Byla 2-1182-901/2013
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio A. L. 2013-01-02 aktą dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo,

Nustatė

2Antstolis A. L. teismui pateikė 2013-01-02 sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą Nr. AN036163, prašė taikyti sprendime nurodytas pasekmes. Nurodė, kad vykdydamas Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011, išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 771 str. 1 d., patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustatė, jog pagal 2012-12-27 gautą O. A. pareiškimą I. J. 2012-12-22 neleido O. A. pasimatyti su savo nepilnamečiu sūnumi V. A., taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo nutartis c.b. Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai.

3Skolininkė I. J. 2013-01-28 teismui pateiktame paaiškinime nurodė, kad antstolio A. L. 2013-01-02 aktas yra nepagrįstas. Nurodė, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-08-13 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-1600-723/2012 paskirta teismo psichologinė ekspertizė tikslu išsiaiškinti sūnaus norus ir poziciją dėl jo bendravimo būdo ir tvarkos nustatymo su tėvu O. A.. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2012-08-27 nutarė uždrausti atsakovui O. A. matytis su nepilnamečiu vaiku V. A. iki procesinio teismo sprendimo civilinėje byloje. I. J. nurodė, kad 2012-12-21 – 2012-12-23 dienomis ji buvau išvykus su sūnumi V. A., nes sūnaus tėvas O. A. iš anksto neinformavo jos apie savo ketinimą atvykti pasimatyti su vaiku. 2012-12-22 08:10 O. A. sms žinute liepė jai pasitikrinti elektroninį paštą. 2012-12-23 grįžusi namo ir patikrinusi savo elektroninį paštą rado O. A. 2013-12-21 23 vai. 48 min. jai persiųstą Vilniaus apygardos teismo nutartį, kurią O. A. antstoliams išsiuntė 2012-12-21 12 vai. 39 min. Tai įrodo, kad O. A. tikslas nėra bendravimas su sūnumi V. A., o siekis, kad I. J. sumokėtų 200 Lt baudą O. A. naudai. Perskaičiusi O. A. elektroninį laišką 2012-12-23 I. J. susisiekė su savo advokate, kuri ją informavo, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas dar kaitą išnagrinėjęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, uždraudė O. A. bendrauti su vaiku V. A. iki bus priimtas teismo sprendimas. 2012-12-23 perskaičius elektroninį laišką gautą nuo O. A., I. J. pasiteiravo mamos R. J. ir brolio R. J., tą savaitgalį buvusių namuose, apie O. A. apsilankymą, kurie pasakė, kad O. A. atvykęs nebuvo. I. J. pažymi, kad naktį atsiųstas elektroninis laiškas negali būti kaip įrodymas bylojantis apie O. A. atvykimą susitikti su sūnumi. O. A. nesiteiravo vaiko sveikata, niekada nesidomėjo vaiko poreikiais, neskiria pakankamai lėšų sūnaus V. A. išlaikymui, todėl dalį jų nuo 2012-12-20 skiria Vaikų išlaikymo fondo administracija prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. O. A. alimentų įsiskolinimo suma 2012-10-01 dienai sudarė 4913,27 Lt. O. A. žino vaiko gyvenamosios vietos adresą, I. J. kontaktinį telefoną, elektroninio pašto adresą, tačiau apie atvykimą susitikti su sūnumi iš anksto jos neinformuoja, visada iš karto rašo pareiškimus antstoliui teigdamas, kad ji tyčia neleidžia matytis su sūnumi V. A.. I. J. prašo teismo prie šios bylos prijungti Šiaulių miesto apylinkės teismo civilines bylas Nr.2-6065-362/2012 ir Nr 2-7059-901/2012, kadangi šiose bylose buvo sprendžiami taip pat antstolio A, Liaškovo aktų klausimai dėl O. A. bendravimo su vaiku, tose bylose yra pateikti rašytiniai įrodymai, jos teikti paaiškinimai kurie galėtų būti kaip papildomi įrodymai.

4Antstolio pareiškimas atmestinas.

5Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis surašo aktą ir perduoda jį antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kas skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti jam iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

6Susipažinus su antstolio pateikta vykdomąja byla Nr. 0159/11/00505 nustatyta, kad antstolis vykdo Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011, išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J..

7Antstolis vadovaudamasis 2012-12-22 antstolio kontoroje gautu O. A. pareiškimu konstatavo, kad I. J. 2012-12-22 neleido O. A. pasimatyti su nepilnamečiu sūnumi V. A. (v.b.l.126), taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011 ir 2012-07-09 Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai.

8Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1600-723/2012 (dab. c.b. 2-425-723/2013), kurioje I. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo pakeitimo ir bendravimo su vaiku tvarkos pakeitimo, vaiko tėvui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – O. A. buvo uždrausta išsivežti vaiką iš jo gyvenamosios vietos. Nutartis įsiteisėjusi. 2012-08-13 nutartimi teismas šioje byloje paskyrė teismo psichologinę ekspertizę tikslu išsiaiškinti sūnaus norus ir poziciją dėl jo bendravimo būdo ir tvarkos nustatymo su tėvu O. A.. Teismas neturi duomenų, kad ekspertizė būtų atlikta. Gavus ieškovės prašymą pakeisti 2012-06-08 nutartį, 2012-08-27 nutartimi prašymas tenkintas ir atsakovui uždrausta matytis su V. A. iki procesinio teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. 2012-08-27 nutartis Vilniaus apygardos teismo 2012-12-14 nutartimi (civilinė byla Nr. 2S-1923-553/2012) panaikinta ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis Vilniaus rajono apylinkės teismas dar kartą išnagrinėjęs ieškovės I. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo civilinėje byloje Nr. 2-1600-341/2012 2012 m. gruodžio 21 d. nutartimi prašymą tenkino ir atsakovui O. A. uždraudė matytis su nepilnamečiu vaiku V. A. iki procesinio teismo sprendimo civilinėje byloje įsiteisėjimo dienos. Nutartis įsiteisėjusi.

9Išnagrinėjus teismui pateiktus skolininkės rašytinius paaiškinimus ir prie jų pridėtus dokumentus – I. J. ir O. A. susirašinėjimą, antstolės pažymą dėl O. A. išlaikymo sūnui V. A. įsiskolinimo ir Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012-12-20 sprendimą Nr. V2-18241 dėl išmokų V. A. išmokėjimo, taip pat vykdomosios bylos duomenys, kuriuose yra įsiteisėjusios Šiaulių miesto apylinkės teismo (dab. Šiaulių apylinkės teismo) 2012-09-07 ir 2012-10-24 nutartys civilinėse bylose Nr. 2-6065-362/2012 ir Nr. 2-7059-901/2012, kuriomis atmesti antstolio A. L. siūlymai dėl baudos I. J. skirimo, teismo vertinimu antstolio 2013-01-02 surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktas yra nepagrįstas (CPK 185 str.). Kol Vilniaus rajono apylinkės teisme vyksta ginčas dėl bendravimo tvarkos su vaiku pakeitimo ir galioja 2012-06-08 nutartimi O. A. taikyti apribojimai, be to, įsiteisėjusia 2012-12-21 nutartimi atsakovui apskritai uždrausta matytis su nepilnamečiu vaiku V. A. iki procesinio teismo sprendimo priėmimo, būtų neteisinga ir nėra pagrindo bausti vaiko motiną dėl vaiko neperdavimo vaiko tėvui, tai neatitiktų vaiko prioritetinių apsaugos interesų. Antstoliui pateiktos Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

10Atsižvelgiant į viską, kas išvardinta, antstolio siūlymas taikyti sprendime nurodytas pasekmes yra nepagrįstas, todėl atmestinas ir bauda I. J. neskirtina.

11Nėra jokio pagrindo prijunti išnagrinėtas civilines bylas Nr. 2-6065-362/2012 ir Nr. 2-7059-901/2012 prie šio antstolio pareiškimo dėl I. J. nubaudimo nagrinėjimo, nes teismui yra pateikta vykdomoji byla, kurioje yra įsiteisėjusios galutinės nutartys tose bylose, minėtose bylose I. J. teikė teismui paaiškinimus, kurie aprašyti minėtose nutartyse, todėl I. J. prašymas jas prijungti yra atmestinas.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 290-291 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

13antstolio A. L. siūlymą taikyti sprendime nurodytas pasekmes atmesti ir baudos I. J. neskirti.

14Atmesti I. J. prašymą prijunti išnagrinėtas civilines bylas Nr. 2-6065-362/2012 ir Nr. 2-7059-901/2012 prie šio antstolio pareiškimo dėl I. J. nubaudimo nagrinėjimo.

15Išsiųsti nutarties kopijas antstoliui, O. A. ir I. J..

16Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Ryšiai