Byla 1A-120-135-2014
Dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio, kuriuo J. M. pripažintas kaltu ir nubaustas:

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Zalagos, teisėjų Vaclovo Iždono ir Gražvydo Poškaus, sekretoriaujant Audronei Peleckienei, dalyvaujant prokurorei Erikai Girgždienei, nuteistajam J. M., jo gynėjai adv. Jolantai Grigaliūnienei,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nuosprendžio, kuriuo J. M. pripažintas kaltu ir nubaustas:

3- pagal BK 138 str. 1 d. 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme;

4- pagal BK 178 str. 2 d. 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės atėmimo bausme.

5Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., prie bausmės, paskirtos pagal BK 178 str. 2 d., pridėta dalis bausmės, paskirtos pagal BK 138 str. 1 d., ir subendrinta bausmė J. M. paskirta 1 (vieneri) metai 9 (devyni) mėnesiai laisvės atėmimo.

6Vadovaujantis BK 641 str., J. M. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė paskirta 1 (vieneri) metai 2 (dvieji) mėnesiai laisvės atėmimo.

7Taikant BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., prie Pakruojo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu paskirtos 1 (vienerių) metų 6 (šešių) mėnesių laisvės atėmimo bausmės pridėta nauju nuosprendžiu paskirtos 1 (vienerių) metų 2 (dviejų) mėnesių laisvės atėmimo bausmės dalis ir galutinė subendrinta bausmė J. M. paskirta laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams. Bausmė skirta atlikti pataisos namuose. Bausmės atlikimo pradžia nustatyta nuo nuosprendžio paskelbimo dieną, t. y. 2013 m. lapkričio 29 d.

8Į bausmės laiką įskaityta bausmės dalis, atlikta pagal Pakruojo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendį ir laikas, išbūtas laikiname sulaikyme nuo 2011-11-15 iki 2011-11-17 pagal Pakruojo rajono apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendį.

9Nuosprendžiu iš J. M. priteista 378,50 Lt (trys šimtai septyniasdešimt aštuoni litai 50 ct) turtinės žalos ir 2000,00 Lt (du tūkstančiai litų) neturtinės žalos atlyginimo nukentėjusiajam A. B..

10Nuosprendžiu iš J. M. priteista 1033,52 Lt (vienas tūkstantis trisdešimt trys litai 52 ct) žalos atlyginimo Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

11Nuosprendžiu iš J. M. priteista 452,05 Lt (keturi šimtai penkiasdešimt du litai 05 ct) antrinės teisinės pagalbos išlaidų valstybės naudai.

12Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir G. V., tačiau nuosprendis šioje dalyje neskųstas.

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

14J. M. nuteistas už tai, kad 2012 m. gegužės 25 d. apie 23 val., ( - ), autobusų stotelėje, t. y. viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia smogė kumščiu vieną kartą A. B. į veidą, padarydamas nukentėjusiajam A. B. apatinio žandikaulio lūžį kairio kampo srityje ir poodinę kraujosruvą kairėje smakro pusėje, t.y. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

15Be to, J. M. nuteistas už tai, kad 2012 m. birželio 28 d. apie 0 val. 30 min., ( - ), perlipdamas tvorą, įsibrovė į Joniškio rajono S. žemės ūkio bendrovei priklausančią grūdų džiovyklos teritoriją, ir nuo grūdų džiovyklos įrenginių pagrobė 2 vnt. atsparumo briaunų, kurių bendra vertė 462,37 Lt, 4 vnt. konuso palaikymo kojų, kurių bendra vertė 538,20 Lt, priklausančių S. žemės ūkio bendrovei, padarydamas Joniškio rajono S. žemės ūkio bendrovei bendrą 1000,57 Lt turtinę žalą.

16Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė apeliaciniu skundu prašo skundžiamą nuosprendį pakeisti dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės ir J. M. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. 2 d. 8 p. bei nubausti 2 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d. 4 d., paskirtas bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir paskirti galutinę subendrintą bausmę laisvės atėmimą 3 metams. Prokurorė taip pat prašo, taikant LR BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti laisvės atėmimą 2 metams, o, vadovaujantis LR BK 63 str. 9 d., paskirtą galutinę bausmę subendrinti su 2012-08-23 Pakruojo rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta 1 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausme, įskaitant faktiškai atliktą bausmės dalį, ir paskirti galutinę subendrintą 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, bausmę atliekant pataisos namuose.

17Skunde prokurorė nurodo, kad teismas rėmėsi tik kaltinamojo teisme duotais parodymais, jog nukentėjusysis jo atžvilgiu vartojo necenzūrinius žodžius, nors nei nukentėjusysis, nei liudytojai to nenurodė, teismas neišsiaiškino, kokio pobūdžio tai konfliktas buvo, ar jis buvo toks, jog kaltinamasis galėjo taip įsižeisti. Pažymi, kad kaltinamasis teisme paaiškino, jog tą vakarą buvo susipykęs su mergina ir jam nebuvo nuotaikos. Prokurorės nuomone, nagrinėjamas nusikaltimas padarytas dėl chuliganiškų paskatų, kadangi kaltinamasis nukentėjusįjį sužalojo dėl menkavertės priežasties, t.y. dėl to, kad A. B. jį įžeidė. Nurodo, kad teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys Nr. 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009, 2K-450/2010). Nurodo, kad kaltinamasis viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia smogė kumščiu nukentėjusiajam ir nors tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo galimai įvyko žodinis konfliktas, tačiau pats nukentėjusysis pakvietė kaltinamąjį ir pavaišino alkoholiu, todėl nėra pagrindo teigti, kad tarp jų buvo asmeninio pobūdžio konfliktas. Tvirtina, kad byloje nėra duomenų, jog nukentėjusysis atliko, kokius nors neteisėtus veiksmus. Atsižvelgdama į tai, prokurorė daro išvadą, kad kaltinamojo smūgio sudavimo nukentėjusiajam į veidą paskatos buvo chuliganiškos, nes jis tai padarė be jokios aiškios priežasties, jam nebuvo jokio gręsiančio pavojaus. Skunde prokurorė taip pat išdėsto bausmės skyrimo motyvus.

18Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą tenkinti, nuteistasis ir jo gynėja prašė skundą atmesti.

19Skundas atmestinas.

20Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d. nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

21Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė prašo pakeisti Joniškio rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 29 d. nuosprendį ir J. M. nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 1 d., dėl kurios padarymo jis pripažintas kaltu, perkvalifikuoti į LR BK 138 str. 2 d. 8 p.

22Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, skundo argumentais, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai kvalifikavo J. M. veiksmus dėl A. B. nesunkaus sveikatos sutrikdymo pagal LR BK 138 str. 1 d.

23Pagal BK 138 str. 1 d. atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 str. 1 d. nurodytų padarinių.

24Šioje byloje nustatyta, kad buvo sužalotas A. B., nukentėjusiojo A. B. sužalojimo laipsnį patvirtino specialisto išvada (1 t., 15-16 b. l.), kurioje jam konstatuotas apatinio žandikaulio lūžis kairio kampo srityje ir poodinė kraujosruva kairėje kampo smakro pusėje. Sužalojimai padaryti vieno trauminio poveikio pasekoje kietu buku daiktu. Dėl apatinio žandikaulio kairio kampo lūžio A. B. nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Bylos duomenimis neginčytinai nustatyta, kad sužalojimai buvo padaryti 2012-05-25 Bučiūnų k., Joniškio r., autobusų stotelėje, t. y. viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, J. M. tyčia smogiant kumščiu vieną kartą A. B. į veidą. Įvykio metu J. M. buvo apsvaigęs nuo alkoholio.

25Teisėjų kolegija nesutinka su prokurorės skundo motyvais dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. esant chuliganiškoms paskatoms.

26Norint nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., būtina nustatyti motyvą – chuliganiškas paskatas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį. Tais atvejais, kai kaltininkas fizinį smurtą naudoja dėl kilusių asmeninių nesutarimų, konflikto su nukentėjusiaisiais, keršydamas šiems dėl jų pačių poelgių ir pan., t. y. kai nusikalstamus veiksmus lemia konkrečios, juos paaiškinančios priežastys, chuliganiškos paskatos (nesunkų sveikatos sutrikdymą kvalifikuojanti aplinkybė) neinkriminuojamos (LAT nutartis Nr. 2K-454/2011).

27Iš baudžiamosios bylos matyti, kad įvykio vietoje begeriant alų T. O., A. J. bei A. B. prie jų priėjo J. M., jie alumi pavaišino ir J. M., tarp J. M. ir A. B. įvyko ginčas, kurio metu A. B. J. M. įžeidė keiksmažodžiu, po ko J. M. trenkė kumščiu į veidą A. B., kuris po smūgio nukrito. J. M. ir ikiteisminio tyrimo, ir teisminio nagrinėjimo metu tvirtino, jog A. B. prie jo kabinėjosi ir jo išsakyti keiksmažodžiai jį (J. M.) labai įžeidė ir supykdė, jis A. B. smogė po A. B. išsakytų įžeidinėjimų (1 t. 72, 82 b. l., 2 t. 2-3 b. l.). Ir nors prokurorė skunde tvirtina, kad kaltinamasis teismo posėdžio metu nurodė, jog tą vakarą jam nebuvo nuotaikos, tačiau teismo posėdžio protokole tokių parodymų nėra, o iš liudytojų A. M., V. P. ir E. V. parodymų teisme matyti, jog įvykio vakarą A. B. buvo nusiteikęs konfliktiškai, ieškojo asmenų, su kuriais galėtų konfliktuoti, kėlė konfliktines situacijas (2 t., 164-165 b. l.). Šios paminėtos aplinkybės rodo, kad J. M. veiksmuose nebuvo chuliganiškų paskatų ir kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nukentėjusiojo išsakytus necenzūrinius žodžius kaltinamojo atžvilgiu nelaikė mažareikšme dingstimi.

28Remiantis aukščiau išdėstytu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis dalyje dėl J. M. nuteisimo pagal BK 138 str. 1 d. laikytinas teisėtu ir pagrįstu, todėl keisti skundžiamu nuosprendžiu J. M. veiksmų kvalifikaciją dėl A. B. sumušimo pagrindo nėra.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. - pagal BK 138 str. 1 d. 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausme;... 4. - pagal BK 178 str. 2 d. 1 (vienerių) metų 3 (trijų) mėnesių laisvės... 5. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., prie bausmės, paskirtos pagal BK 178 str.... 6. Vadovaujantis BK 641 str., J. M. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu... 7. Taikant BK 63 str. 1 d., 4 d., 9 d., prie Pakruojo rajono apylinkės teismo... 8. Į bausmės laiką įskaityta bausmės dalis, atlikta pagal Pakruojo rajono... 9. Nuosprendžiu iš J. M. priteista 378,50 Lt (trys šimtai septyniasdešimt... 10. Nuosprendžiu iš J. M. priteista 1033,52 Lt (vienas tūkstantis trisdešimt... 11. Nuosprendžiu iš J. M. priteista 452,05 Lt (keturi šimtai penkiasdešimt du... 12. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir G. V., tačiau nuosprendis šioje dalyje... 13. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 14. J. M. nuteistas už tai, kad 2012 m. gegužės 25 d. apie 23 val., ( - ),... 15. Be to, J. M. nuteistas už tai, kad 2012 m. birželio 28 d. apie 0 val. 30... 16. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorė... 17. Skunde prokurorė nurodo, kad teismas rėmėsi tik kaltinamojo teisme duotais... 18. Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą tenkinti, nuteistasis ir jo... 19. Skundas atmestinas.... 20. Lietuvos Respublikos BPK 320 str. 3 d. nustatyta, kad apeliacinės instancijos... 21. Apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės... 22. Kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, skundo argumentais, sprendžia, jog... 23. Pagal BK 138 str. 1 d. atsako tas, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu... 24. Šioje byloje nustatyta, kad buvo sužalotas A. B., nukentėjusiojo A. B.... 25. Teisėjų kolegija nesutinka su prokurorės skundo motyvais dėl nusikalstamos... 26. Norint nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 138 str. 2 d. 8 p., būtina... 27. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad įvykio vietoje begeriant alų T. O., A.... 28. Remiantis aukščiau išdėstytu, pirmosios instancijos teismo nuosprendis... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 30. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros...