Byla e2-1447-912/2016
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus, sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei, dalyvaujant atsakovui Š. D., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „SD Projektai“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Verslo teisė ir valdymas“, ieškinį atsakovui Š. D. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovė prašo teismo: 1) pripažinti niekiniu ir iš dalies negaliojančiu sandoriu 7906,63 Eur paskolos dalies, lygios 5944,84 Eur, grąžinimą, kurį ieškovė atliko (grąžino atsakovui) 2011 m. rugsėjo 30 d. kasos išlaidų orderio Nr. 110930 pagrindu; 2) taikyti restituciją ir priteisti ieškovei iš atsakovo 5977,84 Eur; 3) priteisti ieškovei iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas yra vienintelis atsakovės akcininkas ir nuo 2003 m. rugsėjo 11 d. iki 2013 m. gegužės 22 d. ėjo ieškovės bendrovės vadovo pareigas. Bylos šalys 2008 m. vasario 14 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovas paskolino ieškovei 27 300 Lt 7906,63 Eur, ieškovė įsipareigojo grąžinti paskolą ir sumokėti 8 proc. dydžio metines palūkanas iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. Ieškovė 2011 m. rugsėjo 30 d. grąžino atsakovui 27 300 Lt (7906,63 Eur) paskolą. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. birželio 1 d. nutartimi iškėlė ieškovei bankroto bylą. Ieškovė teigia, kad tuo metu jos vadovu buvęs atsakovas priėmęs sprendimą ieškovės vardu grąžinti aptariamą paskolą atsakovui, pažeidė kitų ieškovės kreditorių interesus, nes jie turėjo galiojančias reikalavimo teises ieškovei ir skolų mokėjimo terminas buvo suėjęs. Atsakovas, veikdamas ieškovės vardu ir žinodamas, kad ieškovė neturi pakankamai lėšų atsiskaityti sus visais kreditoriais, suteikė pirmenybę ieškovės akcininkui ir vadovui (sau), todėl buvo nesąžiningas kitiems kreditoriams. Ieškovė nurodė, kad ginčo paskolos grąžinimo metu ieškovės skola VSDFV Vilniaus skyriui buvo 2173,75 Eur, VMI – 14 465,16 Eur, UAB „Swedbank lizingas“ – 737,36 Eur. Atsižvelgusi į šiuo metu esančias ieškovės skolas kreditoriams, ieškovė teigia, kad ginčo paskolos grąžinimas turi būti pripažintas negaliojančiu iš dalies, t. y. dėl 2173,75 Eur skolos kreditorei VSDFV Vilniaus skyriui, 3588,21 Eur skolos kreditorei VMI, 182,88 Eur skolos kreditorei UAB „Swedbank lizingas“.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Atsakovas dar du metus po to, kai ieškovė grąžino jam ginčo paskolą, mokėjo iš savo sąskaitų lėšas ieškovės skoloms dengti ir iš viso sumokėjo 73 833,57 Lt. Savo lėšomis atsakovas sumokėjo 12 563,75 Lt ieškovės skoloms mažinti.
  2. Paskolos grąžinimas yra ne sandoris, bet sandorio vykdymas. Sandorio vykdymas negali būti neteisėtas, jeigu sandoris teisėtas. Ieškovė neginčija paskolos.
  3. Bankroto byla ieškovei iškelta 2015 m. birželio 1 d., o kreditorių reikalavimai patvirtinti 2015 m. rugpjūčio 18 d.. prieš keturi metus, t. y. 2011 metais, ieškovei grąžinus paskolą atsakovui, nėra pagrindo teigti, kad paskolos grąžinimas atliktas pažeidžiant įstatymuose nustatytą tvarką.
  4. Atsakovas remiasi kasacinio teismo išaiškinimu, kad kol skolininkui neiškelta bankroto byla, įstatymuose nenustatyta bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai, todėl įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno kreditoriaus reikalavimas, nors ir suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymuose leidžiamas net ir esant neįvykdytiems įsipareigojimams kitiems kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010).
  5. Atsiliepime atkreipiamas dėmesys į tai, kad tuo metu, kai grąžinta paskola atsakovui, ieškovės finansinė būklė 2011 metais ir visais 2012 metais nebuvo bloga. Ieškovė veiklą vykdė visais 2012 metais ir negalėjo numatyti, kad ieškovės veikla nutrūks 2013 metais. Atsakovas tikėjosi, kad ieškovės pajamos per kelis metus padidės ir ieškovė sumokės visas skolas.
  6. Nors atsakovui nepavyko iki galo atsiskaityti su visais kreditoriais per dvejų metų veiklos laikotarpį, bet ieškovės finansinė būklė nepabloginta.

5Teismo posėdyje atsakovas prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą, rėmėsi atsiliepime į ieškinį išdėstytais argumentais, papildomai nurodė, kad 2008 metais sudaryta tikslinė paskolos sutartis. Paskola turėjo būti grąžinta po pusės metų. Ieškovė paskolą grąžino 2011 metais, t. y. po termino paskolai grąžinti pabaigos. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. atsakovas sumokėjo ieškovės ir savo pinigais iš viso 73 000 Lt ieškovės kreditoriams. Iš jų 12 000 Lt atsakovas savo lėšų skyrė ieškovės kreditoriams. Įmonė veikė dar du metus. Didžioji kreditorių skola grąžinta. Paskolos sutartyje nustatytos palūkanos, bet grąžinta paskola be palūkanų. Taigi atsakovas nereikalavo palūkanų už tris metus.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Nagrinėjamoje byloje kilo šalių ginčas dėl įmonės atlikto paskolos grąžinimo kredito gavėjui (įmonės akcininkui ir vadovui) teisėtumo (CK 6.66 straipsnis; Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas).

8Dėl reikalavimo, kuriuo ginčijamas skolininko atliktas paskolos grąžinimas paskolos davėjui, kvalifikavimo

9Prievolės įvykdymas pakeičia jos šalių teises ir pareigas, todėl teisės doktrinoje laikomas sandoriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010; 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 10 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-394/2014). Dėl to prievolės pagal paskolos sutartį įvykdymas (pinigų grąžinimas atsakovui) kvalifikuotinas sandoriu, kuris gali būti ginčijamas teisme. Atsakovo argumentai, kuriais jis kelia netinkamos pažeistų teisių gynimo priemonės klausimą, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

10Dėl paskolos sutarties grąžinimo, atlikto 2011 m. rugsėjo 30 d., vertinimo

11Nagrinėjamoje byloje pareikštą ieškinį pagal ieškinio dalyko ir pagrindo pobūdį teismas kvalifikuoja kaip Pauliano ieškinį ir ieškiniu ginčijamą 2011 m. rugsėjo 30 d. paskolos grąžinimą atsakovui teismas vertina CK 6.66 straipsnio ir ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkto aspektais.

12Tokios, kaip nagrinėjama byla, kategorijos bylose kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad faktas, jog buvo atsiskaitoma su keletu kreditorių, savaime nereiškia, kad kitų kreditorių interesai nėra pažeidžiami, jeigu vieno ar kelių iš jų itin didelės sumos reikalavimai patenkinami visiškai ar beveik visiškai, kai tuo tarpu kitiems kreditoriams apskritai nepatenkinama net dalis reikalavimų, arba patenkintoji dalis yra neproporcingai maža (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012).

13Kasacinio teismo praktikoje taip pat akcentuojama, kad kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (kaip vieną iš actio Pauliana sąlygų), bet taip pat ir tai, kad ši jo teisė atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo. Bankroto administratorius, įrodinėdamas nurodytos actio Pauliana sąlygos buvimą, privalo pateikti duomenis apie bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų atsiradimo momentą. Tam, kad būtų konstatuotas šios actio Pauliana sąlygos buvimas, būtina įrodyti, kad nors vienas bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus reikalavimas (jo dalis) atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo. Jeigu visi bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai atsirado vėliau, negu buvo sudarytas ginčijamas sandoris, tai nesat vienos iš būtinųjų sąlygų actio Pauliana negalėtų būti taikomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-191-915/2016; 26, 27 punktai).

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. ieškovė grąžino atsakovui 27 300 Lt (7906,63 Eur) dydžio paskolą. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartyje, kuria ieškovei iškelta bankroto byla, konstatuota, kad tuo metu ieškovės mokestinė nepriemoka buvo 17 018,46 Eur, pradelstų įmokų į VSDF biudžetą suma – 1054,83 Eur (civilinė byla Nr. eB2-4571-585/2015). Šių ieškovės kreditorių nurodyto dydžio reikalavimai patvirtinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi. Aptariama nutartimi taip pat patvirtinta kreditorės ‚Swedbank lizingas“, UAB, 6150,01 Eur dydžio reikalavimas.

15Ieškinyje nurodyta, paskolos grąžinimo atsakovui dieną, t. y. 2011 m. rugsėjo 30 d., ieškovės skola VSDFV Vilniaus skyriui buvo 2173,75 Eur (7505,54 Lt). VSDFV Vilniaus skyrius buvo pradėjęs tokius sprendimus dėl priverstinio skolų išieškojimo iš ieškovės: 2009 m. balandžio 24 d. – dėl 492,89 Eur; 2009 m. gegužės 21 d. – dėl 179,67 Eur; 2009 m. birželio 23 d. – dėl 179,67 Eur; 2009 m. rugpjūčio 25 d. – dėl 43,40 Eur; 2009 m. rugsėjo 23 d. – dėl 136,51 Eur; 2009 m. spalio 23 d. – dėl 96,51 Eur; 2009 m. lapkričio 25 d. – dėl 16,14 Eur; 2009 m. gruodžio 22 d. – dėl 135,63 Eur; 2010 m. sausio 26 d. – dėl 193,84 Eur; 2010 m. vasario 24 d. – dėl 115,79 Eur; 2010 m. kovo 23 d. – dėl 88,50 Eur; 2010 m. balandžio 22 d. – dėl 165,34 Eur; 2010 m. gegužės 25 d. – dėl 193,65 Eur. Ieškovė taip pat nurodė, kad VSDFV Vilniaus skyrius 2010 m. spalio 26 d. sprendimu nutarė nutraukti lėšų išdavimą ir pervedimą iš draudėjų sąskaitų kredito įstaigose. Nurodytas sprendimas atšauktas 2015 m. lapkričio 27 d., t. y. po bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Iki 2011 m. rugsėjo 30 d. ieškovės skola VMI buvo 14 465,16 Eur, skola kitai kreditorei „Swedbank lizingas“, UAB – 761,52 Eur (2629,39 Lt) (T. 3, b. l. 56, 57). Iš ieškovės pateiktų „Mano VMI“ apskaitos duomenų matyti, kad iki 2011 m. rugsėjo 26 d. ieškovės prievolių VMI bendra suma buvo 14 465,16 Eur (T. 3, b. l. 42–55). Antstolio D. T. 2013 m. rugsėjo 12 d. patvarkyme užfiksuota, kad antstolis priverstinį 1947,87 Eur skolos išieškojimą vykdo pagal VMI sprendimus (išduotus nuo 2009 m. balandžio 24 d. iki 2010 m. gegužės 25 d.) (T. 3, b. l. 37).

16Taigi 2011 rugsėjo 30 d. ieškovės debeto struktūra buvo tokia: 2173,75 Eur skola VSDFV Vilniaus skyriui; 14 465,16 Eur skola VMI; 761,52 Eur skola „Swedbank lizingas“, UAB; 7906,63 Eur skola atsakovui; iš viso skolų – 25 307,06 Eur (T. 3, b. l. 7–9, 59). Atsakovo reikalavimo ieškovei dalis, palyginus su visų ieškovės kreditorių reikalavimais, buvo lygi 31,24 proc. (7906,63 Eur : 25 307,06 Eur x 100 proc. = 31,24 proc.).

17Iš ieškovės 2012 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2011 metais grynasis ieškovės pelnas buvo 11 417,68 Eur (39 423 Lt) (T. 2, b. l. 123). Iš ieškovės 2012 metų balanso matyti, kad ieškovės turto vertė 2011 metais buvo 260 645 Lt, įsipareigojimai – 212 281 Lt (T. 2, b. l. 122).

18Atsakovas teigia, kad po 2011 m. rugsėjo 30 d., mokėjo skolas ieškovės kreditoriams iš savo asmeninių, taip pat ir iš ieškovės lėšų. Iš atsakovo pateiktos lentelės matyti, kad kreditorei „Swedbank lizingas“, UAB, nuo 2012 m. lapkričio 19 d. iki 2013 m. vasario 6 d. ieškovas sumokėjo 1233,28 Eur (4258,28 Lt) (T. 2, 117). Iš ieškovės avanso pajamų–išlaidų dokumentų ataskaitos matyti, kad nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2012 m. lapkričio mėn. atsakovas iš ieškovės kasos gautais grynaisiais pinigais sumokėjo kreditorei „Swedbank lizingas“ iš viso 7066,90 Eur (24 400,60 Lt) (1700 x 4 + 3200 + 3992,64 + 1617,94 + 1474,67 + 1468,46 + 1462,25 + 1456,05 + 1419,01 + 1509,58 = 24 400,60 (Lt) (T. 2, b. l. 103–107, 109, 111, 113, 115, 116). Taigi ieškovės įsipareigojimus pagal lizingo sutartį lizingo davėjai „Swedbank lizingas“, UAB, atsakovas ieškovės vardu nuolat vykdė taip pat ir po 2011 m. rugsėjo 30 d., t. y. kai ieškovė grąžino ginčijimą paskolą atsakovui. Atsižvelgęs į nurodytą aplinkybę teismas daro išvadą, kad ginčijamos paskolos atsakovui grąžinimas nepažeidė ieškovės kreditorės „Swedbank lizingas“ interesų. Teismas daro išvadą, kad paskolos grąžinimas atsakovui 761,52 Eur suma, atitinkančią 2011 m. rugsėjo 30 d. buvusią ieškovės skolą „Swedbank lizingas“, UAB, pastarosios kreditorės interesų nepažeidė, nes šis skola sumokėta vėliau, o bankroto bylos iškėlimo metu nurodytai kreditorei atsiradusi ieškovės skola kilo, nes netinkamai įvykdyta ieškovės prievolė mokėti vėlesnius mokėjimus.

19Iš atsakovo banko operacijų išrašų matyti, kad po 2011 m. rugsėjo 30 d. jis VSDFV Vilniaus skyriui sumokėjo už ieškovę 57,92 Eur (200 Lt) (100 + 100) (T. 2, b. l. 22, 27). Taigi nurodyta apimtimi paskolos grąžinimas atsakovui taip pat nepažeidė ieškovės kreditorės VSDFV Vilniaus skyriaus interesų.

20Iš atsakovo banko operacijų išrašų matyti, kad po 2011 m. rugsėjo 30 d. jis antstoliui D. T. už ieškovę sumokėjo 2707,95 Eur (9350 Lt) (1670 x 3 + 670 x 2 + 1000 x 3 = 9350 (Lt) (T. 2, b. l. 25, 30, 34, 41, 42, 55, 57, 72). Pirmiau nurodytame antstolio patvarkyme areštuoti ieškovės turtą įvardyti neišieškotų sumų likučiai. Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad dalį ieškovės skolų kreditorei VMI atsakovas sumokėjo po 2011 m. rugsėjo 30 d. Dėl to teismas sprendžia, kad nurodyta apimtimi (2707,95 Eur suma) kreditorės VMI interesai nepažeisti grąžinus ginčijamą paskolą atsakovui.

21Įvertinus pirmiau aptartas sumas, konstatuotina, kad 7906,63 Eur paskolos atsakovui grąžinimas nepažeidė kitų ieškovės kreditorių interesų iš viso 3527,39 Eur apimtimi (761,52 + 57,92 + 2707,95 = 3527,39 (Eur). Atsižvelgus į nurodytą sumą, spręstina, kad visiems 2011 m. rugsėjo 30 d. buvusiems ieškovės kreditoriais asmenims turėjo būti paskirstyta 4379,24 Eur suma (7906,63 – 3527,39 = 4379,24 (Eur). Paskaičiuojant konkretų ginčijamo paskolos grąžinimo dydį, dėl kurio pažeisti kitų ieškovės kreditorių interesai, turi būti atsižvelgta į atsakovo reikalavimo dalį nuo visų 2011 m. rugsėjo 30 d. buvusių ieškovės kreditorių reikalavimų. Pirmiau šiame sprendime nustatyta, kad tokia atsakovo reikalavimo ieškovei dalis buvo 31,24 proc. Dėl to teismas prieina prie išvados, kad ginčijamas paskolos grąžinimo sandoris pažeidė kitų ieškovės kreditorių interesus jiems tenkančių reikalavimų apimtimi, t. y. 68,74 proc. (100 – 31,24 = 67,74 (proc.) arba 3010,29 Eur suma (4379,24 Eur x 67,74 proc. : 100 proc. = 3010,29 (Eur).

22Pažymėtina, kad atsakovo nesąžiningumas gaunant iš ieškovės 2011 m. rugsėjo 30 d. grąžinamą paskolą preziumuojamas (CK 6.67 straipsnio 2 punktas). Atsakovas nepaneigė nurodytos prezumpcijos.

23Dėl visų šiame sprendime išdėstytų priežasčių teismas konstatuoja, kad ieškinys tenkintinas iš dalies – ieškovės 2011 m. rugsėjo 30 d. atliktas 7906,63 Eur paskolos grąžinimas atsakovui pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. kasos išlaidų orderį Nr. 110930 pripažintinas niekiniu ir negaliojančiu sandoriu ta apimtimi, kiek ieškovė grąžino atsakovui 3010,29 Eur paskolos (CK 1.80 straipsnio 1 dalis, 6.66 straipsnis; ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas).

24Sandorio dalį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija ir ieškovei iš atsakovo priteistina 3010,29 Eur suma (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). Taip pat ieškovei iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

25Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį, todėl valstybei iš atsakovo priteistinas 68 Eur žyminis mokestis, mokėtinas už patenkintų ieškinio reikalavimų dalį (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268, 270, 301 straipsniais, teismas

Nutarė

27Patenkinti iš dalies ieškovės BUAB „SD Projektai“ ieškinį atsakovui Š. D. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

28Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu ieškovės UAB „SD projektai“ (juridinio asmens kodas 126316138) 2011 m. rugsėjo 30 d. atliktą 7906,63 Eur paskolos grąžinimą atsakovui Š. D. (a. k. ( - ) pagal 2011 m. rugsėjo 30 d. kasos išlaidų orderį Nr. 110930 ta apimtimi, kiek ieškovė UAB „SD projektai“ grąžino atsakovui Š. D. 3010,29 Eur paskolos.

29Priteisti ieškovei BUAB „SD projektai“ (juridinio asmens kodas 126316138) iš atsakovo Š. D. (a. k. ( - ) 3010,29 Eur (tris tūkstančius dešimt eurų 29 ct), 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos 3010,29 Eur (trijų tūkstančių dešimties eurų 29 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. rugpjūčio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti ieškovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) iš atsakovo Š. D. (a. k. ( - ) 68 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio.

31Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Tomas Venckus, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo teismo: 1) pripažinti niekiniu ir iš dalies negaliojančiu... 3. Ieškinyje nurodyta, kad atsakovas yra vienintelis atsakovės akcininkas ir nuo... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas prašo atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.... 5. Teismo posėdyje atsakovas prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Nagrinėjamoje byloje kilo šalių ginčas dėl įmonės atlikto paskolos... 8. Dėl reikalavimo, kuriuo ginčijamas skolininko atliktas paskolos grąžinimas... 9. Prievolės įvykdymas pakeičia jos šalių teises ir pareigas, todėl teisės... 10. Dėl paskolos sutarties grąžinimo, atlikto 2011 m. rugsėjo 30 d., vertinimo... 11. Nagrinėjamoje byloje pareikštą ieškinį pagal ieškinio dalyko ir pagrindo... 12. Tokios, kaip nagrinėjama byla, kategorijos bylose kasacinis teismas yra... 13. Kasacinio teismo praktikoje taip pat akcentuojama, kad kreditorius turi... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2008 m. rugsėjo 30 d. ieškovė grąžino... 15. Ieškinyje nurodyta, paskolos grąžinimo atsakovui dieną, t. y. 2011 m.... 16. Taigi 2011 rugsėjo 30 d. ieškovės debeto struktūra buvo tokia: 2173,75 Eur... 17. Iš ieškovės 2012 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad 2011 metais... 18. Atsakovas teigia, kad po 2011 m. rugsėjo 30 d., mokėjo skolas ieškovės... 19. Iš atsakovo banko operacijų išrašų matyti, kad po 2011 m. rugsėjo 30 d.... 20. Iš atsakovo banko operacijų išrašų matyti, kad po 2011 m. rugsėjo 30 d.... 21. Įvertinus pirmiau aptartas sumas, konstatuotina, kad 7906,63 Eur paskolos... 22. Pažymėtina, kad atsakovo nesąžiningumas gaunant iš ieškovės 2011 m.... 23. Dėl visų šiame sprendime išdėstytų priežasčių teismas konstatuoja, kad... 24. Sandorio dalį pripažinus negaliojančiu, taikytina restitucija ir ieškovei... 25. Ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį, todėl valstybei iš... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 265, 268,... 27. Patenkinti iš dalies ieškovės BUAB „SD Projektai“ ieškinį atsakovui... 28. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu sandoriu ieškovės UAB „SD... 29. Priteisti ieškovei BUAB „SD projektai“ (juridinio asmens kodas 126316138)... 30. Priteisti ieškovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų... 31. Šis sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...