atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus, pasirašytus abiejų Statybos rangos sutarties šalių. Teismas nustatė, kad šalys Sutartyje aiškiai ir nedviprasmiškai nenurodė defektų nustatymo ir jų šalinimo procedūros. Teismo nuomone, defektų nustatymo ir jų šalinimo procedūra numanoma pagal Sutarties 11.1 punkto ir 12 punkto 5 pastraipą, todėl esant ieškovės darbų trūkumams turėjo būti pasirašytas dvišalis ieškovės ir atsakovės aktas.

2610.

27Pažymėjo, kad ieškovės atlikti pagal Sutartį darbai, priimti atsakovės pagal abiejų šalių pasirašytus darbų priėmimo-perdavimo aktus iki 2017 m. liepos 21 d. be išlygų ar pastabų dėl priimtų darbų trūkumų, todėl teismas laikė neįrodytu faktą, kad aktai buvo pasirašomi atsakovės su išlygomis (CK 6.662 straipsnio 1 dalis, CPK 185 straipsnio 1 dalis).

2811.

29Teismas vertindamas atsakovės pateiktus įrodymus dėl ieškovės atliktų darbų defektų nustatymo bei atsakovės nuostolių (t. y. 2017 m. liepos 28 d. raštą dėl defektų, atsakovės direktoriaus pateiktas nuotraukas) laikė juos subjektyvaus pobūdžio, o atsakovės direktoriaus ir darbų vadovo (liudytojo V. K.) parodymus laikė nepatikimais ir nepakankamais.

3012.

31Teismas nustatė, kad atsakovė nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad pranešė ieškovei apie liudytojo teigimu akivaizdžius trūkumus, kad tie trūkumai buvo aptarti taip, kaip to reikalauja įstatymas raštu darbų perdavimo-priėmimo akte ar kitame dokumente (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), kad atsakovė reikalavo pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus arba atlyginti jos nustatytų trūkumų šalinimo išlaidas, kad prašė ieškovės pašalinti trūkumus per protingą terminą ar sumažinti darbų atlikimo kainą ar atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (CK 6.665 straipsnio 1 dalis, 6.678 straipsnio 1 dalis). Pažymėjo, kad darbų atlikimas ne iki galo nesuėjus Sutarties vykdymo terminui negali būti vertinamas kaip atliktų darbų defektas, to neaptarus raštiškai ar nurodant kaip išlygą darbų priėmimo-perdavimo akte (CK 6.662 straipsnio 1, 2 dalys).

3213.

33Teismas ieškovės naudai iš atsakovės priteisė 343,20 Eur sumą (7596,60 Eur - 7253,40 Eur) bei 21,74 Eur delspinigius už pilnai nepamokėtas 2017 m. birželio 23 d. ir liepos 7 d. sąskaitas-faktūras pagal Sutarties 12 punktą už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 29 d. iki 2017 m. spalio 18 d. (el. b. l. 23, 24) (CK 6.71 straipsnis).

3414.

35Dėl atsakovės pareigos atsisakyti su ieškove pagal vienašališkai ieškovės pasirašytą atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Teismas nustatė, kad ieškovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. išrašė atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuris patvirtina, kad ji atliko jame nurodytus darbus, kad ieškovė 2017 m. rugpjūčio 10 d. sustabdė darbų vykdymą objekte ( - ), dėl to, kad atsakovė atsisakė priimti iš jos darbus ir sumokėti už juos dėl to, kad jų atlikimo terminas (iki 2017 m. rugsėjo 29 d. ) nebuvo suėjęs, o Sutartis nenumatė atsiskaitymo už atliktus darbus, kai jie yra sustabdyti. Atsakovės pozicija, išdėstyta jos 2017 m. rugpjūčio 18 d. rašte, išsiųstame ieškovei elektroniniu paštu, paneigia prieš tai tarp Sutarties šalių buvusią ieškovės atliktų darbų priėmimo ir atsiskaitymo už juos praktiką, kai ieškovė priduodavo atsakovei dalį darbų aktais, o atsakovė, priėmusi dalį atliktų darbų, juos apmokėdavo.

3615.

37Atsakovei neįrodžius, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais, bei teismui konstatavus, kad ieškovė pagrįstai sustabdė jų vykdymą dėl atsakovės neatsiskaitymo ir vengimo priimti atliktus darbus, esant vienašališkai ieškovės pasirašytam atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. aktui, teismas sprendė, kad atsakovei kilo pareiga atsiskaityti pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. sąskaitą - faktūrą, išrašyto atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. akto pagrindu. Todėl tenkino ieškovės reikalavimą dėl 2 509,46 Eur skolos pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. sąskaitą-faktūrą ir 34,13 Eur delspinigių pagal Sutarties 12 punktą už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d. iki 2017 m. spalio 18 d. priteisimo iš atsakovės.

38III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

3916.

40Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Kredas“ prašo panaikinti 2018 m. vasario 26 d. Kauno apylinkės teismo sprendimą iš dalies, priteisiant ieškovui 835 Eur, kitoje dalyje ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4123.1

42Teismas neteisingai išaiškino, jog UAB „Kredas“ atsisakė priimti darbus pagal priedą Nr. 2. Didžioji dalis darbų buvo priimti ir pasirašytos sąskaitos. Atliekant mokėjimą pagal 2017m. liepos 21 d. SF Nr. 3, 835 Eur buvo sulaikyta dėl pastebėtų defektų.

4323.2

44Nei viena pusė neginčija aplinkybės, kad priedas Nr. 2 dėl darbų vertės 4 031,66 Eur sumai buvo suderintas abiejų šalių, nors raštiškai nebuvo pasirašytas, kaip reikalaujama pagal 2017 birželio 9 d. Sutarties Nr. 062017/1, 4 punktą.

4523.3

46Jokia papildoma darbų sąmata Nr. 3, 2 509,46 Eur sumai be PVM nebuvo daugiau papildomai aptarta tarp abiejų šalių jokia forma: nei susirašinėjimai elektroniniu paštu, raštiškai ar žodžiu.

4723.4

48Sutarties statybos darbų sąmatose Nr. 1 ir Nr. 2 sutartiniai darbų kiekiai buvo preliminarūs, tačiau ieškovės reikalaujama 2 509,46 Eur suma be PVM yra per didelė, ieškovė papildomai objekte neatliko jokių darbų 2509,46 Eur sumai be PVM. Darbų sąmata Nr. 2, buvo suderinta žodžiu bei elektroninėmis priemonėmis 4 031,60 Eur sumai be PVM, tačiau faktiškai darbai buvo atlikti 3 981,56 Eur sumai be PVM.

4923.5

50Su ieškove prie sutarties buvo pasirašyta tik viena statybos darbų sąmata Nr. 1 ir papildomai atlikus daugiau darbų buvo žodiškai aptarta nauja darbų sąmata Nr. 2. Už atliktus darbus kartu su papildomais darbais ieškovei buvo išmokėta 7 596,60 Eur be PVM, kas viršija pradinę sutarties sumą 3 196,60 Eur be PVM.

5123.6

52Atsakovė turėjo teisė nepriimti papildomų darbų pagal žodinį susitarimą dėl atliktų darbų pagal sąmatą Nr. 2, nes nebuvo patvirtinto abiejų šalių susitarimo, tačiau geranoriškai darbus priėmė ir atsiskaitė su ieškove.

5323.7

54Atsakovė sutinka sumokėti ieškovei galutinį atsiskaitymo likutį lygų 835 Eur sumai pagal statybos darbų sąmatas Nr. 1 ir Nr. 2, tačiau teigia, kad po apmokėjimo gavimo ieškovė turi atvykti į objektą ( - ) ir ištaisyti nustatytus defektus.

5523.8

56Prie patikslinto apeliacinio skundo atsakovė prideda statybos darbų sąmatos ir papildomo susitarimo pavyzdžius, kaip statyboje forminami padidėję kiekiai, nauji darbai. Nurodo, kad pirma yra pateikiama sąmata, užsakovui patvirtinus, pasirašomas papildomas susitarimas ir tada atliekami darbai.

5717.

58Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Artsema“ prašo Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

5924.1

60Ieškovė ir atsakovė sudarydamos Sutartį, preliminariai buvo sutarusios dėl 4400 Eur be PVM vertės statybos darbų atlikimo, tačiau vykdant sutartį ieškovė atsakovės sutikimu per laikotarpį nuo 2017 m. birželio 9 d. iki 2017 m. liepos 21 d., atliko darbų už 7 596,60 Eur, kuriuos atsakovė priėmė pasirašytinai. Atsakovė 2017 m. rugpjūčio 18 d. rašte patvirtino, kad sąmatose derinamos preliminarios darbų atlikimo kainos. Todėl darbų dydis ir kaina galėjo kisti ir nepasirašius atskiros sąmatos, bet priklausomai nuo atliktų darbų akte, pasirašytame ieškovės ir atsakovės, nurodyto darbų kiekio ir kainos. Atsakovė, atsiskaitydama už aukščiau atliktus darbus, sumokėjo ieškovei 7 253,40 Eur, likdama skolinga už aukščiau nurodytus darbus 343,20 Eur. Atsakovė yra sumokėjusi ieškovei už atliktus darbus ne 7 596,60 Eur (kaip nurodo Atsakovė), o 7 253,40 Eur atsakovės priimtus statybos darbus per laikotarpį nuo darbų pradžios iki 2017 m. liepos 21 d. 2017 m. liepos 28 d., šalys aptarė bei tarpusavyje suderino būsimus atliktinus darbus, jų apimtį bei vertes, tuo tikslu sudarydamos statybos darbų sąmatą Nr. 2 dėl 4 031,60 Eur vertės darbų atlikimo, nors pastarosios fiziškai nepasirašė (sąmata Nr. 2 suderinta žodinio bendravimo bei elektroninio susirašinėjimo metu).

6124.2

62Ieškovė, vykdydama šalių susitarimą, laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 28 d. (sąmatos Nr. 2 suderinimo) atliko dalį darbų, numatytų šalių suderintoje Sąmatoje Nr. 2, bei atliktų darbų rezultatą 2017 m. rugpjūčio 7 d. atliktų darbų aktu perdavė atsakovei, tačiau pastaroji, nors faktiškai minėtų darbų rezultatą ir gavo, tačiau formaliai šių darbų nepriėmė bei už juos neatsiskaitė. Atsakovei nevykdant pareigos atsiskaityti už atliktus statybos darbus ieškovė statybos darbų atlikimą sustabdė.

6324.3

64Iš pateikto apeliacinio skundo turinio spręstina, jog atsakovė faktiškai pripažįsta, jog ieškovė atlikinėjo darbus, numatytus šalių suderintoje sąmatoje Nr. 2.

6524.4

66Atsakovė nepagristai teigia, jog mokėjimus atliko tiek už darbus, numatytus Sąmatoje Nr. 1, tiek ir Sąmatoje Nr. 2. Už ieškovės atliktus darbus, šalių aptartus sąmatoje Nr. 2, atsakovė neatsiskaitė visiškai.

67Teismas

konstatuoja:

68IV.

69Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7018.

71Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 263 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamos bylos atveju absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys).

7219.

73CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, šalių paaiškinimus, jų procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.

7420.

75Dėl naujų rašytinių įrodymų. Prie apeliacinio skundo atsakovė pateikė statybos darbų sąmatos Nr. 2 ir papildomo susitarimo Nr. 3, sudaryto tarp atsakovės ir byloje nedalyvaujančio trečiojo asmens UAB „Conresta“ kopijas, nurodydama, kad tai yra pavyzdžiai (e. bylos b. l. 117-118). CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nagrinėjamu atveju apeliaciniame skunde apeliantė nenurodo jokių motyvų, dėl kokių priežasčių jų neteikė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, be to neprašo jų priimti. Teisėjų kolegija šiuos dokumentus atsisako priimti į bylą ir juos vertinti, kadangi statybos darbų sąmatos Nr. 2 kopija buvo byloje pateikta pirmosios instancijos teismui ir atitinkamai vertinta, o papildomas susitarimas Nr. 3 neturi ryšio su nagrinėjama byla (CPK 180 str.). Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esantys įrodymai sudaro pakankamą pagrindą atitinkamoms išvadoms, patikrinus skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, padaryti.

7621.

77Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš esmės dėl to, ar užsakovas pagrįstai atsisako apmokėti už atliktus statybos darbus pagal 2017 m. birželio 9 d. statybos rangos sutartį Nr. 062017/1 (toliau – ir Sutartis), rangovui, motyvuodamas tuo, kad atliekant mokėjimą pagal 2017 liepos 21 d. SF Nr. 3, 835 Eur buvo sulaikyta dėl pastebėtų defektų, kad ieškovė papildomai objekte neatliko jokių darbų 2509,46 Eur sumai be PVM. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį dėl skolos už atliktus statybos darbus pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. atliktų darbų aktą, kuriame nurodyti darbai: išorinių sienų tinkavimas ir karnizų atstatymas tenkino. Atsakovė su tokiu teismo sprendimus nesutinka.

7822.

79Teisėjų kolegija, išanalizavusi apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentus, skundžiamo pirmosios instancijos teismo motyvus, byloje esančius įrodymus, daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju esminės yra dvi įrodinėtinos aplinkybės, o būtent, dėl kokių konkrečiai darbų atlikimo susitarė šalys, kokius konkrečiai darbus ieškovė atliko ir atliko nekokybiškai.

8023.

81Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. birželio 9 d. Statybų rangos sutarties 1 punktu šalys nurodė sutarties objektą – fasado ( - ), tinkavimo darbai. Sutarties objekto kaina – pagal suderintą sąmatą (Sutarties 2 punktas). Rangovė (ieškovė UAB „Artsema“) įsipareigojo priduoti užsakovei (atsakovei UAB „Kredas“) faktiškai atliktus darbus tarpiniais aktavimais kas antrą penktadienį, o užsakovė – atsiskaityti pagal suderintą atliktų darbų faktinį kiekį per 3 kalendorines dienas po atliktų darbų pridavimo aktų pasirašymo (Sutarties 3 punktas). Taip pat nustatyta, kad šalys pagal suderintą sąmatą Nr. 1 preliminariai buvo sutarusios dėl 4400 Eur be PVM vertės statybos darbų atlikimo, tačiau vykdant sutartį ieškovė atsakovės sutikimu per laikotarpį nuo 2017 m. birželio 9 d. iki 2017 m. liepos 21 d. atliko darbų už 7 596,60 Eur, kuriuos atsakovė priėmė pasirašytinai (e.bylos b.l. 33), tačiau ieškovei sumokėjo 7 253,40 Eur, likdama skolinga 343,20 Eur už statybos darbus, atliktus nuo 2017 m. birželio 9 d iki 2017 m. liepos 21 d. Taip pat byloje nustatyta, ir šalys neginčija aplinkybės, kad 2017 m. liepos 28 d. šalys susitarė dėl atliktinų darbų pagal Sąmatą Nr. 2 - 4031,60 Eur vertės, nors ir ji nepasirašyta. Ieškovė pateikė į bylą pažymą apie atliktų darbų iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. vertę, iš kurio matyti, kad nuo statybos darbų pradžios ji atliko darbų už 10 401, 76 Eur, tame tarpe laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 28 d. (sąmatos Nr. 2 sudarymo) iki 2017 m. rugpjūčio 7 d. ieškovė atliko atsakovei darbų už 2509,46 Eur. Atsakovė šios pažymos, bei atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. akto, kuriame nurodyti darbai: išorinių sienų tinkavimas ir karnizų atstatymas (el. b. l. 29, 30), nepasirašė, darbų nepriėmė bei už juos neatsiskaitė. Atsakovei nevykdant pareigos atsiskaityti už atliktus statybos darbus ieškovė statybos darbų atlikimą sustabdė.

8224.

83Kaip žinia, rangos sutartis yra atlygintinė sutartis. Rangos sutartimi rangovas (subrangos sutarties atveju – subrangovas) įsipareigoja pastatyti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Rangos sutartinių santykių turinį sudarančios rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t. y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas: rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės, užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2009 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2009; kt.).

8425.

85Pagal sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir jų rezultatą perduoti užsakovui atitinka šio pareigą atsiskaityti su rangovu, sumokant sutartyje nurodytą kainą. Jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas rangovui privalo sumokėti sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, kai darbai atlikti tinkamai ir laiku (CK 6.655 straipsnio 1 dalis). Priėmus tinkamai ir laiku atliktą darbų rezultatą atsiranda užsakovo prievolė visiškai atsiskaityti su darbus atlikusiu rangovu.

8626.

87Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi vieningos pozicijos, kad užsakovas turi pareigą priimti rangovo perduodamus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-597/2005; 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007).

8827.

89Atliktų darbų faktą ir apimtį ieškovė įrodinėja pateiktu vienašališkai rangovo pasirašytu 2017 m. rugpjūčio 7 d. Atliktų darbų aktu bei pažyma apie atliktų darbų vertę iki 2017 m. rugpjūčio 7 d.

9028.

91Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad atsakovei neįrodžius, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais, kad ieškovė pagrįstai sustabdė jų vykdymą dėl atsakovės neatsiskaitymo ir vengimo priimti atliktus darbus, esant vienašališkai ieškovės pasirašytam atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. aktui, sprendė, kad atsakovei kilo pareiga atsiskaityti pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. sąskaitą – faktūrą, išrašytą Atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. akto pagrindu, todėl tenkino ieškovės reikalavimą dėl 2509,46 Eur skolos pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. sąskaitą-faktūrą ir 34,13 Eur delspinigių pagal Sutarties 12 punktą už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 11 d. iki 2017 m. spalio 18 d. priteisimo iš atsakovės.

9229.

93Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu. Įstatyme nenustatyta specialios privalomos priėmimo – perdavimo akto formos, todėl tokiu aktu gali būti laikomas dokumentas, atitinkantis įstatyme nurodytus priėmimo – perdavimo akto požymius. Iš CK 6.694 straipsnio 4 dalies nuostatų akivaizdu, kad priėmimo perdavimo aktas turi būti rašytinės formos, jo turinys – nuorodos apie atliktų darbų priėmimą be išlygų arba pažymint darbų trūkumus, nustatant jų pašalinimo tvarką ir sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). Pagal CK straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007).

9430.

95Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus – sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus.

9631.

97Kaip matyti iš šalių sudarytos Rangos sutarties sąlygų, 10.1 punktu bei prie sutarties pateiktos suderintos sąmatos Nr. 1 rangovas buvo įsipareigojęs atlikti fasado tinkavimo darbus – 4400 Eur vertės, šiuos darbus atlikti nuo 2017 m. birželio 14 d. iki 2017 m. rugsėjo 29 d.(sutarties 7.1 p.). Sutarties 9.2 p. šalys susitarė, kad papildomi ir nenumatyti darbai bei padidėję darbų kiekiai atliekami užsakovei leidus ir už juos atlyginama papildomo finansavimo sąskaita. Apeliantė neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės, kad darbų kiekis ir kaina galėjo kisti ir nepasirašius atskiros sąmatos, bet priklausomai nuo atliktų darbų akte, pasirašytame ieškovės ir atsakovės, nurodyto darbų kiekio ir kainos. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog atsakovė faktiškai pripažįsta, jog ieškovė atlikinėjo darbus, numatytus šalių suderintoje sąmatoje Nr. 2. Todėl atmestini apeliantės argumentai, kad ieškovė jokių statybos darbų neatliko laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 28 d. (sąmatos Nr. 2 suderinimo), kuriuos nurodė 2017 m. rugpjūčio 7 d. atliktų darbų akte. Tuo tarpu atsakovė jokių pastabų dėl atliktų darbų kiekių, kainos ar kokybės 2017 m. rugpjūčio 7 d. Atliktų darbų priėmimo - perdavimo akte nenurodė, taigi savo konkliudentiniais veiksmais pritarė Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto teisėtumui ir pagrįstumui, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, šis aktas atsakovei sukėlė teisinius padarinius, o būtent, pareigą apmokėti ieškovei už atliktus darbus.

9832.

99Minėta, jog užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009).

10033.

101Žyma apie atsisakymą pasirašyti įrašyta akte, atskleidžia priežastis, dėl kurių aktas pasirašomas vienašališkai, tačiau tokios žymos nebuvimas nelemia akto negaliojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-521/2011).

10234.

103Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 išaiškino, jog būtent atliktų darbų priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai.

10435.

105Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovei neįrodžius, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais, kad ieškovė pagrįstai sustabdė jų vykdymą dėl atsakovės neatsiskaitymo ir vengimo priimti atliktus darbus, esant vienašališkai ieškovės pasirašytam atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. aktui, kyla atsakovės pareiga atsiskaityti pagal 2017 m. rugpjūčio 7 d. sąskaitą – faktūrą, išrašytą Atliktų darbų už 2017 m. rugpjūčio 7 d. akto pagrindu. Teisėjų kolegija pritaria šiai pirmosios instancijos teismo pozicijai.

10636.

107Nors kaip matyti iš atsakovės 2017 m. liepos 28 d. rašto ieškovei turinio, atsakovė reikalavo pašalinti statybos darbų defektus (nekokybiškai nutinkuoti fasado kampai, fasado plokštumų užtrynimas netolygus (e. bylos 1 tomas b.l. 91), tačiau atsakovės nurodyti darbų trūkumai nepaneigia darbų atlikimo fakto ir nesudaro pagrindo pripažinti 2017 m. rugpjūčio 7 d. Atliktų darbų aktą negaliojančiu. Be to, atsakovė neįrodė, kaip to reikalauja CPK 178 straipsnio reikalavimai, kad egzistuoja aukščiau paminėti atvejai, kuomet užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus.

10837.

109Teisėjų kolegija pažymi, jog reikšminga ir aplinkybė, kad atsakovė neįrodinėjo savo teisės mažinti atliktų darbų kainą dėl darbų trūkumų ir jų šalinimo išlaidų, nenurodė, kiek šių trūkumų šalinimas jai kainavo bei, kad apskritai ji juos šalino (CK 6.678 straipsnis, 6.699 straipsnis).

11038.

111Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių. Civilinio proceso kodekso 185 straipsnyje nurodyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014; 2016 m. balandžio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016).

11239.

113Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kuris ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, taip pat tai, kad įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007 ir kt.) sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai vertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialiosios teisės normas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

11440.

115Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako. Kaip žinia, teismų praktikoje įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, konstatavęs, jog pirmosios instancijos teismas yra visiškai atskleidęs nagrinėjamos bylos esmę, atmesdamas apeliacinį skundą, iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, nenagrinėdamas visų atmetamame skunde pateiktų argumentų ir dėl jų nepasisakydamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

116Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

11741.

118Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Kadangi atsakovės apeliacinis skundas atmetamas, ji neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

11942.

120Ieškovė nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo apeliacinės instancijos teisme, bei tokias išlaidas patvirtinančių rašytinių įrodymų, todėl šis klausimas nespręstinas.

12143.

122LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, kurio pakeitimas įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d., nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 eurai. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme yra 1 Eur, todėl iš apeliantės į valstybės biudžetą nepriteisiamos (CPK 96 str.).

123Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

124Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

125Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (tolau – UAB) „Artsema“ ieškinyje... 8. 2.... 9. Ieškinyje nurodė, kad su atsakove 2017 m. birželio 9 d. sudarė statybos... 10. 3.... 11. Atsakovė UAB „Kredas“ prašė ieškinį atmesti.... 12. 4.... 13. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad tarp šalių visi darbai buvo atliekami... 14. II.... 15. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai 2018 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį... 18. 6.... 19. Priteisė ieškovei UAB „Artsema“ iš atsakovės UAB „Kredas“ 2 852,66... 20. 7.... 21. Dėl Statybos rangos sutarties sąlygų aiškinimo ir vykdymo. Teismas... 22. 8.... 23. Atsižvelgiant į tarp šalių sudarytą Sutartį bei Sutarties priedus,... 24. 9.... 25. Dėl atsakovės pareigos atsiskaityti su ieškove pagal šios atliktų darbų... 26. 10.... 27. Pažymėjo, kad ieškovės atlikti pagal Sutartį darbai, priimti atsakovės... 28. 11.... 29. Teismas vertindamas atsakovės pateiktus įrodymus dėl ieškovės atliktų... 30. 12.... 31. Teismas nustatė, kad atsakovė nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad... 32. 13.... 33. Teismas ieškovės naudai iš atsakovės priteisė 343,20 Eur sumą (7596,60... 34. 14.... 35. Dėl atsakovės pareigos atsisakyti su ieškove pagal vienašališkai... 36. 15.... 37. Atsakovei neįrodžius, kad ieškovės darbai buvo atlikti su trūkumais, bei... 38. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 39. 16.... 40. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „Kredas“ prašo panaikinti 2018 m.... 41. 23.1... 42. Teismas neteisingai išaiškino, jog UAB „Kredas“ atsisakė priimti darbus... 43. 23.2... 44. Nei viena pusė neginčija aplinkybės, kad priedas Nr. 2 dėl darbų vertės 4... 45. 23.3... 46. Jokia papildoma darbų sąmata Nr. 3, 2 509,46 Eur sumai be PVM nebuvo daugiau... 47. 23.4... 48. Sutarties statybos darbų sąmatose Nr. 1 ir Nr. 2 sutartiniai darbų kiekiai... 49. 23.5... 50. Su ieškove prie sutarties buvo pasirašyta tik viena statybos darbų sąmata... 51. 23.6... 52. Atsakovė turėjo teisė nepriimti papildomų darbų pagal žodinį susitarimą... 53. 23.7... 54. Atsakovė sutinka sumokėti ieškovei galutinį atsiskaitymo likutį lygų 835... 55. 23.8... 56. Prie patikslinto apeliacinio skundo atsakovė prideda statybos darbų sąmatos... 57. 17.... 58. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė UAB „Artsema“ prašo Kauno... 59. 24.1... 60. Ieškovė ir atsakovė sudarydamos Sutartį, preliminariai buvo sutarusios dėl... 61. 24.2... 62. Ieškovė, vykdydama šalių susitarimą, laikotarpiu nuo 2017 m. liepos 28 d.... 63. 24.3... 64. Iš pateikto apeliacinio skundo turinio spręstina, jog atsakovė faktiškai... 65. 24.4... 66. Atsakovė nepagristai teigia, jog mokėjimus atliko tiek už darbus, numatytus... 67. Teismas... 68. IV.... 69. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 70. 18.... 71. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 72. 19.... 73. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 74. 20.... 75. Dėl naujų rašytinių įrodymų. Prie apeliacinio skundo atsakovė pateikė... 76. 21.... 77. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš esmės dėl to, ar... 78. 22.... 79. Teisėjų kolegija, išanalizavusi apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą... 80. 23.... 81. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. birželio 9 d. Statybų rangos... 82. 24.... 83. Kaip žinia, rangos sutartis yra atlygintinė sutartis. Rangos sutartimi... 84. 25.... 85. Pagal sutartį įgyvendinama rangovo pareiga atlikti statybos rangos darbus ir... 86. 26.... 87. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi... 88. 27.... 89. Atliktų darbų faktą ir apimtį ieškovė įrodinėja pateiktu... 90. 28.... 91. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs, kad atsakovei neįrodžius, kad... 92. 29.... 93. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas statybos rangą... 94. 30.... 95. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas... 96. 31.... 97. Kaip matyti iš šalių sudarytos Rangos sutarties sąlygų, 10.1 punktu bei... 98. 32.... 99. Minėta, jog užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu... 100. 33.... 101. Žyma apie atsisakymą pasirašyti įrašyta akte, atskleidžia priežastis,... 102. 34.... 103. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje... 104. 35.... 105. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovei... 106. 36.... 107. Nors kaip matyti iš atsakovės 2017 m. liepos 28 d. rašto ieškovei turinio,... 108. 37.... 109. Teisėjų kolegija pažymi, jog reikšminga ir aplinkybė, kad atsakovė... 110. 38.... 111. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių teisės normų... 112. 39.... 113. Taigi teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 114. 40.... 115. Kiti apeliantės apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 116. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.... 117. 41.... 118. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 119. 42.... 120. Ieškovė nepateikė prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 121. 43.... 122. LR CPK 96 str. 6 d. nustatyta, kad jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į... 123. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 124. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti... 125. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....