Byla 2-857-878/2014
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui S. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo S. K. 732,11 Lt skolą, 1352,94 Lt delspinigių, 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 72,00 Lt žyminio mokesčio. Ieškovė nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ ir atsakovas S. K. 2002 m. rugpjūčio 22 d. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. UAB „Tele2“ už nuo 2006 m. spalio 31 d. iki 2008 m. sausio 31 d. suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Ieškovė ir uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ 2009 m. kovo 31 d. pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. ( - ), kuria uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ perleido ieškovei visas reikalavimo teises pagal minėtu laikotarpiu pateiktas PVM sąskaitas faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovė pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtą sutartį. Atsakovas įsipareigojimų neįvykdė ir yra skolingas ieškovei 732,11 Lt už suteiktas paslaugas, 1352,94 Lt delspinigių (Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. ( - ) 6.6 punktas), 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. ( - ) 10.5 punktas).

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia išrašu iš 2009 m. kovo 31 d. Priedo Nr. 1 prie Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 (b.l. 5), delspinigių paskaičiavimo aktu (b.l. 6), ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotine (b.l. 7), vietinio mokėjimo nurodymu (b.l. 8), mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartimi Nr. ( - ) (b.l. 16-17), 2009 m. kovo 31 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 08-20-15 (b.l. 12-15), 2009 m. gegužės 4 d. pranešimu dėl reikalavimo perleidimo (b.l. 38), PVM sąskaitomis faktūromis Nr. ( - ) (b.l. 22-37).

4Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas dvidešimties dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, atsakovui įteikti 2014 m. rugpjūčio 1 d. viešo paskelbimo būdu. Terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2014 m. rugpjūčio 21 d. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis). Atsakovas S. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį ir, esant ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, priimtinas sprendimas už akių.

7Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“ ir atsakovas S. K. 2002 m. rugpjūčio 22 d. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio sutartį Nr. ( - ), pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „Tele2“, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo minėtoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Sutarties 6.6. punkte nustatyta, kad jeigu klientas nustatytu laiku neapmoka sąskaitos, privalo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. UAB „Tele2“ už nuo 2006 m. spalio 31 d. iki 2008 m. sausio 31 d. suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas faktūras Nr. ( - ), tačiau atsakovas jų neapmokėjo. Atsakovas netinkamai vykdė minėtą Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio sutartį Nr. ( - ), todėl jo skola, kurią 2009 m. kovo 31 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) iš pradinio kreditoriaus perėmė ieškovė, sudarė 732,11 Lt. Ši skolos suma pagrįsta ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais. Atsakovui nepateikus įrodymų, kad skola sumokėta, ji priteistina ieškovės naudai iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

9Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1352,94 Lt delspinigių už pradelstą laikotarpį nuo 2009 m. kovo 31 d. iki 2014 m. balandžio 22 d. (Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. ( - ) 6.6. punktas), t.y. 0,1 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos skolos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, iš viso už 1848 pradelstas dienas. Prašymas dėl delspinigių už pradelstą laikotarpį priteisimo tenkintinas iš dalies.

10Nustačius, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Spręsdamas delspinigių pagrįstumo ir jų dydžio priteisimo klausimą, teismas, vadovaudamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeisdamas sutarčių laisvės principo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius (LAT 2007 m. kovo 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Be to, kreditoriaus arba nukentėjusiojo asmens kaltė yra pagrindas sumažinti skolininko atsakomybę arba nuo jos visiškai atleisti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.259 straipsnis). Nukentėjusysis privalo įmanomai stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti. Atsakovui įrodžius, kad ieškovas pats savo nerūpestingumu, aplaidumu sudaro sąlygas žalai padidėti, teismas atleidžia atsakovą nuo civilinės atsakomybės arba atitinkamai sumažina išieškomų nuostolių dydį.

11Atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias jis yra priverstas priimti jam primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties. Iš ieškovės pateikto 2014 m. gegužės 16 d. delspinigių paskaičiavimo akto matyti, kad ieškovė 0,1 procento dydžio delspinigius atsakovui skaičiuoja nuo 2009 m. kovo 31 d. iki 2014 m. balandžio 22 d., tai yra už 1848 dienas. Atsakovas nuo 2009 m. kovo 31 d. sudarytos Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) sudarymo, gavęs 2009 m. gegužės 4 d. pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, nesumokėjo nė dalies susidariusios skolos, savo įsipareigojimų ieškovei nevykdo jau daugiau nei penkeri metai. Byloje nėra duomenų, kodėl ieškovė daugiau nei penkerius metus delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išieškoti skolą, todėl laikytina, kad ieškovė, daugiau nei penkerius metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, nesilaikė pareigos stengtis išvengti nuostolių arba įmanomai neleisti jiems padidėti, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti, todėl išieškomų delspinigių dydis atitinkamai sumažintinas. Be to, ieškovė pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) už pradelstą laiką priskaičiavo 1352,94 Lt delspinigių, tai yra po 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos (t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc). Ieškovės apskaičiuota 1352,94 Lt dydžio delspinigių suma 1,85 karto viršija pagrindinę 732,11 Lt dydžio skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina, nes yra nepagrįstai didelė, todėl prieštarauja pagrindiniams civilinių teisinių santykių – sąžiningumo, protingumo ir teisingumo – principams, be to, ieškovė, daugiau nei penkerius metus delsusi kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, pati savo nerūpestingumu, aplaidumu sudarė sąlygas žalai padidėti. Pagal CK 1.125 straipsnio 5 dalį ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Taigi, teismo paskaičiavimu, pagal Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ) ieškovei priteistina 131,78 Lt delspinigių suma (apskaičiuota nuo 732,11 Lt sumos, skaičiuojant sutartinius 0,1 procento dydžio delspinigius už 180 dienų laikotarpį), tai yra delspinigiai už paskutinius šešis pradelstus atsiskaityti mėnesius (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 1.5 straipsnio 2 dalis, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.258, 6.259 straipsniai, CPK 3 straipsnio 7 dalis, 178 straipsnis).Tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditorės nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, CPK 3 straipsnio 7 dalis, 177, 178, 185 straipsniai).

12Ieškovė paskaičiavo, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos sudaro 44,45 Lt, kurias taip pat prašo priteisti iš atsakovo. Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, pranešimų paslaugos, užklausos ir kt. Tačiau ieškovė nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad ieškovė būtų atlikusi užklausas Nekilnojamojo turto registrui ar Gyventojų registro tarnybai ir patyrusi 10,00 Lt bei 6,00 Lt išlaidas. Taip pat byloje nėra ir jokių įrodymų apie raštiškas atsakovui siunčiamas pretenzijas, pranešimus bei jų siuntimo išlaidas. Pastebėtina, kad ieškovės vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei-komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Įvertinus šias aplinkybes, ieškovės reikalavimas dalyje dėl 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178 straipsnis).

13Ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio pobūdžio 5 procentų metinės palūkanos nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus minėtų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovei iš atsakovo S. K. priteistina 732,11 Lt skola, 131,78 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.101 straipsnis, 6.109 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.258, 6.259 straipsniai, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnio 3 dalis).

15Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai teismo tenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškinį patenkinus iš dalies, laikytina, kad ieškovės patenkintų reikalavimų dalis sudaro 40,57 proc. Už ieškinį, kurio suma 2129,50 Lt, ieškovė sumokėjo žyminį mokestį – 72,00 Lt, iš atsakovo priteista suma - 863,89 Lt, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 29,21 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285 straipsniu, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) 732,11 Lt (septynių šimtų trisdešimt dviejų litų 11 ct) skolą, 131,78 Lt (vieną šimtą trisdešimt vieną litą 78 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. birželio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 29,21 Lt (dvidešimt devynis litus 21 ct) žyminio mokesčio ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ( - ), AB SEB banke.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies bei 3 dalies reikalavimus, ir apmokėtą žyminiu mokesčiu, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Gelvora“ kreipėsi į teismą,... 3. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 4. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per nustatytą terminą nepateikė... 7. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas... 8. Ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pradinis... 9. Ieškovė taip prašo priteisti iš atsakovo 1352,94 Lt delspinigių už... 10. Nustačius, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, jam,... 11. Atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį sudarė prisijungimo būdu pagal... 12. Ieškovė paskaičiavo, kad ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos sudaro... 13. Ieškovei iš atsakovo priteistinos įstatyme nustatytos kompensacinio... 14. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad... 15. Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 285... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo S. K., asmens kodas ( - ) 732,11 Lt (septynių šimtų... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 21. Ieškovas sprendimą per 30 dienų gali apeliaciniu skundu apskųsti Kauno...