Byla 2-48/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarties, kuria nutarta ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiems asmenims, civilinėje byloje Nr. 2-4964-115/2012 pagal ieškovų G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Smart Solutions“ ieškinį atsakovams Teisingumo ministerijai, Klaipėdos apygardos teismui, teisėjui B. V. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart solutions“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė: priteisti iš Klaipėdos apygardos teismo teisėjo B. V. 1 500 000 Lt, kartu priskaičiuojant 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo 2010 m. spalio 12 d.; priteisti solidariai iš visų atsakovų 1 500 000 Lt neturtinei žalai atlyginti bei 6 proc. dydžio procesines palūkanas; skirti Klaipėdos apygardos teismo teisėjui B. V. baudą.

5Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti bei pasiūlė ieškovui dėl kvalifikuotos teisinės pagalbos suteikimo kreiptis į advokatą. Teismas nurodė, kad ieškinyje nėra tinkamai suformuluotas nei ieškinio pagrindas, nei dalykas, o taip pat nepateikti ieškinio reikalavimus pagrindžiantys įrodymai, Pažymėjo, kad nėra aišku, ar ieškinys yra reiškiamas tik G. M. PĮ „Mados oazė“, ar ir UAB „Smart solutions“ vardu, nes ieškinys pasirašytas tik A. K. T. kaip PĮ „Mados oazė“ vadovės. Be to, nurodė, kad pateikdamas prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ieškovas(-ai) nepateikė jokių įrodymų, kad turtinė padėtis neleidžia jiems sumokėti įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio.

6Ieškovai pateikė trūkumų ištaisymą, kuriame nurodė, kad teisėjo B. V. neteisėti veiksmai pasireiškia tuo, kad teisėjas sąmoningai vilkina bylas Nr. 2-2160-460/2009 (atsakovas – Klaipėdos savivaldybė), Nr. 2-1327-125/2011 (atsakovas – Barta“), Nr. 30-2-00316-11 (atsakovas – UAB „Klaifena“), o po to atmeta. Ieškovų nuomone, išreikalavus bylas, atsiskleis faktiniai įrodymai, ieškinių pagrindas. Be to, prašė visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio CPK 83 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovų G. M. PĮ „Mados Oazė“ ir UAB „Smart solutions“ ieškinį atsakovams Teisingumo ministerijai, Klaipėdos apygardos teismui, teisėjui B. V. laikė nepaduotu ir nutarė grąžinti jį padavusiems asmenims.

9Teismas nurodė, kad ieškovų teismui pateiktos Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo kanceliarijos atsakymų į A. K. T. skundus kopijos nepatvirtina, kokius konkrečiai neteisėtus veiksmus atliko teisėjas B. V. atlikdamas procesinius veiksmus. Ieškovai nepateikė ir jokių duomenų, galinčių pagrįsti prašomos priteisti žalos dydį. Ieškovams taip pat buvo nurodyta tinkamai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. detalizuoti, ar prašoma priteisti turtinę ar neturtinę žalą, tačiau 2012 m. birželio 15 d. trūkumų ištaisyme tai nebuvo padaryta.

10Pirmosios instancijos teismo nuomone, iš pateikto trūkumų ištaisymo matyti, kad ieškinys reiškiamas abiejų įmonių bendrai, tačiau susipažinus su pateiktais dokumentais nustatyta, jog A. K. T. nėra įgaliota vesti bylą ieškovo G. M. PĮ „Mados oazė“ vardu, nes A. K. T. Juridinių asmenų registro duomenimis nėra registruota kaip įmonės vadovė. Pažymėjo, kad nors kartu su trūkumų ištaisymu yra pateiktas G. M. PĮ „Mados oazė“ savininko 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymas dėl A. K. T. skyrimo įmonės direktore nuo 2001 m. lapkričio 20 d., tačiau Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis A. K. T. nėra G. M. PĮ „Mados oazė“ darbuotoja, todėl pateiktas 2007 m. spalio 31 d. G. M. PĮ „Mados oazė“ savininko įgaliojimas A. K. T. vesti įmonės vardu civilines ir administracines bylas nėra tinkamas, kadangi juridinių asmenų atstovais pagal pavedimą gali būti tik advokatai, advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje, vienas iš bendrininkų kitų bendrininkų pavedimu, taip pat juridinių asmenų darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, įmonės direktoriai (CPK 56 str. 1 d. 1 - 3 p., 2 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad A. K. T. apskritai nėra G. M. PĮ „Mados oazė“ darbuotoja. Nors šis trūkumas atskirai konstatuotinas šioje nutartyje, tačiau jis yra esminis bei užkertantis kelią A. K. T. vesti bylas G. M. PĮ „Mados oazė“ vardu.

11Teismas pažymėjo, kad ieškovai buvo įpareigoti sumokėti už reiškiamą ieškinį žyminį mokestį arba pateikti motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti juos nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o teismo nutarties dėl trūkumų pašalinimo neskundė ir nepagrįstai teigia, kad jie yra atleisti nuo šio mokesčio ir jo nesumokėjo, nepateikė prašymo nuo jo atleisti ir nepateikė jokių konkrečių duomenų apie sunkią įmonių finansinę padėtį.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB „Smart solutions“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 20 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

141. Duodant valstybę į teismą jokių mokesčių mokėti nereikia, o, be to, buvo prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio dėl sunkios padėties bei tai pagrindžiantys įrodymai.

152. Teisėjo B. V. veiksmai pasireiškė skolų neišieškojimu, dėl ko žlugdomas verslas, o visi neteisėti veiksmai atsispindi prašytose išreikalauti bylose.

163. Ieškovo nuomone, atstovauti gali ir valytoja, jeigu ji yra įmonės darbuotoja, o A. K. T. atstovavo visuose teismuose ir jokių pretenzijų jai niekas nereiškė.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

18Atskirasis skundas netenkinamas.

19Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarties paduotas G. M. IĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart solutions“ vardu, tačiau, nors byloje yra 2001 m. lapkričio 20 d. įsakymas dėl A. K. T. paskyrimo G. M. PĮ „Mados oazė“ direktore, iš VĮ „Registrų centras“ duomenų (CPK 179 str. 3 d.) aišku, kad atskirąjį skundą G. M. PĮ „Mados oazė“ vardu pasirašiusi A. K. T. nėra registruota šios įmonės direktore (CK 2.62 str. 3 d., 2.66 str. 1 d. 5 p., 5 d.), o byloje esantis minėtos įmonės savininko išduotas įgaliojimas (22 b. l.) nesuteikia A. K. T. teisės atstovauti G. M. PĮ „Mados oazė“, nes nepateikti nei giminystės ryšį, nei A. K. T. teisinį išsilavinimą pagrindžiantys dokumentai (CPK 56 str. 1 d. 4 p.). Tokiu būdu, teisėjų kolegija sprendžia, kad A. K. T. neturėjo teisės paduoti atskirojo skundo G. M. PĮ „Mados oazė“ vardu, dėl ko apeliacinis procesas pagal G. M. PĮ „Mados oazė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarties nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d., 338 str.). Atitinkamai pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi palikdamas ieškinį nenagrinėtu, taip pat pagrįstai konstatavo, kad A. K. T. negali vesti bylos G. M. PĮ „Mados oazė“ vardu, o jokių dokumentų, paneigiančių šios išvados pagrįstumą, A. K. T. nepateikė ir su atskiruoju skundu (apeliantė klaidingai nurodo, kad juridinį asmenį galėtų atstovauti bet kuris jo darbuotojas, nes pastarajam taip pat būtų taikomas išsilavinimo reikalavimas (CPK 56 str. 2 d.). Tuo tarpu procesinių dokumentų, A. K. T. teiktų G. M. PĮ „Mados oazė“ vardu, priėmimo kitose bylose klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

20Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 6 punktu šalys atleidžiamos nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose dėl žalos, atsiradusios dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, todėl teismas negalėjo palikti UAB „Smart solutions“ pateikto ieškinio nenagrinėtu vien tuo pagrindu, kad nebuvo sumokėtas žyminis mokestis. Tačiau, nors ieškovui jau Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartimi dėl ieškinio trūkumų šalinimo buvo nurodyta tinkamai suformuluoti ieškinio pagrindą (kartu pasiūlant pasirūpinti tinkamu atstovavimu), minėtas trūkumas nebuvo ištaisytas, o vien ieškovo nuoroda į bylų vilkinimą ir skolų neišieškojimą negali būti laikoma tinkamu ieškinio pagrindo nurodymu (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Juo labiau nepagrįsta ieškovo nuoroda į atskiras bylas neva patvirtinsiančias ieškinio pagrindą, nes suformuluoti ieškinio pagrindą yra būtent ieškovo pareiga (CPK 12, 178 str.), o pastarasis nepateikė jokių įrodymų, kad jam būtų drausta susipažinti su prašomomis išreikalauti bylomis Nr. 2-2160-460/2009, 2-1327-125/2011, 30-2-00316-11 (18 b. l.); CPK 10, 42, 46, 47 str.). Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas konkrečiu atveju teisėtai ir pagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą, nepašalinus jo trūkumų (CPK 115 str. 3 d.), o naikinti skundžiamą nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

21Be to, pažymėtina, kad teisėjai ar teismas apskritai negali būti traukiami atsakovais bylose dėl jų veiksmais vykdant pareigas padarytos žalos atlyginimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012).

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo G. M. personalinės įmonės „Mados oazė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutarties.

24Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai G. M. PĮ „Mados oazė“ ir UAB „Smart solutions“ kreipėsi į... 5. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 8 d. nutartimi nustatė terminą... 6. Ieškovai pateikė trūkumų ištaisymą, kuriame nurodė, kad teisėjo B. V.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 20 d. nutartimi ieškovų G. M.... 9. Teismas nurodė, kad ieškovų teismui pateiktos Lietuvos Respublikos... 10. Pirmosios instancijos teismo nuomone, iš pateikto trūkumų ištaisymo matyti,... 11. Teismas pažymėjo, kad ieškovai buvo įpareigoti sumokėti už reiškiamą... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovai G. M. personalinė įmonė „Mados oazė“ ir UAB... 14. 1. Duodant valstybę į teismą jokių mokesčių mokėti nereikia, o, be to,... 15. 2. Teisėjo B. V. veiksmai pasireiškė skolų neišieškojimu, dėl ko... 16. 3. Ieškovo nuomone, atstovauti gali ir valytoja, jeigu ji yra įmonės... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas netenkinamas.... 19. Atskirasis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d.... 20. Vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 6 punktu šalys atleidžiamos nuo... 21. Be to, pažymėtina, kad teisėjai ar teismas apskritai negali būti traukiami... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 23. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo G. M. personalinės... 24. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartį nepakeistą....