Byla e2-1289-241/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Laisvalaikio sprendimai“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius ir valstybės įmonė Turto bankas

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Laisvalaikio sprendimai“ bankroto administratorės mažosios bendrijos „Bankroto byla“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-191-253/2018 dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Laisvalaikio sprendimai“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius ir valstybės įmonė Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ bankroto administratorė MB „Bankroto byla“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ 2018 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju, antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais.

82.

9Bankroto administratorė nurodė, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu nuspręsta nenurašyti įmonei nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės „Smart City Coupe“, antruoju darbotvarkės klausimu – nepatvirtinti BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidacinio balanso, trečiuoju darbotvarkės klausimu – nesikreipti į teismą dėl įmonės pabaigos. Administratorės teigimu, pagrindinė priežastis, dėl kurios negali būti užbaigta likvidavimo procedūra, yra nenurašytas mažavertis įmonės turtas, t. y. objektyviai nebesurandama transporto priemonė, kurios tolimesnė paieška tik didins administravimo išlaidas, o civilinio ginčo inicijavimas dėl žalos atlyginimo negali būti vertinamas kaip ekonomiškai naudingas, kadangi išieškojimas iš buvusio įmonės vadovo A. M. yra objektyviai neįmanomas.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi administratorės skundą atmetė.

144.

15Teismas nurodė, kad jau 2017 m. spalio 30 d. įmonės kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas nutarimas, kuriuo administratorė buvo įpareigota pateikti išvadą apie galimybę prisiteisti ir išieškoti žalą iš atsakingų asmenų, praradusių automobilį.

165.

17Teismas sprendė, jog išieškojimas iš buvusio įmonės vadovo A. M. yra objektyviai įmanomas, kadangi iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų matyti, kad šis asmuo laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. dirbo (duomenys neskelbtini), o nuo 2017 m. birželio 16 d. iki 2018 m. sausio 2 d. – (duomenys neskelbtini). Pagal šiuos duomenis teismas darė išvadą, kad 2015 m. buvusio įmonės vadovo A. M. išsideklaravimo iš Lietuvos Respublikos žyma yra neaktuali.

186.

19Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d. nutartimi buvo konstatuota, jog administratorė bankroto procedūras vykdo vangiai, neprašė teismo buvusiam vadovui, neperdavusiam įmonės turto ir dokumentų, taikyti sankcijų, per dvejus metus buvo sušauktas tik vienas kreditorių susirinkimas, todėl, priešingai nei teigiama atskirajame skunde ne kreditoriai, bet administratorė netinkamai naudojasi jai įstatymo suteiktomis teisėmis.

207.

21Teismas pažymėjo, kad visi BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ 2018 m. kovo 27 d. kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimai yra neatsiejamai susiję tarpusavyje, t. y. kreditorių susirinkimui nepatvirtintus nutarimo projekto dėl įmonės transporto priemonės nurašymo, negali būti tvirtinamas ir BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidacinis balansas, kadangi įmonės balanse tiesiogiai atsispindi ir įmonei priklausančio ilgalaikio turto vertė.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

248.

25Atskirajame skunde bankroto administratorė MB „Bankroto byla“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkinti bei išspręsti klausimą dėl transporto priemonės nurašymo, patvirtinti BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidacinį balansą ir priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

268.1.

27Įmonės kreditoriai ginčijamu nutarimu pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarę nenurašyti BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ transporto priemonės nesilaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintos pareigos elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai, kadangi iš esmės neatsižvelgė į BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ bankroto procedūros ypatumus bei bankroto administratorės vykdytus aktyvius veiksmus.

288.2.

29Pagal BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ balansą, sudarytą 2014 m. gruodžio 31 d., vienintelį įmonės ilgalaikį turtą sudaro transporto priemonė „Smart City Coupe“, kurios vertė yra 434,42 Eur. Vertinant tai, jog transporto priemonės dalyvavimas viešajame eisme iki šiol yra draudžiamas, tikėtina, jog minėtos transporto priemonės, kuri daugiau nei dvejus metus nėra eksploatuojama, vertė dar labiau sumažėjo.

308.3.

31Kadangi transporto priemonės buvimo vieta iki šiol nėra žinoma, bankroto administratorė kreipėsi į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariatą dėl minėtos įmonei nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės paieškos paskelbimo. Policijos komisariatas pranešimu nurodė, jog teisinio pagrindo skelbti transporto priemonės paiešką nėra. Todėl esant transporto priemonės dalyvavimui viešame eisme draudžiamam, tikėtina, jog transporto priemonė apskritai nebus surasta.

328.4.

33BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ kreditorių susirinkimas, ginčijamu nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu atsisakęs patvirtinti įmonės likvidacinį balansą, sudarytą 2018 m. kovo 20 d., iš esmės neatsižvelgė ir tinkamai neįvertino analogiškų aplinkybių bei įrodymų visumos kaip ir nutarimo darbotvarkės pirmuoju klausimu, t. y. transporto priemonės radimo perspektyvų ar bankroto administratorės atliktų veiksmų.

348.5.

35Civilinio ginčo iniciavimas dėl žalos atlyginimo negali būti vertinamas kaip ekonomiškai naudingas nei bankroto administratorei, nei įmonės kreditoriams, kadangi išieškojimas iš buvusio įmonės vadovo A. M. yra objektyviai neįmanomas. A. M. kartu su savo žmona gyvena Norvegijoje. Taigi išieškojimas iš užsienyje gyvenančio subjekto neabejotinai pareikalautų didelių kaštų. Pateikus ieškinį dėl žalos atlyginimo A. M., patirtos išlaidos viršytų bet kokią gaunamą naudą.

368.6.

37Įvertinus bankroto byloje esančių faktinių aplinkybių visumą bei perspektyvas, nekyla abejonių, kad svarbių priežasčių ar kito teisinio pagrindo tęsti BAUB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidavimo procedūrą nėra, todėl ginčijamais nutarimais kreditorių susirinkimui atsisakius nurašyti transporto priemonę, patvirtinti likvidacinį balansą bei nutarus tęsti įmonės likvidavimo procedūrą, akivaizdžiai vilkinamas bankroto procesas.

389.

39Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

409.1.

41Kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ transporto priemonės nurašymo buvo balsuojama prieš, kadangi bankroto administratorė nesikreipė į teismą dėl žalos atlyginimo už turto neišsaugojimą ir neperdavimą priteisimo iš buvusio bendrovės vadovo, taip pat nesikreipė į teismą dėl prašymo apriboti A. M. teisę eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu.

429.2.

43A. M. nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2018 m. sausio 2 d. dirbo Lietuvoje. Bankroto administratorė šių aplinkybių neginčija, todėl A. M. išsideklaravimas iš Lietuvos nelaikytinas pagrindu, leidžiančiu daryti išvadą, kad išieškojimas iš buvusio įmonės vadovo yra objektyviai neįmanomas.

449.3.

45Bankroto administratorė tik formaliai nurodė, kad kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neatitinka bendrųjų civilinės teisės principų, tačiau nepagrindė, kaip konkrečiai nurodyti nutarimai pažeidžia bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesus.

46Teismas

konstatuoja:

47IV.

48Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4910.

50Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta, byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

51Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo

5211.

53Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) normos paveda spręsti kreditorių susirinkimui. Kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę ginti savo interesus, dalyvaudami kreditorių susirinkimuose ir balsuodami juose kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat skųsdami kreditorių susirinkimo nutarimus teismui. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

5412.

55Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo nutarimas, dėl kurio teisėtumo vyksta ginčas, gali būti naikinamas dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą nutarimo turinį. Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas – materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar/ir pačios bankrutavusios įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012).

5613.

57Apeliantė nekvestionuoja aplinkybių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos laikymosi. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, jog procedūrinių pažeidimų nenustatyta, todėl byloje spręstinas klausimas tik dėl ginčijamo nutarimo, priimto pirmuoju, antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais, turinio pagrįstumo ir teisėtumo.

5814.

59Pažymėtina, jog visi trys skundžiami BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkės klausimai yra neatsiejamai tarpusavyje susiję, t. y. kreditorių susirinkimui nepatvirtinus nutarimo dėl transporto priemonės nurašymo negali būti tvirtinamas ir BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidacinis balansas, kadangi patvirtinus likvidacinį balansą, reikštų, jog transporto priemonė yra nurašyta. Atitinkamai negali būti priimamas ir sprendimas dėl įmonės pabaigos. Be to, bankroto administratorė visus nutarimo darbotvarkės klausimus ginčija tais pačiais argumentais – abejotinomis transporto priemonės radimo ir žalos išsiieškojimo iš buvusio įmonės vadovo perspektyvomis. Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas skundžiamo nutarimo klausimų pagrįstumą ir teisėtumą vertina kaip visumą.

6015.

61Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad spręsdamas, ar ginčijamais nutarimais nebuvo pažeistos imperatyviosios teisės normos ir ar jie neprieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, teismas pirmiausia turi įvertinti šiuos nutarimus, atsižvelgdamas į esminį bankroto procedūrų tikslą – maksimaliai patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus bei apginti pačios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Taigi, sprendžiant dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo būtina nustatyti, ar toks nutarimas atitiko bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus, t. y. ar šio nutarimo įgyvendinimas nesumažins bankrutuojančios įmonės turto vertės ir kreditorių galimybės patenkinti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei.

6216.

63Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, neturi pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad kreditoriai, ginčijamu nutarimu nutarę nenurašyti BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ transporto priemonės, nepatvirtinti likvidacinio balanso ir nesikreipti į teismą dėl įmonės pabaigos, nesilaikė įstatyme įtvirtintos pareigos elgtis sąžiningai ir protingai. Priešingai nei teigiama skunde, kreditoriai, siekdami kuo geriau patenkinti savo finansinius reikalavimus, 2017 m. spalio 30 d. kreditorių susirinkime įpareigojo bankroto administratorę pateikti išvadą apie galimybę prisiteisti ir išieškoti žalą iš atsakingų asmenų už prarastą automobilį. Bankroto administratorė, vykdydama kreditorių susirinkimo įpareigojimą, rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad buvusio įmonės vadovo padaryta žala galėtų būti įvertinta neparduotos transporto priemonės vertei, kuri yra kur kas mažesnė nei 434 Eur suma. Be to, buvęs įmonės vadovas A. M. dirba Norvegijoje, o registruotino turto Lietuvoje neturi, todėl išieškojimo procesas būtų sudėtingas, o rezultatas neaiškus.

6417.

65Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto administratorės išvados nėra pagrįstos. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad tiek tuo metu kai kreditoriai įpareigojo bankroto administratorę pateikti nuomonę dėl žalos prisiteisimo ir išsiieškojimo galimybių, tiek nuomonės pateikimo metu, buvęs įmonės vadovas A. M. turėjo darbą Lietuvoje – nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2017 m. gruodžio 29 d. dirbo (duomenys neskelbtini), o nuo 2017 m. birželio 16 d. iki 2018 m. sausio 2 d. – (duomenys neskelbtini). Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė dėl 2015 m. registro žymos apie A. M. išvykimą į užsienį neaktualumo. Nors bankroto administratorė nurodė, kad išieškotinos žalos dydis yra nereikšmingas (nesiektų 434 Eur sumos), tačiau atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratorė prarastos transporto priemonės vertę grindžia tik BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ 2014 m. balanso duomenis. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad įmonės balanse nurodyto turto vertė būti pagrįsta realia rinkos kaina. Iš viešai publikuojamų parduodamų transporto priemonių skelbimų matyti, kad „Smart City Coupe“ markės ir modelio (2003 m. gamyba) automobilio kaina šiuo metu yra ženkliai didesnė (1 000 Eur – 3 000 Eur).

6618.

67Nėra pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad kreditoriai, nesutikdami nurašyti įmonei nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės, atitinkamai nepatvirtindami likvidacinio balanso ir neleisdami kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, vilkina bankroto procesą. Pažymėtina, kad kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant, ar įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos, būtina atsižvelgti į tai, ar likvidavimo procedūros metu buvo išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1545/2014). Teismų praktikoje taip pat yra pasisakyta, kad bankroto proceso greitas pabaigimas neturėtų būti pagrindinis bankroto procedūrų tikslas. Vis tik daug svarbiau, kad būtų užtikrintas teisingas bankroto bylos nagrinėjimas ir visų aplinkybių išsiaiškinimas, nes bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1481/2013).

6819.

69Taigi nustačius, kad BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidavimo procedūros metu nebuvo išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, darytina išvada, kad skundžiamas nutarimas iš esmės atitiko bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesus.

70Dėl bylos procesinės baigties

7120.

72Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

73Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ bankroto administratorė MB „Bankroto... 8. 2.... 9. Bankroto administratorė nurodė, kad pirmuoju darbotvarkės klausimu... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi administratorės... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad jau 2017 m. spalio 30 d. įmonės kreditorių susirinkime... 16. 5.... 17. Teismas sprendė, jog išieškojimas iš buvusio įmonės vadovo A. M. yra... 18. 6.... 19. Teismas nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 29 d.... 20. 7.... 21. Teismas pažymėjo, kad visi BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ 2018 m. kovo 27... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 8.... 25. Atskirajame skunde bankroto administratorė MB „Bankroto byla“ prašo... 26. 8.1.... 27. Įmonės kreditoriai ginčijamu nutarimu pirmuoju darbotvarkės klausimu... 28. 8.2.... 29. Pagal BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ balansą, sudarytą 2014 m. gruodžio... 30. 8.3.... 31. Kadangi transporto priemonės buvimo vieta iki šiol nėra žinoma, bankroto... 32. 8.4.... 33. BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ kreditorių susirinkimas, ginčijamu... 34. 8.5.... 35. Civilinio ginčo iniciavimas dėl žalos atlyginimo negali būti vertinamas... 36. 8.6.... 37. Įvertinus bankroto byloje esančių faktinių aplinkybių visumą bei... 38. 9.... 39. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 40. 9.1.... 41. Kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu dėl BUAB... 42. 9.2.... 43. A. M. nuo 2017 m. sausio 25 d. iki 2018 m. sausio 2 d. dirbo Lietuvoje.... 44. 9.3.... 45. Bankroto administratorė tik formaliai nurodė, kad kreditorių susirinkimo... 46. Teismas... 47. IV.... 48. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 49. 10.... 50. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 51. Dėl skundžiamos nutarties (ne)teisėtumo... 52. 11.... 53. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto procese siekiama... 54. 12.... 55. Vadovaujantis teismų praktikoje suformuota taisykle, kreditorių susirinkimo... 56. 13.... 57. Apeliantė nekvestionuoja aplinkybių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo,... 58. 14.... 59. Pažymėtina, jog visi trys skundžiami BUAB „Laisvalaikio sprendimai“... 60. 15.... 61. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad spręsdamas, ar ginčijamais... 62. 16.... 63. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, neturi... 64. 17.... 65. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto administratorės išvados... 66. 18.... 67. Nėra pagrindo sutikti ir su atskirojo skundo argumentais, kad kreditoriai,... 68. 19.... 69. Taigi nustačius, kad BUAB „Laisvalaikio sprendimai“ likvidavimo... 70. Dėl bylos procesinės baigties... 71. 20.... 72. Esant išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama pirmosios... 73. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 74. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. birželio 1 d. nutartį palikti...