Byla 2A-1127-236/2015
Dėl bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danguolės Martinavičienės ir Alvydo Poškaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo, kuriuo civilinėje byloje Nr. B2-284-601/2015 pripažinta bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Fešas“ veikla pasibaigusia, likvidavus įmonę dėl bankroto ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Fešas“ bankroto bylą, o 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB ,,Fešas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4BUAB ,,Fešas“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo centras“ (įgaliotas asmuo V. L.) pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. liepos 29 d. pažymą Nr. (KMI)-D2-1446, kad BUAB ,,Fešas“ su Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaitęs.

5Administratorius nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo momentu įmonės turtas sudarė: ilgalaikis turtas – 27 513,90 Eur, trumpalaikis turtas ir debitorių įsiskolinimai – 35 680 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentas – 664,37 Eur. Bankroto proceso eigoje buvo patvirtinta kreditorinių reikalavimų 164914,18 Eur sumai. Per visą bankroto procesą gauta lėšų: 27 556,83 Eur (pinigų likutis sąskaitoje - 664,37 Eur, iš debitorių gauta 2 995,62 Eur, iš parduoto turto gauta 21 929,97 Eur, iš Garantinio fondo – 1 966,87 Eur).

6Lėšos panaudotos taip: sumokėta pirmos eilės kreditoriams iš Garantinio fondo lėšų – 1 966,87 Eur, sumokėta įkaito turėtojams – 8 563,23 Eur, administravimo išlaidos - 17 026,73 Eur (administratoriui atlyginimas – 7 819,74 Eur, kitos administravimo išlaidos – 9 206,99 Eur). Liko nepatenkinit kreditorinių reikalavimai bendrai 154 385,92 Eur sumai.

7BUAB ,,Fešas“ turto ir piniginių lėšų nebeturi (2015-07-15 balansas), jokios veiklos nebevykdo, įmonėje darbuotojai nedirba ir dėl to apmokėti likusius kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu pripažino BUAB ,,Fešas“ veiklą pasibaigusia, likvidavus įmonę dėl bankroto.

10Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktą informaciją, sprendė, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 str. 4 d.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliaciniu skundu kreditorius V. J. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą ir pripažinti BUAB „Fešas“ bankrotą tyčiniu. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

131. Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ nesiėmė veiksmų nusikalstamoms BUAB „Fešas“ akcininkų ir vadovų veikoms - tyčiniam bankrotui - atskleisti ir atlyginti žalą kreditoriams, tarp kurių ir kreditoriui V. J..

142. Pagal Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytus tyčinio bankroto požymius bei teismų praktiką, BUAB „Fešas“ bankrotas turi būti pripažintas tyčiniu. 2015 m. liepos 31 d. BUAB „Fešas“ balansas nereiškia, kad nėra išgrobstyto įmonės turto ir kad nėra jokių galimybių jį atsiimti bei grąžinti įmonei ir kreditoriams.

15Įmonės bankrotas pripažįstamas tyčiniu, kai valdymo organų veiksmų visuma rodo, kad sąmoningais sprendimais buvo perleistas, iššvaistytas, sunaikintas ar sugadintas turtas, įmonė dėl tokių veiksmų įmonė gavo mažesnę naudą, nei reali turto reali vertė, kai bendrovės veikla apskritai nebuvo organizuota ar buvo organizuota taip, kad pablogino galimybes atsiskaityti su visais kreditoriais, sukėlė nemokumą ir bankrotą, kai bendrovės vadovai nevykdo Akcinių bendrovių įstatymo normose bei bendrovės įstatuose numatytų prievolių, veikia priešingai bendrovės interesams.

163. Kreditoriaus V. J. finansinis reikalavimas BUAB „Fešas“ bankroto procese nebuvo pilnai patenkintas. Tyčinio bankroto atveju V. J. galėtų reikalauti žalos atlyginimo iš asmenų, dėl kurių veiksmų ar neveikimo įmonė privesta prie bankroto (ĮBĮ 2 str. 12 d., CK 2.87 str. 2 d., 2.50 str. 3 d.). Įmonės vadovo nesąžiningi veiksmai, atitinkantys ĮBĮ numatytus tyčinio bankroto požymius, vertintini ir kaip generalinis deliktas, bendro pobūdžio pareigos nedaryti žalos pažeidimas (CK 1.5 str. 1 d., 2.263 str. 1 ir 2 d.).

174. Pripažinus BUAB „Fešas“ bankrotą tyčiniu, gali kilti ir baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą klausimas (Baudžiamojo kodekso 209 str.) bei pasėkoje kaltais dėl nusikalstamo bankroto pripažintų asmenų solidarios atsakomybės savo turtu tretiesiems asmenims pagal juridinio asmens prievoles klausimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

18Atsakovas BUAB „Fešas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti, paskirti apeliantui V. J. 5 792 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisės normomis, 50 procentų šios baudos paskirti BUAB „Fešas“, priteisti BUAB „Fešas“ naudai iš pareiškėjo V. J. patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

191. Apeliantas tik nurodo teisės aktų normas, aktualias sprendžiant bankroto pripažinimo tyčiniu klausimus, taip pat susijusią teismų praktiką, tačiau jų nesusieja su byloje nagrinėjamu atveju, todėl apeliacinio skundo teiginiai neįrodyti ir deklaratyvūs.

202. Sprendimas dėl įmonės pabaigos priimamas tuo atveju, kai atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso etapai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus. Sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, svarbi ir kreditorių daugumos nuomonė. Byloje nagrinėjamu atveju bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatytus veiksmus, reikalingus užbaigti bankroto procedūrą. Peržiūrėjęs ir įvertinęs bendrovės sudarytus sandorius, bendrovės vadovų ir valdymo organų veiksmus valdant įmonę, administratorius nenustatė aplinkybių, sudarančių prielaidas manyti, kad BUAB „Fešas“ prie bankroto buvo privesta tyčia.

213. Apeliantas yra BUAB „Fešas“ kreditorius, todėl turėjo teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, kuriuose buvo sprendžiami su įmonės bankroto procesu susiję klausimai, teikti įrodymus bei išsakyti argumentus dėl įmonės galimo tyčinio bankroto, kad administratorius pagrįstų argumentų pagrindu galėtų inicijuoti bankroto pripažinimo tyčiniu procesą.

224. Vien aplinkybė, jog įmonės finansinė padėtis pablogėjo ir įmonė tapo nemoki, savaime nereiškia tyčinio bankroto (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1179-157/2015). Vien tai, kad bendrovė bankrutavo ir su kreditoriais liko neatsiskaityta, dar nėra pagrindas pripažinti bankrotą tyčiniu, kadangi nenustatyta, jog įmonė buvo specialiai vedama į sunkią finansinę padėtį. Šiuo atveju nei įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui, nei kreditorių susirinkimuose, nei su šiuo skundu apeliantas nėra nurodęs aplinkybių ar įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad buvusio bendrovės vadovo sudaryti sandoriai neatitiko teisės aktų.

235. Apeliaciniame skunde negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo nagrinėti pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 312 str.). Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo klausimo dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu.

246. Apeliantui skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), nagrinėjamu atveju už siekimą nesąžiningais veiksmais atitolinti įmonės likvidavimo procesą, t.y. veikimą prieš greitą bylos išnagrinėjimą. Apeliacinis skundas aiškiai nepagrįstas. Be to, jeigu apeliantas turėjo įrodymų, kad BAUB „Fešas“ bankrotas yra tyčinis, tą klausimą turėjo kelti laiku (anksčiau).

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas

27Dėl apeliacinio skundo dalyko

28Ginčas byloje yra kilęs dėl to, ar pirmosios instancijos teisėtai ir pagrįstai priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos. Apeliaciniu skundu siekiama ne tik skundžiamo sprendimo, kuriuo BUAB „Fešas“ veikla pripažinta pasibaigusia, likvidavus įmonę dėl bankroto, panaikinimo, bet ir BUAB „Fešas“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniame skunde negali būti keliami ir nagrinėjami nauji, pirmosios instancijos teismo nespręsti klausimai (CPK 312 str.), t.y. negali būti išplečiamas bylos nagrinėjimo dalykas. Kadangi skundžiamu sprendimu nebuvo sprendžiamas BUAB „Fešas“ bankroto pripažinimo tyčiniu klausimas, šis klausimas negali būti sprendžiamas ir pirmosios instancijos teismo sprendimą peržiūrint apeliacine tvarka. Dėl išdėstytų motyvų apeliacinis teismas dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, susijusių su tikslingumu ir pagrindais įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu, pasisakys tik tiek, kiek tai turi reikšmės skundžiamo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui, t.y. tik tiek, kiek šie argumentai reikšmingi vertinant, ar tinkamai skundžiamu sprendimu išspręstas įmonės pripažinimo pasibaigusia, ją likvidavus dėl bankroto, klausimas.

29Dėl BUAB „Fešas“ pabaigos

30Bankroto procedūros, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsniu, gali būti užbaigiamos, kai bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga).

31Byloje nėra ginčo, kad procesinio pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl BUAB „Fešas“ pabaigos egzistuoja. Apeliantas ginčija tik materialinio pobūdžio sąlygos egzistavimą, o būtent teigia, kad nebuvo imtasi visų reikalingų priemonių kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui, t.y. nebuvo inicijuota bankroto pripažinimo tyčiniu ar nusikalstamu procedūra (pripažinus bankrotą tyčiniu ar nusikalstamu, apeliantas siektų savo reikalavimo patenkinimo iš kaltų asmenų turto).

32Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procesas turi vykti savalaikiai. Tam svarbu, kad bankroto procese vykdomos procedūros taip pat vyktų laiku.

33ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas numato, kad bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Taigi bankrutuojančios įmonės sandorių tikrinimas atliekamas bankroto proceso pirmuosiuose etapuose (teismui iškėlus bankroto bylą ir bankrutuojančios įmonės dokumentus perdavus paskirtam bankroto administratoriui, ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.), o ne bankroto procedūrų pabaigoje, kai paaiškėja, kad įmonės turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriais. Bankroto procedūrų pradžioje, patikrinęs įmonės sandorius, bankroto administratorius sprendžia, ar yra pagrindas ir tikslinga juos ginčyti, ar egzistuoja prielaidos įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu ir, jeigu taip, kreipiasi į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 11 str. 5 d. 11 p.).

34Bylos duomenys patvirtina, kad BAUB „Fešas“ bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atliko ĮBĮ jam nustatytą pareigą patikrinti įmonės sandorius, tačiau dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu į teismą nesikreipė, nenustatęs tyčinio bankroto požymių (ĮBĮ 20 str. 2-3 d.). BAUB „Fešas“ kreditoriai 2012 m. spalio 10 d. susirinkime patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. birželio 5 d. iki 2012 m. spalio 10 d., prieš tai gavę atsakymus į klausimus ir išgirdę administratoriaus paaiškinimą, kad įmonės sandoriai per paskutinius 36 mėnesius yra patikrinti ir neteisėtų sandorių nenustatyta (išvados dėl sandorių pateiktos administratoriaus veiklos ataskaitoje), 2013 m. balandžio 23 d. susirinkime, nepareikšdami pastabų, kreditoriai vienbalsiai patvirtino BUAB „Fešas“ bankroto administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2012 m. spalio 11 d. iki 2013 m. balandžio 23 d. ir įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, 2015 m. kovo 5 d. kreditorių susirinkime kreditoriai vienbalsiai, nereikšdami pastabų, neteikdami klausimų, patvirtino administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 23 d. iki 2015 m. vasario 20 d. Nurodytos faktinės aplinkybės rodo, kad kreditoriai pritarė administratoriaus veiksmams ir nesiekė įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu. Tam pagrindo nenustatė ir bankroto administratorius. Todėl atmestini kaip nepagrįsti apelianto argumentai, kad paskirtas bankroto administratorius neatliko pareigų, susijusių su įmonės bankroto pripažinimu tyčiniu ar kad administratorius neatliko veiksmų, reikalingų surasti turtą ir imtis priemonių prieš įmonei žalą padariusius asmenis (2012-10-10 susirinkime administratorius nurodė, kad jeigu vadovas neperduos įmonei jos automobilio, pareikš ieškinį prieš buvusį direktorių, 2012-06-27 kreipėsi į ikiteisminį tyrimą atliekančią instituciją dėl susipažinimo su kratos metu paimtais įmonės dokumentais, 2013-04-17 kreipėsi į teismą dėl baudos buvusiam vadovui už dalies turto ir dokumentų neperdavimą paskyrimo, pareiškė ieškinį dėl buvusio direktoriaus E. P. įmonei padarytos 44 323,19 Lt žalos atlyginimo ir civilinis ieškinys buvo patenkintas Kauno apylinkės teismo 2014-12-29 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-22423-713/2014, dėl likusių nepatenkintų reikalavimų teisių į skolininkus pardavimo 2015-06-10 Kauno apygardos teismo nutartimi buvo pratęstas terminas likvidavimo procedūroms užbaigti, ĮBĮ 33 str. 7 d. ) ir tik atlikus visus ĮBĮ numatytus BUAB „Fešas“ likvidavimo veiksmus buvo kreiptasi dėl įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl įmonės likvidavimo dėl bankroto.

35Pažymėtina ir tai, kad ne tik bankroto administratorius, bet ir bankrutuojančios įmonės kreditoriai, taigi ir apeliantas, turėdami duomenų, kurie patvirtintų BUAB „Fešas“ bankrotą buvus tyčiniu, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu (ĮBĮ 20 str. 1 d.), tačiau to nedarė. Pažymėtina ir tai, kad apeliantas BUAB „Fešas“ bankrotą vertina kaip tyčinį iš esmės tuo vieninteliu argumentu, kad įmonės turto nepakanka atsiskaityti su kreditoriais (pačiu apeliantu). Tačiau vien ši aplinkybė nėra savaime pakankamas pagrindas įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu. Tuo tarpu ĮBĮ 20 straipsnio 2-3 dalyse nurodytų aplinkybių, kurios pagal ĮBĮ pripažįstamos tyčinio bankroto požymiais, apeliantas nenurodo ir neįrodinėja (CPK 178 str.), taigi nepagrindė apeliacinio skundo ir tikslingumo BAUB „Fešas“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodo, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013 ). Tokių aplinkybių apeliantas nenurodė ir nenurodinėjo, o paskirtas bankroto administratorius patikrino įmonės sandorius ir nenustatė tyčinio bankroto požymių. Šių administratoriaus išvadų kreditoriai neginčijo ir neginčija, išskyrus apeliantą, kuris reikalavimą įmonės bankrotą pripažinti tyčiniu kelia tik jau pasibaigus bankroto procedūroms, skųsdamas teismo nutartį, kuria įmonės veikla pripažįstama pasibaigusia, įmonę likviduojant dėl bankroto.

36Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, pripažindamas BUAB „Fešas“ veiklą pasibaigusia, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad yra atliktos ĮBĮ nustatytos bankroto procedūros iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos, teismui pateikti reikiami dokumentai (ĮBĮ 31 str. 8 p., 32 str. 4 d.). Byloje nėra procesinių kliūčių BUAB „Fešas“ veiklą pripažinti pasibaigusia, įmonę likviduojant dėl bankroto, o materialaus pobūdžio sąlygos apeliacinio skundo motyvais taip pat nepaneigtos (bylos medžiaga patvirtina, kad administratorius ėmėsi visų protingų ir būtinų priemonių bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti, nėra prielaidų išvadoms, kad bankroto procedūrų tęsimas galėtų lemti galimybę įmonei didesne apimti patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus).

37Dėl baudos apeliantui V. J. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

38Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą procesinį dokumentą arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ar išsprendimą, gali būti pripažįstamas piktnaudžiaujančiu savo procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-07-09 nutartis civilinėje byloje 3K-3-346/2012, 2015-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-638-464/2015 ir kt.). Piktnaudžiavimu gali būti pripažįstamas elgesys, objektyviai neatitinkantis sąžiningo elgesio standartų, pavyzdžiui, veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą (CPK 95 str. 1 d.). Veikimu prieš greitą bylos išnagrinėjimą pripažįstamas ir elgesys, kuriuo siekiama atitolinti sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-540-330/2015). Taigi bankrutuojančios įmonės kreditoriaus veiksmai, dėl kurių užsitęsia bankroto byla (procedūros), gali būti pripažįstami piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis CPK 95 straipsnio prasme ir pagrindu už piktnaudžiavimą (veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą) skirti baudą.

39Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti (CPK 95 str. 2 d.) būtinos šios sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-02-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2014). Atitinkamai teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, neturi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

40Šioje byloje nagrinėjamu atveju, nors apeliantas (BUAB „Fešas“ kreditorius V. J.) ir nesavalaikiai kelia įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu klausimą, byloje nėra duomenų, kad teise pareikšti apeliacinį skundą sąmoningai piktnaudžiautų, t.y. sąmoningai siektų užvilkinti bankroto procesą ir įmonės likvidavimą, o ne ginti savo teisę į kuo didesnės dalies savo finansinio reikalavimo patenkinimą BUAB „Fešas“ bankroto byloje. Nesant pagrindo konstatuoti apelianto sąmoningą veikimą prieš savalaikį įmonės veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl likvidavimo dėl bankroto klausimo išsprendimą teisme, nėra pagrindo jam skirti baudą už piktnaudžiavimą procesine teise paduoti apeliacinį skundą.

41Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

42Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 23 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. BUAB ,,Fešas“ administratorius UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizavimo... 5. Administratorius nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo momentu įmonės turtas... 6. Lėšos panaudotos taip: sumokėta pirmos eilės kreditoriams iš Garantinio... 7. BUAB ,,Fešas“ turto ir piniginių lėšų nebeturi (2015-07-15 balansas),... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu pripažino BUAB... 10. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs administratoriaus pateiktą... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Apeliaciniu skundu kreditorius V. J. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 13. 1. Bankroto administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos... 14. 2. Pagal Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytus tyčinio... 15. Įmonės bankrotas pripažįstamas tyčiniu, kai valdymo organų veiksmų... 16. 3. Kreditoriaus V. J. finansinis reikalavimas BUAB „Fešas“ bankroto... 17. 4. Pripažinus BUAB „Fešas“ bankrotą tyčiniu, gali kilti ir... 18. Atsakovas BUAB „Fešas“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 19. 1. Apeliantas tik nurodo teisės aktų normas, aktualias sprendžiant bankroto... 20. 2. Sprendimas dėl įmonės pabaigos priimamas tuo atveju, kai atlikti visi... 21. 3. Apeliantas yra BUAB „Fešas“ kreditorius, todėl turėjo teisę... 22. 4. Vien aplinkybė, jog įmonės finansinė padėtis pablogėjo ir įmonė tapo... 23. 5. Apeliaciniame skunde negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo... 24. 6. Apeliantui skirtina bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas... 27. Dėl apeliacinio skundo dalyko... 28. Ginčas byloje yra kilęs dėl to, ar pirmosios instancijos teisėtai ir... 29. Dėl BUAB „Fešas“ pabaigos... 30. Bankroto procedūros, vadovaujantis ĮBĮ 32 straipsniu, gali būti... 31. Byloje nėra ginčo, kad procesinio pobūdžio sąlygos priimti sprendimą dėl... 32. Teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto procesas turi vykti savalaikiai. Tam... 33. ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas numato, kad bankroto administratorius ne... 34. Bylos duomenys patvirtina, kad BAUB „Fešas“ bankroto administratorius UAB... 35. Pažymėtina ir tai, kad ne tik bankroto administratorius, bet ir... 36. Išdėstytų motyvų pagrindu apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios... 37. Dėl baudos apeliantui V. J. už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 38. Dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pateikė nepagrįstą... 39. Baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti (CPK 95 str. 2... 40. Šioje byloje nagrinėjamu atveju, nors apeliantas (BUAB „Fešas“... 41. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo ... 42. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 44. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą palikti...