Byla 2-1210/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties, kuria nustatyti trūkumai nurodyto pareiškėjo ieškinio, pareikšto atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Vilniaus apygardos teismui ir teisėjams Astai Radzevičienei, Nataljai Cikoto, Almai Urbanavičienei, Daivai Pranytei - Zalieckienei, Lietuvos apeliaciniam teismui ir teisėjams Daliai Vasarienei, Artūrui Driukui, Egidijui Žironui, Vilniaus m. 1 apylinkės teismui ir teisėjui Valdui Bugelevičiui dėl tyčinio organizuoto konstitucinių teisių pažeidimo ir trukdymo realizuoti teises BPK ir CPK nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1007-392/2009 arba Nr. 2-3606-392/2012 nagrinėjimo metu bei dėl padarytos žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. B. ieškiniu, pareikštu atsakovams Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Teisingumo ministerija), Vilniaus apygardos teismui ir teisėjams Astai Radzevičienei, Nataljai Cikoto, Almai Urbanavičienei, Daivai Pranytei - Zalieckienei, Lietuvos apeliaciniam teismui ir teisėjams Daliai Vasarienei, Artūrui Driukui, Egidijui Žironui, Vilniaus m. 1 apylinkės teismui ir teisėjui Valdui Bugelevičiui, prašė: 1) „pripažinti, kad atsakovai Lietuvos apeliacinis teismas ir teisėjai E. Žironas, A. Driukas bei D. Vasarienė ir Vilniaus apygardos teismas ir teisėja A. Radzevičienė pažeidė ieškovo teises ir sudarė nepatogumus ir trukdė jas realizuoti Lietuvos teismuose, dengdami nuo atsakomybės atsakovų Vilniaus apygardos teismo ir teisėjų A. Urbanavičienės, N. Cikoto, D. Pranytės-Zalieckienės, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ir teisėjo V. Bugelevičiaus neteisėtus veiksmus“; 2) priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 2 559 269 Lt turtinės ir neturtinės žalos už pareiškėjo „teisių sistemingą pažeidinėjimą ir suvaržymą Lietuvos teismuose“; 3) teismo sprendimo vykdymą pavesti atsakovui Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (1-2 b. l.).

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi buvo atsisakęs priimti pareiškėjo ieškinį ir grąžinęs jį padavusiam asmeniui, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 24 d. nutartimi panaikino apygardos teismo nutartį ir pareiškėjo ieškinio priėmimo klausimą perdavė nagrinėti iš nauja tam pačiam pirmosios instancijos teismui (6-8, 25-27 b. l.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi nustatė terminą pareiškėjo ieškinio trūkumams pašalinti (29-31 b. l.).

7Nurodė, kad pareiškėjo ieškinys turi formos ir turinio trūkumų, kurie turi būti ištaisyti, kad būtų galima spręsti ieškinio priėmimo klausimą (CPK 135 str.). Teismo teigimu, ieškinyje turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas) ir įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, tačiau pareiškėjo ieškinys neatitinka paminėtų reikalavimų, o taip pat ir ieškiniui CPK 135 straipsnyje keliamų reikalavimų.

8Pasak teismo, ieškinio faktinis pagrindas suformuluotas neaiškiai, ieškinio aplinkybės išdėstytos nenuosekliai, nėra aišku, kieno ir kokiais veiksmais buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir teisėti interesai, be to, negalima suprasti, kokiais konkrečiais kiekvieno iš atsakovų neteisėtais veiksmais pareiškėjui padaryta turtinė ir neturtinė žala; pareiškėjas nenurodė, kaip jo patirta turtinė ir neturtinė žala pasireiškė kiekvienu konkrečiu atveju, be to, nenurodė priežastinio ryšio, t. y. aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog pareiškėjo patirta žala yra pareiškėjo nurodytų neteisėtų veiksmų pasekmė.

9Teismo teigimu, nors pareiškėjas ieškinį pareiškė ne tik valstybei, bet ir kitiems atsakovams – teismams ir teisėjams, tačiau prašo priteisti žalą iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Teisingumo ministerijos, todėl nėra aišku, kodėl atsakovais byloje nurodomi teisėjai ir teismai, nors pareiškėjui ne vieną kartą kitose bylose buvo išaiškinta, kad pagal CK 6.272 straipsnio 2 dalies reikalavimus, ieškinys dėl žalos, kuri atsirado dėl neteisėtų teismo ir teisėjo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, gali būti pareikštas tik valstybei.

10Teismo nuomone, pareiškėjas kartu su ieškiniu turėjo pateikti jo nurodytas faktines aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, kurie leistų padaryti pagrįstą išvadą apie patirtos žalos pobūdį ir mastą, tačiau pareiškėjas nepateikė įrodymų, tik prašė teismo išreikalauti civilines bylas, o pareiškėjo nurodytos Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-1007-392/2009, kurioje, anot pareiškėjo, yra atlikti teisėjų neteisėti veiksmai, negalima rasti teismų informacinėje sistemoje Liteko, todėl tokia byla negalės būti prijungta.

11Teismas pažymėjo, kad kiekvienas ieškinys apmokamas žyminiu mokesčiu (CPK 80 str. 1 d.); be to, pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 5 punktą, pareiškėjas turi nurodyti savo nuomonę dėl sprendimo priėmimo už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas, taip pat pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 6 punktą turi pateikti informaciją, ar byla bus vedama per advokatą, be to, ieškinyje nurodoma 11 atsakovų, tačiau pateikiama tik 4 procesinių dokumentų kopijų egzemplioriai (CPK 113 str. 1 d.). Teismo nuomone, pareiškime „nėra išpildyti“ paminėti reikalavimai.

12III. Atskirojo skundo argumentai

13Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl ieškinio priėmimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (38-39 b. l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141) Teismas netinkamai pritaikė CPK 80 straipsnio 1 dalies ir 135 straipsnio 1 dalies 5-6 punktų nuostatas, kadangi šalys bylose dėl priteisimo žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų, nagrinėjant civilinę bylą, atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 6 p.), o pareiškėjas ieškinyje nurodė savo nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo bei pateikė informaciją, kad bylą ves pats (CPK 135 str. 1 d. 5-6 p.).

152) Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 24 d. nutartyje nurodė, kad civilinė byla Nr. 2-1007-392/2009 yra ir civilinė byla Nr. 2-3606-392/2012, kad ši byla egzistuoja, kaip rašytinis įrodymas padarytai žalai pagrįsti, todėl pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, jog civilinė byla Nr. 2-1007-392/2009 negalės būti prijungta prie nagrinėjamos civilinės bylos.

163) Teismų ir teisėjų, kaip proceso dalyvių, atsikirtimai ir atsiliepimai į pareikštą ieškinį dėl jų neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo, būtini, kad būtų objektyviai ir visapusiškai įvertintos bylos aplinkybės bei įrodymai ir priimtas teisingas procesinis teismo sprendimas, todėl Lietuvos apeliacinio teismo praktika dėl teismų ir teisėjų civilinės atsakomybės imuniteto prieštarauja ne tik Konstitucijos 114 straipsnio, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio, bet ir CPK 83 straipsnio 1 dalies 6 punkto bei CK 6.272-6.273 straipsnių nuostatoms, kadangi suvaržo pareiškėjo teisę į teisminę gynybą nuo neteisėtų teismų ar teisėjų veiksmų ir trukdo įrodyti jų kaltę. Dėl to ieškinyje atsakovai nurodyti teisingai (Konstitucijos 29 str., CPK 45 str.).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

20Ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, be to, jame turi būti nurodyti CPK 135 straipsnio 1 dalyje numatyti duomenys, tarp jų – aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo ieškinio reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas; CPK 111 str. 2 d., 135 str. 1 d. 2 p.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nustačius, jog ieškinio pagrindas nurodytas neaiškiai, turi būti taikomas ieškinio trūkumų šalinimo institutas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. „Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo apžvalga“ Nr. AC-36-1).

21Iš pareiškėjo ieškinio turinio matyti, kad apygardos teismas turėjo pagrindo nurodyti pareiškėjo ieškinio trūkumą dėl neaiškiai nurodyto pareiškėjo ieškinio pagrindo, teisingai konstatavęs, jog ieškinyje nenurodyti nei kiekvieno teismo bei teisėjo, pareiškėjo nurodytų atsakovais, neteisėti veiksmai, nei priežastinis ryšys tarp nurodytų institucijų bei pareigūnų galimų neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir pareiškėjui padarytos žalos, nei aplinkybės, kaip pasireiškė pareiškėjo nurodyta jo patirta turtinė ir neturtinė žala dėl teismų ir teisėjų galimų neteisėtų veiksmų (neveikimo); be to, ieškinyje nenurodytos ir aplinkybės dėl konkrečios turtinės ir neturtinės žalos dydžio, kurią pareiškėjas teigia patyręs dėl pareiškėjo nurodytų atsakovais asmenų galimų neteisėtų veikų. Nenurodžius ieškinyje šių aplinkybių, nėra galimybės nustatyti bylos nagrinėjimo ribų, todėl apygardos teismas pagrįstai konstatavo, kad turi būti pašalinti paminėti pareiškėjo ieškinio trūkumai (CPK 115 str. 2 d., 135 str. 1 d. 2 p., 138 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2010).

22Be to, pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ieškinyje turi būti nurodyti įrodymai, patvirtinantys pareiškėjo išdėstytas aplinkybes. Pareiškėjas ieškinyje nurodė, kad CPK 135 straipsnio 2 dalies pagrindu prašo išreikalauti ieškinyje nurodytas civilines bylas, kurios, pareiškėjo nuomone, įrodo teismų ir teisėjų veiksmų neteisėtumą, be to, prie ieškinio prideda „ieškinio nuorašus, 21 06 2012, 16 05 2012 teismų nutartis“ (1-2 b. l.), tačiau pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog pareiškėjas kartu su ieškiniu nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo prašomos priteisti žalos pobūdį bei mastą, dėl ko teisėtai ir pagrįstai nurodė šį pareiškėjo ieškinio trūkumą (CPK 111 str. 2 d. 5 p., 135 str. 1 d. 3 p.).

23Nors teismas, pareiškėjui nurodžius 12 atsakovų, turėjo pagrindo teigti, jog turi būti pridėta tiek ieškinio ir jo priedų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai (CPK 113 str. 1 d.), tačiau pažymėtina, jog teismas teisingai nurodė ir tai, kad ieškinys dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teismo ir teisėjų veiksmų, nagrinėjant civilines bylas pagal CK 6.272 straipsnio 2 dalį, kuria ieškinį grindžia pareiškėjas, gali būti pareiškiamas tik valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, o ne teismams ir teisėjams, kurie, nagrinėdami teismines bylas, veikia valstybės vardu ir turi imunitetą nuo civilinės atsakomybės pagal CK 6.272 straipsnio nuostatas (CK 6.272 str. 2-3 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 932 „Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“ 2 p.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-492/2013, 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012, 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-48/2013). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas bylose dėl žalos, padarytos neteisėtais teismų ir (ar) teisėjų veiksmais, nagrinėjant civilines bylas, yra ne kartą nurodęs, kad tokiu atveju, jeigu teismas nustato, jog ieškovo pasirinktas atsakovas negali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn dėl jam taikomo imuniteto, procesas prieš tokį asmenį negali prasidėti, o teismas civilinės bylos iškėlimo stadijoje turi priimti nutartį dėl tokio atsakovu nurodyto asmens pašalinimo iš proceso (CPK 41 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-736/2013, 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1169/2012).

24Tačiau pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodė, kad pareiškėjo ieškinys neatitinka CPK 80 straipsnio 1 dalies reikalavimų, kadangi šalys, tarp jų pareiškėjas, bylose dėl priteisimo žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų, nagrinėjant civilinę bylą, atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 6 p.). Taip pat teismas suklydo, konstatavęs, jog pareiškėjas pažeidė CPK 135 straipsnio 5 bei 6 punktų reikalavimus. Iš pareiškėjo ieškinio turinio matyti, kad pareiškėjas nurodė nuomonę dėl sprendimo už akių priėmimo: „Jeigu nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas, tai prašau priimti sprendimą už akių patenkinti ieškinį.“, bei informaciją, kad byla nebus vedama per advokatą: „Bylą vesiu pats“ (1-2 b. l.). Be to, nustatyta, kad pareiškėjo ieškinyje nurodytos civilinės bylos „Nr. 2-1007-392/2009 ir Nr. 2-3606-392/2012“ yra ta pati civilinė byla (kurios dabartintis numeris 2-3658-392/2013), nagrinėjama Vilniaus apygardos teisme pagal pareiškėjo ieškinį, pareikštą 2008 m. gegužės 7 d., atsakovams Lietuvos Respublikai ir V. V. dėl nusikalstamo teisių ir turtinių interesų pažeidimo pripažinimo ir atstatymo bei turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (trečiasis asmuo A. N.). Taigi apygardos teismas be pagrindo nurodė, jog neegzistuoja civilinė byla Nr. 2-1007-392/2009.

25Dėl pasakyto pakeistina skundžiama teismo nutartis, panaikinant teismo nutarties dalį, kuria nustatyti šie pareiškėjo ieškinio trūkumai: nesumokėtas žyminis mokestis už ieškinį (CPK 80 str. 1 d.), nenurodytos nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 135 str. 1 d. 5 p.) ir informacija dėl bylos (ne)vedimo per advokatą (CPK 135 str. 1 d. 6 p.), paliekant nepakeistą kitą teismo nutarties dalį (dėl neaiškiai nurodyto faktinio ieškinio pagrindo, nepridėtų įrodymų, patvirtinančių ieškinyje išdėstytas aplinkybes, ieškinio ir jo priedų kopijų) bei nustatant naują terminą pašalinti kitus teismo nurodytus ieškinio trūkumus (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

27Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį.

28Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties dalį, kuria nustatyti pareiškėjo A. B. ieškinio trūkumai dėl nesumokėto žyminio mokesčio už ieškinį, nuomonės nenurodymo dėl sprendimo už akių priėmimo ir nepateikimo informacijos dėl bylos (ne)vedimo per advokatą.

29Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo nutarties dalį. Nustatyti terminą iki 2013 m. gegužės 6 d. pašalinti pareiškėjo ieškinio trūkumus, nustatytus paliktoje galioti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties dalyje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas A. B. ieškiniu, pareikštu atsakovams Lietuvos Respublikai,... 4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 20 d. nutartimi buvo atsisakęs... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi nustatė terminą... 7. Nurodė, kad pareiškėjo ieškinys turi formos ir turinio trūkumų, kurie... 8. Pasak teismo, ieškinio faktinis pagrindas suformuluotas neaiškiai, ieškinio... 9. Teismo teigimu, nors pareiškėjas ieškinį pareiškė ne tik valstybei, bet... 10. Teismo nuomone, pareiškėjas kartu su ieškiniu turėjo pateikti jo nurodytas... 11. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas ieškinys apmokamas žyminiu mokesčiu (CPK... 12. III. Atskirojo skundo argumentai... 13. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 14. 1) Teismas netinkamai pritaikė CPK 80 straipsnio 1 dalies ir 135 straipsnio 1... 15. 2) Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. sausio 24 d. nutartyje nurodė, kad... 16. 3) Teismų ir teisėjų, kaip proceso dalyvių, atsikirtimai ir atsiliepimai į... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 18. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių... 21. Iš pareiškėjo ieškinio turinio matyti, kad apygardos teismas turėjo... 22. Be to, pagal CPK 135 straipsnio 1 dalies 3 punktą, ieškinyje turi būti... 23. Nors teismas, pareiškėjui nurodžius 12 atsakovų, turėjo pagrindo teigti,... 24. Tačiau pirmosios instancijos teismas be pagrindo nurodė, kad pareiškėjo... 25. Dėl pasakyto pakeistina skundžiama teismo nutartis, panaikinant teismo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutartį.... 28. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 18 d. nutarties dalį,... 29. Palikti nepakeistą kitą apygardos teismo nutarties dalį. Nustatyti terminą...