Byla 2-616-733/2012
Dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Martai Neimantaitei,

3dalyvaujant ieškovei D. D., jos atstovui advokatui Tomui Leščinskui, trečiojo asmens Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus atstovui Andrej Pavlovskij,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės D. D. ieškinį atsakovui V. Š., tretiesiems asmenims Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, ir D. T. dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo,

Nustatė

5Ieškovė D. D. patikslintu ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo nustatyti žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso jai ir Lietuvos valstybei bei atsakovui V. Š., kuris minėtą žemės sklypą nuomojasi iš Lietuvos valstybės, naudojimosi tvarką pagal UAB „Pamario krašto projektai“ parengtą Žemės sklypo 2009-10-12 planą, nustatant ieškovei atskirai naudotis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu B, atsakovui V. Š. atskirai naudotis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu A, kitą žemės sklypo dalį, esančią po gyvenamuoju namu, plane pažymėtą indeksu C, paliekant naudotis bendrai. Taip pat prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jai ir Lietuvos valstybei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso 0,0816 ha žemės sklypas, esantis ( - ). Teismo posėdyje ieškovė paaiškino, kad jos dalis minėtame sklype sudaro 0,0670 ha. Kita sklypo dalis 2005-02-02 sutartimi Nr. 88/2005-15 išnuomota atsakovui V. Š.. Prieš kreipiantis į teismą dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo, ieškovė kreipėsi į atsakovą V. Š., tačiau sutarimo nepasiekė. Mano, kad jos pateiktas žemės sklypo naudojimosi planas atitinka patogumo, racionalumo ir geresnio nuosavybės valdymo bei naudojimo principus, nes yra padaryti atskiri įvažiavimai į kiemus, todėl ji su atsakovu kieme nesusitinka, jos gyvenamosios patalpos langai yra į žemės sklypo dalį, plane pažymėta indeksu B, o šuliniu, kuris yra žemės sklypo dalyje, plane pažymėta indeksu B, nesinaudoja nuo 2008 m., jai nupirkus kaimynų E. ir A. G., kurie iki tol vieninteliai naudojosi šuliniu, namo dalį, nes kiekvienas iš jų (šalių) turi įsirengęs atskirą vandens tiekimo sistemą. Be to, planas atitinka nusistovėjusią faktinę žemės sklypo naudojimosi tvarką.

6Atsakovas V. Š., kuris teismo posėdyje nedalyvavo, tačiau apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai, atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašo jį atmesti, nurodo, kad ieškovės siūloma nustatyti žemės sklypo naudojimo tvarka jam yra nepatogi, pažeidžia jo teises. Pagal siūlomą žemės sklypo naudojimo dalių nustatytą jis negali automobiliu įvažiuoti į sklypą, prieiti prie bendro naudojimo šulinio. Teismui 2012-08-27 pateiktame pranešime V. Š. nurodo, kad nėra atsakovas, nes savo gyvenamojo namo, esančio, ( - ), dalį pardavė trečiajam asmeniui D. T., kuri įsipareigojusi priduoti namą eksploatacijai. Mano, kad jis byloje galėtų būti patrauktas trečiuoju asmeniu.

7Trečiojo asmens Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilutės žemėtvarkos skyriaus, atstovas su patikslintu ieškiniu sutiko, prašo jį tenkinti. Nurodo, kad žemės sklypo plane naudojimosi tvarka nustatyta racionaliai ir proporcingai. Žemės sklypo naudojimosi planas yra tinkamas, neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

8Tretysis asmuo D. T. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir laiką informuota, atsiliepimų, prašymų negauta.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Bylos medžiaga nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro duomenimis, žemės sklypas (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esantis ( - ), įregistruotas bendrosios dalinės nuosavybės teise: 146/816 dalys Lietuvos Respublikai (įregistravimo pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas 2004-12-30 Nr. 13.6-4694) ir 670/816 dalys D. D. (įregistravimo pagrindas: Valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis 2009-05-14 Nr. 2604) (2 t., 7-10 b.l.).

111996-06-25 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2SD-8764 atsakovas įsigijo 55/100 dalis gyvenamojo namo, esančio ( - ), kurio plotas nurodytas 195,39 kv.m (2 t., 44-51 b.l.). 2000-05-31 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovė iš atsakovo įsigijo ½ dalį nuo 55/100 dalių gyvenamojo namo, kas sudarė 55/200 namo dalis (2 t., 13 b.l.). Paprasta rašytine forma surašytu priedu prie šios sutarties šalys sutarė, kad ieškovės nupirktą 55/200 namo dalį sudaro atitinkamos 48,22 kv.m. ploto patalpos ir 50,20 kv. m. mūrinis garažas (2 t., 14 b.l.). Tai patvirtina ir nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. ( - ) I-mo aukšto planas. Nekilnojamojo turto registro 2009-05-18 išrašas patvirtina, kad 146/816 0,0816 ha ploto žemės sklypo dalys nuosavybės teise priklauso valstybei ir kad ši sklypo dalis 2005-02-02 išnuomota atsakovui V. Š. iki 2075-02-02, o 670/816 šio sklypo dalys nuosavybės teise priklauso ieškovei D. D. (1 t., 5-8, 65 b.l.). Klaipėdos apskrities viršininko 2009-04-02 įsakyme Nr.4-2120-(1.3) nurodyta, kad valstybė ieškovei D. D. parduoda 0,0670 ha žemės sklypą, kas sudaro 670/816 valstybinės žemės sklypo dalies, esančios ( - ) (2 t., 20, 21 b.l.). 2009-05-14 sutartimi Nr. 2604 Klaipėdos apskrities viršininko administracija pardavė ieškovei D. D. 0,0670 ha žemės sklypą iš 0,0816 ha sklypo (2 t., 92, 93 b.l.).

12Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-27 įsakymu Nr.13.6-3096 nustatyta, kad bendraturčiams nesusitarus, nustatytos bendrosios nuosavybės teise naudojamo kitos paskirties žemės sklypo, esančio ( - ), kiekvieno bendraturčio naudojamos dalys, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančias turimų pastatų dalis, tokiu būdu, nustatyta, kad ieškovė D. D. naudoja 282 dalis, atsakovas V. Š. – 146 dalis, E. G. – 101 dalį, A. G. – 157 dalis, valstybei priklauso 130 dalių iš bendro 816 kv.m. ploto (2 t., 15 b.l.). 2008 m. ieškovė nupirko kitų tuometinių namo bendraturčių E. G. ir A. G. nuosavybės teise valdytas šio namo 45/100 dalis (19/100 dalių E. G. ir 26/100 dalys A. G.). Atsižvelgiant į kitų pastatų, esančių žemės sklype, t.y. ūkinio pastato (unikalus Nr. ( - )) ir garažo plotą (unikalus Nr. ( - )), kurie yra įregistruoti kaip atskiri pagalbinio ūkio paskirties nekilnojamojo turto objektai, o ne pastato priklausiniai (2 t., 7–10, 44–51 b.l.), nustatyta, kad ieškovei priklausanti dalis sudaro 82,1 proc., o atsakovui 17,9 proc.

132009-08-31 pranešimu ieškovė kreipėsi į atsakovą, nusiųsdama žemės sklypo naudojimosi projektą ir prašydama iki 2009-09-21 pateikti savo pastabas dėl žemės sklypų naudojimosi tvarkos nustatymo (1 t., 16 b.l.). Negavusi atsakymo, ieškovė 2009-11-02 kreipėsi į Šilutės 1-ą notaro biurą, prašydama persiųsti atsakovui pareiškimą kuriame buvo nurodytas kvietimas atsakovui atvykti 2009-11-19 pas notarą sudaryti sutartį tarp bendraturčių dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, ir nurodyta, kad atsakovui neatvykus nustatytu laiku, bus manoma, jog atsakovas neturi pretenzijų dėl projekte nustatytų žemės naudojimosi ribų (1 t., 17 b.l.). Šilutės notarė A. Radavičienė 2009-11-23 surašė liudijimą, kad atsakovas V. Š. 2009-11-19 į Šilutės 1-ą notaro biurą neatvyko (1 t., 18 b.l.). Iš Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 2009-12-24 rašto Nr.2.1-460-(1.14) matyti, kad atsakovas 2009-11-12 kreipėsi į minėtą įstaigą dėl nuomojamo žemės sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo, tačiau jam buvo atsakyta, kad žemės sklypo valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma bendraturčių susitarimu (1 t., 19 b.l.). Iš ieškovės pateikto UAB „Pamario krašto projektai“ parengto Žemės sklypo 2009-10-12 plano akivaizdu, kad ieškovė yra numačiusi naudojimosi žemės sklypu tvarką pagal Nekilnojamojo turto registre nurodytas žemės sklypo dalis (1 t., 20 b.l.).

14Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.75 straipsnio 1 dalies nuostata, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo daiktu tvarka nustatoma teismo pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį. Ginčas dėl naudojimosi bendrais nekilnojamaisiais daiktais sprendžiamas remiantis CK 4.81 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Šiuo atveju tik nustatoma tvarka, pagal kurią bus naudojamasi nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, tam tikros nekilnojamojo daikto dalys gali būti bendraturčių naudojamos bendrai, nesuformuojami atskiri nuosavybės teisės objektai ir nenutraukiama bendroji dalinė nuosavybės teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-10-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2006).

15Ieškovė D. D. pateikė teismui UAB „Pamario krašto projektai“ parengtą Žemės sklypo 2009-10-12 planą, kurio nustatyta bendro turto naudojimosi tvarka, atsižvelgiant į bendraturčių dalis. Teismas sutinka su ieškovės pateiktu UAB „Pamario krašto projektai“ specialistų parengtu projektiniu pasiūlymu, kuriam iš esmės neprieštarauja nei atsakovas, nei tretieji asmenys, nes jis atitinka teisingumo, protingumo, patogumo, ekonomiškumo ir nuosavybės valdymo bei naudojimo teisės geresnio įgyvendinimo kriterijus, nepažeidžia šalių teises ir teisėtus interesus, kadangi šalys, kaip bendrasavininkiai, turi atskirus įvažiavimus į kiemą, atskiras vandens tiekimo sistemas, dėl ko nelieka būtinybės naudotis šuliniu, patenkančiu į žemės sklypo dalį, plane pažymėta indeksu B, kuris nuo 2008 m. nenaudojamas pagal paskirtį, be to, ieškovės gyvenamosios patalpos langai yra į žemės sklypo dalį, plane pažymėta indeksu B, o atsakovo gyvenamosios patalpos langai – į žemės sklypo dalį, plane pažymėta indeksu A, abiems šalims tenka vientisos žemės sklypo dalys, šalys turės galimybę atskirai naudotis savo žemės sklypo dalimis ir nekilnojamaisiais daiktais, nevaržydami vienos kito (bendraturčių) teisių.

16Atsakovas V. Š. pasiūlymų dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos teismui nepateikė. Šiame kontekste svarbu tai, kad pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011).

17Atmestinas, kaip nepagrįstas, V. Š. teiginys, kad šioje byloje jis nėra atsakovu, kadangi VĮ „Registrų centras“ duomenys patvirtina, jog V. Š. iki šiol yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), bendrasavininkas, o be to, jis iš Lietuvos valstybės iki 2075-02-02 - išsinuomojęs 0,0146 ha ploto žemės sklypo dalį, esančią ( - ). Todėl akivaizdu, kad ieškovė, būdama gyvenamojo namo ir žemės sklypo dalių, esančių ( - ), savininkė, į procesą įtraukė tinkamą atsakovą pareikšdama jam reikalavimus dėl naudojimosi žemės sklypu, esančiu ( - ), tvarkos nustatymo pagal UAB „Pamario krašto projektai“ parengtą Žemės sklypo 2009-10-12 planą, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

18Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, daro išvadą, kad ieškovė įrodė savo reikalavimus, todėl jie tenkintini, o atsakovo teiginiai dėl nepatogaus žemės sklypo naudojimo atmestini, kaip neatitinkantys realios faktinės žemės sklypo naudojimosi situacijos.

19Kadangi ginčas kilo iš esmės dėl atsakovo V. Š. kaltės, jo nenoro ginčą išspręsti taikiai, bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 2000 Lt advokato išlaidų, 130 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 68 Lt žyminio mokesčio dalis už apeliacinį skundą ieškovei bei 94,97 Lt pašto išlaidų valstybei, priteistinos iš atsakovo V. Š. (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str. 1 d., 2 d, 96 str.).

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,

Nutarė

21ieškinį patenkinti visiškai.

22Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką pagal UAB „Pamario krašto projektai“ parengtą Žemės sklypo 2009-10-12 naudojimosi tvarkos tarp bendraturčių nustatymo planą, ieškovei D. D., asmens kodas ( - ) skiriant naudotis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu B, atsakovui V. Š., asmens kodas ( - ) skiriant naudotis žemės sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu A, o žemės sklypo dalimi, plane pažymėta indeksu C, ieškovė D. D. ir tretysis asmuo Lietuvos valstybė naudosis bendrai.

23Iš atsakovo V. Š. priteisti 2198 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei D. D. ir 94,97 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Martai Neimantaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei D. D., jos atstovui advokatui Tomui Leščinskui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Ieškovė D. D. patikslintu ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo... 6. Atsakovas V. Š., kuris teismo posėdyje nedalyvavo, tačiau apie posėdžio... 7. Trečiojo asmens Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės... 8. Tretysis asmuo D. T. teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio vietą ir... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Bylos medžiaga nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro duomenimis, žemės... 11. 1996-06-25 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2SD-8764 atsakovas įsigijo 55/100... 12. Klaipėdos apskrities viršininko 2004-09-27 įsakymu Nr.13.6-3096 nustatyta,... 13. 2009-08-31 pranešimu ieškovė kreipėsi į atsakovą, nusiųsdama žemės... 14. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.75 straipsnio 1 dalies... 15. Ieškovė D. D. pateikė teismui UAB „Pamario krašto projektai“ parengtą... 16. Atsakovas V. Š. pasiūlymų dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos teismui... 17. Atmestinas, kaip nepagrįstas, V. Š. teiginys, kad šioje byloje jis nėra... 18. Teismas, vertindamas šalių pateiktus įrodymus, remdamasis įrodymų... 19. Kadangi ginčas kilo iš esmės dėl atsakovo V. Š. kaltės, jo nenoro ginčą... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 270 str.,... 21. ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Nustatyti žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi... 23. Iš atsakovo V. Š. priteisti 2198 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei D. D.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...