Byla e2YT-3545-615/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu specialiame interneto tinklalapyje informavęs dalyvaujančius byloje asmenis apie teismo posėdžio vietą ir laiką, nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų į teismo posėdį ir jiems teismo posėdyje nedalyvaujant, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. S. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo valstybės įmonė Turto bankas.

2Teismas

Nustatė

31.

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas priėmė mamos V. S., mirusios ( - ), palikimą pradėdamas jį faktiškai valdyti. Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad:

51.1.

6Pareiškėjo R. S. motina V. S. iki savo mirties gyveno su sūnumi, pareiškėju R. S., adresu ( - ). V. S. mirė ( - ). Po jos mirties niekas nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo. V. S. artimiausias giminaitis yra jos sūnus, pareiškėjas R. S.. V. S. sutuoktinis J. S. mirė ( - ). V. S. be pareiškėjo daugiau vaikų neturėjo. V. S. nei brolių, nei seserų neturėjo.

71.2.

8Pareiškėjas R. S., mirus jo motinai V. S., priėmė jos palikimą pradėjęs faktiškai valdyti paveldimą turtą. Iki mirties V. S. priklausė butas su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ). Tiek iki V. S. mirties, tiek ir po V. S. mirties pareiškėjas R. S. rūpinosi ir rūpinasi V. S. priklausiusiu butu: jame gyveno ir gyvena, moka komunalinius mokesčius, atlieka visus bute privalomus ūkinius darbus. Pareiškėjas yra deklaruotas adresu ( - ), kuriuo yra ir mirusios V. S. nuosavybės teise valdytas butas. Pareiškėjas mokėjo sąskaitas už buto komunalinius mokesčius.

92.

10Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad VĮ Turto bankas neturi duomenų apie palikėjos palikimo perėjimą valstybei. Tuo atveju, jei visapusiškai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, teismas įsitikintų pareiškimo pagrįstumu, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui.

113.

12Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra nagrinėjama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXIV skyriuje nustatyta tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis), į teismo posėdį dalyvaujančių byloje asmenų nekviečiant ir jame nedalyvaujant (CPK 153 straipsnio 2 dalis). Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims buvo pranešta CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiant specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos (CPK 153 straipsnio 2 dalis).

13Teismas

konstatuoja:

14Pareiškimas tenkintinas

154.

16Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-669/2013; 2012 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-443/2012; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

175.

18Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš kurių – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 straipsnio 2 dalis). CK 5.51 straipsnio 1 dalis nurodo, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį, laikomas priėmusiu visą palikimą.

196.

20Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į palikimą, palikimo priėmimo veiksmus turi atlikti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad ne bet koks konkretaus daikto paėmimas ar net naudojimasis juo laikomas palikimo priėmimu. Paprastai palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, patalynės, asmeninių daiktų, dokumentų, laiškų, nuotraukų, šeimos suvenyrų ir relikvijų paėmimas kitų įpėdinių sutikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-547/2008; kt.). Tačiau jeigu tokių daiktų paėmimas kartu su kitomis byloje nustatytomis reikšmingomis aplinkybėmis patvirtina, kad buvo aktyviai siekiama įgyvendinti palikimo priėmimo teises, tai gali būti pakankamas pagrindas palikimo priėmimui, pradėjus faktiškai valdyti turtą, konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-313/2015; 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152/2006).

217.

22Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas yra V. S. sūnus. V. S. mirė ( - ). Po V. S. mirties liko butas adresu ( - ). Po palikėjos mirties į notarų biurą dėl paveldėjimo bylos užvedimo ir palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla nebuvo užvesta. Palikėja iki mirties gyveno adresu ( - ). Šiuo adresu gyvena ir pareiškėjas, šiuo adresu deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta, pareiškėjas moka buto komunalinius mokesčius. Palikėjos sutuoktinis J. S. mirė ( - ). V. S. be pareiškėjo daugiau vaikų neturėjo.

238.

24Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas priėmė mamos V. S., mirusios ( - ), palikimą pradėdamas faktiškai paveldimą turtą valdyti kaip savą (CPK 177, 178, 185 straipsniai). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas – nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas faktiškai pradėdamas valdyti paveldimą turtą, priėmė palikimą po savo mamos mirties (CK 5.50 straipsnio 1 dalis, 5.51 straipsnio 1 dalis, CPK 177, 178, 185 straipsniai, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

259.

26Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

27Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu ir 448 straipsniu,

Nutarė

28pareiškimą tenkinti.

29Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. S., asmens kodas ( - ) priėmė mamos V. S., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), palikimą faktiškai pradėdamas jį valdyti.

30Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, skelbimu... 2. Teismas... 3. 1.... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinę reikšmę... 5. 1.1.... 6. Pareiškėjo R. S. motina V. S. iki savo mirties gyveno su sūnumi,... 7. 1.2.... 8. Pareiškėjas R. S., mirus jo motinai V. S., priėmė jos palikimą pradėjęs... 9. 2.... 10. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad... 11. 3.... 12. Civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo yra... 13. Teismas... 14. Pareiškimas tenkintinas... 15. 4.... 16. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 17. 5.... 18. Įstatymas numato du savarankiškus paveldėjimo priėmimo būdus, vienas iš... 19. 6.... 20. Pagal CK 5.50 straipsnio nuostatą įpėdinis, įgyvendindamas savo teisę į... 21. 7.... 22. Iš pareiškėjo pareiškime nurodytų aplinkybių ir prie pareiškimo... 23. 8.... 24. Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog... 25. 9.... 26. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 27. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263... 28. pareiškimą tenkinti.... 29. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas R. S., asmens... 30. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...