Byla 2-841/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutarties, kuria patvirtinti finansiniai reikalavimai, uždarosios akcinės bendrovės „Žirmuva“ bankroto byloje Nr. B2-2112-611/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditoriaus G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 21 d. nutarties, kuria patvirtinti finansiniai reikalavimai, uždarosios akcinės bendrovės „Žirmuva“ bankroto byloje Nr. B2-2112-611/2014, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB „Žirmuva“ iškėlė bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“, o 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi patvirtino BUAB „Žirmuva“ kreditorių finansinius reikalavimus.

4BUAB ,,Žirmuva“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su prašymais: patvirtinti UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio trečios eilės reikalavimą; vietoje pirmos eilės kreditoriaus Z. J. su 2 566,05 Lt reikalavimu įtraukti G. K. su 2 566,05 Lt reikalavimu ir vietoje UAB „Adana“ su 1 530,30 Lt trečios eilės finansiniu reikalavimu įtraukti G. K. su 1 530,30 Lt reikalavimu. Nurodė, kad gavo trūkstamus UAB „Archikadas“ finansinį reikalavimą pagrindžiančius dokumentus ir sutinka su UAB „Archikadas“ patikslintu 194 700 Lt reikalavimu. Taip pat pažymėjo, kad 2013 m. rugsėjo 20 d. ir 2013 m. spalio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartimis UAB „Adana“ ir Z. J. perleido G. K. savo reikalavimus į BUAB „Žirmuva“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi patvirtino BUAB „Žirmuva“ kreditoriaus UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio trečios eilės reikalavimą; vietoje UAB „Adana“ su 1 530,30 Lt trečios eilės reikalavimu ir Z. J. su 2 566,05 Lt pirmos eilės reikalavimu į BUAB „Žirmuva“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukė G. K. su 1 530,30 Lt trečios eilės ir 2 566,05 Lt pirmos eilės reikalavimais; patvirtino patikslintą BUAB „Žirmuva“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

7Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, o būtent: 2008 m. sausio 10 d. tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartį Nr.0110-08 bei projektavimo darbų perdavimo-priėmimo aktą, sudarytus tarp UAB „Žirmuva“ ir UAB „Archikadas“, teismas nusprendė, kad yra pagrindas patvirtinti UAB „Archikadas“ 194 700 Lt trečios eilės reikalavimą BUAB „Žirmuva“.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad pagal 2013 m. rugsėjo 20 d. bei 2013 m. spalio 7 d. reikalavimo perleidimo sutartis, pasirašytas tarp UAB „Adana“, Z. J. ir G. K., UAB „Adana“ ir Z. J. perleido savo reikalavimus į BUAB „Žirmuva“ kreditoriui G. K. Įvertinęs nustatytas faktines aplinkybes, teismas vietoje UAB „Adana“ su 1 530,30 Lt trečios eilės reikalavimu ir Z. J. su 2 566,05 Lt pirmos eilės reikalavimu į BUAB „Žirmuva“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukė G. K. su 1 530,30 Lt trečios eilės ir 2 566,05 Lt pirmos eilės reikalavimais (ĮBĮ 26 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu kreditorius G. K. prašo panaikinti teismo nutarties dalį, kuria patvirtintas trečios eilės kreditoriaus UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio finansinis reikalavimas, ir klausimą išspręsti iš esmės - atsisakyti priimti tvirtinti UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio finansinį reikalavimą kaip pateiktą praleidus teismo nustatytą terminą arba atsisakyti tvirtinti jo finansinį reikalavimą kaip nepagrįstą.

11Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai patvirtino trečios eilės kreditoriaus UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio finansinį reikalavimą, nes byloje pateikti dokumentai (sutartis ir perdavimo-priėmimo aktas) neįrodo šio kreditoriaus reikalavimo teisės į BUAB „Žirmuva“. Be to, kreditoriui UAB „Archikadas“ praleidus terminą pareikšti finansinį reikalavimą, teismas privalėjo atsisakyti priimti kreditoriaus reikalavimą, nesigilinant į jokius reikalavimą pagrindžiančius dokumentus;

132) UAB „Archikadas“ neįgijo reikalavimo teisės į UAB „Žirmuva“, nes kreditorius nepateikė: parengto ir suderinto projekto (dviejų bylų) (sutarties 3.7 p., 6.2 p.); sąskaitos faktūros, kurios apmokėjimo terminas yra 5 dienos nuo jos pateikimo (sutarties 5.1 p.); duomenų, kad detalusis planas buvo patvirtintas Vilniaus miesto taryboje. Visas šias aplinkybes bankroto administratorius sąmoningai ignoravo, neatskleidė, o teismas netikrino, nors privalėjo;

143) Apelianto vertinimu, aplinkybės, jog administratorius pateikė tvirtinti aiškiai nepagrįstą UAB „Archikadas“ finansinį reikalavimą, rodo administratoriaus šališkumą, netinkamą ĮBĮ nustatytų funkcijų vykdymą. Bankroto administratorius siekia tyčia vilkinti BUAB „Žirmuva“ bankroto procesą, neginčija akivaizdžiai ginčytinų reikalavimų. Nurodytų aplinkybių pagrindu už piktnaudžiavimą procesu prašė paskirti administratoriui 20 000 Lt dydžio baudą, 50 procentų paskirtos baudos skiriant BUAB „Žirmuva“.

15Atsakovas BUAB „Žirmuva“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“, su atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:

171) Atskirasis skundas atmestinas, nes apeliantas praleido terminą jį paduoti. Teismo 2014 m. sausio 21 d. nutartimi patvirtinus apeliantą bendrovės kreditoriumi, nuo tos dienos, būdamas rūpestingas ir atidus, jis turėjo domėtis bendrovės bankroto procedūra bei informacija apie savo tvirtinamus finansinius reikalavimus. Apeliantui nebuvo jokių ribojimų apie skundžiamą nutartį sužinoti anksčiau, pasiteiravus administratoriaus ar Vilniaus apygardos teismo informacijoje;

182) Atskirojo skundo argumentai, susiję su administratoriaus piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, yra nepagrįsti, grindžiami prielaidomis. Priešingai, būtent apeliantas, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis, vilkina bendrovės bankroto procesą, tuo pažeisdamas tiek pačios bendrovės, tiek ir kitų bendrovės kreditorių interesus.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

22Atskiruoju skundu apeliantas G. K. ginčija pirmosios instancijos teismo 2014 m. sausio 21 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas kreditoriaus UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio finansinis reikalavimas.

23Dėl termino atskirajam skundui paduoti

24Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi vietoje pradinių kreditorių UAB „Adana“ ir Z. J. į BUAB „Žirmuva“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įtraukė apeliantą G. K. su 1 530 Lt trečios eilės ir 2 566,05 Lt pirmos eilės reikalavimais (4 t., 57, 58 b. l.). Nuo šios nutarties priėmimo dienos apeliantas tapo BUAB „Žirmuva“ bankroto bylos Nr. B2-2112-611/2014 proceso dalyviu, t. y. trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimo (CPK 47 str.), todėl įgijo visas trečiajam asmeniui suteikiamas procesines teises, įskaitant teisęs skųsti teismo nutartimi patvirtintus kitų kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Apelianto skundžiama 2014 m. sausio 21 d. nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka, todėl atskirasis skundas dėl šios nutarties galėjo būti pateiktas per 7 dienas nuo tokios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos (CPK 335 str. 1 d.). Remiantis CPK 292 straipsniu, šalims ir tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo posėdyje, per 3 darbo dienas nuo nutarties priėmimo turi būti išsiunčiama nutarties patvirtinta kopija, tačiau bylos duomenys įrodo, kad paminėta nutartis nebuvo išsiųsta ar kitokiu būdu pateikta apeliantui. Įrodymų, jog su šia nutartimi administratorius supažindino apeliantą ar jam įteikė šios nutarties kopiją, taip pat nepateikta. 2014 m. vasario 26 d. apelianto advokatas A. Raišutis atvyko į teismą susipažinti su BUAB „Žirmuva“ bankroto byla B2-2112-611/2014, prašė padaryti šios bylos dokumentų kopijų, įskaitant skundžiamos nutarties kopiją (4 t., 81 b. l.). Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuota, kad terminas apeliantui paduoti atskirąjį skundą dėl 2014 m. sausio 21 d. nutarties skaičiuotinas nuo 2014 m. vasario 26 d., kada jis gavo skundžiamos teismo nutarties kopiją. Apelianto atskirasis skundas pirmosios instancijos teisme buvo gautas 2014 m. kovo 4 d. (4 t., 91 b. l.), todėl apeliacinės instancijos teismas prieina išvadą, kad terminas tokiam skundui pateikti nebuvo praleistas (CPK 335 str. 1 d.).

25Dėl patvirtinto UAB „Archikadas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo

26Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet turi įtakos ir patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija prieš jo (finansinio reikalavimo) patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtina kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Jis (teismas) kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai. Kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išaiškinti ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

27Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, kad, spręsdamas UAB „Archikadas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, teismas rėmėsi byloje pateiktais dviem dokumentais, t. y. 2008 m. sausio 10 d. tyrinėjimo ir projektavimo darbų sutartimi Nr. 0110-08 (toliau – sutartis) bei šios sutarties pagrindu pasirašytu darbų priėmimo-perdavimo aktu, tačiau jų iš esmės neanalizavo ir nevertino, nenustatinėjo ir kitų ginčui reikšmingų faktinių aplinkybių apie nurodytos sutarties vykdymą, t. y. ar projektuotojas (UAB „Archikadas“) tinkamai ir laiku įvykdė sutartinius įsipareigojimus (sutarties 3 p., 6.2 p.) ir dėl to atsirado užsakovo BUAB „Žirmuva“ prievolė atsiskaityti su UAB „Archikadas“ pagal pasirašytą sutartį. Iš byloje pateiktų dokumentų (sutarties ir akto) nėra galimybės nustatyti ar sutarties objektas – detalaus plano projektinė dokumentacija, buvo realiai perduotas užsakovui UAB „Žirmuva“. Pastebėtina, kad ir administratorius, prašydamas teismo atidėti šio kreditoriaus finansinio reikalavimo nagrinėjimą, 2013 m. rugpjūčio 30 d. prašyme nurodė (3 t., 83-85 b. l.), kad UAB „Archikadas“ neperdavė detalaus plano projektinės dokumentacijos. Nurodyti duomenys (detalaus plano projektinė dokumentacija) nebuvo pateikti ir su 2014 m. sausio 16 d. administratoriaus prašymu įtraukti UAB „Archikadas“ į BUAB „Žirmuva“ kreditorių sąrašą, o tokių įrodymų nepareikalavimo ir bylą nagrinėjantis teismas. Remiantis sutarties 5.1 punktu, užsakovas (UAB „Žirmuva“) už atliktus projektavimo darbus turėjo atsiskaityti per 5 dienas nuo atliktų darbų aktų ir sąskaitos faktūros gavimo dienos, o visa atliktų darbų kaina turėjo būti sumokėta patvirtinus detalųjį planą Vilniaus m. taryboje (sutarties 5.2 p.), tačiau nurodyti aktai, sąskaita faktūra bei įrodymai, kad detalus planas buvo patvirtintas, į bylą nepateikti.

28Apeliantas ginčija UAB „Archikadas“ finansinį reikalavimą ir tuo pagrindu, jog jis (kreditinis reikalavimas) buvo pareikštas praleidus tokį terminą, tačiau šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo. Pagal byloje esančius duomenis šių aplinkybių negalima nustatyti ir apeliacinės instancijos teisme. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad administratoriaus nuomonė dėl to ar UAB „Archikadas“ praleido terminą finansiniam reikalavimui pareikšti nebuvo nuosekli. 2013 m. rugpjūčio 30 d. prašyme dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo administratorius teigė, kad UAB „Archikadas“ šį terminą praleido (3 t., 84 b. l.), tačiau patikslintame 2014 m. sausio 9 d. prašyme iš viso tuo klausimu nepasisakė, neprašė kreditoriaus praleisto termino (jei jis praleistas) atnaujinti (4 t., 55 b. l.).

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės; kad, sprendžiant ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir dėl naujų aplinkybių, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir pagrindą perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010.).

30Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą visapusiškai ir objektyviai ištirti ir įvertinti visas nagrinėjamam ginčui reikšmingas faktines aplinkybes ir dėl to nepagrįstai nusprendė dėl UAB „Archikadas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo (CPK 177-179, 183, 185 str.). Neatlikus visapusiško faktinių aplinkybių tyrimo, ginčo finansinio reikalavimo patvirtinimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės (CPK 327 str. 1 d. 2 p.). Skundžiama teismo nutarties dalis dėl kreditoriaus UAB „Archikadas“ finansinio reikalavimo patvirtinimo naikinama ir šio finansinio reikalavimo patvirtinimo klausimas turi būti nagrinėjamas iš naujo.

31Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo

32Apeliantas G. K. prašo paskirti BUAB „Žirmuva“ bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliotam asmeniui I. M. už piktnaudžiavimą procesu (sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą) 20 000 Lt baudą, 50 procentų paskirtos baudos skiriant BUAB „Žirmuva“. Pagrindo tenkinti šį prašymą nėra, nes apeliantas neįrodė, kad bankroto administratorius sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą (CPK 178, 179 str.).

33Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas BUAB „Žirmuva“ bankroto administratoriaus šališkumas, netinkamas administratoriaus pareigų vykdymas, nevertintini, nes nepatenka į šios bylos nagrinėjimo dalyką. Klausimai, susiję su administratoriaus netinkamų pareigų vykdymu, sprendžiami ĮBĮ nustatyta tvarka, atstatydinant paskirtą administratorių (ĮBĮ 11 str. 8 d.).

34Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sauso 21 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas UAB „Archikadas“ 194 700 Lt dydžio finansinis reikalavimas, panaikinti ir perduoti šį klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi UAB „Žirmuva“... 4. BUAB ,,Žirmuva“ bankroto administratorius kreipėsi į teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d. nutartimi patvirtino BUAB... 7. Įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, o būtent: 2008 m. sausio... 8. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad pagal 2013 m.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu kreditorius G. K. prašo panaikinti teismo nutarties dalį,... 11. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 12. 1) Teismas skundžiama nutartimi nepagrįstai patvirtino trečios eilės... 13. 2) UAB „Archikadas“ neįgijo reikalavimo teisės į UAB „Žirmuva“, nes... 14. 3) Apelianto vertinimu, aplinkybės, jog administratorius pateikė tvirtinti... 15. Atsakovas BUAB „Žirmuva“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:... 17. 1) Atskirasis skundas atmestinas, nes apeliantas praleido terminą jį paduoti.... 18. 2) Atskirojo skundo argumentai, susiję su administratoriaus piktnaudžiavimu... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Atskiruoju skundu apeliantas G. K. ginčija pirmosios instancijos teismo 2014... 23. Dėl termino atskirajam skundui paduoti ... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 21 d.... 25. Dėl patvirtinto UAB „Archikadas“ finansinio reikalavimo pagrįstumo... 26. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne... 27. Iš skundžiamos teismo nutarties turinio matyti, kad, spręsdamas UAB... 28. Apeliantas ginčija UAB „Archikadas“ finansinį reikalavimą ir tuo... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esmė... 30. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina išvadą, kad... 31. Dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo... 32. Apeliantas G. K. prašo paskirti BUAB „Žirmuva“ bankroto administratoriaus... 33. Atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas BUAB... 34. Teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,... 35. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sauso 21 d. nutarties dalį, kuria buvo...