Byla 2-6065-362/2012
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Martinavičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Andriaus Liaškovo aktą dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo,

Nustatė

2Antstolis Andrius Liaškovas teismui pateikė sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą, prašė taikyti sprendime nurodytas pasekmes. Nurodė, kad vykdydamas Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011, išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J., a. k. ( - ) vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 1 dalimi, patikrinęs sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu vykdymo rezultatus, nustatė, jog pagal 2012-08-14 ir 2012-08-27 gautus O. A. pareiškimus I. J. 2012-08-11 ir 2012-08-25 neleido O. A. pasimatyti su savo nepilnamečiu sūnumi V. A., taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011 ir 2012-07-09 Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 771 straipsnio 2 dalimi, surašytą aktą perdavė Šiaulių miesto apylinkės teismui, nutarčiai, taikyti sprendime nurodytas pasekmes, priimti.

3Skolininkė I. J. teismui pateiktame atsiliepime nurodė, kad antstolio A. Liaškovo 2012-08-28 aktas Nr. AN025781 dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, yra nepagrįstas. Dėl 2012-08-11 paaiškino, kad sūnaus V. A. tėvas O. A. buvo atvykęs į vaiko gyvenamąją vietą susitikti su sūnumi. Vaiko tėvui O. A. atvykus į susitikimą su sūnumi, sūnus jam buvo perduotas 10 val. Mėgino vaiko tėvui paaiškinti, kad sūnus yra po operacijos ir jam būtina labai rūpestinga priežiūra, tačiau O. A. iškoneveikė ją, aplaistė neaiškiu skysčiu, apspjaudė, tai darė mažamečio sūnaus akivaizdoje, laikydamas vaiką ant rankų. Vaiko tėvas sūnų pasiėmė su savimi į automobilį ir išvažiavo nežinoma kryptimi, dėl ko jai teko kreiptis į Kelmės rajono policijos komisariatą, kurios dėka vaiko tėvas O. A. buvo sulaikytas Radviliškio rajone. Vaiką pasiėmė 2012-08-11 apie 12 val. Radviliškio policijos komisariate. O. A. neturėjo teisės 2012-08-11 mažametį sūnų išsivežti iš jo gyvenamosios vietos Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1600-723/2012 pagrindu. Tokiu būdu, antstolio A. Liaškovo akte nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, antstolis A. Liaškovas buvo informuotas apie O. A. savavališkus veiksmus ir Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutarties nevykdymą.

4Nurodė, kad po Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1600-723/2012, kuria buvo uždrausta vaiko tėvui O. A. išsivežti vaiką iš jo gyvenamosios vietos, O. A. piktybiškai šios teismo nutarties nevykdė ir 2012-07-28. Tą dieną leidus O. A. susitikti su mažamečiu sūnumi, O. A. savavališkai sūnų išsivežė ir vaiką ji pasiėmė tik sekančią dieną Kelmės policijos komisariate. Dėl tokių O. A. veiksmų Kelmės policijos komisariate yra pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 245 str. jo atžvilgiu. Tai, kad O. A. ir 2012-07-28 šiurkščiai pažeidė Vilniaus rajono apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paminėtoje civilinėje byloje, antstolis A. Liaškovas buvo informuotas, tačiau savo kompetencijos ribose nesiėmė jokių veiksmų O. A. atžvilgiu dėl paminėto teismo nutarties nevykdymo.

52012-08-27 nutartimi Vilniaus rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr.2-1600-341/2012 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė O. A. matytis su sūnumi V. A. iki procesinio teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo.

6O. A. jau yra baustas administracine tvarka dėl tėvo valdžios panaudojimo prieš nepilnametį vaiką. O. A. savavališkai ir šiurkščiai pažeidžiant Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-06-08 nutartį dėl bendravimo su vaiku, mažamečio vaiko sveikata buvo sutrikdyta, ką įrodo pridedami išrašai iš medicininių dokumentų.

7Dėl 2012-08-25 dienos paaiškino, kad 2012-08-14 elektroniniu paštu informavo antstolį A. Liaškovą, kad nuo 2012-08-14 iki 2012-08-27 išvyksta su sūnumi V. A. atostogauti. Po vaiko tėvo O. A. neteisėtų veiksmų mažamečio vaiko atžvilgiu (savavališko jo išsivežimo iš vaiko gyvenamosios vietos - dėl ko pradėtas ikiteisminis tyrimas), vaikas serga neuroze, jam reikalinga labai rūpestinga priežiūra, sūnus buvo gydytas reabilitacijos centre, be to, vaikas buvo operuotas, todėl atostogos buvo labai reikalingos. Ji ir telefonu derino su antstoliu A. Liaškovu savo atostogas, paaiškino padėtį, jis liepė tai parašyti raštu, patikino, kad galima išvykti atostogauti. Be to, apie tai, kad išvyko su vaiku atostogauti, informavo ir vaiko tėvą O. A. bei Kelmės rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrių.

8Antstolio pareiškimas atmestinas.

9Jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos Civilinio proceso kodekso 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės. Šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, antstolis surašo aktą ir perduoda jį antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kas skolininkas sprendimo neįvykdė, gali skirti jam iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.

10Susipažinus su antstolio pateikta vykdomąja byla Nr. 0159/11/00505/2011 nustatyta, kad antstolis savo kontoroje vykdė Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-65-471/2011 išduotą 2011-06-30, dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatymo I. J..

11Antstolis nustatė, kad I. J. 2012-08-11 ir 2012-08-25 neleido O. A. pasimatyti su savo nepilnamečiu sūnumi V. A., taip nevykdydama 2011-06-30 Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011 ir 2012-07-09 Kelmės rajono apylinkės teismo nutarties civilinėje byloje Nr. P2-3-471/2012, kuria nustatyta, kad I. J., be svarbios priežasties nevykdant Kelmės rajono apylinkės teismo vykdomojo dokumento Nr. 2-65-471/2011, kiekvienu atveju yra skiriama 200,00 Lt bauda, O. A. naudai.

12Teismui pateiktas skolininkės atsiliepimas ir prie jo pridėti dokumentai, taip pat vykdomosios bylos duomenys leidžia manyti, kad antstolio surašytas sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo aktas yra nepagrįstas. Iš bylos duomenų matyti, kad 2012-08-11 O. A. pasimatymas su sūnumi įvyko 10 val.. Tačiau O. A. nevykdant teismo nutarties, kuri nustatė, jog neleidžiama išsivežti vaiko iš jo gyvenamosios vietos, vaikas motinai grąžintas tos dienos 12:10 val. policijos pagalba. Apie šią situaciją buvo informuotas tiek pats antstolis (vykdomosios bylos 73 l.), tiek Kelmės r. sav. administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius (priedas prie atsiliepimo). O. A. nuolat nevykdant Vilniaus r. apylinkės teismo 2012-06-08 nutarties, kuri nustatė, jog neleidžiama išsivežti vaiko iš jo gyvenamosios vietos, Kelmės rajono policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas.

13Antstolio akte konstatuotas faktas, kad 2012-08-25 I. J. neleido O. A. pasimatyti su nepilnamečiu sūnumi. Tačiau iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolis buvo informuotas apie numatomas I. J. ir nepilnamečio V. A. atostogas (vykdomosios bylos 70 l.), todėl pripažįstama, kad antstolio akte nurodomu laiku 2012-08-25 O. A. negalėjo matytis su sūnumi ne dėl I. J. tyčinių veiksmų, o dėl objektyvių priežasčių – vaiko atostogų, apie kurias iš anksto – dar 2012-08-14 - buvo informuotas antstolis bei, anot I. J., ir vaiko tėvas.

14Atsižvelgiant į viską, kas išvardinta, antstolio siūlymas taikyti sprendime nurodytas pasekmes yra nepagrįstas, todėl atmestinas ir bauda I. J. neskirtina.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

16antstolio Andriaus Liaškovo siūlymą taikyti sprendime nurodytas pasekmes atmesti ir baudos I. J. neskirti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Ryšiai