Byla 2-1314-804/2013
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas Prašmuntas, sekretoriaujant Nijolei Blaževič dalyvaujant pareiškėjai L. L., jo atstovui adv. V. Sviderskiui

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. L. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai ir VĮ Registrų centro Vilniaus filialui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad 2002-04-11 pareiškėja iš Trakų rajono žemės ūkio bendrovės „Pastrėvys“ įgijo ir šiuo metu nuosavybės teise valdo pašarų cechą (u/n ( - ), registro Nr. ( - )), esantį ( - ), Elektrėnų sav.

4Pareiškėjos atstovas nurodė, kad pareiškėja yra kilusi ir gyveno Pastrėvyje. Ji kreipėsi į likvidacinę komisiją norėdama įsigyti pašarų cechą (u/n ( - ), registro Nr. ( - )), esantį ( - ), Elektrėnų sav. (toliau – Pastatas). Nors pareiškėja nebuvo bendrovės darbuotoja, likvidacinė komisija nutarė parduoti jai Pastatą ir pareiškėja 2002-04-11 jį įsigijo už 4500 Lt. Tuo metu visas bendrovės turtas buvo dalijamas tuometiniams darbuotojams, kadangi bendrovė buvo likviduojama. Pareiškėja įformino dokumentus taip pat, kaip ir bendrovės darbuotojai. Bandant įregistruoti turtą paaiškėjo, kad išliko ne visi Pastato privatizavimo dokumentai, taip pat neišliko Pastato pirkimo-pardavimo sutartis. Pareiškėja nuo pats įsigijimo pradžios Pastatą valdė ir naudojo, šiuo metu Pastatą panaudos pagrindais yra perdavusi valdyti L. S..

5Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepime prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime nurodė, kad su pareiškimu nesutinka. Nurodė, kad pareiškėja niekada nedirbo Trakų rajono žemės ūkio bendrovėje „Pastrėvys“, o pateikti buhalterinės apskaitos dokumentai, kuriuose tariamai užfiksuota už Pastatą sumokėta suma (4500 Lt) neturi jokios juridinės galios, juose nurodytas tik mokėtojo vardas „L.“. Taip pat pareiškėja nepateikė jokių patikimų duomenų, kad ji daugiau nei 10 metų valdo ir naudoja Pastatą.

6Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Savo atsiliepime prašė bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad nešutiką su pareiškimu. Pareiškėja nepateikė duomenų, pagrindžiančių teiginį, jog pareiškėja kreipėsi į visas žinomas institucijai reikiamiems dokumentams gauti, taip pat pareiškėjos pateikta panaudos sutartis neįregistruota viešajame registre. Taip pat kasos pajamų orderyje ir ištraukoje iš kasos žurnalų nurodytas tik mokėtojo vardas, kas neleidžia identifikuoti mokėjimą atlikusio asmens.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Trakų rajono žemės ūkio bendrovė „Pastrėvys“ pateikė prašymą dėl teisinio statuso „likviduojamas“ įregistravimo 2000-05-05, 2005-09-07 įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, 2008-10-13 įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl juridinio asmens pabaigos. Ištraukoje iš kasos žurnalų nurodyta, kad pagal kasos orderį Nr. ( - ) iš L. gauta už pašarų cechą 4500 Lt. Taip pat pateiktas 2002-04-11 kasos pajamų orderis Serija SAA Nr. ( - ), kuriame nurodyta, kad iš L. paimta 4500 Lt suma už pašarų cechą. Orderį pasirašė vyr. finansininkė (buhalterė) R. S.. Taip pat pateikta Trakų rajono žemės ūkio bendrovės „Pastrėvys“ likvidacinės komisijos posėdžio įvykusio 2005-05-02 protokolo Nr. 1 kopija, kurioje be kitų asmenų, kuriems parduotas bendrovės turtas, nurodyta ir „L.“. Į bylą pateikta 2012-12-12 Statinio panaudos sutartis Nr. ( - ), pagal kurią pareiškėja L. S. perdavė neatlygintinai naudotis Statiniu – pašarų cechu iki 2015-12-31.

10Teismo posėdžio metu liudytoja R. S. parodė, kad dirbo Trakų rajono žemės ūkio bendrovėje „Pastrėvys“ vyriausiąja buhaltere iki 2002 m. ir gavo pinigus iš pareiškėjos už parduotą pašarų cechą, juos užpajamavo ir tuos pinigus panaudojo išmokėti atlyginimams. Tuo metu pirkimo-pardavimo sutartys nebuvo rašomos, buvo rašomi protokolai, tačiau protokolo, kuriame nurodyta, kad Pastatas buvo parduotas pareiškėjai nerado, todėl 2005-08-02 dar kartą surašė protokolą Nr. 1, kuriame nurodė „parduoti L. Pastrėvio pašarų paruošimo cechą už 4500 Lt“. Pastatas stogo neturėjo. Pavardės neįrašė, nes nežinojo santuokinės pavardės, tik mergautinę - K. Žino, kad blogai padarė, buvo tikrinama dėl šių pinigų,

11Liudytojas L. S. nurodė, kad jam priklauso pastatas, kuris stovi šalia pareiškėjos Pastato. Iš Pastato realiai likę pamatai, grindinys, aikštelė, blokai, longetės, jis ten yra susidėjęs žaliavas. Nuo senų laikų jis žino, kad Pastatas priklauso pareiškėjai. Savo pastatą jis pirko 2005 m. iš bankroto administratoriaus, o šalia esančio negalėjo nusipirkti, nes kaip jam sakė, jis parduotas L. Pasirašant panaudos sutartį jis neprašė jokių dokumentų iš pareiškėjos.

12Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai. Jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą, todėl į šią aplinkybę, kad įrodinėjimas vyksta netiesioginiais įrodymais, būtina atsižvelgti sprendžiant įrodymų pakankamumo klausimą. Bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas. Dėl to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad yra svarbu, jog viena prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, jog priešingos prielaidos tikimybė būtų mažesnė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. K. L. (teisių perėmėja – E. L.) pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-340/2009; 2008 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje pagal A. G. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-324/2008; 2005 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje pagal Z. K. pareiškimą, bylos Nr. K-3-147/2005).

13Aiškinant ir taikant įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; kt.).

14Byloje esantys duomenys, bei juos papildantys liudytojų parodymai, patvirtina, kad pareiškėja įgijo Pastatą savo nuosavybėn. Nors kasos pajamų orderyje ir ištraukoje iš kasos žurnalų nurodytas tik mokėtojo vardas, tačiau liudytoja R. S. patvirtino, kad mokėtoja buvo pareiškėja, ji pinigus iš pareiškėjos gavo. Tai, kad kasos pajamų orderis buvo netinkamai užpildytas, buvo liudytojos kaltė, dėl ko vyko patikrinimas. Taip pat liudytoja patvirtino, kad kitų duomenų, kurie patvirtintų pareiškėjos nuosavybę į Pastatą jie nerado.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos nurodytas juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas.

16Iš pareiškėjos yra priteistinos 28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88, 92 str.).

17Vadovaudamasis CPK 444 - 448 str., teismas

Nutarė

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. L., a.k. ( - ) iš Trakų rajono žemės ūkio bendrovės „Pastrėvys“ 2002-04-11 įgijo ir nuosavybės teise valdo pašarų cechą (u/n ( - ), registro Nr. ( - )), esantį ( - ), Elektrėnų sav.

19Priteisti iš L. L. 28 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėjas Ričardas... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L.... 3. pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad... 4. Pareiškėjos atstovas nurodė, kad pareiškėja yra kilusi ir gyveno... 5. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 6. Suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Vilniaus filialo atstovai į teismo... 7. Pareiškimas tenkintinas.... 8. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Trakų rajono žemės ūkio bendrovė... 10. Teismo posėdžio metu liudytoja R. S. parodė, kad dirbo Trakų rajono žemės... 11. Liudytojas L. S. nurodė, kad jam priklauso pastatas, kuris stovi šalia... 12. Pažymėtina, kad bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo... 13. Aiškinant ir taikant įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą... 14. Byloje esantys duomenys, bei juos papildantys liudytojų parodymai, patvirtina,... 15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos nurodytas juridinę... 16. Iš pareiškėjos yra priteistinos 28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 17. Vadovaudamasis CPK 444 - 448 str., teismas... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. L., a.k. ( - ) iš Trakų... 19. Priteisti iš L. L. 28 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...