Byla 1A-185/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Algimanto Venckaus (pranešėjas), teisėjų: Elenos Vainienės, Aloyzo Kruopio, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant prokurorui Dariui Karčinskui, nuteistajam G. J., gynėjui advokatui G. B.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nuosprendžio, kuriuo G. J. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 201 straipsnio 2 dalyje ir nuteistas 100 MGL/13 000Lt – trylika tūkstančių litų dydžio bauda.

3Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į bausmę įskaičiuotas laikiname sulaikyme išbūtas laikas nuo 2008 m. rugpjūčio 21 d. iki 2008 m. rugpjūčio 22 d. – 1 parą - 2 MGL ir G. J. nustatyta galutinė bausmė - 98 MGL (12 740 Lt) bauda.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 103 straipsniu už automobilio transportavimą iš G. J. priteista 354 litai VSAT prie LR VRM Lazdijų rinktinei proceso išlaidoms padengti.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

6G. J. nuteistas už tai, kad 2008 m. rugpjūčio 20 d. iš Lenkijos Respublikos automobiliu „VW LT 40“ vals. Nr. ( - ) keliu Berezninkai – Kauknoris – Kapčiamiestis nuo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos su Lenkijos Respublika iki Kauknorio kaimo Lazdijų rajone turėdamas tikslą realizuoti neteisėtai gabeno 4905 litrus 82-90 % stiprumo etilo alkoholio koncentracijos denatūruoto etilo alkoholio iki kol 2008 m. rugpjūčio 21 d. apie 0,30 val. buvo sulaikytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.

7Apeliaciniame skunde prokuroras, prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nuosprendį: G. J. pripažinti kaltu padarius ne nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 2 dalyje, bet nusikalstamą veiką, numatytą BK 199² straipsnio 1 dalyje ir nuteisti laisvės atėmimo bausme 2 metams 6 mėnesiams. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punktu 205 litrus denatūruoto etilo alkoholio konfiskuoti ir sunaikinti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktu automobilį „VW LT 40“, valst. Nr. ( - ) konfiskuoti ir perduoti valstybinėms institucijoms. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

8Apeliantas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nuosprendis turi būti pakeistas, kadangi teismas, perkvalifikavęs G. J. padarytą nusikalstamą veiką iš BK 199² straipsnio 1 dalies į BK 201 straipsnio 2 dalį, taip pat pripažinęs lengvinančia aplinkybe - kaltininko prisipažinimą ir gailėjimąsi, neskyręs recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą laisvės atėmimo bausmės, nekonfiskavęs perduoto kaltininkui, nusikalstamai veikai padaryti materialinę vertę turinčių daiktų - 205 l etilo alkoholio, taip pat nekonfiskavęs darant nusikalstamą veiką panaudotos transporto priemonės, netinkamai pritaikė BK 199² straipsnio 1 dalį, 54 straipsnį, 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 56 straipsnio 1 dalį, 67 straipsnio 3 dalį, 72 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 2 punktą.

9BK 201 straipsnyje numatytos veikos tiesioginis objektas – namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo, realizavimo tvarka. Šios nusikalstamos veikos dalykas – namų gamybos stiprių alkoholiniai gėrimai, nedenatūruotas, denatūruotas ir techninis etilo alkoholis, jų skiediniai (mišiniai) ir (ar) aparatai - namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti,

10LR BK 199² straipsnyje numatyto nusikaltimo objektas - akcizais apmokestinamų prekių įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo, naudojimo ar realizavimo tvarka. Šis nusikaltimas turi ir papildomą objektą - tai valstybės finansų sistema, kadangi atliekant nurodytus neteisėtus veiksnius su akcizais apmokestinamomis prekėmis yra siekiam išvengti mokesčių mokėjimo už disponavimą prekėmis, kurioms yra nustatyti akcizai, kaip viena iš valstybėje nustatytų mokesčių rūšių.

11Nusikaltimo dalyku yra prekės, apmokestinamos akcizais. Šių prekių sąrašą nustato Akcizų įstatymas, tai 1) etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai; 2) apdorotas tabakas; 3) energetiniai produktai; 4) elektros energija.

12Taigi, jeigu tyrimo metu nustatoma, kad pažeidžiant nustatytą tvarką įgyjamas, laikomas, gabenamas, siunčiamas, naudojamas ar realizuojamas 250 MGL dydžio vertę viršijantis etilo alkoholis, kuris vadovaujantis LR Akcizų įstatymu bei kitais norminiais aktais, yra akcizu apmokestinama prekė, tai toks etilo alkoholis yra ne jau ne BK 201 straipsnio dalykas, o BK 1992 straipsnio, numatančio atsakomybę už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, dalykas.

13Lenkijoje taikomos denatūravimo formulės yra nurodytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 3199/93 „Dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais“ (iš dalies pakeistas M4 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1309/2005 2005 m. rugpjūčio 10 d. L 208 12 2005 8 11).

14Muitinės laboratorijos 2009 m. kovo 24 d. Specialisto išvadoje Nr. 9C 0012 nurodyta, kad tyrimui pateiktose talpose, paženklintose nuo M-6 iki M-85, nuo M-91 iki M-150 bei 4 vnt. su ženklais M (be numerio) esantys skysčiai yra denatūruotas etilo alkoholis. Pateiktų tyrimui skysčių KN kodas yra 2207 20 00, Nacionalinis papildomas kodas XI07. Kadangi visi tyrimui pateikti skysčiai -denatūruotas etilo alkoholis, neatitinka Lietuvoje taikomų etilo alkoholio denatūravimo formulių reikalavimų, taip pat neatitinka nė vienos ES šalies visiško etilo alkoholio denatūravimo formulių. nurodytų Komisijos reglamente (EB) Nr.3199/93 „Dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais“, jų nacionalinis papildomas kodas yra X107 ir visi jie apmokestinami akcizo mokesčiu pagal Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 dalį (b.l. 112 -114).

15Muitinės laboratorijos 2009 m. balandžio 16 d. Specialisto išvadoje Nr. 9C 0016 (ši specialisto išvada keičia 2008-12-08 specialisto išvadą Nr. 8C0064) nurodyta, kad tyrimui pateiktose talpose, paženklintose nuo M-l iki M-5. esantys skysčiai yra denatūruotas etilo alkoholis. Pateiktų tyrimui skysčių KN kodas yra 2207 20 00, Nacionalinis papildomas kodas XI07. Kadangi visi tyrimui pateikti skysčiai - denatūruotas etilo alkoholis, neatitinka Lietuvoje taikomų etilo alkoholio denatūravimo formulių reikalavimų, taip pat neatitinka nė vienos ES šalies visiško etilo alkoholio denatūravimo formulių, nurodytų Komisijos reglamente (EB) Nr. 3199/93 „Dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais“, jų nacionalinis papildomas kodas yra XI07 ir visi jie apmokestinami akcizo mokesčiu pagal Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 dalį (b. l. 117, 118 ).

16Taigi teismo teiginys, kad nėra įrodymų, jog skystis neatitinka Lenkijos denatūravimo formulės, prieštarauja bylos metu ištirtiems įrodymams ir yra nepagrįstas, nes kaip minėta specialisto išvadoje nurodyta, kad tyrimui pateikti skysčiai - denatūruotas etilo alkoholis, neatitinka Lietuvoje taikomų etilo alkoholio denatūravimo formulių reikalavimų, taip pat neatitinka nė vienos ES šalies visiško etilo alkoholio denatūravimo formulių. Kaip žinome nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lenkija yra Europos Sąjungos narė Taip pat prieštarauja bylos metu ištirtiems įrodymams ir yra nepagrįsta teismo išvada, kad pateiktų skysčių KN kodas yra 3814 00 90, nes specialisto išvadose Nr.9C 0012 ir Nr.9C 0016 nurodyta, kad pateiktų tyrimui skysčių KN kodas yra 2207 20 00.

17Nepagrįstas ir teismo teiginys, kad byloje nėra patvirtinančių duomenų, ir nebuvo jokio pagrindo taikyti importuojamam produktui nacionalines taisykles, nes kaip patvirtina faktiniai bylos duomenys, produktas pagamintas Lenkijos Respublikoje. Etiketė ant prekės pakuotės nėra dokumentas įrodantis prekės kilmę. Byloje nustatyta, kad prekės buvo gabenamos be jokių dokumentų. Dokumentai įrodantys Bendrijos prekių statusą yra nurodyti 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93. 315 (TIC3) straipsnio 1 punkte - „Prekių Bendrijos statusą įrodo dokumentas T2L.“ Šis dokumentas parengiamas pagal šio straipsnio 3 - 5 punktus, T2L forma atitinka minėto reglamento 31 ir 32 prieduose pateikto pavyzdžio 4 arba 4/5 egzempliorių. Taip pat Bendrijos prekių statusą įrodo prekybos dokumentai, nurodyti minėto reglamento 317 (TIC3) straipsnio 1 dalį „Bendrijos prekių statusas įrodomas remiantis toliau nurodytomis sąlygomis, už prekes įforminant sąskaitą - faktūrą arba transporto dokumentą. 317 (TIC3) straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje sąskaitoje -faktūroje arba transporto dokumente turi būti nurodytas bent jau siuntėjo pavadinimas (vardas. pavardė) arba, jei siuntėjas ir deklarantas ne tie patys asmenys deklaranto pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas, pakuočių skaičius ir rūšis, ženklai ir numeriai, prekių aprašymas, masė bruto kilogramais ir, jei reikia, konteinerio numeriai. Suinteresuotas asmuo minėtą dokumentą aiškiai pažymi ženklu ,,T2L" ir pasirašo. 317 (TIC3) str. 3 d. nurodyta, kad Kompetentinga institucija suinteresuoto asmens prašymu patvirtina jo tinkamai užpildytos ir pasirašytos sąskaitos -faktūros arba transporto dokumento autentiškumą (jeigu Bendrijos prekių, nurodytų sąskaitoje faktūroje arba transporto dokumente, bendra vertė neviršija 10000 EUR, iš suinteresuoto asmens nereikalaujama pateikti tą dokumentą arba sąskaitą tvirtinti kompetentingai įstaigai). Dokumentų įrodančių, kad gabentos prekės turi Bendrijos prekių statusą nepateikta, o tais atvejais kai nepateikiami dokumentai, nurodyti 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr.2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr.2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą. įgyvendinimo nuostatas (toliau - Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatos) 314c (TIC3) ir 812 (TIC2) straipsniuose, kuriais galima įrodyti, kad prekės turi Bendrijos prekių statusą, laikytina, kad prekės neturi Bendrijos prekių muitinio statuso, taigi byloje nėra jokių įrodymų, kad G. J. gabenamos prekės būtų pagamintos Lenkijoje.

18Pažymėtina, kad LR Akcizų įstatymo 26 straipsnyje nurodyti atvejai, kada akcizas netaikomas šiam etilo alkoholiui: 1) denatūruotam pagal atitinkamos valstybės narės reikalavimus ir panaudotam ne maistui skirtų produktų gamyboje etilo alkoholiui, kuriam akcizas turi būti netaikomas pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo 27 straipsnio 1 dalies b punktą. Lietuvos Respublikoje tokius denatūravimo reikalavimus nustatė Vyriausybė 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (2004-04-08 nutarimo Nr. 396 redakcija); 2) etilo alkoholiui, kuris pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu pagal 1993 m. lapkričio 22 d. Europos Komisijos reglamentą 3199/93/EB dėl visiško etilo alkoholio denatūravimo procedūrų tarpusavio pripažinimo atleidimo nuo akcizų tikslais. Kaip minėta aukščiau G. J. gabenamos prekės - etilo alkoholis neatitinka Lietuvoje taikomų etilo alkoholio denatūravimo formulių reikalavimų, taip pat neatitinka nė vienos ES šalies visiško etilo alkoholio denatūravimo formulių, todėl jam negali būti taikomos LR Akcizų įstatymo 26 straipsnyje numatytos išimtys ir jis turi būti apmokestinamas akcizo mokesčiu pagal Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, nepriklausomai nuo to ar jis buvo pagamintas Lenkijoje, kitoje Europos Sąjungos šalyje ar yra importuotas iš trečiųjų šalių. Tik jeigu būtų gauta duomenų, kad G. J. gabenamos prekės - etilo alkoholis pagamintas Lenkijoje, jos nebūtų apmokestinamos muito mokesčiu.

19Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad G. J., būdamas teistas 2008-03-05 nuosprendžiu bei baustas administracine tvarka 2007-04-16 nutarimu už analogišką nusikalstamą veiką, vyko į Lenkiją, ten susitiko su iš matymo pažįstamu lenku. Minėtam lenkui perdavė savo automobilį, kuris nenustatytoje vietoje į jį pakrovė 150 vnt. plastikinių 33 l talpos bakelių su skysčiu. Lenkas pasakė, kad jis (G. J.) neturi licencijos tokiam kroviniui, todėl patarė į mašinos galą pridėti daržovių. Dokumentai šioms prekėms nebuvo pateikti ir G. J. jų nepareikalavo, nors jis yra verslininkas, pastoviai vežantis prekes iš Lenkijos į Lietuvą, todėl puikiai žinojo kokie dokumentai reikalingi įsigyjant ir gabenant prekes iš Lenkijos į Lietuvą. Už pervežimą iki Marijampolės lenkas pažadėjo 2 000 Lt užmokestį, kas žymiai viršijo G. J. gaunamas pajamas iš prekybos. G. J. Lenkijoje su dokumentais įsigijo įvairių daržovių, kuriomis užkrovė plastikinius bakelius. Lietuvoje pareigūnams atidarė galines mikroautobuso duris, kurias atidarius matėsi tik su dokumentais įsigytos daržovės, o be dokumentų gabentų plastikinių bakelių nesimatė. Aptartų aplinkybių visuma ir G. J. pasitikėjimas tik iš matymo pažįstamu lenku, ką rodo mikroautobuso perdavimas pastarajam, taip pat lenko, pakrovusio akcizais apmokestinamas prekes į mikroautobusą, visiškas pasitikėjimas G. J., ką rodo didelės vertės krovinio perdavimas gabenimui be sutarčių, įspėjimas, kad jis neturi licencijos gabenti tokiam kroviniui bei nurodymas į mašinos galą pridėti daržovių ir šio paklusimas nurodymui, leidžia teigti, kad G. J. buvo gerai žinoma, kad jis įgyja ir gabena akcizais apmokestinamas prekes, kurias įgyti ir pervežti Lietuvos Respublikos teritorijoje, atsižvelgus į jų kiekį, buvo reikalingi dokumentai, patvirtinantys muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimą.

20Remiantis išdėstytu G. J. veika, turėjo būti kvalifikuota ir jis turėjo būti nuteistas pagal Lietuvos Respublikos 199² straipsnio 1 dalį.

21BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintai kaltininko atsakomybę lengvinančiai aplinkybei pripažinti, reikia nustatyti ir kaltininko prisipažinimą, padarius nusikalstamą veiką, ir jo nuoširdų gailėjimąsi dėl padarytos veikos. Teismų praktikoje laikoma, kad kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką yra esminių, objektyvių, turinčių juridinę reikšmę asmens padarytos veikos kvalifikavimui, bylos aplinkybių pripažinimas, galimai dalį kitų neesminių neigiant bei duodant ikiteisminio tyrimo institucijoms ir teismui teisingus parodymus iki nuosprendžio šioje byloje priėmimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad parodymai turi būti duodami savo noru, o ne dėl surinktų įrodymų. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos yra tada, kai kaltininkas kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius. Ši aplinkybė objektyviai įvertinama pagal bylos duomenų visumą (pagal pranešimo apie padarytą nusikalstamą veiką aplinkybes, duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą, žalos nukentėjusiajam atlyginimą ir pan.). Pagal nustatytas bylos aplinkybes G. J. tiek ikiteisminio tyrimo, tiek ir teisminio nagrinėjimo metu kaltu dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos neprisipažino, nepripažino esminių baudžiamojoje byloje nustatytų ir įrodytų aplinkybių - teigė, kad vežė legalią prekę tik be dokumentų, lokio turinio parodymų davimas, nepripažinus inkriminuotų esminių nusikalstamos veikos aplinkybių, negali būti laikoma kaltininko prisipažinimu ir nuoširdžiu gailėjimus!. Todėl teismui nebuvo pagrindo pripažinti BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos aplinkybės - kaltininko prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdaus gailėjimosi - G. J. atsakomybę lengvinančia.

22Vilniaus apygardos teismo 2008-03-05 nuosprendžiu G. J. buvo nuteistas pagal BK 201 straipsnio 2 dalį - 43 MGL dydžio (5590 litų) bauda. G. J. būdamas teistas už tyčinio nusikaltimo padarymą, teistumui neišnykus bei nepanaikintam įstatymų nustatyta tvarka, vėl padarė tyčinį nusikaltimą. Vadovaujantis BK 27 straipsnio 1 dalį G. J. yra recidyvistas, o vadovaujantis BK 56 straipsnio 1 dalimi recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą teismas paprastai skiria laisvės atėmimo bausmę. Be to pažymėtina, kad naują nusikaltimą G. J. padarė nepraėjus nei penkiems mėnesiams po nuosprendžio įsiteisėjimo, neatlikęs paskirtos bausmės - nesumokėjęs baudos (2009-04-16 buvo nesumokėta tik 4957,25 Lt), G. J. padaryti nusikaltimai susiję su neteisėtu disponavimu etilo alkoholiu, už tokią pačią veiką jis yra baustas ir administracine tvarka, G. J. neteisėtai nuolatos disponuoja labai dideliais kiekiais 2007-01-04 - 3600 l, 2007-07-07 - 3190 l, 2008-08-20 - 4905 l etilo alkoholio, iš kurio padaromi dar didesni kiekiai namų gamybos alkoholinių gėrimų. Dėl G. J. veiklos nesumokami muitų, akcizų ir pridėtinės vertės mokesčiai, kas daro didelę žalą Lietuvos ekonomikai, sąžiningai verslo tvarkai, o tuo pačiu ir kiekvienam Respublikos piliečiui. Pastoviai besikartojanti. G. J. vykdoma neteisėta veikla, parodo, kad jis verčiasi ir pragyvena ne doru sąžiningu darbu, o iš nusikalstamų veikų darymo. Atsižvelgiant į tai. kad G. J. padarė sunkią nusikalstamą veiką, kaltės forma ir rūšis - tiesioginė tyčia, nusikalstamos veikos motyvai ir tikslai - savanaudiški, nusikalstamos veikos stadija - baigta nusikalstama veika, G. J. - nusikalstamos veikos vykdytojas, kaltininko asmenybė - teistas, nusikalstamą veiką padare teistumui, neišnykus bei neatlikęs bausmės, vienerių metų laikotarpyje baustas administracine tvarka 2 kartus už KET pažeidimus. pagal Lietuvos Respublikos ATPK 124¹ str. 2 d. baudomis, neesant nei lengvinančių, nei sunkinančių aplinkybių, taip pat atsižvelgiant į tai. kad ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausmė - bauda, nepasiekė BK 41 straipsnio 2 dalyje numatytos bausmės paskirties - nesulaikė G. J. nuo nusikalstamų veikų darymo, neapribojo nuteistojo galimybės daryti naujas nusikalstamas veikas bei nepaveikė jo. kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, todėl jam skirtina 2 metų 6 mėnesių laisves atėmimo bausmė.

23Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, tam tikrais atvejais privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. Sutinkamai su BK 72 straipsnio nuostatomis, turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas turi būti teismo konfiskuojamas. Teismas privalo konfiskuoti: 1) perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai daryti pinigus ar kitus materialią vertę turinčius daiktus; 2) darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus; 3) iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus.

24Pas kaltininką esanti transporto priemonė, kuri buvo panaudota darant nusikaltimą, konfiskuojama BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta (pvz. įrengta slėptuvė naminei degtinei paslėpti) arba tiesiogiai panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys kasacinėse bylose Nr. 2K-5/2007, 2K-50/2007, 2K-124/2007, Nr. 2K-636/2007). Iš bylos medžiagos matyti, kad automobiliu VW LT 40 valst. Nr. ( - ), turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai gabeno 4905 litrus 82-90 % stiprumo etilo alkoholio koncentracijos denatūruoto etilo alkoholio buvo, supilstyto į 150 plastmasinių talpų. Nors automobilis, kuriuo G. J. gabeno etilo alkoholį, nebuvo specialiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, jame nebuvo įrengta slėptuvių etilo alkoholiui gabenti ar pan., tačiau G. J. be šios transporto priemonės nebūtų galėjęs gabenti tokio didelio kiekio naminės degtinės (4905 1) didesniais nuotoliais, t. y. iš Lenkijos į Lietuvą. Taigi, automobilis „VW LT 40“, kuriuo G. J. gabeno etilo alkoholį, laikytinas nusikalstamos veikos padarymo priemone, tiesiogiai panaudota etilo alkoholiui gabenti, nes gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas. Iš bylos medžiagos matyti, kad automobilis „VW LT 40“ valst. Nr. ( - ), kuriuo buvo neteisėtai gabentas etilo alkoholis, priklauso G. J.. Esant šioms aplinkybėms, automobilis „VW LT 40“ valst. Nr. ( - ), priklausantis G. J., konfiskuotinas kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonė.

25Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad 205 litrai denatūruoto etilo alkoholio buvo perduoti G. J. nusikalstamai veikai daryti - neteisėtai gabenti iš Lenkijos į Lietuvą, todėl vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punktu 205 litrai denatūruoto etilo alkoholio taip pat konfiskuotini.

26Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė prokuroro apeliacinį skundą atmesti. Prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti.

27Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

28Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimų įvertino įrodymus ir, remdamasis BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Apeliacinės instancijos teismo nuomone G. J. kaltė padarius BK 201 straipsnio 2 dalyje numatytą nusikaltimą įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas, remdamasis BPK 20 straipsniu, įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu.

29Apeliantas prašo, kad G. J. būtų pripažintas ir nuteistas už nusikaltimo, numatyto BK 199² straipsnio 1 dalyje, padarymą. Šiame straipsnyje numatyta atsakomybė už akcizais apmokestinamų prekių, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą, gabenimą ar kitus alternatyvius veiksmus pažeidžiant nustatytą tvarką. Prekės prie akcizais apmokestinamųjų priskiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu. Šio įstatymo 3 straipsnio 10 punkte išvardinta koks etilo alkoholis priskiriamas prie akcizais apmokestinamų prekių. Minėto įstatymo 26 straipsnyje nustatyta kokiam etilo alkoholiui akcizas netaikomas. Pažymėtina, kad atsakomybė už neteisėtą etilo alkoholio gabenimą, turint tikslą realizuoti yra įtvirtinta ir BK 201 straipsnio 2 dalyje. Pagrindinis požymis skiriantis šias nusikalstamas veikas yra jų objekto rūšis t. y. ar, kaip šiuo atveju, gabenama prekė apmokestinama akcizais ar ne.

30Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog G. J. padarytos nusikalstamos veikos negalima kvalifikuoti pagal BK 199² straipsnio 1 dalį, kadangi nėra įrodyta, kad nuteistojo gabentas produktas buvo pagamintas ne Europos Sąjungoje, o trečiosiose šalyse ir todėl apmokestinamas akcizais.

31G. J. apklaustas pirmosios instancijos teismo posėdyje parodė, kad 2008 m. rugpjūčio mėn. buvo Varšuvoje, Lenkijoje, kur iš matymo pažįstamas lenkas vadinamas „Mažiumi“ jam pasiūlė užsidirbti, pervežant denatūruotą etilo alkoholį į Lietuvą. Daržovių turguje kaltinamasis davė savo automobilį „VW LT 40“ valst. Nr. ( - ) „Mažiui“, kuris išvažiavo pakrauti prekių į gamyklą. Po kurio laiko „Mažius“ grįžo pakrautu automobiliu, kuriame buvo balti plastmasiniai bakai su etiketėmis apie 150 vienetų, sakė, kad tai langų ploviklis ar skiediklis, legali prekė. G. J. buvo pasakyta, kad šios prekės ne apmokestinamos akcizais. Jam buvo pažadėti 2 000 Lt už pervežimą šių medžiagų į Lietuvą iki Marijampolėje esančios degalinės „Lukoil“, kur jis pats turėjo laukti. „Mažius“ G. J. davė krovinio važtaraštį, kuriame jis G. J. įrašė savo vardą ir pavardę. Kur vėliau dingo krovinio važtaraštis, jis nežino, gal lenkas jį paėmė nuo automobilio palangės išlipdamas Suvalkuose. Vežamo skiediklio jis neketino realizuoti. Buvo tikras, kad tai skiediklis, nes buvo lenkiškos etiketės ant bakelių. Jo tikslas buvo pervežti neakcizines chemines medžiagas iš Varšuvos iki Marijampolės, perduoti „Mažiui“ ir už tai gauti 2000 Lt.

32Šie nuteistojo parodymai nebuvo paneigti surinktais įrodymais. Iš baudžiamojoje byloje esančios etiketės, nuimtos nuo vienos iš plastikinių talpų turinio matyti, kad ant jos yra nurodytas denatūruoto etilo alkoholio gamintojas (t. 1, b. l. 80-81). Šių medžiagų gamintojas, pagal etiketės duomenis, yra Lenkijos įmonė. Prokuroras nėra teisus teigdamas, kad etiketė nėra įrodymas šioje byloje. Ši etiketė nėra dokumentas, kurio remiantis galima konstatuoti faktą, tačiau tai įrodymas nešantis savyje informaciją, kuria baudžiamojo proceso įstatyme numatytom priemonėm galima patikrinti, surinkti papildomų įrodymų. Šia informacija pasinaudota nebuvo. Nebuvo aiškinamasi ar tokia įmonė egzistuoja, kas jos vadovai, nebuvo susisiekta su atsakingais asmenimis, siekiant išsiaiškinti ar tokius produktus įmonė pagamino, kas yra tas asmuo „Mažius“, perdavęs krovinį nuteistajam, nors pats nuteistasis buvo nurodęs galintis šį asmenį apibūdint. Nesant paneigiančių ar patvirtinančių atsakymų į šiuos klausimus, negalima kategoriškai teigti, kad G. J. gabento denatūruoto etilo alkoholio kilmė yra ne Europos Sąjungoje. Be to, kategoriškai teigti, kad denatūruotas etilo alkoholis nepagamintas Lenkijoje reikalingi įrodymai, paneigiantys nuteistojo parodymus ir kvestionuojantys etiketės ant plastikinių talpų tikrumą, tačiau tokių įrodymų byloje nėra. Nors baudžiamojoje byloje esančiose Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadoje bei Muitinės laboratorijos specialisto išvadoje nustatyta, kad skysčiai, paimti iš talpų, rastų G. J. automobilyje „VW LT 40“ valst. Nr. ( - ) yra acetonu ir denatonio benzonatu (bitreksu) denatūruotas etilo alkoholis ir pateiktų skysčių KN kodas yra 3814 00 90, nacionalinis papildomas kodas yra X 107 (t. 1, b. l. 95-98, 104-105) ir tokie skysčiai apmokestinami akcizo mokesčiu pagal Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 dalį (t. 1, b. l. 112-114, 117-118), tačiau šie duomenys negali būti besąlyginiu nuteistojo kaltės, padarius BK 199² straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą, įrodymu, kadangi šios išvados nepatvirtina nuteistojo tyčios ir nepaneigia tos aplinkybės, kad jis nežinojo, kad gabena akcizais apmokestinamas prekes. Be to, byloje nebuvo tirta ar prieš nusikaltimo padarymą Lenkijoje galėjo būti pagaminti skysčiai su nustatytu kodavimu, ar po nusikaltimo padarymo kodavimas keitėsi. G. J. pripažino, kad skystį bakeliuose veža iš Lenkijos, be prekės įsigijimą patvirtinančių dokumentų, tai yra neteisėtai, tačiau jis buvo įsitikinęs, jog jo vežamos prekės buvo neapmokestinamos akcizais. Pirmosios instancijos teismo posėdyje jis nurodė, kad pagal ankstesnę bylą (kurioje jis buvo nuteistas) žinojo, kad Europos Sąjungoje galioja tokia tvarka, kad jei vienoje šalyje prekė yra neapmokestinama akcizo mokesčiais, tai ji nėra apmokestinama akcizais ir kitoje Europos Sąjungos šalyje (t. 2, b. l. 34). Nuteistojo tyčia šio nusikaltimo padaryme pasireiškė žinojimu, jog jis veža prekes be jiems vežti reikalingų dokumentų ir norėjo taip veikti, tačiau tyčios įsivežti į Lietuvą akcizais apmokestinamas prekes, išvengiant akcizo mokesčių mokėjimo, jo veiksmuose įrodyta nėra.

33Pirmosios instancijos teismo posėdyje specialistė Ž. Sniečkuvienė patvirtino, kad muitinės laboratorijoje nustatoma skysčio cheminė sudėtis, nuo kurios priklauso KN kodai. Nacionalinis papildomas kodas nustatomas dėl akcizo dydžio. Kadangi tirti skysčiai neatitiko denatūrato formulių pagal Europos Sąjungos Kombinuotąją nomenklatūrą, todėl yra akcizais apmokestinama prekė. Prekė vežta be dokumentų, laikoma preke iš trečiųjų šalių, o ne iš Lenkijos. Jeigu būtų pateikti dokumentai, kad prekė vežama iš Lenkijos, akcizo mokesčiai nebūtų skaičiuojami. Pirmosios instancijos teismo posėdyje specialistė N. Kuliešienė patvirtino, kad tyrimui pateiktas skystis buvo tirtas kokybės požiūriu ir denatūruojančios medžiagos – bitrekso koncentracijos tiksliai nustatyti negalima, kaip ir negalima nustatyti ar Lietuvoje ir Lenkijoje atitinka nustatytą denatūravimo formulę (denatūrantą rodo bitrekso kiekis), tirtas skystis gali būti priskirtas ir prie techninio etilo alkoholio, nes atitiko ženklinimą ant bakelių.

34Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak specialistės, tirtas skystis atitiko ženklinimą ant bakelių (turima omeny etikečių duomenis), vadinasi dalis duomenų šiose etiketėse išties buvo tikri, todėl, nesant dokumentų patvirtinančių produkto kilmę, preziumuoti, kad denatūruotas etilo alkoholis pagamintas ne Europos sąjungoje šiuo atveju nėra pagrįsta ir kelia abejonių, o visos abejonės dėl kaltės įrodymų traktuojamos kaltininko naudai.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje padarė išvada, jog automobilis nekonfiskuotinas, nes tai nebuvo specialiai pritaikyta priemonė šios rūšies nusikaltimui daryti. Teisėjų kolegija su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka. BK 72 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Pagal šio straipsnio 2 punktą teismas privalo konfiskuoti darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus. Taigi transporto priemonė laikoma panaudota nusikaltimui daryti, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta (įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti) arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas. Tokių nuostatų laikėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. gruodžio 29 d. nutarime Nr. 43 „Dėl teismų praktikos kontrabandos bylose“. Iš bylos medžiagos matyti, kad automobiliu „VW LT 40“ valst. Nr. ( - ), neteisėtai buvo gabenami 4 905 litrai 82-90 % stiprumo etilo alkoholio koncentracijos denatūruoto etilo alkoholio, skystis buvo supilstytas į 150 plastmasinių talpų. Nors automobilis, kuriuo G. J. gabeno etilo alkoholį, nebuvo specialiai pritaikytas nusikalstamai veikai daryti, jame nebuvo įrengta slėptuvių etilo alkoholiui gabenti, tačiau tokio didelio kiekio medžiagos (4905 l) iš Lenkijos į Lietuvą jis negalėtų gabenti be transporto priemonės pagalbos. Be to, iš baudžiamosios bylos duomenų matyti, kad automobilyje gabentos talpos su denatūruotu etilo alkoholiu buvo užmaskuotos daržovėmis. Todėl toks automobilis gali būti laikomas šio nusikaltimo padarymo priemone ir konfiskuotas BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

36Apeliantas skunde nurodo, kad vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punktu 205 litrai denatūruoto etilo alkoholio taip pat turi būti konfiskuoti. Pirmosios instancijos skundžiamame nuosprendyje nusprendė ne konfiskuoti, o sunaikinti minėtą kiekį denatūruoto etilo alkoholio, todėl šio atveju denatūruotą etilo alkoholį konfiskuoti prieš sunaikinant būtų tik formalumas ir šiuo pagrindu keisti nuosprendį yra neracionalu.

37Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ir įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jų kiekį, pobūdį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas minėtas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio (BK 61 straipsnio 1, 2 dalys).

38Kauno apygardos teismas, skirdamas G. J. bausmę, atsižvelgė į tai, kad nuteistasis padarė apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis), veikdamas tiesiogine tyčia ir būdamas teistas. Skirdamas bausmę pirmosios instancijos teismas įvertino G. J. asmenybę, o būtent tai, kad jis anksčiau teistas bei baustas administracine tvarka už panašaus pobūdžio veikas (t. 1, b. l. 159-163, 170-171), baustas administracine tvarka (t. 1, b. l. 168-169), kas jį charakterizuoja kaip asmenį, linkusį nusikalsti ir nedarantį reikiamų išvadų. Buvo atsižvelgta ir į tai, kad G. J. yra įregistravęs įmonę nuo 2007 m., turi nepilnametį sūnų Arminą, gim. 1994 m. pirmosios instancijos teismas nustatė, kad yra G. J. atsakomybę lengvinanti aplinkybė, o būtent tai, kad jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi. Prokuroras apeliaciniame skunde nesutinka su tokia teismo išvada. Apeliacinės instancijos teismas laiko pirmosios instancijos teismo išvadą dėl lengvinančios atsakomybę aplinkybės buvimo pagrįsta, nes nuteistasis iš esmės pripažino savo kaltę, teigė, kad suprato, jog gabena denatūruotą etilo alkoholį neteisėtai, be krovinį lydinčių dokumentų, tačiau, kaip jau buvo minėta ankščiau, ir kaip nustatė pirmosios instancijos teismas, aplinkybė, kad G. J. gabeno prekes, kurios apmokestinamos akcizais ir tai žinojo byloje nėra. Todėl teigti, kad jis davė nenuoširdžius ir neteisingus parodymus, bei nesigaili dėl padarytos veikos, nėra jokio objektyvaus pagrindo. Be to, bylioje nėra jokių kitų parodymų be paties G. J. apie įvykius Lenkijoje, bei kitų duomenų, kurie paneigtų ar patvirtintų nuteistojo parodymus.

39G. J. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Pirmosios instancijos teismas įvertino visas bausmei skirti svarbias aplinkybes ir paskyrė G. J. už BK 201 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apygardos teismas, taikydamas baudžiamojo įstatymo nuostatas dėl bausmių skyrimo, nepadarė esminių baudžiamojo įstatymo pažeidimų, G. J. paskirta bausmė nėra aiškiai per griežta ar per švelni, užtikrina teisingumo principo įgyvendinimą, BK 41 straipsnyje nurodytų bausmės tikslų pasiekimą ir nepažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1999 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 23 „Dėl teismų praktikos taikant bendruosius bausmių skyrimo pradmenis“ reikalavimų.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nuosprendį pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria automobilis „VW LT 40“, vals. Nr. ( - ) buvo grąžintas G. J..

42Pritaikius BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktą, iš G. J. konfiskuoti automobilį „VW LT 40“, valstybinis Nr. ( - ), identifikacinis Nr. ( - ) .

43Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal 3. Vadovaujantis BK 65, 66 straipsniais į bausmę įskaičiuotas laikiname... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK)... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 6. G. J. nuteistas už tai, kad 2008 m. rugpjūčio 20 d. iš Lenkijos Respublikos... 7. Apeliaciniame skunde prokuroras,... 8. Apeliantas nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d.... 9. BK 201 straipsnyje numatytos veikos tiesioginis objektas – namų gamybos... 10. LR BK 199² straipsnyje numatyto nusikaltimo objektas - akcizais apmokestinamų... 11. Nusikaltimo dalyku yra prekės, apmokestinamos akcizais. Šių prekių... 12. Taigi, jeigu tyrimo metu nustatoma, kad pažeidžiant nustatytą tvarką... 13. Lenkijoje taikomos denatūravimo formulės yra nurodytos Komisijos reglamente... 14. Muitinės laboratorijos 2009 m. kovo 24 d. Specialisto išvadoje Nr. 9C 0012... 15. Muitinės laboratorijos 2009 m. balandžio 16 d. Specialisto išvadoje Nr. 9C... 16. Taigi teismo teiginys, kad nėra įrodymų, jog skystis neatitinka Lenkijos... 17. Nepagrįstas ir teismo teiginys, kad byloje nėra patvirtinančių duomenų, ir... 18. Pažymėtina, kad LR Akcizų įstatymo 26 straipsnyje nurodyti atvejai, kada... 19. Iš byloje surinktų įrodymų matyti, kad G. J., būdamas... 20. Remiantis išdėstytu G. J. veika, turėjo būti... 21. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintai kaltininko atsakomybę... 22. Vilniaus apygardos teismo 2008-03-05 nuosprendžiu G. J.... 23. Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio... 24. Pas kaltininką esanti transporto priemonė, kuri buvo panaudota darant... 25. Iš bylos medžiagos taip pat matyti, kad 205 litrai denatūruoto etilo... 26. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistojo gynėjas prašė prokuroro... 27. Prokuroro apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 28. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas... 29. Apeliantas prašo, kad G. J. būtų pripažintas ir... 30. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 31. G. J. apklaustas pirmosios instancijos teismo posėdyje... 32. Šie nuteistojo parodymai nebuvo paneigti surinktais įrodymais. Iš... 33. Pirmosios instancijos teismo posėdyje specialistė Ž. Sniečkuvienė... 34. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad, pasak... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje padarė išvada, jog... 36. Apeliantas skunde nurodo, kad vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 1 punktu... 37. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio... 38. Kauno apygardos teismas, skirdamas G. J. bausmę,... 39. G. J. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2... 41. Kauno apygardos teismo 2009 m. gruodžio 16 d. nuosprendį pakeisti: panaikinti... 42. Pritaikius BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktą, iš G. J.... 43. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....