Byla 2-1242/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MSF Lithuania“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutarties, kuria tenkintinas iš dalies ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ajolas“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-4379-611/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ajolas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „MSF Lithuania“ dėl nuostolių atlyginimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su reikalavimu atlyginti nuostolius dėl sutarties vienašališko nutraukimo.

4Ieškovas BUAB „Ajolas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „MSF Lithuania“, prašydamas priteisti 17 858 425,98 Lt be PVM ir procesines palūkanas (b. l. 1-9).

5Ieškinyje nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 21 d. su atsakovu sudarė patalpų nuomos sutartį, pagal kurią atsakovas 10 m. išsinuomojo iš ieškovo negyvenamąsias patalpas prekybos centre. 2010 m. liepos 8 d. raštu atsakovas nurodė, kad, jo nuomone, egzistuoja galimybė nuomininkui nutraukti sutartį remiantis sutarties pagrindu, kad per pirmuosius 5 metus po sutarties sudarymo, bet kuriuo trijų mėnesių laikotarpiu, yra neišnuomota 17,5 proc. nuomojamo prekybos centro ploto (Sutarties 30.7 (e) punktas)). Ieškovas, patikrinęs atsakovo nurodytus faktus, informavo atsakovą, kad neužimtas prekybos centro plotas sudaro 15,07 proc. Tačiau atsakovo nuomone prekybos centro neužimtas plotas sudaro 23,08 proc. Savo skaičiavimus atsakovas grindė 2010 m. liepos 22 d. UAB „Ober-Haus“ nekilnojamojo turto ataskaita. Ieškovas nurodė, kad nekilnojamojo turto ataskaita nėra pasirašyta ją sudariusio asmens, joje nėra įvertinti realiai išnuomoti ir faktiškai užimti prekybos centro plotai, taip pat į ją nėra įtraukti kai kurie išnuomoti prekybos centro plotai. Nepaisant ieškovo nesutikimo su sutarties nutraukimu, atsakovas nuo 2010 m. spalio 5 d. nutraukė veiklos vykdymą pagal sutartį jam išnuomotose patalpose. Ieškovo skaičiavimais, jo patirti nuostoliai (17 858 425,98 Lt) susideda iš: 16 120 030,31 Lt negautų nuompinigių, kuriuos jis būtų gavęs, jeigu sutartis nebūtų nutraukta neteisėtai, 215 617,46 Lt nesumokėtų nuompinigių ir komunalinių mokesčių už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 4 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. (pagal 2010 m. lapkričio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą) bei ieškovo atsakovui avansu perduotų ir atsakovo nesugrąžintų 1 522 778,21 Lt išnuomotų patalpų įrengimui.

6Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, taip pat lėšas ir turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti kitiems asmenims ar kitaip apsunkinti, neviršijant ieškinio sumos – 17 858 425,98 Lt. Nurodė, kad šioje byloje grėsmę teismo sprendimo įvykdymui patvirtina tai, kad ieškovas dėjo pastangas išspręsti ginčą taikiai – ragindamas atsakovą neatlikti sutartį pažeidžiančių veiksmų, tačiau atsakovas šių raginimų nepaisė, su ieškovu nebendradarbiavo, elgėsi nesąžiningai tiek sutarties vykdymo laikotarpiu, tiek derėdamasis su ieškovu dėl papildomo ploto prekybos centre nuomos. Be to atsakovo veiksmai po sutarties faktinio nutraukimo rodo, kad atsakovas ir toliau vengs bendradarbiauti ir nevykdys būsimo teismo sprendimo. Pažymėjo, jog ieškinio suma yra itin didelė, todėl preziumuojama reali grėsmė, jog teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies (b. l. 16-17). Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra itin didelė, ieškovo nurodytos faktinės aplinkybės suteikia pagrindą abejoti atsakovo veiksmais ateityje bei patvirtina galimo teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimą. Teismas pažymėjo, kad lėšų areštas ekonominiu požiūriu yra itin varžanti subjekto ūkinę komercinę veiklą priemonė, kurią pritaikius gali būti sutrikdyta atsakovo veikla, galimas atsakovo nemokumo sukėlimas. Todėl tik neradus pakankamai turto, areštuotinos atsakovo turtinės teisės ir lėšos, leidžiant atsakovui atsiskaitymus su valstybės biudžetu, ieškovu ir darbuotojais.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MSF Lithuania“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti, o nepanaikinus nutarties - mažinti arešto mastą iki 1 522 778,21 Lt. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111) Pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į teisinius ir faktinius argumentus, kad patvirtintų, jog ieškinys gali būti patenkintas. Didžiąją reikalavimo dalį (16 120 030,31 Lt), ieškovo skaičiavimais, sudaro nutraukus nuomos sutartį negauti nuompinigiai už likusį nuomos sutarties galiojimo laikotarpį. Šiuo reikalavimu ieškovas skaičiavo pajamas, o ne pelną. Komercinėje veikloje praktiškai neįmanoma situacija, kad gautos pajamos sutaptų su iš tos pačios veiklos gautu pelnu. Ieškovas negautas pajamas apskaičiuoja mechaniškai daugindamas nuomos mokestį iki nuomos pabaigos. Toks apskaičiavimas remiasi prielaida, kad ieškovas per 7 metų laikotarpį nenuomos atsakovo nuomotų patalpų, nors yra reali galimybė šias patalpas išnuomoti kitiems asmenims.

122) Ieškovas, bandydamas prisiteisti pajamas, kurios jam nepriklauso, yra nesąžiningas. Pastatas, kuriame yra nuomotos patalpos, buvo kelis kartus bandytas parduoti iš varžytynių. Akivaizdu, kad ieškovas ketina šį pastatą perleisti, o jį perleidus, nuomininkas įgytų teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį nesulaukus nuomos sutarties termino pabaigos, remdamasis CK 6.494 straipsnio 3 dalimi. Taigi ieškovas neturėtų teisės 7 metus gauti nuomos mokestį iš atsakovo.

133) Ieškovas 2010 m. spalio 18 d. jau buvo pateikęs teismui ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, reikalavimą grįsdamas tuo pačiu faktiniu pagrindu ir tais pačiais įrodymais, kaip ir šioje byloje. Tačiau ieškovas vėliau ieškinį atsiėmė ir 2011 m. sausio 10 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį, kad byla yra nutraukta (bylos Nr. 2-2032-798/2011). Remiantis CPK nuostatomis, tarp tų pačių šalių negali būti sprendžiamas tas pats ginčas dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

144) Išsikeldamas iš nuomotų patalpų, atsakovas paliko ieškovui įrangą bei aparatūrą, kurios vertė apytiksliai atitinka 1 522 778,21 Lt.

155) 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė ieškovui reikalauti sumų iš atsakovo pagal tas pačias sąskaitas faktūras, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas šioje byloje (bylos Nr. 2-772-553/2011). Šios laikinosios priemonės nėra panaikintos ir vis dar galioja.

166) Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismai neatsižvelgia į tokias aplinkybes kaip bendradarbiavimas, kadangi tai nelaikoma grėsme, jog galimas palankus ieškovui sprendimas bus neįvykdytas.

177) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino didelės turtinės vertės reikalavimo prezumpciją ir neatsižvelgė į aplinkybes, kad atsakovas nuolat bendradarbiavo su ieškovu, taip pat jog tas pats ginčas tarp ieškovo ir atsakovo jau buvo nagrinėtas teisme.

188) Ieškovas 16 120 030,31 Lt negautų nuompinigių ir 215 617,46 Lt tariamos skolos pagal sąskaitas faktūras reikalauja visiškai nepagrįstai, todėl teismui nusprendus nepanaikinti laikinųjų apsaugos priemonių visa apimtimi, prašoma mažinti arešto sumą iki 1 522 778,21 Lt.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Ajolas“ prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201) Atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad piniginio reikalavimo dydis yra negautos pajamos, o ne negautas pelnas, taip pat, kad ieškovas turi realią galimybę patalpas išnuomoti, yra susiję su ginčo esme ir nagrinėjami teismui nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne ginčijant nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės.

212) Tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo nuostolių egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys, lemiantis atsakovo civilinę atsakomybę. Jo buvimą patvirtina tai, kad atsakovas valiniais veiksmais siekė sutarties nutraukimo ir, kaip patyręs verslininkas, negalėjo nežinoti apie ieškovui atsirasiančią žalą.

223) Atsakovui taikytina visiška atsakomybė ir jis privalo atlyginti ieškovui visus jo patirtus nuostolius (CK 6.251 str. 1 d.), ypač atsižvelgiant į tai, kad atsakovas buvo pagrindinis ir didžiausias prekybos centro nuomininkas, atsakovas nutraukė nuomos sutartį nesant teisėto pagrindo, sutartimi prisiimtus įsipareigojimus pažeidė tyčia, elgėsi nesąžiningai sutarties galiojimo laikotarpiu.

234) Atsakovo argumentas, kad ieškovas pats turi būti aktyvus ir mėginti sumažinti patirtus nuostolius ieškodamas naujų nuomininkų, nėra niekaip susijęs su atsakovo prievole sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai. Visuotinai žinomos ekonominio sunkmečio aplinkybės, ieškovo statusas (bankrutuojanti įmonė) ir kiti objektyvūs veiksniai apsunkina ieškovo galimybes surasti naują pagrindinį nuomininką atsakovo buvusioms užimtoms patalpoms.

245) Šalių sudaryta sutartis suteikia teisę ieškovui be nuomininko sutikimo perduoti bet kokias iš sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajai šaliai, jei visos atitinkamos teisės ir/ar pareigos, kylančios iš sutarčių su prekybos centro nuomininkais, yra tuo pat metu perduodamos tai pačiai trečiajai šaliai. Sutartyje taip pat pabrėžiama, kad atsakovas atsisako teisės nutraukti sutartį pasikeitus nuomotojui.

256) 2010 m. spalio 18 d. ieškiniu ieškovas reikalavo pripažinti atsakovo UAB „MSF Lithuania“ veiksmus neteisėtais bei uždrausti atsakovui vienašališkai nutraukti nuomos sutartį. Šioje byloje pateiktu 2011 m. vasario 1 d. ieškiniu ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 17 858 425,98 Lt bei 6 proc. metinių palūkanų. Palyginus abiejų ieškinių dalykus akivaizdu, kad jie yra iš esmės skirtingi, o priklausomai nuo to skiriasi ir ieškinių pagrindai.

267) Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties procesinis sprendimas yra visiškai kitoks, nei nurodo atsakovas. Teismas tik uždraudė BUAB „Ajolas“ pateikti reikalavimą dėl piniginės prievolės vykdymo pagal 2010 m. lapkričio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą, bet netenkino prašymo dalies, kuria buvo reikalaujama uždrausti atsakovui pateikti ieškovui naujas PVM sąskaitas–faktūras pagal šalių sudarytą sutartį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

278) Nepriklausomai nuo to, kad atsakovas dar nesiėmė jokių veiksmų siekdamas slėpti ar kitaip perleisti turtą kitiems asmenims, siekdamas išvengti atsakomybės ir/ar apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, itin didelė ieškinio suma (17 858 425,98 Lt) gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą vien dėl to, kad ieškinio suma pagal pareikštus reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo priteisimo yra didelė (17 858 425,98 Lt).

30Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje taikyti atsakovo turto areštą kaip laikinąją apsaugos priemonę. Priešingu atveju šio klausimo teisingas išsprendimas, vien tik esant didelei ieškinio sumai, kurią savo nuožiūra nustato ieškovas, neatsižvelgiant į kitas reikšmingas aplinkybes, reikštų formalų, o ne realų, konstitucinėmis normomis pagrįstą teisingumo vykdymą. Teisingumas turi būti vykdomas konkrečioje byloje teisiškai pagrįstais argumentais įvertinus byloje esančias faktines aplinkybes (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnis). Dėl to kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, taip pat šios įmonės įsipareigojimais, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-28/2010).

31Kolegija pažymi, kad ieškinio didelės sumos nustatymo kriterijus taikomas tik tuomet, jeigu egzistuoja prima facie duomenys, kurie preliminariai, dar neištyrus pateiktus įrodymus, pagrindžia ieškinyje pareikštus reikalavimus. Tai reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, pirmiausia turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Jei teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Taigi apeliantas atskirajame skunde pagrįstai akcentuoja būtinybę teismui sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ieškovo ieškinyje išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, kurie turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, bus patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-949/2008). Teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas tokio atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

32Ieškovas ieškinyje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo pareiškė tris skirtingus reikalavimus, kuriuos pagrindė skirtinga faktine medžiaga ir nevienodais teisiniais argumentais. Reikalavimą dėl 16 120 030,31 Lt negautų nuompinigių priteisimo už laikotarpį iki nuomos sutarties termino pabaigos ieškovas grindė galimai neteisėtais atsakovo veiksmais vienašališkai nutraukiant terminuotą nuomos sutartį. Tačiau ieškovas nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie pagrįstų ieškovo negalėjimą per visą buvusios nuomos sutarties su atsakovu galiojimo laikotarpį patalpas, kurios buvo išnuomotos atsakovui, išnuomoti kitam verslininkui. Be to, teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentu, kad bankroto proceso metu perleidus atsakovui nuosavybės teise priklausančias ne visas patalpas, kuriose yra ir ginčo patalpos, kitam asmeniui, net ir tebesitęsiant nuomos teisiniams santykiams tarp šalių, atsakovas, kaip patalpų nuomininkas, galėtų vienašališkai nutraukti terminuotą nuomos sutartį (Sutarties 33.2.3 punktas). Tuo pačiu pastebėtina, kad kitoje byloje ieškovas buvo pareiškęs reikalavimą atsakovui dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir atsisakė ieškinio, o teismas bylą nutraukė ir ši nutartis įsiteisėjo, t. y. įgijo res judicata galią (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2032-798/2011). Pačiam ieškovui atsisakius reikalavimo dėl atsakovo vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nepateikus duomenų apie negalėjimą išnuomoti ginčo patalpas kitam asmeniui bei esant duomenims apie patalpų galimą perleidimą kitam asmeniui, yra pagrindas manyti, kad areštas atsakovo turtui 16 120 030,31 Lt sumai pagal šį reikalavimą netaikytinas, nes kelia pagrįstų abejonių tokio masto reikalavimo palanki ieškovui perspektyva.

33Nepaneigtas ir apelianto argumentas aptariamu aspektu, jog pareikštą 16 120 030,31 Lt reikalavimą ieškovas apskaičiavo remdamasis vien gautinų iš nuompinigių pajamų, bet ne pelno dydžio kriterijumi.

34Tačiau kiti du atsakovo reikalavimai – dėl 215 617,46 Lt nesumokėtų nuompinigių ir komunalinių mokesčių priteisimo už laikotarpį nuo 2010 m. lapkričio 4 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. bei reikalavimas dėl ieškovo atsakovui avansu perduotų ir atsakovo nesugrąžintų 1 522 778,21 Lt išnuomotų patalpų įrengimui preliminariai yra pagrįsti konkrečiais įrodymais (šalių raštai, sąskaitos faktūros ir pan.). Bendra ieškinio suma pagal šiuos reikalavimus sudaro 1 738 395,67 Lt. Teismų praktikoje tokia suma laikoma didele. Atsakovas nepateikė duomenų, kurie paneigtų ieškinio didelės sumos prezumpciją (CPK 12 str.). Vien ta aplinkybė, kaip atsakovas nurodė atskirajame skunde, jog išsikeldamas iš nuomotų patalpų, paliko ieškovui įrangą bei aparatūrą, kurios vertė apie 1 522 778,21 Lt, nesudaro pagrindo daryti kitokią išvadą. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo turto arešto mastas keistinas ir turi būti sumažintas.

35Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

36Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinio sumos nevertino pagal atskirus reikalavimus, nevertino prima facie ieškovo pateiktų duomenų didžiausio dydžio reikalavimui pagrįsti, o taikė atsakovo turto areštą visai ieškinio sumai. Dėl netinkamo laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančių proceso teisės normų taikymo žemesnės instancijos teismo nutartis keistina ir vietoje atsakovo turto arešto 17 858 425,98 Lt sumai taikomas areštas 1 738 395,67 Lt sumai (CPK 337 str. 4 p.).

37Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro tvarkytojas (CPK 152 str. 3 d.).

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152 straipsnio trečiąja dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartį pakeisti.

40Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MSF Lithuania“ (duomenys neskelbtini) turto arešto mastą sumažinti nuo 17 858 425,98 Lt iki 1 738 395,67 Lt.

41Kitą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

42Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro tvarkytojui – Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su reikalavimu atlyginti nuostolius dėl... 4. Ieškovas BUAB „Ajolas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 21 d. su atsakovu sudarė patalpų... 6. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. nutartimi ieškovo prašymą... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MSF Lithuania“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1) Pirmosios instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į teisinius ir... 12. 2) Ieškovas, bandydamas prisiteisti pajamas, kurios jam nepriklauso, yra... 13. 3) Ieškovas 2010 m. spalio 18 d. jau buvo pateikęs teismui ieškinį dėl... 14. 4) Išsikeldamas iš nuomotų patalpų, atsakovas paliko ieškovui įrangą bei... 15. 5) 2010 m. gruodžio 1 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pritaikė... 16. 6) Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą teismai... 17. 7) Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai suabsoliutino didelės turtinės... 18. 8) Ieškovas 16 120 030,31 Lt negautų nuompinigių ir 215 617,46 Lt tariamos... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB „Ajolas“ prašo atsakovo... 20. 1) Atskirajame skunde nurodyti argumentai, kad piniginio reikalavimo dydis yra... 21. 2) Tarp atsakovo veiksmų ir ieškovo nuostolių egzistuoja tiesioginis... 22. 3) Atsakovui taikytina visiška atsakomybė ir jis privalo atlyginti ieškovui... 23. 4) Atsakovo argumentas, kad ieškovas pats turi būti aktyvus ir mėginti... 24. 5) Šalių sudaryta sutartis suteikia teisę ieškovui be nuomininko sutikimo... 25. 6) 2010 m. spalio 18 d. ieškiniu ieškovas reikalavo pripažinti atsakovo UAB... 26. 7) Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gruodžio 1 d. nutarties procesinis... 27. 8) Nepriklausomai nuo to, kad atsakovas dar nesiėmė jokių veiksmų siekdamas... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 29. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė... 30. Didelė ieškinio suma savaime nesudaro pagrindo byloje taikyti atsakovo turto... 31. Kolegija pažymi, kad ieškinio didelės sumos nustatymo kriterijus taikomas... 32. Ieškovas ieškinyje dėl nuostolių atlyginimo priteisimo pareiškė tris... 33. Nepaneigtas ir apelianto argumentas aptariamu aspektu, jog pareikštą 16 120... 34. Tačiau kiti du atsakovo reikalavimai – dėl 215 617,46 Lt nesumokėtų... 35. Kiti atskirajame skunde bei atsiliepime į jį išdėstyti argumentai... 36. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinio sumos nevertino pagal... 37. Apie nutarties priėmimą informuojamas Turto arešto aktų registro... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu ir 152... 39. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartį pakeisti.... 40. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartimi taikytų laikinųjų... 41. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. nutarties dalį palikti... 42. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims bei Turto arešto aktų registro...