Byla 2K-492/2008
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 18 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Josifo Tomaševičiaus, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Antano Klimavičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. Š. kasacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 18 d. nutarties.

3Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendžiu A. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams, bausmę atliekant atvirojoje kolonijoje. Iš A. Š. nukentėjusiajai A. G. priteista 593,75 Lt turtinei ir 18 273,60 Lt neturtinei žalai atlyginti, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos – 10 322,70 Lt, valstybei – 11,20 Lt proceso (pašto) išlaidų ir 180 Lt išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos suteikimu.

4Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 18 d. nutartimi A. Š. pripažinta atsakomybę lengvinanti aplinkybė tai, kad jis po eismo įvykio iškvietė greitosios medicinos pagalbos tarnybą ir, taip suteikdamas nukentėjusiajai pagalbą, bandė išvengti sunkesnių padarinių. Likusi apeliacinio skundo dalis atmesta.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir susipažinusi su byla,

Nustatė

6A. Š. pagal BK 281 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad 2006 m. lapkričio 20 d., apie 16.38 val., Panevėžyje, Parko g., prie 27 namo, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę, vairuodamas automobilį „Opel Calibra“ (valst. Nr. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 53, 59, 75 punktų reikalavimus, t. y. sukeldamas pavojų žmonėms ir eismo saugumui, artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos ir privalėdamas sulėtinti greitį arba sustoti, kad praleistų į bet kurią jo važiavimo krypties eismo juostą išėjusią pėsčiąją, nesustojo ir nepraleido bei partrenkė pėsčiųjų perėjoje vairuotojui iš kairės pusės ėjusią O. G., taip padarė jai galvos ir kairės blauzdos sumušimą, muštines kairės viršugalvio pusės, dešines alkūnės, dešinės blauzdos žaizdas, atvirą dešinio blauzdikaulio lūžimą, lengvą galvos smegenų sutrenkimą – sunkų sveikatos sutrikdymą.

7Kasaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 18 d. nutartį, paskiriant švelnesnę bausmę, nesusijusią su realiu laisvės atėmimu.

8Skunde kasatorius nurodo, kad abiejų instancijų teismai pažeidė BK 61 straipsnio reikalavimus, nes nustatytos tik kasatoriaus atsakomybę lengvinančios aplinkybės ir į tai buvo būtina atsižvelgti parenkant skirtinos bausmės dydį. Kasatorius teigia, kad, be teismų nustatytų dviejų jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, turėjo būti pripažintos dar dvi – tai, jog jis iš dalies atlygino nukentėjusiajai padarytą žalą, taip pat veikos padarymui įtakos turėjo rizikingas nukentėjusio asmens elgesys. A. Š. pažymi, kad nors ikiteisminio tyrimo metu iš jo buvo paimtas asmens dokumentas ir joks darbdavys negalėjo su jo sudaryti darbo sutarties, tačiau jis stengėsi gauti pajamų, kad galėtų iš dalies atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą. Apeliacinio bylos nagrinėjimo metu jis išdėstė argumentus, kad pati nukentėjusioji, kaip pėsčioji, pažeidė Kelių eismo taisyklių 5.9, 5.10 punktų reikalavimus, nes ėjo per kelią neįsitikinusi, jog tai daryti saugu. Toliau skunde nurodoma, kad teismai klaidingai vertino kasatoriaus asmenybę. Nors praeityje jis teistas, tačiau ankstesni teistumai nesusiję su Kelių eismo taisyklių pažeidimu ir bausmes už praeityje padarytas veikas jis atliko. Be to, A. Š. padarė neatsargų nusikaltimą, todėl pirmosios instancijos teismas, klaidingai nurodydamas, kad buvo padaryta tyčinė nusikalstama veika, nepagrįstai pripažino jį recidyvistu pagal BK 27 straipsnį. Apeliacinis teismas šios klaidos neištaisė. Taip pat, kasatorius teigimu, nepagrįstai į bylą nebuvo įtrauktas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras. Būtent ši institucija pagal įstatymą yra tiesiogiai atsakinga už žalą, padarytą eismo įvykio metu, jei transporto priemonė nebuvo apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

9Atsileipimu į nuteistojo kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras prašo nuteistojo A. Š. kasacinį skundą atmesti.

10Atsiliepime nurodoma, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog, skiriant A. Š. bausmę, buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. BK 61 straipsnio 2 dalies dispozicija neriboja teismo teisės parinkti BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytą bausmės rūšį ir nustatyti jos dydį, tačiau reikalauja motyvuoti atitinkamą sprendimą. Teismas, skirdamas A. Š. pagal BK 281 straipsnio 3 dalį ketverių metų laisvės atėmimo bausmę, nurodė tokio sprendimo motyvus ir atsižvelgė į visas aplinkybes, numatytas BK 54 straipsnio 2 dalyje. Teismai pagrįstai nepripažino kasatoriaus atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis to, kad veikos padarymui įtakos turėjo rizikingas nukentėjusio asmens elgesys ir kad iš dalies atlyginta nusikaltimu padaryta žala. Byloje nenustatyta, kad nukentėjusioji eismo įvykio metu pažeidė Kelių eismo taisykles ar kitaip turėjo įtakos eismo įvykiui. Nuteistasis, turėdamas realią galimybę, delsė atlyginti nukentėjusiajai nusikaltimu padarytą žalą ir tik paskutinio posėdžio metu atlygino labai nežymią jos dalį, todėl teismai pagrįstai nepripažino šios aplinkybės atsakomybę lengvinančia. Skirdami bausmę, teismai įvertino A. Š. ankstesnius teistumus, sudarančius recidyvą, atsižvelgė į tai, kad buvo padaryta neatsargi nusikalstama veika. Prokuroro manymu, paskirta bausmė savo rūšimi ir dydžiu nėra aiškiai per griežta.

11Nuteistojo A. Š. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

12Dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių pripažinimo

13Teismai, remdamiesi BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustato atsakomybę lengvinančią aplinkybę tada, kai kaltininkas pats savo noru ar jo valia kiti asmenys nukentėjusiajam atlygino ar pašalino visą žalą iki teismo nuosprendžio priėmimo, o jį apskundus – iki bylos išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme („Teismų praktika“, Nr. 27, p. 286).

14Nukentėjusiajai pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu priteista 593,75 Lt turtinei ir 18 273,60 Lt neturtinei žalai atlyginti. Bylos duomenimis, nuteistasis A. Š. 2008 m. kovo 6 d. (paskutinio teismo posėdžio metu) atlygino nukentėjusiajai dalį (250 Lt) padarytos turtinės žalos.

15Abiejų instancijų teismai, nepripažindami BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės, baudžiamojo įstatymo nepažeidė, nes nuteistasis atlygino tik dalį (ir iš esmės labai nedidelę) padarytos žalos. Be to, po apkaltinamojo nuosprendžio paskelbimo iki priimant apeliacinės instancijos teismo sprendimą A. Š. nesiėmė jokių aktyvių veiksmų toliau atlyginti nukentėjusiajai priteistą kompensaciją. Tai dar kartą patvirtina, kad nuteistasis nesiekė, kuo greičiau atkurti pažeistus nukentėjusiosios interesus, o 250 Lt žalos atlyginimas tebuvo formalus veiksmas, siekiant sušvelninti savo atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką. Be to, pagal paties A. Š. paaiškinimus, užsiimdamas veikla užsienyje, jis turėjo apie 10 000 Lt pajamų per mėnesį, todėl turėjo realias galimybes siekti visiško žalos (bent turtinės) atlyginimo.

16Taip pat kolegija atmeta skundo argumentus dėl kitos atsakomybę lengvinančios aplinkybės – veikos padarymui įtakos turėjo rizikingas nukentėjusio asmens elgesys (BK 59 straipsnio 1 dalies 6 dalis) – pripažinimo. Byloje nėra jokių faktinių duomenų apie teisę pažeidžiančius ar rizikingus nukentėjusiosios veiksmus. Be to, šiuo klausimu nieko nebuvo pasisakyta nuteistojo apeliaciniame skunde, apeliacinis teismas su tuo susijusių aplinkybių neanalizavo, todėl nėra pagrindo teisės taikymo aspektu svarstyti to ir kasacinės instancijos teisme.

17Dėl bausmės skyrimo

18Pagal BK 54 straipsnį teismas, skirdamas bausmę, privalo atsižvelgti, be kitų pagal įstatymą būtinų aplinkybių, ir į kaltininko asmenybę.

19Vertindami nusikalstamą veiką padariusiojo asmenybę, teismai išskiria asmenybės požymius, kurie lemia asmens pavojingumą, ir požymius, kurie tam įtakos neturi („Teismų praktika“, Nr. 27, p. 313).

20Bylos duomenimis, teismai, nustatydami pagal BK 281 straipsnio 3 dalį A. Š. skirtinos bausmės rūšį ir dydį, įvertino aplinkybę, kad jis teisiamas ketvirtą kartą, ir baudžiamojo įstatymo šiuo aspektu nepažeidė, priešingai, – tinkamai vykdė šio įstatymo reikalavimus. Tai, kad ankstesni teistumai nesusiję su Kelių eismo taisyklių pažeidimais, nereiškia, jog teismas, vertindamas asmens pavojingumą, negali atsižvelgti į ankstesnių teistumų faktą.

21Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad šis teismas be pagrindo vadovavosi BK 56 straipsnio nuostatomis, nes A. Š. padarė ne tyčinį, o neatsargų nusikaltimą. Bet apeliacinės instancijos teismas šią klaidą ištaisė, pripažindamas, kad buvo padaryta neatsargi nusikalstama veika, tačiau naujas nusikaltimas padarytas, kai A. Š. turėjo neišnykusius teistumus už tyčinius nusikaltimus, sudarančius recidyvą, todėl atsižvelgus į tai ir kitas aplinkybes, apibūdinančias padarytą veiką bei nuteistojo asmenybę, pagrįstai A. Š. buvo parinkta laisvės atėmimo bausmė.

22Kasatorius A. Š. savo skunde ginčija ne tik paskirtos bausmės rūšį, bet ir jos dydį, teigdamas, kad pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes jam paskirta aiškiai per griežta laisvės atėmimo bausmė, taip pažeidžiant BK 61 straipsnio reikalavimus.

23Byloje nustatytos šios pagal BK 54 ir 61 straipsnius svarbios bausmės rūšiai bei jos dydžiui aplinkybės: padaryta neatsargi nusikalstama veika, priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 4 dalis), A. Š. teisiamas ketvirtą kartą, nedirba, nesimoko, baustas administracine tvarka, nuo 2002 m. lapkričio 13 d. iki 2007 m. gruodžio 15 d. padarė keturiolika Kelių eismo taisyklių pažeidimų, už kuriuos iš viso paskirta baudų už 13 805 Lt, tačiau nė vienos iš paskirų baudų nesumokėjo, ir nors jam atimta teisė vairuoti transporto priemones, tačiau jis ir toliau darė Kelių eismo taisyklių pažeidimus. 2006 m. lapkričio 18 d. A. Š., vairuodamas transporto priemonę, sugadino kito asmens transporto priemonę, už tai jam buvo paskirta bauda, tačiau, nepaisant to, jau po dviejų dienų, 2006 m. lapkričio 20 d., neturėdamas teisės vairuoti, vairavo transporto priemonę ir padarė BK 281 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikalstamą veiką. Laikotarpiu, kai dėl jo padarytos veikos byla buvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme, jam tris kartus paskirtos administracinės nuobaudos už vairavimą, kai yra atimtos teisės ir neturtint civilinės atsakomybės draudimo. Tik paskutinio posėdžio pirmosios instancijos teisme metu A. Š. atlygino nukentėjusiajai padarytos žalos nedidelę dalį – 250 Lt. Teismų pripažintos dvi kasatoriaus atsakomybę lengvinančios aplinkybės – tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi, taip pat, po eismo įvykio iškviesdamas greitosios medicinos pagalbos tarnybą ir taip suteikdamas nukentėjusiajai pagalbą, bandė išvengti sunkesnių padarinių. A. Š. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Padaryta veika sukėlė rimtus padarinius – dėl nuteistojo padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų sunkiai sutrikdyta nukentėjusiosios sveikata.

24Teismai, įvertinę A. Š. asmenybę, jo išskirtinį, piktybišką eismo taisyklių nepaisymą, visiškai pagrįstai skyrė realią laisvės atėmimo bausmę, tačiau netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą nustatant bausmės dydį.

25BK 61 straipsnio 4 dalis draudžia skirti didesnę kaip straipsnio sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatytos bausmės vidurkis laisvės atėmimo bausmę, jeigu kaltininkas savo noru prisipažino padaręs nusikaltimą, nuoširdžiai gailisi, aktyviai padėjo išsiaiškinti nusikaltimą ir nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių.

26Teismų išvados dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir pripažinimas, kad nėra nė vienos atsakomybę sunkinančios aplinkybės, visiškai atitinka BK 61 straipsnio 4 dalies reikalavimus, todėl skiriant bausmę privalu šia nuostata vadovautis.

27BK 281 straipsnio 3 dalis numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų. Vadovaujantis BK 61 straipsnio 3 dalimi, prie maksimalios penkerių metų laisvės atėmimo bausmės pridėjus tris mėnesius minimalios bausmės ir padalijus pusiau, bausmės vidurkis bus dveji metai septyni mėnesiai ir penkiolika dienų.

  1. Š. skirtina artima bausmės vidurkiui bausmė.

28Dėl kitų skundo argumentų

29Atmestini skundo argumentai, kad į nagrinėjamą bylą turėjo būti įtrauktas Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras ir iš jo priteistas žalos atlyginimas nukentėjusiajai, nes transporto priemonė nebuvo apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 13 straipsnio nuostatomis, nukentėjęs trečiasis asmuo pretenziją dėl padarytos žalos gali pateikti Biurui tik atsisakęs eismo įvykio kaltininkui arba atsakingam draudikui pareikšto ieškinio, jei šį atsisakymą teismas priėmė ir bylą nutraukė. Nukentėjusioji O. G. civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo prašė priteisti iš kaltininko A. Š. ir savo ieškinio neatsisakė.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

32Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendį ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 18 d. nutartį dėl bausmės skyrimo.

33Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria A. Š. paskirta laisvės atėmimo bausmė ketveriems metams, ir nutarties dalį, kuria atmestas jo apeliacinis skundas dėl bausmės dydžio.

34Paskirti A. Š., nuteistam pagal BK 281 straipsnio 3 dalį, dvejų metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

35Kitas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendžio ir Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 18 d. nutarties dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendžiu A. Š.... 4. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą ir susipažinusi su byla,... 6. A. Š. pagal BK 281 straipsnio 3 dalį nuteistas už tai, kad 2006 m.... 7. Kasaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo pakeisti Panevėžio miesto... 8. Skunde kasatorius nurodo, kad abiejų instancijų teismai pažeidė BK 61... 9. Atsileipimu į nuteistojo kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 10. Atsiliepime nurodoma, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog,... 11. Nuteistojo A. Š. kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių pripažinimo ... 13. Teismai, remdamiesi BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nustato atsakomybę... 14. Nukentėjusiajai pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu priteista 593,75 Lt... 15. Abiejų instancijų teismai, nepripažindami BK 59 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 16. Taip pat kolegija atmeta skundo argumentus dėl kitos atsakomybę... 17. Dėl bausmės skyrimo ... 18. Pagal BK 54 straipsnį teismas, skirdamas bausmę, privalo atsižvelgti, be... 19. Vertindami nusikalstamą veiką padariusiojo asmenybę, teismai išskiria... 20. Bylos duomenimis, teismai, nustatydami pagal BK 281 straipsnio 3 dalį A. Š.... 21. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys patvirtina, kad šis teismas... 22. Kasatorius A. Š. savo skunde ginčija ne tik paskirtos bausmės rūšį, bet... 23. Byloje nustatytos šios pagal BK 54 ir 61 straipsnius svarbios bausmės... 24. Teismai, įvertinę A. Š. asmenybę, jo išskirtinį, piktybišką eismo... 25. BK 61 straipsnio 4 dalis draudžia skirti didesnę kaip straipsnio sankcijoje... 26. Teismų išvados dėl atsakomybę lengvinančių aplinkybių ir pripažinimas,... 27. BK 281 straipsnio 3 dalis numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų.... 28. Dėl kitų skundo argumentų ... 29. Atmestini skundo argumentai, kad į nagrinėjamą bylą turėjo būti... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 32. Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendį ir... 33. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria A. Š. paskirta laisvės atėmimo bausmė... 34. Paskirti A. Š., nuteistam pagal BK 281 straipsnio 3 dalį, dvejų metų... 35. Kitas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 7 d. nuosprendžio ir...