Byla e2-774-558/2016
Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo. Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė, sekretoriaujant Linai Kelevišienei, dalyvaujant ieškovei J. C. , atstovei advokatei Mildai Šmitaitei, atsakovo M. C. atstovui advokato padėjėjui Gyčiui Gaurilčikui, išvadą teikiančios institucijos atstovei Silvai Sandienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. C. ieškinį atsakovui M. C. ir atsakovo priešieškinį ieškovei, institucijai teikiančiai išvadą byloje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo tvarkos nustatymo. Teismas

Nustatė

2Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės J. C. ieškinys atsakovui M. C. dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir bendravimo tvarkos nustatymo. Bylos nagrinėjimo metu ieškovė pateikė patikslintą ieškinį atsakovui dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo ir santuokos nutraukimo pasekmių, kurį teismas priėmė ir nustatė terminą atsiliepimų pateikimui.

3Byloje gautas atsakovo M. C. prašymas nutraukti bylą kaip neteismingą Lietuvos Respublikos teismams.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi ieškovės J. C. ieškinys dalyje dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo esant sutuoktinio kaltei ir sutuoktinių turto bei kreditorinių įsipareigojimų paliktas nenagrinėtu. Teismas išaiškino, kad su ieškiniu dėl santuokos nutraukimo ir sutuoktinių turto bei kreditorinių įsipareigojimų padalijimo šalys turi kreiptis į Lenkijos Respublikos kompetentingus teismus. Kadangi teismo nutartis nebuvo apskųsta, yra įsiteisėjusi ir galiojanti, teismas šioje byloje nepasisako dėl ieškovės reikalavimų dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo esant sutuoktinio kaltei ir sutuoktinių turto bei kreditorinių įsipareigojimų.

5Patikslintu ieškiniu J. C. teismo prašė: nustatyti nepilnamečių vaikų G. E. C. , gim. 2007-01-06, ir N. S. C. , gim. 2010-07-02, gyvenamąją vietą su motina J. C. ; nustatyti šią atsakovo M. C. bendravimo su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir N. S. C. tvarką:

61. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. pusę vasaros atostogų praleidžia su atsakovu M. C.;

72. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. žiemos atostogas, Kūčias ir Šventąsias Kalėdas (gruodžio 24-26 dienos), paskutiniąją metų dieną (gruodžio 31 diena) bei Naujuosius Metus (sausio 1 diena) ir vaikų gimtadienio dienas praleidžia su atsakovu M. C. neporiniais kalendoriniais metais, o rudens atostogas ir pavasario atostogas bei Šventąsias Velykas (dvi dienos) praleidžia su atsakovu M. C. poriniais kalendoriniais metais;

83. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. kas antrą savaitgalį praleidžia su atsakovu M. C.;

94. nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. nuvežimą ir parvežimą į atsakovo M. C. gyvenamąją vietą užtikrina ir apmoka atsakovas M. C.;

105. nepilnamečių vaikų lankymosi pas atsakovą M. C. metu, atsakovas privalo užtikrinti nepilnamečių vaikų bendravimą su ieškove J. C. telekomunikacijų pagalba;

116. atsakovas M. C. teismo patvirtintoje bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkoje nustatytu metu pasiėmęs nepilnamečius vaikus G. E. C. ir N. S. C. privalo tiksliai informuoti ieškovę J. C. apie savo ir vaikų buvimo vietą. Neinformavimas arba klaidingas informavimas apie nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. buvimo vietą laikomas bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais pažeidimu ir ieškovė J. C. turi teisę nedelsiant reikalauti grąžinti vaikus į jos gyvenamąją vietą.

127. atsakovas M. C. turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir N. S. C. būdamas Lietuvos Respublikoje atvykimo ir bendravimo su vaikais laiką iš anksto suderinęs su ieškove J. C. . Ieškovė taip pat teismo prašė priteisti iš atsakovo M. C., nepilnamečio sūnaus G. E. C. , gimusio 2007-01-06, išlaikymui periodinėmis išmokomis po 577,50 Eur per mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymui gautas lėšas vaiko naudai ir interesais pavedant tvarkyti mamai J. C. ; priteisti iš atsakovo M. C. nepilnametės dukters N. S. C. , gimusios 2010-07-02, išlaikymui periodinėmis išmokomis po 675,00 Eur per mėnesį nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymui gautas lėšas vaiko naudai ir interesais pavedant tvarkyti mamai J. C. ; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

13Ieškovė nurodė, kad su atsakovu M. C. 2005-08-13 sudarė bažnytinę santuoką. Ieškovės ir atsakovo santuoka Vilniaus rajono savivaldybės administracijos civilines metrikacijos skyriuje įregistruota 2010-05-02. Ieškovė J. C. ir atsakovas M. C. yra nepilnamečių vaikų G. E. C. , gimusio 2007-01-06, ir N. S. C. , gimusios 2010-07-02, tėvai. Ieškovė yra Lietuvos Respublikos pilietė. Atsakovas yra Lenkijos Respublikos pilietis. Abu nepilnamečiai vaikai turi ir Lietuvos, ir Lenkijos pilietybes. Šalims gyvenant kartu, vaikų auklėjimu ir priežiūra daugiausia rūpinosi ieškovė. Gimus sūnui ji buvo išėjusi vaiko priežiūros atostogų. Atsakovas neturėjo tiek kantrybės prižiūrėti mažo vaiko, dažnai susinervindavo, jei vaikas verkdavo, buvo nepatenkintas, kad vaikas užima daug ieškovės laiko, kurį ji galėtų leisti su juo. Esant dažniems konfliktams namuose, atsakovas 2008 m. pabaigoje prieš ieškovę panaudojo fizinį smurtą. Dėl šių atsakovo veiksmų į policiją ieškovė nesikreipė. 2010 m. gimus dukrai ieškovė vėl išėjo vaiko priežiūros atostogų, sūnų leido į daželį tik pusę dienos ir tik todėl, kad jis turėtų galimybę pabendrauti su savo amžiaus vaikais. 2012 m. liepos mėnesio pradžioje dėl atsakovo darbo ir karjeros galimybių ieškovė kartu su atsakovu ir vaikais išvyko gyventi į Kuveitą. Sūnus Kuveite pradėjo eiti į mokyklą, o dukra – į darželį. Atsakovo pajamos buvo geros ir užtikrino šeimai aukštą pragyvenimo lygį. Ieškovė taip pat įsidarbino ir prisidėjo prie šeimos ir vaikų poreikių tenkinimo. 2014 m. lapkričio mėnesį ieškovės ir atsakovo santykiai galutinai pašlijo. Šalys nusprendė gyventi atskirai. Atsakovas nesutiko duoti būtinų sutikimų Kuveito įstaigose, kad ieškovė galėtų gauti atskirą nuo atsakovo vizą ir toliau legaliai gyventų ir dirbtų toje šalyje. Dėl atsakovo, valios neturint galimybių likti gyventi ir dirbti Kuveite, ieškovei teko pradėti ieškoti kitų gyvenimo perspektyvų. Ieškovės šeima (tėvai ir broliai) gyvena Lietuvoje, Vilniuje. Tiek ieškovė, tiek nepilnamečiai vaikai palaiko šiltus ryšius su jais. Čia iki išvykimo gyveno ir pati ieškovė. Vaikai turi Lietuvos Respublikos pilietybę. 2015 m. pavasarį atsakovas parlydėjo ieškovę su vaikais į Lietuvą ir netrukus išvyko atgal į Kuveitą. Vaikai šiuo metu gyvena su ieškove, o su atsakovu bendrauja internetinio ryšio pagalba per programą „Skype“. Ieškovė nuomojasi 2 kambarių butą, kuriame gyvena kartu su vaikais. Ieškovė yra sudariusi sutartį su ( - ) vidurine mokykla, pagal kurią G. priimtas į šią mokyklą ir mokosi pagal pradinio ugdymo programą. Dukra nuo 2015-09-01 lanko darželį-mokyklą ( - ). Ieškovė yra pasirašiusi sutartį su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru dėl vaikų papildomų užsiėmimų – baseino lankymo, dukros šokių pamokų. Ieškovė nuo 2015-09-02 įsidarbino UAB „( - )“, kur jos atlyginimas neatskaičius mokesčių yra 1 184,21 Eur. Ieškovė mano, kad nepilnamečių vaikų G. ir N. interesus labiausiai atitiktų jų gyvenamosios vietos nustatymas su ja. Vaikai šiuo metu gyvena kartu su ieškove Vilniuje, kai tuo tarpu atsakovas, šalims pradėjus gyventi skyrium, gyveno Kuveite, vėliau informavo, kad persikėlė gyventi į Lenkiją. Vaikų gyvenimo sąlygos gyvenant kartu su motina yra geros. Tarp vaikų ir motinos yra susiformavęs tvirtas ryšys, vaikai yra labiau prisirišę prie ieškovės, kadangi visada su ja praleisdavo daugiausiai laiko, būtent ieškovė daugiausia rūpinosi vaikų priežiūra, auklėjimu ir lavinimu. Ieškovė turi visas galimybes užtikrinti tinkamas vaikų gyvenimo, visapusiško vystymosi, ugdymo ir sveikatos apsaugos sąlygas. Ieškovė taip pat neprieštarauja, kad atsakovas pasiimtų vaikus pabūti su juo atskirai, suderinęs su ieškove vežtųsi į kelionę ar pan. Ieškovės manymu, išlaikymo dydis negali būti ribojamas vien vaiko minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu, todėl visais atvejais svarbu užtikrinti, kad vaikas turėtų materialines sąlygas fiziškai ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus sugebėjimus. Atsakovo gaunamos pajamos visada buvo ženkliai didesnės, nei ieškovės. Atitinkamai ir šalims gyvenant kartu, atsakovas prie vaikų išlaikymo prisidėjo didesne dalimi. Atsakovo pajamos per mėnesį sudarydavo vidutiniškai 7 400 Eur. Ieškovės darbo užmokestis Kuveite iki šiol sudarė vidutiniškai 2 900 Eur per mėnesį. Lietuvoje ieškovė šiuo metu uždirba apie 909,00 Eur per mėnesį. Ieškovės įsitikinimu, teisminio bylos nagrinėjimo metu atsakovas tyčia neįsidarbina pagal savo turimą kvalifikaciją su atitinkamu atlyginimu, kurį visada gaudavo tiek gyvendamas Lenkijoje, tiek Kuveite, bei galimai gaudamas papildomas pajamas jas slepia, tuo siekdamas išvengti adekvataus išlaikymo priteisimo nepilnamečiams vaikams.

14Atsakovas M. C. pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nustatyti nepilnamečių vaikų G. E. C. , aim. 2007-01-06, ir N. S. C. , gim. 2010-07-02, gyvenamąją vietą su juo; nustatyt J. C. bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka:

151. Vasaros laikotarpiu nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. pusę vasaros atostogų praleidžia su atsakovu M. C., pusę su J. C. , kuri privalo prieš 3 savaites suderinti laiką su M. C.;

162. Kartą metuose, per šventinį Šv. Kalėdų laikotarpį nuo gruodžio 23 d. iki 28 d. nepilnamečiai vaikai praleidžia su M. C.. Paskutiniąją metų dieną (gruodžio 31 diena) bei Naujuosius Metus (sausio 1 diena) praleidžia su J. C. . Vaikų gimtadienių dienas, rudens atostogas ir pavasario atostogas bei Šventąsias Velykas (dvi dienos) vaikai praleidžia su J. C. poriniais kalendoriniais metais, su M. C. - neporiniais.

173. Nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S.C. kas antrą savaitgalį praleidžia su Motina J. C. ;

184. Nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. nuvežimą ir parvežimą į J. C. gyvenamąją vietą užtikrina ir apmoka J. C. ;

195. Nepilnamečių vaikų lankymosi pas J. C. metu, J. C. privalo užtikrinti nepilnamečių vaikų bendravimą su M. C. telekomunikacijų pagalba;

206. J. C. teismo patvirtintoje bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkoje nustatytu metu pasiėmusi nepilnamečius vaikus G. E. C. ir N. S. C. privalo tiksliai informuoti M. C. apie savo ir vaikų buvimo vietą. Neinformavimas arba klaidingas informavimas apie nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. buvimo vietą laikomas bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais pažeidimu ir M. C. turi teisę nedelsiant reikalauti grąžinti vaikus į jo gyvenamąją vietą. J. C. privalo nuolat informuoti Tėvą M. C. apie vaikų sveikatos būklę, taip pat kitais klausimais. J. C. privalo per vieną dieną nuo užklausimo nusiuntimo elektroniniu paštu atsakyti į M. C. klausimus, susijusius su vaikų priežiūra.

217. J. C. privalo savo sąskaita užtikrinti spartųjį internetą ir kitas komunikavimo priemones, kad M. C. turėtų galimybę turėti pastovų ryšį su vaikais, jiems esant su J. C. .

228. J. C. turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir N. S. C. Lenkijos Respublikoje iš anksto suderinusi su M. C..atvykimo ir bendravimo su vaikais laiką.

23Atsakovas taip pat teismo prašė, priteisti iš J. C. nepilnamečio sūnaus G. E. C. , gim. 2007-01-06, išlaikymui periodinėmis išmokomis po 175 eurų per mėnesį; priteisti iš J. C. nepilnametės dukters N. S. C. , gim. 2010-07-02, išlaikymui periodinėmis išmokomis po 175 eurų per mėnesį bei priteisti visas bylinėjimo išlaidas.

24Atsakovas nurodė, kad, gyvendamas su ieškove, buvo pavyzdingu ir atsakingu sutuoktiniu, rūpestingu ir mylinčiu tėvu. Tuo tarpu ieškovė neskyrė vaikams pakankamai dėmesio ir nedėjo reikiamų pastangų. 14 mėnesių sulaukusį sūnų ieškovė atidavė atsakovo giminių globai, kadangi norėjo dirbti, o ne auginti vaiką. Atsakovo manymu, šeima iširo, nes ieškovė turi emocinių problemų ir romaną su egiptiečiu. Atsakovas prašo teismo nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su juo, kadangi ieškovė serga psichine liga – panikos atakomis. Teigia, kad ieškovė negali rūpintis vaikais, o atsakovo gyvenamojoje vietoje yra sudarytos geresnės sąlygos vaikams augti ir vystytis. Prie atsakovo namų yra mokykla. Atsakovo teigimu, gyvenant Kuveite, jis skyrė daug laiko nepilnamečiams vaikams, t.y. žaisdavo su jais, darydavo namų darbus, vesdavo pas gydytojus, skalbė, lygino rūbus, gamino maistą ir tvarkėsi. Ieškovė depresijos metu gali keletui valandų užsidaryti vonioje, ar bandyti nusižudyti. Nors ieškovė šiuo metu su vaikais leidžia itin intensyviai laisvalaikį, nepilnametė dukra tėvui yra minėjusi, kad norėtų tiesiog likti namuose ir su mama pažaisti. Ieškovė nenori su vaikais žaisti. Ieškovei bus sunku sukurti saugią emocinę aplinką vaikams, kadangi jai pačiai yra reikalinga specialistų pagalba. Atsakovas iš esmės sutiko, kad nepilnamečiai vaikai turėtų augti su motina, tačiau ieškovė Kuveite netinkamai vykdė savo pareigas vaikams – ji susitikinėdavo su meilužiu, palikdama vaikus atsakovo priežiūrai, neleido su jais laisvalaikio. Šiuo metu ieškovė palieka vaikus savo tėvų namuose arba ieškovės motina ateina prižiūrėti vaikų į jos namus. Ieškovės motinos namuose nėra kanalizacijos, todėl vaikų drabužiai dvokia. Nepilnametis sūnus skundėsi tėvui, kad negali susirasti draugų mokykloje, nes iš jo juokiasi. Taip pat sūnus serga plokščiapadyste, jam reikalingi specialūs batai. Ieškovė šios problemos nesprendžia. Ši problema, anot atsakovo, yra svarbesnė nei neteisingas dantų sąkandis. Nustačius nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su tėvu, prašo iš motinos priteisti išlaikymą bei nustatyti motinos ir nepilnamečių vaikų bendravimo tvarką. Atsakovas nesutinka su ieškovės prašomu išlaikymo dydžiu, mano, kad vaikų poreikiai yra perdėti. Ieškovė nepateikė įrodymų, pagrindžiančių nepilnamečių vaikų poreikius. Atsakovo manymu, pirmenybę, gydant nepilnamečius vaikus, ieškovė turėtų teikti valstybinėms įstaigoms, o ne privačioms. Tik negalint gauti tam tikrų paslaugų valstybinėje įstaigoje, ieškovė turėtų kreiptis į privačią. Atsakovas buvo priverstas nutraukti darbo santykius Kuveite, kadangi subyrėjus šeimai nebuvo jokio poreikio ten likti. Po grįžimo į Lenkiją atsakovas pasirašė darbo sutartį, pagal kurią jo pajamos šiuo metu sudaro 1 100 Eur per mėnesį. Atsakovas moka kreditą bankui, būsto mokesčius, patiria išlaidų maitinimuisi bei automobilio išlaikymui, patiria kelionės išlaidų, vykdamas iš Lenkijos į Lietuvą susitikti su nepilnamečiais vaikais. Visos atsakovo išlaidos viršija 1 000 Eur per mėnesį. Taip pat atsakovas mano, kad jis ir ieškovė turi inžinierinį išsilavinimą ir panašų darbo stažą, todėl jis neprivalo didesne dalimi prisidėti prie nepilnamečių vaikų išlaikymo.

25Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad ieškovė kartu su nepilnamečiais vaikais G. E. C. , gim. 2007-01-06, ir N. S. C. , gim. 2010-07-02, nuo 2015 metų kovo mėnesio gyvena nuomojamame dviejų kambarių bute. Vaikams yra sudarytos tinkamos sąlygos augti ir vystytis, mokytis bei ilsėtis. Nepilnametis G. E. C. , gim. 2007-01-06, mokosi ( - ) mokykloje, lanko papildomas lietuvių kalbos pamokėles, dailės ir kompiuterinio raštingumo būrelius. Mažametė N. S.C. , gim. 2010-07-02, kol kas auga prižiūrima mamos namuose, nuo rudens lankys vaikų ugdymo įstaigą. Mamos teigimu, nepilnametei dukrai yra reikalingos ortodonto paslaugos. Skyriaus specialistė bendravo su nepilnamečiais vaikais, kurie nurodė, kad labai myli mamą, sutaria su ja gerai, mama jais rūpinasi. Šalia mamos jie jaučiasi saugiai ir gerai, jiems patinka gyventi su mama. Tėvas gyvena atskirai, tačiau jiems dažnai skambina, jie kas vakarą bendrauja su tėvu Skype programos pagalba. Vaikai pasiilgsta tėvo, norėtų su juo praleisti daugiau laiko, tačiau abu vaikai pabrėžė, kad nori gyventi tik su mama, gyventi tėvo namuose be mamos jie nesutinka. Institucija neturi duomenų apie tai, kad J. C. netinkamai vykdytų motinos pareigas. Skyrius neturi pagrindo prieštarauti, kad nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, o iš tėvo priteistas išlaikymas, įvertinus nepilnamečių vaikų poreikius bei jų tėvų turtinę padėtį. Vaiko, kaip visavertės asmenybės, raidai reikalinga abiejų tėvų parama, rūpestis, žinojimas, kad jis abiem tėvams yra vienodai svarbus, kad abu tėvai jam yra vienodai prieinami ir yra šalia, kai vaikui to reikia. J. C. prašoma nustatyti bendravimo tvarka užtikrins vaikų teisę bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu, vaikai pasiilgsta tėvo, nori su juo matytis, praleisti daugiau laiko kartu.

26Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas M. C. gyvena adresu ( - ) Lenkijoje, remiantis 2001-05-28 Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose, teismas kreipėsi į kompetentingas Lenkijos Respublikos institucijas, siekiant ištirti atsakovo gyvenamosios aplinkos buities sąlygas. Byloje gautas buities tyrimo aktas, kuriame yra nurodyta, kad atsakovo gyvenamojoje vietoje buvo ištirtos buities sąlygos bei bendrauta su M. C.. Nustatyta, kad atsakovas yra 36 metų amžiaus, turi aukštąjį statybos inžinierijos išsilavinimą, magistro laipsnį. Jis projektuoja tiltus įmonėje „( - )“. Atsakovas dirba pagal lankstų darbo grafiką, 8 valandas per dieną. Jo darbo užmokestis sudaro 5 000 PLN (1 155,19 Eur). Atsakovas yra susituokęs nuo 2005 metų. Su sutuoktine nustojo gyventi kartu 2015 metais. Tėvas palaiko ryšius su nepilnamečiais vaikais. Paskutiniais metais lanko vaikus kiekvieną mėnesį, važinėdamas į Vilnių, pasiimdamas nepilnamečius vaikus iš mamos ir važiuodamas su jais į viešbutį. Tėvas taip pat bendrauja su vaikais per Skype ir telefonu. Vaikai praleido su tėvu Varšuvoje žiemos šventes ir paskutinę birželio savaitę, aplankė senelį. Mažamečiai vaikai noriai leidžia laiką su tėvu. Nepilnametis atsakovo sūnus yra labai geras mokinys, jam puikiai sekasi matematika, laimėjo anglų kalbos konkursą. Laisvalaikiu jis kuria konstrukcijas iš LEGO kaladėlių, tėvui siunčia savo naujų konstrukcijų nuotraukas, be to, mėgsta važinėti dviračiu ir žiūrėti animacinius filmus, žaisti žaidimus su planšetiniu kompiuteriu. Nepilnametė atsakovo dukra lanko lenkišką darželį, yra linksmas vaikas, atvira bendravimui. Noriai dalyvauja darželio spektakliuose, kaip ir brolis, mėgsta konstruoti iš LEGO kaladėlių, tapyti, lipdyti iš plastilino, žaisti namais, mėgsta kates. Žaisdama mergaitė įsivaizduoja, kad yra katė arba princesė. Kai dukra žaidžia su tėvu, jie statosi namus iš pagalvių ir antklodžių. Dukra noriai tėvui pasakoja apie kasdienius įvykius darželyje, apie spektaklio repeticijas, apie tai ką perskaitė bei apie savo žaislus. Mergaitė tėvui minėjo, kad nenorėtų, jog tėvai pyktųsi. Pats atsakovas gyvena trijų kambarių bute, kuriame yra visi patogumais. Butas įrengtas pagal šeimos poreikius, švarus. Vaikai turi savo kambarį, kuris yra tinkamai įrengtas. Atsakovas gyvena vienas, kartais jį aplanko šeima. Teigė, kad vaikams gali pasamdyti auklę, jam gali padėti motina, broliai ir seserys. Tėvas iš sūnaus sužinojo, kad motinos namuose jis vienas praleisdavo net 9 valandas. Atsakovui neramu dėl to, kad ieškovei niekas negali padėti prižiūrėti nepilnamečių vaikų. M. C. teigė, kad neturi jokių problemų vesdamas namų ūkį. Visko ko reikia, jį išmoko motina. Vyras teigė, kad neturi priklausomybių, nesigydė pas psichiatrus, nebuvo teistas. Atsakovas teigė, kad vaikų motina (ieškovė) turi psichinių problemų, jos šeimoje buvo sergama depresija. Sutuoktiniai dalyvavo terapiniuose mokymuose dėl ieškovės ligos. Kai ji jaučiasi blogai, ji visiškai praranda ryšį su aplinka. Institucijos išvada – tėvas nori rūpintis vaikais taip pat kaip ir motina. Jis yra sveikas žmogus, jo turtinė padėtis labai gera, turi butą, kuriame gyvena vienas. Jam svarbūs yra nepilnamečių vaikų reikalai, artimi giminės jam gali padėti prižiūrėti vaikus. Sugeba vienas vesti ūkį. Turint omeny mažamečių motinos sveikatos problemas, tėvas atrodo labiau patikimas ir kompetentingas rūpintis vaikais.

27Teismo posėdžio metu ieškovė J. C. palaikė ieškinį jame nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovas, teigdamas, kad neturi lėšų teikti vaikams ieškovės prašomo išlaikymo dydžio, neatitinka tikrovės. Atsakovas vaikams yra nupirkęs brangiausius dviračius, planšetinius kompiuterius, LEGO konstruktorių, kainuojanti 150 Eur. Ieškovės teigimu, geriau atsakovas prisidėtų didesne suma prie išlaikymo periodinėmis išmokomis, nes vaikai nori lankyti daug būrelių, dukrai reikalingos odontologo paslaugos.

28Teismo posėdžio metu atsakovo M. C. atstovas advokato padėjėjas Gytis Gaurilčikas paaiškinimų nedavė, nurodęs, kad negali patvirtinti arba paneigti atsakovo priešieškinyje nurodytų aplinkybių atsakovui nedalyvaujant. Pažymėtina, kad iki teismo posėdžio susisiekus su atsakovo atstovu ir paklausius, ar atsakovui bus reikalingas lenktų kalbos vertėjas teismo posėdžio metu, atsakovo atstovas nurodė, kad atsakovas neketina dalyvauti teismo posėdyje. Teismas sprendė, kad atidėjus civilinės bylos nagrinėjimą bus pažeistos nepilnamečių vaikų teisės bei užvilkintas civilinės bylos nagrinėjimas, todėl remiantis proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principu, ieškovės prašymu buvo nuspręsta teismo posėdžio neatidėti ir nagrinėti bylą iš esmės (CPK 246 str. 2 d.).

29Teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė palaikė ieškovės ieškinį. Nurodė, kad sutinka, jog nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina, nes tai labiausiai atitinka vaikų interesus. Tėvo pozicija yra nenuosekli, savo procesiniuose dokumentuose jis sutinka, kad vaikai turi gyventi su motina, tačiau reiškia reikalavimą dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su juo.

30Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

31Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai G. E. C. , gim. 2007-01-06, ir N. S. C. , gim. 2010-07-02, yra ieškovės J. C. ir M. C. vaikai. Abu vaikai turi tiek Lietuvos Respublikos, tiek Lenkijos Respublikos pilietybes. Ieškovės J. C. ir M. C. santuoka sudaryta 2005-08-13, Lukovo CMS, Liublino vaivadijoje, Lenkijoje, iki šiol nenutraukta.

32Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.

33Ieškovė prašo nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su motina Lietuvoje, atsakovas prašo nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su tėvu Lenkijos Respublikoje.

34Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų susitarimu (CK 3.169 str. 1 d.). Nurodyto straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai kyla ginčas tarp tėvų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, vaiko gyvenamoji vieta teismo sprendimu nustatoma su vienu iš tėvų, o šio straipsnio trečiojoje dalyje nustatyta, jog, pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

35Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad abu nepilnamečiai vaikai gyvena su ieškove Lietuvos Respublikoje nuo 2015 metų balandžio mėnesio. Iš pateiktų į bylą Gyventojų registro tarnybos pažymų nustatyta, kad nuo 2015-04-16 vaikai yra įregistruoti Vilniaus miesto savivaldybėje. 2015-04-10 tarp ieškovės J. C. ir P. A. yra sudaryta nuomos sutartis, kurios pagrindu ieškovė kartu su nepilnamečiais vaikais nuomojas butą, esantį ( - ). Nuomos kaina 350 Eur per mėnesį. 2015-04-22 buvo sudaryta sutartis, pagal kurią nepilnametis vaikas G. E. C. lanko ( - ) vidurinę mokyklą, o nepilnametė dukra N. S. C. lankė užsiėmimus Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Nuo 2015-07-30 nepilnametė šalių dukra lanko darželį-mokyklą „( - )“. Byloje pateiktas darželio-mokyklos auklėtojų ir direktorės raštas, kuriame yra nurodyta, kad mergaitei yra supirkti visi reikalingi daiktai bei asmens higienos priemonės. Šalių dukra noriai dalyvauja grupės veikloje, renginiuose, atvirai bendrauja su vaikais, yra aktyvi, mėgsta šokti, vaidinti, laisvai improvizuoja. Darželyje jaučiasi gerai, visada ateina su gera nuotaika, turi grupėje draugų, kurie jos laukia ir su kuriais ji mielai žaidžia. Tarp vaikų ji yra lyderė. Mokestis už darželį mokamas laiku, į darželį dukrą atveda tik mama, visada atveda ir pasiima laiku. Į darželį mergaitė ateina pailsėjusi, švariai ir tvarkingai aprengta. Vaiko ugdymo klausimais domisi tik mama, kuri dalyvauja tėvų susirinkimuose, šventėse ir renginiuose. Vaiko ir mamos santykiai šilti, bendravimas nuoširdus. Mergaitė visada džiaugiasi matydama atėjusią mamą, pribėga, apkabina, pasakoja savo dienos įspūdžius. Mama domisi mergaitės savijauta, elgesiu, paseikimais. J. C. yra atakinga ir rūpestinga motina, dėmesinga, miela, nuoširdžiai mylinti dukrą. Laisvalaikius motina praleidžia su vaikais. Vaiko motina geranoriškai, aktyviai, iniciatyviai bendrauja su darželio pedagogais ir administracija. Vaiko tėvas dukra nesidomi, pedagogai matė jį vos vieną kartą. Į bylą taip pat yra pateiktas ( - ) vidurinės mokyklos raštas, kuriame nurodoma, kad nepilnametis G. E. C. lanko 3b klasę, mokyklą lanko nuo 2015-04-22. Visada yra tinkamai aprengtas, pamokoms pasiruošęs, turi visas reikalingas ugdymui priemones. Jis draugiškas, darbštus ir aktyvus mokinys. Dalyvauja klasės bei mokyklos renginiuose, olimpiadose, konkursuose. Bendrauja su kitais vaikais, suaugusiais. Į mokyklą vaiką atveža motina, kuri ir pasiima jį po pamokų. Motina visada dalyvauja vaiko šventėse, klasės tėvų susirinkimuose, ekskursijose, šventėse. Reguliariai domisi sūnaus rezultatais bei elgesiu. Su vaiko tėvu nė karto nėra bendrauta. Nepilnamečiai vaikai lanko papildomo ugdymo užsiėmimus Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, į kuriuos vaikus taip pat atveda motina.

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog vaiko interesus pirmiausia lemia jo, kaip sveikos, dorovingos, tvirtos bei intelektualios asmenybės, augimas ir tobulėjimas, todėl, spręsdamas ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kai tėvai gyvena skyrium, teismas turi atsižvelgti į tokius juridinius faktus: kiekvieno tėvo galimybes ir pastangas užtikrinti teisės normose įtvirtintų pagrindinių vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimą; kiekvieno tėvo šeimos aplinkos sąlygas, tai yra tas sąlygas, kuriomis vaikui teks gyventi, nustačius jo gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; vaiko norus ir pažiūras; aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, brolių, seserų, senelių, kiekvieno tėvo dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, tėvų požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, tėvų dalyvavimą vaiką auklėjant, išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, vaiko ir kiekvieno iš tėvų santykius, galimybes sudaryti vaikui tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį, kitas aplinkybes), tėvo (motinos) sugyventinio ar sutuoktinio požiūrį į vaiką ir kitas turinčias reikšmę aplinkybes (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-242/2005; 2006 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2006; 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2008).

37Analizuojant byloje surinktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad tiek ieškovės, tiek atsakovo gyvenamojoje vietoje yra nustatytos tinkamos sąlygos nepilnamečiams vaikams vystytis ir augti. Ieškovė nuomojasi būstą, kuris visiškai atitinka nepilnamečių vaikų interesus, o tėvo butas yra pilnai pritaikytas vaikams augti, mokytis ilsėtis. Abi šalys turi darbus ir pakankamas pajamas išlaikyti save ir nepilnamečius vaikus. Nors atsakovas ir nurodė, kad gyvendama tiek Lenkijoje, tiek Kuveite, ieškovė vedė netinkamą gyvenimo būdą, neskyrė vaikams pakankamo dėmesio ir pan., tačiau analizuojant byloje surinktus rašytinius duomenis, jokių įrodymų patvirtinančių šiuos atsakovo argumentus, nėra (CPK 178 str.). Taip pat atsakovas neįrodė aplinkybių apie tai, kad ieškovė turi psichinių ligų, jai reikalinga specialisto pagalba.

38Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti jo norus, tačiau į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tais atvejais, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams. Įstatyme įtvirtintas tėvo ir motinos lygybės principas. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako vienodai, vaikas turi teisę bendrauti su abiem tėvais. Skyriaus darbuotoja bendravo su nepilnamečiais vaikais, kurie nurodė, kad jų tėvas gyvena atskirai, tačiau jiems dažnai skambina, jie kas vakarą bendrauja su tėvu Skype programos pagalba. Vaikai pasiilgsta tėvo, norėtų su juo praleisti daugiau laiko, tačiau abu vaikai pabrėžė, kad nori gyventi tik su mama, gyventi tėvo namuose be mamos jie nesutinka. Skyrius neturi duomenų apie tai, kad vaikų motina netinkamai atliktų savo pareigas nepilnamečiams vaikams. Priešingai, iš aukščiau pateiktų ugdymo įstaigų raštų nustatyta, kad ieškovė vaikus atveda į ugdymo įstaigas laiku, juos pasiima laiku, vaikai švariai ir tvarkingai aprengti, jiems supirktos visos reikalingos švietimo ir ugdymo priemonės. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad nepilnamečiai vaikai jau ne tik lanko ugdymo įstaigas, apie juos jau pradeda formuotis tam tikra socialine aplinka, atitinkanti jų interesus. Jie susirado draugų, yra atviri, bendraujantys, aktyvūs. Jiems gerai sekasi ugdymo įstaigose, kurių darbuotojai nurodo, kad vaikai yra visada geros nuotaikos, linksmi, noriai bendraujantys tiek su bendraamžiais, tiek su pedagogais.

39Teismo vertinimu, aukščiau nurodytų bylos duomenų visetas sudaro pagrindą išvadoms, jog tiek atsakovą ir šalių nepilnamečius vaikus, tiek ieškovę ir šalių nepilnamečius vaikus sieja glaudus ir stiprus tarpusavio ryšys, artimi tarpusavio santykiai, šalių vaikai yra prisirišę tiek prie ieškovės, tiek prie atsakovo. Teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos duomenų kontekste nėra galimybės nustatyti ir identifikuoti, su kuriuo iš tėvų šalių nepilnamečius vaikus sieja artimesni ir stipresni tarpusavio santykiai ir prie kurio iš tėvų šalių vaikai yra labiau prisirišę. Teismas, atsižvelgdamas į faktines nagrinėjamos bylos aplinkybes, daro išvadas, jog šalių nepilnamečiai vaikai yra vienodai prisirišę prie ieškovės ir atsakovo, šalių nepilnamečiams vaikams yra vienodai svarbūs jų ir ieškovės bei jų ir atsakovo tarpusavio santykiai. Teismo vertinimu yra labai svarbi pačių nepilnamečių vaikų nuomonė, išsakyta Skyriaus specialistui. Nepilnamečiai vaikai nesutiko gyventi tėvo namuose, be mamos. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas savo procesiniuose dokumentuose sutiko, kad nepilnamečiai vaikai turi gyventi su motina, tačiau vėliau reiškė reikalavimą dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos su juo. Bendraudamas su Lenkijos kompetentingos institucijos, tiriančios jo buities sąlygas, atstovu, atsakovas nurodė, kad ieškovei nepilnamečių vaikų niekas nepadeda prižiūrėti, tačiau teikdamas priešieškinį, atsakovas nurodė, kad ieškovė vaikus palieka jos motinos (vaikų močiutės) priežiūrai, kurios namuose nėra tinkamų sąlygų vaikams būti. Bylos nagrinėjimo eigoje, atsakovo nuomonė nėra nuosekli, jo argumentai prieštarauja vieni kitiems, be to, nėra įrodyti leistinais rašytiniais įrodymais.

40Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes ir teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad yra teisinis pagrindas tenkinti ieškovės J. C. ieškinį šioje dalyje ir nustatyti nepilnamečių vaikų G. E. C. , gim. 2007-01-06, ir N. S. C. , gim. 2010-07-02, gyvenamąją vietą su motina (CK 3.169 str.).

41Pažymėtina, kad šeimos teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus faktinėms aplinkybėms, kurios neatitiktų vaiko interesų, šis sprendimas neužkerta kelio kreiptis dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo.

42Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo.

43Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias gyvenamosios aplinkos sąlygas kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaikų padėtį iki jiems sulaukiant pilnametystės. Materiali tėvų pareigų vaikams atlikimo išraiška yra teikiamo išlaikymo forma ir dydis. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. 2 d.). Tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004).

44Tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant išlaikymo dydį, kadangi išlaikymas privalo užtikrinti ne tik būtinas vaikui vystytis sąlygas bet ir specialiuosius poreikius, jei tokių yra. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną iš pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, numatytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje - prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma, turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t.y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą. Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

45Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, šalių santuoka yra sudaryta 2005-08-13 Lenkijoje, Lukove bažnytine tvarka ir apskaityta 2010-05-04 Vilniaus rajono savivaldybės CMS. 2007-01-06 sutuoktiniams gimė sūnus G. E. C. , o 2010-07-02 susilaukė dukros N. S. S.. Ieškovė yra Lietuvos Respublikos pilietė, atsakovas turi Lenkijos Respublikos pilietybę. Abu nepilnamečiai šalių vaikai turi dvigubas pilietybes, t.y. Lietuvos ir Lenkijos Respublikų, abu vaikai gimė Lenkijoje. Ieškovė kartu su atsakovu, sudarę santuoką ir susilaukę vaikų visą laiką gyveno Lenkijos Respublikoje. 2012 metų liepos mėnesio pradžioje dėl atsakovo darbo ir karjeros galimybių visa šeima su abiem vaikais išvyko gyventi į Kuveitą. 2015 metų pavasarį ieškovė kartu su nepilnamečiais vaikai atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką.

46Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė J. C. dirba UAB „( - )“ nuo 2015-09-02, inžinierės-konstruktorės pareigose. Jos darbo užmokestis sudaro 1 184 Eur. Ieškovė kartu su nepilnamečiais vaikais gyvena nuomojamame bute, esančiame ( - ). Buto nuomos kaina 350 Eur per mėnesį. Ieškovė yra baigusi Vilniaus Gedimino technikos universitetą ir įgijusi statybos inžinerijos specialybę, turi magistro laipsnį. Ieškovės vardu yra registruota viena transporto priemonė – keleivinis automobilis Honda Jazz.

47Atsakovas M. C. nuo 2012 metų liepos mėnesio gyveno kartu su šeima ir dirbo Kuveite. Atsakovas kaip ir ieškovė turi aukštąjį išsilavinimą, yra įgijęs statybos inžinerijos specialybę, magistro laipsnį. 2015-05-29 atsakovas nutraukė darbo sutartį Kuveite ir grįžo gyventi į Lenkiją. Šiuo metu atsakovas dirba pas J. G. pagal neterminuotą darbo sutartį, statybos inžinieriaus pareigose, jo darbo užmokestis sudaro apie 1 100 Eur. Pagal į bylą pateiktus įrodymus yra nustatyta, kad atsakovas savo noru nutraukė darbo sutartį Kuveite, taip pablogindamas savo turtinę padėtį.

48Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovo turtinė padėtis yra geresnė nei ieškovės. Atsakovas gyvena jam priklausančiame bute, o ieškovė kartu su nepilnamečiais vaikais yra priversta būstą nuomotis. Nors šiuo metu yra nustatyta, kad atsakovo darbo užmokestis šiek tiek viršija 1 100 Eur, tačiau sutiktina su ieškovės argumentais, kad atsakovas turi perspektyvią specialybę ir niekuomet nėra gavęs mažesnės nei vidutinė algos. Kuveite jo alga siekė 7 400 Eur. Teismas sprendžia, kad atsakovas turėtų dėti didesnes pastangas ir susirasti geriau apmokamą darbą, kuris ne tik atitiktų jo turimą kvalifikaciją, bet ir užtikrintų nepilnamečių vaikų interesus gauti tokį išlaikymą, koks užtikrins ne vien būtiniausius jų fiziologinius poreikius.

49Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias nepilnamečių vaikų išlaikymo dydžių nustatymui taikytinus kriterijus, yra pažymėjęs, kad turi būti atsižvelgiama į tai, kad nustatytas išlaikymas užtikrintų būtinas vaiko raidos sąlygas, kurioms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2005). Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti vaikui reikiamų priemonių jo gabumams lavinti ir pan.

50Ieškovė savo paskaičiavimuose yra nurodžiusi, kad nepilnametis šalių sūnus serga egzema, o nepilnametei šalių dukrai yra reikalingos ortodonto paslaugos. Atsakovas taip pat teigia, kad nepilnametis šalių sūnus serga plokščiapadyste. Pagal pateiktą nepilnametės N. S. C. sveikatos pažymėjimą nustatyta, kad jai nėra diagnozuoti jokie sutrikimai, priešingai, nustatyta, kad ji gali dalyvauti mokykloje vykdomoje ugdymo programoje be jokių apribojimų. Tačiau pagal pateiktą jos sveikatos istoriją matoma, kad vaikas turi sąkandžio anomaliją. Pagal į bylą pateiktus G. E. C. medicininius dokumentus matyti, kad jam yra nustatytos sąkandžio anomalijos, pėdų plokščiapadystė, netaisyklinga laikysena ir atopinis dermatitas, tačiau dėl nustatytų diagnozių vaikui nėra apribotas dalyvavimas mokykloje vykdomoje ugdymo programoje. Nagrinėjamu atveju galima teigti, kad nepilnamečiai vaikai turi specialiųjų poreikių.

51Nepilnametė N. S. C. lanko Vilniaus daželį-mokyklą „( - )“, nepilnametis G. E. C. lanko ( - ) mokyklą. Lietuvos vaikų ir jaunimo centre vaikai lanko plaukimo treniruotes. Nepilnametė šalių dukra lanko šokių studiją „( - )“. Vaikai yra aktyvūs, judrūs, vaikai gauna pagyrimo raštus už aktyvų dalyvavimą olimpiadose, būreliuose ir t.t.

52Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad priteistino išlaikymo dydžio kriterijumi gali būti laikoma vienos minimalios mėnesio algos (MMA) dydžio suma, kurios dydis patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuo 2017-07-01 yra 390 Eur. Net ir esant abejonių dėl išlaikymo dydžio vaikams nustatymo, tokios abejonės turi būti vertinamos vaikų interesų naudai. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis, todėl šiuo metu LAT praktikoje pripažįstama, kad, nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, turi būti vertinama ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas nepilnamečiams vaikams. Nustatyta, kad atsakovas yra jauno amžiaus, darbingas (nenustatyta, kad darbingumas jam būtų apribotas), turintis paklausią specialybę. Atsakovo pajamos visada viršijo vidutines pajamas, todėl laikinas situacijos pasikeitimas, negali turėti lemiamos įtakos, priteisiant nepilnamečiams vaikams išlaikymą, kuris tik minimaliai patenkins jų būtiniausius fiziologinius poreikius.

53Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, nepilnamečių vaikų bendruosius ir specialiuosius poreikius, iš atsakovo nepilnamečių vaikų G. E. C. , gim. 2007-01-06, ir N.S. C. , gim. 2010-07-02, naudai priteistinas 250 Eur dydžio išlaikymas kiekvienam vaikui, mokamas periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos, tai yra nuo 2015-05-07, iki vaikų pilnametystės (CK 3.201 str.), išskaičiuojant lėšas sumokėtas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-27 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – laikino išlaikymo priteisimo, kuri buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2015-10-06 nutartimi. Nepilnamečių vaikų išlaikymui skirtų piniginių lėšų uzufrukto teise tvarkytoja skirtina motina J. C. (CK 3.185 str. 1 d.). Išlaikymą priteisus periodinėmis išmokomis, išlaikymo suma indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 str.).

54Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei padėčiai kiekviena iš jų turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio ir formos pakeitimo.

55Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

56Dėl bendravimo tvarkos nustatymo.

57Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtintas principas, kad visapusiška ir darni vaiko raida galima tik augant šeimoje, jaučiant meilę ir supratimą. Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta vaiko teisė būti globojamam tėvų, 9 straipsnio 3 dalyje - teisė nuolat bendrauti su išskirtais tėvais, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su vaiko interesais. Tėvų, negyvenančių kartu su vaiku, teisė bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant, yra asmeninio pobūdžio jų teisė, kurią įgyvendinti galima, kai ne tik nėra kliudoma šiam bendravimui, bet ir pats bendravimas yra tiesioginis ir pastovus. Šios teisės įgyvendinimas reiškia ir įstatymu nustatytos tėvų pareigos bendrauti su vaiku bei dalyvauti jį auklėjant, įvykdymą. Tėvų dalyvavimas vaiko auklėjime yra būtinas, kad vaikas pilnaverčiai vystytųsi. CK 3.175 str. numatyta, kad vaiko tėvas gali kreiptis į teismą dėl bendravimo su vaikais ir dalyvavimo jų auklėjime tvarkos. Teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Maksimalaus dalyvavimo auklėjant vaiką principas nustatant bendravimo tvarką reiškia, kad tėvui, negyvenančiam kartu su vaiku, neturi būti daromi apribojimai bendrauti su vaiku (dėl vietos, būdo, sąlygų ir pan.) jeigu tai nereikalinga vaiko interesams apsaugoti.

58CK 3.3 str. įtvirtinta nuostata, kad šeimos santykių teisinis reglamentavimas Lietuvos Respublikoje grindžiamas prioritetiniu vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu. Tarp vaiko tėvų, gyvenančių skyrium, kilus ginčui dėl bendravimo su vaiku tvarkos, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 str. 4 d.). CK 3.170 str. 1, 2, 3 dalyse nustatyta, jog tėvas ar motina, negyvenantys kartu su vaiku, turi teisę ir pareigą bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. Vaikas, kurio tėvai gyvena skyrium, turi teisę nuolat ir tiesiogiai bendrauti su abiem tėvais, nesvarbu, kur tėvai gyvena. Tėvas ar motina, pas kurį gyvena vaikas, neturi teisės kliudyti antrajam iš tėvų bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant. CK 3.156 straipsnyje nustatyta, jog tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios. Todėl tiek motina, tiek tėvas yra vienodai atsakingi už tėvų valdžios įgyvendinimą ir turi lygias su savo vaikais susijusias teises ir pareigas, nesvarbu, ar tėvai gyvena santuokoje, skyrium ar santuoka nutraukta.

59Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir išvadą duodančios institucijos atstovės išvadą, teismas sprendžia, kad ieškovės ir atsakovo pasiūlyta bendravimo su vaikais tvarka atitinka šalių ir vaikų interesus (CK 3.175 str. 2 d.). Išanalizavus abiejų šalių prašymus nustatyta, kad jų pateiktos bendravimo tvarkos yra visiškai identiškos.

60Kadangi dėl bendravimo tvarkos punktų ginčo nekilo, ieškovės reikalavimas šioje dalyje taip pat tenkintinas.

61Pažymėtina, kad santykiai dėl bendravimo su vaikais ir auklėjimo tvarkos yra tęstinio pobūdžio, todėl pasikeitus faktinėms aplinkybėms, tėvo bendravimo su vaiku būdui ar sąlygoms, kurios neatitiktų vaiko interesų, kiekvienas iš tėvų turi teisę kreiptis į teismą dėl nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

63Ieškovė J. C. patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas – 62 Eur žyminio mokesčio už pateiktą ieškinį dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo esant kito sutuoktinio kaltei ir santuokos apskaitos įrašo panaikinimo pasekmių, 3 072,50 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, 28,97 Eur išlaidų už byloje pateiktas pažymas iš Gyventojų registro tarnybos, 7,77 Eur išlaidų už VĮ „Regitra“ pažymas, 1 292,41 Eur išlaidų už procesinių dokumentų vertimą. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-03 nutartimi buvo atidėtas likusio 630 Eur žyminio mokesčio mokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi ieškovės J. C. ieškinys dalyje dėl santuokos apskaitos įrašo panaikinimo esant sutuoktinio kaltei ir sutuoktinių turto bei kreditorinių įsipareigojimų paliktas nenagrinėtu.

64Atsakovas patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas – 62 Eur žyminio mokesčio.

65Kadangi ieškovės reikalavimai dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo yra patenkinti pilnai, jai iš atsakovo priteistina 62 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė prašė priteisti 28,97 Eur išlaidų už byloje pateiktas pažymas iš Gyventojų registro tarnybos, 7,77 Eur išlaidų už VĮ „Regitra“ pažymas, tačiau teismas sprendžia, kad šalys privalo įrodyti savo procesiniuose dokumentuose nurodomas aplinkybes, todėl surinktos pažymos yra ieškovės pasirinktos įrodinėjimo priemonės (CPK 178 str.), todėl šios išlaidos tenka ieškovei ir neatlyginamos.

66Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 3 072,50 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą ir 1 292,41 Eur išlaidų už procesinių dokumentų vertimą. Ieškovės ieškinys yra patenkintas 79,17 procentų, todėl jai iš atsakovo priteistina 2 432,50 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 1 023,20 Eur išlaidų už procesinių dokumentų vertimus.

67Kadangi atsakovo priešieškinis dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo jiems priteisimo bei bendravimo tvarkos su motina nustatymo nėra patenkintas pilna apimtimi, jam jo sumokėtas žyminis mokestis nėra kompensuojamas (CPK 93 str. 1 d.). Be to, atsakovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių jo turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos.

68Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, iš atsakovo M. C. priteistinas 180 Eur (250 Eur x 2 x 12 mėn. x 3 proc.) žyminis mokestis į valstybės biudžetą, nuo kurio sumokėjimo, ieškovė buvo atleista (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 83 str. 1 d. 2 p., 85 str. 1 d. 6 p., 96 str. 1 d.).

69Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-27 nutartimi, kuri buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2015-10-06 nutartimi, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-25 nutartimi, naikintinos (CPK 150 str.).

70Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

71ieškinį patenkinti iš dalies, priešieškinį patenkinti iš dalies.

72Nustatyti nepilnamečių vaikų G. E. C. (a. k. ( - ) gim. 2007-01-06, ir N. S. C. (a. k. ( - ) gim. 2010-07-02, gyvenamąją vietą su motina J. C. (a. k. ( - )

73Priteisti iš atsakovo M. C. (a. k. 80081208650) materialinį išlaikymą G. E. C. (a. k. ( - ) ir N. S. C. (a. k. ( - ) po 250 Eur (du šimtus penkiasdešimt eurų) kiekvienam kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio padavimo teismui dienos, t.y. 2015-05-07, iki G. E. C. , gim. 2007-01-06, ir N. S. C. , gim. 2010-07-02, pilnametystės, išlaikymo sumas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, išskaičiuojant lėšas sumokėtas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-27 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – laikino išlaikymo priteisimo, kuri buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2015-10-06 nutartimi. Nepilnamečių vaikų išlaikymui mokamas pinigines lėšas pavesti tvarkyti uzufrukto teise nepilnamečių vaikų įstatyminei atstovei – motinai J. C. (a. k. ( - )

74Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.

75Nustatyti tokią nepilnamečių vaikų G. E. C. (a. k. ( - ) ir N. S. C. (a. k. ( - ) ir jų tėvo M. C. (a. k. 80081208650) bendravimo tvarką:

761. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. pusę vasaros atostogų praleidžia su atsakovu M. C.;

772. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. žiemos atostogas, Kūčias ir Šventąsias Kalėdas (gruodžio 24-26 dienos), paskutiniąją metų dieną (gruodžio 31 diena) bei Naujuosius Metus (sausio 1 diena) ir vaikų gimtadienio dienas praleidžia su atsakovu M. C. neporiniais kalendoriniais metais, o rudens atostogas ir pavasario atostogas bei Šventąsias Velykas (dvi dienos) praleidžia su atsakovu M. C. poriniais kalendoriniais metais;

783. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. kas antrą savaitgalį praleidžia su atsakovu M. C.;

794. nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. nuvežimą ir parvežimą į atsakovo M. C. gyvenamąją vietą užtikrina ir apmoka atsakovas M. C.;

805. nepilnamečių vaikų lankymosi pas atsakovą M. C. metu, atsakovas privalo užtikrinti nepilnamečių vaikų bendravimą su ieškove J. C. telekomunikacijų pagalba;

816. atsakovas M. C. teismo patvirtintoje bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkoje nustatytu metu pasiėmęs nepilnamečius vaikus G. E. C. ir N. S. C. privalo tiksliai informuoti ieškovę J. C. apie savo ir vaikų buvimo vietą. Neinformavimas arba klaidingas informavimas apie nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. buvimo vietą laikomas bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais pažeidimu ir ieškovė J. C. turi teisę nedelsiant reikalauti grąžinti vaikus į jos gyvenamąją vietą.

827. atsakovas M. C. turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir N. S. C. būdamas Lietuvos Respublikoje atvykimo ir bendravimo su vaikais laiką iš anksto suderinęs su ieškove J. C. .

83Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.

84Priteisti iš M. C. (a. k. 80081208650) 62 Eur (šešiasdešimt du eurus) žyminio mokesčio, 2 432,50 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt du eurai 50 euro centų) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti bei 1 023,20 Eur (vienas tūkstantis dvidešimt tris eurai 20 euro centų) išlaidų už procesinių dokumentų vertimus J. C. (a. k. ( - ) naudai.

85Priteisti iš M. C. (a. k. 80081208650) 180 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų) žyminio mokesčio valstybės naudai, sumokant jį į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

86Sprendimui įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-05-27 nutartimi, kuri buvo pakeista Vilniaus apygardos teismo 2015-10-06 nutartimi, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-05-25 nutartimi, panaikinti.

87Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina... 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo priimtas ieškovės J. C. ieškinys... 3. Byloje gautas atsakovo M. C. prašymas nutraukti bylą kaip neteismingą... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-01-25 nutartimi ieškovės J. C.... 5. Patikslintu ieškiniu J. C. teismo prašė: nustatyti nepilnamečių vaikų G.... 6. 1. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. pusę vasaros atostogų... 7. 2. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. žiemos atostogas, Kūčias ir... 8. 3. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. kas antrą savaitgalį... 9. 4. nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. nuvežimą ir parvežimą į... 10. 5. nepilnamečių vaikų lankymosi pas atsakovą M. C. metu, atsakovas privalo... 11. 6. atsakovas M. C. teismo patvirtintoje bendravimo su nepilnamečiais vaikais... 12. 7. atsakovas M. C. turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir... 13. Ieškovė nurodė, kad su atsakovu M. C. 2005-08-13 sudarė bažnytinę... 14. Atsakovas M. C. pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė nustatyti... 15. 1. Vasaros laikotarpiu nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. pusę vasaros... 16. 2. Kartą metuose, per šventinį Šv. Kalėdų laikotarpį nuo gruodžio 23 d.... 17. 3. Nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S.C. kas antrą savaitgalį praleidžia... 18. 4. Nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. nuvežimą ir parvežimą į J.... 19. 5. Nepilnamečių vaikų lankymosi pas J. C. metu, J. C. privalo užtikrinti... 20. 6. J. C. teismo patvirtintoje bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarkoje... 21. 7. J. C. privalo savo sąskaita užtikrinti spartųjį internetą ir kitas... 22. 8. J. C. turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir N. S. C.... 23. Atsakovas taip pat teismo prašė, priteisti iš J. C. nepilnamečio sūnaus G.... 24. Atsakovas nurodė, kad, gyvendamas su ieškove, buvo pavyzdingu ir atsakingu... 25. Išvadą teikianti institucija Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 26. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas M. C. gyvena adresu ( - ) Lenkijoje,... 27. Teismo posėdžio metu ieškovė J. C. palaikė ieškinį jame nurodytais... 28. Teismo posėdžio metu atsakovo M. C. atstovas advokato padėjėjas Gytis... 29. Teismo posėdžio metu išvadą teikiančios institucijos atstovė palaikė... 30. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis tenkintinas iš dalies. ... 31. Bylos duomenimis nustatyta, kad nepilnamečiai vaikai G. E. C. , gim.... 32. Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo.... 33. Ieškovė prašo nustatyti vaikų gyvenamąją vietą su motina Lietuvoje,... 34. Kai tėvas ir motina gyvena skyrium, vaiko gyvenamoji vieta nustatoma tėvų... 35. Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad abu... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog vaiko interesus pirmiausia... 37. Analizuojant byloje surinktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad tiek... 38. Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką,... 39. Teismo vertinimu, aukščiau nurodytų bylos duomenų visetas sudaro pagrindą... 40. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes ir teismo sprendimo... 41. Pažymėtina, kad šeimos teisiniai santykiai yra tęstinio pobūdžio, todėl... 42. Dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo. ... 43. Pareigos rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti, sudaryti normalias... 44. Tėvo (motinos) turtinė padėtis nėra viską nulemianti aplinkybė nustatant... 45. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, šalių santuoka yra... 46. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė J.... 47. Atsakovas M. C. nuo 2012 metų liepos mėnesio gyveno kartu su šeima ir dirbo... 48. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovo turtinė padėtis yra geresnė nei... 49. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias... 50. Ieškovė savo paskaičiavimuose yra nurodžiusi, kad nepilnametis šalių... 51. Nepilnametė N. S. C. lanko Vilniaus daželį-mokyklą „( - )“,... 52. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad priteistino išlaikymo dydžio... 53. Atsižvelgiant į ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, nepilnamečių... 54. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog iš esmės pasikeitus šalių turtinei... 55. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipiamas vykdyti skubiai (CPK... 56. Dėl bendravimo tvarkos nustatymo. ... 57. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje įtvirtintas... 58. CK 3.3 str. įtvirtinta nuostata, kad šeimos santykių teisinis... 59. Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir... 60. Kadangi dėl bendravimo tvarkos punktų ginčo nekilo, ieškovės reikalavimas... 61. Pažymėtina, kad santykiai dėl bendravimo su vaikais ir auklėjimo tvarkos... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. ... 63. Ieškovė J. C. patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas – 62 Eur žyminio... 64. Atsakovas patyrė tokias bylinėjimosi išlaidas – 62 Eur žyminio mokesčio.... 65. Kadangi ieškovės reikalavimai dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos... 66. Ieškovė prašė iš atsakovo priteisti 3 072,50 Eur išlaidų už advokato... 67. Kadangi atsakovo priešieškinis dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos... 68. Patenkinus ieškinį dėl išlaikymo priteisimo, iš atsakovo M. C.... 69. Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, pritaikytos Vilniaus... 70. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270, 282 straipsniais, teismas... 71. ieškinį patenkinti iš dalies, priešieškinį patenkinti iš dalies.... 72. Nustatyti nepilnamečių vaikų G. E. C. (a. k. ( - ) gim. 2007-01-06, ir N. S.... 73. Priteisti iš atsakovo M. C. (a. k. 80081208650) materialinį išlaikymą G. E.... 74. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo priteisimo nukreipti vykdyti skubiai.... 75. Nustatyti tokią nepilnamečių vaikų G. E. C. (a. k. ( - ) ir N. S. C. (a. k.... 76. 1. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. pusę vasaros atostogų... 77. 2. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. žiemos atostogas, Kūčias ir... 78. 3. nepilnamečiai vaikai G. E. C. ir N. S. C. kas antrą savaitgalį... 79. 4. nepilnamečių vaikų G. E. C. ir N. S. C. nuvežimą ir parvežimą į... 80. 5. nepilnamečių vaikų lankymosi pas atsakovą M. C. metu, atsakovas privalo... 81. 6. atsakovas M. C. teismo patvirtintoje bendravimo su nepilnamečiais vaikais... 82. 7. atsakovas M. C. turi teisę bendrauti su nepilnamečiais vaikais G. E. C. ir... 83. Kitoje dalyje ieškinį ir priešieškinį atmesti.... 84. Priteisti iš M. C. (a. k. 80081208650) 62 Eur (šešiasdešimt du eurus)... 85. Priteisti iš M. C. (a. k. 80081208650) 180 Eur (vieną šimtą... 86. Sprendimui įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas Vilniaus... 87. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...