Byla 1A-156-879/2020
Dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 2 d. nuosprendžio, kuriuo R. G. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Sigito Bagdonavičiaus, Danutės Švitinienės ir Dainos Vaidachavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Ritai Padvilkienei, dalyvaujant prokurorei Dovilei Maldeikienei, nuteistajam R. G., jo gynėjai advokatei Vaivai Savickienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. G. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2020 m. liepos 2 d. nuosprendžio, kuriuo R. G. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180 straipsnio 1 dalį – 2 metų laisvės atėmimo bausme;

4- pagal BK 284 straipsnį – 1 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausme.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant švelnesnės bausmės dalį ir R. G. skirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dviems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 641 straipsniu galutinė subendrinta bausmė sumažinta vienu trečdaliu iki laisvės atėmimo 1 (vieniems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką R. G. įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2020 m. kovo 8 d. iki nuosprendžio paskelbimo.

8Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

9I.

10Bylos esmė

111.

12R. G. 2020 m. kovo 7 d. apie 23.30 val., ( - ) gatvėje, tiksliai nenustatytoje vietoje, panaudodamas fizinį smurtą prieš nukentėjusįjį V. Ž. (suduodamas ranka ne mažiau kaip 5 kartus nukentėjusiajam V. Ž. į veidą, o nuo smūgių nukentėjusiajam parkritus ant žemės ir praradus sąmonę) pagrobė 50 eurų vertės nukentėjusiojo V. Ž. turtą – mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 8110“;

132.

14Be to, jis 2020 m. kovo 8 d. apie 20 val. viešoje vietoje – alaus bare, esančiame ( - ), įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto panaudojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką: sudavė vieną kartą kumščiu nukentėjusiajai R. S. į veidą ir nežymiai sutrikdė nukentėjusiosios R. S. sveikatą (padarė nukentėjusiajai muštinę žaizdą bei poodinę kraujosruvą kairiame skruoste).

15II.

16Apeliacinio skundo argumentai

173.

18Nuteistasis nesutinka su pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės individualizavimu, todėl prašo ją sušvelninti – vietoj laisvės atėmimo bausmės skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Skunde nurodo, jog teismas priimdamas nuosprendį neatsižvelgė, kad nuteistasis nevengė atsakomybės, padėjo tyrimą atlikusiems pareigūnams, nieko neslėpė. Dėl nusikalstamų veikų labai gailisi, savo veiksmus įvertino ir ateityje nebenusikals. Planuoja atlyginti žalą, todėl ši aplinkybė turi būti pripažinta kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė.

194.

20Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja advokatė prašė skundą tenkinti, o prokurorė skundą atmesti.

21III.

22Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

235.

24Apeliacinis skundas atmetamas.

256.

26Nuteistasis R. G. apeliaciniame skunde savo kaltės įrodytumo neginčija, tačiau nesutinka su paskirtos bausmės individualizavimu, prašydamas ją švelninti. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalis).

277.

28Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra vieni iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Be aptartų esminių bausmės skyrimo pagrindų, tinkamas kaltininko asmenybės įvertinimas taip pat yra svarbi teisingos bausmės parinkimo sąlyga. Vertindamas kaltininko asmenybės pavojingumą ir rinkdamas bausmės rūšį bei dydį, teismas turi ištirti, ar nusikaltimas padarytas atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos arba nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, ar kaltininko antivisuomeninės nuostatos jau buvo susiformavusios iki nusikalstamo poelgio ir nusikaltimas buvo tik loginis kaltininko gyvenimo būdo bei jo ankstesnio elgesio padarinys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-45/2007, 2K-391/2013).

298.

30Už nusikalstamą veiką pagal BK 180 straipsnio 1 dalį gali būti skiriamas areštas arba laisvės atėmimas iki 6 metų. Už nusikalstamą veiką pagal BK 284 straipsnį gali būti skiriami viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Pirmosios instancijos teismas nuteistajam R. G. už šias nusikalstamas veikas atitinkamai paskyrė 2 metų laisvės atėmimo ir 1 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmes, jas subendrino dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežtesnės bausmės pridedant švelnesnės bausmės dalį ir skyrė galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 2 metams 6 mėnesiams, kurią, vadovaujantis BK 641 straipsniu, sumažino vienu trečdaliu, iki laisvės atėmimo 1 metams 8 mėnesiams. Vertindama skundžiamą nuosprendį, teisėjų kolegija neturi pagrindo prieštarauti pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl nuteistajam R. G. paskirtų bausmių ir jų dydžių. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas nuteistajam R. G. bausmę, atsižvelgė ir įvertino tai, kad jis padarė 2 tyčinius nusikaltimus, iš kurių vienas nesunkus, kitas apysunkis. Teismas nuteistojo atžvilgiu nustatė vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę - tai, kad nuteistasis prisipažino ir nuoširdžiai gailėjosi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau taip pat nustatė ir 2 jo atsakomybę sunkinančias aplinkybes – kad jis nusikalstamas veikas padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos veikos padarymui ir nusikalstamas veikas padarė būdamas recidyvistas (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 ir 13 punktai). Apylinkės teismas pagrįstai nenustatė nuteistojo atsakomybę lengvinančios aplinkybės numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte, t. y., kai kaltininkas savo noru atlygino ar pašalino padarytą žalą. Teismų praktikoje ši lengvinanti aplinkybė pripažįstama tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą (t. y., tiek turtinę, tiek neturtinę) iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-211/2014, 2K-560/2014 ir kt.). Teismas, vadovaudamasis BK 59 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, atsakomybę lengvinančia aplinkybe gali pripažinti ir dalinį žalos atlyginimą, tačiau tokiais atvejais atlygintos žalos dydis turi būti pakankamai didelis ir sudaryti pagrįstas prielaidas nukentėjusiesiems tikėtis neuždelsto likusios žalos dalies atlyginimo, o kaltininko pastangos atlyginti likusią padarytos žalos dalį – nuoširdžios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-579/2010, 2K-345/2013 ir kt.). Nagrinėjamu atveju byloje nėra jokių duomenų apie nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei atlygintą neturtinę žalą.

319.

32Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nuteistasis nusikalstamas veikas pradėjo daryti būdamas nepilnametis, anksčiau 9 kartus teistas už įvairias analogiškas nusikalstamas veikas – vagystes, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimus. Nagrinėjamu atveju nusikalstamos veikos padarytos praėjus vos mėnesiui po išėjimo iš pataisos namų. Teistumas neišnykęs ir nepanaikintas įstatymo nustatyta tvarka, baustas ir administracine tvarka, informacijos apie skirtų baudų sumokėjimą nėra, nuteistasis nedirbantis. Be kita ko matyti, jog R. G. ne kartą buvo taikytas bausmės vykdymo atidėjimas. Iki šiol nuteistajam taikytos bausmės (laisvės apribojimas, areštas, realus terminuotos laisvės atėmimo bausmės atlikimas) jokio teigiamo poveikio jo elgesiui nepadarė, kadangi jis vis nusikalsdavo. Įvertinęs šiuos R. G. charakterizuojančius bylos duomenis, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad nuteistajam už nusikalstamas veikas pagal BK 180 straipsnio 1 dalį ir BK 284 straipsnį turi būti paskirta griežčiausia sankcijose numatyta bausmė – laisvės atėmimas, kurios terminą teismas parinko mažesnį už sankcijos vidurkį. Atsižvelgus į prieš tai aptartus duomenis, apibūdinančius nuteistąjį bei jo nusikalstamas veikas, tokios jam paskirtos bausmės nelaikytinos per griežtomis ar aiškiai neteisingomis. Tai, kad nuteistasis skunde akcentuoja, jog jis prisipažino įvykdęs nusikalstamas veikas ir dėl jų gailisi, pirmosios instancijos teismas jau įvertino, todėl dar kartą į jas atsižvelgti ir tuo pačiu pagrindu švelninti bausmę nėra teisinio pagrindo. Taigi, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į visus nuteistajam R. G. skiriamos bausmės parinkimui reikšmingus duomenis ir tinkamai taikė BK 41 ir 54 straipsnius.

3310.

34Atsižvelgdama į tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, parinkdamas nuteistajam R. G. bausmės rūšį ir dydį, baudžiamąjį įstatymą taikė tinkamai, teisingai įvertino jo nusikalstamos veikos ir asmenybės pavojingumą. Teisėjų kolegija nenustatė pagrindo švelninti nuteistajam R. G. paskirtą bausmę.

3511.

36BPK 322 straipsnis numato, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjas, t. y., gynėjo dalyvavimas yra būtinas. Vadovaujantis BPK 106 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgiant į R. G. turtinę padėtį ( iki suėmimo nedirbo, registruoto nekilnojamo turto neturi) 53,28 Eur proceso išlaidos už jam suteiktą valstybės garantuojamą teisinę pagalbą apeliacinėje instancijoje neišieškotinos.

37Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

38nuteistojo R. G. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 180... 4. - pagal BK 284 straipsnį – 1 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausme.... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio... 6. Vadovaujantis BK 641 straipsniu galutinė subendrinta bausmė sumažinta vienu... 7. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į bausmės laiką R. G. įskaitytas... 8. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 9. I.... 10. Bylos esmė... 11. 1.... 12. R. G. 2020 m. kovo 7 d. apie 23.30 val., ( - ) gatvėje, tiksliai nenustatytoje... 13. 2.... 14. Be to, jis 2020 m. kovo 8 d. apie 20 val. viešoje vietoje – alaus bare,... 15. II.... 16. Apeliacinio skundo argumentai... 17. 3.... 18. Nuteistasis nesutinka su pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės... 19. 4.... 20. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja advokatė prašė skundą tenkinti,... 21. III.... 22. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 23. 5.... 24. Apeliacinis skundas atmetamas. ... 25. 6.... 26. Nuteistasis R. G. apeliaciniame skunde savo kaltės įrodytumo neginčija,... 27. 7.... 28. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra vieni iš svarbiausių... 29. 8.... 30. Už nusikalstamą veiką pagal BK 180 straipsnio 1 dalį gali būti skiriamas... 31. 9.... 32. Iš baudžiamosios bylos matyti, kad nuteistasis nusikalstamas veikas pradėjo... 33. 10.... 34. Atsižvelgdama į tai, kas buvo išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą,... 35. 11.... 36. BPK 322 straipsnis numato, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo... 37. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 38. nuteistojo R. G. apeliacinį skundą atmesti....