Byla 2-7059-901/2012
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. L. 2012-10-05 aktą dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo,

Nustatė

2Antstolis A. L. teismui pateikė 2012-10-05 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. AN028970, prašė taikyti sprendime nurodytas pasekmes. Nurodė, kad vykdydamas Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011, išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 771 str. 1 d., patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustatė, jog pagal 2012-09-10 ir 2012-09-24 gautus O. A. pareiškimus I. J. 2012-09-08 ir 2012-09-22 neleido O. A. pasimatyti su savo nepilnamečiu sūnumi V. A.. Taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo nutartis c.b. Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai. 2012-09-12 I. J. antstolio kontorai pateikė 2012-08-27 Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį c.b. Nr. 2-1600-341/2011, kuria teismas uždraudė O. A. matytis su nepilnamečiu sūnumi V. A.. Antstolio turimais duomenimis, dėl šios teismo nutarties Vilniaus apygardos teisme yra gautas atskirasis skundas, kuris bus nagrinėjamas 2012-12-14. Vadovaudamasis CPK 771 str. 2 d., antstolis surašytą aktą perdavė Šiaulių miesto apylinkės teismui, nutarčiai, taikyti sprendime nurodytas pasekmes, priimti.

3Skolininkė I. J. 2012-10-22 teismui pateiktame paaiškinime nurodė, kad antstolio A. L. 2012-10-05 aktas yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad sūnaus V. A. tėvas O. A. piktybiškai nevykdė Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutarties c.b. Nr. 2-1600-723/2012,kuria buvo uždrausta vaiko tėvui išsivežti vaiką iš jo gyvenamosios vietos. Du kartus O. A. savavališkai sūnų išsivežė, o vaiką ji pasiėmė tik kitą dieną Kelmės policijos komisariate (toliau PK) ir sekantį kartą Radviliškio PK, po ko vaiko sveikata labai pablogėjo. Vaikas serga neuroze, jam reikalinga labai rūpestinga priežiūra, buvo gydytas reabilitacijos centre, be to vaikas buvo operuotas ir po aukščiau nurodytų O. A. veiksmų savavališkai išsivežus vaiką. Dėl tokių O. A. veiksmų Kelmės PK yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 245 str. jo atžvilgiu. 2012-08-27 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismas c.b. Nr.2-1600-341/2012 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė O. A. matytis su sūnumi iki procesinio teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Nors šią nutartį O. A. apskundė, tačiau pirmiausia turi būti atsižvelgiama į vaiko interesus, jokios priemonės negali pakenkti vaiko vystymuisi ir jo sveikatos stoviui, vaikas turi būti saugus, būti ir gyventi tik saugioje aplinkoje. Šiuo atveju, formaliai besilaikant vykdymo veiksmų, neabejotinai bus pažeisti vaiko interesai. O. A. jau yra baustas administracine tvarka dėl tėvo valdžios panaudojimo prieš nepilnametį vaiką. Vaiko motina privalo užtikrinti mažamečio sūnaus saugumą, todėl dėl pastovių O. A. išpuolių jos atžvilgiu daroma žala mažamečio vaiko sveikatai. Antstolio 2012-10-05 nurodytomis datomis vaiko tėvas I. J. neinformavo prieš atvykdamas susitikti su sūnumi, nepaklausė ar vaikas yra sveikas, nurodytos datos yra savaitgalis, o iš karto rašė pareiškimus antstoliui, nors žino vaiko gyvenamosios vietos adresą, I. J. kontaktinius telefonus. O. A. gyvena Vilniaus rajone, Gudelių kaime, o sūnus V. A. gyvena Kelmėje. Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-04-19 sprendime c.b. Nr.2-65-471/2011 nurodyta, kad O. A. nuo antro mėnesio po teismo sprendimo įsigaliojimo dienos (sprendimas įsigaliojo 2011-05-20) gali bendrauti su sūnumi kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą savaitgalį nuo šeštadienio 10 vai. iki sekmadienio 18 vai., t.y. vaiką išsivežti iš jo gyvenamosios vietos. O. A. nustatyti bendravimą vaiko gyvenamojoje vietoje (kaip laikinąsias apsaugos priemones) iš viso neprašė. Kelmės rajono apylinkės teismo 2011-04-19 sprendimu nustatyta bendravimo tvarka vaiko gyvenamojoje vietoje baigėsi po 2011-06-20.

4Antstolio pareiškimas atmestinas.

5Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis surašo aktą ir perduoda jį antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kas skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti jam iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

6Susipažinus su antstolio pateikta vykdomąja byla Nr. 0159/11/00505 nustatyta, kad antstolis vykdo Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011 išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J..

7Antstolis vadovaudamasis tik 2012-09-10 ir 2012-09-24 antstolio kontoroje gautais O. A. pareiškimais nustatė, kad I. J. 2012-09-08 ir 2012-09-22 neleido O. A. pasimatyti su nepilnamečiu sūnumi V. A. (v.b.l.95, 107, 109), taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011 ir 2012-07-09 Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai.

8Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1600-723/2012, kurioje I. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo pakeitimo ir bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, vaiko tėvui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – O. A. buvo uždrausta išsivežti vaiką iš jo gyvenamosios vietos. Nutartis įsiteisėjusi. 2012-08-13 nutartimi teismas šioje byloje paskyrė teismo psichologinę ekspertizę tikslu išsiaiškinti sūnaus norus ir poziciją dėl jo bendravimo būdo ir tvarkos nustatymo su tėvu O. A.. Gavus ieškovės prašymą pakeisti 2012-06-08 nutartį, 2012-08-27 nutartimi prašymas tenkintas ir atsakovui uždrausta matytis su V. A. iki procesinio teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Nutartis apskųsta. Taigi šiuo atveju galioja 2012-06-08 teismo nutartis.

9Išnagrinėjus teismui pateiktus skolininkės rašytinius paaiškinimus ir prie jų pridėtus dokumentus, taip pat vykdomosios bylos duomenys, tame tarpe medicininius išrašus apie vaiko sveikatos būklę (v.b.l.87-90), teismo vertinimu antstolio 2012-10-05 surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktas yra nepagrįstas (CPK 185 str.). Kol Vilniaus rajono apylinkės teisme vyksta ginčas dėl bendravimo tvarkos su vaiku pakeitimo ir galioja 2012-06-08 nutartimi O. A. taikyti apribojimai, be to, 2012-08-27 nutartimi atsakovui apskritai uždrausta matytis su nepilnamečiu vaiku V. A. iki procesinio teismo sprendimo priėmimo (nors ir nutartis dar neįsiteisėjo), atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl O. A. veiksmų, susijusių su vaiku, bausti vaiko motiną už tai, kad pagal vaiko tėvo pareiškimus antstolis konstatavo, kad I. J. 2012-09-08 ir 2012-09-22 neleido O. A. pasimatyti su savo nepilnamečiu sūnumi, būtų neteisinga, tai neatitiktų vaiko prioritetinių apsaugos interesų, be to, tam nėra pagrindo. Antstoliui pateiktos Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jis buvo informuotas apie vaiko tėvo atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą. Reikia pastebėti, kad antstolis jau kartą kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su 2012-08-28 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu, teismas 2012-09-07 nutartimi c.b. Nr. 2-6065-362/2012 antstolio siūlymo netenkino, nutartis įsiteisėjusi.

10Atsižvelgiant į viską, kas išvardinta, antstolio siūlymas taikyti sprendime nurodytas pasekmes yra nepagrįstas, todėl atmestinas ir bauda I. J. neskirtina.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

12antstolio A. L. siūlymą taikyti sprendime nurodytas pasekmes atmesti ir baudos I. J. neskirti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Ryšiai