Byla 2-1343-524/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei R. D.-K., atsakovės atstovui advokato padėjėjui J. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Kretingos grūdai“ ieškinį atsakovei ADS Maritime S.A. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu teismo prašo jai iš atsakovės priteisti 229 221,58 Lt skolos, 69 proc. dydžio procesines palūkanas. Nurodo, kad UAB „Memelio miestas“ su ADS Maritime S.A. 2010-04-30 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 10/04/30-002, kurios pagrindu UAB „Memelio miestas“ atsakovės laivui „Alexandra S“ (JTO Nr. 6727258) teikė stovėjimo, aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitas paslaugas, už kurias atsakovė sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis neatsiskaitė. Ieškiniu reikalaujama skolos suma susidarė už laikotarpį nuo 2010-11-30 iki 2013-04-30. AB „Kretingos grūdai“ 2013-05-22 reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu perėmė UAB „Memelio miestas“ reikalavimo teisę į atsakovę, apie tai atsakovė buvo informuota registruotu laišku. Atsakovė po paslaugų teikimo sutarties sudarymo apmokėdavo už suteiktas paslaugas, tačiau nuo 2010-11-30 nebemokėjo. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė nurodė, jog uosto rinkliavos nepatenka į paslaugų teikimo sutartyje numatytą mokestį už laivo stovėjimą prie krantinės, t. y. laivo stovėjimo ir infrastruktūros mokestį, ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, uosto rinkliavos neįtrauktos į PVM sąskaitas faktūras, kurių pagrindu reikalaujama priteisti skolą.

3Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko nurodydama, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovę su UAB „Memelio miestas“ siejo sutartiniai santykiai, kad UAB „Memelio miestas“ perleido savo reikalavimo teises į atsakovę ieškovei. Triplike atsakovė pripažino, kad ji su UAB „Memelio miestas“ 2010-04-30 sudarė sutartį dėl paslaugų teikimo, tačiau nurodė, kad ieškovė neįrodė, jog sutartyje numatytas paslaugas UAB „Memelio miestas“ faktiškai suteikė, nes sutartis ir jos pagrindu atsakovei išrašytos PVM sąskaitos faktūros neįrodo paslaugų teikimo fakto, pateikti elektroniniai laiškai neįrodo, jog sąskaitos faktūros atsakovei buvo įteiktos ir priimtos. 2013-11-25 teismo posėdžio metu atsakovės atstovė pripažino, kad UAB „Memelio miestas“ tiekė atsakovei elektros energiją, ir pripažino dalį ieškinio reikalavimų, t. y. 23 147,84 Lt skolą už elektros energiją, tačiau nepripažino likusios reikalavimo dalies nurodydama, kad tai krantinės rinkliavos, kurias atsakovė moka VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai pagal susisiekimo ministro patvirtintas taisykles, kadangi krantinė yra valstybinė žemė. 2013-12-02 teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad UAB „Memelio miestas“ ir ieškovės 2010-04-30 sudarytos sutarties 10.2 punktas draudžia bet kuriai sutarties šaliai be kitos šalies sutikimo trečiajam asmeniui perleisti šios sutarties teises ir įsipareigojimus, tačiau atsakovė neprašo reikalavimo perleidimo sutarties pripažinti negaliojančia. Paslaugų teikimas neatitiko sutarties, paslaugos turėjo būti tiekiamos pagal atsakovės paraiškas, kurių ieškovė šioje byloje nepateikė. Laivo stovėjimo mokesčio dydis paslaugų teikimo sutartyje nebuvo suderintas.

4Ieškinys tenkintinas.

5UAB ,,Memelio miestas‘‘ su atsakove 2010-04-30 sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 10/04/30-002, pagal kurią UAB „Memelio miestas“ atsakovės laivui „Alexandra S“ (JTO Nr. 6727258) teikė stovėjimo, aprūpinimo elektra, vandeniu ir kitas paslaugas, už kurias atsakovė atsiskaitė sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ieškovė įrodinėja, jog ginčo suma susidarė už laikotarpį nuo 2010-11-30 iki 2013-04-30. Byloje nustatyta, kad ši sutartis buvo vykdoma ir atsakovė nuo 2010 metų gegužės mėn. iki lapkričio mėnesio mokėjo pagal sutartį. Atsakovė pripažįsta 23 147, 84 Lt skolą už elektros energiją, tačiau kitos sumos nepripažįsta, nurodydama teismo posėdžio metu, jog šio laivo agentė buvo AB ,,Klaipėdos laivų remontas‘‘, o šiam agentui VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija siuntė sąskaitas už laivo stovėjimą. Savo paaiškinimui pagrįsti atsakovė pateikė PVM sąskaitas faktūras (t.2, b.l.2-44), kurias prašo vertinti kaip tapačią sumą, dėl kurios iškelta ši civilinė byla. Todėl šioje byloje būtina išaiškinti paminėtos sutarties (t.1, b.l.6) 1.1 p. jos šalių nustatytą dalyką (t.1, b.l.74). Sutarčių aiškinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Aiškindamas šiame straipsnyje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2004; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; kt.). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2010; kt.). Aiškinant sutarties, iš kurios vykdymo byloje kyla ginčas, turinį ir prasmę, yra svarbu nustatyti tas aplinkybes, kurios atskleistų faktinius šalių veiksmus sutartį sudarant ir ją vykdant, todėl šioje byloje pagal paminėtas taisykles įvertinus atsakovės veiksmus, jog po sutarties sudarymo iki 2010 m. lapkričio mėnesio atsakovė savo prisiimtą įsipareigojimą pagal sutartį vykdė, nepareiškė jokių prieštaravimų dėl sutarties dalyko, todėl daryti išvadą, kad šioje byloje atsakovei buvo neaiškus sutarties dalykas, nėra pagrindo. Be to, įvertinus byloje atsakovės pateiktas PVM sąskaitas faktūras (t.2, b.l.3-44) darytina išvada, jog šie finansiniai dokumentai, kurie buvo pateikti atsakovei apmokėti, kildinami iš kitų sutartinių teisinių santykių su kitu juridiniu asmeniu - AB ,,Klaipėdos laivų remontas‘‘. Atsakovo pateikti dokumentai įrodo, jog jo laivo agentui buvo pateiktos sąskaitos apmokėti krantinės rinkliavą, sanitarinę rinkliavą, laivo agentavimo paslaugas (t.2, b.l.15-41), kitos sąskaitos (t.2, b.l.5-14, 41-44) yra pateiktos už kitą laikotarpį, nei šios bylos ginčo suma, todėl atsakovei neginčijant jos pačios sudarytos sutarties padaryti išvadą, kad su UAB ,,Memelio miestas‘‘ sudarytos sutarties dalykas dėl ginčo sumos ir su AB ,,Klaipėdos laivų remontas‘‘ sutartinių santykių dalykai sutapo, nėra teisinio pagrindo. Iš ieškovės paaiškinimo nustatyta, kad UAB ,,Memelio miestas‘‘ sutartį sudarė su atsakove kaip krantinės operatorius.

6Atsakovės nurodomose PVM sąskaitose faktūrose (t.2, b.l.15-41) yra nurodytos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavos, kurias renka valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija Vyriausybės 2002 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 226 ir jo priede „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo principai“ nustatyta tvarka, o ieškovė įrodinėja, jog sutarties dalykas kildinamas iš 2008-09-10 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintų Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių. Todėl šioje byloje įrodyta, kad atsakovė dėl to paties laivo gali sudaryti įvairias sutartis, kurių dalykas nėra tapatus ir tai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, todėl nesant atsakovės priešieškiniui dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, atmesti ieškinio nėra pagrindo.

7Todėl įvertinus sutarties dalyką, darytina išvada, kad tarp UAB ,,Memelio miestas‘‘ ir atsakovės buvo sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Pagal CK 6.716 straipsnio 1 dalį, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Pagal CK 6.720 straipsnio 1 dalį paslaugų kaina nustatoma šalių susitarimu ir po sutarties sudarymo gali būti keičiama tik sutartyje nustatyta tvarka ir atvejais. Nagrinėjamu atveju šalys kitos sutarties kainos nenustatė. Byloje nėra duomenų apie atsakovo reikštas pretenzijas dėl ieškovo suteiktų paslaugų kokybės, todėl teigti, kad ieškovo suteiktos paslaugos buvo nekokybiškos, negalima.

8Teismo posėdyje atsakovės atstovas remdamasis sutarties 10.2p (t.1, b.l.76) nurodo, jog UAB ,,Memelio miestas‘‘ reikalavimas pagal sutartį negalėjo būti perleistas ieškovei, todėl ieškovė neturi reikalavimo teisės šioje byloje, tačiau ši pozicija yra neparemta įstatymu. Byloje yra nenuginčyta 2013-05-22 reikalavimo perleidimo sutartis, sudaryta tarp ieškovės ir UAB ,,Memelio miestas‘‘ (t.1, b.l.81), apie šios sutarties sudarymą buvo pranešta atsakovei (t.1, b.l.9). Ginčo dėl šios sutarties teisėtumo byloje nėra iškelta, todėl nėra pagrindo padaryti išvados, jog šis ieškovės veiksmas prieštarauja CK 6.101 straipsniui, kuriame yra reglamentuotas vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi. CK 6.107 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skolininkas turi teisę reikšti naujojo kreditoriaus reikalavimams visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti pradiniam kreditoriui tuo metu, kai gavo pranešimą apie reikalavimo perleidimą. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal cesijos sutartį pradiniam kreditoriui perdavus savo reikalavimo teisę naujajam kreditoriui, jis nustoja būti prievolės šalis, o vietoje jo prievolėje atsiranda naujasis kreditorius. Naujasis kreditorius yra saistomas pradinio kreditoriaus ir skolininko sutarties sąlygų. Naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius, pradinis ir naujasis kreditorius negali keisti prievolės įvykdymo sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-199/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2009; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-469/2010). Todėl byloje nenustatyta, kad šia reikalavimo perleidimo sutartimi buvo pažeistos atsakovės teisės. Atsakovės paaiškinimas dėl šios sutarties neteisėtumo yra nepagrįstas, nes jo nurodomas sutarties 10.2 p. pagal paminėtas sutarčių aiškinimo taisykles yra dėl sutarties dalyko, t.y. paslaugų teikimo perleidimo, o šioje byloje buvo perleistas UAB ,,Memelio miestas‘‘ kreditinis reikalavimas, o ne sutarties šalių teisės ir įsipareigojimai. Sutarties 10.2 p. nurodyta, kad sutarties šalis be raštiško kitos šalies sutikimo negali perleisti trečiajam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų. Paslaugos teikėjo-UAB,,Memelio miestas‘‘ teisės ir pareigos buvo nustatytos sutarties 2 dalyje (t.2, b.l.74), todėl akivaizdu, jog šių teisių ir pareigų ji negalėjo perleisti pagal sutartį, o ne susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas.

9Sutarties laisvės principas užtikrina šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos (CK 6.156 straipsnio 4 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Byloje nebuvo pareikštas priešieškinis dėl šios sutarties pripažinimo negaliojančia ar netinkamo jos vykdymo, o civilinėje byloje bylos nagrinėjimo ribas nustato šalys, naudodamosi savo procesinėmis teisėmis ir vykdydamos pareigas. Atsakovė neturi pagrindo nemokėti ieškovei sutartyje numatyto atlyginimo (CK 6.720 str. 3 d.), nes sutartis privalo būti vykdoma tinkamai, sąžiningai ir nustatytais terminais (CK 6.58), todėl iš atsakovės ieškovei priteistini 229 221, 58 Lt skolos pagal sutartį.

10Iš atsakovės ieškovei priteistinos procesinės 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, kurios priteistinos CK 6.37 str. 2d., 6.210 str. pagrindu nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo civilinėje byloje, nes tokio dydžio procesinių palūkanų prašo ieškovė.

11Ieškovė pateikė pažymą, kurioje nurodyta, jog patyrė 14 609, 42 Lt bylinėjimosi išlaidų (t.1, b.l. 174), iš kurių 8 055, 58 Lt buvo sumokėti už advokato pagalbą. LR CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šių Rekomendacijų 7 p. numato, kad užmokesčio už teisinę pagalbą maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Rekomendacijų 8.2 p. nustato, kad maksimalus užmokestis už teisines paslaugas paruošiant ieškinį apskaičiuojamas taikant koeficientą 3. Ieškovei buvo suteikta ieškinio ir dubliko paruošimo, atstovavimo teisme teisinė pagalba. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu minimali mėnesinė alga buvo 1000 Lt, todėl maksimalus užmokestis už ieškinio paruošimą galėjo būti 3000 Lt, už dubliką ( koeficientas 1,75) -1750 Lt, Ieškovės advokatė dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, o pagal Rekomendacijų 8.18 p. užmokestis už teisinę pagalbą apskaičiuotinas taikant koeficientą 0,15 už vieną atstovavimo valandą, t.y.120 Lt, todėl už dalyvavimą 2013-11-25 teismo posėdyje ieškovui priteistini 70 Lt, o už dalyvavimą 2013-12-02 teismo posėdyje ieškovei priteistini 140 Lt, todėl iš viso ieškovei iš atsakovės priteistini 4960 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, kitos išlaidos advokato pagalbai, nurodytos pažymoje, nepriteistinos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą (CPK 98 str.).Dėl pažymoje nurodytų 266 Lt priteisimo už nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą turi būti sprendžiama vykdomojoje byloje CPK 611 str. nustatyta tvarka.

12Iš atsakovės ieškovei priteistini 5584 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį (CPK 93 str.) ir 703, 84 Lt išlaidų ieškovės procesinių dokumentų vertimui į ispanų kalbą (CPK 88 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti. Priteisti AB ,, Kretingos grūdai‘‘ iš ADS Maritime S.A., įmonės kodas 4880/20-04-2006, registruota Panamos Respublikos 229 221, 58 Lt skolos ir 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti AB,, Kretingos grūdai‘‘ iš ADS Maritime S.A. 5584 Lt sumokėto žyminio mokesčio paduodant ieškinį ir 5663,84 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai