Byla A2-4777-769/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Ingridai Šakickienei, dalyvaujant ieškovo AS Parex banka atstovui advokatui Arnui Ilgauskui, nedalyvaujant atsakovui M. M., viešo teismo posėdžio metu išnagrinėjusi atnaujintą pagal neįtraukto į procesą asmens V. F. pareiškimą civilinę bylą dėl skolos priteisimo,

Nustatė

22009-10-08 į teismą kreipėsi AB Parex bankas ( vėliau AB „Citadelė“ bankas, naujas kreditorius AB „Parex banka“) prašydamas priteisti iš atsakovo M. M. 64425,88 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas ir 1933 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškinyje nurodyta, kad 2007-05-03 ieškovas su V. F. sudarė kreditavimo sutartį Nr. PS/14/1034, pagal kurią V. F. buvo suteiktas 60000,00 Lt kreditas. V. F. kreditavimo sutartimi įsipareigojo iki 2009-05-23 grąžinti kreditą, mokėti palūkanas bei vykdyti kitas kreditavimo sutartyje numatytas prievoles, tačiau kredito gavėja netinkamai vykdė kreditavimo sutartyje numatytus įsipareigojimus. Kredito grąžinimas buvo užtikrintas 2007-05-23 laidavimo sutartimi Nr. LS/14/1034, pagal kurią atsakovas M. M. įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti ieškovui visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, jei kredito gavėja V. F. laiku ir tinkamai nevykdys savo prievolių pagal kreditavimo sutartį. Atsakovas M. M. savo prisiimtų prievolių ieškovui neįvykdė. Ieškovo paskaičiavimais, negrąžintas kreditas sudaro 59057,55 Lt, nesumokėti delspinigiai 5368,33 Lt.

32010-03-17 buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintas visiškai

42011-05-20 teisme gautas atsakovo M. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo, prašant pakeisti sprendimą už akių,- sumažinti ieškovės AB Parex bankas prašomus priteisti delspinigius iki 5 proc. metinių palūkanų ir priteistą sumą išdėstyti dalimis per penkerius metus. Neištaisius prašymo trūkumų pareiškimas buvo grąžintas atsakovui.

52011-07-13 M. M. pakartotinai pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-612-794/2010, prašydamas sumažinti ieškovės AB Parex bankas prašomus priteisti delspinigius iki 5 proc. metinių palūkanų.

62011-09-29 nutartimi pareiškėjo M. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo atmestas. 2011-12-15 M. M. atskirasis skundas Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo atmestas.

72012-03-01 su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi V. F., nurodydama, kad ji yra pagrindinė skolininkė, tačiau apie įvykusį teismą ir priimtą sprendimą sužinojo tik 2012-01-20. Atnaujinus procesą prašo ( patikslinusi reikalavimą) sumažinti ieškovo reikalaujamus priteisti 0,09 proc. dydžio delspinigius iki 5 proc. dydžio metinių delspinigių.

8Teismui padarius išvadą, kad civilinėje byloje Nr.2-612-794/2010 teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų teisių ir pareigų, tai yra, atnaujinus procesą byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu, visa byla buvo peržiūrėta iš naujo pagrįstumo ir teisėtumo aspektu. Ieškovas AB „Citadele“ bankas 2012-04-23 nutartimi buvo pakeistas į AS „Parex banka“.

9Iš pareiškėjos V. F. 2012-03-21 patikslinto prašymo dėl proceso atnaujinimo matyti, kad pareiškėja neprieštarauja dėl pagrindinės skolos priteisimo, nesutinka tik su, pareiškėjos nuomone, neprotingai dideliais ieškovo prašomais priteisti delspinigiais ir mano, kad Kredito sutartimi nustatytos ir teismo priteistos netesybos laikytinos aiškiai per didelėmis. Teismo posėdyje V. F. nedalyvavo, gautas prašymas bylą nagrinėti dėl „asmeninių priežasčių“ jai nedalyvaujant.

10Atsakovas M. M., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio datą ir vietą, teismo posėdyje nedalyvavo, nedalyvavimo priežastys teismui nežinomos.

11Teismo posėdžio metu ieškovo AS Parex banka atstovas prašė pareiškėjos prašymą atmesti, nes palyginus skolos ir delspinigių santykį jis sudaro 0,08 procento,- tai nėra dideli delspinigiai, V. F. ir M. M. iki šios dienos skolos nepadengė, jie visais būdais vilkina išieškojimo procesą, nesuinteresuoti grąžinti skolos.

12Prašymas dėl 2010-03-17 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-612-794/2010 pakeitimo atmestinas.

13Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str.). Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007-05-03 ieškovas su V. F. sudarė kreditavimo sutartį Nr. PS/14/1034, pagal kurią V. F. buvo suteiktas 60000,00 Lt kreditas; V. F. netinkamai vykdė kreditavimo sutartyje numatytus įsipareigojimus. Kredito grąžinimas buvo užtikrintas 2007-05-23 laidavimo sutartimi Nr. LS/14/1034, pagal kurią atsakovas M. M. įsipareigojo kaip solidarus skolininkas atsakyti ieškovei visu jam nuosavybės teise priklausančiu turtu, jei kredito gavėja V. F. laiku ir tinkamai nevykdys visų savo prievolių arba jų dalies pagal kreditavimo sutartį. Atsakovas M. M. savo prisiimtų prievolių ieškovei neįvykdė. Ieškovas nurodė, kad likusi skola yra 59057,55 Lt negrąžinto kredito ir 5368,33 Lt delspinigių. Esant solidariajai prievolei, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi bendraskoliai bendrai, tiek kiekvienas iš jų atskirai, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (LR CK 6.6 str. 4 d.). Skola neapmokėta, todėl 59057,55 Lt priteisti pagrįstai.

14Pareiškėja prašo keisti 2010-03-17 teismo sprendimą dėl, jos nuomone, per didelių delspinigių. Delspinigiai yra šalutinė prievolė, kuria siekiama užtikrinti pagrindinės prievolės įvykdymą. Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (CK 6.71 straipsnio 1, 3 dalys). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės. Nurodytose teisės normose nustatytos teismo teisės mažinti netesybas ribos: netesybos negali būti sumažintos tiek, kad taptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad tokios minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; ir kt.). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007).

15Iš byloje esančios Kreditavimo sutarties matyti, kad šalių susitarimu buvo nustatyti 0,09 procento dydžio delspinigiai, mokėtini kredito gavėjui praleidus mokėjimo terminus ( Sutarties 5.10 p.), t.y., iš anksto aptarti būsimi kreditoriaus nuostoliai dėl netinkamai vykdomos sutarties. V. F. sutartį pasirašė, dėl delspinigių dydžio neprieštaravo. Atkreiptinas dėmesys, kad delspinigiai byloje paskaičiuoti už mažesnį laikotarpį nei 6 mėnesiai ( už 101 dieną) ir sudaro 5368,33 Lt. Atsižvelgiant į teismo posėdžio metu ieškovo atstovo nurodytas aplinkybes, kad nei V. F., nei M. M. skolos nėra apmokėję, kad jie suinteresuoti proceso vilkinimu, - dėl jų prašymų teismuose stabdoma vykdomoji byla, nevykdomas skolos išieškojimas, įvertinus įsiskolinimo dydį,- apie 60000 litų, delspinigių dydį,- apie 5000 Lt, kreditoriui nurodžius, kad priskaičiuoti delspinigiai yra minimalūs kreditoriaus nuostoliai, dėl kurių buvo susitarta, įvertinus kitas reikšmingas bylos aplinkybes laikytina, kad prašomi priteisti delspinigiai nelaikytini akivaizdžiai per dideliais,- jie atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus ir neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai ( LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-502/2009).

16Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 1933,00 Lt žyminio mokesčio, priteistinos iš antrosios šalies (LR CPK 93 str. 1 d.).

17Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 150 str. 5 d.). Atsižvelgiant į tai, 2009-10-13 teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo. Atmetus V. F. prašymą išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš pareiškėjos ( LR CPK 93 str.)

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 371 str.,teismas

Nutarė

19Prašymą dėl 2010-03-17 sprendimo už akių civilinėje byloje Nr.2-612-794/2010 pakeitimo atmesti.

20Priteisti valstybei iš V. F., a.k ( - ) gyv. ( - ), 36,30 Lt ( trisdešimt šešis litus 30 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant... 2. 2009-10-08 į teismą kreipėsi AB Parex bankas ( vėliau AB „Citadelė“... 3. 2010-03-17 buvo priimtas sprendimas už akių, kuriuo ieškinys tenkintas... 4. 2011-05-20 teisme gautas atsakovo M. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo,... 5. 2011-07-13 M. M. pakartotinai pateikė prašymą dėl proceso atnaujinimo... 6. 2011-09-29 nutartimi pareiškėjo M. M. prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo... 7. 2012-03-01 su prašymu dėl proceso atnaujinimo kreipėsi V. F., nurodydama,... 8. Teismui padarius išvadą, kad civilinėje byloje Nr.2-612-794/2010 teismas... 9. Iš pareiškėjos V. F. 2012-03-21 patikslinto prašymo dėl proceso... 10. Atsakovas M. M., būdamas tinkamai informuotas apie teismo posėdžio datą ir... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo AS Parex banka atstovas prašė pareiškėjos... 12. Prašymas dėl 2010-03-17 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-612-794/2010... 13. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 14. Pareiškėja prašo keisti 2010-03-17 teismo sprendimą dėl, jos nuomone, per... 15. Iš byloje esančios Kreditavimo sutarties matyti, kad šalių susitarimu buvo... 16. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 17. Jeigu ieškinys patenkinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., 371... 19. Prašymą dėl 2010-03-17 sprendimo už akių civilinėje byloje... 20. Priteisti valstybei iš V. F., a.k ( - ) gyv. ( - ), 36,30 Lt ( trisdešimt... 21. Nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama...