Byla e2-710-370/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens Š. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutarties, kuria bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „SD projektai“ bankrotas pripažintas tyčiniu, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-61-585/2017 pagal bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo teisė ir valdymas“ prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (suinteresuotas asmuo – Š. D., kreditorius – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius),

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Verslo teisė ir valdymas“ (toliau – bankroto administratorė) prašė pripažinti BUAB „SD projektai“ bankrotą tyčiniu Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktų pagrindais.
 2. Bankroto administratorė 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose įtvirtintą tyčinio bankroto požymį (įmonės valdymo organai nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; turtas perleistas neatlygintinai) įrodinėjo tuo, kad 2010 m. gruodžio 31 d. fiksuotas UAB „SD projektai“

  450 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų perdavimas vieninteliam šios bendrovės akcininkui ir vadovui Š. D.. Ši ūkinė operacija nebuvo pagrįsta apskaitos dokumentais. Lėšų suinteresuotam asmeniui perleidimas nulėmė, kad baigiantis finansiniams metams, susidarė ir fiksuoti 49 553,41 Eur (171 098 Lt) nuostoliai, taip buvo pažeisti bendrovės kreditorių Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interesai – apribotos jų galimybės gauti reikalavimų patenkinimus.

 3. Bankroto administratorė 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintą tyčinio bankroto požymį (įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto) įrodinėjo tuo, kad Š. D. 2011 m. gruodžio 13 d., 2012 m. lapkričio 8 d. ir 2012 m. gruodžio 6 d. atlikti mokėjimai už patalpų nuomą ir 2011 m. lapkričio 21 d., 2011 m. gruodžio 23 d. ir 2012 m. lapkričio 19 d. atlikti mokėjimai už automobilio lizingą pažeidė kreditorių interesus. Be to, Š. D. ir UAB „SD projektai“ 2008 m. vasario 14 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią Š. D. perdavė UAB „SD projektai“ nuosavybėn 7 906,63 Eur (27 300 Lt). UAB „SD projektai“ įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. ir mokėti palūkanas, tačiau Š. D. ją grąžino 2011 m. rugsėjo 30 d., taip pažeidžiant kreditorių interesus.
 4. Suinteresuotas asmuo Š. D. prašė atmesti bankroto administratorės prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodė, kad administratorės nurodomos 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšos buvo panaudotos UAB „SD projektai“ interesais.
 5. Paaiškino, kad UAB „SD projektai“ buvo uždarosios akcinės bendrovės „Search Group“ akcininkė, valdžiusi 40 procentų šios įmonės akcijų. Be to, UAB „Search Group“ buvo pagrindinė UAB „SD projektai“ klientė, kasmet pirkusi paslaugų už daugiau negu 28 962 Eur (100 000 Lt).
 6. Akcinė bendrovė „ŽIA valda“, pagrindinė UAB „Search Group“ akcininkė ir kreditorė,

  52008 metais pateikė reikalavimą nedelsiant grąžinti paskolas, viršijančias 289 620 Eur, kartu grasindama inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Š. D., būdamas UAB „SD projektai“ vadovas, ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdamas išvengti pagrindinio kliento praradimo, nes tai būtų lėmę bendrovės bankrotą: jam sutikus laiduoti, pavyko susitarti, kad UAB „Search Group“ skolos būtų sumažintos beveik dvigubai ir UAB „SD projektai“ pereitų visos UAB „Search Group“ akcijos. Buvo pasirašytas ketinimų protokolas, kuriame buvo numatyta, jog Š. D. laiduoja UAB „SD projektai“ interesais, kuri kompensuos jo patirtus nuostolius.

 7. UAB „Search Group“, nepaisant suinteresuoto asmens pastangų, neįvykdė savo prievolių

  6AB „ŽIA valda“, todėl reikalavimas dėl įsipareigojimų vykdymo buvo pareikštas Š. D., kaip laiduotojui. Suinteresuotas asmuo sumažino skolą iki 51 262,74 Eur ir ją padengė. Bankroto administratorės nurodytos 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšos buvo panaudotos suinteresuoto asmens nuostoliams, kuriuos jis patyrė, vykdydamas laidavimo prievolę UAB „SD projektai“ naudai, kompensuoti.

 8. Dėl 2011 m. gruodžio 13 d., 2012 m. lapkričio 8 d. ir 2012 m. gruodžio 6 d. mokėjimų už patalpų nuomą suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-13272-430/2016 pripažino, jog, priešingai nei nurodė bankroto administratorė, mokėjimai už patalpų nuomą nepažeidė kreditorių interesų.
 9. Dėl 2011 m. lapkričio 21 d., 2011 m. gruodžio 23 d. ir 2012 m. lapkričio 19 d. mokėjimų už automobilio lizingą suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas

  72016 m. birželio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-13274-809/2016 pripažino, jog mokėjimai už automobilio lizingą nepažeidė kreditorių interesų.

 10. Dėl paskolos grąžinimo pagal 2008 m. vasario 14 d. sutartį suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 11 d. sprendimu civilinėje byloje

  8Nr. e2-1447-912/2016 pripažino, jog paskolos suinteresuotam asmeniui grąžinimas buvo iš esmės teisėtas, tik atliktas neproporcingai tuometinei bendrovės kreditorių struktūrai.

 11. Suinteresuotas asmuo apibendrino, kad nesiekė UAB „SD projektai“ nemokumo, nes dėjo protingas pastangas bendrovės veiklai išsaugoti ir naudojo asmenines lėšas bendrovės įsipareigojimams vykdyti. Visi bankroto administratorės nurodomi mokėjimai buvo būtini bendrovės veiklos tęstinumui užtikrinti.
 12. Bendrovės kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašė teismo nuožiūra išspręsti klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 18 d. nutartimi pripažino BUAB „SD projektai“ bankrotą tyčiniu.
 2. Teismas nustatė, kad AB „ŽIA valda“, suinteresuotas asmuo ir UAB „SD projektai“

  92008 m. gruodžio 15 d. sudarė laidavimo sutartį. Suinteresuotas asmuo ir UAB „SD projektai“ šia sutartimi įsipareigojo solidariai atsakyti kreditoriui AB „ŽIA valda“, jeigu šios bendrovės skolininkė UAB „Search Group“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys įsipareigojimus, prisiimtus 2008 m. spalio 31 d. paskolų sutartimis. Laidavimo sutartimi užtikrintas 124 246,99 Eur (429 000 Lt) piniginės prievolės įvykdymas. Kreditorius, remdamasis laidavimo sutartimi, pareiškė suinteresuotam asmeniui ieškinį dėl 124 246,99 Eur skolos priteisimo (trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų ir veikiantis atsakovo (suinteresuoto asmens) pusėje, UAB „SD projektai“). UAB „ŽIA valda“, uždaroji akcinė bendrovė „MNW media holding“, suinteresuotas asmuo ir UAB „SD projektai“ 2010 m. sausio 27 d. pasirašė reikalavimo teisių perleidimo sutartį. UAB „MNW media holding“ šia sutartimi įgijo UAB „ŽIA valda“ teises, turėtas pagal laidavimo sutartį.

 3. Teismas nustatė, kad UAB „MNW media holding“, suinteresuotas asmuo ir UAB „SD projektai“ 2010 m. kovo 9 d. pasirašė taikos sutartį. Taikos sutarties 2 punkte buvo numatyta, jog 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartis netenka galios ir tik taikos sutartis numato naujus šalių įsipareigojimus. Šalys šiuo taikos sutarties punktu taip pat susitarė, kad suinteresuotam asmeniui Š. D. tenka visi taikos sutartimi numatyti įpareigojimai, o trečioji šalis (UAB „SD projektai“) yra atleidžiama nuo bet kokių įpareigojimų ateityje vykdymo. Analogiškas šalių susitarimas buvo įtvirtintas ir taikos sutarties 8 punkte, kuriame numatyta, jog trečiasis asmuo (UAB „SD projektai“) visiškai nėra susijęs su atsakovo (suinteresuoto asmens Š. D.) įsipareigojimų pagal taikos sutartį ieškovei (UAB „MNW media holding“) vykdymu. Suinteresuotas asmuo įsipareigojo taikos sutarties numatyta tvarka sumokėti UAB „MNW media holding“ 51 262,74 Eur (177 000 Lt).
 4. Teismas atsižvelgė į tai, kad nors UAB „SD projektai“ 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartimi įsipareigojo atsakyti už UAB „Search Group“ prievoles, tačiau laidavimo sutartis baigėsi šios sutarties šalių susitarimu, joms 2010 m. kovo 9 d. sudarius taikos sutartį. Kartu baigėsi ir visos prievolės, kurias numatė laidavimo sutartis (2010 m. kovo 9 d. taikos sutarties 2 punktas, Civilinio kodekso 6.125 straipsnio 1 dalis, 6.154 straipsnio 1 dalis, 6.221 straipsnio 1 dalis). Šalys taikos sutartimi sulygo, jog suinteresuotam asmeniui tenka visi taikos sutartimi numatyti įpareigojimai, o UAB „SD projektai“ yra atleidžiama nuo bet kokių įpareigojimų vykdymo (2010 m. kovo 9 d. taikos sutarties 2 ir 8 punktai). Dėl to taikos sutartimi numatytos prievolės tapo asmeninėmis suinteresuoto asmens prievolėmis (Civilinio kodekso 6.189 straipsnio 1 dalis), kurioms įvykdyti, tai pripažino pats suinteresuotas asmuo, buvo panaudotos bendrovės lėšos.
 5. Teismas konstatavo, kad UAB „SD projektai“ 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšos buvo panaudotos suinteresuoto asmens – šios bendrovės akcininko ir vadovo – asmeniniams poreikiams tenkinti ir šie neteisėti veiksmai nulėmė bendrovės turto praradimą.
 6. Teismas įvertino tai, kad pagal 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. balansus

  102010 metais užfiksuotas UAB „SD projektai“ trumpalaikio turto – pinigų ir pinigų ekvivalentų – vertės sumažėjimas nuo 14 075,53 Eur (48 600 Lt) iki 223,59 Eur (772 Lt).

  11Po 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovėje faktiškai neliko piniginių lėšų, kartu fiksuotas ir viso bendrovės turto vertės sumažėjimas. Be to, pagal 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitas fiksuoti santykinai dideli veiklos nuostoliai. 2011 metais fiksuotas bendrovės turto vertės didėjimas, fiksuoti ir geresni veiklos finansiniai rodikliai (12 027,05 Eur (41 527 Lt) pelnas), tačiau 2012 metais vėl pasireiškė ryškūs neigiami pokyčiai – turto vertė sumažėjo daugiau negu tris kartus, o veikla tapo nuostolinga (fiksuoti 37 278,15 Eur nuostoliai).

 7. Teismas, įvertinęs UAB „SD projektai“ finansinės atskaitomybės dokumentus, pripažino, kad pinigai, kurie panaudoti suinteresuoto asmens interesais, buvo labai reikšminga pinigų suma bendrovei, kurios praradimas (nors trumpuoju periodu ir nepasireiškė akivaizdus praradimo neigiamas efektas) ilguoju periodu (galutiniu atskaitos tašku laikant bankroto bylos iškėlimo dieną) neabejotinai neigiama linkme paveikė, minimizavo ir eliminavo bendrovės galimybes vykdyti normalią ir įprastą ūkinę komercinę veiklą.
 8. Suinteresuoto asmens interesais panaudoti pinigai kartu esmingai sumažino bendrovės galimybes vykdyti kreditoriams įsipareigojimus ir, atitinkamai, kreditorių galimybes gauti savo reikalavimų patenkinimus. Bendrovės kreditorių reikalavimai, kurie atsirado iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir yra patvirtinti bankroto procese, pinigine išraiška sudaro 29 827,26 Eur. 50 973,12 Eur arba 176 000 Lt prarastų lėšų būtų pakakę padengti beveik dvigubai didesniems įsipareigojimams, negu bankroto byloje nustatyta ir teismo patvirtinta susidariusi visų skolų kreditoriams suma.
 9. Teismas nurodė, kad tikėtina, jog UAB „SD projektai“ nebūtų tapusi nemoki net ir tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo nebūtų atlikęs veiksmų, nulėmusių bendrovės lėšų praradimą.

  12UAB „SD projektai“ tapus nemokiai, iš jos be pagrindo paimtų ir suinteresuoto asmens savo asmeninei prievolei įvykdyti panaudotų lėšų būtų pakakę atsiskaityti su visais bendrovės kreditoriais.

 10. Teismas konstatavo, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp suinteresuoto asmens neteisėtų veiksmų ir bendrovės bankroto, nes suinteresuotas asmuo tyčia, suvokdamas (privalėdamas suvokti) savo elgesio pasekmes ir norėdamas taip veikti, atliko veiksmus, nulėmusius UAB „SD projektai“ lėšų praradimą.
 11. Dėl likusios dalies 2011 m. gruodžio 13 d., 2012 m. lapkričio 8 d., 2012 m. gruodžio 6 d. mokėjimų už patalpų nuomą, 2011 m. lapkričio 21 d., 2011 m. gruodžio 23 d.,

  132012 m. lapkričio 19 d. mokėjimų už automobilio lizingą ir paskolos grąžinimo pagal

  142008 m. vasario 14 d. sutartį teismas nurodė, kad bankroto administratorė nepateikė duomenų, pagrindžiančių jos nurodomų suinteresuoto asmens veiksmų atlikimą.

 12. Teismas taip pat nurodė, kad nustatytų suinteresuoto asmens neteisėtų veiksmų dėl 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų pakanka bankrotui pripažinti tyčiniu. Todėl teismas papildomai netyrė ir nepasisakė dėl kitų bankroto administratorės nurodomų suinteresuoto asmens veiksmų.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Suinteresuotas asmuo Š. D. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – bankroto administratorės prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad atskirajame skunde pakartotinai nurodomos aplinkybės, kurios buvo nurodomos ir atsiliepime į prašymą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, jos nekartojamos, nurodant tik tuos atskirojo skundo argumentus, kuriais kvestionuojamas teismo atlikto faktinių aplinkybių ir argumentų vertinimas:
  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino UAB „SD projektai“ sudarytus sandorius – 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį, 2009 m. vasario 12 d. akcijų pirkimo sutartį ir 2010 m. kovo 9 d. taikos sutartį, dėl to nepagrįstai nusprendė, kad suinteresuotas asmuo lėšas panaudojo savo asmeniniams poreikiams tenkinti.
  2. Skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai suinteresuoto asmens veiksmams nepritaikė verslo sprendimų priėmimo taisyklės ir išsamiai neanalizavo suinteresuoto asmens atliktų veiksmų ir visų UAB „SD projektai“ sudarytų sandorių tikrųjų priežasčių, motyvų ir tikslų.
  3. Po ilgų ir intensyvių derybų suinteresuotam asmeniui pavyko susitarti su AB „ŽIA valda“, kad UAB „Search Group“ skolos būtų sumažintos beveik dvigubai (nuo 1 097 058 Lt iki

   15629 000 Lt), o pačios UAB „Search Group“ akcijos būtų perleistos UAB „SD projektai“. Tam suinteresuotas asmuo privalėjo įsipareigoti pats asmeniškai laiduoti už UAB „Search Group“ prievolės ir užtikrinti, kad tą patį padarytų ir UAB „SD projektai“. Dėl to buvo sudaryta laidavimo sutartis. Pagal su AB „ŽIA valda“ pasiektą susitarimą sudarius laidavimo sutartį atsirado pagrindas UAB „SD projektai“ įgyti UAB „Search Group“ akcijas.

   16UAB „SD projektai“ tikslas buvo įgyti savo pagrindinio kliento akcijas ir toliau verslą vykdyti kaip vienai įmonių grupei. Verslo praktikoje tokie atvejai, kai įmonė ir jos pagrindinis klientas priklauso tai pačiai įmonių grupei, yra itin dažni.

  4. Pagal 2009 m. vasario 12 d. UAB „Search Group“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį UAB „SD projektai“ įgijo 92 procentus UAB „Search Group“ akcijų. Laidavimo sutartis buvo sudedamoji bendro akcijų įsigijimo sandorio dalimi. Be to, joje buvo numatyta ypač maža ir simbolinė UAB „Search Group“ akcijų pirkimo kaina (10 Lt), o ši aplinkybė patvirtina, kad reali ir vienintelė akcijų pardavėjo AB „ŽIA valda“ ekonominė nauda, gaunama mainais už UAB „Search Group“ akcijas, buvo suinteresuoto asmens ir bendrovės laidavimas už

   17UAB „SD projektai“ prievoles. Dėl to laidavimo sutartis ir akcijų pirkimo sutartis turi būti aiškinamos tik kartu, o ne atskirai.

  5. Priešingai nei skundžiamoje nutartyje nurodė teismas, 2010 m. kovo 9 d. taikos sutartimi nebuvo panaikintos UAB „SD projektai“ ir suinteresuoto asmens tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su akcijų pirkimo sutartimi bei jos sudedamąja dalimi – laidavimo sutartimi. Taikos sutartyje buvo išspręstas tik UAB „SD projektai“ ir suinteresuoto asmens atsakomybės kreditoriui UAB „MNW media holding“ klausimas. Taikos sutartis nedarė įtakos

   182009 m. vasario 12 d. akcijų pirkimo sutarčiai ir faktui, kad suinteresuotas asmuo visus įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį prisiėmė būtent UAB „SD projektai“ naudai ir tik tam, kad ji įgytų UAB „Search Group“ akcijas. Taikos sutartimi suinteresuotas asmuo įsipareigojimus prisiėmė siekdamas išsaugoti UAB „Search Group“, kaip pagrindinį klientą, ir galėtų užtikrinti stabilų UAB „SD projektai“ pajamų srautą.

  6. Suinteresuoto asmens pastangomis buvo išsiderėtos specialios taikos sutarties sąlygos, pagal kurias jis vienas prisiėmė visus įsipareigojimus pagal taikos sutartį. UAB „SD projektai“ buvo daug naudingiau likti skolingai tik suinteresuotam asmeniui, kaip jos akcininkui ir direktoriui, suinteresuotam jos veiklos tęstinumu, o ne priešiškam ir agresyviam kreditoriui, pasiruošusiam imtis bet kokių priverstinio skolos išieškojimo priemonių. Tai patvirtina, kad suinteresuotas asmuo taip pat ir taikos sutartį sudarė išimtinai UAB „SD projektai“ naudai ir interesais.
  7. Vien finansinės padėties pablogėjimas pats savaime nereiškia tyčinio bankroto, ypač, kai įmonė dar ilgą laikotarpį tęsia veiklą. Priešingas aiškinimas reikštų, kad visada egzistuoja priežastinis ryšys tarp bet kokio nuostolingo sandorio ir įmonės bankroto, o tai paneigtų verslo rizikos galimybę ir visais atvejais perkeltų atsakomybę vadovams, kas būtų nesuderinama su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įtvirtinta verslo sprendimų priėmimo taisykle.
  8. Skundžiamoje nutartyje teismas visiškai nepagrįstai neįvertino taip pat ir to, kad pasirašant laidavimo sutartį suinteresuotas asmuo negalėjo numatyti ir nenumatė prasidedančios krizės, iš esmės ir lėmusios įmonių bankrotus. Jei nebūtų kilusi ekonominė krizė, UAB „SD projektai“ tikėtina, kad nebūtų bankrutavusi, nes trumpuoju laikotarpiu ji pradėjo veikti pelningai ir jos finansinė padėtis galiausiai stabilizavosi, t. y. atsitiko tai, ko suinteresuotas asmuo ir siekė savo veiksmais bei sudarytais sandoriais.
  9. Suinteresuotas asmuo niekaip negalėjo numatyti, kad po daugiau nei dvejų metų veiklos bendrovė bankrutuos, ar suplanuoti įvyksiantį įmonės nemokumą. Net jei laikyti

   192010 m. gruodžio 31 d. mokėjimą neteisėtu, toks pavienis sandoris negalėtų būti laikomas pagrindu pripažinti bankrotą tyčiniu. Teismas skundžiamoje nutartyje net nepagrindė suinteresuoto asmens tyčios, kuri būtų sąmoningai nukreipta į UAB „SD projektai“ nemokumą ar siekį išvengti įsipareigojimų kreditoriams.

20Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Bankroto administratorė prašė pripažinti BUAB „SD projektai“ bankrotą tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktų pagrindais. Pirmosios instancijos teismas BUAB „SD projektai“ bankrotą pripažino tyčiniu remdamasis tuo, kad UAB „SD projektai“ 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšos buvo panaudotos suinteresuoto asmens, bendrovės akcininko ir vadovo, asmeniniams poreikiams tenkinti. Teismas netyrė ir nepasisakė dėl 2011 m. gruodžio 13 d.,

  212012 m. lapkričio 8 d., 2012 m. gruodžio 6 d. mokėjimų už patalpų nuomą, 2011 m. lapkričio 21 d.,

  222011 m. gruodžio 23 d., 2012 m. lapkričio 19 d. mokėjimų už automobilio lizingą ir paskolos grąžinimo pagal 2008 m. vasario 14 d. sutartį.

 3. Šioje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas pripažino BUAB „SD projektai“ bankrotą tyčiniu. Pagrindo peržengti atskirojo skundo ribų nenustatyta (CPK 320 str. 1, 2 d.).
 4. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje nurodyta, kad tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. Šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, jog yra bent vienas iš šioje dalyje nurodytų požymių, dėl kurių kilo bankrotas. Dėl to esant nors vienam iš nurodytų požymių, teismas gali pripažinti bankrotą tyčiniu

  23(Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis c. b. Nr. 2-1128/2014).

 5. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta ir tai, kad tam, jog būtų galima pripažinti bankrotą tyčiniu, nebūtina nustatyti konkretaus veiksmo, sukėlusio įmonės bankrotą, tačiau turi būti vertinama aplinkybių visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1045/2003; 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2004). Tais atvejais, kai nustatomas tyčinis blogas įmonės valdymas, kuris gali atsiskleisti sąmoningai vykdoma neteisinga investicijų politika, ydinga įmonės veikla ir plėtra, blogu vadovavimu įmonės komercinei, ūkinei ir finansinei veiklai, netinkamu darbo, technologinių procesų organizavimu, žinomai nenaudingų įmonei sandorių sudarymu, neatlikimas tų ekonominių veiksmų ir finansinių operacijų, kurias būtina atlikti konkrečioje situacijoje, yra pagrindas įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2777/2013). Kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl įmonės tyčinio bankroto, teismas turi įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių.

24Dėl įmonės vadovo pareigų ir 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „SD projektai“ 50 973,12 Eur

25(176 000 Lt) lėšų perdavimo buhalterinės apskaitos.

 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Vadovas ne tik turi atsakingai vykdyti savo pareigas įmonei (CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys), bet ir užtikrinti bona fide bei maksimalaus rūpestingumo standartų laikymąsi santykiuose su įmonės kreditoriais. Tai ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Todėl viena iš įmonės valdymo organų pareigų yra tinkamas įmonės buhalterinės apskaitos organizavimas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalis. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, remiantis kuriuo galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Pažymėtina, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 straipsnio 1 dalį apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kurioje turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios dokumentų saugumą, o vadovaujantis to paties straipsnio 4 dalimi, pasikeitus ūkio subjekto vadovui, apskaitos dokumentus, registrus, finansines ataskaitas turi perimti naujas vadovas. Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio

  261, 2 dalyse nustatyta, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus, už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą atsako ūkio subjekto vadovas. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma įmonės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias įmonės bankroto priežastis. Dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas apgaulingas ir (ar) netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas

  27(ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą, netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu laikomos situacijos, kai apskaitos dokumentai yra paslepiami, sunaikinami, sugadinami arba apskaita netvarkoma ar tvarkoma aplaidžiai arba neišsaugomi apskaitos dokumentai.

 2. Nagrinėjamu atveju iš byloje esančios UAB „SD projektai“ direktoriaus suinteresuoto asmens Š. D. avanso apskaitos (el. b. l. 12–14) matyti, kad 2010 m. gruodžio 1 d. UAB „SD projektai“ direktorius Š. D. turėjo 112 070,49 Lt ankstyvesnio avanso likutį. 2010 m. gruodžio 31 d. jam buvo išduota dar 140 000 Lt, tai patvirtina byloje esantis UAB „SD projektai“ 2010 m. gruodžio 31 d. kasos išlaidų orderis Nr. Ki010123101/15, kuriame nurodyta, kad Š. D. išduotas 140 000 Lt avansas ūkio išlaidoms (el. b. l. 15). Laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d. UAB „SD projektai“ direktorius Š. D., iš viso disponavo 252 070,49 Lt UAB „SD projektai“ piniginėmis lėšomis (grynaisiais). Iš jų – laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. sausio 1 d. buvo išleista 181 242,87 Lt. Bankroto administratorė nustatė, kad visos išlaidos, išskyrus 2010 m. gruodžio 31 d. 176 000 Lt perdavimą Š. D., buvo pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais.
 3. Suinteresuotas asmuo nei atsiliepime pirmosios instancijos teismui, nei 2017 m. sausio 11 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje, nei atskirajame skunde neneigė, kad UAB „SD projektai“ 2010 m. gruodžio 31 d. 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų perdavimo Š. D. teisinis pagrindas buhalterinėje apskaitoje neatskleistas (ūkinė operacija nepagrįsta apskaitos dokumentais). Dėl šios aplinkybės yra pagrindas konstatuoti, kad apskaitant minėtas lėšas buhalterinė apskaita UAB „SD projektai“ buvo tvarkoma netinkamai, o tai yra vienas iš tyčinio bankroto požymių (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 5 punktai).

28Dėl įmonės vadovo pareigų atlikimo ir įmonės turto perdavimo neatlygintinai.

 1. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų perdavimo Š. D. faktą konstatavo, kad šios lėšos buvo panaudotos suinteresuoto asmens – šios bendrovės akcininko ir vadovo – asmeniniams poreikiams tenkinti ir šie neteisėti veiksmai nulėmė bendrovės turto – 50 973,12 Eur (176 000 Lt) praradimą.
 2. Suinteresuotas asmuo teigia, kad 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšos buvo panaudotos

  29UAB „SD projektai“ naudai. Įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį jis prisiėmė būtent

  30UAB „SD projektai“ naudai ir tik tam, kad ji įgytų UAB „Search Group“ akcijas. Taikos sutartimi suinteresuotas asmuo įsipareigojimus prisiėmė siekdamas išsaugoti UAB „Search Group“, kaip pagrindinį klientą, ir taip užtikrinti stabilų UAB „SD projektai“ pajamų srautą. Su tokia suinteresuoto asmens pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka dėl toliau išdėstytų motyvų.

 3. Kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, 2008 m. gruodžio 15 d. AB „ŽIA valda“, suinteresuotas asmuo ir UAB „SD projektai“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią suinteresuotas asmuo ir

  31UAB „SD projektai“ sutartimi įsipareigojo solidariai atsakyti kreditoriui AB „ŽIA valda“, jeigu šios bendrovės skolininkė UAB „Search Group“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys įsipareigojimus, prisiimtus 2008 m. spalio 31 d. paskolų sutartimis. 2009 m. vasario 12 d. AB „ŽIA valda“ sudarė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su UAB „SD projektai“, kuri įgijo 92 procentus UAB „Search Group“ akcijų. 2009 m. kovo 6 d. AB „ŽIA valda“ ir UAB „Search Group“ sudarė paskolos sutartį, kurioje susitarė, kad šalių teisės ir pareigos pagal kitas paskolų sutartis pasibaigė ir UAB „Search Group“ suteikiama 629 000 Lt paskola. Sutartyje taip pat nustatoma, kad pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį, pasirašytą tarp AB „ŽIA valda“ ir solidariųjų laiduotojų UAB „SD projektai bei Š. D., yra laiduojama ta pačia suma pagal 2009 m. kovo 6 d. sutartį ir nutrūksta laidavimas pagal visas nutraukiamas 2008 m. spalio 31 d. paskolos sutartis.

 4. Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas nors ir nepaneigia įrodinėjimo pareigos, tačiau suponuoja būtinybę teismui būti aktyviam (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1003-370/2016). Apeliacinės instancijos teismas, tirdamas suinteresuoto asmens atskirajame skunde nurodytas aplinkybes dėl UAB „Search Group“ įgijimo, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (CPK 179 str. 3 d.) įvertino ir nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. B2-377-258/2011 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01040-2009-1) pagal ieškovo UAB „Search Group“ direktoriaus Š. D. ieškinį (teisme gautas 2009 m. birželio 9 d.) dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Search Group“. Ieškinyje jis nurodė, kad nuo 2007 metų UAB „Search Group“ dirba nuostolingai. Bendrovės veiklos grynasis nuostolis 2007 metais buvo 928 328 Lt, o 2008 metais nuostoliai išaugo iki 1 679 408 Lt, o per 2009 metus padidėjo net iki 1 842 614 Lt. Atsakovės UAB „Search Group“ nuostolingai veiklai turėjo įtakos didėjanti konkurencija tarp analogiškos veiklos įmonių Lietuvoje, užsakovų, apyvartinių lėšų trūkumas, klientų vengimas atsiskaityti su įmone už jos atliktas paslaugas, Lietuvos Respublikoje prasidėjusi ekonomikos ir finansų krizė, dar labiau sumažinusi pardavimų apimtis, pirkėjų perkamąją galią, susidomėjimą įmonės teikiamomis paslaugomis. Dėl apyvartinių lėšų trūkumo, taip pat dėl aukščiau minėtų priežasčių, įmonė negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, t. y. laiku sumokėti už gautas prekes ir paslaugas, mokėti įstatymų numatytų mokesčių bei atlyginimų darbuotojams. Atsiskaitymo terminai yra praėję, įmonė ilgalaikio turto apskritai neturi, o trumpalaikį turtą (9 831,40 Lt) sudaro 5 640,40 Lt debitiniai įsiskolinimai bei 4 191 Lt piniginė suma, esanti įmonės sąskaitoje banke ir kasoje. UAB „Search Group“ nutraukė ūkinę – komercinę veiklą. UAB „Search Group“ respublikiniame dienraštyje „Respublika“ 2009 m. balandžio 18 d. viešai paskelbė, kad negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. UAB „Search Group“ yra nemoki, jos mokumo koeficientas yra ypač blogas – 0,008. Įmonės nuosavas kapitalas neigiamas (-1 254 554 Lt- 2009 balandžio 30 d. balanso C skiltis). Pradelsti įmonės įsipareigojimai (1 264 385 Lt), viršija į jos balansą įrašyto turto (ilgalaikio ir trumpalaikio) vertę. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 11 d. nutartimi UAB ,,Search Group“ iškelta bankroto byla, taikytas supaprastintas bankroto procesas, įmonė pripažinta bankrutavusi, paskelbta likviduojama, patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tarp jų ir UAB „ŽIA valda“ 627 295,27 Lt reikalavimas. Vilniaus apygardos 2011 m. sausio 26 d. teismo nutartimi BUAB „Search Group“ pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruota iš juridinių asmenų registro.
 5. Apeliacinės instancijos teismas, tirdamas suinteresuoto asmens nurodytas aplinkybes dėl sandorių su AB „ŽIA valda“, pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis įvertino ir nustatė, kad Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-275-262/2010 (teisminio proceso Nr. 2-55-3-01641-2009-8) pagal ieškovės AB „ŽIA valda“ ieškinį (teisme gautas 2009 m. liepos 23 d.) atsakovui Š. D., trečiasis asmuo – UAB „SD Projektai“, dėl skolos priteisimo pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį. Ieškinyje buvo prašoma priteisti iš atsakovo Š. D. 429 000 Lt skolą pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį. 2010 m. sausio 27 d. UAB „ŽIA valda“, UAB „MNW media holding“, Š. D. ir UAB „SD projektai“ pasirašė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, pagal kurią UAB „MNW media holding“ perėmė iš AB „ŽIA valda“ reikalavimo teises į atsakovą Š. D. ir UAB „SD projektai“ pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 30 d. nutartimi patvirtino ieškovės UAB „MNW media holding“, atsakovo Š. D. ir trečiojo asmens UAB „SD projektai“ sudarytą taikos sutartį, joje šalys susitarė, kad atsakovo 429 000 Lt dydžio skola ieškovei bus sumažinama iki 177 000 Lt. Atsakovas grąžins ieškovei 177 000 Lt dydžio sumažintą skolą laikydamasis sutarties 4 punkte nurodytos tvarkos ir sąlygų. Sutartyje nustatyta, kad atsakovas atliks ieškovei mokėjimus tokia tvarka: pirmus 12 kalendorinių mėnesių, skaičiuojant nuo 2010 m. balandžio mėn., kiekvieną mėnesį atsakovas mokės ieškovei po 2 000 Lt, likusius mėnesius - kiekvieną kalendorinį mėnesį atsakovas mokės ieškovei po 3 000 Lt. Ieškovė, sudarydama sutartį, patvirtino, jog trečiasis asmuo visiškai nėra susijęs su atsakovo įsipareigojimų vykdymu ieškovui pagal šią sutartį ir atsakovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir / ar nevykdymo atveju ieškovas jokių pretenzijų trečiajam asmeniui nereikš.
 6. Viena iš pagrindinių įmonės vadovo pareigų – lojalumas įmonei (CK 2.87 straipsnis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad įmonės vadovas privalo veikti taip, kad nekiltų jo asmeninių ir įmonės interesų konflikto. Įmonės vadovo interesų konflikto vengimas gali reikalauti ne tik pasyvaus elgesio (nedalyvauti priimant atitinkamą sprendimą), bet ir aktyvių veiksmų. Įmonės vadovo lojalumo pareiga jo vadovaujamai įmonei reiškia ir pareigą imtis priemonių, kad dėl sandorio su įmonės vadovu jo vadovaujama įmonė nepatirtų žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014. Teismų praktika. 2014, 41, p. 19-62; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009).
 7. Tais atvejais, kai tyčinį bankrotą lėmė konkreti įmonės vadovo bei valdymo organų veikla, būtina kruopščiai įvertinti įmonės bankroto priežastis. Tai yra svarbu tam, kad teismų praktikoje nebūtų pasiektas priešingas siekiamam rezultatas, t. y. siekiant apsaugoti įmonių kreditorių teises ir interesus, nebūtų slopinama bendrovių vadovų protinga rizika, kuri yra būtina verslui plėtoti. Svarbu įvertinti atsakingo už įmonės veiklą subjekto veiksmus, t. y. kiek jis buvo lojalus bendrovės interesams, rūpestingas, kiek jo sprendimai buvo sąžiningi ir kvalifikuoti, ar buvo pasitelkiama kvalifikuotų specialistų pagalba ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013; 2014 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2014).
 8. Teismo vertinimu, 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų perdavimas įvyko esant prima facie

  32UAB „SD projektai“ vadovo interesų konfliktui, nes laidavimo sutartis baigėsi 2010 m. kovo 9 d. sudarius taikos sutartį ir, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, joje numatytos prievolės tapo asmeninėmis suinteresuoto asmens prievolėmis, o savo asmenines prievoles suinteresuotas asmuo įvykdė panaudodamas UAB „SD Projektai“ 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšas, tai jis patvirtino 2017 m. sausio 11 d. pirmosios instancijos teismo posėdyje.

 9. Teismas kritiškai vertina suinteresuoto asmens motyvus, kad, jis, kaip fizinis asmuo, veikė

  33UAB „SD projektai“ naudai, siekiant įgyti pagrindinį klientą UAB „Search Group“. Kaip nurodė pats suinteresuotas asmuo, UAB „SD projektai“ buvo UAB „Search Group“ akcininkė, valdžiusi

  3440 procentų šios įmonės akcijų. 2009 m. vasario 12 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi ji įgijo 92 procentus UAB „Search Group“ akcijų. Po 2 mėnesių, t. y. 2009 m. balandžio 18 d.,

  35UAB „Search Group“ dienraštyje „Respublika“ viešai paskelbė, kad negali vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams. Be to, suinteresuotas asmuo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Search Group“ nurodė, kad šios įmonės veiklos grynasis nuostolis 2007 metais buvo

  36928 328 Lt, 2008 metais nuostoliai išaugo iki 1 679 408 Lt, o per 2009 metus padidėjo iki

  371 842 614 Lt. Įmonės nuosavas kapitalas 2009 balandžio 30 d. buvo neigiamas (-1 254 554 Lt). Suinteresuotam asmeniui objektyviai buvo žinoma UAB „Search Group“ finansinė padėtis, nes suinteresuotas asmuo buvo jos direktoriumi (2009 m. vasario 12 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties A punktas). Iš išdėstyto darytina išvada, kad 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartis nebuvo naudinga UAB „SD projektai“, nes ji laidavo už žinomai nemokią įmonę.

  38Teismo vertinimu, šiomis aplinkybėmis vykdyti suinteresuoto asmens veiksmai, kaip skolininkės (UAB „Search Group“) ir laiduotojo (UAB „SD projektai“) vadovo, buvo atlikti esant interesų konfliktui dėl skirtingų skolininkės ir laiduotojo interesų, todėl suinteresuotas asmuo, privalėdamas būti lojalus tiek UAB „Search Group“, tiek ir UAB „SD projektai“, neturėjo teisės veikti tik vienos iš įmonių interesais. Todėl apelianto atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suinteresuoto asmens veiksmams netaikė verslo sprendimų priėmimo taisyklės, atmestinas kaip nepagrįstas.

 10. Vertinant sudarytų sandorių pasekmes, suinteresuoto asmens nurodyti motyvai, kad UAB

  39„SD projektai“ buvo daug naudingiau likti skolingai tik suinteresuotam asmeniui, kaip jos akcininkui ir direktoriui, o ne kreditoriui, pasiruošusiam imtis priverstinio skolos išieškojimo priemonių, taip pat vertintini kritiškai. Priverstinio skolos išieškojimo priemonės pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį niekada nebuvo nukreiptos į UAB „SD projektai“. Priešingai, AB „ŽIA valda“ ieškinys pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį buvo pareikštas suinteresuotam asmeniui, o 2010 m. kovo 9 d. taikos sutartimi UAB „SD projektai“ prievolės pagal 2008 m. gruodžio 15 d. laidavimo sutartį baigėsi. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad pagal 2010 m. kovo 9 d. taikos sutartį 177 000 Lt dydžio sumažinta skola buvo išdėstyta, atliekant mokėjimus kiekvieną mėnesį nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2015 m. gegužės 1 d. įskaitytinai. 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų perdavimas įvyko 2010 m. gruodžio 31 d. Likusi mokėtina suma pagal 2010 m. kovo 9 d. taikos sutartį 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 159 000 Lt. Tai rodo, kad UAB „SD projektai“ nebuvo naudingiau likti skolingai tik suinteresuotam asmeniui, nes ji suinteresuotam asmeniui suteikė lėšas anksčiau, nei turėjo būti įvykdyta suinteresuoto asmens prievolė.

 11. UAB „SD projektai“ pelno (nuostolių) ataskaitos, parengtos už finansinius metus, trukusius nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., duomenys patvirtina, jog įmonės veikla

  402010 metais buvo nuostolinga – nuostoliai 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 171 098 Lt. Priešingai nei nurodo suinteresuotas asmuo, UAB „SD projektai“ pelningumas 2011 metais neįrodo, kad įmonės būklė stabilizavosi, nes 2012 metais pagal įmonės pelno nuostolių atskaitą fiksuoti 128 714 Lt (37 278,15 Eur) nuostoliai.

 12. Pagal 2012 m. kovo 8 d. UAB „SD projektai“ mokestinių prievolių ataskaitą, matyti, kad už 2007-2011 metų mokestinius laikotarpius UAB „SD projektai“ turėjo 52 688,50 Lt mokestinę nepriemoką, kuri iki 2015 m. vasario 27 d. išaugo iki 58 761,34 Lt (17 018,46 Eur), nors šiuo laikotarpiu suinteresuotas asmuo disponavo įmonės piniginėmis lėšomis (grynaisiais) (žr. Nutarties 32 punktą).
 13. UAB „SD Projektai“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pagal 2009 m. 1 ketvirčio valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinę ataskaitą 2009 m. balandžio 1 d. sudarė 492,89 Eur (1 701,86 Lt), 2010 m. spalio 1 d. – 2 107,80 Eur

  41(7 277,81 Lt), 2011 m. spalio 1 d. – 2 173,75 Eur (7 505,54 Lt), nors šiuo laikotarpiu suinteresuotas asmuo disponavo įmonės piniginėmis lėšomis (grynaisiais) (žr. Nutarties 32 punktą).

 14. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad suinteresuotas asmuo, UAB „SD projektai“ vadovas, priimdamas sprendimą sau, kaip fiziniam asmeniui, neatlygintinai perleisti 50 973,12 Eur (176 000 Lt), neveikė išimtinai UAB „SD projektai“ interesais. Esant prima facie interesų konfliktui neatlygintinai perleistos įmonės 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšos atitinka ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytus tyčinio bankroto požymius – įmonės vadovas nevykdė savo pareigų, susijusių su įmonės valdymu (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o įmonės turtas buvo perleistas neatlygintinai (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 3 punktas).
 15. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pagrįstai nustatyta, jog suinteresuotas asmuo BUAB „SD projektai“ valdė netinkamai, neužtikrino įmonės kreditorių interesų apsaugos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai buvo tvarkomi netinkamai, vadovas be teisinio pagrindo neatlygintinai perdavė BUAB „SD projektai“ priklausančias lėšas, supainiodamas įmonės ir asmeninius interesus, todėl nustatyti faktiniai duomenys apie įmonės vadovo padarytus įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus objektyviai patvirtina blogą įmonės valdymą, privedusį prie bankroto. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė materialines ir procesines teisės normas, o apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo ginčijamą nutartį panaikinti ar pakeisti, skundžiama nutartis yra paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3.
 1. Ginčo esmė
 1. Bankroto... 4. 50 973,12 Eur (176 000 Lt) lėšų perdavimas vieninteliam šios bendrovės... 5. 2008 metais pateikė reikalavimą nedelsiant grąžinti paskolas,... 6. AB „ŽIA valda“, todėl reikalavimas dėl įsipareigojimų vykdymo buvo... 7. 2016 m. birželio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-13274-809/2016... 8. Nr. e2-1447-912/2016 pripažino, jog paskolos suinteresuotam asmeniui... 9. 2008 m. gruodžio 15 d. sudarė laidavimo sutartį. Suinteresuotas asmuo ir UAB... 10. 2010 metais užfiksuotas UAB „SD projektai“ trumpalaikio turto – pinigų... 11. Po 2010 m. gruodžio 31 d. bendrovėje faktiškai neliko piniginių lėšų,... 12. UAB „SD projektai“ tapus nemokiai, iš jos be pagrindo paimtų ir... 13. 2012 m. lapkričio 19 d. mokėjimų už automobilio lizingą ir paskolos... 14. 2008 m. vasario 14 d. sutartį teismas nurodė, kad bankroto administratorė... 15. 629 000 Lt), o pačios UAB „Search Group“ akcijos būtų perleistos UAB... 16. UAB „SD projektai“ tikslas buvo įgyti savo pagrindinio kliento akcijas ir... 17. UAB „SD projektai“ prievoles. Dėl to laidavimo sutartis ir akcijų pirkimo... 18. 2009 m. vasario 12 d. akcijų pirkimo sutarčiai ir faktui, kad suinteresuotas... 19. 2010 m. gruodžio 31 d. mokėjimą neteisėtu, toks pavienis sandoris... 20. Teismas... 21. 2012 m. lapkričio 8 d., 2012 m. gruodžio 6 d. mokėjimų už patalpų nuomą,... 22. 2011 m. gruodžio 23 d., 2012 m. lapkričio 19 d. mokėjimų už automobilio... 23. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. birželio 19 d. nutartis c. b. Nr.... 24. Dėl įmonės vadovo pareigų ir 2010 m. gruodžio 31 d. UAB „SD projektai“... 25. (176 000 Lt) lėšų perdavimo buhalterinės apskaitos.
   26. 1, 2 dalyse nustatyta, kad už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo... 27. (ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punktas). Pagal šią įstatymo nuostatą,... 28. Dėl įmonės vadovo pareigų atlikimo ir įmonės turto perdavimo... 29. UAB „SD projektai“ naudai. Įsipareigojimus pagal laidavimo sutartį jis... 30. UAB „SD projektai“ naudai ir tik tam, kad ji įgytų UAB „Search Group“... 31. UAB „SD projektai“ sutartimi įsipareigojo solidariai atsakyti kreditoriui... 32. UAB „SD projektai“ vadovo interesų konfliktui, nes... 33. UAB „SD projektai“ naudai, siekiant įgyti pagrindinį klientą UAB... 34. 40 procentų šios įmonės akcijų. 2009 m. vasario 12 d. akcijų... 35. UAB „Search Group“ dienraštyje „Respublika“ viešai paskelbė, kad... 36. 928 328 Lt, 2008 metais nuostoliai išaugo iki 1 679 408 Lt, o per 2009 metus... 37. 1 842 614 Lt. Įmonės nuosavas kapitalas 2009 balandžio 30 d. buvo neigiamas... 38. Teismo vertinimu, šiomis aplinkybėmis vykdyti suinteresuoto asmens veiksmai,... 39. „SD projektai“ buvo daug naudingiau likti skolingai tik suinteresuotam... 40. 2010 metais buvo nuostolinga – nuostoliai 2010 m. gruodžio 31 d. sudarė 171... 41. (7 277,81 Lt), 2011 m. spalio 1 d. – 2 173,75 Eur (7 505,54 Lt), nors šiuo... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339... 43. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 18 d. nutartį palikti nepakeistą....