Byla 2-2447-723/2012
Dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. R.Elzbergienei, atsakovo atstovei A. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) dėl skolos, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teisme ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 6019,19 Lt įsiskolinimą, 2166,9 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 446 Lt bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodė, kad 2011 03 31 ( - ) pasirašė Sutartį Nr. ( - ) dėl keltų bilietų pardavimo per TALLINK sistemą. Pagal šios sutarties 4.1.1. punktą, mėnesiui pasibaigus, už parduotus bilietus surinktas pajamas, atskaitęs komisinį mokestį už keltų bilietų pardavimą Agentas (Atsakovas) perveda į Agentūros sąskaitą (Ieškovo). 4.1.3 punktas numato, kad, visus atsiskaitymus Agentas ( - ) privalo įvykdyti iki poataskaitinio mėnesio 20 dienos. Atsakovui buvo pateiktos sąskaitos už bilietų pardavimą 2011 metų birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais:1) Sąskaita Nr. ( - ), už 2011m. birželio mėn. 2684,94 Lt sumai, iš kurių padengta 150 Lt, likusi neapmokėta suma 2193,06 Lt; 2) Sąskaita Nr. ( - ), už 2011 m. liepos mėn., 3028,53 Lt sumai; 3) Sąskaita Nr. ( - ), už 2011 m. rugpjūčio mėn., 797,60 Lt sumai. Bendrai įsiskolinimas yra 6019,19 Lt. Sutarties 4.1.4. punktas numato, kad „laiku neįvykdęs aukščiau išdėstyto įsipareigojimo, Agentas Agentūrai moka 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo bendros įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną." Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas skolos nepadengęs daugiau kaip 9 mėn. delspinigių suma už 6 mėn. laikotarpį (6019,19 Lt x 180 dienų x proc delspinigių = 2166,90 Lt) 2166,90 Lt. Iš viso atsakovo įsiskolinimas įskaitant skolą ir delspinigius sudaro 8186,09 Lt.

4Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovas nepervedė iš klientų gautų pinigų ieškovui. Skola susidariusi 2011-09-20 d. už tris mėnesius birželį, liepą, rugpjūtį. Suma prašoma atskaičius komisinius mokesčius, bet suma nepervesta. Sutartis buvo nutraukta po vieno mėnesio, įspėjus prieš 30 dienų. Buvo elektroninis susirašinėjimas tarp vadybininkų dėl skolos išdėstymo. Raštu buvo pranešta apie sutarties nutraukimą. Mano, kad delspinigiai yra protingi, nes abi šalys yra verslo partneriai ir sąlygos sutarties buvo žinomos. Tai nėra nesąžiningas elgesys 0,1 proc. delspinigių yra praktikoje taikomi. Delspinigiai yra sutartiniai, ne per dideli.

5Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitų-faktūrų kopijas matyti, kad ieškovo ieškinyje nurodytos ir PVM sąskaitose-faktūrose įrašytos sumos skiriasi. 2011 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) yra išrašyta ne 2684,94 Lt, o 2514,00 Lt sumai, atitinkamai 2011 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) išrašyta ne 3028,53 Lt, o 3247,00 Lt sumai ir 2011 m. rugpjūčio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. ( - ) išrašyta ne 797,60 Lt, o 855,00 Lt sumai. Atsakovas mano, kad jam buvo pateiktos klaidingos PVM sąskaitos-faktūros, kurios realiai neatitinka atsakovui suteiktų paslaugų vertės. Atsakovas nesutinka, kad yra skolingas ieškovui, kadangi, kaip minėta ausčiau, ieškovas pateikė klaidingas PVM sąskaitas-faktūras, ieškovo reikalavimas nesutampa su išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis. Sutarties 4.1.4 punkte numatyta, kad laiku neįvykdęs Sutartyje išdėstyto įsipareigojimo, Atsakovas Ieškovui moka 0,2 % dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo bendros įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Minėti 0,2 % dydžio delspinigiai gerokai viršija Lietuvos Respublikos civilinio kodekso už netesybas nustatytų metinių palūkanų dydį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 2 d. kai abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos 6 % dydžio metinės palūkanos, šiuo atveju paskaičiuotos netesybos atitinka 73 % dydžio metines palūkanas ir yra aiškiai per didelės. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra suformavęs praktiką, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. 0,2 % dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003. 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3 K.-3-394/2005, 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2006 m. birželio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3 K.-3-409/2006 ir kt.). Prašo ieškovo ( - ) ieškinį dėl skolos ir delspinigių priteisimo civilinėje byloje Nr. 2-2447-723/2012 atsakovo ( - ) atžvilgiu atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš ieškovo ( - ) atsakovo ( - ) naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su skolos suma sutinka, bet nesutinka su delspinigiais, nes jie neadekvatūs skolai. Atsakovas yra maža įmonė, jie net negavo komisinių. Delspinigių procentas jiems žinomas. Pinigus jie panaudojo apyvartinėm lėšoms. Tuo metu ne ji buvo direktore. Buvo sunkus periodas ir pinigus panaudojo, kad išsilaikyti. Sutinka su skola, tik prašo ją išdėstyti dalimis ir sumažinti delspinigių dydį.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ( - ) ir ( - ) 2011-03-31 d. sudarė sutartį dėl keltų bilietų pardavimo per TALLINK sistemą, kuria susitarė, kad mėnesiui pasibaigus, už parduotus bilietus surinktas pajams, atskaitęs komisinį mokestį už keltų bilietų pardavimą atsakovas perveda į ieškovo sąskaitą (4.1.1 p.), iki poataskaitinio mėnesio 10 dienos atsakovas pateikia ieškovui sąskaitą faktūrą už keltų bilietų pardavimo paslaugas (4.12.2. p.), visus atsiskaitymus atsakovas privalo įvykdyti iki poataskaitinio mėnesio 20 dienos (4.1.3. p.), laiku neįvykdęs aukščiau išdėstyto įsipareigojimo, atsakovas ieškovui moka 0,2 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo bendros įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną (4.1.4. p.) (b.l. 28-30). Pateiktos bilietų pardavimo ataskaitos patvirtina skolos dydį (b.l. 31-33).Taigi ieškovas įrodė skolos dydį,o atsakovas sutiko su skola.

9Skolininko pareiga atsiskaityti pagal sutartį reglamentuota ne tik šalių sutartyje, bet ir Civiliniame kodekse. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Asmuo neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Paslaugų teikimo atveju įstatymai tiesiogiai numato kliento pareigą laiku sumokėti už suteiktas paslaugas (CK 6.716 str.), klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos (CK 6.720 str. 3 d.).

10Pagal sutarties 4.1.4. punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2 proc. dydžio delspinigius skaičiuojant nuo bendros įsiskolinimo sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atsižvelgtina į tai, kad abi šalys yra verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas.Tačiau esamoje situacijoje yra ir kitas aspektas.Tai yra tai,kad ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu po mėnesio,bet į teismą kreipėsi tik po daugiau kaip 180 dienų,o savo nurodomo taikaus ginčo sprendimo tokį ilgą laiko tarpą niekuo byloje nepagrindė(b.l.49).

11Ieškovas rėmėsi AT praktika byloje Nr.3K-3-294/2011.Būtent šioje byloje kasacinis teismas pažymėjo,kad „netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija, remdamasi teismų praktika, pažymi, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Vadinasi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), tačiau teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. ( - ), bylos Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ( - ) v. A. D. ( - ), bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.).“Kasacinis teismas paliko nepakeistą apeliacinės instancijos teismo sprendimą,kuriuo buvo patenkintas ieškinys ir iš solidariosios skolininkės atsakovės L. M. priteista ieškovui 2 026 011 Lt skola, palūkanos, procesinės palūkanos.Delspinigių dydis buvo paskaičiuotas-2808,39 Lt,ir priteistas atsižvelgiant į skolos santykį.

12Akivaizdu,kad šioje byloje skolos ir delspinigių santykis yra visiškai kitoks. Bet kokiu atveju teismas gali konstatuoti,kad šiuo atveju ieškovui delspinigiai,kaip netesybos yra ne tik priemonė,turėjusi skatinanti skolininką laiku mokėti pagal sutartį (vykdyti įsipareigojimus),bet ir papildomos palūkanos,kurių dydis metams-36,5 procento.Teismas negali sutikti su ieškovo argumentu,kad jis nesikreipė ankščiau į teismą dėl to,kad norėjo užbaigti ginčą taikiai,tačiau tuo pat metu skaičiavo delspinigius.Susidaręs delspinigių dydis(2166,90 Lt) daugiau,kaip trečdalis skolos dydžio.Tokiu būdu,teismas atsižvelgia į tai,kad ieškovas objektyviai pasinaudojo savo sudarytos sutarties sąlygomis,nepriklausomai ar sutartis atsakovo buvo vykdoma,nes tokie delspinigiai jam dar naudingesni už palūkanas,kadangi jie daug didesni pinigine išraiška.Tačiau toks ieškovo elgesys –laukti ilgą laiko tarpą,nesikreipti į teismą dėl skolininko prievolės įvykdymo,paskaičiuoti kuo didesnį nesumokėtų delspinigių dydį pagal jam naudingą terminą nepriklausomai nuo visko,nėra sąžiningas ir teisingas(CK 1.5 str.) nepriklausomai,ar skolininkas sąžiningas ieškovo atžvilgiu.

13Todėl ,atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros,bei atsižvelgdamas,kad atsakovas nemokėjo nuo 2011 metų birželio mėnesio,į galimus ieškovo nuostolius dėl nesumokėtų pinigų panaudojimo negalimumo,teismas mato,kad patys delspinigiai aiškiai per dideli,jeigu skaičiuoti kiekvieną pradelstą dieną(0,2 procento per dieną-6 proc. per mėnesį,36,5 per pusę metų ir t.t.),kaip tai padarė ieškovas,laikyti,kad prašoma priteisti suskaičiuota delspinigių suma aiškiai per didelė.Ši suma mažinama 50 procentų,priteisiant iš atsakovo ieškovui 1083,45 Lt delspinigių.

14Atsižvelgiantį išdėstytą yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies, priteisti iš atsakovo 6019,19 Lt įsiskolinimo ir 1083,45 Lt delspinigių (LR CK 6.4 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str.,6.73str., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.,6.258str., 6.314 str.).

15Taip pat yra pagrindas priteisti atsakovo ieškovo naudai įstatymines 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

16Pagal CPK 88,93 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas paduodamas ieškinį sumokėjo 446 Lt žyminį mokestį (b.l. 1, 25), bei už teisinę konsultaciją sumokėjo 1210 Lt (b.l. 44-46), todėl yra pagrindas išlaidas išieškoti jo naudai iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų apimčiai, viso – 1436,82 Lt sumai.

17Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti (LR CPK 284 str. 1 d.). Atsižvelgiant į atsakovo nurodytus motyvus, jog jo turtinė padėtis sunki, prašymas išdėstyti skolos sumokėjimą tenkintinas, skolos mokėjimas išdėstytinas 12 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą kas mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti po 712 Lt, o paskutinį mėnesį – 707,46 Lt.

18Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.73str.,6.200 str., 6.205 str., 6.210 str.,6.256 str.,6.258str., 6.314 str., 6.716 str., LR CPK 82 str.,88, 93 str., 98 str., 177,185, 259,263-270 str.,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš ( - ), į. k. ( - ), ieškovo ( - ), į. k. ( - ), atsisk. sąsk. Nr. ( - ), AB Swedbank, naudai 6019,19 Lt skolos, 1083,45 Lt delspinigių,viso 7102,64 Lt(septynis tūkstančius vieną šimtą du litus 64 ct), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-05-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,ir 1436,82 Lt(vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt šešis litus 82 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.

22Priteistos 8539,46 Lt sumos mokėjimą išdėstyti atsakovui ( - ), į. k. ( - ), 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą kas mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti po 712 Lt, o paskutinį mėnesį – 707,46 Lt.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Ieškovas pateikė teisme ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės... 3. Ieškinyje nurodė, kad 2011 03 31 ( - ) pasirašė Sutartį Nr. ( - ) dėl... 4. Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovas nepervedė iš... 5. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad pagal ieškovo pateiktas PVM... 6. Atsakovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad su skolos suma sutinka, bet... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ( - ) ir ( - ) 2011-03-31 d. sudarė... 9. Skolininko pareiga atsiskaityti pagal sutartį reglamentuota ne tik šalių... 10. Pagal sutarties 4.1.4. punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,2... 11. Ieškovas rėmėsi AT praktika byloje Nr.3K-3-294/2011.Būtent šioje byloje... 12. Akivaizdu,kad šioje byloje skolos ir delspinigių santykis yra visiškai... 13. Todėl ,atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remiantis CK 1.5... 14. Atsižvelgiantį išdėstytą yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies,... 15. Taip pat yra pagrindas priteisti atsakovo ieškovo naudai įstatymines 6 proc.... 16. Pagal CPK 88,93 str., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 17. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CK 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71... 19. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš ( - ), į. k. ( - ), ieškovo ( - ), į. k. ( - ), atsisk. sąsk.... 21. Kitoje dalyje ieškinį netenkinti.... 22. Priteistos 8539,46 Lt sumos mokėjimą išdėstyti atsakovui ( - ), į. k. ( -... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...