Byla 1-162-908/2020
Dėl ir kaltina, kad supykdytų draugus. V. T. gyvena su anūku, kuris jam leidžia ateiti pas draugą, bendrauti. Nurodė, kad ir V. galėjo paimti senelio kortelę, nes yra narkomanas (b. l. 148-150)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant Sandrai Biziulevičienei, dalyvaujant prokurorui Edmundui Bagdonui, kaltinamajam V. Š., jo gynėjui advokatui Stanislovui Nalivaikai, nukentėjusiajam V. T., vertėjaujant Helenai Žemaitel, Giedriui Račkauskui, Erikai Vencevičienei, Olgai Macijauskienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V. Š., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyv. ( - ), išsituokęs, vykdantis individualią veiklą (dirbantis „( - )“ ( - )), neteistas (teistumas išnykęs), kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 214 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4V. Š. neteisėtai disponavo svetima elektronine mokėjimo priemone, nes ikiteisminio tyrimo nenustatytu metu, tačiau ne vėliau kaip 2019 m. balandžio 26 d., 17.28 val., būdamas pas V. T. namuose, esančiuose ( - ), neteisėtai paėmė jo (V. T.) vardu išduotą AB „( - )“ banko mokėjimo kortelę, tokiu būdu neteisėtai įgijo svetimą, V. T. priklausančią, elektroninę mokėjimo priemonę, kurią neteisėtai laikė iki 2019 m. balandžio 27 d. 03.24 val.

5Be to, jis neteisėtai panaudojo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę bei apgaule įgijo svetimą turtą, nes 2019 m. balandžio 26 d., 17.28 val., bankomate ( - ), adresu ( - ), suvedė V. T. mokėjimo kortelės PIN kodą, nusižiūrėtą ir įsimintą stebint ankstesnes V. T. atliktas finansines operacijas, ir tokiu būdu prisistatydamas banko sistemai tariamai teisėtu sąskaitos savininku, iš V. T. AB „( - )“ banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) išgrynino 500 Eur.

6Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, jis 2019 m. balandžio 27 d. laikotarpiu nuo 00.55 val. iki 03.24 val. bankomate ( - ), adresu ( - ), suvedė V. T. mokėjimo kortelės PIN kodą ir tokiu būdu prisistatydamas banko sistemai tariamai teisėtu sąskaitos savininku, iš V. T. AB „( - )“ banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) per tris kartus išgrynino 500 Eur bei 150 Eur ir 100 Eur, tokiu būdu neteisėtai atliko finansines operacijas svetima elektronine mokėjimo priemone bei apgaule savo naudai įgijo svetimą, V. T. priklausantį turtą – 1250 Eur.

7Apklaustas teisme kaltinamasis V. Š. nurodė, kad V. T. pažįsta seniai, jie buvę bendradarbiai, kartu tarnavo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Pragyveno 30 metų šalia, kaimynystėje, jis ( - ), o V. T. ( - ). Su V. T. siejo tarnybos ir draugystės santykiai. Po įvykio nebendrauja. Paaiškino, kad V. T. paprašė nuimti 1500 Eur, nes atvažiuoja E. ir reikia sumokėti už paminklą. Jis davė kortelę ir ant popieriuko užrašė PIN kodą. Kai grįžo pas V. T., nuo pinigų nuėmimo momento praėjo 15 ar 20 min. – atnešė iš karto, kai nuėmė pinigus, buvo apie 17 val. Iš kortelės pinigus nuėmė vieną kartą. V. T. paprašė nuimti 1500 Eur, o kiek nuėmė, neatsimena, turbūt kiek prašė tiek ir nuėmė. Nuėmęs padėjo prie jo galvos, nes jis gulėjo miegamajame, miegojo tuo metu, kai atnešė pinigus. Buto durys buvo atidarytos, tad įėjo į butą. V. T. turėjo matyti kaip dėjo pinigus. Nakties metu nėjo pas V. T., tik 23 val. sugyventinė pasiūlė nueiti pasižiūrėti pas V. T. ir atėjęs pamatė „bardaką“. Nurodė, kad nebuvo nakties metu prie bankomato, miegojo, kažkas galėjo paimti jo striukę. Nurodė, kad yra tokie kolegos jų rate, kurie pavydi jų draugystės – T. B., kuris bendrauja su V. T. tik tada, kai jis turi pinigų, todėl ir kaltina, kad supykdytų draugus. V. T. gyvena su anūku, kuris jam leidžia ateiti pas draugą, bendrauti. Nurodė, kad ir V. galėjo paimti senelio kortelę, nes yra narkomanas (b. l. 148-150).

8Kaltinamasis V. Š., atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, nurodė, kad tos dienos, kai V. T. prašymu, nuėmė pinigus, pusiaunaktį jis skambino nukentėjusiajam bet šis ragelio nekėlė, tada jis žmonos paragintas nuėjo į V. T. butą. Durys buvo atrakintos. Jis užėjo pas nukentėjusįjį, pasižiūrėjo ir išėjo. Naktį užėjo, kelintą valandą, neatsimena. Užėjęs pamatė netvarką – tada jis jau buvo nuėmęs nuo kortelės pinigus. Jis V. T. skambino pusiaunaktį, tačiau šis neatsiliepė, tada žmona ir liepė nueiti pasižiūrėti, kaip senelis laikosi. V. T. prašymu nuėmė nuo kortelės pinigus naktį, nes jo dukra turėjo grįžti ryte. V. T. pinigus prašė nuimti dieną, o kai naktį užėjo, norėjo pasakyti, kad nuėmė pinigus. Juos iš bankomato paėmė vakare. Tada grįžo namo. Pinigus nuėmė per du kartus. Nuėmęs parnešė V. T. ir padėjo ant stalo (tai buvo vakare). Tuo metu pas nukentėjusįjį bute buvo tvarkinga, nieko be V. T. nebuvo. Vėliau atėjęs rado „bardaką“. Naktį pas nukentėjusįjį ėjo, nes žmona taip liepė. Kaltinamasis tai pat paaiškino, kad jo namuose pašalinių žmonių nebūna. Tą dieną pas jį buvo užsukęs tik N., su kuriuo kartu mokėsi. Daiktų jokių iš jo buto nėra dingę. Nustojo bendrauti su V. T. po įvykio, nes kaip galima bendrauti, kad jis taip apšmeižė. Dirba taksistu, užsiima individualia veikla. Gauna nemažą pensiją ir dar gauna pajamas iš taksi veiklos. Jo šukuosena visada buvo tokia, kaip dabar.

9Apklaustas teisme nukentėjusysis V. T. nurodė, kad kaltinamasis yra geras jo pažįstamas, bendrauja daugiau nei 30 metų. Kai mirė žmona, V. Š. ateidavo kasdien, padėdavo atsinešti produktų iš parduotuvės. 2019 m. balandžio 26 d. V. Š. atėjo pas jį po pietų, apie 18-19 val., jau buvo tamsu, pabuvo ir išėjo. Nurodė, kad piniginė tada gulėjo šalia, ant lovos. Kitą dieną, 2019 m. balandžio 27 d., jam reikėjo į parduotuvę, bet pažiūrėjęs pamatė, kad nėra piniginės, tiksliau piniginė buvo, tačiau piniginėje nebuvo „( - )“ kortelės. Nurodė, kad 2019 m. balandžio 26 d. nematė, kaip V. Š. paėmė piniginę, tačiau bute daugiau nieko nebuvo. Paaiškino, kad nuėjo į parduotuvę ir pasiteiravo kasininkės, ar nėra paliktos kortelės, kadangi prieš tai, 2019 m. balandžio 26 d., buvo parduotuvėje. Kortelės parduotuvėje nebuvo, grįžęs iš parduotuvės, nuėjo atsigulti, paskambino V. Š. ir paprašė, kad jis ateitų, nesakė kokiu reikalu. Jis greitai atėjo, o paprašė jo, kadangi anūko nebuvo namuose, kad paskambintų į banką ir užblokuotų kortelę. Kai paprašė, kad V. Š. ateitų, jis greitai atėjo, tačiau paprašius paskambinti į banką jis kažką pasakė, bet nieko nedarė. Surinko kartą banko numerį, tačiau niekas neatsakė ir V. Š. greitai išėjo, maždaug po pusvalandžio. Tada pats V. T. pasiskambino į banką, pasakė visus duomenis, užblokavo kortelę ir jam pasakė ateiti 2019 m. gegužės 6 d. pasiimti naujos kortelės. Nuėjo 2019 m. gegužės 6 d. į banką, tačiau kortelė nebuvo padaryta, kadangi buvo šventės. Nuėjo 2019 m. gegužės 8 d. ir pastebėjo, kad trūksta pinigų kortelėje. Ten turėjo būti apie 2000 Eur, gal ir daugiau. Banke jam pasakė, kad pinigai yra nuimti per du kartus po 500 Eur ir dar parduotuvėje už 250 Eur atsiskaityta. Iš viso 1250 Eur. PIN kodą žinojo tik V. Š., anūkas PIN kodo nežinojo. V. Š. žinojo, nes kartu su juo keitė PIN kodą prieš tris – keturias savaites iki to įvykio. Keitė PIN, nes jį buvo sužinojęs kitas draugas. Gavęs PIN kodą užsirašė ir jo be V. Š. niekas nežinojo. 2019 m. balandžio 26 d. anūkas grįžo iš darbo apie 24 val., o tą pačią dieną 9.00 val. išėjo į darbą. Tą dieną be V. Š. daugiau niekas nebuvo užėjęs pas jį. Po įvykio V. Š. jis nematė iki 2019 m. gegužės 24 d., pamatė tik policijoje. Prieš tai V. Š. dažnai užeidavo, beveik kiekvieną dieną (b. l. 171-174).

10V. N., atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, 2019 m. sausio 22 d. teismo posėdžio metu, nurodė, kad jo sutuoktinė mirė 2018 m. kovo mėn. Paminklas buvo pastatytas praėjus metams po mirties, t. y. 2019 m. balandžio mėn. Už paminklą sumokėjo jo dukra. Jis norėjo nuimti nuo kortelės pinigų paminklui, bet jų jau nebuvo. V. Š. niekada neprašė nuimti pinigų nuo kortelės paminklo statymui.

11Apklausta teisme liudytoja L. V. paaiškino, kad su kaltinamuoju yra sugyventiniai. V. T. pažįsta trumpai, su juo susipažino per savo draugą, nes jie draugavo apie 40 metų. Yra buvusi pas V. T. svečiuose. Apie V. T. yra geros nuomonės, jis yra adekvatus žmogus. Apie įvykį sužinojo iš tyrėjos, nesuprato iš karto, kadangi pas ją užėjo be jokio orderio, pradėjo naršyti po kišenes, ieškojo kažko, po to paėmė V. Š. striukę ir viskas, daugiau nieko nesurado. Tuo metu, 2019 m. balandžio 26 d., V. Š. dirbo taksistu, kaimynei padėdavo šunį pavedžioti, alaus nupirkti. Nurodė, kad V. Š. išgeria, jie gyvena kartu, už butą moka dukra, o maistui pinigų užtenka. V. Š. sakydavo, kad padeda V. T., jie eidavo kartu į parduotuvę, nupirkdavo produktų, degtinės. V. Š. nežino mintinai PIN kodo, V. T. V. Š. PIN kodą užrašydavo ant lapelio, kad jis galėtų nuimti pinigus iš bankomato. Tą dieną V. Š. neinformavo, kad eina pas V. T. Kiek žino po įvykio jie toliau bendravo, nežino ar jie aiškinosi apie situaciją. Nurodė, kad kai buvo svečiuose pas V. T. matė, kad pas jį užeina jaunų vaikinų. Visi pasėdėdavo, o kai V. T. užmiega, daro ką nori. V. Š. šiuo metu dirba, pajamos pas jį po paros 15 Eur, kadangi yra naktinis darbas. Pinigų maistui užtenka, pati nedirba. Nurodė, kad N. P. su sugyventiniu ir su V. T. kartu dirbo, buvo kariškiai (b. l. 174-175).

12Apklaustas teisme liudytojas J. K. paaiškino, kad yra nukentėjusiojo anūkas. V. Š. pažįsta, jis bendrauja su jo seneliu. V. Š. pas senelį atvykdavo dažnai, vos ne kasdien, padėdavo seneliui, atnešdavo prekes iš parduotuvės. Į parduotuvę jie eidavo kartu arba kartais senelis paprašydavo V. Š. vieno nueiti. Jei V. Š. eidavo į parduotuvę vienas, tai jam duodavo pinigų senelis. Nurodė, kad senelis V. Š. neduodavo kortelės, bent jau prie jo. V. Š. galėjo žinoti kortelės PIN kodus, nes dažnai abudu eidavo į parduotuvę. Nurodė, kad senelis turi priklausomybių, jis vartoja alkoholį, dažniausiai vienas, pašaliniai žmonės nelabai užeina, retai tai būna. Būdavo, kad be V. Š. pas senelį užeidavo iš kiemo pažįstami. Nurodė, kad tą dieną 2019 m. balandžio 26 d., kai buvo nuimti pinigai, dirbo. Senelis pasakė apie įvykį, kad dingo pinigai ir negali prisiskambinti V. Š. Prieš įvykį senelis prisiskambindavo visada. Nurodė, kad 2019 m. balandžio 26 d. grįžo namo apie 22.30 val., buto durys buvo užrakintos. Nakties metu, iš 2019 m. balandžio 26 d. į 2019 m. balandžio 27 d. matėsi pėdsakai, kad senelis gėrė su kažkuo, buvo išgertuvių likučiai. Kai grįžo namo, kitų asmenų nebuvo. Grįžęs namo užrakino buto duris, nakties metu į duris skambučių nebuvo. Nurodė, kad kartu gyvena: jis, senelis ir mama, kuri išvažiuoja į Norvegiją dirbti. Tuo metu mama buvo išvykusi į ( - ). Pats dirba nuo 10 val. iki 22 val. (b. l. 190-191).

13Apklaustas teisme liudytojas N. P. nurodė, kad V. Š. su V. T. yra draugai apie 30 metų. V. T. jam sakė, kad jis davė kortelę V. Š., kad nuimtų pinigus. V. Š. sakė, kad nuėmė pinigus, nupirko šampano, degtinės ir atidavė viską V. T.. Pirmas apie tai papasakojo V. T., sakė, kad neatgavo pinigų. Tiki, kad V. Š. neėmė pinigų, bute buvo ir kitų žmonių. Nurodė, kad V. T. mėgsta išgerti, kiekvieną dieną po nedaug. Jis gyvena vienas be žmonos. Buvo pas jį vieną kartą, kai žmona dar buvo gyva, prieš tris metus. Kai kalbėjo su V. T., šis neturėjo pretenzijų V. Š., sakė, kad gali atleisti. Pastoviai bendrauja su V. T., gyvena ( - ) tam pačiam rajone. 2019 m. balandžio 26 d. vakare nebuvo pas V. T., 2019 m. balandžio 27 d. naktį taip pat nesilankė (b. l. 175-176).

14Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis V. Š. parodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies. V. T. pažįsta virš 30 metų. Jis yra jo draugas. Visuomet V. T. padėdavo buityje, rūpinosi jo sveikata. Jis kiekvieną rytą ateina pas V. T.. V. T. po žmonos mirties vartoja labai daug alkoholinių gėrimų. Neatsimena kuri diena tai buvo, jis, kaip jis laikosi. Jis gyvena ( - ). Jo draugė L. V. į vidų nėjo. Užėjus pas V. T. pamatė, kad jis visiškai girtas. V. T. jam pasakė, kad nori dar išgerti alkoholio, todėl paprašė jo nuimti pinigų nuo V. T. banko sąskaitos. Sakė, kad taip pat turi atiduoti 500 Eur dukrai E. už paminklą. V. T. jam davė „( - )“ mokėjimo kortelę ir pasakė nuimti 500 Eur. PIN kodą jam V. T. užrašė ant popierėlio, kurį padavė jam. Jis nuėjo iki bankomato, esančio ( - ) ir ten nuėmė 500 eurų. Tuomet grįžo atgal pas V. T. namo ir jam atidavė mokėjimo kortelę, pinigus ir popierėlį su PIN kodu. Viską palikęs išėjo pas save namo. Tos pačios dienos vakarą jam L. V. pasakė vėl nueiti pasižiūrėti, kaip laikosi V. T. Tik jam atėjus V. T. vėl pradėjo sakyti, kad jam reikalingi pinigai, nes turi sumokėti už butą. V. T. vėl jam davė „( - )“ banko mokėjimo kortelę su PIN kodu ir liepė nuimti 500 Eur. Jis nuėjo į bankomatą, esantį ( - ), ir nuėmė nuo V. T. sąskaitos 500 Eur. Vėl grįžęs pas V. T. paliko jam pinigus su banko kortele bei PIN kodu ir pamatęs, kad pas jį yra trys pašaliniai žmonės, vieną iš jų pažįsta – B. Č., kitų dviejų nežino, jis paėmė ir išėjo. Visą minėtą dieną V. T. buvo visiškai girtas. Kitos dienos rytą jis vėl užėjo pasižiūrėti kaip jaučiasi V. T., nes jam kartais reikia statyti lašelinę, tačiau vėl rado jį namuose girtą. Tai pamatęs jis išėjo ir daugiau pas jį nebebuvo nuėjęs. Apie dingusią mokėjimo kortelę V. T. jam nieko nesakė, jokių priekaištų jam nereiškė, pagalbos rasti kortelę neprašė. Pripažįsta, kad nuėmė nuo V. T. sąskaitos 1000 Eur, tačiau tai darė jo prašymu, nei vieno euro nepasiliko sau, jo mokėjimo kortelės tikrai neturi ir jokių finansinių operacijų be V. T. žinios neatlikinėjo. Iš viso V. T. prašymu nuėmė pinigus tik du kartus. Daugiau nieko papasakoti negali (b. l. 92-94).

15Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas kaltinamasis V. Š. parodė, kad 2019 m. birželio 6 d. antrą kartą nuėmė pinigus taip vėlai todėl, nes laukė, kol grįš V. T. anūkas, nes jis nesugebėjo užsirakinti buto durų. Prasėdėjo pas V. T. iki vėlumos, kad jo buto neapvogtų. Kadangi nusibodo sėdėti ir laukti, todėl ir nuėjo taip vėlai iki bankomato, nors V. T. jo nuimti pinigus prašė ankščiau. Jis neatsimena, kad dar būtų ėjęs nuiminėti pinigų V. T.. Galimai tą dieną buvo girtas, nes dabar atsiminė, kad Bronius prieš tai pas V. T. atsinešė du butelius degtinės, tai ir juos gėrė, jis iš karto namo neišėjo. Nelabai ką tiksliai atsimena iš to vakaro. Net kai 2019 m. balandžio 27 d. 1 val. nakties nuiminėjo pinigus, buvo girtas (b. l. 95-96).

16Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis V. T. parodė, kad 2019 m. balandžio 27 d., ryte apie 9 val., namuose pastebėjo, kad dingo jo banko kortelė. Tuomet jis nubėgo į „( - )“ parduotuvę, ten jos niekur nerado. Kad užblokuotų kortelę jis paskambino geram pažįstamam V. Š., kuriam apie 59-60 metų, gyv. ( - ), galimai ( - ) name, ( - ) aukšte, butas ( - ), kurio tel. Nr. ( - ). V. Š. pažįsta 32 metus, šis nuolatos ateina pas jį namo, teiraujasi apie jo sveikatą, jei reikia, nuveža jį jo automobiliu kur jam reikia, nes jis asmeniškai jau pats nevairuoja. Kai paskambino V. Š., pasakė jam, kad reikia jo pagalbos, tačiau nesakė kokios tiksliai. Kai V. Š. pas jį atėjo, jis paprašė V. Š., kad šis padėtų užblokuoti banko kortelę, nes pats jos niekur nerado. Kai paprašė V. Š. paskambinti į banką užblokuoti kortelę, šis nesutiko niekur skambinti ir išėjo iš jo buto. Daugiau pats jo iki šiol nematė. Pas jį V. Š. prabuvo apie 10-15 minučių, nors anksčiau jis būdavo pas jį ilgai. V. Š. išėjęs jam nieko nepaaiškino. Kadangi V. Š. jam nepadėjo užblokuoti kortelės, pats nuėjo pas kaimynę D., ši paskambino į banką ir padėjo jam užblokuoti kortelę. 2019 m. gegužės 3 d. jis nuvažiavo į „( - )“ ir užsakė naują kortelę. Banke jam davė ir jo sąskaitos išrašą. Banke sužinojo, kad nuo jo kortelės buvo nuimta 1250 Eur, t. y. 2019 m. balandžio 26 d. buvo nuimta 500 Eur, 2019 m. balandžio 27 d. buvo nuimta 500, 100 ir 150 Eur. Šitų pinigų jis nenuiminėjo nuo savo kortelės. Yra tikras, kad tai V. Š. nuėmė pinigus nuo jo kortelės. V. Š. dažnai eidavo kartu į parduotuvę ir galėjo matyti jo PIN kodą. Jis pasitikėjo V. Š., todėl renkant kodą nuo jo nesislėpė. 2019 m. gegužės 8 d. gavo banke naują banko kortelę. Jis bute gyvena su anūku J. K., šiam ( - ) metai, tel. ( - ). Jis dirba ( - ). Anūkas tikrai negalėjo nuimti pinigų nuo jo kortelės. Kaltina tik V. Š.. Jam sukėlė įtarimą, kad V. Š. pabėgo iš jo namų, kai paprašė užblokuoti kortelę. 2019 m. balandžio 26 d. vakare, apie 19 val., V. Š. buvo pas jį namuose. Jam padaryta 1250 Eur žala. Nuo 2019 m. balandžio 27 d. ryto savo banko kortelės jau nematė. Jo banko sąskaitos numeris LT ( - ) (b. l. 13).

172019 m. gegužės 8 d. V. T. pareiškime nurodyta, kad 2019 m. balandžio 27 d., apie 9 val., neaiškiomis aplinkybėmis iš buto, kuriame jis gyvena, esančio adresu ( - ), pastebėjo, kad dingo jam priklausanti „( - )“ banko kortelė. 2019 m. balandžio 26 d. kortelę galėjo paimti draugas V. Š. (b. l. 1).

18V. T. pateiktame „( - )“ banko sąskaitos Nr. ( - ) išraše nustatyta, kad 2019 m. balandžio 26 d., 17.28 val., bankomate, adresu ( - ), buvo nuimta 500 Eur. 2019 m. balandžio 27 d., 00.55 val., bankomate, adresu ( - ), iš tos pačios sąskaitos buvo nuimta 500 Eur, taip pat ten pat 2019 m. balandžio 27 d., 03.24 val., nuimta dar 150 Eur ir 2019 m. balandžio 27 d., 03.22 val., ten pat buvo nuimta 100 Eur (b. l. 18-21).

19Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6 policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjos L. P. 2019 m. liepos 2 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad susisiekus mobiliojo ryšio telefonu su V. T. dukra E. K. jai buvo pranešta, kad pokalbis yra įrašomas ir bus pridėtas prie procesinių dokumentų. E. K. pasakė, jog jos manymu V. Š. naudodavosi jos tėvu, nes šis mėgsta vartoti alkoholinius gėrimus, o jos tėvo yra nemaža pensija. E. K. paklausus ar ji grįžusi į ( - ) pirko paminklą ir ar tėvas davė paminklui pinigų, ši nurodė, kad nors tėvas ir žadėjo duoti pinigų paminklo pirkimui, pinigus tam taupė, tačiau jų nedavė, kadangi tuo metu, kai ji (E. K.) grįžo į ( - ), V. T. jau buvo apvogtas. Ji nurodė, kad už paminklą sumokėjo 1600 Eur. Paklausus E. K., ar jos tėvas V. T. galėjo duoti V. Š. savo mokėjimo kortelę su PIN kodu prašydamas išgryninti jam pinigus, ši nurodė, kad tėvas jai sakė, kad nėra davęs savo kortelės su PIN kodu V. Š., taip pat jos manymu V. Š. galėjo matyti PIN kodą kai eidavo su jos tėvu į parduotuvę. Pati planuoja grįžti į ( - ) 2019 m. rugsėjo mėn. (b. l. 26).

20AB „( - )“ pateiktas 2019 m. balandžio 26 d. ir 2019 m. balandžio 27 d. operacijų, atliktų bankomatuose, kuriuose įrengta vaizdo įrašymo sistema, nuotraukos, kurių 2019 m. birželio 5 d. apžiūros protokolu nustatyta, kad 2019 m. birželio 4 d. apžiūrint iš „( - )“ priklausančio bankomato išimtos video medžiagos iš kurios iškarpyti kadrai su tikslia data ir laiku taip pat vaizdo kameros Nr. CARDTKN-5800 ir vaizdo įrašo Nr.H215_01_01. Pirmajame vaizdo įrašo iškirptame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 00 val. 54 min. 54 sek., matomas asmens neaiškus siluetas. Antrajame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 00 val. 56 min. 05 sek., matomas taip pat neaiškus asmens siluetas dėvintis bliuzoną arba striukė su užtrauktuku kuris užtrauktas iki kaklo. Trečiajame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 00 val. 56 min. 06 sek., matomas asmens siluetas. Ketvirtame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 00 val. 55v min. 26 sek., nieko nematyti, vaizdas susiliejęs. Penktajame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 03 val. 21 min. 55 sek., matomas asmens siluetas sprendžiant iš sudėjimo, galimai vyriškos lyties, vilkintis viršutinį rūbą, (striukę) mėlynos spalvos, užsegamą užtrauktuku, matoma ant dešiniojo peties baltos juostos (ornamento) kontūras, kairėje pusėje, ties krūtinės sritimi matomas susiliejusio vaizdo (apdailos ornamentas) ant kairiojo peties nuo kaklo einantis žemyn ranka matoma baltos ir raudonos spalvos ornamentai (juostos), asmens veido nesimato, plaukai ilgi iki pečių, matoma tamsių ir žilų plaukų. Šeštajame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 03 val. 22 min. 15 sek., matomas vyriškos sudėjimo asmuo vilkintis mėlynos spalvos striuke su užtrauktuku, ant dešiniojo peties viršaus nuo kaklo ranka žemyn einantį ornamentą baltą juostą, o ant kairiojo peties viršaus nuo kaklo srities ranka žemyn baltos ir raudonos spalvos ornamentai (juostos). Septintajame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 03 val. 22 min. 18 sek., matomas vyriškos lyties asmuo, vilkintis mėlynos spalvos striukę užsegamą užtrauktuku, ant dešiniojo peties viršaus nuo kaklo srities žemyn ranka einantis matomas ornamentas baltos spalvos (juosta), veidas nuo kaklo srities apačios iki nosies uždengtas, tačiau matomas akinių fragmentas, plaukai ilgi iki pečių pražilę. Aštuntajame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 03 val. 22 min. 29 sek., matomas vyriškis dėvintis viršutinį mėlynos spalvos rūbą (striukę) užsegamą užtrauktuku, striukės kairėje pusėje ties krūtine matomas susiliejęs ornamentas, galimai striukės firminis logotipas, ant kairiojo peties viršaus nuo kaklo žemyn einantys ornamentai, t. y. baltos ir raudonos spalvos (juostos). Devintame vaizdo įrašo iškarpos dalyje 2019 m. balandžio 27 d., 03 val. 22 min. 31sek., matomas vyriško sudėjimo asmuo vilkintis mėlynos spalvos viršutinį rūbą (striukę) užsegamą užtrauktuku kairėje striukės pusėje ties krūtinės sritimi matomas striukės firminis logotipas (kas parašyta įskaityti neįmanoma), ant kairiojo peties viršaus matomi ornamentai baltos, raudonos spalvos (juostos) kurios eina nuo kaklo srities žemyn ranka. Dešimtame vaizdo medžiagos iškirptame kadre 2019 m. balandžio 27 d., 03 val. 23 min. 03 sek., matomas vyriško sudėjimo asmuo vilkintis mėlynos spalvos užtrauktuku užsegamą striukę, kairėje striukės pusėje matomas susiliejęs striukės firminis logotipas, ant kairiojo peties viršaus, nuo kaklo srities žemyn ranka, matomi ornamentai baltos ir raudonos spalvos juostos, asmens plaukai yra ilgi iki pečių pražilę, veidas iki pusės, t. y. nuo kaklo pradžios iki nosies uždengtas, tačiau matomas akinių rėmelio fragmentas (b. l. 39-72, 73-74).

21Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6 policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjo V. M. 2019 m. gegužės 30 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad nuvykus patikrinti įtariamai nusikalstamą veiką padariusį asmenį V. Š., adresu ( - ). Atvykus minėtu adresu, buto duris atidarė moteris, kuri prisistatė L. V.. Užėjus į buto vidų, t. y. prieškambaryje dešinėje pusėje stovėjo spinta, kurioje buvo pakabintos striukės. Spintoje, kabojo striukė mėlynos spalvos ilgomis rankovėmis, ant kurių išilgai buvo baltos ir raudonos spalvos juostos, ant raudonos juostos, buvo užrašas „H2O SPORT“. Šia striukę vilkintis asmuo yra padaręs nusikalstamą veiką, kadangi vaizdo medžiagoje asmuo yra užfiksuotas apsivilkęs tokia striukę ir darantis nusikalstamą veiką. Buto šeimininkės paklausus, kam priklauso ši striukė, ji atsakė, kad ši striukė priklauso V. Š. (b. l. 75-76).

222019 m. birželio 4 d. reikalavimu L. V. pateikė mėlynos spalvos striukę su ilgomis rankovėmis, ant kurių išilgai yra baltos ir raudonos spalvos juostos, ant raudonos juostos, yra užrašas „H2O SPORT“ (b. l. 77, 78-79).

232019 m. birželio 27 d. daiktų apžiūros metu apžiūrėta tamsiai mėlynos spalvos striukė (priklausanti V. Š.). Striukė su gobtuvu, užsegama užtrauktuku. Striukės šonuose yra dvi kišenės, kurios taip pat užsegamos užtrauktuku. Ant kairės striukės rankovės yra dvi baltos juostos, o jų viduryje raudona juosta su užrašais „H2O SPORT“. Juosta eina per visą rankovės ilgį. Ant dešinės striukės rankovės yra dvi baltos juostos, o jų viduryje žalia juosta su užrašais „H2O SPORT“. Juosta eina per visą rankovės ilgį. Viršuje, krūtinės srityje, kairėje pusėje yra užrašas „H2O SPORTSWEAR“. Striukės vidinėje pusėje yra etiketė su užrašu „H2O SPORTSWEAR“ (b. l. 80-84).

242019 m. birželio 28 d. akistatos tarp V. T. ir V. Š. metu abu asmenys liko prie savo parodymų. Paklausus V. Š., kodėl jis pinigus nuiminėjo 00.55 val., jis į šį klausimą atsakyti negalėjo (b. l. 97).

25UAB „G4S“ 2019 m. gegužės 27 d. pateiktų vaizdo įrašų apžiūros metu nustatyta, kad CD laikmenoje esantis tyrimui reikšmingas antras vaizdo įrašas, pavadinimu „Camera9_20190426171459“, kuriame matyti lauko vaizdas, toliau esantis bankomatas. Vaizdo įrašo dešiniajame kampe matosi įrašo laikas – 04/26/2019 17:14:59. Vaizdo kokybė prasta. Iki 17:27:00 ikiteisminiam tyrimui naudingos informacijos nėra. 17:27:01 matosi, kaip iš kairės pusės ateina vyriškis iki pečių šviesiais plaukais, su liemene, ant kurios nugaroje yra piešinys. 17:27:12 minėtas vyras prieina prie bankomato. Ką vyras prie bankomato daro nesimato, nes vaizdo kamera filmuoja iš toli. 17:29:08 minėtas vyras nueina nuo bankomato ir vėl nueina ta pačia kryptimi, iš kur atėjo (b. l. 28-29, 30-31).

26Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6 policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėjos L. P.2019 m. birželio 28 d. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2019 m. birželio 28 d. į akistatą V. Š. atėjo su liemene, kurios galinėje dalyje (nugaroje) didelis piešinys. Vaizdo įraše taip pat matėsi, kad prie bankomato eina vyriškis apsirengęs liemenę su piešiniu nugaroje (b. l. 32-36).

27Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados

28Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimus, numatytus BK 215 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 1 dalyje

29Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino.

30BK 215 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba panaudodamas žinomai netikrus vienos ar daugiau tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, arba žinomai neteisėtą vienos ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių panaudojimą pripažino teisėtu. Svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenų panaudojimas finansinei operacijai atlikti yra neteisėtas tada, kai atliekamas be šios priemonės naudotojo ar ją išdavusius kredito įstaigos sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-475/2009, 2K-389/2013).

31Teismas, įvertinęs išdėstytus kaltinamojo teisiamajame posėdyje bei ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus bei kitus baudžiamosios bylos įrodymus, konstatuoja, kad kaltinamojo V. Š. kaltė, padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, numatytas BK 215 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 1 dalyje, visiškai įrodyta. Tokią išvadą leidžia daryti nuosekli baudžiamojoje byloje surinktų ir teisme ištirtų įrodymų visumos analizė.

32Nagrinėjamu atveju V. Š. teisme su jam pareikštu kaltinimu dėl neteisėto svetimos elektroninės mokėjimo priemonės panaudojimo bei apgaule įgyto svetimo turto nesutiko: jis prisipažino, kad nuėmė pinigus nuo mokėjimo kortelės, bet tik todėl, kad V. T. jo paprašė tai padaryti ir teigė, kad nuimtus pinigus 2019 m. balandžio 26 d. vakare grąžino jų savininkui. Pažymėtina, kad kaltinamasis teismo posėdžio metu paaiškino, kad V. T. paprašė nuimti 1 500 Eur, davė kortelę ir ant popieriuko užrašė savo kortelės PIN kodą. Pinigus nukentėjusysis neva norėjo duoti iš užsienio grįžtančiai V. T. dukrai E., kad sumokėtų už mirusios motinos paminklą. Nurodė kad pinigus iš kortelės nuėmė per vieną kartą ir nuėmęs iš karto juos atnešė V. T., kuris tuo metu miegojo, todėl pinigus padėjo miegamajame, prie V. T. galvos. Teigė, kad buvo paprašytas nuimti 1 500 Eur, kiek jo paprašė, tiek jis ir nuėmė. Be to nurodė, kad nakties metu nebuvo nuėjęs pas V. T. ir nebuvo prie bankomato, o miegojo, kažkas galėjo paimti jo striukę ir ja apsirengęs nuimti pinigus. Vėliau kaltinamasis teigė, kad nuėmė pinigus per du kartus, tačiau naktį pinigai jau buvo nuimti ir atiduoti savininkui, o jis pusiaunaktį žmonos paskatintas dar nuėjo pas nukentėjusįjį į namus, ten įėjo pro neužrakintas duris ir rado didelę netvarką. Po įvykio su V. T. nebendravo (T. 1, b. l. 148-150, T. 2, b. l. 2-3). Ikiteisminio tyrimo metu V. Š., apklaustas kaip įtariamasis, nurodė, kad savo kaltę pripažįsta iš dalies, paaiškino, kad V. T. jam pasakė, kad nori išgerti alkoholio, todėl paprašė jo nuimti pinigų nuo V. T. banko sąskaitos. Nurodė, kad V. T. jam davė „( - )“ mokėjimo kortelę ir pasakė nuimti 500 Eur, PIN kodą užrašė ant popierėlio. Jis nuėmė 500 Eur ir grįžęs atidavė mokėjimo kortelę, pinigus ir popierėlį su PIN kodu ir išėjo namo. Tos pačios dienos vakarą jis vėl nuėjo pas V. T., kuris vėl jam davė „( - )“ banko mokėjimo kortelę su PIN kodu ir liepė nuimti 500 Eur. Jis taip ir padarė, grįžęs pas V. T. paliko jam pinigus su banko kortele bei PIN kodu. Taigi pripažino, kad nuėmė nuo V. T. sąskaitos 1000 Eur per du kartus, tačiau tai darė jo prašymu. Dar nurodė, kad tą vakarą gėrė alkoholinius gėrimus, todėl galimai buvo girtas, nelabai ką tiksliai atsimena (b. l. 92-94, 95-96). Iš kaltinamojo V. Š. duotų parodymų ikiteisminio tyrimo metu ir teisme matyti daug prieštaravimų. Skiriasi kaltinamojo duoti paaiškinimai teisme ir ikiteisminio tyrimo metu. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis teigė, kad 1000 Eur nuėmė per du kartus, nukentėjusiajam paprašius nuimti pinigus, nes jų reikėjo alkoholiui, teisme nurodė, kad suma, kurią jis nuėmė buvo 1 500 Eur ir tai padarė per vieną kartą. Jo teigimu, pinigai buvo nuimti vakare, o pusiaunaktį užėjęs pas nukentėjusįjį patikrinti, kodėl šis neatsiliepia telefonu, rado didelę netvarką. Tokie kaltinamojo V. Š. parodymai nuoseklūs, prieštarauja tarpusavyje ir su kita bylos medžiaga, jie buvo keičiami bylos nagrinėjimo eigoje, juos priderinant prie kitų bylos įrodymų, keliant vis naujas versijas. Iš „( - )“ ataskaitos matyti, kad nuo V. T. AB „( - )“ banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) 2019 m. balandžio 26 d. 17.28 val., ( - ), buvo nuimti 500 Eur, 2019 m. balandžio 27 d. 00.55 val., ( - ), buvo nuimti 500 Eur, 2019 m. balandžio 27 d. 03.22 ( - ) – 100 Eur, 2019 m. balandžio 27 d. 03.24 ( - ) – 150 Eur. (b. l. 19-21). Taigi, banko išraše nurodyta, kad 1 250 Eur buvo nuimta per keturis kartus. Įvertinęs kaltinamojo ikiteisminio tyrimo metu bei teisme duotų parodymų prieštaringumą, taip pat tai, kad kaltinamojo skirtingi parodymai prieštarauja ne tik vieni kitiems, bet ir objektyviems byloje esantiems įrodymams, teismas juos vertina toje apimtyje, kiek jie atitinka kitą bylos medžiagą, taip pat ir objektyvius byloje surinktus įrodymus, tarp kurių AB „( - )“ išrašas, fotonuotraukose ir apžiūros protokoluose užfiksuoti duomenys. Baudžiamojoje byloje yra pateiktos AB „( - )“ operacijų, atliktų bankomatuose, kuriuose įrengta vaizdo stebėjimo – įrašymo sistema, nuotraukos, kurių apžiūros metu nustatyta, kad 2019 m. balandžio 27 d., 03.21 val. matomas asmens siluetas sprendžiant iš sudėjimo, galimai vyriškos lyties, vilkintis viršutinį rūbą, (striukę) mėlynos spalvos, užsegamą užtrauktuku, matoma ant dešiniojo peties baltos juostos (ornamento) kontūras, kairėje pusėje, ties krūtinės sritimi matomas susiliejusio vaizdo (apdailos ornamentas) ant kairiojo peties nuo kaklo einantis žemyn ranka matoma baltos ir raudonos spalvos ornamentai (juostos), asmens veido nesimato, plaukai ilgi iki pečių, matoma tamsių ir žilų plaukų (b. l. 39-72, 73-74). V. Š. teigia, kad naktį nebuvo prie bankomato, miegojo, tačiau iš byloje pateiktų nuotraukų, kuriose matyti asmuo nuimantis pinigus esantis su tokia pačia striuke kaip ir V. Š. (b. l. 33-36, 40-72) leidžia daryti išvada, kad V. Š. parodymai vertintini kritiškai, nes neatitinka kitos bylos medžiagos. Pats V. Š., teisme nurodė, kad jis visada nešiojo tokią pat šukuoseną (ilgi žili plakai), teigė, kad iš jo namų jokie daiktai, t. y. ir jo striukė, dingusi nebuvo, pašaliniai asmenys tą dieną jo bute nesilankė. Pažymėtina, kad asmuo su būtent tokia šukuosena ir su tokia, kaip V. Š. striuke, buvo užfiksuotas nuimantis pinigus kaltinime nurodytu laiku iš nukentėjusiojo sąskaitos. Be to, 2019 m. birželio 28 d. į akistatą atėjęs V. Š. buvo apsirengęs taip pat, kaip vyras pateiktose fotonuotraukose. Teismas, atsižvelgęs į tai, kas paminėta, vadovaudamasis visuma esminėse detalėse sutampančių įrodymų, kurie paneigia nenuoseklius kaltinamojo parodymus, daro išvadą, kad kaltinamasis V. Š. per keturis kartus nuo V. T. mokėjimo kortelės nuėmė 1250 Eur.

33Byloje surinktais ir teismo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio nuostatomis, ištirtais ir įvertintais įrodymais yra nustatyta, kad V. Š. panaudojo V. T. mokėjimo priemonę bei apgaule įgijo V. T. priklausantį svetimą turtą – 1250 Eur. Nukentėjusysis V. T. teisme nurodė, kad kaltinamasis 2019 m. balandžio 26 d. atėjo pas jį po pietų, apie 18-19 val., pabuvo ir išėjo. Kitą dieną pastebėjo, kad nėra mokėjimo kortelės. Nurodė, kad PIN kodą žinojo tik V. Š., anūkas PIN kodo nežinojo ir tą dieną dirbo. Tą dieną be V. Š. daugiau niekas nebuvo užėjęs pas jį. Po įvykio V. Š. jis nematė ir nebendravo (b. l. 171-174). Vertinant nukentėjusiojo paaiškinimus, matyti, kad jie yra visiškai nuoseklūs, nenustatyta esminių prieštaravimų tarp nukentėjusiojo paaiškinimų teisme bei ikiteisminio tyrimo metu. V. T. kategoriškai nurodė, kad 2019 m. balandžio 26 d. be V. Š. pas jį daugiau niekas nesilankė. Nors kaltinamasis teisme iškėlė versiją, kad pinigai buvo paimti iš nukentėjusiojo namų kitų asmenų jau po to, kai jis juos vakare paliko prie miegančio nukentėjusiojo galvos, o pusiaunaktį atėjęs pas nukentėjusįjį rado didelę netvarką, tačiau ši versija laikytina gynybine kaltinamojo versija, kurią paneigia nukentėjusiojo, liudytojo J. K. (nukentėjusiojo anūko) parodymai, taip pat ir jau aptarti AB „( - )“ išrašas, fotonuotraukose ir apžiūros protokoluose užfiksuoti duomenys.

34Teismų praktikoje tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010). Tęstinės veikos sampratai neprieštarauja ir tokie atvejai, kai pasikartojantys veiksmai nėra visiškai tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis arba alternatyvūs veikos požymiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011, 2K-555-788/2015, 2A-1-303/2016). Nagrinėjamu atveju, kaltinamasis V. Š. pagal „( - )“ ataskaitą svetimą mokėjimo priemonę panaudojo 4 kartus, tačiau per pakankamai trumpą laiką, jo iš esmės tapatūs ir vienas nuo kito laiku nenutolę nusikalstami veiksmai padaryti analogišku būdu ir analogiškomis aplinkybėmis, siekiant to paties tikslo, pasinaudojant ta pačia svetima mokėjimo kortele, išgryninant pinigus iš tos pačios sąskaitos ir padarant žalą tam pačiam asmeniui – V. T.. Kaltinamasis turėjo vieningą sumanymą pasipelnyti, kuris dėl nusikalstamos veikos ypatumų buvo įgyvendinamas ne iš karto, o per kelis etapus, naudojant tuos pačius būdus ir priemones. Taigi, pagal šias teismo nustatytas ir pripažintas įrodytomis nusikalstamų veikų aplinkybes V. Š. atlikti nusikalstami veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį.

35Teismas, atsižvelgęs į tai, kas paminėta, remdamasis teismo posėdžio metu ištirtais ir įvertintais įrodymais (liudytojų L. V., J. K., N. P., iš dalies paties kaltinamojo V. Š. ir nukentėjusiojo parodymais, vaizdo įrašu, fotonuotraukomis, tarnybiniais pranešimais, kitais aukščiau nurodytais rašytiniais įrodymais), konstatuoja, kad byloje surinktų įrodymų, sudarančių nuoseklią įrodomąją grandinę, visuma nustatyta, jog V. Š., kaltinime nurodytu laiku ir vietoje, neteisėtai panaudojo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę bei apgaule įgijo svetimą turtą, todėl pagrįstai nustatyta, kad jis, veikdamas vieninga tyčia, naudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis bei neteisėtai atlikdamas finansines operacijas, išgrynino 1250 Eur, tokiu būdu panaudodamas apgaulę, įgijo svetimą V. T. priklausantį turtą, bendrai 1250 eurų sumai. Tokia V. Š. veika atitinka tęstinio sukčiavimo požymius, todėl kvalifikuotina pagal BK 182 straipsnio 1 dalį. Kaltinamasis, panaudodamas svetimos elektroninės mokėjimo priemonės duomenis ir turėdamas vieningą sumanymą, per trumpą laiko tarpą atliko finansines operacijas ir įgijo svetimą turtą, todėl jo padaryta veika vertintina kaip BK 215 straipsnio 1 dalies ir 182 straipsnio 2 dalies idealioji sutaptis.

36Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimą, numatytą BK 214 straipsnio 1 dalyje

37Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, teismas pažymi, kad šiame straipsnyje baudžiamoji atsakomybė numatyta tam, kas gamino vieną ar daugiau netikrų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų dalių ar suklastojo vieną ar daugiau tikrų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vieną ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių, arba neteisėtai įgijo, laikė, perdavė ar realizavo vienos ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, arba gamino, įgijo, laikė, perdavė ar realizavo techninę įrangą, programinę įrangą ar kitokias priemones, tiesiogiai skirtas ar pritaikytas netikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms ar jų dalims gaminti ar tikroms elektroninėms mokėjimo priemonėms klastoti. Teismų praktikoje išaiškinta, kad svetima elektroninė mokėjimo priemonė suprantama kaip priemonė, kuri jos panaudojimo finansinei operacijai inicijuoti ar atlikti metu priklauso ne kaltininkui, o kitam asmeniui. Svetimi elektroninės mokėjimo priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenys – tai konkrečiam naudotojui būdingi ar konkrečiam naudotojui priskirti duomenys, kuriais naudotis elektroninių mokėjimo priemonių duomenų naudotojas ar kredito įstaiga nėra išreiškusi sutikimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-508/2014). Nagrinėjamu atveju, banko mokėjimo kortelė – AB „( - )“, kuria disponavo V. Š., priklausė V. T. ir tai atitinka BK 214 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo dalyką. Iš bylos medžiagos matyti, kad V. Š. jam svetimą mokėjimo priemonę neteisėtai paėmė iš V. T. ir taip įgijo bei neteisėtai laikė ją, todėl kaltinamojo veika teisingai kvalifikuota pagal BK 214 straipsnio 1 dalį.

38Bausmės skyrimas kaltinamajam

39Kaltinamojo V. Š. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

40Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi BK 54 straipsnio 2 dalies nuostatomis atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, sukeltas pasekmes, motyvus ir tikslus. Kaltinamasis padarė tyčinius apysunkius baigtus nusikaltimus – du apysunkius ir vieną nesunkų. Vertinami ir bylos duomenys, apibūdinantys kaltinamąjį – neteistas (teistumas išnykęs) (b. l. 107); baustas administracine tvarka (b. l. 105-106), pensininkas, išsituokęs, vykdantis individualią veiklą (b. l. 101, 102).

41Atsižvelgus aptartus į kaltinamojo nusikaltimų padarymo aplinkybes ir jo asmenybę apibūdinančius duomenis, už nesunkaus BK 182 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą V. Š. skirtina laisvės apribojimo bausmė, kurios dydis nustatytinas artimas sankcijoje numatytam bausmės vidurkiui.

42BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta baudžiamojo atsakomybė už apysunkių nusikaltimų, už kuriuos minėtų straipsnių sankcijoje numatytos bausmės: bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų, padarymą. Pagal BK 47 straipsnį už apysunkį nusikaltimą gali būti paskirta nuo 100 iki 4 000 MGL dydžio bauda. Teismo posėdžio metu prokuroras V. Š. už padarytas nusikalstamas veikas prašė skirti baudas, artimas sankcijose numatytam minimumui, subendrintą bausmę paskiriant 150 MGL (7 500 Eur) dydžio baudą. Kaltinamojo gynėjas prašė teismo skirti ne baudą, o laisvės atėmimą, nurodydamas, kad pensinio amžiaus kaltinamasis, nors ir gaunantis 800 Eur pensiją ir uždarbiaujantis taksistu, atsižvelgiant į jo amžių ir išlaidas, kurių reikia pragyvenimui ir vaistams, neišgalės sumokėti tokio dydžio baudos bei grąžinti žalos nukentėjusiajam. Gynėjo nuomone, kaltinamojo atžvilgiu taikytinos BK 75 straipsnio normos.

43Teismas, įvertinęs aukščiau aptartas aplinkybes, taip pat ir tai, kad asmuo padarė tris nusikaltimus, kurių du apysunkiai, nusikalto būdamas neteistas, tačiau praeityje buvo teistas, yra ne kartą baustas administracine tvarka, nėra nustatyta jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, nukentėjusiajam padaryta nemaža turtinė žala, kuri neatlyginta, o kaltinamasis, nors ir gauna pensiją, dirba taksistu, tačiau jo pajamos, jas vertinant BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje numatytų baudų dydžių kontekste, nėra didelės, mano, kad bausmės paskirtis, įtvirtinta BK 41 straipsnyje, bus pasiekta kaltinamajam už BK 214 straipsnio 1 dalyje, 215 straipsnio 1 dalyje numatytų nusikaltimų padarymą paskyrus laisvės atėmimo bausmes, jų dydį numatant mažesnį už BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje straipsnių sankcijose numatytą vidurkį. Teismas, įvertinęs, kad asmuo neteistas, dirbantis, siekdamas, kad jis neprarastų socialinių ryšių, mano, jog yra visos sąlygos taikyti BK 75 straipsnio nuostatas ir bausmės vykdymą atidėti, nes bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo, nustatant vienerių metų laikotarpį ir paskiriant BK 75 straipsnio 2 dalyje numatytus įpareigojimus, kurie užtikrintų bausmei keliamų tikslų įgyvendinimą ir sulaikytų asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo.

44Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo

45Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. T. pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš kalto asmens nusikalstamais veiksmais padaryta turtinę žalą – 1 250 Eur. Civilinis ieškinys pagrįstas civilinio ieškovo paaiškinimais ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, byloje esančiais banko išrašais, iš kurių matyti, kad iš V. T. AB „( - )“ banke esančios sąskaitos Nr. ( - ) per keturis kartus išgryninti 1 250 Eur. Byloje nustatyta, kad minėta nukentėjusiojo patirta turtinė žala priežastiniu ryšiu tiesiogiai susijusi su V. Š. nusikalstamais veiksmais, todėl nukentėjusiojo civilinis ieškinys tenkintinas visiškai ir iš kaltinamojo V. T. priteistini 1 250 Eur.

46Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

47Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, AB „( - )“ pateikta CD laikmena su V. T. mokėjimo kortele bankomatuose atliktų finansinių operacijų nuotraukomis (voke prie b/b Nr. 01-1-20311-19), laikoma baudžiamojoje byloje, paliktina kartu su bylos medžiaga.

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 302 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304-305 straipsniais, 307 straipsnio 3 dalimi, 308 straipsniai, 313 straipsniu,

Nutarė

49V. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje, skirti bausmę –keturis mėnesius laisvės atėmimo.

50V. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 215 straipsnio 1dalyje, skirti bausmę –keturis mėnesius laisvės atėmimo.

51V. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, skirti bausmę –šešis mėnesius laisvės apribojimo.

52Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, bei 65 straipsnio 1 dalies b papunkčiu, skirtas bausmes subendrinti apėmimo bei dalinio sudėjimo būdais ir skirti subendrintą bausmę – penkis mėnesius laisvės atėmimo.

53Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimis, 2dalies 8 punktu ir 3 dalimi, bausmės vykdymą atidėti 1 metams, įpareigojant V. Š. bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; per šešis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo atlyginti nukentėjusiajam padarytą turtinę žalą.

54Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

55Civilinį ieškinį tenkinti: priteisti nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui V. T. (V. T.) iš kaltinamojo V. Š. 1 250 Eur turtine žalai atlyginti.

56Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – AB „( - )“ pateiktą CD laikmeną su V. T. mokėjimo kortele bankomatuose atliktų finansinių operacijų nuotraukomis (voke prie b/b Nr. 01-1-20311-19), laikomą baudžiamojoje byloje, palikti saugoti byloje.

57Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Gruodienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje V.... 3. Teismas... 4. V. Š. neteisėtai disponavo svetima elektronine mokėjimo priemone, nes... 5. Be to, jis neteisėtai panaudojo svetimą elektroninę mokėjimo priemonę bei... 6. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, jis 2019 m. balandžio 27 d. laikotarpiu... 7. Apklaustas teisme kaltinamasis V. Š. nurodė, kad V. T. pažįsta seniai, jie... 8. Kaltinamasis V. Š., atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, nurodė, kad... 9. Apklaustas teisme nukentėjusysis V. T. nurodė, kad kaltinamasis yra geras jo... 10. V. N., atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, 2019 m. sausio 22 d. teismo... 11. Apklausta teisme liudytoja L. V. paaiškino, kad su kaltinamuoju yra... 12. Apklaustas teisme liudytojas J. K. paaiškino, kad yra nukentėjusiojo anūkas.... 13. Apklaustas teisme liudytojas N. P. nurodė, kad V. Š. su V. T. yra draugai... 14. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis V. Š. parodė, kad savo kaltę... 15. Ikiteisminio tyrimo metu papildomai apklaustas kaltinamasis V. Š. parodė, kad... 16. Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusysis V. T. parodė, kad 2019 m. balandžio... 17. 2019 m. gegužės 8 d. V. T. pareiškime nurodyta, kad 2019 m. balandžio 27... 18. V. T. pateiktame „( - )“ banko sąskaitos Nr. ( - ) išraše nustatyta, kad... 19. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6... 20. AB „( - )“ pateiktas 2019 m. balandžio 26 d. ir 2019 m. balandžio 27 d.... 21. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6... 22. 2019 m. birželio 4 d. reikalavimu L. V. pateikė mėlynos spalvos striukę su... 23. 2019 m. birželio 27 d. daiktų apžiūros metu apžiūrėta tamsiai mėlynos... 24. 2019 m. birželio 28 d. akistatos tarp V. T. ir V. Š. metu abu asmenys liko... 25. UAB „G4S“ 2019 m. gegužės 27 d. pateiktų vaizdo įrašų apžiūros metu... 26. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 6... 27. Nusikalstamų veikų kvalifikavimo motyvai ir išvados... 28. Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimus, numatytus BK 215 straipsnio... 29. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaule savo ar kitų naudai... 30. BK 215 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 31. Teismas, įvertinęs išdėstytus kaltinamojo teisiamajame posėdyje bei... 32. Nagrinėjamu atveju V. Š. teisme su jam pareikštu kaltinimu dėl neteisėto... 33. Byloje surinktais ir teismo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 34. Teismų praktikoje tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri... 35. Teismas, atsižvelgęs į tai, kas paminėta, remdamasis teismo posėdžio metu... 36. Dėl pareikštų kaltinimų, padarius nusikaltimą, numatytą BK 214 straipsnio... 37. Dėl veikos kvalifikavimo pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, teismas pažymi, kad... 38. Bausmės skyrimas kaltinamajam... 39. Kaltinamojo V. Š. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių... 40. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi BK 54 straipsnio 2 dalies... 41. Atsižvelgus aptartus į kaltinamojo nusikaltimų padarymo aplinkybes ir jo... 42. BK 214 straipsnio 1 dalyje ir 215 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta... 43. Teismas, įvertinęs aukščiau aptartas aplinkybes, taip pat ir tai, kad asmuo... 44. Dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo... 45. Baudžiamojoje byloje nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. T. pareiškė... 46. Dėl daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 47. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, AB „(... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 49. V. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 50. V. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 51. V. Š. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 52. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi,... 53. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1... 54. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo termino pradžią skaičiuoti nuo... 55. Civilinį ieškinį tenkinti: priteisti nukentėjusiajam ir civiliniam... 56. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – AB... 57. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Vilniaus...