Byla 2S-737-924/2020
Dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis M. P., A. K., AB „East West Agro“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,

apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-2057-615/2020 pagal pareiškėjo A. M. skundą dėl antstolio M. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis M. P., A. K., AB „East West Agro“.

2Teisėjas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas A. M. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1) panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios pareiškėjo A. M. turto - ratinio traktoriaus Valtra T161c (g. m. 2010; v/n ( - ); turto registracijos Nr. ( - )) varžytynės Nr. ( - ) ir priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės Nr. ( - ) būtų atšauktos; 2) panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios pareiškėjo A. M. turto - grūdų džiovyklos Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 varžytynės Nr. ( - ) ir priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės Nr. ( - ) būtų paskelbtos neįvykusiomis; 3) paskirti pareiškėjo A. M. turto - ratinio traktoriaus Valtra T161c (g. m. 2010; v/n ( - ); turto registracijos Nr. ( - )) ir grūdų džiovyklos Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir tik atlikus profesionalų turto vertinimą skelbti turto varžytynes. Pareiškėjas nurodė, kad iš 2019 m. spalio 22 d. – 2019 m. lapkričio 21 d. vykstančių pirmųjų varžytynių antstolis pardavinėja pareiškėjo Ratinį traktorių už 16 000 Eur pradinę pardavimo kainą, o iš 2019 m. rugsėjo 24 d. – 2019 m. spalio 14 d. vykusių pirmųjų varžytynių Nr. ( - ) antstolis pardavė pareiškėjo Grūdų džiovyklą už 20 256 Eur kainą. Pareiškėjas, įsitikinęs, kad pareiškėjo turto vertės nustatymo procesas buvo atliktas netinkamai, turto neįkainojus taip, kaip to reikalauja CPK 681 straipsnio normos. Vykdomojoje byloje nebuvo atliktas turto vertinimas, pareiškėjas nėra gavęs jokių antstolio procesinių dokumentų dėl turto vertės nustatymo, nebuvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė, o turtas buvo įkainotas paties antstolio nuožiūra. Rinkoje tokių traktorių kainos yra ženkliai didesnės. Pareiškėjo Grūdų džiovykla iš pirmųjų varžytynių buvo parduodama už pradinę 18 510 Eur pardavimo kainą. Tačiau, kaip patvirtina pridedamas Turto arešto aktų registro išrašas, pats antstolis yra nustatęs, kad Grūdų džiovyklos vertė – 58 000 Eur. Taigi, nėra suprantama, kodėl antstolis, pats viešuose registruose nurodęs, kad Grūdų džiovyklos vertė yra 58 000 Eur, ją iš varžytynių pardavinėjo daugiau nei 3 kartus mažesne kaina. Pareiškėjo turtas yra specifinis - tai žemės ūkio technika, kam reikalingos specifinės žinios. Turtą vertinti yra įgalinti turto vertintojai, bet ne antstoliai, dėl ko antstolio vykdomojoje byloje atliktas turto įkainojimas yra visiškai neprofesionalus. Pareiškėjui nėra suprantama, kodėl antstolis turtą pardavinėja nepaskyręs turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės. Antstolis vykdymo procese atliekant išieškojimą iš pareiškėjo turto, jo įkainojimą atliko netinkamai, pardavinėja turtą kaina, neatitinkančia realios padėties rinkoje, turtą įkainojus savo subjektyvia nuomone, dėl ko tokie antstolio veiksmai turi būti panaikinti.

72.

8Antstolis M. P. 2019 m. lapkričio 8 d. patvarkymu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – atšaukė traktoriaus Valtra varžytynes Nr. ( - ) ir paskyrė ekspertizę turto vertei nustatyti; netenkino skundo reikalavimų dėl neteisingos grūdų džiovyklos vertės nustatymo, dėl Grūdų džiovyklės varžytynių Nr. ( - ) atšaukimo ir skundą kartu su vykdomąja byla perdavė Kauno apylinkės teismui. Patvarkyme nurodė, kad apie visus procesinius veiksmus skolininkas buvo informuotas laiku ir tinkamai. Skolininkas nei per 3 d., nei per 20 d. nei prieštaravimų, nei skundo dėl antstolio veiksmo - turto įvertinimo - nepateikė. Grūdų džiovyklos vertė nustatyta 2019 m. rugpjūčio 12 d., patvarkymas įteiktas 2019 m. rugpjūčio 12 d., skolininkui per 20 d. nepasiūlius turto pirkėjo, 2019 m. rugsėjo 24 d. – 2019 m. spalio 14 d. paskelbtos turto varžytynės, kurios baigėsi 2019 m. spalio 14 d., varžytynių nugalėtojas sumokėjo už varžytynių perkamą turtą 2019 m. spalio 31 d., taigi, varžytynių procesas pasibaigė. Skolininkas skundą dėl turto vertės pateikė tik 2019 m. lapkričio 4 d. praleidęs skundo dėl turto vertės nustatymo padavimo terminą. Skolininkas įstatyme numatytų pagrindų paskelbti turto varžytynes neįvykusiomis skunde nenurodė.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjo A. M. skundą atmetė.

124.

13Teismas nurodė, kad skolininkui priklausantis turtas buvo apžiūrėtas ir įvertintas 2019 m. rugpjūčio 8 d., o 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu nustatyta turto kaina – grūdų džiovykla Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 (23 137 Eur) ir universali sietinė grūdų valomoji BSX-12 (4 250 Eur). Patvarkymą pasirašytinai priėmė pareiškėjo mama. Antstolis skolininko turto vertinimo ekspertizės neskyrė, kainą nustatė pats. Pareiškėjas per įstatymo nustatytą terminą nepateikė jokių prieštaravimų dėl nustatytos turto kainos, nors nesutinka su turto kainos nustatymu šiuo metu, tačiau argumentų, kad ši kaina nustatyta netinkamai, ar kad ji esmingai neatitinka rinkos kainos, nepateikė. Pareiškėjas nurodo, kad antstolis nurodė, kad Grūdų džiovyklos vertė 58 000 Eur, tačiau iš vykdomosios ir civilinės bylos medžiagos duomenų nėra matyti, kad antstolis būtų anksčiau nustatęs tokią turto kainą. Vykdomojoje byloje yra priedas Nr. 1 „prekės komplektacija“ prie 2016 m. liepos 7 d. pirkimo-pardavimo sutarties EWA-G160707, kuriame matyti, kad pareiškėjas pirko įrangą (į kurią įeina ir grūdų džiovykla) už 58 058,41 Eur. Duomenų kiek turtas yra vertas dabar, pareiškėjas nenurodė ir nepateikė visiškai jokių tai pagrindžiančių duomenų. Pareiškėjo argumentai dėl iš varžytynių parduoto turto vertės netinkamo nustatymo turėtų remtis realiais duomenimis ir skaičiavimais, kurie leistų daryti pagrįstą išvadą apie turto vertinimo procedūros pažeidimą ir/ar jos metu atliktus netikslius skaičiavimus, kas sudarytų pagrindą skirti turto vertinimo ekspertizę. Taip pat pareiškėjas savo argumentams pagrįsti galėjo pats teismui pateikti specialisto išvadą dėl turo vertės, tačiau to nepadarė. Todėl varžytynes pripažinti neįvykusiomis teismas neturi teisinio pagrindo, nes pareiškėjo nurodomos aplinkybės neatitinka nei vieno iš CPK 717 straipsnyje išvardintų atvejų. Turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais, t. y. prašant pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą turi būti reiškiamas ieškinys ginčo teisenos tvarka, o ne teikiamas skundas dėl antstolio veiksmų.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atskiruoju skundu pareiškėjas A. M. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Teismas netinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias turto rinkos vertės nustatymą, nesigilino į bylą ir ją sprendė formaliai, neįvertino pareiškėjo skunde nurodytų argumentų, todėl nepagrįstai pareiškėjo skundą atmetė.

195.2.

20Pareiškėjo turto vertės nustatymo procesas buvo atliktas netinkamai, turto neįkainojus taip, kaip to reikalauja CPK 681 straipsnio normos. Vykdomojoje byloje nebuvo atliktas turto vertinimas, pareiškėjas nėra gavęs jokių antstolio procesinių dokumentų dėl turto vertės nustatymo, nebuvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė, o turtas buvo įkainotas paties antstolio nuožiūra. Objektyvus ir profesionalus turto įkainojimas pareiškėjui yra itin svarbus, kadangi nuo to priklausys, kokia apimtimi bus padengti išieškotojo reikalavimai.

215.3.

22Antstolio veiksmai nesiimant veiksmų turtą įkainoti objektyviai, o pagrindiniu tikslu laikant kuo greitesnį turto realizavimą yra akivaizdžiai neteisėti, pažeidžiantys skolininko interesus, dėl ko turi būti panaikinti. Ratinis traktorius vertas bent dvigubai daugiau nei antstolis jį pardavinėja iš varžytynių. Grūdų džiovykla iš pirmųjų varžytynių buvo parduodama už pradinę 18 510 Eur pardavimo kainą, nors Turto arešto aktų registro išrašas patvirtina, kad antstolis yra nustatęs, kad jos vertė - 58 000 Eur. Pareiškėjui nėra suprantama, kodėl antstolis turtą pardavinėja nepaskyręs turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės.

235.4.

24Teismas neįvertino, kad antstolis pats yra pripažinęs, kad pažeidė turto rinkos vertės nustatymo procedūras, kai pats tenkino dalį pareiškėjo skundo ir nusprendė, kad būtina atlikti ratinio traktoriaus Valtra T161c rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Jei antstolis pripažino, kad turi būti paskirta ekspertizė, tai teismas negalėjo nuspręsti priešingai, kad neva antstolis neatlikdamas turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės jokių CPK nuostatų nepažeidė.

256.

26Suinteresuotas asmuo antstolis M. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartį nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

276.1.

28Kadangi skolininko skundo dalis dėl traktoriaus vertės nustatymo yra išnagrinėta, skundas patenkintas ir 2019 m. lapkričio 8 d. paskirta ekspertizė turto vertei nustatyti, tai šios bylos nagrinėjimo dalyku negali būti aplinkybės, susijusios su traktoriaus turto vertės nustatymu, o skundo dalykas turi būti turto - grūdų džiovyklos turto vertės nustatymas.

296.2.

30Skolininkas meluoja ir klaidina tiek proceso šalis tiek, teismą, nurodydamas, kad jis negavo jokių antstolio procesinių dokumentų. Antstolis tinkamai įvykdė savo pareigą ir apie visus procesinius veiksmus skolininkas buvo informuotas laiku ir tinkamai. Skolininkui patvarkymas dėl turto įvertinimo įteiktas tinkamai, tačiau skolininkas per įstatyme nustatytą terminą prieštaravimų ar skundo dėl antstolio veiksmo - turto įvertinimo - nepateikė. Skundas buvo pateiktas tik jau vykstant turto varžytynėms.

316.3.

32CPK 681 straipsnis nenumato antstoliui pareigos, kad areštuoto turto vertė turi būti nustatoma tik skiriant turto vertės ekspertize. Turto vertė buvo nustatyta vienu iš įstatymo nustatytu būdu - įvertinta antstolio, atsižvelgus į turto būklę ir į išieškotojo (tokio turto prekiautojo ir pardavėjo nuomonę). Skolininkas klaidina teismą, nurodydamas, kad grūdų džiovykla buvo įvertinta 58 000 Eur. Iš skolininko pateikiamo Turto arešto registro išrašo Nr. 2018026713 matyti, kad turtas buvo areštuojamas 2018 m. rugpjūčio 17 d. vykdant Kauno apygardos teismo nutartį dėl turto arešto.

336.4.

34Atskirajame skunde skolininkas tik pateikia savo subjektyvią nuomonę, kad turto vertė buvo nustatyta neteisingai, bet nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. Turtas parduotas už objektyvią kainą ją patikrinant rinkoje. 2019 m. rugpjūčio 12 d. antstolio patvarkymu Grūdų džiovykla buvo įvertinta 23 137 Eur, nustatyta pradinė varžytynių kaina 18 510 Eur, turtas parduotas už 20256 Eur, t. y. už turtą pasiūlyta mažesnė kaina, nei ją buvo nustatęs antstolis. Todėl skolininko skundas dėl neteisingos turto - grūdų džiovyklos - vertės ir neteisėtų varžytynių atmestinas.

356.5.

36Paskelbtos turto varžytynės baigėsi 2019 m. spalio 14 d., varžytynių nugalėtojas sumokėjo už varžytynių perkamą turtą 2019 m. spalio 31 d., taigi, varžytynių procesas pasibaigė. Skolininkas skundą dėl turto vertės pateikė tik 2019 m. lapkričio 4 d., praleidęs skundo dėl turto vertės nustatymo padavimo terminą.

37Teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados

397.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

418.

42Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2020 m. vasario 14 d. nutarties, kuria teismas netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

439.

44Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės bei teisėti interesai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesų derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

4510.

46Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad M. P. kontoroje vykdomas Kauno apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. e2-1835-264/2018 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. M. išieškotojos AB „East West Agro“ naudai (vykd. b. l. 1-2). Antstolis 2019 m. gegužės 29 d. patvarkymu priėmė minėtą vykdomąjį dokumentą vykdyti (vykd. b. l. 3); pašto siunta įteikta skolininkui 2019 m. birželio 12 d. 2019 m. gegužės 29 d. Turto arešto aktu areštuotas skolininkui priklausantis turtas (vykd. b. l. 7–9). Antstolio 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu Dėl turto vertės nustatymo nustatyta skolininko A. M. kilnojamo turto rinkos vertė: grūdų džiovykla Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 – 23 137,00 Eur; universali sietinė grūdų valomoji BSX-12 – 4 250,00 Eur. Patvarkymas įteiktas skolininko motinai J. M. (vykd. b. l. 24-20). Antstolio 2019 m. rugsėjo 24 d. patvarkymu paskelbtos Grūdų džiovyklos Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 pirmosios varžytynės, nustatyta pradinė turto pardavimo kaina 18 510 Eur (vykd. b. l. 33). Varžytynės įvyko 2019 m. spalio 14 d., paskelbtas laimėtojas, maksimali pasiūlyta kaina 20 256 Eur (vykd. b. l. 34). Visa pinigų suma į antstolio depozitinę sąskaitą įmokėta 2019 m. spalio 31 d. Antstolio 2019 m. rugsėjo 26 d. patvarkymu nustatyta ratinio traktoriaus Valtra T161c vertė 20 000 Eur (vykd. b. l. 31), 2019 m. spalio 22 d. patvarkymu paskelbtos ratinio traktoriaus Valtra T161c pirmosios varžytynės, nustatyta pradinė turto pardavimo kaina 16 000 Eur (vykd. b. l. 65).

4711.

48Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 4 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios ratinio traktoriaus Valtra T161c varžytynės ir priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės būtų atšauktos; panaikinti patvarkymą, kuriuo buvo paskelbtos pirmosios grūdų džiovyklos Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 varžytynės ir priimti patvarkymą, kuriuo varžytynės būtų paskelbtos neįvykusiomis; paskirti pareiškėjo turto - ratinio traktoriaus Valtra T161c ir grūdų džiovyklos Agremo SU-5 su kaušiniu elevatoriumi ZPK-50 rinkos vertės nustatymo ekspertizę ir tik atlikus profesionalų turto vertinimą skelbti turto varžytynes. Antstolis 2019 m. lapkričio 8 d. patvarkymu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – atšaukė traktoriaus Valtra varžytynes ir paskyrė ekspertizę turto vertei nustatyti; netenkino skundo reikalavimų dėl neteisingos grūdų džiovyklos vertės nustatymo, dėl Grūdų džiovyklės varžytynių atšaukimo ir skundą kartu su vykdomąja byla perdavė teismui. Pirmosios instancijos teismas skundžiama 2020 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetė.

4912.

50Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad teismas netinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias turto rinkos vertės nustatymą, nesigilino į bylą ir ją sprendė formaliai, neįvertino pareiškėjo skunde nurodytų argumentų; pareiškėjas nėra gavęs jokių antstolio procesinių dokumentų dėl turto vertės nustatymo, nebuvo paskirta turto vertės nustatymo ekspertizė, todėl antstolio veiksmai dėl turto vertės nustatymo yra neteisėti, pažeidžia pareiškėjo, kaip turto savininko, teises ir teisėtus interesus. Apeliacinės instancijos teismas su šiais apelianto atskirojo skundo argumentais nesutinka.

51Dėl dokumentų įteikimo skolininkui

5213.

53Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 604 straipsnis reglamentuoja procesinių dokumentų įteikimą vykdymo proceso metu, kuriame numatyta, kad procesiniai dokumentai, siunčiami vykdymo proceso dalyviams CPK VI dalyje (583-779 straipsniai) numatytais atvejais registruotąja pašto siunta, laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos, išskyrus CPK 660 straipsnyje ir kituose straipsniuose numatytus atvejus. CPK 655 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas, kuriuo antstolis praneša skolininkui apie tai, kad yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. CPK 657 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad raginimas įvykdyti sprendimą siunčiamas registruota pašto siunta su pranešimu apie įteikimą arba įteikiamas skolininkui asmeniškai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CPK 655 straipsnio 1 dalies reikalavimo vykdymas yra viena iš skolininko teisių ir teisėtų interesų garantijos formų, nes skolininkui pranešama apie tai, jog yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad, jeigu šiame dokumente nurodytų veiksmų skolininkas per antstolio nustatytą terminą neįvykdys, bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371-701/2016).

5414.

55Kaip minėta šios nutarties 10 pastraipoje, 2019 m. gegužės 29 d. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti registruotu paštu įteiktas skolininkui 2019 m. birželio 12 d. Taigi, apie pradėtą vykdymo procesą skolininkas buvo informuotas tinkamai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skolininko motinai ir įgaliotam asmeniui J. M. 2019 m. gegužės 30 d. įteikti Raginimas, Turto arešto aktas, taip pat įteiktas 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymas dėl turto vertės nustatymo, todėl apelianto atskirojo skundo argumentai, kad nėra gavęs jokių antstolio procesinių dokumentų, yra nepagrįsti.

56Dėl turto vertės nustatymo

5715.

58Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija, o teisingas, įstatymo reikalavimus atitinkantis skolininko turto įkainojimas – antstolio pareiga, nuo kurios tinkamo vykdymo priklauso išieškotojo reikalavimų patenkinimas kuo didesne apimtimi per kuo trumpesnį laiką, sukeliant kiek galima mažesnių neigiamų padarinių skolininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2007; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014 ir kt.).

5916.

60Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CKP 681 straipsnio 1 dalis). Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos (CPK 681 straipsnio 2 dalis). Skolininkas ar išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos. Skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą (CPK 681 straipsnio 3 dalis).

6117.

62Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad 2019 m. gegužės 29 d. Turto arešto aktu areštuotas skolininkui priklausantis turtas, jame nurodyta, kad viso areštuoto turto vertė bus nustatyta atskiru antstolio patvarkymu (vykd. b. l. 7–9). 2019 m. rugpjūčio 8 d. dalyvaujant skolininko motinai J. M. ir išieškotojos AB „East West Agro“ atstovui buvo apžiūrėtas ir antstolio 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu įvertintas skolininkui priklausantis turtas - grūdų džiovykla su kaušiniu elevatoriumi, nustatyta vertė - 23 137,00 Eur. Todėl apeliantas nepagrįstai nurodo, kad antstolis yra nustatęs, kad jos vertė - 58 000 Eur. Antstolio 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymas pasirašytinai įteiktas pareiškėjo motinai J. M. ir išsiųstas skolininko nurodytu elektroniniu paštu. Minėtame patvarkyme pareiškėjui išaiškinta teisė pareikšti motyvuotus prieštaravimus dėl turto įkainojimo ir galimybės paskirti ekspertizę (CPK 682 straipsnis) bei išaiškinta teisė pareiškėjui iki varžytinių paskelbimo surasti arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją (CPK 704 straipsnis). Pažymėtina, kad skolininkas turi teisę susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, taip pat privalo aktyviai domėtis vykdymo eiga (CPK 643 straipsnio 1 dalies. 2 punktas, 644 straipsnio 4 punktas). Pareiškėjui buvo žinoma apie pradėtą vykdymo procesą, turto vertinimą, todėl pareiškėjas turėjo galimybę pateikti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, tačiau pareiškėjas CPK 681 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka neskundė turto įvertinimo, nesiūlė paskirti papildomos ekspertizės bei atšaukti paskelbtas varžytynes, o skundą antstoliui pateikė tik po turto pardavimo.

6318.

64Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 straipsnio 2 dalis), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 straipsnio 1 dalis, CPK 682 straipsnio 3 dalis). Tačiau visais atvejais tik antstoliui suteikta teisė spręsti dėl ekspertizės skyrimo reikalingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-397/2010). Pareiškėjui nepareiškus prieštaravimų dėl nustatytos įkeisto turto vertės laikytina, jog jis su 2019 m. rugpjūčio 12 d. patvarkymu nustatyta turto verte sutiko, o antstoliui nebuvo pagrindo savo iniciatyva skirti ekspertizę turto vertei nustatyti, nes jam abejonių dėl turto vertės nekilo.

6519.

66Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro aštuoniasdešimt procentų šio kodekso 681 straipsnyje numatyta tvarka nustatytos turto kainos. Nagrinėjamu atveju, antstolio 2019 m. rugsėjo 24 d. patvarkymu pirmosiose varžytynėse parduodamo ginčo turto pradinė kaina nustatyta laikantis CPK 718 straipsnio reikalavimo, todėl antstolis, nurodydama pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą (18 510 Eur), įstatymų nuostatų nepažeidė.

6720.

68Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, pasisakė dėl visų pareiškėjo skunde nurodytų argumentų, todėl apelianto atskirojo skundo motyvai, kad teismas formaliai išnagrinėjo klausimą dėl turto vertės nustatymo, yra deklaratyvūs ir atmestini kaip nepagrįsti. Apeliantas, teigdamas, kad antstolis turtą įvertino per maža, rinkos vertės neatitinkančia kaina, nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokių paskaičiavimų, specialisto išvados dėl turo vertės, patvirtinančių neteisingą turto rinkos vertės nustatymą. Apelianto nurodyti deklaratyvūs teiginiai dėl netinkamo turto įvertinimo nesudaro pagrindo abejoti turto vertės įkainojimo teisingumu ir nesudaro pagrindo antstolio veiksmus pripažinti neteisėtais, todėl pirmosios instancijos teismas, nesant įstatyme numatytų pagrindų paskelbti turto varžytynes neįvykusiomis, pagrįstai atmetė apelianto skundą.

21.

69Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines išvadas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto skundą dėl antstolio veiksmų, tinkamai įvertino bylos aplinkybes, padarė pagrįstas ir motyvuotas išvadas, todėl keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl atskirasis skundas atmestinas, o Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

71Atskirąjį skundą atmesti.

72Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

73Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas... 2. Teisėjas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. M. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė:... 7. 2.... 8. Antstolis M. P. 2019 m. lapkričio 8 d. patvarkymu pareiškėjo skundą tenkino... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2020 m. vasario 14 d. nutartimi pareiškėjo A. M.... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad skolininkui priklausantis turtas buvo apžiūrėtas ir... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atskiruoju skundu pareiškėjas A. M. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo... 17. 5.1.... 18. Teismas netinkamai taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias turto rinkos... 19. 5.2.... 20. Pareiškėjo turto vertės nustatymo procesas buvo atliktas netinkamai, turto... 21. 5.3.... 22. Antstolio veiksmai nesiimant veiksmų turtą įkainoti objektyviai, o... 23. 5.4.... 24. Teismas neįvertino, kad antstolis pats yra pripažinęs, kad pažeidė turto... 25. 6.... 26. Suinteresuotas asmuo antstolis M. P. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 27. 6.1.... 28. Kadangi skolininko skundo dalis dėl traktoriaus vertės nustatymo yra... 29. 6.2.... 30. Skolininkas meluoja ir klaidina tiek proceso šalis tiek, teismą, nurodydamas,... 31. 6.3.... 32. CPK 681 straipsnis nenumato antstoliui pareigos, kad areštuoto turto vertė... 33. 6.4.... 34. Atskirajame skunde skolininkas tik pateikia savo subjektyvią nuomonę, kad... 35. 6.5.... 36. Paskelbtos turto varžytynės baigėsi 2019 m. spalio 14 d., varžytynių... 37. Teismas... 38. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai bei išvados... 39. 7.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 8.... 42. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo 2020 m. vasario 14 d.... 43. 9.... 44. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 45. 10.... 46. Iš civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) medžiagos nustatyta, kad... 47. 11.... 48. Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 4 d. pateikė skundą dėl antstolio veiksmų,... 49. 12.... 50. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentais, kad teismas netinkamai... 51. Dėl dokumentų įteikimo skolininkui... 52. 13.... 53. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 604 straipsnis reglamentuoja... 54. 14.... 55. Kaip minėta šios nutarties 10 pastraipoje, 2019 m. gegužės 29 d.... 56. Dėl turto vertės nustatymo... 57. 15.... 58. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje laikomasi... 59. 16.... 60. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 61. 17.... 62. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, kad 2019 m. gegužės 29 d. Turto... 63. 18.... 64. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vienas iš ekspertizės skyrimo... 65. 19.... 66. Pagal CPK 718 straipsnį pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma... 67. 20.... 68. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas... 69. Atsižvelgiant į anksčiau nustatytas aplinkybes ir padarytas teisines... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 71. Atskirąjį skundą atmesti.... 72. Kauno apylinkės teismo 2020 m. vasario 14 d. nutartį palikti nepakeistą.... 73. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....