Byla 2A-1481/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė“ bankroto byloje Nr. B2-34-173/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Vyto Miliaus ir Alvydo Poškaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens D. S. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė“ bankroto byloje Nr. B2-34-173/2012.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 10 d. nutartimi iškelta UAB „NBG grupė“ bankroto byla, bankroto administratoriui paskirtas UAB „Bankrovita“. Kauno apygardos teismo 2007 m. spalio 29 d. nutartimi UAB „NBG grupė“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

5Kauno apygardos teisme gautas bankrutavusios UAB „NBG grupė“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens R. T. prašymas patvirtinti kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai liko nepatenkinti, galutinį sąrašą bei priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (t. 7, b.l. 4-6). Bankroto administratorius nurodė, kad Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kaišiadorių rajono agentūra 2007 m. birželio 5 d. išdavė pažymą, kurioje nurodyta, kad UAB „NBG grupė“ neturi įsiskolinimo už gamtos išteklius ir aplinkos taršą. 2008 m. liepos 1 d. vykusiame kreditorių susirinkime buvo nutarta įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į bankroto bylą iškėlusį teismą dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorius nurodo, kad likvidavimo procedūros UAB „NBG Grupė“ bankroto byloje yra baigtos, saugotini dokumentai yra paruošti perduoti tolimesniam saugojimui į archyvą.

6Kreditorius D. S. pateikė teismui prašymą dėl BUAB „NBG grupė“ veiklos pabaigos, kuriuo prašo prijungti bylas prie prašymo nagrinėjimo ir atmesti bankroto administratoriaus prašymą dėl UAB „NGB grupė“ veiklos pabaigos (t. 7, b.l. 14-17). Nurodo, kad yra neužbaigtos civilinės ir baudžiamosios bylos, kuriose byloje dalyvaujančiu asmeniu yra įtraukta BUAB „NBG grupė“.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu pripažino, kad bankrutavusios UAB „NBG grupė“ veikla pasibaigė bei patvirtino bankrutavusios UAB „NBG grupė“ nepatenkintus kreditorių kreditorinius reikalavimus bendrai 683 521,94 Lt sumai (t. 7, b.l. 61-63). Teismas iš LITEKO duomenų nustatė, kad civilinėje byloje Nr. 2-386-324/2009 buvo pateiktas kreditoriaus D. S. prašymas dėl proceso atnaujinimo. 2012 m. kovo 15 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė pareiškėjo D. S. patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti ir atsisakyti atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-386-324/2009. Ši nutartis yra įsiteisėjusi. Be to, Kauno apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 19 d. nutartimi nutarė patenkinti bankrutavusios UAB „NBG grupė“ prašymą ir pakeisti išieškotoją bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „NBG grupė“, nurodytą 2010 m. gruodžio 8 d. ir 2011 m. vasario 19 d. Kauno apygardos teismo išduotuose vykdomuosiuose raštuose civilinėje byloje Nr. 2-386-324/2009, išieškotoju V. A. Č.. Šią nutartį atskiruoju skundu apskundė D. S.. Teismo nuomone, šios nutarties apskundimas netrukdo priimti sprendimo dėl įmonės pabaigos, nes buvo nagrinėjimas klausimas susijęs su vykdymo procesu, o priimta nutartis neturi jokių teisinių pasekmių įmonės kreditorių interesams. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. birželio 11 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-454/2012 nutarė ieškovo D. S. ieškinį atsakovams AB „Šiaulių bankas“, Vilniaus miesto 21 notarų biurui, antstolei R. G., BUAB „NBG grupė“, tretiesiems asmenims UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, R. K. dėl kreditavimo sutarties dalies pripažinimo negaliojančia, laidavimo sandorio, vekselio pripažinimo negaliojančiais, vykdomųjų įrašų panaikinimo palikti nenagrinėtą. Tokią išvadą teismas padarė todėl, kad D. S., kuriam apie teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, į jį neatvyko. Šią nutartį D. S. taipogi apskundė apeliacinei instancijai. Iš LITEKO duomenų matyti, kad kitose kreditoriaus nurodytose bylose procesiniai sprendimai yra įsiteisėję, todėl nebegali būti pagrindu netenkinti administratoriaus prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas konstatavo, kad kreditorius D. S. piktybiškai vilkina BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūros užbaigimą, o jo nurodyti argumentai nesudaro pagrindo netenkinti administratoriaus prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos. Teismas nurodė, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl bankrutavusios BUAB „NBG grupė“ pabaigos.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Trečiasis asmuo D. S. (toliau – apeliantas) pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo prijungti rašytinius įrodymus; išreikalauti nurodytų civilinių ir baudžiamųjų bylų medžiagas; panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimą; prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „NBG grupė“ veiklos pabaigos atmesti bei pratęsti BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūrą, kol bus pabaigti visi teisminiai ginčai ir įsiteisės sprendimai nurodytose civilinėse ir baudžiamosiose bylose (t. 7, b.l. 65-71). Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, išnagrinėjęs prašymą dėl įmonės pabaigos ne žodinio proceso tvarka, pažeidė teisėtus visų kreditorių lūkesčius, nes buvo nurodęs, jog klausimas dėl BUAB „NBG grupė“ veiklos pabaigos bus nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu nors vienas kreditorius pareikš prašymą. Šiuo atveju buvo pažeista apelianto, taip pat ir kitų bankroto bylos kreditorių ir dalyvių bei trečiųjų asmenų teisė į sąžiningą ir tinkamą teismo procesą ir teisėtus lūkesčius. Apeliantas teigia, kad jis neturėjo galimybės apginti savo pažeistų teisių ir interesų (CPK 7-8 str., 12-15 str., 17 str., 42 str.).
  2. Iki šiol nėra parduotas visas BUAB „NBG grupė“ turtas, t.y. nematerialus turtas, nurodytas įmonės balanso A I 5 dalyje, kurio balansinė vertė yra 1000 Lt. Taip pat iki šiol neužbaigtos civilinės ir baudžiamosios bylos, kuriose byloje dalyvaujančiu asmeniu yra įtraukta ir BUAB „NBG grupė“.
  3. Bankroto bylos nagrinėjimas yra susijęs su viešuoju interesu, todėl klausimą dėl BUAB „NBG grupė“ veiklos pabaigos nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas privalėjo būti aktyvus, rinkti įrodymus savo iniciatyva, esant prieštaravimams ir neatitikimams, neapsiriboti bankroto administratoriaus pateiktais duomenimis, o siekiant teisingai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą, teisėtą ir pagrįstą sprendimą, surinkti visus reikiamus įrodymus ir nustatyti visas realias faktines aplinkybes bankroto byloje.

11Atsakovas BUAB „NBG grupė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti (t. 7, b.l. 81-84). Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas neprivalo spręsti klausimo dėl įmonės pabaigos žodinio bylos nagrinėjimo tvarka.
  2. Įstatymas nenumato pareigos parduoti visą įmonės balanse nurodytą turtą, nes tam tikram turtui gali ir neatsirasti pirkėjas, tokiu būdu būtų neįmanoma baigti bankroto procedūros. Atsakovas nurodo, kad nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilojamąjį turtą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo nurašymo dienos turi būti panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka. BUAB „NBG grupė“ bankroto procedūros tęsiasi nuo 2007 metų, todėl tikėtina, jog apelianto nurodomam turtui taip ir neatsiras pirkėjas, nes iki 2012 metų pabaigos taip ir neatsirado.
  3. Nei vienos iš apelianto nurodytos civilinės ir baudžiamosios bylos baigtis neturės įtakos BUAB „NBG grupė“ teisėms ir pareigoms. Apelianto nurodytose civilinėse bylose yra priimti procesiniai sprendimai, dėl kurių apeliantas yra pateikęs prašymus atnaujinti bylos nagrinėjimą. Prašymai buvo atmesti, todėl apeliantas yra pateikęs skundus dėl teismų sprendimų, kuriais buvo atsisakyta patenkinti prašymus dėl proceso atnaujinimo.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

14Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Todėl analizuotinas apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas.

15Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo bankrutavusios įmonės veikla pripažinta pasibaigusia teisėtumo ir pagrįstumo.

16Apeliacinis skundas iš esmės tenkintinas.

17Bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus jos likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, jog tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas turi operatyviai veikti ir priimti tokius sprendimus bei atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (CK 2.95 str. 3 d.). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigiamos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 str. 3 d.).

18Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės administratoriaus dokumentus, formaliai būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti atitinkamą sprendimą tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi, bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus.

19Nagrinėjamu atveju įmonės administratorius pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą dėl BUAB „NBG grupė” pabaigos bei atitinkamus dokumentus, kurių pagrindu teismas nustatė, jog prašymas tenkintinas. Tačiau teisminėje praktikoje ne kartą konstatuota, kad bankroto bylos yra susijusios su viešu interesu, šiose bylose teismas turi būti aktyvus, todėl teismas vertinti su sprendžiamu klausimu susijusias aplinkybes turi ne vien tik formaliai.

20Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnis nustato bankrutuojančios įmonės turto pardavimo, perdavimo, nurašymo tvarką. Iš BUAB „NBG grupė“ bankroto byloje esančio 2007 m. balandžio 10 d. sudaryto balanso matyti, kad 2006 metais UAB „NBG grupė“ turėjo nematerialaus turto 1000 Lt vertės, kurį sudaro prekinis ženklas – KADULA (t. 1, b.l. 115-116, 119-122, 123). Iš byloje esančių kreditorių susirinkimo protokolų matyti, kad įmonės kreditorių susirinkimas per visą bankroto procesą nesvarstė ir nepriėmė nutarimo dėl šio nematerialaus turto pardavimo, perdavimo ar nurašymo (t. 3, b.l. 151-153, 176-180, 190-192, 198-198A; t. 4, b.l. 11-14, 16-18, 97-99, 158-160; t. 5, b.l. 87-89, 192-195; t. 6, b.l. 87-92, 138-141, 171-179). Taip pat ir bankroto administratoriaus ataskaitose nėra informacijos, susijusios su minėto nematerialaus turto – prekių ženklo KADULA realizavimu (t. 6, b.l. 125-126). 2008 m. liepos 1 d. kreditorių susirinkimas nutarė įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos pardavus įmonės turtą (t. 4, b.l. 97-99). Nors šiuo atveju bankroto administratorius ir pateikė teismui 2012 m. rugpjūčio 31 d. įmonės likvidacinį balansą, kuriame nurodyta, kad BUAB „NBG grupė“ turto neturi, tačiau pats bankroto administratorius atsiliepime į apeliacinį skundą, kuriame teigiama, jog nematerialus įmonės turėtas turtas nėra realizuotas, nurodo, kad „tikėtina, jog apelianto nurodomam turtui taip ir neatsiras pirkėjas, nes iki 2012 metų pabaigos taip ir neatsirado“ (t. 7, b.l. 81-84). Taigi, byloje nėra duomenų apie įmonės nematerialaus turto – prekių ženklo KADULA kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka pardavimą, perdavimą ar nurašymą, priešingai, iš esmės pats administratorius pripažįsta, kad minėtas nematerialus turtas kaip įmonės turtas tebeegzistuoja iki šiol. Todėl sutiktina su apelianto argumentu, kad bankroto procedūrų eigoje iki šiol nėra realizuotas visas BUAB „NBG grupė“ turtas ar jo nebėra įmonės žinioje dėl kokių nors kitų objektyvių priežasčių. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo ne tik formaliai vertinti pateiktą prašymą dėl įmonės pabaigos, bet ir vertinti ar bankroto procedūros, susijusios su įmonės turto realizavimu, perdavimu, nurašymu yra tinkamai atliktos pagal įstatymą (ĮBĮ 33 str.), tačiau teismas to nepadarė. Esant šioms išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad ne visas įmonės turtas yra perduotas/parduotas/nurašytas, t.y. bankrutuojanti įmonė dar tebeturi turto, dėl ko pripažintina, jog įmonės bankroto procedūros negali būti laikomos tinkamai iki galo baigtomis. Todėl jau vien dėl šios priežasties priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nebuvo galima.

21Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas formaliai taikė teisės normas, reglamentuojančias įmonių bankroto procedūras ir įmonės pabaigą, nevisapusiškai vertino bylos aplinkybes, dėl ko priėmė nepagrįstą sprendimą. Todėl jis naikintinas ir BUAB “NBG grupė” bankroto byla perduotina nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p., 329 str. 1 d., 330 str.).

22Padarius tokią išvadą, kiti apeliacinio skundo argumentai nebeturi įtakos jo išsprendimo rezultatui, todėl teisėjų kolegija jų išsamiau neanalizuoja.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimą panaikinti ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „NBG grupė” bankroto bylą perduoti nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2007 m. gegužės 10 d. nutartimi iškelta UAB „NBG... 5. Kauno apygardos teisme gautas bankrutavusios UAB „NBG grupė“ bankroto... 6. Kreditorius D. S. pateikė teismui prašymą dėl BUAB „NBG grupė“ veiklos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimu pripažino, kad... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Trečiasis asmuo D. S. (toliau – apeliantas) pateikė apeliacinį skundą,... 11. Atsakovas BUAB „NBG grupė“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų... 15. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo... 16. Apeliacinis skundas iš esmės tenkintinas.... 17. Bankroto bylos nagrinėjimo procesas susideda iš kelių etapų, kuriuose yra... 18. Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismas,... 19. Nagrinėjamu atveju įmonės administratorius pirmosios instancijos teismui... 20. Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnis nustato bankrutuojančios įmonės... 21. Vadovaujantis aukščiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija... 22. Padarius tokią išvadą, kiti apeliacinio skundo argumentai nebeturi įtakos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 5 d. sprendimą panaikinti ir...