Byla e2-232-775/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – M. J., J. A. ir (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,

3dalyvaujant ieškovės ( - ) atstovei S. G.,

4atsakovės ( - )atstovams G. J. ir advokatui Ramūnui Džiugui,

5trečiajam asmeniui J. A.,

6nedalyvaujant tretiesiems asmenims M. J. ir ( - ) atstovui,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, tretieji asmenys – M. J., J. A. ir ( - ).

8Teismas

Nustatė

9Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento kredito dengimo sandorius: 2012-08-06 (operacijos Nr. 83245), 2012-09-05 (operacijos Nr. 04586), 2012-10-05 (operacijos Nr. 17722), 2012-10-31 (operacijos Nr. 27300), 2012-12-31 (operacijos Nr. 53739), 2013-01-31 (operacijos Nr. 67286), 2013-02-28 (operacijos Nr. 79382), 2013-03-27 (operacijos Nr. 00382), 2013-07-08 (operacijos Nr. 45275), 2013-08-06 (operacijos Nr. 57743); pripažinus negaliojančiais nurodytus sandorius, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės ieškovei 6 478,80 Eur bei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 3, 4).

10Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog Kauno apygardos teismas 2015-05-18 nutartimi ieškovei iškėlė bankroto bylą. Bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo teisė ir valdymas“. Administratorė atlikusi patikrinimus nustatė, jog Kauno apygardos teismui yra persiųsti vykdomieji dokumentai: 2012-02-03 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymas dėl 132,34 Eur skolos, 2012-05-31 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymas dėl 53,78 Eur skolos, 2012-06-08 Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto dėl 4 663,10 Eur skolos, 2012-07-31 Kauno miesto apylinkės teismo įsakymas dėl 3 114,45 Eur skolos, 2012-11-19 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus sprendimas dėl 1 298,27 Eur skolos ir 2014-10-16 Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto dėl 2572,32 Eur skolos. Paaiškino, kad buvo priimti antstolio patvarkymai, pagal kuriuos jis vykdė išieškojimą kreditorių naudai. Nurodė, jog ieškovė su atsakove 2011-03-04 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią paskola turėjo būti grąžinta iki 2013-03-03. Paaiškino, kad po turto arešto aktų įregistravimo turto areštų registre, ieškovė grąžino atsakovei paskolą, todėl atlikti mokėjimai yra niekiniai, nes prieštarauja viešajai tvarkai, pažeidžia imperatyvias įstatymo normas ir kreditorių teisėtus interesus. Šiuo atveju atsakovė galėjo žinoti, kad ieškovė turi kreditorių, kurių atžvilgiu antstolis vykdo išieškojimą, kadangi duomenys buvo įregistruoti turto areštų registre. Vykdant mokėjimus atsakovei turėjo būti žinoma, kad piniginės lėšos yra areštuotos ir įmonės lėšos gali būti panaudotos tik antstolio patvarkymo vykdymui. Paaiškino, kad 2012-08-06, 2012-09-05, 2012-10-05 ir 2012-10-31 ieškovės atskaitingas asmuo V. A., kuris tuo metu buvo įmonės vadovas, atliko mokėjimus ieškovės vardu iš savo lėšų. Jis paskolino ieškovei pinigų sumą ir jam pagal avansinę apyvartą susikaupusi skola buvo grąžinta. Šiuo atveju ieškovė liko skolinga akcininkui V. A., o ne atsakovei. Paaiškino, jog V. A. paskolinti pinigai ieškovei yra jos turtas, ir iš tų lėšų buvo dengiamas įsiskolinimas atsakovei. Nurodė, jog atsisako ieškinio dalyje dėl 2012-12-31, 2013-01-31, 2013-02-28, 2013-03-27, 2013-07-08 ir 2013-08-06 sandorių pripažinimo negaliojančiais.

11Atsakovės atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2011-03-03 atsakovė ir ieškovė sudarė paskolos sutartį dėl 12 387,05 Eur paskolos suteikimo. Paskola turėjo būti grąžinta iki 2013-03-03. 2012-06-15 buvo sudaryta laidavimo sutartis su laiduotojais M. J. ir J. A.. Minėta sutartimi laiduotojai įsipareigojo, jog mokės atsakovei už ieškovę. Nurodė, jog įmokos buvo mokamos ne pačios ieškovės ir ne iš jai priklausančių lėšų, kadangi įmonė tokių pinigų neturėjo. Kasos likutis laikotarpyje nuo 2012-02-01 iki 2012-12-31 įrodo, kad nuo 2012-07-12 ieškovės kasoje pinigų nebuvo. Paaiškino, kad už J. A. įmokas mokėjo jo sūnus V. A., kurio parašai yra ant pinigų įnešimo dokumentų, todėl visiškai nepagrįstas ieškovės teiginys, jog ( - ) atliko ginčo mokėjimus atsakovei. Nurodė, jog atsakovei nekilo abejonių, jog V. A. moka už J. A., o ne už ieškovę. Kadangi ieškovė piniginėmis lėšomis nedisponavo, todėl įrodymų, jog pinigai buvo perduoti kitiems, kad jie mokėtų paskolą, nėra. Paaiškino, kad egzistavę turto arešto aktai nedraudė tretiesiems asmenims, kurie buvo įsipareigoję pagal laidavimo sutartis, vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir grąžinti paskolą. Pagal ieškovės pateiktus į bylą turto areštų aktų registro išrašus matyti, kad buvo areštuotas tik ieškovės automobilis, kitų teisių apribojimų turto areštais nenustatyta.

12Trečiasis asmuo J. A. pateikė atsiliepimą (b. l. 68–70), jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Teismo posėdyje paaiškino, jog jokių ryšių su ieškove neturėjo ir visus su įmone susijusius klausimus tvarkė sūnus V. A.. Nurodė, kad 2012-06-05 pasirašė laidavimo sutartį su atsakove. Paaiškino, jog sūnui duodavo apie 1 500 Lt kas mėnesį ieškovės skolai padengti. Mokėjo ne pats, kadangi nežinojo kur važiuoti, buvo nepatogu važinėti iš kaimo. Paaiškino, kad nuo sutarties pasirašymo pinigus skolai grąžinti V. A. imdavo iš jo.

13Trečiasis asmuo M. J. pateikė atsiliepimą (b. l. 68–70), jog su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovei susidūrus su finansinėmis problemomis ir nebevykdant paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, atsakovė ėmėsi priemonių susigrąžinti išduotą kreditą. 2012-06-15 dieną buvo pasirašytas susitarimas dėl skolos grąžinimo, kuriuo M. J. ir J. A. įsipareigojo solidariai grąžinti ieškovės negrąžintą 30 498,78 Lt paskolą, mokant kas mėnesį ne mažiau kaip po 1500 Lt. Paaiškino, jog vykdant minėtą susitarimą, įmokos buvo mokamos ne pačios ieškovės ir ne iš bendrovei priklausančių lėšų. Nei įstatymai, nei turto arešto aktai nedraudžia tretiesiems asmenims, kurie buvo įsipareigoję pagal laidavimo sutartis, vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir grąžinti paskolą.

14Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jai pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

15Trečiasis asmuo ( - ) pateikė atsiliepimą (b. l. 66, 67), jog su ieškiniu nesutinka. Nurodė, jog išnagrinėjusi ieškovės ir atsakovės pasirašytą prašymą suteikti garantiją, išdavė smulkiojo ir vidutinio verslo paskolos garantiją, kuria garantavo atsakovei ieškovei suteikiamos paskolos pagal 2011-03-03 paskolos sutartį, kurios dydis 42 770 Lt, dalies grąžinimą. Šia garantija buvo užtikrintas pirmosios dalies, kurios dydis 80 procentų, paskolos grąžinimas. „Invega“ tapo žinoma, kad „Invega“ garantuotos paskolos, suteiktos ieškovei pagal 2011-03-03 paskolos sutartį, garantuota dalis yra grąžinta, todėl įsipareigojimai pagal suteiktą garantiją laikytini pasibaigusiais. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamus mokėjimus už paskolos gavėją atliko už paskolą laidavę asmenys, nėra pagrindo tenkinti ieškinį.

16Trečiasis asmuo į 2017-01-19 teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jam pranešta tinkamai, byloje yra prašymas bylą nagrinėti ( - ) atstovui nedalyvaujant (b. l. 67), todėl byla nagrinėtina trečiajam asmeniui nedalyvaujant.

17Teismo posėdyje buvo apklausti liudytojai V. A. ir I. K..

18Byla dalyje ieškinio reikalavimų nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

19Byloje nustatyta, jog 2011-03-03 ( - ) sudarė paskolos sutartį su ( - ), kurią iki 2013-11-04 grąžino (b. l. 9–15, 16–17, 18–19). Tą pačią dieną buvo sudarytos ir laidavimo sutartys su M. J. ir J. A. (b. l. 46–49). 2011-03-16 buvo sudaryta garantijos sutartis su ( - ) (b. l. 51). 2012-06-15 ( - ) sudarė susitarimą su laiduotojais, kad jie įsipareigoja grąžinti 30 498,78 Lt likusią kredito sumą (b. l. 50). 2011-03-04 V. A. suteikė ( - ) 4200 Lt paskolą (b. l. 137), 2011-12-31 jis bendrovei paskolino dar 10 807,27 Lt (b. l. 138), o 2012-12-31 dar paskolino 19 229,83 Lt (b. l. 139, 140). 2012-08-31 V. A. buvo užpildyta avanso apyskaita 2 320 Lt sumai (b. l. 153–154). 2012-09-30 V. A. buvo užpildyta avanso apyskaita 2 000 Lt sumai (b. l. 155–156). 2012-10-31 V. A. buvo užpildyta avanso apyskaita 4 000 Lt sumai (b. l. 157–158). 2012-12-31 V. A. pagal kasos išlaidų orderį buvo išduota 2050 Lt kaip paskolos grąžinimas (b. l. 152) ir 19 229 Lt avanso likučio dengimui (b. l. 183). Remiantis TAAR duomenimis 2012-07-10, 2012-12-08 ir 2013-09-02 ( - ) buvo įregistruoti automobilio OPEL ASTRA, valst. Nr. ( - ) areštai (b. l. 20–22). Minėtas automobilis buvo patekęs į autoįvykį (b. l. 130–136). 2012-08-16, 2013-01-17 ir 2013-08-29 antstoliai areštavo ( - ) pinigines lėšas (b. l. 127–129). 2015-05-18 ( - ) buvo iškelta bankroto byla (b. l. 5–6, 23–38). 2015-10-05 patvirtinti finansiniai reikalavimai (b. l. 7–8). Ieškovė pateikė į bylą ( - ) sąskaitų apyvartas ir likučius už laikotarpį nuo 2011-12-31 iki 2013-12-31 (b. l. 101–111), bendrovės skolų sąrašą (b. l. 141), paskolos dengimo sandorių atvaizdavimą įmonės kasoje (b. l. 142–143), kasos apyvartą (b. l. 144–146), bendrą žurnalą už laikotarpį nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 (b. l. 147–151) ir 2012 bei 2013 metų balansus (b. l. 162–165).

20Ieškovės atstovė 2017-01-09 teismo posėdžio metu pateikė teismui prašymą, kuriuo atsisakė nuo dalies ieškinio reikalavimų – dėl 2012-12-31, 2013-01-31, 2013-02-28, 2013-03-27, 2013-07-08 ir 2013-08-06 mokėjimų pripažinimo negaliojančiais ir toje dalyje prašė bylą nutraukti, ieškinio dalies atsisakymo pasekmės žinomos (b. l. 184). Atsakovės atstovai šiam prašymui neprieštaravo.

21Ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų priimtinas, nes jis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovei žinomos, byla toje dalyje nutrauktina (CPK 42 straipsnio 1 ir 2 dalys, 140 straipsnio 1 dalis, CPK 293 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

22Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais likusius kredito dengimo sandorius, remiantis CK 1.80 straipsniu, nes ginčijami sandoriai sudaryti galiojant įregistruotiems antstolių turto areštams. Ieškovė ginčo mokėjimus taip pat prašė pripažinti negaliojančiais remiantis CK 1.81 straipsnio 1 dalies pagrindu, nes mokėjimai atlikti galiojant antstolio patvarkymui dėl ieškovės piniginių lėšų arešto.

23Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį sandoris yra niekinis ir negalioja, jei konstatuojama tokių sąlygų visuma: teisės norma, kuriai prieštarauja sandoris, yra imperatyvioji, ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008).

24Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su tam tikrų ribojimų atsakovui taikymu. Tiek teismui taikant laikinąsias apsaugos priemones, tiek antstoliui vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtina siekti ieškovo ir atsakovo interesų pusiausvyros, kad atsakovui taikomi ribojimai būtų būtini, teisėti ir pagrįsti, užtikrintų ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų apsaugą. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 straipsnis). Šio instituto tikslas – laikinai apriboti skolininkui galimybes perleisti ar kitaip apsunkinti turtą, kad būtų išlaikomas skolininko turtas, iš kurio būtų galima išieškoti.

25Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog 2012-07-10 Turto arešto aktų registre buvo įregistruotas ( - ) turto areštas, ginčo tarp šalių dėl to nėra, tai patvirtina ir turto arešto registro duomenys (b. l. 20–22). Tačiau iš šių turto arešto registro duomenų matyti, kad šiuo areštu buvo areštuotas ne visas, o tik 1 067,80 Lt ieškiniui užtikrinti konkretus ( - ) kilnojamasis turtas, t. y. automobilis Opel Astra, ( - ) Kad tuo metu būtų areštuotas kitas turtas (tam tarpe ir piniginės lėšos) byloje jokių įrodymų nėra. CPK 145 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtintas ekonomiškumo principas, kuris iš esmės reiškia draudimą bet kuriomis, tiek turtinio, tiek neturtinio pobūdžio laikinosiomis apsaugos priemonėmis taikyti didesnius suvaržymus nei absoliučiai būtina siekiant užtikrinti būsimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, todėl asmuo, kurio turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, gali disponuoti savo turtu tiek, kiek to neriboja teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo civ. byla Nr. 2-48/2012). Todėl esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovė, nesant įrodymų apie piniginių lėšų areštą ir draudimą jomis disponuoti, imperatyvių įstatymo normų nepažeidė ir turėjo teisę atlikti paskolos dengimo sandorius. Taikomos apsaugos priemonės negali stabdyti bei trikdyti atsakovo vykdomos normalios ūkinės – komercinės veiklos, negali būti jo nemokumo ar veiklos pabaigos priežastimi ir kt.

26Teismas pažymi, kad 2012-12-18 ir 2013-09-02 areštai buvo taikyti jau po ginčijamų paskolos dengimo sandorių.

27Taip pat teismas nustatė, jog 2012-08-16 antstolis S. U. buvo priėmęs patvarkymą dėl 18 335, 80 Lt sumos, esančios skolininko sąskaitose kredito įstaigose, ir šį patvarkymą išsiuntęs ieškovei bei Ūkio bankui (b. l. 127), tačiau ieškovė byloje neįrodė, jog ginčo mokėjimus atliko pati įmonė iš savo piniginių lėšų. Kaip nurodė atsakovė, šiuos mokėjimus pagal 2012-06-15 susitarimą atliko ieškovės laiduotojas iš savo asmeninių lėšų, todėl nei įmonės lėšoms, nei turtui taikytas areštas šiuo atveju neturėjo jokios reikšmės.

28Teismas įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, šalių ir liudytojų paaiškinimus, daro išvadą, jog 2012 metų viduryje ( - ) finansinė padėtis buvo bloga, todėl 2012-06-15 ( - ) pasirašė trišalį susitarimą su ieškovės laiduotojais, kad jie už ( - ) toliau grąžins skolą (b. l. 50). Kad bendrovės padėtis buvo bloga ir kasoje nuo 2012-07-12 iki 2012-12-30 nebuvo pinigų, patvirtina ieškovės pateikta kasos litais apyvarta (b. l. 144–146). Teismo posėdyje apklausta atsakovės ( - ) atstovė patvirtino, jog sudarius trišalį susitarimą, mėnesines įmokas atnešdavo grynais pinigais V. A.. Jis teismo posėdyje apklaustas liudytoju, taip pat patvirtino, jog būdamas bendrovės direktoriumi, jautė didelę atsakomybę už savo verslą, visais įmanomais būdais bandė jį gelbėti, tačiau tuo metu jis pats nebeturėjo pinigų, todėl įmokas unijai mokėjo kaip laiduotojas jo tėvas J. A., tik pinigus nuveždavo V. A.. Iš unijos gautus paskolos mokėjimų kvitų originalus jis nuveždavo bendrovės buhalterei, kaip įrodymus, kad paskolą jo tėvas, kaip laiduotojas moka, įmonės skola mažėja, kad vėliau tėvui nekiltų jokių pretenzijų. Buhalterės prašęs visas operacijas atlikti ir sutvarkyti taip, kaip reikalauja įstatymai.

29Trečiasis asmuo J. A. teismo posėdyje taip pat patvirtino, jog jis padėjo sūnui grąžinti paskolą, nes sūnui verslas nepasisekė. Paaiškino, jog pačiam iš kaimo (gyvena Šlienavos kaime) į miestą važinėti jam buvo sunku, jis pasitikėjo sūnumi ir per jį perduodavo pinigus ieškovės paskolai dengti. Duodavo apie 1500 Lt kas mėnesį, apie 10 kartų.

30Kad ( - ) tuo metu neturėjo savo pinigų, patvirtino ir bendrovės buhalterė I. K.. Ji paaiškino, jog po 2012-06-15 trišalio susitarimo sudarymo mokėjimus bankui iš savo (ar tėvo) pinigų atlikdavo V. A. ir atveždavo jai mokėjimų kvitus, kaip įrodymą, kad įmonės paskola mažėja. Dėl patirties stokos ji nežinojo, kaip šį veiksmą forminti buhalterijoje, o kadangi V. A. dar dirbo įmonėje, todėl ji iki 2012 metų galo tiems mokėjimams dar pildė jo vardu vedamą avanso apyskaitą. Metų gale ji apyskaitą uždarė ir V. A. mokėjimus įformino per kasą kaip akcininko paskolą įmonei.

31Iš pateiktų įrodymų darytina daugiau tikėtina išvada, jog paskola buvo dengiama ne iš įmonės, o iš laiduotojo lėšų, tik įmonės buhalterijoje per klaidą šios operacijos buvo neteisingai įformintos. Pažymėtina, jog iš tiesų vėlesnės įmokos: 2012-12-31, 2013-01-31, 2013-02-28, 2013-03-27, 2013-07-08 ir 2013-08-06 – buvo įformintos kaip akcininko paskola įmonei ir ieškovė reikalavimo dėl jų pripažinimo negaliojančiomis teisme atsisakė.

32Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ginčijamus sandorius pripažinti negaliojančiais nei CK 1.80 straipsnio (Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2A-1246/2012, LAT nutartis 3K-3-703-706/2015), nei CK 1.81 straipsnio 1 dalies pagrindais.

33Jei ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, reikšdamas ieškinį patiria išlaidų teisinėms paslaugoms apmokėti, jos priskirtinos įmonės administravimo išlaidoms ir turi būti atlyginamos ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Todėl tuo atveju, jei išsprendus pareikštus reikalavimus, jie yra netenkinami, o ieškovui, atstovaujamam bankroto administratoriaus, teismo procesinio sprendimo pagrindu atsiranda prievolė atlyginti kitos šalies bylinėjimosi išlaidas, jos taip pat turi būti atlyginamos iš administravimo išlaidų. Kaip nurodė Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-2097/2012, priešingu atveju atsakovas, kurio atžvilgiu po bankroto bylos ieškovui iškėlimo buvo pareikštas nepagrįstas reikalavimas, turėtų nepagrįstai prisiimti ieškovo prievolių dėl pareigos atlyginti jo bylinėjimosi išlaidas neįvykdymo riziką (2A-700/2013). Kadangi paskutiniame teismo posėdyje ieškovės atstovė, kaip nurodė, dėl apsunkinto įrodinėjimo, atsisakė dalies ieškinio reikalavimų, o likusioje dalyje ieškinys yra atmestas, atsižvelgiant į aukštesniųjų teismų praktiką, iš ieškovės atsakovei priteistinos jos turėtos bylinėjosi išlaidos – 100 Eur atstovavimo išlaidų (b. l. 174–176, 185–187).

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 1 dalimi, 93 straipsniu, 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu

Nutarė

35Bylą dalyje dėl 2012-12-31, 2013-01-31, 2013-02-28, 2013-03-27, 2013-07-08 ir 2013-08-06 mokėjimų pripažinimo negaliojančiais, nutraukti.

36Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

37Priteisti iš ieškovės ( - ), į. k. ( - ), atsakovei ( - ), į. k. ( - ), 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų, atlyginant jas iš ieškovės bankroto administravimo išlaidų.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. sekretoriaujant Jūratei Verseckienei,... 3. dalyvaujant ieškovės ( - ) atstovei S. G.,... 4. atsakovės ( - )atstovams G. J. ir advokatui Ramūnui Džiugui,... 5. trečiajam asmeniui J. A.,... 6. nedalyvaujant tretiesiems asmenims M. J. ir ( - ) atstovui,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas... 9. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo pripažinti... 10. Ieškovės atstovė bylos nagrinėjimo metu paaiškino, jog Kauno apygardos... 11. Atsakovės atstovai bylos nagrinėjimo metu paaiškino, kad 2011-03-03... 12. Trečiasis asmuo J. A. pateikė atsiliepimą (b. l. 68–70), jog su ieškiniu... 13. Trečiasis asmuo M. J. pateikė atsiliepimą (b. l. 68–70), jog su ieškiniu... 14. Trečiasis asmuo į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jai... 15. Trečiasis asmuo ( - ) pateikė atsiliepimą (b. l. 66, 67), jog su ieškiniu... 16. Trečiasis asmuo į 2017-01-19 teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį... 17. Teismo posėdyje buvo apklausti liudytojai V. A. ir I. K..... 18. Byla dalyje ieškinio reikalavimų nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys... 19. Byloje nustatyta, jog 2011-03-03 ( - ) sudarė paskolos sutartį su ( - ),... 20. Ieškovės atstovė 2017-01-09 teismo posėdžio metu pateikė teismui... 21. Ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų priimtinas, nes jis... 22. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiais likusius kredito dengimo... 23. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį sandoris yra niekinis ir negalioja, jei... 24. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas susijęs su tam tikrų ribojimų... 25. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog 2012-07-10 Turto arešto aktų... 26. Teismas pažymi, kad 2012-12-18 ir 2013-09-02 areštai buvo taikyti jau po... 27. Taip pat teismas nustatė, jog 2012-08-16 antstolis S. U. buvo priėmęs... 28. Teismas įvertinęs byloje surinktus rašytinius įrodymus, šalių ir... 29. Trečiasis asmuo J. A. teismo posėdyje taip pat patvirtino, jog jis padėjo... 30. Kad ( - ) tuo metu neturėjo savo pinigų, patvirtino ir bendrovės buhalterė... 31. Iš pateiktų įrodymų darytina daugiau tikėtina išvada, jog paskola buvo... 32. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju... 33. Jei ieškovas, atstovaujamas bankroto administratoriaus, reikšdamas ieškinį... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3... 35. Bylą dalyje dėl 2012-12-31, 2013-01-31, 2013-02-28, 2013-03-27, 2013-07-08 ir... 36. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 37. Priteisti iš ieškovės ( - ), į. k. ( - ), atsakovei ( - ), į. k. ( - ),... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...