Byla 2A-277/2013
Dėl nuostolių atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2555-605/2011 pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui J. A. K. dėl avanso, baudos ir delspinigių priteisimo, bei atsakovo priešieškinį ieškovui dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimu netenkino ieškinio ir priešieškinio (1 b. t., 172-175 l.). Teismas sprendė, jog byloje esančių įrodymų visuma sudaro pagrindą konstatuoti, kad pagrindinė Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis buvo nesudaryta dėl ieškovo atsisakymo pirkti už preliminariojoje sutartyje sutartą kainą, todėl kaltas dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra ieškovas, o atsakovui nebuvo padaryti nuostoliai.

5Teismo teigimu, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, sprendžiant dėl ginčo šalių preliminariosios sutarties neįgyvendinimo teisinių padarinių, būtina analizuoti ir vertinti abiejų sutarties šalių elgesį sąžiningumo ir sąžiningos dalykinės praktikos požiūriu (CK 6.158 str. 1 d., 6.163 str. 1, d., 3-4 d.). Teismas konstatavo, jog ieškovas ikisutartiniuose santykiuose elgėsi nesąžiningai bei preliminarioji sutartis nebuvo įvykdyta dėl ieškovo kaltės, todėl ieškovo (pirkėjo) sumokėtas 20 000 Lt avansas atsakovui (pardavėjui) laikytina atsakovui sumokėta bauda (preliminariosios sutarties 6 punktas) ir ieškovui negrąžinama, o esant ieškovo kaltei dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nėra pagrindo iš atsakovo priteisti ieškovo prašomus 10 000 Lt baudą ir 10 800 Lt delspinigius. Teismas taip pat sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo priteisti iš ieškovo 120 000 Lt nuostolių.

6Teismas nurodė, kad ieškovas vengė sumokėti atsakovui preliminariojoje sutartyje už žemės sklypą sulygtą kainą – 1 500 litų už arą, nors prisiėmė riziką dėl negalėjimo sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties su atsakovu preliminariojoje sutartyje sutartu laiku ir kaina, o rengdamas preliminarios sutarties sąlygas, numatė neproporcingas šalių pareigas sutarties nevykdymo atveju (Sutarties 6 ir 7 punktai); ieškovas buvo stipresnioji sutarties šalis dėl turimos patirties nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo srityje, dėl atsakovo garbingo amžiaus, o ieškovo lengvabūdiškumą, neapdairumą ir nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis, nenorėdamas sumokėti preliminarioje sutartyje numatytą perkamo objekto kainą, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, tarp jų ir pratęsti terminą preliminariajai sutarčiai įgyvendinti. Teismo vertinimu, atsakovo ketinimą sudaryti pagrindinę sutartį patvirtina ir tai, kad tarp atsakovo (Įgaliotojas) ir UAB „Ardynas“ (atstovaujama direktoriaus V. S. bei projekto vadovo nekilnojamojo turto klausimams ieškovo R. M.; Įgaliotinis), 2008-01-22 buvo sudaryta pavedimo sutartis Nr. 2008-01/01, kuria Įgaliotojas pavedė Įgaliotiniui atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su Įgaliotojui nuosavybės teise priklausančiu Žemės sklypu. Teismas konstatavo, jog preliminariąja sutartimi šalys nesusitarė dėl konkretaus notaro, pirkimo – pardavimo sandorio įforminimo notarine forma vietos ir laiko, jog preliminariąją sutartį paruošė ieškovas, beveik 20 metų jaunesnis už atsakovą asmuo, verslininkas, todėl jis turėjo visas galimybes suorganizuoti pagrindinės sutarties sudarymą ir jos patvirtinimą notarine tvarka. Teismas taip pat sprendė, jog šalims per preliminarioje sutartyje nustatytą terminą nesudarius pagrindinės sutarties, prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia (CK 6.30 str., 6.165 str. 5 d.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys atmestas, ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (1 b. t., 178-180 l.). Apeliacinį skundą grindžia tokiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas ikisutartiniuose santykiuose elgėsi nesąžiningai, kadangi pagrindinė žemės pirkimo – pardavimo sutartis nesudaryta dėl ieškovo atsisakymo pirkti žemės sklypą už preliminarioje sutartyje numatytą kainą. Teismas neįvertino aplinkybės, jog pareigą elgtis sąžiningai turi abi sutarties šalys, todėl vykstant deryboms šalys turi suteikti viena kitai žinomą informaciją, reikšmingą sutarčiai sudaryti. Tačiau pasirašant preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį ir sumokant 20 000 Lt avansą, atsakovas neinformavo ieškovo apie tai, jog žemės sklypas daline nuosavybe priklauso ir giminaičiams, bei apie tarp jų vykstančias derybas;

102. Byloje pateikti įrodymai ir liudytojų parodymai įvertinti neišsamiai ir neobjektyviai, nepasisakyta dėl atskirų įrodymų. Teismas rėmėsi tik liudytojų (A. K., A. M. K.), suinteresuotų bylos baigtimi, parodymais, tačiau jie preliminarios sutarties galiojimo metu nedalyvavo susitarimuose ir negirdėjo derybų dėl sutarties kainos. Teismas neteisingai vertino, jog ieškovas turėjo visas galimybes suorganizuoti pagrindinės sutarties sudarymą ir patvirtinimą notarine tvarka, neatsižvelgdamas į tai, jog atsakovas pats ketino organizuoti tolimesnį pagrindinės sutarties sudarymą. Esmine pirkimo – pardavimo sutarties sandorio nesudarymo priežastimi buvo atsakovo neturėjimas visų reikiamų dokumentų bei nesutarimas su giminaičiais dėl bendrąja daline nuosavybe valdomo žemės sklypo;

113. Teismas neteisingai vertino šalių lygybės principą, kadangi dėl ieškovo patirties nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo srityje bei atsakovo senyvo amžiaus ieškovą laikė stipresniąja sutarties šalimi. Teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovo sveikata pablogėjo tik paskutiniais metais, jog atsakovas teismo posėdyje paaiškino aplinkybes, o dėl jo žemo išsimokslinimo ir orientavimosi nekilo abejonių. Atsakovas, kaip pardavėjas, turi pareigą suderinti pirkimo – pardavimo sandorio sąlygas, pateikti notarui reikiamus dokumentus, užsakyti VĮ „Registrų centras“ pažymą sandorio sudarymui, todėl šiuo atveju pardavėjas yra stipresnė šalis.

12Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti teismo sprendimą nepakeistą (2 b. t., 4-5 l.). Nurodo, kad teisinga pirmosios instancijos teismo išvada dėl ieškovo nesąžiningumo, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų apie atliktus aktyvius veiksmus, siekiant sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, bei apie turimą reikiamą pinigų sumą; ieškovas, kaip verslininkas, yra stipresnioji preliminariosios sutarties pusė, dėl ko parengė sutarties projektą, numatydamas neproporcingas ir sau naudingesnes sutarties sąlygas, o atsakovas dėl garbingo amžiaus ir išsilavinimo nesuprato pasirašantis nelygiavertę sutartį; atsakovas nežinojo žemės perleidimo sandorių sudarymo ypatumų, todėl sudaryta pavedimo sutartimi pavedė ieškovui sutvarkyti visus reikiamus žemės sklypo pardavimui dokumentus. Atsakovo teigimu, jis turėjo visus reikiamus dokumentus sandoriui sudaryti, o trūkstamus dokumentus iš atitinkamų institucijų ieškovas galėjo gauti pavedimo sutarties pagrindu; teisme apklausti atsakovo brolis ir sesuo paliudijo, jog nebuvo tarp ieškovo ir jo brolių bei seserų nesutarimų dėl žemės sklypo pardavimo fakto bei kainos, atsakovas, ieškovo prašomas nepardavinėti žemės sklypo ir palaukti, patyrė didelius nuostolius dėl kritusios žemės sklypo kainos.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 str. 1 d.).

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010; 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010; 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

17Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, tarp jų susijusių su įrodinėjimu, įrodymų vertinimu, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, susijusias su pagrindinės sutarties nesudarymu, bei tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, ir nesudaro pagrindo panaikinti apygardos teismo sprendimo ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą neišsamiai ar neobjektyviai įvertinęs byloje pateiktus įrodymus (CPK 178 str., 185 str., 263 str.).

18Bylos duomenimis, 2008 m. sausio 3 d. ieškovas sudarė su atsakovu preliminariąją pirkimo pardavimo sutartį Nr. 2008-01, pagal kurią šalys įsipareigojo iki 2008-03-30 įstatymo nustatyta tvarka ir forma sudaryti žemės ūkio paskirties Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį (1 b. t., 6 l.), tačiau susitartu terminu pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta.

19Preliminarioji sutartis yra organizacinė sutartis, įstatymų priskirta ikisutartinių santykių stadijai, ja šalys įsipareigoja preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-529/2012). Pagal CK 6.163 straipsnio 2 dalį, šalys turi teisę laisvai pradėti derybas bei derėtis ir neatsako už tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas, o CK 6.163 straipsnio 3 dalies nuostatomis, šalis, kuri derybų metu elgiasi nesąžiningai, privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (CK 6.165 str. 4 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad sutarties nesudarius dėl vienos iš derybose dalyvaujančių šalių nesąžiningų veiksmų, nesąžiningai šaliai gali būti taikoma civilinė atsakomybė, kuri nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu nepagrįstai atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 4 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-279/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-69/2011). Pagal Kasacinio teismo išaiškinimą tam, kad būtų nustatytas civilinės atsakomybės faktinis pagrindas pagal preliminariąją sutartį, būtina konstatuoti juridiškai reikšmingus faktus: sutarties šalies nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį faktą ir dėl to kitos šalies patirtų nuostolių faktą, turi būti aiškinamas sutarties šalių elgesys ikisutartiniuose santykiuose, vertintinas šalių sąžiningumas rengiantis pagrindinės sutarties pasirašymui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2011; 2012 m. lapkričio 29 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-529/2012). Be to, sprendžiant šalių ginčą dėl sutarties galiojimo, šalių teisių ir pareigų apimties, teismas vadovaujasi CK 6.193–6.195 straipsniuose nustatytomis, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluotomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2011). Įstatymas reglamentuoja, kad kiekviena sutartis turi būti aiškinama sąžiningai ir, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu, be to, būtina atsižvelgti į sutarties esmę ir tikslą, jos sudarymo aplinkybes, analizuoti šalių elgesį, derantis dėl sutarties sudarymo bei po jos sudarymo (CK 1.193 str. 2, 5 d., 6.193 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-05-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2008; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008).

20Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus (tarp jų Preliminariąją sutartį, 2008-01-22 Pavedimo sutartį Nr. 2008-01/01), šalių paaiškinimus procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžiuose, neturėjo pagrindo teigti, jog atsakovas buvo nesąžiningas tiek derybų sudarant Preliminarią sutartį metu, tiek po Preliminarios sutarties sudarymo, teisingai nurodęs, jog ieškovas nesiėmė aktyvių veiksmų, siekdamas Preliminarioje sutartyje numatytu terminu sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį, ar, reikalui esant, pratęsti Sutartį (1 b. t., 136-170 l.). Nors preliminarioje sutartyje jos šalys neaptarė aplinkybių, susijusių su pagrindinės sutarties sudarymo organizavimu, joje nenumatydamos, kuri iš šalių turėjo kreiptis į notarą, derinant pagrindinės sutarties pasirašymo datą, tačiau nėra pagrindo teigti, jog pareigą atlikti šiuos ir kitus ieškovo nurodytus veiksmus turėjo tik atsakovas. Ieškovas, sudarydamas jo parengtą Preliminariąją sutartį, sumokėjo atsakovui 20000 Lt avansą, o Preliminariojoje sutartyje numatytas gana trumpas terminas pagrindinei pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti, todėl ieškovas, jo teigimu, atsakovui nederinant datos sandoriui pas notarą sudaryti, turėjo galimybes būti aktyvus: kreiptis į atsakovą, ragindamas tai padaryti ar į notarą ir suderinti sandorio sudarymo laiką, arba imtis aktyvių veiksmų pratęsti Sutarties terminą. Ieškovo nurodyti argumentai, kad atsakovas nesutiko su ieškovo siūlymu suorganizuoti susitikimą pas notarą, nepagrįsti byloje esančiais įrodymais, juolab kad teismo posėdžio metu atsakovas nepripažino ieškovo nurodytų aplinkybių, o ieškovas to nepaneigė (CPK 178 str., 185 str.; 1 b. t. 148 l.). Tokių įrodymų apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.). Be to, apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, kad ieškovas vengė mokėti atsakovui preliminarioje sutartyje sulygtą žemės sklypo kainą - 1500 Lt už arą (1 b. t., 136-170 l.). Bylos duomenimis, ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl sumokėto avanso grąžinimo pasibaigus Preliminarioje sutartyje numatytam terminui pagrindinei sutarčiai sudaryti, nors tai ir numato Preliminariosios sutarties 7 punktas (1 b. t., 6 l.), o vedė derybas su atsakovu dėl pagrindinės sutarties sudarymo ir po nurodyto termino - 2009 metais, nesutikdamas mokėti Preliminaria sutartimi sulygtos kainos dėl nekilnojamojo turto rinkoje pasikeitusių kainų (ieškovo paaiškinimai teismo posėdžio metu; 1 b. t., 137-138 l., 141 l.). Aplinkybė, jog praėjus metams laiko nuo Preliminarioje sutartyje numatyto termino pagrindinei Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti atsakovas nesutiko sudaryti su ieškovu pagrindinės žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties (1 b. t., 136-170 l.), nesudaro pagrindo vertinti atsakovo veiksmų nesąžiningumo, juolab kad prievolė sudaryti pagrindinę sutartį pasibaigė (CK 6.30 str., 6.165 str. 5 d.).

21Nesudaro pagrindo vertinti atsakovo veiksmus nesąžiningais ieškovo apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovas nuslėpė pinigų perdavimą savo broliams ir seserims, jog šie, kaip žemės sklypo bendrasavininkiai, nesutiko su parduodamo žemės sklypo kaina. Bylos įrodymai nepatvirtina, jog atsakovas ir jo broliai bei seserys nesutarė dėl parduodamo žemės sklypo kainos, o atsakovas iš ieškovo gautus pinigus galėjo panaudoti savo nuožiūra. Juolab kad teismo posėdžio metu liudytojai - atsakovo brolis A. K. ir sesuo A. M. K. paneigė tokį ieškovo argumentą (1 b. t., 156-163 l.).

22Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti įrodymais ir ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis nesudaryta dėl to, jog atsakovas nepateikė reikiamų dokumentų; tokių įrodymų ieškovas nepateikė ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK 178 str., 185 str., 314 str.). Juolab kad atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, jog visus reikiamus dokumentus pateikė ieškovui, kuris neprašė papildomų dokumentų (1 b. t., 145 l.), o ieškovas prieštaringai paaiškino šias aplinkybes teismo posėdyje, teigdamas, kad atsakovas nesusitvarkė nuosavybės dokumentų bei negavo pažymos sandoriui sudaryti, tačiau paaiškino, kad jis matė atsakovo nuosavybę pagrindžiančius dokumentus (1 b. t., 142-143 l.). Juolab kad ieškovas, dirbdamas projekto vadovu nekilnojamojo turto klausimams (1 b. t., 30 l., 120-121 l.), būdamas profesionalas nekilnojamojo turto klausimais bei suinteresuotas žemės sklypo pirkimu, turėjo galimybes padėti atsakovui sutvarkyti reikiamus dokumentus pirkimo – pardavimo sandoriui sudaryti (jeigu, jo nuomone, tokių trūko), laiku nurodydamas, kokių dokumentų trūksta pagrindinei žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarčiai sudaryti.

23Be to, pagal tarp atsakovo ir ieškovo atstovaujamos įmonės 2008-01-22 sudarytą Pavedimo sutartį, atsakovas pavedė ieškovo atstovaujamai įmonei atlikti teisinius veiksmus, organizuojant Žemės sklypo paskirties keitimą, atliekant topografinės nuotraukos sudarymą, žemės sklypo ribų plano su geodeziniais matavimais sudarymą, sklypų sujungimą/padalinimą, bei tuo tikslu atlikti kitus veiksmus, numatytus pavedimo sutarties 2 punkte, o atsakovas įsipareigojo pateikti ieškovui Pavedimo sutarties 3.3 punkte numatytus dokumentus. Tačiau byloje nėra įrodymų apie tai, jog atsakovas nevykdė pavedimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl trūkstamų dokumentų pateikimo ar atliko kitus Pavedimo sutarties įsipareigojimus, tarp jų, jog siūlė pagal Pavedimo sutarties 3.4 punktą išduoti Įgaliotiniui notaro patvirtintą įgaliojimą atlikti Pavedimo sutartyje numatytus veiksmus ir atstovauti atsakovą santykiuose su trečiaisiais asmenimis, vykdant pavedimą (1 b. t., 30 l.). Aplinkybę, jog neatlikti pavedimo sutartimi numatyti Įgaliotinio veiksmai, pripažino ir ieškovas teismo posėdžiu metu, nurodęs, jog UAB „Ardynas“ nesutiko sudaryti sutarties su specialiojo plano rengėju, tačiau byloje nėra įrodymų, kad apie tai būtų tinkamai informuotas atsakovas ar būtų imtasi kitų veiksmų įvykdyti Pavedimo sutartyje Įgaliotiniui pavestus veiksmus, reikalingus Pagrindinės sutarties sudarymui, arba pratęsti Preliminarios sutarties terminą (CPK 178 str., 185 str., 314 str.). Beje, ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, jog su atsakovu buvo susitikęs tiek prieš Preliminariosios sutarties sudarymą, tiek per Preliminarioje sutartyje sutartą terminą iki pagrindinės sutarties sudarymo, todėl teigdamas, jog trūko dokumentų Žemės sklypo pirkimo – pardavimo sandoriui sudaryti, ieškovas turėjo galimybę apie tai informuoti atsakovą (1 b. t., 139 l.).

24Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog apygardos teismas neatsižvelgė į šalių lygybės principą, sudarant Sutartį. Kaip minėta, ieškovas dėl savo darbo pobūdžio turi daugiau žinių ir patirties nekilnojamojo turto klausimais, be to, jis parengė preliminarios sutarties projektą, o atsakovas yra senyvo amžiaus žmogus, ir nėra įrodymų, kad jis turėtų pakankamos patirties, sudarant tokio pobūdžio sandorius, todėl apygardos teismas pagrįstai ieškovą pripažino stipresne preliminariosios sutarties šalimi, kuriai keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai. Be to, ieškovas teismo posėdžio metu nurodė, kad pateikė atsakovui pasirašyti ne tik parengtą preliminarios sutarties projektą, bet parengė ir Pavedimo sutartį (1 b. t., 143 l.).

25Kitų įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadas, apeliantas nepateikė ir apeliacinės instancijos teisme (CPK 314 str.).

26Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar pakeisti teisėto bei pagrįsto apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

27Nepatenkinus ieškovo apeliacinio skundo, o Kauno apygardos teismui 2011-09-16 sprendimu atmetus atsakovo priešieškinį, nėra pagrindo palikti galioti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių - atsakovo 40800 Lt sumos bei ieškovo 120 000 Lt sumos nekilnojamojo turto ir kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių (o jų nesant ar esant nepakankamai, piniginių lėšų) areštą, kuris panaikintinas (1 b. t., 95-96 l.; CPK 147 str. 2 d., 149 str. 2 d., 150 str. 2 d.).

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimą.

30Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones: ieškovo R. M., a. k. ( - ) 120 000 Lt sumos, o atsakovo J. A. K., a. k. ( - ) 40 800 Lt sumos nekilnojamojo turto ir kilnojamųjų daiktų, turtinių teisių, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginių lėšų areštą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimu netenkino ieškinio ir... 5. Teismo teigimu, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką,... 6. Teismas nurodė, kad ieškovas vengė sumokėti atsakovui preliminariojoje... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m.... 9. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas ikisutartiniuose santykiuose... 10. 2. Byloje pateikti įrodymai ir liudytojų parodymai įvertinti neišsamiai ir... 11. 3. Teismas neteisingai vertino šalių lygybės principą, kadangi dėl... 12. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 15. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 18. Bylos duomenimis, 2008 m. sausio 3 d. ieškovas sudarė su atsakovu... 19. Preliminarioji sutartis yra organizacinė sutartis, įstatymų priskirta... 20. Nagrinėjamu atveju apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai... 21. Nesudaro pagrindo vertinti atsakovo veiksmus nesąžiningais ieškovo... 22. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti įrodymais ir ieškovo apeliacinio... 23. Be to, pagal tarp atsakovo ir ieškovo atstovaujamos įmonės 2008-01-22... 24. Nepagrįstas ieškovo apeliacinio skundo argumentas, jog apygardos teismas... 25. Kitų įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo sprendimo... 26. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais panaikinti ar... 27. Nepatenkinus ieškovo apeliacinio skundo, o Kauno apygardos teismui 2011-09-16... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 16 d. sprendimą.... 30. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi pritaikytas...