Byla e2-2659-733/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Finansų administravimas“ ieškinį atsakovui E. D. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

2atsakovui E. D. už akių,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1458,91 Eur skolos, 500,87 Eur palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas ir nurodo, kad 2016-10-25 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2017-02-23 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, kuri turi reikalavimo teisę į su atsakovu E. D. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9866667002 bei jos pagrindu atsiradusią 1959,78 Eur sumos dydžio skolą. 2017-02-28 raštu pradinė kreditorė informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2015-04-17 tarp pradinės kreditorės, valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovo E. D. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinė kreditorė paskolino atsakovui 200 Eur 6 mėnesių terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-10-17. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas turi teisę prašyti suteikti papildomą kredito sumą, sutrumpinti ar prailginti viso kredito grąžinimo terminą. Todėl 2015-04-20 atsakovas pateikė prašymą papildomai 500 Eur kredito sumai, 2015-04-26 – 100 Eur, 2015-04-27 – 200 Eur, 2015-05-01 – 50 Eur, 2015-05-05 – 50 Eur, 2015-05-06 – 50 Eur, 2015-05-07 – 50 Eur, 2015-05-16 – 200 Eur , 2015-05-20 – 100 Eur, 2015-09-01 – 52 Eur kredito sumoms 36 mėnesių terminui. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl pradinė kreditorė 2016-03-09 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovė nurodo, kad pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai - pervedė atsakovui iš viso 1552 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko. Kadangi grąžino dalį paskolos, todėl iš jo priteistina 1458,91 Eur paskolos suma.

4Taip pat ieškovė nurodo, kad pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 4.1 punktą, atsakovas privalo sumokėti 500,87 Eur palūkanas: 1. fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 339,75 Eur, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2015-04-17 iki 2016-03-09 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 71,09 proc.); 2. palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 161,12 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016-03-10 iki 2016-06-22 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 99,50 proc.).

5Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašo atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2016-10-25 pradinė kreditorė UAB „4finance“, vadovaudamasi CK 6.101 - 6.110 straipsniais bei reikalavimo teisės perleidimo sutarties pagrindu perleido reikalavimą International Risk Management OÜ, kuri 2017-02-23 reikalavimą perleido UAB „Finansų administravimas“, kuri turi reikalavimo teisę į su atsakovu E. D. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 9866667002 bei jos pagrindu atsiradusią skolą. 2017-02-28 raštu pradinė kreditorė informavo atsakovą dėl reikalavimo teisės perleidimo ieškovei. Paskolos sutartis buvo sudaryta 2015-04-17 tarp pradinės kreditorės, valdančios sistemą Vivus.lt ir atsakovo E. D. pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas. Pradinė kreditorė paskolino atsakovui 200 Eur 6 mėnesių terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2015-10-17. Remiantis sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktu atsakovas 2015-04-20 pateikė prašymą papildomai 500 Eur kredito sumai, 2015-04-26 – 100 Eur, 2015-04-27 – 200 Eur, 2015-05-01 – 50 Eur, 2015-05-05 – 50 Eur, 2015-05-06 – 100 Eur, 2015-05-15 – 200 Eur , 2015-05-20 – 100 Eur, 2015-09-01 – 52 Eur kredito sumoms 36 mėnesių terminui. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovės teigimu pradinė kreditorė 2016-03-09 vienašališkai nutraukė vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Pradinė kreditorė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai - pervedė atsakovui iš viso 1552 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko, grąžino tik dalį paskolos ir liko skolingas 1458,91 Eur paskolos sumos.

8Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d., 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 str.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Atsakovas prievolę mokėti pagal sutartį pažeidė, todėl iš jo ieškovės naudai priteistina 1458,91 Eur skola (CK 6.63 str. 1 d. 1 p. ir 2 p., 6.256 str. 2 d.).

9Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 500,87 Eur palūkanų, kaip iš esmės atitinkančių minimalius ieškovės nuostolius pagal CK 6.261 straipsnį, 6.874 straipsnio 1 dalį: 1. fiksuotą palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 339,75 Eur, apskaičiuotą laikotarpiu nuo 2015-04-17 iki 2016-03-09 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 71,09 proc.); 2. palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 161,12 Eur, apskaičiuotas laikotarpiu nuo 2016-03-10 iki 2016-06-22 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 99,50 proc.).

10Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. Ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą ir numato, jog vartojimo sutartims, be bendrųjų sutarčių teisės normų, taip pat taikomos specialios normos, užtikrinančios didesnę vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai. Todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio, o vartotojų teisių bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese, vartojimo sutarties šalis vertinant kaip nelygiavertes ir vartotoją laikant silpnesniąja šalimi, o jo teisių apsaugai taikant specialų vartotojo teisių gynimo mechanizmą, kurio vienas iš aspektų yra tas, kad vartotojas nesaistomas vartojimo sutartyje įtvirtintų nesąžiningų sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėse bylose Nr.3K-3-536/2008; Nr.3K-3-502/2009; Nr.3K-3-397/2011). Teismo pareiga ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003, 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004, 2005-09-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005, 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005; Nr. 2A-325/2007; Nr. 2A-131/2012), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovės prašomos priteisti palūkanos laikytinos neprotingai didelėmis. Šiuo atveju palūkanų mokėjimo funkcija transformuojasi į kreditoriaus pasipelnymą lupikaujant. Taip įgyvendinama kreditoriaus teisė į mokėjimo palūkanas prieštarauja šios subjektinės teisės paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams, pagal kuriuos pelnymasis iš skolininko nemokumo yra tradiciškai smerkiami. Atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, į skolos ir palūkanų dydį bei jų susidarymo laikotarpį, ir remdamasis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, teismas turi teisę mažinti sutartimi nustatytas palūkanas, todėl apskaičiuotos palūkanos po kredito grąžinimo termino mažintinos dviem trečdaliais - iki 166,95 Eur.

11Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

12Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 37 Eur žyminio mokesčio ieškovei (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

15Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - )

16- 1458,91 Eur skolos,

17- 166,95 Eur palūkanų,

18- 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1625,86 Eur sumą nuo 2017-08-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

19- 37 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“, juridinio asmens kodas 304179870.

20Kitą ieškinio dalį atmesti.

21Atsakovas E. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilutės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio... 2. atsakovui E. D. už akių,... 3. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1458,91 Eur skolos, 500,87... 4. Taip pat ieškovė nurodo, kad pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties... 5. Atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikė... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Formaliai ištyrus įrodymus ir pasitvirtinus jų turiniui, yra pagrindas... 8. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.,... 9. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 500,87 Eur palūkanų, kaip... 10. Ieškovę ir atsakovą sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos... 11. Taip pat už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą iš atsakovo... 12. Iš atsakovo priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 str., 260 str., 270 str., 285 str. - 287 str.,... 14. Ieškinį patenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.... 15. Priteisti iš atsakovo E. D., asmens kodas ( - )... 16. - 1458,91 Eur skolos,... 17. - 166,95 Eur palūkanų,... 18. - 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 1625,86 Eur sumą nuo 2017-08-28... 19. - 37 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Finansų administravimas“,... 20. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 21. Atsakovas E. D. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...