Byla 2-25479-877/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būsimų atsakovų UAB „MDK L.“, UAB „B. LT“, A. Ž. turtui iki ieškinio teismui pareiškimo dienos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos bankrutuojančios VšĮ Šeimos sveikatos centro „Hipokratus“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Turto valdymas“, patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būsimų atsakovų UAB „MDK L.“, UAB „B. LT“, A. Ž. turtui iki ieškinio teismui pareiškimo dienos,

Nustatė

2Pareiškėja bankrutuojanti VšĮ Šeimos sveikatos centras „Hipokratus“ prašo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti UAB „MDK L.“ kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, turtines teises 111787,50 Lt sumai, taip pat areštuoti UAB „B. LT“, A. Ž. kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas, turtines teises 20884,99 Lt sumai. Prašyme nurodyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki ieškinio teismui pareiškimo yra būtinas, nes A. Ž., būdamas tiek UAB „MDK L.“, tiek UAB „B. LT“ direktoriumi, gali, sužinojęs apie ieškinį, savo ar įmonių turtą paslėpti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip iššvaistyti, taip apsunkindamas ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Bankroto administratorė turi duomenų, kad dėl A. Ž. galimai padarytų finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra pradėjusi tyrimą, be to, ieškovės žiniomis, Kauno apylinkės prokuratūrai jau yra rengiamas pareiškimas apie A. Ž. galimai padarytas nusikalstamas veikas, susijusias su jo valdomais juridiniais asmenimis. Mano, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo ieškovė galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovams nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jiems galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą. Bankroto administratorei po ieškovės bankroto bylos iškėlimo nebuvo perduotas nei įmonės turtas, nei dokumentai, bankroto administratorė apie kai kurias šiame prašyme dėstomas aplinkybes sužinojo visai neseniai, 2014-10-30 Kauno apygardos teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. B2-2039-173/2014, todėl šiai dienai dar neturi visų dokumentų, reikalingų ieškinio parengimui. Tačiau matydama, jog ieškovei yra padaryta žala bei norėdama užtikrinti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymą, reiškia patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3Patikslintas prašymas atmestinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010).

5Pagal CPK 147 str. 3 d. teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pareiškimo dienos, t.y. nepareiškus ieškinio, tik remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu. CPK 147 str. 3 d. nustato, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pareiškimo dienos, prašyme turi nurodyti, dėl kokių priežasčių ieškinys nebuvo paduotas iš karto, ir pateikti įrodymus, patvirtinančius tam tikrą grėsmę pareiškėjo interesams. Laikinųjų priemonių taikymo iki pareiškiant ieškinį tikslas – išvengti atsakovo veiksmų, kuriais jis, iki bus pareikštas ieškinys, kurio negalima pareikšti jau paduodant teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, apsunkintų galimo teismo sprendimo vykdymą arba padarytų jį negalimu.

6Teismų praktikoje pažymima, kad iš įstatymo leidėjo įtvirtintų teisės normų išplaukia, jog laikinosios apsaugos priemonės iki ieškinio pareiškimo atsakovui gali būti pritaikytos tik esant trijų aplinkybių visetui.

7Pirma, turi būti įrodyta, kad egzistuoja tikimybė, jog ateityje galbūt kils grėsmė dėl to, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

8Antra, turi būti nurodytos priežastys, pateisinančios, kodėl ieškinys nepateikiamas kartu su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Trečia, turi būti pateikti įrodymai, patvirtinantys, kad jau prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones momentu yra kilusi (galbūt kils) grėsmė suinteresuoto asmens turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (Vilniaus apygardos teismo 2010 m. vasario 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5322-560/2010). Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką laikinosiomis apsaugos priemonėmis iki ieškinio pareiškimo siekiama užtikrinti, kad ieškovas galėtų tinkamai pasirengti bylai bei pradėti procesą, o atsakovui nebūtų sudarytos sąlygos iki ieškinio pareiškimo atlikti veiksmus, kurie sukliudytų būsimo ir jam galbūt nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą ar padidintų žalą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-08-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-839/2009).

10Pareiškėja patikslintame prašyme nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki ieškinio teismui pareiškimo yra būtinas, nes A. Ž., būdamas tiek UAB „MDK L.“, tiek UAB „B. LT“ direktoriumi, gali, sužinojęs apie ieškinį, savo ar įmonių turtą paslėpti, perleisti kitiems asmenims ar kitaip iššvaistyti, taip apsunkindamas ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą, be to, turimais duomenimis dėl A. Ž. galimai padarytų finansinio pobūdžio nusikalstamų veikų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra pradėjusi tyrimą, o Kauno apylinkės prokuratūrai jau yra rengiamas pareiškimas apie A. Ž. galimai padarytas nusikalstamas veikas, susijusias su jo valdomais juridiniais asmenimis, tačiau pareiškėja nepateikia jokių šiuos teiginius pagrindžiančių įrodymų. Pareiškėja nepateikė duomenų, įrodančių, kad jos reikalaujamos sumos atsakovams yra didelės, atsakovų turtinė padėtis yra bloga, ir jie negalės atsiskaityti su pareiškėja, jei būtų priimtas jai palankus teismo sprendimas. Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esantys duomenys nepatvirtina, kad atsakovų turtinė finansinė padėtis yra bloga, ir tai kelia grėsmę būsimo pareiškėjai galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėtina, kad pareiškėja nepateikė teismui duomenų, įrodančių, jog atsakovai iki ieškinio padavimo imsis aktyvių veiksmų, siekdami perleisti turimą turtą tretiesiems asmenims. Vien deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui nesudaro pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymu varžyti kito asmens teises. Atsižvelgiant į tai, kad dvi atsakovės yra įmonės, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu paprastai sukeliami pakankamai rimti įmonės veiklos ribojimai, todėl tokios priemonės gali būti taikomos tik esant objektyviam pagrindui.

11Pareiškėja nurodo, kad bankroto administratorei po ieškovės bankroto bylos iškėlimo nebuvo perduotas nei įmonės turtas, nei dokumentai, bankroto administratorė apie kai kurias šiame patikslintame prašyme dėstomas aplinkybes sužinojo visai neseniai, 2014-10-30 Kauno apygardos teismo posėdyje civilinėje byloje Nr. B2-2039-173/2014, todėl šiai dienai dar neturi visų dokumentų, reikalingų ieškinio parengimui, tačiau iš patikslinto prašymo turinio neaišku, kokių konkrečių įrodymų neturėjimas jai trukdė pareikšti ieškinį kartu su patikslintu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kokias konkrečias aplinkybes šie įrodymai turėtų patvirtinti. Kauno apygardos teismo 2014-07-24 nutartis, kuria VšĮ Šeimos sveikatos centrui „Hipokratus“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Turto valdymas“, o bankrutuojančios įmonės valdymo organai buvo įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir dokumentus, įsiteisėjo 2014-08-05, taigi įmonės valdymo organai turtą ir dokumentus privalėjo perduoti bankroto administratorei iki 2014-08-15, tačiau patikslintame prašyme nėra duomenų, kad bankroto administratorė iki kreipimosi į Kauno apylinkės teismą dienos aktyviais veiksmais siekė išsireikalauti įmonės turtą ir dokumentus iš jos valdymo organų, taip užtikrinant pareiškėjos turtinius interesus. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareiškėja neįrodė, jog priežastys, dėl kurių ji su patikslintu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu nepateikė ieškinio, yra pagrįstos ir pateisinamos.

12Nagrinėjamu atveju teismas daro išvadą, jog kreipdamasi su patikslintu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių iki ieškinio pareiškimo dienos pareiškėja tinkamai neįgyvendino įstatymo numatytų reikalavimų, neįrodė galimos grėsmės būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui, pagrįstų priežasčių, pateisinančių ieškinio pareiškimo atidėjimą bei neįrodė, jog jau prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo momentu yra kilusi (galimai kils) grėsmė jos turtiniams interesams tuo atveju, jei nebus pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsižvelgus į šias aplinkybes, pareiškėjos patikslintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „MDK L.“, UAB „B. LT“, A. Ž. turtui iki ieškinio teismui pareiškimo dienos atmestinas kaip nepagrįstas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 147 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

14Atmesti pareiškėjos bankrutuojančios VšĮ Šeimos sveikatos centro „Hipokratus“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Turto valdymas“, patikslintą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos UAB „MDK L.“, UAB „B. LT“, A. Ž. turtui.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai